sunnuntai 29. kesäkuuta 2014

Kristitty ja WW:n neuvot

Kun WW on nyt Juhannuksena 2014 villinnyt vanhimmat tällaisiin, mistä suomi24 forumilla monen eri todistajan kertomana on kuultu, miten tässä kristillisyydessä tulee PH:n antamiin neuvoihin suhtautua?

Kristitty voi ottaa tämän hengen neuvot viittauksena siihen, mitä tulee tehdä! Siitä saammekin soman listan

- osallistu Evankeliumijuhlille viikonvaihteessa, jos mahdollista
- osallistu Pyhäjoelle vanhoillisten suviseuroihin, jos mahdollista
- tutustu eri herätysliikkeiden opetuksiin ja korostuksiin
- perusta rukouspiiri tuttujesi kanssa tai liity pyörivään piiriin ja muistakaa siellä vanhimpia ja lähetysmiehiä ja saarnaajia raskaassa työssään kristittyjen hyväksi ja pyytäkää "Tule Herra Jeesus!"
- rohkaise Isän äänen reippaita miehiä laulamaan kaduilla ja toreilla ja vankiloissa ja sairaaloissa, tue heidätn toimintaansa
- osallistu ahkerasti kotiseurakuntasi jumalanpalveluksiin, käy ehtoollisella vaikka jakajana olisi epäuskoinen pappi tai naispappi
- ripittäydy luottamallesi kristitiylle ja usko saavasi synnit anteeksi taivasta myöten vaikka tämä ei olisi ehkä saarnaaja
- osallistu kuoroon, jos olet lahjaksi lauluäänen saanut, ja ylistä Jumalaa virsin, lauluin ja psalttarein.
- rohkaise lastesi musiikinharrastusta
.- totu arvostelemaan kaikkea opetusta pyhän Raamatun valossa, etenkin vanhinten, lähetysmiesten ja saarnaajien opetusta
- lue ahkerasti itse hiljaisuudessa Raamattua ja rukoile Pyhän Hengen antamaa valoa sen äärellä
- osallistu raamattupiiriin


listaa voisi jatkaa - jos lyhyet hiukset tekevät sinusta viehättävämmän, leikkaa ne, ja jos hiuksesi hunnun lailla tekevät sinusta ihanan, pidä ne puhtaina ja vapaina miesten iloksi.

jne.


eikös ole hyvä ja terveellinen lista, joka on koottu WW:n antamista neuvoista ja ohjeista uskollisille Jumalan lapsille, Kiirunan Betlehemin valon tuikkeessa kilvoitteleville taivaan kansalaisille.

mutta on tietyt rajat, joista esikoisten on pidettävä kiinni perintöään kunnioittaen

ennenkaikkea osallistu uskollisesti herätysliikkeesi esikoisten seuroihin ja anna kristityn vapauden tuoda niihin pelkällä olemuksellasi, katseellasi ja hyvillä sanoillasi tuskiaselle, eksyneelle ja mahdottomuuteensa uupuneelle puhdasta happea mukanasi Kristuksen nimessä.

lauantai 28. kesäkuuta 2014

Jeesuksen sanat ja Risto Voipion näkemys kirkkohäistä

kuva Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Varatuomari Risto Voipio on toiminut pitkään vastuutehtävissä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnossa. Hän kirjoittaa Kotimaa24 blogissa avioliitosta lainsäätäjien näkökulmasta, ja selittää kantaansa, että kirkon tulisi luopua vihkimisoideustaan vapaaehtoisesti.

En näe kirjoituksessaan yhtään viittausta pyhään Raamattuun tai sen päähenkilöön, Jeesukseen Kristukseen. Tällaisen argumentoinnin sijasta Voipio käyttää neutraalia ilmausta "kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat" heittäen näin "uskonnot" yhteen koppaan valtiollisen avioliittolainsäädännän kannalta.

Kirjoitusta kommentoiva Reino Suni toteaakin, että Raamattu joutaa sivuun: "Kirkko toimisi viisaasti, jos se oma-aloitteisesti luopuisi Raamatusta ja kaikista muista oppi kirjoituksista kuin Jeesuksen perimätiedon pohjalta todettuihin sanomiin. Tällöin ei tämänkaltaisia ongelmakohtia olisi ollenkaan, koska Jeesuksen välittämässä Jumalan tahdossa kaikki ihmiset omaavat samanlaisen ihmisarvostuksen." Tämä ei välttämättä ole Voipion kanta asiasta.

Raamattu-positivismi

Kirkossa on joidenkin kohdalla jopa sellaiseenkin eksegeettiseen kyynisyyteen päästy, että emmehän me todellakaan tiedä paljoakaan siitä, mitä historiallinen Jeesus Nasaretilainen on puhunut. Kaikkihan on alkuseurakunnan ja evankelistojen filtterien läpi kulkeutunutta perimää. En tunne varatuomari Voipion näkemyksiä Raamatusta ja sen arvovallasta enkä tarkoita häntä, mutta ehkä joku muu tämän lukija ajattelee näin.

Kestävän vastauksen tällaiset raamattu-skeptikot saavat raamattu-positivismista. Tarkoitan sillä sitä, että positivistisen filosofian termiä käyttäen, meille on annettu Jumalan Sana Raamatussa olevalla tekstitasolla. Voimme tieteenkin kannalta turvallisesti sanoa esimerkiksi, että Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo näin ja näin. Puhumme silloin totta, olipa Matteuksen tekstiin syvälle sukeltavan tutkijan analyysi mikä tahansa. Mielenkiintoista on tietää, mitä sieltä UT:n eksegetiikan kaivauksista löytyy, mutta meille on annettu tekstin pintataso, joka on se ylen arvokas Kristuksen repalainen kapalo Martti Lutherin ilmausta käyttääksemme.

Matteuksen evankeliumi: Jeesus avioliitosta 

Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, ja hän paransi heitä.

Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät: "Saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?" Hän vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?" Ja hän jatkoi: "Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Fariseukset kysyivät häneltä: "Miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja?" Hän vastasi: "Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin.  Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. [Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen."]*

Opetuslapset sanoivat: "Jos avioliitto merkitsee miehelle tätä, on parempi olla menemättä naimisiin." Mutta hän sanoi heille: "Se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se osa on annettu. On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon."
Matteus 19:1-12 

Avioliiton perusta ihmisen luomisessa

Paljonhan Jeesus tuossa Matteuksen evankeliumin kohdassa sanoo avioliitosta ja avioerosta. Kristuksen kirkko on kautta maailman kyllä kuullut nämä sanat - ja muissa evankeliumeissa olevat kohdat - ja kansankin suussa käsitteeksi on tullut väkevä ilmaus "katolinen avioliitto".

Kiinnitän tässä yhteydessä huomiota siihen, että Jeesus ei tässä kohdassa tarkoita rabbin (tai papin) aamenta vihkimistilaisuudessa, vaan miehen ja naisen sukupuolista aktia, yhtymistä, penetraatiota. 

Jeesus viittaa tässä evankeliumin kohdassa Raamatun perustavimpaan ihmiskuvaan, Ensimmäisen Mooseksenkirjan alussa olevaan kuvaukseen ihmisen luomisesta Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi.  

.Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
1 Ms 1:27

Tätä lukeneen Jeesuksen antama tekstin tulkinta Matteuksen evankeliumissa on väkevä  

"Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
Matteus 19:5

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja avioliitto

Matteuksen evankeliumi antaa erittäin väkevän jytkyn keskusteluun miehen ja naisen välisestä avioliitosta ja avioerosta sekä myös epäsuorasti keskusteluun tasa-arvoisesta avioliitosta kahden miehen tai kahden naisen välillä.

Vaikuttaisi siltä, että pitäytymällä Herran Jeesuksen opetuksiin roomalais-katolisen ja ortodoksisen kirkon tavoin, Suomen evankelis-luterilainen kirkko tarjoaisi lujan erittäin konservatiivisen perustan niille kristityille miehille ja naisille, jotka tahtovat perheen perustaa. 

Varatuomari Risto Vuopion kirjoitus sittää, että sekulaarin modernin yhteiskunnan arvojen kuvioissa Suomen ev.lut. kirkko sopeutuisi sujuvimmin muuttuvaan aikaan luopumalla vihkimisoidesta. Näin Suomessa palattaisiin uskonpuhdistuksen ajan kirkossa vallinneeseen käytäntöön, kun Martti Luther ei ottanut avioliittoon vihkimistä sakramenttien joukkoon.

Käytäntö jatkuu edelleen Saksassa, jossa maallinen avioliiton solmiminen viranomaisten edessä on täysin erillään kirkollisesta vihkimisestä eikä ole siellä kristinuskoa kukistanut.

Varatuomari Risto Voipion edustamalla linjalla kirkko luopuessaan valtiollisesta lainsäädännön alaisesta vihkimisoikeudesta saavuttaisi itsenäisen aseman, jossa se voi pitäytyä vapaasti Krsituksen opetukseen.

Valtiollisesti vihityt parit voivat sitten itse ratkaista, pyytävätkö he laillistetulle avioliitolleen myös kristillisen siunauksen. Pappi sitten tutkikoon, onko tällaiseen siunaukseen olemassa kirkolliset edellytykset, kuten kaste ja konfirmaatio,
.


keskiviikko 25. kesäkuuta 2014

Nyt esikoislestadiolaiset tietävät, mitä Wanha Wihtahousu pelkää

Keskipäivä kaamoksen aikaan pohjois-Norjassa
kuva wikimedia Algkav
Siellä hän istuu Ruotsin Lapin päättäjien neuvostossa pelkäämättä kerran niin väkevää suomalaisten saarnaajien panssarijoukkoa, joka verisen Karitsan ristinlippua kaikessa heikkoudessakin liehutti. Heidät kukistettiin Nilivaaran rynnäkössä, jossa musta pääkallolippu nostettiin esikoislestadialaisuuteen. Jotkut nääntyivät, jotkut haudattiin harmaat hiukset häväistyinä, joku Sanan uskollinen opettaja ajettiin sutena ulos niin, että Kajaaniin asti kuului.

Ei hän suomalaisten saarnaajien sopulilaumaa pelkää, joka tekee, mitä rosvot määräilee.

Monen todistajan suusta esikoiset tietävät varmuudella Juhannuksen 2014 jälkeen, että Kiirunassa näkymättömänä istuva harmaa ukonkäppyrä pelkää Jumalan lasten riemullsta yhteislaulua ja lähetti siksi valheen apostolinsa Isän äänen vaimentamaan.

Wihtahousu pelkää tunturien kaamoksessa köyhien Jumalan lasten yhteistä rukousta, joka voisi hänen valtansa murtaa ja vetää Iisaksoninkin alittaneen pääkallolipun alas tästä Pyhän Hengen aikaansaamasta Pohjolan herätyksestä

Hän, jota ikiajoista syyttäjäksi, S..tanaksi kutsutaan, pelkää totuudellista Jumalan sanan saarnaa ja sen sijaan antaa röyhkeitä ihmisajatuksia kiihottamaan eksytettyjä hengelliseen huoruuteen.

Ennen kaikkea Wanha Wihtahousu pelkää Martti Lutherin puhdistamaa oppia kasteesta ja ehtoollisesta.

Tehokkaasti hän on irroittamut esikoiset kirkon saarnoista ja sakramenteista tavalla, joka olisi saanut rovasti Laestadiuksen niin suunniltaan että Pajalan kirkon katosta olisivat päreet lentäneet kauas kaamoksen yöhön.

Herra armahda, Kristus armahda, Herra armahda tätä piskuista laumaa.

Mutta Jumalan valtakunnassa ei pelätä vanhaa Wihollsta eikä hänen talutusnuorassaan olevia.

Karitsan omat, jotka puhdasta lakia ja evankeliumia kaipaavat, virittävät oman taisteluaulunsa, jota saarnaajat eivät kykyne vaimentamaan. Se kuuluu näin

Herra Jeesus kun täällä vai kanssamme on, emme kauhistu vadtustajaamme!

Yksin Hän, Jumalan ainoa Poika, voi pelastaa esikoisuuden käpertymisen harhaoppseksi lahkoksi.

Tekeekö Hän sen?

Pyytääkö kukaan edes Hänen apuaan, joa yksin on murskannut käärmeen pään!

Intermezzo: surullinen balladi

Onko surullisempaa balladia kuultu?

Jos täytätte mun lasini
niin tahdon kertoa
surullisen tarinan
jol' ei oo vertoa

Saku Sammakko kosiomatkallaan
ahaa, ahaa
Saku Sammakko kosiomatkallaan
ahaa, ahaa
Saku Sammakko kosiomatkallaan
hän lauleli kauniita laulujaan
ahaa, ahaa, ahaa.

Vaan julma tiikerihai
vaaniva tiikerihai
nyt Sakun sai
nyt Sakun söi

Ja sillä lailla Saku parka
hiljaa nielaistiin.Säkeistöjen sävelet
Rosvo Roope Tauno Palo
Saku Sammakko Brita Koivunen & Four Cats
Tiikerihai Olavi Virta
Rosvo Roope  Tapio Rautavaara


Toteutusehdotus:
1. Säk. Ääni 1
2. Säk. Ääni 2
3. Säk. Ääni 3
4. Säk. Moniäänisesti

sunnuntai 22. kesäkuuta 2014

Tampereen onnettomuus - eikö Jumala pidäkkään huolta lapsestaan?

Eepäilevän Tuomaksen blogi Lupauksensa pettänyt jumala pohtii Tampereella tapahtunutta järkyttävää onnettomuutta. Isoäidin hoitoon annettu pienokainen putosi ikkunasta kuolemaan. Tällaista murhetta ei soisi yhdellekkään, aivan käsittämättömän syvä tuska.

Eikö Jumala siis pidäkkään huolta lapsestaan, vaikka niin luvataan?

Tahtoisin kiinnittää Tuomaan ja muiden asiaa pohtivien huomion siihen, että kyseessä on Israelin Jumala, joka on ainoa todellinen Jumala.

Pitkän historiansa aikana juutalaiset ovat ehdottaneet "Jumala, entä jos valitsit jonkun muun vaohteeksi?"

Auschwitzin jälkeen monet juutalaiset yhä uskovat Israelin Jumalaan. Koska tuhkasta on noussut heille tie Luvattuun maahan, esi-isien kotiseuduille. Jotkut puolestaan eivät kykene uskomaan Jumalaan.

Turhaan eivät kokeneet kristityt sano "kurittaa vaan ei hylkää Herra"

Tämä on myös ollut Jumalaan turvaavan Suomen kansan kokemus elämän ahdingoissa, kun lumi Juhannuksena lupaa taas pettuleipää ja nälkää, ehkä lasten kuolemaa tulevalle talvelle.

Ja niin veisataan Sibeliuksen säveltämällä virrellä Luojan kunniaa, joka taas puhtaan leivän soi.


Kurittaa vaan ei hylkää Herra
Jos Tampereen murheellinen perhe pitää uskon Jumalaan, se on suuri ihme ja kiitoksen aihe. Jonain päivänä myöhemmin he silloin sanovat, tuo päivä muutti kaiken, Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi.

Martti Lutherin merkillinen opetus Katekismuksessa "meidän tulee niin peljätä ja rakadtaa Jumalaa, että..." Koskee niin esikoisia kuin anhoillisia kuin uusheränneitä ja kaikkia uskovia.

Jumalaton tunnetaan siitä, että hän ei pelkää Jumalaa eikä jumalia vaan pilkka moista tyhmää uskoa, että enkelit varjelevat tuhansia lapsia putoamasta ikkunasta, hukkumasta saunarantaan, jäämstä pyörällään auton alle. Kun tällaista kuitenkin tapahtuu joillekin Jumalan sallimuksesta.


Syvästi kärsinyt ihminen
Oletko koskaan tavannut Paljon elämässä kärsinyttä Jumalan lasta, jonka kirkastuneesta olemuksesta huokuu Jumalan rauha ja syvä rakkaus lähimmäistä kohtaan, katkeruudesta ei tietoakaan.

Sellainen ihminen on Jumalan ihme vastoin kaikkea järjen viisastelua.

Ukko-Paavon virsi ei kuulu vain körteille "Sinuhun turvaan Jumala... Sä suuriakin suruja mun täällä annat..."

torstai 5. kesäkuuta 2014

Juhani Huttunen ja EAPPI

Juhani Huttunen arvostelee Kirkko ja Kaupunki lehdessä EAPPI työtä ja on saanut siitä korkean tason palautetta Kotimaa24 uutisoinnin mukaan.

Mielestäni naivit ja rehelliset suomalaiset kirkonmiehet ja -naiset loksahtivat heti Aaro Rytkösen johdolla kokeneiden poliitikkojen ja kansainvälisen propagandan asiantuntijoiden virittämään ansaan ja alkoivat taistella syytöksiä vastaan.

Erittäin onnistunut vastaisku siis!

Toki sylttytehtaassa tiedetään, että hyökkäys on paras puolutus.

Tässäkin on heti siirrytty pois itse asiasta, siitä EAPPI tarkkailijoiden raportoinnista, joka näitä kansainväliseistä mielipiteistä kiinnostuneita ihmisiä huolestuttaa.

Do not kill the messanger! ei päde tässä.

Huttunen ei käy lähteidensä kanssa torjumaan EAPPIn tekemiä huomioita lammaspaimenista, öljypuista ja jalkapallosta poikien kanssa, vaan koettaa kaataa koko tarkkailuoperaation uskottavuuden.

Eri asia olisi, jos EAPPI tarkkailijoiden kertomat silminnäkijätapaukset Yattan alueelta tai muualta olisivat perättömiä. Silloin kyllä niihin tartuttaisiin isän kädellä.

"Kukaan ei ole kumonnut väitteitä" sanoo Juhani Huttunen.

Sama pätee EAPPI tarkkailijoiden kertomaan Länsirannan arkielämän ja siirtokuntien asukkaiden sekä sotilaiden suhteista tämän päivän Israelissa.

Mutta mitäs niistä, kunhan Kirkon ulkomaanapu saadaan mustamaalattua hyvän asian vuoksi!