torstai 18. heinäkuuta 2013

Tapio Puolimatka efekti


Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan tunnettu Usko ja Tiede kirjasarja on ollut jo aiemmin hampaissani.

Kauhistuneena suorastaan olen nähnyt, miten etevät Raamatun tutkijat ja systemaattisen teologian arvostetut edustajat ovat suositelleet näitä kirjoja. Professori Puolimatka on suosittu luennoitsija heränneen kansan kokoontumisissa. Siellä hän on monelle kristitty valkoinen ritari, oikean uskon puolustaja naturalistista ateismia ja sen koukeroita vastaan.

Ongelma Puolimatkan filosofisessa hyökkäyksessä aikamme luonnontieteitä ja eksegetiikkaa vastaan ei ole ilmeisen helposti nähtävissä. Monikaan ei ole loksauttanut korviaan, kun olen verrannut hänen lähestymistapaansa Vatikaanin asennoitumiseen Galileo Galilein naturalistisia väitteitä kohtaan. Minulle sanotaan "eihän tuo voi olla totta, naurettavaa..."

Tässä mietteitä-blogissani on nyt kirjoittanut näkemyksistään eräs professori Puolimatkan Usko ja Tiede kirjojen uhreista, Petri. Ainakin hän linnottautuu juuri samalla tavalla filosofian ja loogisen argumentoinnin bunkkereihin kuten aikoinaan Galileon kirkolliset arvostelijat ja kuten Puolimatka itse tekee. (Petrin vahva luterilainen identiteetti tuo mukaan omat itsenäiset teologiset ja anti-katolisen elementtinsä, joita en näe Puolimatkan ajattelussa.)

Kyseessä ei ole vain Petri ja muut nuoren maan kreationistit, vaan suomalaiseen herätyskristillisyyteen luontevasti pesiytyvä epäluulo tieteen harjoittamista ja tietoa kohtaan. Tämä vanha usko-tieto polemiikin tausta ei suinkaan ole Puolimatkan luoma, vaan esiintyy vanhoissakin pietistisissä herätysliikkeissä, kuten lestadiolaisuudessa. Mutta hedelmällinen maaperä on siellä olemassa, johon Puolimatkan paljon asiaa sisältävät kirjat ja terävät ajatukset helposti juurtuvat asenteina pikemmin kuin ymmärryksenä.

Tuloksena on voimakas ja vaistomainen luonnontieteen vastaisuus, joka ajaa ihmisiä rahanahneiden YEC kreationistien saaliiksi CMI ja AIG pseudotiedettä oppimaan ja siihen uskon puolustamista, apologetiikkaa, rakentamaan.

(muut tieteet eivät tähän kamppailuun niin kuulu, kasvatustiede tai matematiikka... tosin psykologiaa vierastetaan, kun se voi kaataa uskon ja varmaan lääkäriksi lukemisessakin on vaaransa.)

Toki sanotaan, että Puolimatka rohkaisee tekemään "hyvää tiedettä". Ikävä kyllä tämä on sisältänyt jopa kaksinaamaista kehotusta kirjoittamaan akateemisia missä akateemisia tarvitaan ja aidosti tosia kristillisiä, missä mustat helikopterit eivät hyrrää. (Amerikkalaiset virallisia tahoja pelkäävät ovat näet mustien helikopterien valvonnassa, ja kohta anti-Kristus heidät nappaa uhreikseen.)

Puolimatka puhui viime kesänä 2012 Hengellisen elämän syventymispäivien eräällä kanavalla, ja siellä hän EI sanoutunut selkeästi irti 6000 vuoden pyhästä numerosta, joka oli ilmassa niin vahvasti.

Voi olla, että Tapio Puolimatka ei itse ole nuoren maan kreationisti ja ehkä hän on jossain siitä sanoutunut irti, en tiedä.  Mutta tiedän, että hän ei sanoutunut siitä irti Jumalan rakkaiden lasten keskuudessa vuosi sitten - varmaan tuota luentoa kuuntelemassa oli sellaista väkeä, jota hän ei tahtonut totuudella loukata.

Toistan edelleen - Puolimatkan kirjoissa voi olla aivan muu kärki, mutta käytännössä ne ovat vierottaneet ja ovat vierottamassa uskovia kristittyjä sekä pyhän Raamatun että Jumalan luomakunnan tutkimisesta sellaisena kuin ne ovat.

Annanko tässä siis puolestani "naturalistisille ateisteille" selkävoiton?

En toki.

Sanon, että Jumalan Sana omalla voimallaan ja Jumalan luomakunta omalla sanomattomalla kielellään ovat riittävät vakuuttamaan valituita totuudesta.

Niihin ei saa sekottaa valetta ja pseudotiedettä ja uskonnollisten ihmisten keksimiä satuja.

Puhdas väärentämätön Raamatun sana sellaisena kuin se on kaikkine vaikeuksineen, virheineen ja ristiriitoineen, aikaan sidonnaisuuksineen ja mokineen, puhdas Jumalan luomakunta kaikessa julmuudessaan ja hurjuudessaan, elämän ja kuoleman taistelussaan.

Emme voi mitään totuutta vastaan.


perjantai 12. heinäkuuta 2013

Petri 6000 vuoden ajanlaskun pelastavasta merkityksestä

Petri kirjoitti Luojan todistajat blogiin pitemmän puheenvuoron, jonka otan tässä paremmin näkyviin keskustelun jatkona. (olen luettavuuden avuksi vaihtanut "lainausmerkeissä olevan tekstin" kursiiviin ja lisännyt kappalejakoa).

Petri kirjoitti torstaina 27. kesäkuuta 2013 blogissa Luojan todistajat seuraavaa:
Mm. Marja-Leenan edustamaa uskonnollisuutta olen luonnehtinut uususkonnoksi (koska se on kristinuskon historiassa uutta, todistettavasti alle 200-vuotiasta) ja sekauskonnoksi (koska siinä on liitetty toisiinsa eriparisia - eri lähteistä peräisin olevia, yhteensopimattomiakin - aineksia). Nämä kuitenkin ovat varsin ylimalkaisia ilmauksia eivätkä luonnehdi tätä nimenomaista uskonnollisuutta tarkkaan.

Tieteen opetuslapsista puhuminen antaa tarkempaa kuvaa siitä, mistä oikein on kysymys, mutta ytimekkäämpiä nimentöjä etsiessään tekee nähdäkseni varsin kiintoisan havainnon: niitä on kyllä varsin helppoa löytää, mutta ne ovatkin jo varattuja sanoja. Skientologia kuulostaisi iskevältä ja sopisi hyvin kuvaamaan tällaista uskonsisältöä - mutta eräs L. Ron Hubbardhan oli jo ehtinyt ottaa sen omiin tarkoituksiinsa.

Mikon geologia on teologiaa -slogan edustaa uusteologiaa l. neologiaa - mutta sehän viittaakin 1700-luvun valistusteologiaan. Kun halutaan olla niin kovin viisaita kaikkien silmissä ja katsotaan saadun sellaista uutta tietoviisautta, joka enemmän kuin oikeuttaa sekä klassisen kristinuskon syrjäyttämispyrinnöt että oman kannan pitämisen oikeana kristinuskona, niin tällainen väitetty korkeampi tieto - gnoosis - oman ajattelun oikeuttajana perustelisi gnostilaisuus-nimikkeen, joka sekin kuitenkin on jo vanhalta ajalta varattu muuhun käyttöön.

Tuon Marja-Leenan edellistekstinkin pohjalta pidän joka tapauksessa perusteltuna sanoa häntä uusgnostilaiseksi (vaikka epäilemättä tämäkin on jo pahasti kuormitettu ilmaisu ja kohteen yksilöinti vaatisi lisämääreitä). Vanhojen gnostikkojen tapaan Raamatun konkreettisella sisällöllä ei ole hänellekään juuri merkitystä vaan oma korkeampi ajattelu tarjoaa uskonnollisuuden varsinaisen sisällön, jota sitten kokemukset maustavat ja ryydittävät.

Raamatussa varoitetaan ihmisistä, joissa on jumalisuuden ulkokuori mutta jotka kieltävät sen voiman; 'voima', kreikan dynamis, tarkoittaa myös 'merkitystä' ja jopa 'henkivaltaa' - kaikkiaan voi siis todeta varoituksen kohdistuvan ihmisiin, jotka tosin ulkonaisesti käyttävät kristinuskosta tuttuja sanoja ja sanontoja mutta irtautuvat niiden aidoista raamatullisista merkityksistä ja sen mukaisesta todellisuuskäsityksestä.

Kun oppisisällön ohi nousee Marja-Leenan tapaan ennen muuta jonkinlainen tyylikysymys ("kirjoituksistasi ei loista ilo uskosta, ei elämäniloa, ei iloa Jeesuksen seuraamisesta. Sen sijaan sieltä paistaa lakihenki ja tuomiohenki kaikkea sellaista kohtaan, jota kohtaan tunnet pelkoa, kateutta, uhkaa"), ollaan lähellä skientologian/dianetiikan toimintamallia: ihmisistä löydetään aina jotain vikaa, jota tarjoudutaan sitten korjaamaan. Näin saisikin sanoa jäähyväiset kriittiselle ajattelulle, joka Marja-Leenan tavoin psykologisoidaan kriitikon oman persoonan ongelmaksi, josta olisi harjoittauduttava paremmaksi ihmiseksi.

Kristinuskon mukaan todella paremmaksi ihmiseksi tulemiseen ei harjoittautuminen kuitenkaan riitä vaan tarvitaan paljon järeämpää arsenaalia: kuolema ja ylösnousemus!

Jeesus on esikoinen (kuollut meidän syntiemme tähden, omiahan ei ollutkaan, kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden) - ja minne pää on syntynyt, sinne ruumiskin on syntyvä; tämä on kristinuskon olemus, sen todellinen voima, sisältö ja merkitys - sen aito dynamis.

Marja-Leenalta saa koetusti aivan turhaan yrittää tivata selkeitä vastauksia, mistä oikein pitäisikään pelastua, ja mihin, ja miten. Juuri tällaisten jumalisuuden todellisuusvajetta edustavien ihmisten kanssa Raamattu varoittaa harjoittamasta hengellistä yhteyttä.

Augsburgin tunnustuksen mukaan "kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta" (linkki). Henkilökemioista riippumatta vähempi ei sitten riitäkään.

sunnuntai 7. heinäkuuta 2013

Nuoren maan kreationismi - keskustelun selvennys

Tässä blogissa on käyty keskustelua luomisesta, johon ovat aktiivisesti minun lisäkseni osallistuneet nimimerkit Laodikea, Marja-Leena, ja Petri.

Koska aihe on laaja, se aaltoilee moniin teemoihin ja keskustelijat ovat nostaneet esille argumentoinnin kaiken keskustelun tärkeänä elementtinä, miten asioista puhutaan eikä vain mistä asioista puhutaan.

Selvennykseksi teen tässä rajauksen nähdäksemme keskustelun todellisen aiheen: mistä on ja mistä ei ole kysymys.

Mistä on kysymys?
Nuoren maan kreationismi (Young Earth Craationism YEC) tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan Jumala loi maailman Raamatun sukutauluista laskettuna aikana noin 4000 vuotta ennen Kristuksen syntymää.

Tästä on keskustelussa kysymys: Raamatun auktoriteetilla ja miltei uskovan pelastuksen ehtona annetusta numerosta, vuosiluvusta.

Olen väittänyt, että nuoren maan kreationismin perustana on kirjaimellinen näkemys Raamatusta, jonka paras määritelmä on Chicagon 1978 julkilausuma Raamatun virheettömyydestä ja erehtymättömyydestä.

Olen väittänyt, että Chicago 1978 kaltainen uskontunnustuksen luonteinen näkemys Raamatusta ja siinä annetusta maailman iästä johtaa väistämättä teologiaan, jossa vääristetään sekä pyhä Raamattu että Jumalan luomisteot.

Nuoren maan kreationismia edustaa Creation Ministries International ja siitä erkaantunut kilpaileva yritys, Answers in Genesis  Molemmissa on nuoren maan kreationismi merkittävä elementti. Näitä ensin USAssa ja Australiassa ja nyt eri puolilla maailmaa toimivia järjestöjä edustavat Suomessa esimerkiksi www.luominen.fi ja www.kreationismi.fi sivujen ylläpitäjät.

Erityisesti keskustelussa ovat olleet esillä CMI aktiivisesti kirjoittavat tohtori Jonathan Sarfati ja professori John Hartnett.

Olen verrannut nuoren maan kreationismia Jehovan todistajien liikkeeseen kahdesta syystä
1. nuoren maan kreationismi pakottaa luomaan todellisuuden, jossa kaikki ajoitus nojaa vuoteen 4000 eKr.
2. nuoren maan kreationismin taustalla oleva amerikkalainen henkinen ja hengellinen perintö juontaa Jehovan todistajien tavoin 1800-luvun lopun Seitsemän päivän Adventismiin. (Olen dokumentoinut tämän väitteen)


Mistä ei ole kysymys?
Kysymys ei ole siitä, onko Jumala luonut maailman. Kaikki keskusteluun osallistujat tunnustavat kristillisen kirkon yhteisen ekumeenisen uskontunnustuksen mukaan "Minä uskon Isään Jumalaan, kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan Luojaan"

Kysymys ei ole Älykkään suunnittelun teemasta (Intelligent Design). Monet ID kirjoittajat eivät itse edusta nuoren maan kreationismisa, jonka väärentämätön tunnusmerkki on numero, 6000.

Kysymys ei ole teistisen evoluution arvostelusta - tämä ja muut yleisen kreationismin, ID liikkeen ja Luojaan uskovien keskustelemat aiheet darwinismista ja evoluutiobiologiasta  ei välttämättä nojaa numeroon 6000.


Mistä on kysymys?
Kysymys on nuoren maan kreationismista (Young Earth Creationism), joka Raamattuun pitäytyy maailmankaikkeuden luomisen ajoittamiseen vuoteen 4000 ennen Kristuksen syntymää.

Huomattakoon keskustelun osallistujien kannalta merkittävä tosiasia, että 6000 vuoden maailman ikä lasketaan pyhästä Raamatusta. Se on perinteisesti ollut koko kristikunnan omaksuma näkemys, on merkitty Raamattujen reunoihin ajanlaskuna, on arkkipiispa James Ussherin hioma.

Tänään on sunnuntai, heinäkuun 7, 2013 AD.

Juutalaisen kalenterin mukaan tänään on Tammuz kuun 29, 5773 maailman luomisesta.

Tästä on kysymys.


lauantai 6. heinäkuuta 2013

Chicagon julkilausuman tunnustusluonne

Chicagon 1978 julkausuman kanssa olemme eräällä tärkeällä vedenjakajalla suhteessa pyhään Raamattuun
(Chicago Statement on Biblical Inerrancy with Exposition, 1978).

Julkilausuma
XIX Artikla
ME USKOMME, että Raamatun täyden arvovallan, erehtymättömyyden ja virheettömyyden tunnustaminen on elintärkeää koko kristillisen uskon terveelle ymmärtämiselle.
Lisäksi me uskomme, että tämän asian tunnustamisen tulee johtaa lisääntyvään muuttumiseen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen.

ME TORJUMME sen, että tämän tunnustaminen on välttämätön pelastukselle.
Lisäksi me torjumme sen, että virheettömyys voidaan hylätä ilman vakavia seurauksia yksilöille ja seurakunnalle.

käännös Pasi Turunen kirjassa
P. Turunen P. Mäkelä (ed.) Jumalan sana - inspiroitu ja erehtymätön Kuva ja Sana 2010.
Dokumentin taustana on syksyllä 1978 Chicagon Hyatt O'Hara hotellissa pidetty kolmepäiväinen "evankelikaalisten kristittyjen" johtajien kansainvälinen konferenssi. Julkilausuman on siellä allekirjoittanut "300 merkittävää evankelikaalista tutkijaa".

Konferenssin kokoajana toimi International Council on Biblical Inerrancy (Kansainvälinen Raamatun Erehtymättömyyden Neuvosto). Tämä tuotti kaikkiaan kolme julkilausumaa

Raamatun inspiraatiosta ja erehtymättömyydestä (1978)
Raamatun heremenutiikasta (1982)
Raamatun käytännön sovellutuksista (1986)

ICBI neuvosto lakkautettiin vuonna 1988.


Tunnustus?
Julkilausuma laadittiin kolmen päivän aikana paljolti Robert Preusin (1924-1995) johdolla ja sen kirjoittajat eivät itselleen vaadi minkäänlaista erehtymättömyyden arvoa.

Laatijat eivät omien sanojensa mukaan anna julkilausumaa Raamattua koskevaksi uskontunnustukseksi.

Johdannossa he perustelevat Raamatun virheettömyyden merkitystä kuitenkin tavalla, joka varsin olennaisesti liikkuu kristillisen uskon perusteiden tasolla:

Esimerkiksi julkilausuman artiklassa XIX käytetään vahvoja sanoja ME USKOMME ja ME TUNNUSTAMME


Lyhyt julkilausuma

1. Jumala, joka itse on Totuus ja puhuu vain sitä mikä on totta, on inspiroinut Pyhän Raamatun siten ilmoittaakseen itsensä kadotetulle ihmiskunnalle Jeesuksen Kristuksen kautta Luojana ja Herrana, Lunastajana ja Tuomarina. Pyhä Raamattu on Jumalan oma todistus Hänestä itsestään.

2. Pyhä Raamattu, joka on Jumalan oma sana, Pyhän Hengen ennalta tätä tarkoitusta varten varustamien ja Hänen ylivalvomiensa ihmisten kirjoittama, on erehtymätön jumalallinen auktoriteetti kaikissa asioissa mitä se käsittelee,
se tulee uskoa Jumalan opetuksena kaikessa mitä se vakuuttaa,
sitä tulee totella Jumalan käskynä kaikessa mitä se edellyttää,
se tulee ottaa vastaan Jumalan sitoumuksena kaikessa minkä se lupaa.

3. Pyhä Henki, Raamatun jumalallinen laatija, sekä oikeaksi vakuuttaa sen meille sisäisen todistuksensa kautta että avaa mielemme ymmärtämään sen merkityksen.

4. Raamattu, joka on kokonansa ja sanallisesti Jumalan antama, on virheetän ja moitteeton kaikessa mitä se opettaa, ei vain siinä, mitä se lausuu Jumalan pelastavasta armosta ihmisten elämässä, vaan myös puhuessaan Jumalan luomisteoista, maailmanhistorian tapahtumista, sekä omasta kirjallisesta alkuperästään Jumalan alaisuudessa.

5. Raamatun arvovalta heikkee väistämättä mikäli sen kokonaisvaltaista jumalallista virheettömyyttä millään tavalla kavennetaan tai jätetään huomiotta tai tehdään suhteelliseksi sellailsen totuuskäsityksen kanssa, joka on vastoin Raamatun omaa totuutta. Sellainen luisuminen aiheuttaa vakavia menetyksiä sekä yksilöille että kirkolle.

Lyhyt julkilausuma.
Chicago Declaration on Biblical Inerrancy With Exposition, 1978.
kääntänyt Pasi Turunen 2010.

perjantai 5. heinäkuuta 2013

Jeesus ja Galileo

Nikolai Ge Quod est veritas?
kuva wikimedia
Totuus seisoo siinä aivan Pilatuksen edessä, mutta tämä ei sitä huomaa vaan kysyy "Mitä on totuus?" (Joh 18:38)

sillä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa "Minä olen tie, totuus ja elämä" (Joh 14:6)

Jeesus lupaa Johanneksen evankeliumissa, että Hän lähettää Pyhän Hengen, joka johdattaa hänen opetuslapsensa "kaikkeen totuuteen" (Joh 16:13)

Jeesus määrittelee Johanneksen evankeliumissa Isää Jumalaa rukoillessaan " Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus". (Joh 17:17)

Psalmissa on tästä kirjoitettu "Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti." (Ps 119:60)


Näin saamme kokonaisuuden Jeesus on totuus, Jeesuksen Henki johdattaa kaikkeen totuuteen, Jeesus on Jumalan Sana, Logos, Jumalan Sana on kokonansa totuus.

Ja näin pääsemme Chicagon 1978 julistukseen - pyhä Raamattu on erehtymätön ja virheetön kaikessa, mitä se puhuu ajallisesta ja iankaikkisesta.

Totuuden lähde, jumalallinen auktoriteetti - Kirja.

Miten siis Galileo Galilei - sydämen uskova kristitty - selvisi tästä nokkakolarista

Kristuksen kirkko totuutta vastaan pyhän Raamatun tuella - sillä Raamattu on maakeskeisen ajan kirja.

Mitä olisikaan tapahtunut, jos Galileon puolustajat olisivat voittaneet Vatikaanissa tuossa kohtalokkaassa tilanteessa?


Totuus-kolari
One of the first suggestions of heresy that Galileo had to deal with came in 1613 from a professor of philosophy, poet and specialist in Greek literature, Cosimo Boscaglia. In conversation with Galileo's patron Cosimo II de' Medici and Cosimo's mother Christina of Lorraine, Boscaglia said that the telescopic discoveries were valid, but that the motion of the Earth was obviously contrary to Scripture:

"Dr. Boscaglia had talked to Madame [Christina] for a while, and though he conceded all the things you have discovered in the sky, he said that the motion of the earth was incredible and could not be, particularly since Holy Scripture obviously was contrary to such motion."

Galileo was defended on the spot by his former student Benedetto Castelli, now a professor of mathematics andBenedictine abbot. The exchange reported to Galileo by Castelli, Galileo decided to write a letter to Castelli, expounding his views on what he considered the most appropriate way of treating scriptural passages which made assertions about natural phenomena. Later, in 1615, he expanded this into his much longer Letter to the Grand Duchess Christina

Raamattu-argumentit Galileota ja Kopernikusta vastaan

Kristuksen kirkko pitäytyi lännessä pyhän Raamatun kirjaimelliseen tulkintaan, joka on sopusoinnussa myös suuresti arvostetun Aristoteleen edustaman geosentrisen maailmankuvan kanssa: horjumaton maa on kaiken keskus jota taivaankappaaleet kiertävät.

Maakeskeinen maailmankuva ei romahtanut Raamatun ilmoituksen antaman sysäyksen tähden, vaan päinvastoin, Raamatun tekstejä käytettiin heliosentristä maailmankuvaa vastaan.

Kirkon teologit ja filosofit, papit ja munkit, nostivat tästä autoritatiivisesta totuuden lähteestä heliosentristä maailmankuvaa vastaan saarnoissaan ja kirjoituksissaan mm. seuraavat kohdat kumoamaan Galileon ja Kopernikuksen edustamaa heliosentristä heresiaa (Galileo affair).


Luomiskertomus
Luomiskertomus 1 Ms 1:1 - 1 Ms 2:4 on geosentrisen maailmankuvan edustaja, jossa Jumala luo ensin maan ja asettaa sen ylle taivaankannen (raqia) ja sinne auringon, kuun ja tähdet.

Maa on horjumaton
Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju.
Ps 93:1

Sanokaa pakanain seassa: "Herra on kuningas". Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. Hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan.
Ps 96:10

Sinä asetit maan perustuksillensa, niin että se pysyy horjumatta iankaikkisesti. 
Ps 104:5

Vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa. Maan piiri pysyy lujana, se ei horju. 
1 Aik 16:30

Aurinko kiertää maata
Ja aurinko nousee, ja aurinko laskee ja kiiruhtaa sille sijallensa, josta se jälleen nousee. 
Saarnaaja 1:5

Ja Herra saattoi heidät hämminkiin israelilaisten edessä, niin että nämä tuottivat heille suuren tappion Gibeonissa ja ajoivat heitä takaa Beet-Hooronin solatietä, surmaten heitä aina Asekaan ja Makkedaan asti. 
Ja kun he paetessaan Israelia olivat Beet-Hooronin rinteessä, heitti Herra taivaasta heidän päällensä isoja kiviä, koko matkan Asekaan asti, niin että he kuolivat; niitä, jotka kuolivat raekivistä, oli useampia kuin niitä, jotka israelilaiset surmasivat miekalla. 
Silloin puhui Joosua Herralle, sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten valtaan, ja sanoi Israelin silmien edessä: "Aurinko, seiso alallasi Gibeonissa, ja kuu Aijalonin laaksossa". 
Niin aurinko seisoi alallansa, ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Niinhän on kirjoitettuna "Oikeamielisen kirjassa". Niin aurinko pysyi paikallansa keskitaivaalla päiväkauden, kiirehtimättä laskemaan. 
Eikä ole ollut sen päivän vertaista, ei ennen eikä jälkeen, jona Herra näin kuuli ihmisen ääntä; sillä Herra soti Israelin puolesta. 
Joosua10:10-14

(Luther viittasi tähän Joosuan kirjan kohtaan kuullessaan Kopernikuksen teoriasta, että maa muka kiertäisi aurinkoa - sehän on tämän tapauksen valossa mahdotonta!)

Galileon tapaus ja Petri

The Galileo Project
Kristuksen kirkon ja luonnontieteen edustajien välisen köydenvedon klassinen alkukohta on Tapaus Galileo. Asia on yhä merkittä kristinuskolle ja länsimaiselle kulttuurille. Aiheesta on kirjastojen lukemattomien kirjojen ja artikkeleiden lisäksi verkossakin erinomaisia lähteitä, joista mainitsen tässä kolme englanninkielistä sisällöltään painavaa tekstiä


Tieteellisiä havaintoja 1 - Venuksen vaiheet ja Jupiterin kuut 


"Taivaallinen viestintuoja"
kuva wikimedia
Hollantilaiset optikot olivat huomanneet 1600-luvun taitteessa, että asettamalla kaksi hiottua lasinpalaa samalle linjalle putkeen voidaan näkymää pienentää tai suurentaa - keksittiin mikroskooppi ja teleskooppi.

Galileo Galilei (1564-1642) rakensi oman kaukoputkensa vuonna 1609. Vuotta myöhemmin Galileo julkaisi "taivaallisen viestintuojan" pamfletin Sidereus Nuncius (1610), jossa hän kertoo teleskoopilla tekemistään havainnoista ja niiden tulkinnoista.

Ymmärtääksemme kiistan taustaa, meidän tulee muistaa että 1600-luvun alun Euroopassa vallitsi edelleen kunnioitettavan vanha geosentrinen eli maakeskeinen maailmankuva. Kopernikus oli jo Martti Lutherin aikaan 1543 julkaissut radikaalin teorian, jonka mukaan aurinko eikä maa on maailman napa. (Luther piti Kopernikusta narrina!) Rooman kirkko suhtautui heliosentriseen maailmankuvaan ensin ynseästi ja julisti käsityksen 1600-luvun alussa hengelliseksi harhaopiksi, heresiaksi.

Katsoessaan teleskooppinsa läpi yötaivasta Galileo oli pannut merkille, että Venus planeetalla on vaiheensa samaan tapaan kuin kuulla sirpistä "täyteen Venukseen". Ensimmäisenä ihmisenä tällä planeetalla Galileo havaitsi, että Jupiterin ympärillä on neljä kuuta - Zeus jumalan rakastajattarien mukaan ne on nimetty Io, Eurooppa, Ganymede ja Callisto. 

Galileon kirjeet 1610 tuntumassa kertovat, että havainnot saivat Galileon kallistumaan Kopernikuksen esittämän heliosentrisen mallin suuntaan. Sen mukaan maa kiertää aurinkoa eikä suinkaan ole paikallaan oleva maailmankaikkeuden keskus.


Tieteellisiä havaintoja 2 - auringon mustat pilkut

Galileon piirros auringonpisteistä vuodelta 1613
kuva Galileo projekti
Galileo projektissa on erittäin yksityiskohtainen kuvaus auringonpilkkujen havaitsemisesta 1609-1611 tuntumassa. Galileo itse näytti kollegoilleen auringonpilkkuja Roomassa camera obscura laitteen avulla. Siinä auringon valoa päästetään neulansilmän kokoisen reiän läpi valkoiselle kankaalle, johon muodostuu elävä auringon "valokuva". Hän teki tarkkoja piirroksia näkemästään ja julkaisi ne Roomassa vuonna 1613 Istoria e Dimostrazioni Intorno Alle Macchie Solari e Loro Accidenti (Historia ja demonstraatio aurinonpisteistä ja niiden ominaisuuksista). Galileon laatima auringonpisteiden havaintojen julkaisu on tieteenhistorian tärkeä kilometripylväs ja edustaa modernin luonnontieteen alkua.


Havainnot ja tulkinta
Galileo näki omin silmin kaukoputkellaan, että Venus planeetalla on vaiheensa kuten kuulla - se siis pyörii!

Galileo näki omin silmin kaukoputkellaan, että Jupiterin ympärillä on neljä kuuta, jotka kiertävät sen ympäri radallaan. Samanlainen malli kuin Kopernikuksen teoria aurinkoa kiertävästä maasta!

Galileo näki omin silmin camera obscuransa kankaalla, kuinka auringossa olevat mustat pisteet liikkuvat ennustettavaa rataa - aurinko pyörii!

Näiden ja muiden tekemiensä havaintojen perusteella Galileo alkoi kallistua Kopernikuksen heliosentrisen maailmankuvan suuntaan, Vuonna 1616 hän esimerkiksi esitti teorian, että valtamerten nousu- ja laskuveden vaihtelu liittyy maapallon omaan liikkeeseen.  (painovoimasta ei vielä tiedetty eikä kuun vaikutuksesta... Sir Isaac Newton setvi sitä paljon myöhemmin).


Kirkko Galileon kimppuun
Paavi Paavali V (1552-1621)
kuva wikimedia

Kopernikus ajatteli säyseästi, että oikein ymmärrettynä Raamattu tukee hänen heliosentristä malliaan. Totuus on, että ei tue.

Galileo sanoi säyseästi, että Raamattu ei ole kirjoitettu näyttämään, miten taivaat toimivat, vaan osoittamaan tietä taivaaseen. Totuus on, että Raamattu edustaa geosentristä maailmankuvaa, miten taivaat toimivat.

Laitan seuraavaan tekstiin todisteet Raamatusta, joita käytettiin osoittamaan, että Galileo on väärässä. Niiden lisäksi nostettiin monia tieteenfilosofisia väitteitä.

Italiassa käytiin kyllä kirkon ja tiedemaailman välistä kulttuurikeskustelua ja väiteltiin uusista tähtitieteen julkaisuista ja ideoista. Galileo oli julkisesti tunnettu ja arvostettu, samoin Kopernikus, jonka aurinkokeskeistä mallia hän tuki. Hänellä oli monia tukijoita myös kirkon piirissä, ja ratkaisevaksi tuli lopulta paavin oma näkemys - ja hänen kirkkopoliittiset ja valtapoliiittiset pyrkimyksensä.


Galileon kohtalo
Galileon kotiarestin talo
kuva wikimedia
Villa Il Gioiello on talo, jossa hän vietti elämänsä loppuvuodet sijaitsee yhä Arcetrin alueella Firenzen lähellä. Galileo kuoli siellä vuonna 1642.

Syytökset Galileon julkaisuja kohtaan vahvistuivat, ja lopulta hänet kutsuttiin Roomaan inkvisition tutkttavaksi vuonna 1633. Hänen tutkimuksensa pyörivästä maapallosta julistettiin pannaan, häntä kiellettiin asiasta enempää kirjoittamasta ja tuomittiin koko loppuelämän kestäneeseen kotiarestiin.


Heresia vai mielipide?
Kristuksen kirkko pitäytyi Raamatun selkeään sanaan ja siinä olevaan maakeskeiseen maailmankuvaan. Hengellinen ja maallinen, armo ja luonto, sekoitettiin perusteellisesti, kun inkvisitio julisti heliosentrisen mallin hereettiseksi, harhaopiksi.

Ei siis vain asiallisesti virheelliseksi vaan myös hengellisesti vaaralliseksi erehdykseksi.

Mutta onko edes mahdollista erottaa luonnontutkimusta ja tulkintaa uskosta? Tästähän on ollut puhe.

Kun väitän, että nuoren maan kreationismi on Jehovan todistajiin verrattava uskonnollinen harha, enkö samalla tavoin sekoita 6000 vuoden iänmääritystä ja hengellisiä, opillisia asioita.

Kun Petri väittää, että mikko on Raamatusta luopunut tieteisuskova, ja minua neuvotaan hakeutumaan tieteisuskovien omaan kirkkoon, eikö tässä samalla tavoin sekoiteta tieteellinen maailmankuva ja hengelliset, opilliset asiat?

Ei.

Sillä Raamattu itse edustaa geosentristä maailmaa.

Kirjaimellisesti Raamatulle uskollinen tahtoo pitäytyä Raamatussa myös tässä suhteessa, eikö niin? Sillä onhan hänelle Raamattu erehtymätön ja virheetön tiedonlähde, kaiken yläpuolella oleva auktoriteetti.

No entä jos maapallo kuitenkin pyörisi?

Silloin on osoitettava, että Raamattu itse asiassa kertoo, että maapallo pyörii ja että Jumala loi galaksit neljäntenä päivänä ja että ...

Eli pitäytymällä erehtymättömään Raamattuun, kristitty joutuu vääristämään sekä Raamatun (joka ei ole erehtymätön) että luonnon (joka on mitä on).


torstai 4. heinäkuuta 2013

Tieteellinen kreationismi ry

Sain ystävällisen huomautuksen, että www.luominen.fi rinnalla on Suomessa Tieteellinen kreationismi r.y. jonka kotisivu on

http://www.kreationismi.fi/etusivu

Koska sivulla suositellaan Creation Ministries International ja Creation Safaris ja Luominen lehteä, yhdistyksellä saattaa olla sama tausta kuin www.luominen.fi.

Mukava, että antavat suomalaiset puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja osoitteen. Teemu Rönnbergillä on myös oma evoluutiokriittinen sivustonsa.

Tieteellinen kreationismi ry
Kunnaankuja 11B
01370 Vantaa

Puheenjohtaja:
Martti Liikala

Varapuheenjohtaja:
Teemu Rönnberg

keskiviikko 3. heinäkuuta 2013

Laodikea ja Hartnett

Laodikea on keskustelussa useamman kerran todennut, ettei kukaan ole pystynyt todistamaan, että John Hartnett olisi väärässä.

Kyse on lähinnä ApoWikissä selostetusta kosmologisesta mallista, joka on aikamme kreationistien ilon ja turvallisuudenkin aihe ... Pyhä Raamattu on oikeassa!

Laodikean tavoin asioista uskovien tulisi huomata erittäin perustava näkökohta Hartnettin mallissa.

Kun Hartnett kirjoittaa, että Jumala loi ensin maan ja teki sen vedestä, tämä on uskon lause, hänen uskonnollinen vakaumuksensa, ei tieteellinen lause.

Uskonnollinen lausuma perustuu tässä tapauksessa osittain Raamatun alkulehtien viestiin, uskonnolliseen auktoriteettiin, ei havaintoihin perustuvaan luomakunnan tutkimukseen.

Osittain, sillä Raamattu ei todellakaan kerro, että Jumala olisi luonut maailman vedestä. Se on uskomus, jonka usä on John Hartnett itse,ei Raamattu.

Uskonnollista väitettä tiede ei kykene todistamaan vääräksi, koska se ei perustu tieteellisesti tutkittaviin asioihin.

Uskonnollista väitettä ... Jumala loi maailman ... tiede ei myöskään pysty kumoamaan, koska se ei perustu tieteen määritelmien ja mallien maailmaan vaan on uskomus.

On siksi aivan merkityksetön sanoa, ettei tiede ole kyennyt tällaista Hartnettin uskomaa asiaa kumoamaan.

Käytännössä tiede vain ohittaa uskon lauseen Jumala on luonut ja tutkii mitä tukii ja mihin määrärahoja myönnetään.

Tiede ei myöskään kumoa sitä, ettäkö Jumala olisi luonut maailman

Usko Luojaan ei ole tieteellinen tosiasia, kuten Luojan todistajat näyttävät vakuuttuneen, vaan uskon asia.

Usko yhteen Jumalaan, taivaan ja maan Luojaan, persoonalliseen Taivaan Isään, joka välittää luoduistaan, on yksinomaan Israelin Jumalan oman ilmoituksen seurausta ihmisten sydämissä.

Tämän uskon kautta me sitten ymmärrämme, tosin usein väärin.


John Hartnett - kehotus parannukseen!

Hei Petri ja muut,

kirjoitin teologina professori John Hartnettille kutsun parannukseen otsikolla

The 'Waters Above' in John Hartnett's Cosmological Model. A case study of what Astrotheology is not.

Kerron siellä lyhyesti, mistä ja miten Hartnettin tulisi tehdä parannus. Saa nähdä, kommentoiko hän kehoitusta - tuskin.

Sama kehotus koskee myös Hartnettin oppilaita.


tiistai 2. heinäkuuta 2013

Tieteisuskova Galileo Galilei

Galileo Galilei (1564-1642)
Muotokuva Justus Sustermans 1636
kuva wikimedia

Petrin edustaman näkemyksen mukaan Galileo Galilei (1564-1642) oli tieteisuskovan perusmalli:

Galileo näet luotti enemmän itse rakentamallaan kaukoputkella näkemäänsä kuin Raamatun kertomaan maasta ja auringosta.

Havainnot painoivat Galileille enemmän kuin uskonnolliset ja filosofiset periaatteet ja oman ajan akateemisen maailman yhteinen ymmärrys, katolisen kirkon tai itse Raamatun auktoriteetti.

"Se pyörii sittenkin" - sanoi inkvisitio mitä vaan.

Galileosta lähtien tieteen ja juutalais-kristillisen uskon välillä on ollut jännite ja tieteisuskovat ovat joutuneet Kristuksen kirkon syrjimiksi, pannaan, kadotukseen tuomituiksi ja muutenkin kaltoin kohdelluiksi.

En osaa sanoa, mikä olisi pahemmin vaurioittanut Kristuksen kirkon asiaa nykyajan historiassa kuin tämä - nyt kreationistien - edustama suhtautuminen tieteeseen ja sen tekijöihin.

Vasta vuonna 2000 paavi Johannes Paavali II pyysi virallisesti anteeksi Galileolta hänen kirkoltaan saamaansa kohtelua (The Guardian lehden uutinen). Galileon ja kirkon kohtaamisesta kertoo yksityiskohtaisesti wikipedian artikkeli.

Tieteen ja juutalais-kristillisen raamatullisen uskon välillä on Galileon ajoista ollut jännite, jota myös aikamme kreationismit tieteen tuomioineen edustavat (Darwin parka...)

Tieteisuskova


Nimimerkki Petri käyttää ilmausta "tieteisuskova" ja määrittelee sen myös selkeästi.
Kerronpa tässä, vaikkei kysyttykään, mitä sitten itse asiassa tarkoitan "tieteisuskovalla": tieteisuskovia ovat kielenkäytössäni ne ja vain ne, jotka edustavat tieteisuskoa, joka puolestaan on uskonnon tiedollisen määritelmän mukainen uskonto, joka pitäytyy "tieteellinen tieto on luotettavinta tietoa" -väittämään.

Tästä perustavasta uskonsisällöstä sitten tietenkin seuraa sekin, että tieteisuskoisten mielestä "tiede on Raamattua luotettavampi tiedon lähde"
Petri30. kesäkuuta 2013 10.41 

Raamatun auktoriteetti
Petrin määritelmän taustalla on selkeä käsitys pyhän Raamatun arvovallasta ja auktoriteetista. Tämä näkemys on mielestäni parhaiten ilmaistu kolmensadan amerikkalaisen evankelikaalisen pastorin Chicagossa vuonna 1978 antamassa julkilausumassa Raamatun erehtymättömyydestä ja virheettömyydestä.

Julkilausumassa todetaan, että pyhä Raamattu on virheetön ja erehtymätön kaikessa, mitä se kertoo ajallisesta, historiallisesta, aineellisesta todellisuudesta yhtä lailla kuin kertoessaan hengellisestä, ikuisesta totuudesta.

Tämän näkemyksen edustajat ovat sanoneet, esimerkiksi, että samalla tavalla kuin Jeesus Kristus on todellinen ihminen, mutta synnitön, myös Raamattu on todellinen kirja, mutta erehtymätön.

Näissä puitteissa
Kun pyhälle Raamatulle annetaan korkeimman auktoriteetin asema kaikessa, myös tiedon asioissa, herää kysymys, miten sitten on mahdollista tutkia historiaa, luontoa, Raamatun omia kirjoituksia.

Vastaus on "näissä puitteissa".

Kristitty tutkija on vapaa paneutumaan kosmologian, tähtitieteen, luonnontieteiden, psykologian maailmaan - kunhan pysytellään tulosten kanssa Raamatun asettamissa puitteissa.

maanantai 1. heinäkuuta 2013

Kreationisti: Näissä puitteissa!

Seuraamme sivusta Raamatun kirjaimellisesti uskovan Kreationistin ja muutaman Opetuslapsen välistä keskustelua.

"Sanot, että Jumala on luonut maailman. Kerro meille miten!"

Rauhallisesti ja kysymyksestä iloiten Kreationisti avaa kauniin mustakantisen Raamatun ja hellästi avaa sen Ensimmäiseen Mooseksenkirjan ensimmäisen luvun. Käyttäen avointa kirjaa muistin tukena hän sitten kertoo opetuslapsille

"Jumalan Henki on inspiroinut pyhän Raamatun ja siellä ikäänkuin Jumala itse kertoo, kuinka Hän on luonut maailman."

"Kerro meille!"

Ja niin Kreationisti kertoo Jumalan Sanan pohjalta seitsemästä luomispäivästä, toinen toistaan seuraavista päivän ja yön vaihteluista, kuinka Jumala luo sanallaan valon ja viheriöivän luonnon ja kalat ja linnut ja eläimet ja ihmisen omaksi kuvakseen.

Kertomus mahtuu yhdelle A4 sivulle eikä mene kuin noin vartti kun Kreationisti on lyhyesti kertonut opetuslapsille, miten Jumala loi maailman.

On hetken hiljaisuus, ja sitten yksi Opetuslapsista sanoo "Kiitos. Mitä sitten?"

Kreationisti ihmettelee "miten niin, mitä sitten"

"No meille on annettu opiskelua varten työvälineitä, saammeko käyttää niitä tutkien Jumalan luomakuntaa?"

Hymyillen Kreationisti sanoo "totta kai saatte, siksi Jumala on antanut meille järjen, että sitä käytämme!"

"Ihanko vapaasti? Opetuslapset kysyvät

"Näissä puitteissa pysytte totuudessa" Kreationisti vastaa ja näyttää kädessään olevaa Raamattua.

"Kristityn vapaudella! Näissä puitteissa"

Laodikean kommentteja luomisesta

Kokoan tähän nimimerkki Laodikean kommentteja lähinnä tekstistä "Luojan todistajat", koska blogien teknisen rakenteen tähden puheenvuorot hyppelevät hankalasti.

Arvostan suuresti sitä, että osallistut aktiivisesti väittelyyn ja peräät perusteluja väitteille.  Kyseessä ovat todellakin tärkeät asiat.

_____________________________
"ApoWikissä oleva Raamatun teksteihin perustuva neljän päivän luominen EI OLE sen enempää tiedettä kuin aitoa Raamatun sanomaa, vaan lihapullia ja hajuvettä sekaisin."

Tämä on varsin hurja väite (samaa haukkumista, jota tämä blogi suorastaan pursuaa, ja minkä takia olen sanonut sen olevan suurimmaksi osaksi silkkaa sontaa). Saisiko tarkennusta? Eli miten Raamatun luomiskertomus pitäisi ymmärtää, ja miksi Hartnettin malli ei ole tieteellinen, vaikka mitään tieteellistä ongelmaa et ole siitä pystynyt osoittamaan?

_____________________________
Raamatussa sanotaan se, mitä sanotaan, se ei ole suhteellista. Tosiasiat taas on suhteuttava kokonaisuuteen, että ne olisivat ymmärrettäviä, ja tämä tapahtuu aina jonkin maailmankatsomuksen mukaan. Ja mitä tosi oleellista kreationistisiin teorioihin kuuluvaa ei ole sanottu ollenkaan?

Kalareissulle ei lähdetä, kun ei täälläkään ole oikein mikään kunnossa. Valehtelua saa toki suomessa jatkaa, sitä ei laki kiellä.

"Kovin heikoilla jäillä Raamatun kanssa ollaan, kun sitä lähdetään muokkaamaan omien teorioiden mukaiseksi. Eikö vaan?"

Nimenomaan, tämä on teististen evolutionistien ja progressiivisten kreationistien ongelma, ei tippaakaan nuoren maan kreationistien.

_____________________________
"Jos sanot, että aika on suhteelista ja Hartnet hoitelee mallillaan asian Raamatulliseen kuntoon, niin tarkoittaako tämä täydellistä Raamatun kielen romuttamista, että Adamista Jeesukseen on noin 4000 vuotta, joka kosmologian mallissa on 13.750.000.000.000 vuotta."

Etkö lukenutkaan Hartnettin mallia käsitellyttä ApologetiikkaWikin artikkelia? Siellähän selitetään tämä asia! Mutta koska ilmeisesti lukutaito on valikoivaa, sanon tässä, että maapallolla kului luomisviikolla vain yksi päivä, kun universumin ulkolaidoilla kului miljardeja vuosia. Tämä on seuraus Hartnettin mallista, ei lähtökohta.

Raamattu ei myöskään unohtanut mainita, että Jääkausi tuli vedenpaisumuksen jälkeen. Oletko koskaan lukenut Jobin kirjaa? Siellä on useita mainintoja jäästä ja lumesta. Lisätietoja: http://www.kreationismi.fi/vedenpaisumus/jaakausi.

Viimeinen kappale ei nähdäkseni liittyy asiaan yhtä hyvin kuin lause: "Kosmologia ja kosmetologia ovat eri asioita."

_____________________________
"Hei Laodikea, tahdotko väittää, ettei Hartnettin malli ole tarkoitushakuinen osoittamaan, että Raamatun ajanlasku on oikein?"

Se on sen kanssa yhteensopiva, mutta ei ole tarkoitushakuisesti tehty osoittamaan Raamatun ajanlaskua oikeaksi. Mallin pohjalla on Raamatulliset perusteet sille, että oma galaksimme on universumin keskipisteessä (nykyään enää lähellä sitä), ja taivaiden levittäminen, josta Jumala puhuu useasti Raamatussa. Sitten sen jälkeen se on silkkaa tähtitiedettä.

Et ilmeisesti ole lukenutkaan Hartnettin mallia käsitellyttä ApologetiikkaWikin artikkelia, vaikka tänne siitäkin kirjoitit. Kannattaisi lukea uudestaan ja katsoa, mitä siellä todella sanotaan.

Ja mitä tämä valehtelu Jehovan todistajien luvusta jääkaudelle?

_____________________________
"LL reinikainen ammentaa näistä lähteistä, ei Raamatusta."

Konkretiaa. Miten Mark. 10:6 nähdään vanhan maan näkökulmasta? Kyseisessä kohdassahan Jeesus selvästi sanoo, että ihmisiä on ollut luomakunnan alusta alkaen, mikä on selvästi ristiriidassa vanhan maan näkemyksen kanssa.

_____________________________
Ulalla olemiselta näyttääkin.

Tuoreemman nuoren maan kreationistisen näkemyksen mukaan maapallolla olevien kellojen mukaan mitattuna maailmankaikkeus on n. 6000 vuotta vanha, mutta universumin ulkolaidalla olevien kellojen mukaan miljardeja vuosia. Jos kysytään, kuinka vanha maailma on, on täsmennettävä, millä kelloilla tämä mitataan.

"Laodikea ja Petrikin koettavat väittää, ettei CMI ja AIG ole YEC

minä sanon että ovat ja sanon että ovat YECH"

Irtisanoudun myös osaltani ylemmästä lauseesta. Mitä YECH tarkoittaa?


Hartnett Luomisen ensimmäiset neljä päivää

Laitan pyhästä Raamatusta suoraan luomiskertomusta siten, kuin Jumalan Henki on sen meille antanut. Lainaan sitten ApologetiikkaWikiä samasta päivästä. Tässä on ApoWikin tekstijakso ensin kokonaan.
Hartnett kirjoittaa, että Jumala loi maapallon aluksi pelkästään vedestä ja näin vettä oli paljon enemmän kuin nyt. Jossain kohdassa ensimmäistä luomispäivää Jumala loi painovoiman ja sähkömagneettisen energian, myös valon. Jumala myös erotti maapallon pimeän ja valoisan puolen toisistaan, ja 24 tunnin päivät määriteltiin maapallon pyörimisestä seuraavan pimeän ja valoisan vaihteluna.

Toisena päivänä Jumala jakoi vedet, ja Hartnettin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että osa vesistä sijoitettiin aurinkokunnan ulkolaidoille suojaamaan maapallon tulevia asukkaita.

Neljäntenä päivänä osasta tästä muodostettiin kaasuplaneettoja, ja transneptunisia kohteita. On myös huomattavasti todistusaineistoa siitä, että Neptunuksen takaiset kappaleet ovat suurelta osin jäätä.

Kolmantena päivänä Jumala jakoi maan ja vedet, ja neljäntenä hän loi auringon, kuun, tähdet ja galaksit. Jumala levitti avaruuden suurella faktorilla ja levitti isäntägalaksit, joista Hän erotti lisää galakseja neljännen luomispäivän aikana.
ApologetiikkaWiki

Ensimmäinen päivä


Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä,  ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä. 
1 Ms 1:3-5

  • Jumala loi maapallon aluksi pelkästään vedestä ja näin vettä oli paljon enemmän kuin nyt.
  • Jossain kohdassa ensimmäistä luomispäivää Jumala loi painovoiman ja sähkömagneettisen energian, myös valon.
  • Jumala myös erotti maapallon pimeän ja valoisan puolen toisistaan, ja 24 tunnin päivät määriteltiin maapallon pyörimisestä seuraavan pimeän ja valoisan vaihteluna.

Toinen päivä
Jumala sanoi: "Tulkoon kaartuva kansi vesien väliin, erottamaan vedet toisistaan." Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui, ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä.
1 Ms 1:6-8 

Hartnettin mukaan [vesien erottaminen] tarkoittaa sitä, että osa vesistä sijoitettiin aurinkokunnan ulkolaidoille suojaamaan maapallon tulevia asukkaita.


Kolmas päivä
Jumala sanoi: "Kokoontukoot taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin." Ja niin tapahtui. Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.

Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä." Ja niin tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä.
1 Ms 1:9-13 

Kolmantena päivänä Jumala jakoi maan ja vedet [erotti lienee parempi käännös englannin divide sanalle]

Hartnett ei siis ApoWikin mukaan sano mitään maan vihreyden, siemenkasvien ja hedelmäpuiden luomisesta kolmantena päivänä.


Neljäs päivä
Jumala sanoi: "Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ne loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle." Ja niin tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä.
1 Ms 1:14-19 

Neljäntenä päivänä osasta tästä muodostettiin kaasuplaneettoja, ja transneptunisia kohteita. On myös huomattavasti todistusaineistoa siitä, että Neptunuksen takaiset kappaleet ovat suurelta osin jäätä.