maanantai 30. toukokuuta 2011

Pyrkikää pyhyyteen

Sentähden vyöttäkäät mielenne kupeet, olkaa raittiit, pankaat täydellinen toivonne siihen armoon, joka teille Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta taritaan, Niinkuin kuuliaiset lapset, ei asettaen teitänne niinkuin ennen, kuin te teidän tyhmyydessänne himoissa elitte,
Vaan sen jälkeen, joka teitä kutsunut on, ja on pyhä, olkaat te myös pyhät kaikissa teidän menoissanne.

Sillä kirjoitettu on: teidän pitää pyhät oleman, sillä minä olen pyhä.

Ja jos te rukoilette sitä Isää, joka tuomitsee kunkin töidensä jälkeen ilman ihmisten muodon katsomista, niin katsokaat, että te teidän viipymisenne ajan pelvossa vaeltaisitte, Tietäen, ettette ole katoovaisella hopialla eli kullalla lunastetut teidän turhasta menostanne, jonka te isäin säädystä saitte,Vaan kalliilla Kristuksen verellä, niinkuin viattoman ja puhtaan Karitsan


1 Piet 1:13-19 KR 1776Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte,
vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.

Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä".

Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,
18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,


1 Piet 1:13-19 KR 1938Kaikki maassa liikkuvat pikkueläimet olkoot teille iljetys; niitä ette saa syödä. Maassa liikkuvia matelijoita tai neli- tai useampijalkaisia pikkueläimiä ette saa syödä, sillä ne ovat iljetys. Älkää saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään tällaiseen eläimeen älkääkä muutenkaan menetelkö niin, että tulette niistä epäpuhtaiksi.

Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä, ja siksi teidän tulee pitää itsenne puhtaina ja pyhinä.

Älkää siis saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään maassa liikkuvaan pikkueläimeen.

Minä, Herra, toin teidät pois Egyptistä ja osoitin näin olevani teidän Jumalanne. Olkaa siis pyhät ja puhtaat, koska minä olen pyhä.


3 Ms 11:41-45 KR 1992Eikös ole veikeätä, että Ensimmäisen Pietarinkirjan pyhyyttä koskeva kohta viittaa Mooseksen laissa juuri tähän lukuun!

"Tähän päättyy nelijalkaisia eläimiä, lintuja ja kaikkia vedessä viliseviä eläviä olentoja sekä kaikkia maassa liikkuvia olentoja koskeva laki. Tämän lain avulla puhdas voidaan erottaa saastaisesta ja syötävät eläimet niistä, joita ei saa syödä."
1 Ms 11:46-47 KR 1992Meni näet Simon Pietarilta pyhät ja saastaiset pahan kerran sekaisin.

Toisena päivänä, kuin he matkassa olivat ja kaupunkia lähestyivät, meni Pietari ylös katon päälle rukoilemaan, liki kuudetta hetkeä.

Ja kuin hän isosi, tahtoi hän suurustaa. Mutta kuin he hänelle valmistivat, tuli hän horroksiin,
Ja näki taivaan auki, ja tulevan alas tykönsä yhden astian, niinkuin suuren liinaisen, neljältä kulmalta sidotun, joka laskettiin alas taivaasta maan päälle, Jossa oli kaikkinaisia nelijalkaisia maan eläimiä ja metsillisiä, ja matelevaisia, ja taivaan lintuja.

Ja ääni tuli hänelle: Pietari, nouse, tapa ja syö.
Pietari sanoi: en suinkaan, Herra; sillä en ole minä ikänä syönyt mitään yhteistä eli saastaista.
Ja ääni sanoi taas toisen kerran hänelle: mitä Jumala on puhdistanut, älä sitä sinä sano yhteiseksi.
Ja se tapahtui kolme kertaa ja astia otettiin jälleen ylös taivaaseen.
Apt 10:9-16 KR 1776Mooseksenkirjassa Herra Jumala sanoo saastaiseksi, epäpyhäksi, monia eläimiä ja lintuja ja veden eläviä, ja pyhyys on niiden karttamista.

kosher, kashrut, rituaalisesti puhdas.

Apostolienteoissa Herra sanoo puhtaaksi pakanan, roomalaisen Korneliuksen perheineen.

Älä sinä, Pietari, sano saastaiseksi (Biblia "yhteiseksi") sitä, minkä Jumala on sanonut puhtaaksi.Olen vakuuttunut siitä, että monet saarnat ja neuvot tulevat esikoislestadiolaisen kristityn mieleen kun tuota 1 Pietarinkirjan kohtaa luetaan.

Sydämestäni rukoilen että mahdollisimman monelle tulisi mieleen myös Joppe ja Simon Nahkurin talo, jonka katolla Pietarin pyhyys meni vinksin vonksin.

Mitä on se pyhyys, Jumalalle erottuminen, vanhurskas vaellus, jota Jumalan rakkailta lapsilta odotetaan?

Se että emme syö verta, pakanajumalille uhrattua, juo viinaa ja pukeudumme siveästi ja ajattelemme kuin neutrit?

Tämä viulunkieli voidaan vetää melko kireälle ja silloin siitä lähtee melko kimakka ääni.

Tai niin löysälle, että se vain lörisee.

Vaan tämä kieli ei taida ollenkaan olla se Jumalan tuntemisen ja läsnäolon tuoma pyhyys.

Vai mitä Pietarin kirje ajaa takaa?Aiheesta on eiliseltä päivältä niimerkki maman monipuolinen alustus Raamatun eri kohdista (eRaamattu blogissa), joka kannattaa ajatuksella lukea ja liittyä maman kanssa kyselevien opetuslasten joukkoon, Mestarin, Jumalan Sanan jalkojen juureen!

[Jatka keskustelua kirjoittamalla itse] Jatka keskustelua kirjoittamalla itse

lauantai 28. toukokuuta 2011

Saha

Saha elokuvan juliste

Ihminen on arkeologian määrittelyjen mukaan työkalujen tekijä. Aina ei varhaisten esihistoriallisten löytöjen paikalla ole varmuutta, kenen luista on kyse. Mutta jos sieltä löytyy kivityökaluja, asia on selvä - ihminen on kyseessä.

Ne varhaiset Kenian ja Tansanian ihmiset, jotka Leakeyn perhe aikanaan löysi esimerkiksi Olduvai-joen kaivamilta rantatöyräiltä saivat nimekseen homo habilis - työkaluja tekevä ihminen.

Toinen ihmisen määritelmä on uskonnollinen ihminen, homo religiosus, sillä esihistorian ajoista alkaen tällä planeetalla vain ihminen osoittaa uskonnollista, symbolista käyttäytymistä.

Työkalujen tekijänä ihmisellä on kyky keksiä sellaista, jota suuri Jumala ei ole luontoon luonut ja näin osoittaa luovaa mielikuvituksen lentoa ja älykkyyttä.

Pyörillä liikkumista ei esimerkiksi tavata luodussa luonnossa ja esimerkiksi keski-Amerikan Maya kulttuurissa ei pyörää koskaan keksitty - pärjäsivät jotenkin ilman.

Ravulla on sakset, mutta Fiskarsin saksien tekninen idea on hieman toinen saman tavoitteen saamiseksi, leikkaavien terien yhdistäminen lähempää niiden keskipistettä kuin toista laitaa.

Saha on myös tietääkseni ihmisen keksimä työkalu, jota eivät maaeläimet eivätkä monenlaisia talttoja ja kärkiä saanet linnut eivätkä kalat käytä työssään.

Tosin sahalaitoja varmaan löytyy luonnosta ja joidenkin lajien hampailla voi olla sahamaista otetta.Sana saha esiintyy Raamatussa vain muutamissa kohdassa.

מגרה megara eli "saha" tulee verbistä sahata, garar (grr), joka kuulostaakin karhealta vetämiseltä!Salomon ajalta 1000-luvulta eKr on rakennusmiehen työn kuvausta:

Sitten hän teki valtaistuinsalin, jossa hän jakoi oikeutta, oikeussalin; se oli laudoitettu sisältä setripuulla lattiasta kattoon asti.

Ja hänen linnansa, jossa hän itse asui, oli toisella esipihalla, salin takana, ja oli rakennettu samalla tavalla.

Salomo teki myöskin faraon tyttärelle, jonka hän oli nainut, palatsin, samanlaisen kuin sali.

Kaikki nämä olivat rakennetut kallisarvoisista, mitan mukaan hakatuista ja sisältä ja ulkoa sahalla sahatuista kivistä, perustuksesta räystäisiin asti; samoin ulkopuolella suureen esipihaan saakka.
1 Kun 7:7-9Mielenkiintoista työmiehen kannalta tässä on se, että sahaa käytetään huolellisesti mitan mukaan hakatun kivilohkareen pintojen tasoittamiseen.

Rakennuspuina on kivien lisäksi arvokasta Libanonin setriä, mäntymme jaloa sukulaista. Mutta puuta käsitellään kirveellä hakaten ja terällä veistäen, ei sahalla:

Ja suuren esipihan muurissa oli yltympäri, aina rinnakkain, kolme kivikertaa hakattuja kiviä ja yksi hirsikerta veistettyjä setrihirsiä. Samoin oli Herran temppelin sisemmän esipihan muuri ja myöskin palatsin eteisen esipihan muuri rakennettu.
1 Kun 7:12Saha on siis kiven käsittelyn työkaluna Salomon temppelin ja palatsien rakentamisessa.

Saman kuvan antavat Aikakirjat hänen isänsä Daavidin ajoilta tuhatluvulta ennen Kristuksen syntymää:

Ja kansan, joka siellä oli, hän vei pois ja pani sahaamaan kiviä, pani rautahakkujen ja kivisahojen ääreen. Näin Daavid teki kaikille ammonilaisten kaupungeille. Sitten Daavid ja kaikki väki palasi Jerusalemiin.
1 Aik 20:3

kivisaha on sama megarer ja nyt kerrotaan, että kivet hakattiin ensin rautahakuilla.

ובחריצי הברזל vebeharitze barzelProfeetta Jesajan kirjassa kysytään 700-luvulla eKr

Korskeileeko kirves hakkaajaansa vastaan, tai suurenteleeko saha heiluttajaansa vastaan? Ikäänkuin vitsa heiluttaisi kohottajaansa ja sauva saisi koholle sen, joka ei ole puuta!
Jes 10:15

Molemmat työkalut varmaan tässä tarkoittavat puun käsittelyä.Raamatun maailmassa siis tunnettiin saha, joka oli niin luja että sillä voitiin kalkkikiveä tasoittaa.

Mutta hieman ankea on sitten ainoa kohta, missä ihmisen keksimä saha mainitaan Uudessa testamentissa

heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä -
Hep 11:37

näitä Jumalan ihmisiä ovat toiset ihmiset kiduttaneet ja rikki sahanneet.

πρίζω prizo on vahvistettu muoto kreikan verbistä prio, sahata, ja Manninen kääntääkin hyvin "rikki sahattu".

Kahtia sahaaminen halki tai poikki oli hyvin pelätty teloitusmenetelmä - sattuneesta syystä: se sattuu aivan hirveästi.Tuomas Levänen on kääntänyt englanninkielestä Jesajan marttyyrikuoleman ja Jani_S on korjannut käännöstä kielellisesti.

Englantilaisen käännöksen löydät tästä
From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament
by R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913

Tuomas Leväsen hyvän käännöksen olen ottanut vanhoillis-lestadiolaisten Sydämen foorumilta. Mutta hänellä on hienot omat sivut apokryfikirjat.com


Jesajan Marttyyrius


1. Tapahtui Hiskian, Juudan kuninkaan, 26. hallitusvuotena, että hän kutsui poikansa Manassen. Hän oli hänen ainut poikansa. Ja paikalla olivat myös Jesaja, Aamoksen poika ja Joosab, Jesajan poika. Ja samalla, kun Hiskia antoi käskyjä, seisoi Joosab, Jesajan poika hänen vierellään. Kun Manasse ei ollut paikalla, sanoi Jesaja kuningas Hiskialle:

"Niin totta kuin Herra elää, jonka nimeä ei ole lähetetty tähän maailmaan, ja kuin Henki, joka minussa elää, kaikki nämä käskyt ja sanat eivät tee mitään vaikutusta poikaasi Manasseen, ja hänen käsiensä komennosta minä kuolen kidutettaessa ruumistani. Ja Sammael Malchira tulee palvelemaan Manassea, ja toteuttaa hänen himonsa, ja hänestä tulee mieluummin Beliarin seuraaja kuin minun. Ja monet Jerusalemissa ja Juudeassa hän saattaa hylkäämään todellisen uskon, ja Beliar elää Manassessa, ja hänen käsiensä kautta minut tullaan sahaamaan kappaleiksi."

Kun Hiskia kuuli nämä sanat, hän itki hyvin katkerasti, repi vaatteensa, laittoi maata päänsä päälle ja lankesi kasvoilleen. Ja Jesaja sanoi hänelle: "Sammaelin suunnitelma Manassea vastaan saatetaan päätökseen: mikään ei heitä hyödytä." Ja sinä päivänä Hiskia suunnitteli sydämessään tappavansa poikansa Manassen. Ja Jesaja sanoi Hiskialle: "Sydämesi tarkoitusta ei toteuteta, sillä tähän minut on kutsuttu."

2. Tapahtui sen jälkeen, että Hiskia kuoli ja Manassesta tuli kuningas, eikä hän muistanut isänsä Hiskian käskyjä vaan unohti ne, ja Sammael asui Manassessa ja kietoutui lujasti kiinni häneen. Ja Manasse hylkäsi isänsä Jumalan palvelemisen, ja palvoi Saatanaa ja hänen enkeleitään ja voimiaan. Ja hän käänsi isänsä huoneen pois viisauden sanoista ja Jumalan palvelemisesta. Ja Manasse käänsi sydämensä palvelemaan Beliaria, sillä laittomuuden enkeli, joka on tämän maailman hallitsija, on Beliar, jonka nimi on Matanbuchus. Ja hän riemuitsi Jerusalemissa Manassen tähden, ja teki hänet vahvaksi uskosta luopumisessa ja laittomuudessa, joka levisi ympäri Jerusalemia.

Ja noituus ja magia lisääntyivät, kuten myös ennustaminen, merkkien selittely, haureus ja oikeamielisten vaino, joita lisäsivät Manasse, Balkiira, kanaanilainen Tobia, Johannes Anatotista ja Saadok, tekojen päällikkö. Ja loput heidän teoistaan on kirjoitettu Kuningasten kirjaan.

Kun Jesaja, Aamoksen poika näki laittomuudet, joihin Jerusalem syyllistyi ja Saatanan palvonnan ja hänen moraalittomuutensa, hän lähti Jerusalemista ja asettui Juudan Beetlehemiin. Ja myös siellä oli paljon laittomuutta, ja lähtien Beetlehemistä hän asettui vuorelle erämaahan. Myös profeetta Miika, ikääntynyt Ananias, ja Jooel ja Habakuk, hänen poikansa Joosab, ja monet uskovat jotka uskoivat taivaan laskeutumiseen, lähtivät ja asettuivat vuorelle hänen kanssaan. He kaikki pukeutuivat karvavaatteisiin, ja he olivat kaikki profeettoja. Eikä heillä ollut mitään mukanaan ja he kaikki valittivat suuria valituksia koska Israel oli eksynyt. Ja nämä eivät syöneet muuta kuin villejä yrttejä, joita he keräsivät vuorilta ja keittivät ne. Ja he elivät yhdessä profeetta Jesajan kanssa. Ja heiltä kului näin kaksi vuotta vuorilla ja kukkuloilla.

Sillä aikaa kun he olivat erämaassa, Samariassa oli mies nimeltä Balkiira, Sedekian sukua, Kenaanin poika, väärä profeetta joka majaili Beetlehemissä. Nyt Hiskia, Kananin poika, joka oli isänsä veli, ja kuningas Aahabin päivinä oli ollut neljänsadan Baalin profeetan opettaja, oli lyönyt itseään ja nuhdellut profeetta Miikaa, Amadan poikaa. Ja Aahab oli nuhdellut Miikaa ja heittänyt vankeuteen. Ja hän oli profeetta Sedekian kanssa: he olivat Ahasian, Aahabin pojan, Samarian kuninkaan kanssa. Ja Elia, profeetta Gileadin Tebonista, nuhteli Ahasiaa ja Samariaa ja profetoi Ahasialle että hän kuolee vuoteeseensa sairauteen, ja Samaria johdetaan Leba Nasrin käsiin, koska hän oli tapattanut Jumalan profeetat. Ja kun väärät profeetat, jotka olivat Ahasian, Aahabin pojan kanssa ja heidän opettajansa Gemarias Jooelin vuorelta olivat kuulleet –hän oli Sedekian veli- ahdistivat Ahasiaa, Aguaronin kuningasta ja tappoivat Miikan.

Jani_S:n huomautus: Tämä kappale on epäselvä ja sisältää mahdollisesti anakronismin eli aikavirheen. Myös useat henkilönimet sekoittavat asiaa, joten kappaleen voi hypätä yli. Kuitenkin kannattaa lukea alusta maininta väärämielisestä Balkiirasta, sillä hänestä kerrotaan seuraavissa luvuissa lisää.

3. Ja Balkiira tunnisti ja näki Jesajan paikan ja profeetat, jotka olivat hänen kanssaan, sillä hän vaelsi Beetlehemin ympäristössä, ja oli Manassen kannattaja. Ja hän profetoi väärin Jerusalemissa, ja monet Jerusalemiin kuuluvat olivat hänen liittolaisiaan, ja hän oli samarialainen. Ja tapahtui, että Assurian kuningas oli tullut ja valloittanut Samarian ja vienyt yhdeksän ja puoli heimoa vankeuteen, ja johdatti heidät pois Medesin vuorille ja Taasonin joelle; täältä Balkiira nuorena pakeni ja tuli Jerusalemiin Hiskian, Juudan kuninkaan päivinä, mutta hän ei seurannut samarialaisten isiensä jälkiä, sillä hän pelkäsi Hiskiaa. Ja hänet löydettiin Hiskian päivinä puhumasta laittomuuden sanoja Jerusalemissa. Ja Hiskian palvelijat moittivat häntä, ja hän pakeni Beetlehemin seudulle. Ja Balkiira syytti Jesajaa ja profeettoja, jotka olivat hänen kanssaan, sanoen:

"Jesaja ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, profetoivat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja vastaan, että ne tuhotaan ja myös Benjamin lähtee vankeuteen, ja myös sinä, oi herra kuningas, lähdet koukuissa ja rautakahleissa." Mutta he profetoivat väärin Israelia ja Juudaa vastaan. Ja Jesaja itse on sanonut: "Minä näen enemmän kuin profeetta Mooses." Mutta Mooses sanoi: "Ei kukaan voi nähdä Jumalaa ja jäädä eloon." Ja Jesaja on sanonut: "Olen nähnyt Jumalan ja katso, minä elän." Tiedä siis, oi kuningas, että hän valehtelee. Ja Jerusalemia hän on kutsunut Sodomaksi, ja Juudan ja Jerusalemin ruhtinaiden hän on julistanut olevan Gomorran kansa."

Ja hän toi esiin monia syytöksiä Jesajaa ja profeettoja vastaan Manassen eteen. Mutta Beliar majaili Manassen sydämessä ja Juudan ruhtinaiden sydämissä ja Benjaminissa ja eunukeissa ja kuninkaan neuvonantajissa. Ja Balkiiran sanat miellyttivät häntä, ja hän lähetti miehiä vangitsemaan Jesajan.

4. Jesaja sahattiin kappaleiksi puusahalla. Kun häntä sahattiin, Balkiira nousi ylös syyttäen häntä. Myös kaikki väärät profeetat nousivat nauraen ja iloiten Jesajan tähden. Balkiira nousi Matanbuchuksen avulla Jesajan eteen nauraen ja pilkaten. Hän sanoi Jesajalle: "Sano näin: "Olen valehdellut kaiken mitä olen puhunut, ja kaikki Manassen tavat ovat hyvät ja oikeat." Sano myös näin: "Balkiiran ja hänen ystäviensä tavat ovat hyvät.". Näin Balkiira sanoi Jesajalle, kun häntä paloiteltiin. Mutta Jesaja oli Herran näyssä, ja vaikka hänen silmänsä olivat avoinna, hän näki heidät. Balkiira sanoi vielä Jesajalle: "Sano mitä minä käskin sinun sanoa, ja minä käännän heidän sydämensä, ja pakotan Manassen ja Juudan ruhtinaat ja kansan ja koko Jerusalemin palvomaan sinua." Jesaja vastasi ja sanoi: "Niin kauan kun vielä pystyn puhumaan: Kirottujen kirottu olet sinä ja kaikki voimasi ja kaikki huoneessasi. Sillä sinä et voi ottaa etkä pelastaa ruumiini nahkaa."

Sitten he sahasivat palasiksi Jesajan, Aamoksen pojan, puusahalla kahtia. Manasse ja Balkiira ja väärät profeetat ja ruhtinaat ja kansa, kaikki katselivat, kun Jesajaa sahattiin. Profeetoille, jotka olivat hänen kanssaan, Jesaja sanoi ennen kuin hänet oli paloiteltu: "Menkää Tyyron ja Siidonin maakuntaan, sillä vain minulle Jumala on sekoittanut juoman." Kun Jesajaa sahattiin kappaleiksi, hän ei huutanut ääneen eikä itkenyt, mutta hänen huulensa puhuivat Pyhän Hengen kanssa kunnes hänet oli sahattu kahtia.

Englannin kielestä suomentanut Tuomas Levänen, muutamia kielellisiä korjauksia tehnyt Jani_S (tässä)


Keskustelua


Ei kukaan ole niin kekseliäs kuin ihminen. Näinkin sahaa voidaan käyttää!


"Jesajan marttyyrius" on ensimmäinen osa eli luvut 1-5 kirjasta "Jesajan taivaaseenastuminen".

Sen keskelle on lisätty kuvaus Jeesuksen tulosta takaisin 3:13-4:22.

Kirjan toinen osa "Jesajan näky" käsittää luvut 6 - 11 ja kertoo profeetan astumisesta taivaaseen.

Kirja on hyvin vanha, se ajoitetaan tutkimuksessa varhaisten kristittyjen laatimaksi ja ajoittuu jonnekin 90 - 160 jKr tuntumaan.

Tämä on marttyyrikirkon aikaa, jolloin ihmisiä todella sahattiin rikki, kuten Heprealaiskirje kertoo.

Monet heistä itkivät ja huusivat tuskasta kun julma saha heidän sisäelimiään repi kappaleiksi, mutta tässä kerrotaan että Jesaja ei niin tehnyt vaan puhui hiljaa Pyhässä Hengessä.

Voimme hyvin ajatella siis, että Jesajan marttyyriuden kuvauksen taustalla on todellista tietoa siitä, mitä tuossa tapahtuu kun Rooman viranomaiset vaativat kristittyjä kumartamaan keisaria.

Tämä antaa kertomukselle sangen synkän ja verisen kidutuskammion näyn. Syyttäjän nimi Balkiira lienee johdanto sanasta Beliar.

Sahaaminen kestää aikansa, ehkä aloitettiin käsistä tai jaloista.

"Jesaja sahattiin kappaleiksi puusahalla. Kun häntä sahattiin, Balkiira nousi ylös syyttäen häntä."

"Myös kaikki väärät profeetat nousivat nauraen ja iloiten Jesajan tähden."

"Balkiira nousi Matanbuchuksen avulla Jesajan eteen nauraen ja pilkaten." (Natan bakhus, sekamuoto heprean natan, antaa, kreikkalainen bachus viinin jumala)

Kiduttaja vaatii Jesajaa tunnustamaan jotain:

Hän sanoi Jesajalle: "Sano näin: "Olen valehdellut kaiken mitä olen puhunut, ja kaikki Manassen tavat ovat hyvät ja oikeat."

Sano myös näin: "Balkiiran ja hänen ystäviensä tavat ovat hyvät."

"Näin Balkiira sanoi Jesajalle, kun häntä paloiteltiin."

Kristittyjä vaadittiin kumartamaan keisaria, uhraamaan keisarin hyväksi osoittaen näin olevansa kunnon kansalaisia.

Kun he siitä kieltäytyivät, heistä tuli valtion vihollisia ja julmien kuolemanrangaistusten tarkoituksena oli pelottaa muita samoin tekeviä ja rangaista kapinallista.

Kidutuksen aikana saatettiin tarjota mahdollisuus vielä "tehdä parannus".

Kristityt itse sovelsivat näitä julmia menetelmiä sitten toisiinsa ja esimerkiksi noituudesta epäiltyihin tai keski-Amerikan asukkaisiin.

Mielenkiintoisesti kuvataan, että Jesaja on jonkinlaisessa hurmostilassa. Tästä tilasta kertoo myös pyhän Perpetuaan kertomus, niin ettei nuori nainen tiennyt mitään villin lehmän sarvista.

"Mutta Jesaja oli Herran näyssä, ja vaikka hänen silmänsä olivat avoinna, hän näki heidät."

aika hauskasti käännetty... vaikea kohta. Hengen silmät ovat avoimena, ja silti Jesaja näkee myös ajallisia asioita.

...
Balkiira sanoi vielä Jesajalle: "Sano mitä minä käskin sinun sanoa, ja minä käännän heidän sydämensä, ja pakotan Manassen ja Juudan ruhtinaat ja kansan ja koko Jerusalemin palvomaan sinua."

Rohkeasti Jesaja vastaa kiroten tuskiensa keskellä vainoajansa:

Jesaja vastasi ja sanoi: "Niin kauan kun vielä pystyn puhumaan: Kirottujen kirottu olet sinä ja kaikki voimasi ja kaikki huoneessasi. Sillä sinä et voi ottaa etkä pelastaa ruumiini nahkaa."

Tämä kiroaminen on varsin inhimillistä, Jumalan Poika rukoili armoa kiduttajiensa puolesta.

Tutkimuksessa ollaan melko yksimielisiä siitä, että teksti on varsin vanha, vaikka parhaat etiopialaiset käsikirjoitukset ovatkin vasta 1500-luvulta (paljon vanhempia käsikirjoituksen kappaleita on säilynyt).

Kyseessä voi olla kristillinen teksti, mutta tämä ei ole aivan varmaa.

Juutalaisen perinteen mukaan näet Jesaja kärsi sahaamalla marttyyrikuoleman. Sekä Palestiinan että Babylonian Talmudit mainitsevat tämän

Hellenistisen ajan juutalaisessa kirjallisuudessa esiintyy usein tuo pahahenki Beliar (Balkiira).

Koska heprealaiskirje ehkä tuntee tämän perinteen, Jesajan marttyyrius perustuu ilmeisen vanhaan Uuden testamentin aikaiseen tekstiin.

"Jesajan taivaaseenastuminen" ei kuulu sen enempää juutalaisten kuin kristittyjenkään kanonisiin pyhiin kirjoihin.

SAW
Sahaamisen julmuus kiinnostaa ihmistä edelleen, onhan elokuva Saha (Saw) kerännyt elokuvateattereissa miljoonatuloja ympäri maailmaa.

perjantai 27. toukokuuta 2011

Uusi liitto, ympärileikkaus ja kaste

Haamul kirjoitti näin:

Vanhan Liiton ympärileikkaus on esikuva kasteelle, joka on säädetty merkiksi Uudessa Liitossa:

"Sillä Hänessä (Kristuksessa) asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt Hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, ja Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina Hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös Hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista." (Kol. 2:9-12)Apostoli Paavali todellakin vertaa Abrahamin poikalapsille ympärileikkauksella tehtyä liiton merkkiä ja muistutusta kasteeseen.

Kolossalaiskirjeen kohta on tästä opetuksesta varmaan keskeisin, siis ympärileikkauksen ja kasteen yhdistäminen.

Kuitenkaan missään kohtaa Uutta testamenttia ei sanota, että kaste on Uuden liiton merkki sillä tavoin kuin ympärileikkaus on vanhan liiton merkki.

Tämä ei ole saivartelua vaan tärkeä asia siitä, mitä on ympärileikkaus ja mitä kaste.Kävin Uuden testamentin liiton kohdat läpi toisella palstalla, ja näemme siellä kuinka voimakkaasti Uusi liitto on Kristuksen veressä.

Ei Jeesus sano kuitenkaan Vanhan testamentin tyyliin, että "tämä on uuden liiton merkki"

vaan "tämä on uusi liitto minun veressäni"

asia on varsin syvällinen.

Ehtoollisen viini ei ole "liiton merkki", symboli, kuten kalvinistit opettavat, vaan tuo viinimalja on se liitto.

kuka järjellään nämä käsittää, käsittäköön.

minä en.

koetamme vain olla tarkkoina Jumalan Sanan äärellä.

torstai 26. toukokuuta 2011

Ympärileikkaus


Ympärileikkaus Marc Chagall (1931)
Europeana

Matthew Hess on käynnistänyt Yhdysvalloissa kampanjan, jonka tavoitteena on kieltää alle 18 vuotiaiden poikien ympärileikkaus.

MGM asetus (male genital mutilation) on edennyt San Fransiscossa niin, että se tulee marraskuussa 2011 äänestykseen. San Diegon asukkaiden parista on saatu 7,700 kannattajaa, niin että myös Santa Monicassa se tulee äänestykseen marraskuussa.

Hess perustelee asiaa siten, että ympärileikkaus vahingoittaa hermoja, on lapselle kivulias ja tarpeeton toimenpide. Koska naisten sukuelinten silpominen on kiellettyä, myös miehille tulee saada samanlainen turva.

Poikien ympärileikkaus on muslimien parissa tavallinen toimenpide, jolla ei ole uskonnollista merkitystä.

Maailman terveysjärjestö WHO tutkii edelleen, tulisiko ympärileikkausta suositella terveydellisistä syistä, koska se näyttää estävän AIDS tartunnan leviämistä heteroseksusaalisen väestön parissa Afrikassa.

Juutalaisuudessa sen sijaan ympärileikkaus ei ole terveydellinen asia, vaan uskonnollinen asia.

Jos MGM säädökset menevät läpi, Yhdysvalloissa käynnistynee näissä yhteyksissä lukuisia oikeudenkäyntejä, joissa sanotaan että säädös on perustuslain vastainen. 1. Amendment (tarkennus) kieltää valtion puuttumasta yksilön vapauteen harjoittaa uskontoa.

Lapsen ympärileikkaus on ollut myös Suomessa esillä ja valtio on käsitellyt asiaa.

Eräs suomalaisen mieleen tuleva kysymys on, mikä oikeus vanhemmilla on ratkaista lapsensa uskonto?

Tällä perusteella Suomen tasavallan lainsäädännössä voitaisiin myös kieltää myös lasten kastaminen kristityiksi ennen kuin he ovat esimerkiksi täyttäneet 18 vuotta.

Poikalasten ympärileikkaus viikon vanhana on ollut perheen sisäinen asia, juutalaista elämänmuotoa Yhdysvalloissa ja on nyt noussut julkiseen keskusteluun.

Näemme tässä varsin perustavanlaisen keskustelun yhteiskunnan, demokratian ja yksilön oikeuksien sekä uskonnollisen yhteisön vapauksien asiassa.

Yhteiskunta voi katsoa omistavansa miehen ja naisen synnyttämän lapsen, lapsi voidaan "sosialisoida".

Näinhän tapahtuu tietenkin siinä tapauksessa, että sosiaaliviranomaiset toteavat lapsen olevan henkisesti tai ruumiillisesti vaarassa vanhempien huumeiden käytön, väkivaltaisuuden tai muun seikan tähden. Lapsi voidaan "sosialisoida" äidiltä ja antaa esimerkiksi ottovanhempien hoitoon tai viedä laitokseen, lastenkotiin.

Tämä on normaalia yhteiskunnan toimintaa heikoimpien suojelemiseksi ja tarkoituksena on lapsen hyvä, Lastensuojelunliiton tavoitteiden mukaan.Yhteiskunta voi kollektiivisesti kokea olevansa lasten todellinen omistaja.

Mies ja nainen ovat lapsen synnyttäjät ja heidän sallitaan ylläpitää lasta, äiti saa häntä imettää, isä ostaa kaupasta vaippoja ja suomalainen yhteiskunta maksaa lapsilisää perheelle tukien kaikin tavoin lapsen kasvatusta, joka on uskottu vanhemmille.

Mutta jos vanhemmat eivät kasvatuksen suhteen toimi oikein, lapsi viedään heiltä turvaan.

Esimerkiksi jos isä lyö tuhmaa poikaa tai tyttöä tai äiti tukistaa, vanhemmat voivat joutua kasvatuksensa periaatteiden takia poliisin puhutteluun.

Vanhempien velvollisuus on tuoda lapsi yhteiskunnan ylläpitämään ja hallitsemaan koululaitokseen.

Kristillisessä kirkossa vanhempien velvollisuutena on tuoda lapsi kasteelle hyvissä ajoin, tai he saavat asiasta huomautuksen.Yhteiskunta voi tietenkin muuttaa näkemyksiään, kuten nyt on käymässä ehkä San Fransiscossa ja Santa Monicassa.

Todetaan, että esinahan leikkaus saa pikkupojan itkemään vaikka suussa on hyvältä maistuva ja rauhottava tuppo. MGM aloitteessa sanotaan, että ympärileikkaus vahingoittaa lapsen penistä ja että hermopäät vaurioituvat ja koko operaatio on "tarpeeton" (unnecessary).

Suomessa yhteiskunta voi myös muuttaa näkemyksiään, ja todeta että myös lasten uskonnollinen kasvatus on valtion asia.

Lapset eivät ole vanhempien yksityistä omaisuutta, vaan kuuluvat tämän muurahaiskeon kuningattaren alaisuuteen.

Ja valtio voi sitten sanoa, että pikkulasten kastaminen loukkaa heidän henkilökohtaisia oikeuksiaan valita uskontonsa, johon vanhemmilla ei ole osaa eikä arpaa.

Tuntuuko tämä mahdottomalta ajatukselta, Valtion nousu Kolmannen valtakunnan tapaan yli yksilön ja perheen?Otteita Lääkäriliiton kannanotosta
lainaus alkaa

POIKIEN YMPÄRILEIKKAUKSIA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖ-TARVETTA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN MUISTIO: SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIO 2003:39

Suomen Lääkäriliitto ja erityisesti sen eettisten periaatekysymysten valiokunta on perehtynyt poikien ympärileikkausta selvittäneen työryhmän muistioon ja sen taustamateriaalina olevaan selvitykseen kansainvälisistä ja kotimaisista käytännöistä poikien ympärileikkauksessa. Lääkäriliitto tarkastelee kysymystä poikien ympärileikkauksesta ensisijaisesti lääketieteen etiikan näkökulmasta ottaen samalla huomioon toimenpiteeseen liittyvät lainsäädännölliset ja sosiaaliset näkökohdat.

Lääkäriliitto lausuu muistiosta kohteliaimmin seuraavaapienen lapsen kohdalla on kyse ensisijaisesti vanhempien tahdosta toteuttaa uskontonsa rituaaleja, ei niinkään lapsen uskonnonvapaudesta. Perustuslain näkökulmasta voidaan kysyä, ovatko lapset tasa-arvoisessa asemassa ruumiillisen koskemattomuuden suhteen, jos joihinkin lapsiin saadaan kohdistaa uskonnollisin perustein terveydelle riskejä aiheuttavia toimenpiteitä.Lakiesityksen 1 § määrittelee lain soveltamisalan laajaksi kattaen kaikki uskonnolliset ja kulttuuriset perinteet. Tämä määrittely on laaja-alaisempana ristiriidassa ETENE:n rajauksen kanssa, jossa ympärileikkaus sallittaisiin lääketieteellisten syiden lisäksi vain juutalaisten ja islaminuskoisten keskuudessa. Lakiesityksen määrittely pitää siten sisällään myös anglosaksisen perinteen mukaisen ympärileikkauksen ja avaisi ovet sen toteuttamiselle suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksella. Koska lakiesityksessä ei mitenkään velvoiteta tutkimaan tai todistamaan ympärileikkauspyynnön taustalla olevaa uskonnollista perinnettä, käytännössä ympärileikkauksen tekeminen kenelle tahansa poikalapselle on täysin vapaata. Tällaista käytäntöä ei voi pitää lapsen oikeussuojan mukaisena, kun se antaa mahdollisuuden rikkoa vapaasti perustuslain yksilön koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta ilman seuraamuksia ja velvollisuutta osoittaa rikkomuksen liittymistä uskonnonvapausperiaatteen toteuttamiseen.Keskeiseksi perusteeksi ympärileikkaukselle työryhmä nostaa pojan identiteetin kehittymisen uskonnon ja vanhempien haluamalla tavalla.

Ympärileikkauksella on pojan kehittyvän identiteetin kannalta merkitystä, mutta on aiheellista kysyä, onko peruuttamattoman leikkauksen vaikutus lapsen identiteettiin myönteinen, ja peruste, joka oikeuttaa rikkomaan perusoikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen. Erilaisuudella ja sen selittämisellä lapsijoukossa voi olla kielteisiäkin vaikutuksia.Suomen Lääkäriliitto suosittaa, että ympärileikkausta pyytävien vanhempien kanssa keskusteltaisiin toimenpiteestä luopumisesta tai sen siirtämisestä ajankohtaan, jolloin lapsi itse pystyy päättämään asiasta. Tämä käytäntö ei vaatisi lainsäädäntöä, vaan siihen riittäisi ohjeistus. Tälle olisi hyvänä lähtökohtana eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kannanotto 30.11.1999 (Dnro 462/4/99, ks. myös 1664/4/1997).

Mikäli lakiesitys aiotaan viedä eteenpäin, tulee siinä olla myös selvä säännös siitä, että ketään lääkäriä ei tule velvoittaa suorittamaan tällaista toimenpidettä.

Lainaus päättyy


Nuo ovat otteita Lääkäriliiton lausunnosta, koko kannanotto on luettavissa tästä
Vaikka kielenkäyttö on yleistävää, tulee huomata, että tässä on ensisijaisesti kysymys Suomen juutalaisten oikeudesta harjoittaa uskontoaan.

Kuten sanoin, ympärileikkaus on tavallista muslimien parissa, mutta sillä ei ole islamissa mitään uskonnollista merkitystä vaan sitä pidetään terveellisenä tapana.

Kyse on siis juutalaisten vanhempien oikeudesta elää uskontonsa mukaisesti Suomessa.

Ei kannata laisinkaan luulla, että asia ei koskisi myös valtaväestöä.

Saksalaiset lähtivät juutalaisiaan vastaan, mutta he lähtivät myös vähän muita vastaan ja koko juttu levisi kuin jokisen eväät.

Samoin käynee tässä, Lääkäriliiton sijasta suomalaiset korkean tason organisaatiot, jotka ovat huolissaan lapsen oikeuksista ja yhteiskunnan parhaasta suuntaavat huomionsa uskonnollisten yhteisöjen valtaan, yksilön oikeuksien ja perheen oikeuksien ja yhteiskunnan, valtiovallan demokraattiseen näkemykseen siitä, mikä on hyvä ja oikein.
Tämä on Jumalan sana (lisäsin otsikot isoin kirjaimin lukemisen helpottamiseksi):

Kun Abram oli yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi:
"Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti, niin minä otan sinut liittoon kanssani ja teen suureksi sinun jälkeläistesi mää- rän."

Abram heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala sanoi hänelle:
"Tällainen on liitto, johon minä sinut otan.

PALJOUDEN ISÄ
Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan olkoon se Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita.

SINUN JUMALASI
Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala.

LUVATTU PERINTÖMAA
Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala."Jumala puhui edelleen Abrahamille:
"Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen.

LIITON MERKKI
Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän.

Kahdeksantena päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Ympärileikattakoon kaikki talossasi syntyneet orjat samoin kuin heimoosi kuulumattomat orjat, jotka itsellesi ostat, siis jokainen talossasi syntynyt tai rahalla ostamasi orja.

Näin te kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemäni liitto on ikuinen.

Mutta jokainen ympärileikkaamaton poistettakoon kansansa parista. Hän on rikkonut liiton."Jumala sanoi vielä Abrahamille:

SAARA
"Vaimoasi Saraita älä enää kutsu Saraiksi, vaan hänen nimensä olkoon Saara. Minä siunaan häntä ja annan hänen synnyttää sinulle pojan. Minä siunaan häntä: monet kansakunnat saavat hänestä alkunsa, ja hänestä polveutuu kansojen kuninkaita."

Abraham heittäytyi kasvoilleen, mutta naurahti, sillä hän ajatteli: "Voiko satavuotiaalle miehelle muka syntyä lapsia, ja voisiko Saara, joka on yhdeksänkymmenen, vielä synnyttää?"

Ja Abraham sanoi Jumalalle: "Kunpa Ismael saisi elää sinun huolenpitosi alaisena!"

LUPAUKSEN LAPSI
Jumala sanoi: "Vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Iisak*. Minä pidän voimassa liiton myös hänen kanssaan, ja se pysyy ikuisesti voimassa hänen jälkeläistensäkin kanssa.

Ja minä toteutan myös sen, mitä pyysit Ismaelin puolesta. Minä siunaan häntä, teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänelle suuren joukon jälkeläisiä. Hänestä tulee kahdentoista ruhtinaan isä, ja minä teen hänestä suuren kansan.

Mutta minun liittoni jatkuu Iisakin kanssa, jonka Saara synnyttää ensi vuonna tähän aikaan."Sanottuaan tämän kaiken Abrahamille Jumala kohosi hänen luotaan pois.


Niin Abraham ympärileikkasi vielä samana päivänä poikansa Ismaelin ja talonsa muut miehet ja poika- lapset, sekä oman väen että rahalla ostamansa orjat, kuten Jumala oli käskenyt hänen tehdä.

Abraham oli yhdeksänkymmentäyhdeksänvuotias, kun hänen esinahkansa leikattiin, ja hänen poikansa Ismael oli kolmetoistavuotias, kun hänen esinahkansa leikattiin.

Tuona samana päivänä ympärileikattiin Abraham, hänen poikansa Ismael ja heidän kanssaan kaikki palvelijat, sekä talossa syntyneet että muukalaisten joukosta ostetut.
1 Ms 17Neuvoni Suomen kansalle täältä kaukaa:

älkää lailla ja asetuksilla mielettömästi kieltäkö sitä, minkä Jumala on määrännyt omaisuuskansalleen Israelille jo kauan ennen Moosesta ja Siinain liittoa.

sunnuntai 22. toukokuuta 2011

Omistat yksin uskolla

Päivän Sana
Sunnuntai 22.05.2011

Jeesus rukoili ja sanoi:
"Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun, ja sinä uskoit heidät minulle."
Joh. 17:6

Virsi 409:3
Kun kristityn on nimi mulla,
tee siksi minut todella,
suo sanan tekijäksi tulla,
myös nuhteitasi totella,
seurassa ystäviesi
sinulle elää, Herrani.Nettiruukun keskustelujen "rintamalinjoja" voidaan varmaan hahmottaa näinkin.


Valkoiset sotilaat:

Nuoruudestamme asti olemme vaeltaneet tässä kristillisyydessä lain alaisina, koettaen elää Jumalalle mieliksi. Kuitenkin olimme jatkuvasti aralla mielellä ja usein aivan ahdistuneita siitä, että syntien anteeksi todistamisesta huolimatta omatuntomme todisti, että emme mittaa täytä.

Evankeliumin tähden olemme vapaita krsittyjä tästä lain vaatimusten painosta, koska saamme Raamatun ja puhtaan kristillisen opin syvemmän käsittämisen kautta yksinkertaisesti uskoa.

Olemme monien vaiheiden jälkeen käsittäneet uskonpuhdistuksen keskeisen sanoman, että omistamme täyden vanhurskauden, Kristuksen ja kaikki taivaan aarteet yksin uskosta, ilman mitään omia ponnisteluja, hyviä tekoja ja muita ansioita.

Olemme pelastetut yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden.

Tätä kallista puhtaan opin ja kirkkaan uskon aarretta ei saa meiltä kukaan riistää pois.


Mustat ratsut:

Hyvä, omistatte yksin uskosta Kristuksen!

Omistaako Kristus teidät?

(lue päivän sana ja virren värssy)

lauantai 21. toukokuuta 2011

Jesaja 35

Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään:

"Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?"

Jeesus vastasi heille:
"Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät,
spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat,
kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan
ilosanoma.
Autuas se, joka ei minua torju."
Mt 11:2-6

Kuningas Herodes on vanginnut tuon suorapuheisen saarnaajan ja tämä on vankilassa.

Kurja paikka ja epäilys tulee mieleen, olikohan tämä Nasaretin mies sittenkään se, jonka tuloa hänet oli lähetetty valmistamaan.

Tuliko tehtyä tosi paha moka?

Lähettiläät saavat kolmiosaisen vastauksen,

1. ensinnäkin kertokaa Johannekselle "mitä kuulette ja näette"

2. toiseksi, kaksi kohtaa Jesajan kirjasta, Jesaja 35 ja Jesaja 61

3. Hieman apea huudahdus "Autuas se, joka ei minua torju"

Ei torjuta Jeesusta!Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee,
aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan!
Kuin lilja kukkikoon maa,
se riemuitkoon, huutakoon ääneen! Sen osaksi tulee Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. Kaikki saavat katsella Herran kunniaa, meidän Jumalamme ihanuutta.

Voimistakaa uupuneet kädet,
vahvistakaa horjuvat polvet,
sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät: "Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne! Kosto lähestyy, tilinteon hetki. Jumala itse tulee ja pelastaa teidät."

Silloin aukenevat sokeiden silmät
ja kuurojen korvat avautuvat,
rampa hyppii silloin kuin kauris,
mykän kieli laulaa riemuaan.
Lähteitä puhkeaa autiomaahan,
vuolaina virtaavat purot arolla.
Hehkuva hiekka muuttuu lammikoiksi, janoinen maa pulppuaviksi lähteiksi. Siellä, missä hyeenat lepäilivät, kasvaa silloin rantakaislaa ja papyrusta.

Ja sinne syntyy tie, valtatie,
sitä kutsutaan Pyhäksi tieksi.
Epäpyhä ei saa sille astua:
Herran tien kulkijoille se kuuluu, heille yksin.
Siellä ei tyhmäkään eksy.
Leijona ei nouse sille tielle,
ei yksikään raateleva peto,
ei yksikään.
Vain vapaiksi lunastetut sitä vaeltavat.
Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat kauas.
Jes 35


Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
parantamaan ne, joiden mieli on murtunut,
julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleitten kirpoamista,
julistamaan Herran riemuvuotta,
päivää, jona Jumalamme antaa palkan.
Hän on lähettänyt minut
lohduttamaan kaikkia murheellisia,
antamaan Siionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan Vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa.
Jes 61:1-3 KR 1992


Melkoinen viesti miehelle, joka istuu vankilassa tietämättä, että kohta on päänsä vadilla.KASTEJUHLA

Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi:
"Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!"

Mutta Jeesus vastasi hänelle:
"Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon."

Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.

Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen.

Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt."
Mt 3:13-17 KR 1992ja silti Johannes Kastajalle iski epäilysolen aina kuvitellut, että Johannes Kastaja näki kyyhkysen.

mutta kappas vaan, tuossa Matteuksen evankeliumi sanookin vähän oudosti, että Jeesus näki

mites Markus?

"Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin."
Mk 1:10

no Luukas kait?

Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt."
Lk 3:21-22

ei ota kantaaMites Johanneksen evankeliumi tämän juhlavan tapahtuman kertoo?


Johannes todisti:
"Minä olen nähnyt, kuinka Henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen.

Minäkään en häntä tuntenut. Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä.'

Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan Poika."
Joh 1:32-34

varsin painokkaasti, että Johannes Kastaja näki ja siitä tunnisti tapauksen.


Kirjoittanut: mama

Upean kuvan luo silmiemme eteen Jesaja 35 tulevasta pelastuksen ajasta.

Jeesuksen terveiset Johannekselle vankilaan samaan lukuun viitaten on varmaan merkanneet Johannekselle melkoista lohdutusta: Hän totisesti oli Jumalan Poika.

Ei ollutkaan tuuleen perässä huudellut Johannes, vaikka vankilassa epätoivo meinasikin iskeä!

Voimistakaa uupuneet kädet, vahvistakaa horjuvat polvet, sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät: "Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne! Kosto lähestyy, tilinteon hetki. Jumala itse tulee ja pelastaa teidät."

Jes 35:3-4

Jumala itse tulee ja pelastaa teidät!

Ja Hän tuli ja pelasti!


Tuo kuva tiestä on jotenkin niin ihmeellinen.

Saamme iloita Hänen kanssaan, riemuita kuin gasellit.

Ympärillä voi olla melkoinen autiomaa ja villipedot, monenlaista kärsimystä, sokeutta ja rampuutta.

Vaan Hän pitää meistä huolen. Hänen läsnäolostaan saamme iloita. Mikään villipeto ei voi meitä riistää Hänen huomastaan.Luvussa 32 Jesaja kuvaa:

Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi ja tarhat ovat laajoja kuin metsät.

Silloin autiomaassa asuu oikeus ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä.

Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti.

Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla.

Metsää kaatuu lakoon, kaupunkeja sortuu maahan, mutta te onnelliset, te saatte kylvää kaikkialle, missä vesi kostuttaa maan, saatte päästää härkänne ja aasinne vapaasti kulkemaan laitumilla.
Jes 32:15-20Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki.

Kunnes meihin tulee korkeudesta henki? Sitten alkaa tapahtua?

Hmm.

Silloin Pietari astui esiin, ja muut yksitoista hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä: "Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa! Tietäkää tämä:

Eivät nämä miehet ole juovuksissa, niin kuin te luulette -- nythän on vasta aamu, päivän kolmas tunti. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu:

-- Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia.

Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan Henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat.

Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä: verta, tulta ja suitsevaa savua.

Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja häikäisevä.

Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu.
Apt. 2:14-21Jännän samankaltainen on myös ilmestyskirjan kuvaus

Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut."
Ilm 20:3-4
Vaan vielä on odottaminen sen osalta, että tämä katoava katoaa ja saamme nähdä katoamattomuuden.

Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme.

Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä.

Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen.

Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa.

Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi.

Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee!

Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.
Room 8:18-25Näitä lohdullisia kuvia:


-- Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen.

Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle.

Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.
Ilm 7:14-17Miten siis nämä kaikki suhtautuvat toisiinsa.

Näissä kuvauksissa menee helposti hämmentävän sekaisin se, missä kohtaa menee se raja, mikä on täällä ja mikä on tulevassa.

Vaan eiköpä taivas ala jo täältä maan päältä?

Siitä, kun saamme pelastuksen osaksemme.

Silloin ei vielä kaikki ole savisilmiemme edessä nähtävinä ja käsinemme kosketeltavina ja korvinemme kuultavina.

Vaan saamme uskon silmin nähdä Hänet, joka on Tie.

Saamme uskon korvin kuulla Häntä.

Saamme uskossa olla Hänen sylissään, kannettavanaan.


Sitä, miten Hän johtaa ja kantaa ja kuljettaa, opastaa ja lohduttaa, ... ei voi sellaiselle edes kuvata, joka ei Häneen usko, joka ei Hänen kanssaan kulje.

Se, millaisia kuvia Raamattu siitä nostaa esiin ja luo silmiemme eteen, saamme itsekin kokea ja nähdä, mutta sanoiksi puettuina nuo ovat helposti melkeinpä korneja.

Kun koetamme sanoin kuvata sanomatonta.

Näihin kuvauksiin ateistit sitten mieluusti tarttuvat ja hohottavat iloisesti, että just joo.

Ei sanat riitä kertomaan. Ja kuitenkin vain sanoin voimme kertoa.

Sanalla maailmakin luotiin.

Sanoin todistamme Hänestä.

Sana vaikuttaa.

joko herättää tai paaduttaa.Mites sitten tuon tien kulkeminen, josta Jesaja niin ihanasti kirjoittaa?

"Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat, rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan."

"Vain vapaiksi lunastetut sitä vaeltavat. Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat kauas."

Onko se sinun kokemuksesi tästä tiestä?

Se tie on valmistettu niille, jotka ovat rampoja, sokeita, mykkiä. Ihmeellistä!

Ja mitä rammoille, sokeille, mykille ja kuuroille sitten tapahtuukaan?

"Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat, rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan."


Vaan kulku ei pysähdy siihen, kun pääsee sille tielle!


Oletko sinä jo sillä tiellä?

Onko kulkusi riemullista sillä tiellä?

Kutsutko muitakin kulkemaan kanssasi sillä tiellä?

Eteneekö kulkusi?
Jumala tuli itse valmistamaan meille pelastuksen.


Sitä on kovin vaikea ottaa vastaan.

Ihmisen on miltei mahdotonta ottaa vastaan jotain ilmaiseksi, ilman että olisi sitä jotenkin ansainnut.

ten pitää maksaa takaisin, kun on sille tielle päässyt ja alkaakin melkoinen taivallus kuviteltujen tullimaksujen kanssa, joita siis sillä tiellä ei ole.

Unohtuukin, kenestä on kyse. Ei sinusta, ei minusta, vaan Hänestä.

Hän on valmistanut meille sen tien.

Jokaisen askeleen.

Uskossa astuttavaksi.Ihmisen uskonnollisuus monenlaisine rituaaleineen ja vaatimuksineen alkaa kovin helposti puskea esiin, myös tuolla tiellä kulkiessa. Ja alkaa rapa painaa askelissa, pitäisi sitä ja pitäisi tätä ja ei missään nimessä tätä, sitten kelpaat kulkijaksi tähän pyhien seuraan.

Katoaa kristityn vapaus.

Olet ok, kun lahjoitat köyhille.

Olet ok, kun huomioit syrjäytyneet.

Täytät Jumalan tahdon, kun käyt vähintään kerran kuussa ehtoollisella.

Olet Jumalan silmissä otollinen, jos menet ja korjaat rikkeesi.

...

Listasta tulee helposti loputon, ja koskaan ei olekaan ihan varma siitä, onko ok.


Lemisen Erkki tuota kuvaa mainiosti:


Olen pyrkinyt,
olen toivonut, tahtonut, pyytänyt,
olen yrittänyt - olen vaatinut,
syyttänyt, tuominnut,
olen sydäntäni käskenyt:
sen on oltava tuollainen eikä tällainen.

Olen ylemmäs tahtonut,
olen kiivennyt,
olen pudonnut,
olen huutanut, itkenyt, rukoillut
ja joskus kiroillut.

Olen tässä nyt.

Olen tällainen enkä tuollainen - olen alhainen.

Olen hiljainen ja kuulen läheltä kuiskauksen:
"ole sellainen, ole ainoastaan ihminen.

Minä tunnen ihmisen,
olen lähellä alhaisen".

Saan tuntea jälleen rakkauden,
minä tällainen.

Olen aivan hiljainen

-E. Leminen
Herra Jeesus Kristus!

Anna meidän kaikkien kohdata Sinussa armollinen Jumala.

Siten, että uskaltaisimme luopua itsestämme ja haluaisimme enemmän kuin mitään muuta elää vain Sinun varassasi.

Anna meille uskallusta myös kohdata itsemme sellaisena kuin olemme, puutteellisina ja niin kovin haavoittuneina.

Anna meidän kokea kanssasi sitä, että tulemme hyväksytyksi juuri sellaisina kuin olemme.

Kiitos, että saamme elää yhteydessäsi.

Aamen.

Virsi 319
Sä kuljet seurassa Jeesuksen,
sen kertoo katseesi riemuinen,
sen kertoo laulusi helkkyvä
myös murheen kyynelten keskellä.

Ei tunne rauhaasi maailma,
ei huomaa tielläsi kukkia,
se aallon leikkeihin kiintyen
ei tiedä helmistä syvyyden.

Vaan helmen sait sinä kalleimman,
se aarre on veri Karitsan.
Hän kuoli puolesta syntisten,
nyt kuljet vaatteissa autuuden.

Jo täällä riemusi Jeesus on,
maan päällä, laaksossa ahdingon.
Kun matka vaikea uuvuttaa,
hän armonlähteenä virvoittaa.

Se lähde auki on kaikille,
vaan monet kulkevat ohitse.
Ei maista korskea maailma
sen voimaa, rauhaa ja riemua.

Vaan kylmä, synkeä erämaa
tuon virran partailla virkoaa,
se valkoliljoiksi puhjeten
jo loistaa riemua autuuden.

Ja virtain varsilla kulkijat
näin toinen toistansa auttavat:
Oi nosta pääsi ja kultaisiin
taas katso taivasten kunnaisiin!

Siis riennä, ystävä, riemuiten
ja kasva armossa Jeesuksen.
Saat kerran porteista Siionin
hääriemuun astua sinäkin.

August Verner Jaakkola 1920.
Uud. Anna-Maija Raittila virsikirjaan 1986.

tähän asti nimimerkki mama


Kirjoittanut: Nosce te

Amen

tiistai 17. toukokuuta 2011

Israel, Jumalan kansa

Keskustelu on jatkoa blogiin Israelin valtio 63 vuotta Laadin aiheesta myös tutkielman Israel Uudessa testamentissa.

Kirjoittanut: mama

Kiitokset tästä mainiosti selventävästä jaottelusta.

Nuo ykkös- ja kakkosvaihtoehdot ovatkin varmaan kaikille tuttuja, joita molempia toki esikoisuudessakin esiintyy, enempi varmaankin tuota ykkösvaihtoehtoa.

Lähetystyö juutalaisten parissa on joillekin lähellä sydäntä ja tiedän joidenkin osallistuneen noihin ilmasilta -hankkeisiin, joilla venäjän juutalaisia roudattiin Israeliin.

Vaan itse juutalaisuuden merkitys ... hmmm.

Minulle on jotenkin jäänyt ihmetyksen ja hämmennyksenaiheina se, mitä oikein tapahtui silloin ensimmäisten vuosisatojen aikana, kun juutalaiset katosivat kokonaan kristinuskon piiristä.

Ja sittemmin tuo hillitön juutalaisviha, mikä on värittänyt kirkkohistoriaa monesti kovin punaisin sävyin.

Nettiruukun keskusteluissa on ollut erittäin voimakkaasti painotettuina (joidenkin kohdalla ihan kiukuksi asti) juuri tuo Vanhan testamentin vertauskuvallinen merkitys ja se, että niissä vertauskuvissa on se, mitä VT meille tänään merkitsee.

Kirjoittanut: Nosce te

Niin, erityisen outoa on nimenomaan kirkosta pursuava juutalaisviha.

Kirjoittanut: Haamul

"Nettiruukun keskusteluissa on ollut erittäin voimakkaasti painotettuina (joidenkin kohdalla ihan kiukuksi asti) juuri tuo Vanhan testamentin vertauskuvallinen merkitys ja se, että niissä vertauskuvissa on se, mitä VT meille tänään merkitsee." (mama)

Otaksun toki, että viittaat minuun, mutta kiukku lienee kytenyt omassa päässäsi.

On kuitenkin selvä asia, että VT:ssä kuvattu Jumalan kansan vaellus sisältää tavattoman paljon myös vertauskuvallisuutta josta tämän päivän kristitty voi ottaa ja on syytä ottaa opikseen. Onhan juuri niin kuten Paavali 1. Kor. 10.11:ssä toteaa: "Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut."

Kirjoittanut: Patu

"Uuden testamentin antama todistus Kristuksesta hänen seurakunnastaan, uudesta Israelista,liittyvät kiinteästi Jes 40-55.ssa esitettyihin toiveisiin:

Jeesus on Uuden testamentin mukaan perustanut uuden Israelin, joka on hänen seurakuntansa. Jeesus on seurakunnan pää ja seurakunta on hänen ruumiinsa. Tämän uuden Israelin tehtävänä on saattaa epäuskoinen lihallinen Israel takaisin Jumalansa yhteyteen ja samalla tämän uuden Israelin tehtävänä on olla valona maailmalle: evankeliumin sanan on vietävä kaikkialle maailmaan. Tämä uusi Israel on se Jes.49:ssa kuvattu uskollinen Israel, joka on lähetetty johdattamaan luopumuksessa elävä lihallinen Israel takaisin Herransa luokse. Samalla tämä uusi Israel on valona koko pakanamaailmassa ja todellisena valona on tämän uskollisen Israelin pää, Herra Jeesus Kristus."

Mihin kategoriaan tämä opetus kuuluu?

Kirjoittanut: MikkoL

Tämä opetus kuuluu "uusi Israel" opetukseen.

"Jeesus on Uuden testamentin mukaan perustanut uuden Israelin, joka on hänen seurakuntansa."

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa ja ilmausta "uusi Israel" ei esiinny lainkaan Uudessa testamentissa eikä siis Jeesuksen opetuksessa.
Jumala ei ole hylännyt kansaansa

Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylännyt omaa kansaansa? Ei toki!

Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen, Benjaminin heimoa.

Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltäkäsin on valinnut.

Tiedättehän te, mitä kirjoitukset kertovat Eliasta. Hän esittää Jumalalle Israelia vastaan tämän syytöksen: "Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen enää jäljellä, ja he tavoittelevat minunkin henkeäni."

Mutta minkä vastauksen hän saa Jumalalta?

"Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole polvistuneet Baalin edessä."

Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut.

Mutta jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin -- muutenhan armo ei olisi armo.
Israel ei siis ole saavuttanut sitä, mitä se on tavoitellut; vain valitut ovat sen saaneet. Muut ovat paatuneet, niin kuin on kirjoitettu:

-- Jumala on antanut heille turtuneen hengen, silmät, jotka eivät näe, ja korvat, jotka eivät kuule. Näin on yhä vielä.

Ja Daavid sanoo:

-- Tulkoon heidän pitopöytänsä heille ansaksi ja
satimeksi,
kompastukoot he siihen ja saakoot rangaistuksensa.
Hämärtykööt heidän silmänsä niin, etteivät he näe. Paina heidän selkänsä aina kumaraan.


Rm 11:1-10 KR 1992Sen sijaan, kuten hyvin arvaamme, Uudessa testamentissa käytetään kyllä sanaa "uusi liitto".

Evankelistojen mukaan Jeesus käytti sitä ehtoollisen asettaessaan.

Heprealaiskirjeessä on upea kohta, jossa puhutaan uudesta ylipapista ja viitataan profeetta Jeremiaan.

Täysi jatkuvuus, ei mitään katkoa Israelin kansan kohdalla.

Mutta yhä tänään Israel on Vanhan liiton kansa, joka ei ole ottanut vastaan uutta ylipappiaan ja kuningastaan.Uuden liiton ylipappi

Tulemme nyt asian ytimeen: Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen vaan Herra itse.

Jokaisen ylipapin virkaan kuuluu tuoda lahjoja ja uhreja Jumalalle, ja siksi myös meidän ylipapillamme tulee olla tuotavana uhrinsa.

Jos hän olisi maan päällä, hän ei olisi edes pappi, koska täällä ovat jo ne, jotka tuovat lain määräämät uhrilahjat. Heidän palveluksensa on kuitenkin vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo.

Sanottiinhan Moosekselle, kun hänen oli määrä valmistaa teltta: "Pidä huoli siitä, että teet kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait nähdä vuorella."

Mutta meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on. Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin.


Hep 8:1-6 KR 1992

Kirjoittanut: Patu

"Tämä opetus kuuluu "uusi Israel" opetukseen."

"Jeesus on Uuden testamentin mukaan perustanut uuden Israelin, joka on hänen seurakuntansa."

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa ja ilmausta "uusi Israel" ei esiinny lainkaan Uudessa testamentissa eikä siis Jeesuksen opetuksessa."

Room. 9:6:
Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,

Uuden testamentin seurakunnan mukana hävisivät myös kansojen väliset raja-aidat. Uusi Israel tai Jumalan Israel koostuu niistä juutalaisista, jotka ovat uudessa liitossa kasteen ja sydämen ympärileikkauksen kautta. He ovat oikeita juutalaisia ja Abrahamin lapsia.

Ovatko rabbit jo pystyneet määrittelemään yksiselitteisesti, miten "juutalainen" määritellään esimerkiksi maahanmuuttotapauksissa?
"Tämä opetus kuuluu "uusi Israel" opetukseen."

Tarkoitatko MikkoL, että kopioimani Israelin asemaa koskeva viestini kuuluisi jaottelussasi karttaan 1, jota arvostelit vääräksi Raamatun tulkinnaksi?

Kirjoittanut: MikkoL

Mitäs sinä Patu, lakia tuntematon ympärileikkaamaton sian syöjä ja veripaltun paistaja kaukaa maailman ääriltä (fin landia) sekaanut Jumalan ja Israelin suhteeseen?

Mitä se sinulle kuuluu - ei kai Israelin Jumala vasta eilen metsän siimeksestä kömpineen kansan pojalta kysy, saako Hän rakkaudessaan olla uskollinen omaisuuskansaansa, ystävänsä Abrahamin jälkeläisiä kohtaan yli aikakausien ja syvimpienkin rikkomusten?

Ei Israelin Jumala valintojaan kadu eikä hylkää kansaansa iankaikkisesti vaikka siitä osaa onkin kohdannut paatumus.

Mene ja tutki, ettei juutalaisten kirjoittamassa pyhässä Raamatussa käytetä lainkaan sanoja "lihallinen Israel" - sillä toisin kuin heitä tuntemattomat luulevat, Jumalan valittu kansa on syvällisti hengellinen.

Tutki sinä jaloon öljypuuhun oksastettu jaafetilainen goij raamattuja jalosti kuin Berean juutalaiset ja näe, ettei siellä todellakaan ole missään kirjoitettuna sanaparia "uusi Israel".

Elämän kilparadoilla


Saamme kuulla nettiruukussa paljon levollisen penkkiurheilijan ajatuksia kätevästä tiestä, joka liukuportaiden tavoin vie perille ajasta iankaikkisuuteen.

Tämä ei pohjimmiltaan ole raamatullista, vaikka sen automaattisen tien tueksi Raamatusta kohtia annetaankin.

Elämän kilparadoilla on näet juostava, ja se vaatii valmentautumista, sitkeyttä, kestävyyttä, hikeä ja joskus kyyneliäkin, kun jalat puutuvat ja sydän hakkaa rinnassa. Aina ei usko riitä, että se maaliviiva vielä tavoitetaan, sen verran rajua on elämän juoksu!

Yleisurheilun kisoissa on pikajuoksijoille sadan metrin matka. Se on semmoinen pyrähdys, johon on valmistauduttava huikealla keskittymisellä, hermojen hallinnalla ettei lähde liian aikaisin ja tule hylätyksi, kaiken voiman ja vauhdin keskittäminen kiihdytykseen ja sitten painaa sen minkä kintuista pääsee, että alle kymmenessä sekunnissa 10 metriä sekunnissa vauhdilla perille pääsisi.

Hiukan enemmän tarkasti harkittua voimien jakamista vaaditaan 200 metrin ja 400 metrin pikamatkoilla.

Keskipitkät matkat, 800 m ja 1500 m ovat luoneet legendaarisia tilanteita, joukon hännillä roikkumista ja sitten loppukiriä, joka saa kansan villinä hurramaan!

Estejuoksussa on taas aivan omat konstinsa.

Maraton ja puolimaraton vaativat pitkällistä kuntoilua, harjoittelua, treenausta, kestävyyttä ja mielen lujuutta ja päättäväisyyttä, jota yleisesti ihaillaan. Että joku sellaiseen rääkkiin vapaaehtoisesti lähtee.
Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon.

Juoskaa siis niin, että voitatte sen!

Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman.

Minä en siis juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun.


1 Kor 9:24-27 KR 1992

sunnuntai 15. toukokuuta 2011

Uskottomuus

Aivan aluksi tahtoisin kertoa suuresta ilostani, kun kuulin uutisia, että Siltalan Sakari on Helsingin seuroissa 14.5. kehunut Jeesusta. Tämä on suurenmoista!

....
Palstan aihe on uskottomuus.

Vaikka miehen ja naisen välinen suhde tai avioliitto eivät särkyisikään toisen osapuolen uskottomuuteen, suhde muuttuu väistämättä luonteelaan. Luottamus on mennyt eikä sitä niin vain saada takaisin.

Suomen koko kansan parissa on arvioitu, että naiset olisivat uskottomia keskimäärin hieman miehiä useammin. Tällaiset yleistävät tilastot lienevät tosin melko epävarmoja.

Kyseessä on siis erityisen vakava kahden persoonan välinen kriisi, ja tästä Mooseksen laki varoittaa kuudennessa käskyssä "Älä tee huorin", KR 1992 käännöksessä "Älä tee avioriksota".

Rangaistuksena kuudennen käskyn rikkomisesta Toorassa mainitaan kuolema kivittämällä. Apostolien kokous Jerusalemissa varoitti kirjeitse pakanakristityitä veren syömisestä ja haureudesta.

Mutta miten sana "uskottomuus" esiintyy Raamatussa?Vanhassa testamentissa sana מעל "uskottomuus" esiintyy ensimmäisen kerran Mooseksen laissa.

Kyseessä ei ole siinä lainkaan avioliitto, vaan "uskottomuus" on tässä lain kohdassa varastamista.Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

"Jos joku lankeaa uskottomuuteen ja erehdyksestä rikkoo anastamalla sitä, mikä on Herralle pyhitetty, tuokoon hyvityksenä Herralle vikauhriksi virheettömän oinaan pikkukarjasta, niin monen hopeasekelin arvoisen, pyhäkkösekelin painon mukaan, kuin sinä arvioit.

Ja mitä hän on pyhitetystä anastanut itselleen, sen hän korvatkoon ja pankoon siihen lisäksi vielä viidennen osan sen arvosta ja antakoon sen papille.

Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen uhraamalla vikauhrioinaan, annetaan hänelle anteeksi."
3 Ms 5:14-16 KR 1933Tämä on jotenkin outo ja ajatuksia herättävä ilmaus, ja eikös vain käännöskomitea 1992 riennä avuksemme ja oikaisee lauseen poistamalla koko "lankeaa uskottomuuteen" ilmauksen:

"Jos joku vahingossa menettelee väärin ja tekee rikkomuksen, joka kohdistuu Herralle pyhitettyyn omaisuuteen, hän tuokoon Herralle hyvitysuhriksi virheettömän pässin."
3 Ms 5:15 KR 1992

Seuraava Mooseksen lain pykälä puhuu vahingossa rikkomisesta, eikä käytä sanaa "uskottomuus". Mutta tämän eron KR 1992 hävittää tahtoessaan virtaviivaistaa Jumalan Sanaa.

Mannisen käännös on tässäkin uskollinen tekstille!

"Jos joku rikkoo jotakuta Herran käskyä vastaan ja tekee tietämättään sellaista, mitä ei saa tehdä, ja tulee vikapääksi ja joutuu syynalaiseksi"
3 Ms 5:17 KR 1933"Uskottomuus" Jumalan tahdon rikkomisena tulee kirkkaasti näkyviin myöhemmin 3. Mooseksenkirjassa "...ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan":

Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden; ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niinkuin nekin.

Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan, jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan.

Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa.
3 Ms 26:39-41 KR 1933


tässä kohdassa esiintyy hepreankielen sana מעל ma'al, uskottomuus.


Kannattaa panna merkille tässä myös tuo voimakas ilmaus "ympärileikkaamaton sydän"

Sehän on apostoli Paavalin tärkeä löytö Jumalan laista, hänen kirjoittaessaan juutalaisuudesta ja ympärileikkauksesta.

Onhan ympärileikkaus "liiton merkki"

Ei tosin avioliiton, jonka merkkinä on meillä Suomessa vasemman nimettömässä sormus, ja jota liittoa aviopuolisoiden uskottomuus vaurioittaa.

Vaan Jumalan ja Israelin kansan välinen liitto Siinain vuorella, jolle kansa tai yksilö voi olla uskoton.Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi.


Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi?

Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
Room 2:25-29 KR 1938Roomalaiskirjeen pohjalta voimme sitten edelleen soveltaa Mooseksen lakia näin.

Jos "sydämen ympärileikkaus Hengessä" (mitä se sitten onkin) on se oikea liitto Jumalan kanssa

niin luonnostaan ympärileikkaamaton ihminen voi olla uskoton Jumalalleen rikkomalla Jumalan tahtoa.

eikö niin.

ma'al, uskottomuus Jumalan tahdon rikkomisena, Hänen tahtoaan vastaan tekemällä.

tämä vaurioittaa Jumalan ja ihmisen välistä persoonallista suhdetta, vaikka se ei päätyisikään eroon.Kiitämme Herraa ihmeellisestä Mooseksen laista, Toorasta, joka on opetus ja valkeus teillämme.

Kiitämme Herraa apostoli Paavalista, joka ammentaa meille Mooseksen laista opetusta ja valkeutta teillemme!

Kiitämme Herraa kaikista niistä, jotka Jumalan lain ovat meille kaukaiseen Suomeen tuoneet, tehneet sen kielellisesti ymmärrettäväksi ja sitä meille opettavat.

Kiitämme Herraa siitä, että vaikka me olemme uskottomat, itseään kieltää Hän ei saata.

Uskollinen rakkaus

Aamen.Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää; jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät; jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.

2 Tim 2:11-13 KR 1938jos me olemme uskottomat,
pysyy kuitenkin hän uskollisena;
sillä itseänsä kieltää hän ei saata.

kannattaa ihan ulkoa tämä sana opetella toisesta Timoteuskirjeestä.

Hänen olemuksensa on uskollisuus liitolle.

Jumalan uskollisuuden varaan saamme kaiken toivomme ripustaa, sen sijaan että omaan uskollisuuteemme luottaisimme.


Vihittäviltä kysyttäviksi kysymyksiksi on kaksi vaihtoehtoa:

1. "Kaikkitietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, NN, tahdotko ottaa MM:n aviomieheksesi (aviovaimoksesi) ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä?"

2. "Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, MM, tahdotko ottaa NN:n aviovaimoksesi (aviomieheksesi), olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä, aina kuolemaan asti?"

Kysymykset korostavat avioliittoa julkisena sitoutumisena. Jumalan ja seurakunnan edessä ilmaistaan tahto rakastaa toista. Kysymysten jälkeen puolison vasemman käden nimettömään pujotetaan sormus liiton ja yhteyden symbolina.

Suomen ev.lut. kirkon vihkikaavastaPappi ei kysy vihittäviltä, "rakastatteko toisianne"

Kirkolla on asiasta piiitkä kokemus

Pappi kysyy "tahdotteko rakastaa"

tahdotko

tarkemmin vielä, kysymys on tässä muodossa (vaihtoehdot)


"Tahdotko"

"osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta"

"olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä"

uskollinen ja rakastaa

sen vastakohta on
uskoton ja ei rakastaa

eikä myöskään sanota
uskoton ja rakastaa

eikä
uskollinen mutta ei rakastaa

kaikkea tätähän me ihmiset keskenämme koemme.

toisin kuin me, Jumala on uskollinen ja rakastaakun me rikomme Jumalan tahdon, osoitamme Hänelle uskottomuutta.


Virsi 823
Rakkauden suurta juhlaa
riemuiten me vietämme.
Lahjojansa meille tuhlaa
uskollinen Herramme.
Hän nyt kaksi yhteen liittää,
liittoamme siunaten.
Yhdessä me saamme kiittää
Luojaa kaiken rakkauden

Rakkauden lähde meille
rohkeutta pulppuaa.
Voimaa virtaa uupuneille,
Kristus meitä koskettaa.
Viiniksi hän häissä kerran
muutti veden arkisen.
Vielä voima saman Herran
uudistaa voi ihmisen.

Rakkaus on aarre suurin,
rakkaus on pohjaton.
Rakkaus voi murtaa muurin,
kaikkialla läsnä on.
Kaiken kärsii, kaiken kestää,
toivoo, uskoo luottaen.
Lahjan voimaa ei voi estää.
Kristus meille antoi sen.
Anna-Mari Kaskinen 2002

keskiviikko 11. toukokuuta 2011

Et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita?

nimimerkki mama kirjoitti Nettiruukussa 11.5.2011
Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin nyt uudestaan kuultavaksi.

Fariseukset sanoivat hänelle: "Anna kunnia Jumalalle! Me tiedämme, että se mies on syntinen."

Mies vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen."

He kyselivät: "Mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi?"

Mies vastasi: "Johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen?"

He vastasivat hänelle pilkallisesti: "Sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä."

"Merkillistä", mies vastasi, "että te ette tiedä, mistä hän on -- ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen."

Silloin fariseukset sanoivat: "Sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies -- ja sinä rupeat opettamaan meitä!"

He ajoivat miehen ulos.

Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi: "Uskotko Ihmisen Poikaan?"

"Herra, kuka hän on?" mies kysyi. "Sano, jotta voisin uskoa."

Jeesus sanoi: "Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi."

"Minä uskon, Herra", mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä.

Jeesus sanoi: "Minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion: sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita."

Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan: "Et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita?"

Jeesus vastasi: "Jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä."

Joh 9:24-41Tämä on tosi hieno kohta Raamatussa.

Sokea sai näkönsä. Hän sai nähdä Jeesuksen.

Ja hänestä tuli Jeesuksen seuraaja.

Tämä on jännä kohta:

Jeesus sanoi: "Minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion: sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita."

Jeesus sanoo tulleensa maailmaan pannakseen toimeen tuomion. Ja mikä onkaan tuo tuomio?

"sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita"

Ja kummatkin ovat siinä käsityksessä, että näkevät ja vain toiset näkevät oikeasti. Toiset eivät edes tajua tulleensa tuomituiksi? Koska luulevat näkevänsä.

Aika hurjaa!


Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen.

Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana: -- Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima?

He eivät voineet uskoa, sanoohan Jesaja toisessa kohden:
-- Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä.

Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden; juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti.

Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta.

Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama.Jeesus huusi kovalla äänellä: "Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni.

Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen.

Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä.

En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."

Joh 12:37-50

Ensilukemalta vaikuttaa tuo ylläoleva Johanneksen evankeliumin kohta hieman päinvastaiselta kuin edellinen:

"Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen.

Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä."

Mutta tässäkin lienee samasta asiasta kyse, omat "faktat" eivät salli ottaa vastaan tuota Jeesuksen radikaalia sanomaa. Eihän pelastus voi koskea syntisiä, sokeita ja raajarikkoja, vaan niitä hurskaita ja onnistuneita...

Yllättäen Hesari kirjoittaa tästä samasta aiheesta 9.5.2011 nettisivuillaan.
Jani Kaaron juttu ”Sokea Hannah”. Hannah luuli näkevänsä.

Kopsaan tähän siitä muutamia pätkiä:


lainausta:

Sallikaa minun esitellä teille Hannah. Hän on kokenut hiljattain massiivisen epileptisen kohtauksen ja istuu nyt psykiatrin vastaanotolla. Tapahtumapaikka on Itävalta, aika muutama vuosi sitten.

– Hannah, voitko kuvailla miltä minä näytän, sanoo psykiatri.

– Olette päälaelta kalju ja teillä on vähän lyhyttä tukkaa sivuilla. Partanne on ajeltu ja olette kaikin puolin huolitellun näköinen, hän vasthttp://www.blogger.com/img/blank.gifaa.

– Entä mitä minulla on kädessäni?

– Teillä on muistivihko, jossa on ruskea kansi.

Kaikki vaikuttaa olevan hyvin. Paria seikkaa lukuunottamatta. Psykiatri ei nimittäin ole kalju. Hänellä on kihara tukka. Eikä hänellä ole kädessään muistivihkoa, vaan kahvikuppi. Kaikki ei ole hyvin, sillä epileptinen kohtaus on tuhonnut Hannahin näkökeskuksen. Hän on umpisokea. Hän ei vain tiedä sitä.
Lääketiede tuntee useita Hannahin kaltaisia tapauksia. Kun ihminen esimerkiksi aivohalvauksen seurauksena menettää kykynsä kävellä, potilas voi väittää, että "vielä mitä, olin eilen golfaamassa koko päivän". Kun häntä pyydetään ottamaan muutama kävelyaskel, hän kieltäytyy ja sanoo, ettei jaksa, koska jalat ovat niin kipeät eilisestä pelaamisesta. Jotakin samanlaista tapahtuu myös joillekin dementikoille. Psykiatrit puhuvat konfabulatorisesta syndroomasta, jonka voisi suomentaa sepittelyoireyhtymäksi.

En nostanut Hannahin tapausta esiin lääketieteellisestä kiinnostuksesta, vaan osoittaakseni, miten me kaikki olemme joskus niin kuin Hannah. Sokea Hannah on täydellinen allegoria sille, millaista on olla väärässä. Kun me nimittäin olemme väärässä, emme tiedä sitä. Samalla tavalla kuin Hannah on sokea, mutta luulee näkevänsä, ollessamme väärässä, luulemme olevamme oikeassa. Jos meissä ihmisissä on jokin huono puoli, niin se on kyvyttömyys tunnistaa, milloin olemme väärässä.
Tämä kyvyttömyys on osin seurausta siitä, että tunne oikeassa olemisesta on meille kuin vaisto. Me elämme sen varassa, perustui tuo tunne miten hatariin olettamuksiin tai perusteisiin tahansa. Se on niin voimakas, ettemme koskaan elämämme aikana saa edes tuntea, millaista on olla väärässä, tässä ja tällä hetkellä. Nimittäin samalla sekunnilla, kun oivallamme olevamme väärässä, olemmekin jo oikeassa. Oikeassa oleminen nielaisee väärässä olemisen. Ne eivät voi esiintyäsamassa henkilössä samaan aikaan.

Palatakseni Hannahin tapaukseen, hänen väärässä olemiselleen on neurobiologinen selitys.
Neurobiologit uskovat, että ihmiset selittävät maailmaa kahden itsenäisen toiminnon kautta. Ensimmäinen on "selitysgeneraattori", joka tuottaa jatkuvasti uusia selityksiä ja toinen on "faktasuodatin", joka vertaa selitysgeneraattorin sepitteitä tunnettuihin tosiasioihin. Useimmat meistä kierrättävät selityksenä faktasuodattimessa, ennen kuin sylkäisemme ne ulos kaikkien kuultaviksi, minkä ansiosta kuulostamme edes jonkin verran johdonmukaisilta. Hahttp://www.blogger.com/img/blank.gifnnahin tapauksessa epileptinen kohtaus oli tuhonnut myös hänen faktasuodattimensa. Sen vuoksi kuulemme vain sensuroimattomat selitykset, joissa ei ole mitään järkeä.

Lainausta:

Tässäkään asiassa me emme lopulta poikkea Hannahista kovin paljon. Eräässä tutkimuksessa vapaaehtoisia terveitä ihmisiä pyydettin sovittamaan neljiä housuja, valitsemaan niistä itselleen yhdet ja perustelemaan valintansa. Joku valitsi housut paremman kankaan, joku istuvamman muotin ja joku jopa värin takia. Kun koehenkilöille kerrottiin, että kaikki housut olivat täysin samanlaisia, he eivät suostuneet uskomaan sitä. Kaikki kykenivät selittämään itselleen, miksi he valitsivat juuri nämä housut, mutta heidän selityksillään ei ollut mitään vastinetta todellisuudessa.

[...]

Neurobiologian opetus on siinä, että meidän on oltava tarkkana itsemme kanssa. Näkökenttämme on rajallinen ja siinä on sokeita pisteitä. Mielemme täyttää tyhjät kohdat nopeammin kuin ehdimme huomata ja kysyä perusteita. Silmämme eivät erota kangastuksia ja illuusioita todellisuudesta, vaikka meille kerrottaisiin, että ne eivät ole totta.

[...]
Lainaus päättyySinä uskot olevasi sokeiden opastaja ja pimeydessä elävien valo, ymmärtämättömien kasvattaja ja kokemattomien opettaja, kun sinulla on tieto ja totuus hallussasi lakiin kirjoitettuna.

Room 2:19-20
Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan: "Et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita?"

Jeesus vastasi: "Jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä."

Joh 9:40-41

Virsi 203
Käy sydämeni temppeliin,
sen avaan, Jeesukseni.
Sanalla, esimerkillä
käy opettajakseni.
Sun ristiäsi kirkasta
ja voimaa kuolemasi.
Vain sinuun anna juurtua
ja elää armostasi.

Taas tahdot minut, oppilaan,
sanasi kouluun panna.
Tee minut tarkkaavaiseksi,
Marian sydän anna.
Suo hyvä osa valita
juuressa jalkojesi.
Myös anna voimaa kulkea
jäljissä askeltesi.

Käyn sokeana luoksesi,
nyt aurinkona loista.
Aukaise minun silmäni,
pimeys niistä poista.
Henkesi valo sytytä,
suo sanas kynttiläksi
ja tahtoasi selitä,
tee minut näkeväksi.

Nyt pyytää arka armoa,
pelkuri ystävyyttä.
Pois ethän heitä minua,
osoita lempeyttä.
Syntinen vastaan syntiä
taas etsii lääkitystä,
kylmentynyt ja penseä
rukoilee virkistystä.


Näin hädässäni rukoilen,
sairaana jaloissasi:
Oi parantaja sairasten,
paranna sanallasi.
Tee minut köyhä rikkaaksi,
armosi lahjat anna.
Tee sinussa mua viisaaksi
ja neuvoillasi kanna.

Tee heikko taistelija nyt
sotaasi rohkeaksi.
Tee vaeltaja väsynyt
lepoosi taipuvaksi.
Kyyhkynen arkkiin lennähtää
turviisi, Vapahtaja.
Syntinen haavoihisi jää,
on niissä rauhan maja.

Vieraaksi kutsu minutkin
pitoihin pöydässäsi.
Lahjaksi anna viinisi,
ravitse leivälläsi.
Paimenen ääntä kuulemaan
totuta lammastasi
ja oppilasta kulkemaan
vain sinun seurassasi.

Helmeä etsin kallista
aarteeksi sydämeni.
Se helmi olet ainoa,
Herrani, Jeesukseni.
Kaikesta auta luopumaan,
vain että voitan sinut
ja sinä, Herra, kokonaan
omaksi saisit minut.

Sinua muukalaisena
ikävöin veljekseni.
Oi saanhan tulla seuraasi,
jaa sanaa evääkseni.
Armosi vahvuus, korkeus
suo, Jeesus, katokseni.
Enkelten anna varjelus,
jää itse riemukseni.Johan Kahl 1745.
Suom. Elias Lagus 1790.
Uud. Wilhelmi Malmivaara 1894.
Virsikirjaan 1938.
203 Käy sydämeni temppeliin


Tietosanakirjan määritelmän mukaan virsi on Raamatun sanomaan perustuva hengellinen laulu. Virsikirjan ja Raamatun rinnakkaisuus käykin ilmi jokaisesta virrestä.

Mainio opas sille, joka haluaa tutkia Raamattua ja virsikirjaa toistensa rinnalla, on Pentti Lempiäisen kirja Virsikirja sanasta sanaan. Se sisältää perusteelliset luettelot virsikirjan raamattuliittymistä.

"Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?" kysyy apostoli Paavali (1. Kor. 3:16).

Siinä on virren Käy sydämeni temppeliin (203) lähtökohta.

Mutta muita raamattuliittymiä tässä Ruotsin herrnhutilaisten Siionin virsien nuorena kuolleen mestarin Johan Kahlin (1721-1746) virressä onkin harvinaisen runsaasti: Lempiäisen hakuteos mainitsee niitä yli 30.

Useat niistä osoittavat esikuvia, joihin veisaaja voisi samastua: oppilaaseen, Mariaan, sokeaan, arkaan, syntiseen, kylmentyneeseen ja penseään, sairaaseen, köyhään, taistelijaan, vaeltajaan, kyyhkyseen, pitovieraaseen, lampaaseen, aarteenetsijään, muukalaiseen!"Huolimatta tästä häkellyttävästä kuvaviidakosta virsi kuitenkin on selkeä, koskettava", sanoo Jaakko Haavio.

Tällainen suorastaan liioitteleva vertauskuvien runsaus avautuu sitä rikkaampana, mitä paremmin lukija tai veisaaja itse tuntee Raamattua. Kahlin virsi melkeinpä haastaa tai houkuttelee lukemaan Pyhää kirjaa.

Toisaalta Käy sydämeni temppeliin sopii mainiosti raamatunlukijan rukoukseksi. Ennen kaikkea se on kuitenkin jumalanpalvelukseen tulijan rukous. Hän on tullut sanan kouluun; Vanhan testamentin psalmia muistaen hän pyytää Jumalan sanaa kynttiläkseen; hän toivoo kuulevansa siinä hyvän paimenen äänen.

Ehtoollisrukouskin virteen sisältyy (säk. 7) – ja lopuksi pyyntö, joka vie ajatukset edessä olevaan arkeen ja muuhunkin tulevaan: "Enkelten anna varjelus, / jää itse riemukseni."

Tauno Väinölä

näin siis nimimerkki mama Nettiruukussa 11.5.2011

tiistai 10. toukokuuta 2011

Israelin valtio 63 vuotta


Parhaimmat onnitteluni tänään 63. itsenäisyyspäiväänsä viettävälle Israelin valtiolle!


Tiedämme kyllä kartalta, että Israelin valtio sijaitsee Lähi-idässä itäisen Välimeren rannalla. Etelässä naapurina on Egypti, idässä Jordania, pohjoisessa Syyria ja Libanon.

Mutta miten Israelin valtio sijoittuu siihen hengelliseen kartastoon, jota kristityt kantavat mielessään?

Israel on Raamatun keskeisimpiä aiheita ja koko maailman tulevaisuus ja jokaisen ihmisen iankaikkinen kohtalo riippuu Israelin kuninkaasta.

Koetan tässä kuvata kolmea perustavaa eri kartoitusta, joita olen havainnut kristikunnassa maailman menoa katsellessani.Vuoden 1967 valloituksia edeltävien rajojen sisällä maa on 20,700 neliökilometrin kokoinen. 424 km pitkä, leveimmillään 114 km ja kapeimmillaan 15 km. Valtion läntinen raja on 270 km Välimeren rantaa, ja siellä on merenkulkua varten useita satamakaupunkeja.

Nykyinen Israel hallitsee Gazan aluetta ja asuttaa aktiivisesti Jordan joen Länsirantaa (5,879 km2).

On erittäin tärkeä huomata, että suuri osa Israelista - 12.000 km2 - on lähes asuinkelvotonta Negevin autiomaata.

Viljavaa hedelmällistä maata on vain 8.000 km2. Tästä poistetaan vielä vesialueet, Kinneretin järvi ja Kuollut meri joiden pinta-ala on 445 km2.Isarelin tilastokeskuksen mukaan 63 vuotiaan valtion väestö on 7,746,000, ihmistä. Näistä 5,837,000 (75.3%) on juutalaisia, 1,587,000 (20.5%) arabeja ja muihin kansanryhmiin kuuluvia druuseja, kirkasseja ja muita 322,000 (4.2%).

Kun valtio perustettiin Toukokuun 14, 1948 (5 Iyar 5708), uudessa valtiossa asui 806.000 juutalaista. Asukkaiden lukumäärä nousi miljoonaan vuonna 1949 ja kahden miljoonan asukkaan raja saavutettiin vuonna 1958.Saamme paremman kuvan numeroista kun vertaamme Israelin tiuhaan asuttua viljavaa seutua, jossa suurin osa väestöstä asuu, oman maamme lukemiin.

wikipedia kertoo tarkasti:
Uudenmaan maapinta-ala on 9 096,50 km² (3,0 % Suomen maa-alasta).

Maakunnan makeavesiala on 471,40 km² (1,4 % Suomen makeavesialasta) ja merivesiala vastaavasti 6 489,99 km² (12,4 % Suomen merivesialasta).

Koko pinta-alasta merialueet pois luettuna sisävesien osuus on 5,2 % eli noin puolet Suomen keskiarvosta.

Uusimaa on ylivoimaisesti Suomen väkirikkain ja tiheimmin asuttu maakunta: sen väkiluku on 1 533 639.

Lähes 30 % suomalaisista asuu Uudellamaalla.

Maakunnan väestötiheys on kymmenisen kertaa korkeampi kuin Suomen keskiarvo.Uudenmaan maapinta-ala on siis 9000 neliökilometriä, se on Suomen ylivoimaisesti tiheimmin asuttu alue, jossa asuu 1.5 miljoonaa ihmistä.

Viljavan Israelin maapinta-ala on siis 7500 neliökilometria, ja siellä asuu yli 7 miljoonaa ihmistä.

Pienempi asuinalue, melkein neljä kertaa enemmän asukkaita, joista kolme neljännestä juutalaisia ja neljännes arabeja, enimmäkseen sunni-muslimeita.

Suuri enemmistö Uudenmaan asukkaista on evankelis-luterilaisia kristittyjä. Suomen juutalaisten ja muslimien lukumäärä on marginaalisen pieni.1. Kartta: Täydellinen murros Raamatun Israelin ja modernin Israelin välillä

Sekulaari maailma suhtautuu YK:n päätöksellä perustettuun Israelin valtioon, Yhdysvaltain liittolaiseen Lähi-idässä, sekulaarilla tavalla.

Israel on yksi valtio muiden joukossa, Suomella on sen kanssa normaalit diplomaattisuhteet ja suomalaiset miehet ja naiset ovat palvelleet rauhanturvajoukoissa Israelin rajoilla Siinailla, Golanilla ja Libanonissa.

Kauppaa käydään, matkailu Suomesta Israeliin on vilkasta, yhteistyötä tehdään tieteen ja talouden asioissa ja YK:n äänestyksissä Suomi noudattelee Euroopan yhteisön valitsemia linjoja.

Suomessa seurataan aktiivisesti ja tuetaan pyrkimyksiä Israelin ja arabimaiden väliseen rauhaan. Asiantuntijat seuraavat esimerkiksi Israelin sisäistä kamppailua teokratian ja demokratian välillä ja vähemmistöjen kohtelua.Kristillisissä piireissä on eri muotoja saava näkemys, jossa Raamatun Israel ja moderni Israelin valtio erotetaan jyrkästi toisistaan.

Roomalais-katolinen kirkko on tässä ollut edelläkävijänä. Vanha liitto Jumalan ja Israelin kansan välillä on korvattu Uudella liitolla. Jerusalemin temppelin ja sen uhrien tilalla on Jumalan Karitsan ainutkertainen uhri.

Juutalainen kansa on menettänyt esikoisuutensa, ei ole valittu kansa eikä pelastu ikuiseen elämään. Kristityt ovat nyt oikeita juutalaisia sydämen ympärileikkauksella Jumalan valituksi kansaksi tulleita ja ei ole muuta pelastusta kuin usko Jeesukseen.

Kristuksen kirkko on se valtakunta, jota Messias hallitsee, ei maallinen Israelin valtio, joka ei mitenkään kuulu enää Raamatun pelastushistoriaan.2. kartta: Moderni Israel on lopunaikojen merkki

Sekulaari maailma ei tällaista ajattelua varsinaisesti tunnista eikä käytä olennaisesti teologisia tai raamatullisia argumentteja Israelin valtiosta puhuessaan.

Näin ajattelevien kristittyjen keskuudessa moderni Israel on aikojen merkki. Profeettojen ennustukset toteutuvat ja lopunaikojen kellot alkoivat raksuttaa 1948.

Nämä ajatukset Israelista lopunaikojen merkkinä ovat erityisen vahvasti eläneet Yhdysvalloissa helluntailaisuuden parissa ja myös baptistien keskuudessa, ja sieltä käsin levinneet kautta maailman.Amerikkalaisten kristittyjen keskuudessa on hyvin vahvoja ja selkeitä näkemyksiä siitä, kuinka moderni Israelin valtio on mukana Jumalan suurissa suunnitelmissa tätä maailmaa kohtaan.

He seuraavat tarkasti edustajiensa puheita ja toimia kongressissa ja senaatissa sekä kuuntelevat presidenttinsä puheita Israelin, Jumalan omaisuuskansan suhteen.

Israelilaiset poliitikot ovat tervetulleita puhumaan näiden kristittyjen kokouksiin ja haastatteluihin TV ohjelmiin.

Presidentinvaaleissa, maailman voimakkaimman hallitsijan valinnassa, Israel-kysymys on Amerikassa tärkeä näiden kristittyjen äänien ja vaikutusvallan tähden. Monet USA:n juutalaiset äänestävät perinteisesti demokraatteja, Israelin ystävät kristityt enimmäkseen republikaaneja.

Käytännön tukea annetaan Israelin valtion rakentamiselle ja näin tahdotaan osallistua suurten tapahtumien valmisteluihin ja Jumalan läheisyyttä koetaan Lähi-idän tapahtumia seurattaessa.


Suomenkin kristityt Israelin ystävät ovat olleet näissä kuvioissa mukana erityisesti kylmän sodan aikana, kun ateistinen Neuvostoliitto antoi varauksettoman tukensa arabi-sosialistisille Lähi-idän valtioille ja levitti väkevää Israelin vastaista propagandaa myös suomennettuna.

Toisinsanoen Urho Kekkosen aikana Israelista tuli Suomessakin sisäpoliittinen asia ja tämän hetken maamme poliittinen johto edustaa osittain juuri tuon ajan nuorisoa ja sen omaksumia ajatuksia.

Vastavalitun eduskunnan tuore puheenjohtaja on vahvasti suomalainen hahmo oudosta nimestään huolimatta, samoin oli Max Jacobson josta melkein tuli YK:n pääsihteeri.nämä pohjavirrat tietenkin vaikuttavat myös suomalaisten teologien ja kristittyjen Israel näkemyksiin.

Teologiassa kyse on Vanhan ja Uuden testamentin suhteesta.

Risto Lauha julisti oppilailleen eksegetiikan luennolla todella painokkaasti, ettei Vanhalla testamentilla ja Uudella testamentilla ole yhtään mitään tekemistä keskenään.

Hän edustaa varmaan monen muunkin Helsingin yliopiston eksegetiikan opettajan ja teologien näkemyksiä.

Jos katkos on näin täydellinen VT ja UT välillä niin eihän modernilla Israelilla ole uskonnon asian kanssa sitten tekemistä.

sellaisten mielestä pelkkää amerikkalaista huuhaata vaan kaikki Israel fanit!

(toisinajatteleviakin varmasti on, ei saa yleistää)jos olen oikein ymmärtänyt esikoislestadiolaisen uskonnollisen ajattelun ja elämän rakenteita, he kartoittavat nykyisen Israelin suurinpiirtein tähän 2. malliin.

Laestadius ei tietenkään puhunut mistään Israelin valtiosta, koska sellaista ei ollut eikä ajateltu koskaan enää tulevaksikaan.

Hän tuskin tunsi yhtään juutalaista, saarnoissaan olevat viittaukset koskevat Raamatun henkilöitä ja heistä vedettyjä yhtäläisyyksiä tietynlaisiin Lapin kansalaisiin herätyksen aikoina 1800-luvun puolivälin Pohjolassa.


1 malliin.. sorry sekoiluni omien mallieni kanssa.koska uskonasioilla ei muutenkaan ole juuri mitään tekemistä todellisuuden kanssa, esikoisille ei sen enempää perinteen kuin aikamme saarnojen kautta ole syntynyt minkäänlaista kuvaa nyky-Israelista, jolla olisi jotain hengellistä merkitystä.

Raamattua ei myöskään tunneta eikä juutalaisuus kiinnosta, joten katkos Raamatun Israelin ja nyky-Israelin välillä on täydellinen.

Mielestäni markionilaisuus uhkaa esikoisia siellä, kun aletaan puhua myös musiikista ja muusta Vanhan testamentin menosta, kuinka se jäi sinne Golgatan keskimmäisen ristin juureen.

Markion hylkäsi Vanhan testamentin täydellisesti.

Jotkut esikoisuuden taustalta tulevat Raamatun lukijat voivat etsiä sieltä esikuvia Kristus tapahtumalle ja kristittyjen uskonelämälle, mutta siihen VT:n merkitys jää.

Nyky-Israel on siitä kartasta täysin ulkona.edellä oleva kuuluu siis 1. malliin, täydellinen katkos, eikä 2. malliin, jonka torjunnasta tässä kirjoitan.3. kartta: Juutalaisten oma näkemys nyky-Israelista

Kristittyjen joukossa on eri ryhmissä myös sellaisia, jotka ovat perehtyneet juutalaisuuteen ja liitto-teologiaan ja Raamatun kirjoituksiin, Jeesuksen sanoihin evankeliumeissa ja erityisesti apostoli Paavalin kirjoituksiin.

Nämä ovat kaikki aitoja juutalaisia.

Näin asioita seuraavat kristityt katsovat nyky-Israelia silloin juutalaisten omasta näkemyksestä käsin, Vanhan testamentin perustalta ja sille rakentuvien Talmud-juutalaisuuden ja UT-juutalaisuuden näkökulmista.

Mielestäni tämä on aito ja hedelmällinen näkökulma, se ottaa huomioon Raamatun kokonaisuutena, tahtoo perehtyä Jumalan Sanan merkillisyyksiin, Hänen kansansa Messias odotuksiin, iloihin ja suruihin, pettymyksiin ja toiveisiin, ja ymmärtää Israelin valtion sekulaaria ja uskonnollista luonnetta myös juutalaisten omasta maailmasta käsin.Henkilökohatisesti olen sitä mieltä, että Palestiinan arabien paras tie kohti rauhaa ja oikeudenmukaisuutta on oppia tuntemaan tämä kolmas karttamalli.

Politisoitunut etupäässä amerikkalainen ja joskus aivan fanaattinen Israel-intoilu on erittäin vihamielistä heitä kohtaan sattuneista syistä ja useammistakin.

Palestiinalaisten tietämättömyys juutalaisuudesta aiheuttaa suuria hankaluuksia ja virheitä, jotka ovat kostautuneet heille kalliisti.

Maailmanpolitiikan arkipäivässäkin suomalaiset voisivat olla avuksi Lähi-idän ongelman ratkaisussa oikealla tavalla, jos ulkopolitiikan asiantuntijat ja päättäjät tuntisivat juutalaisuutta ja sen historiaa hieman.