sunnuntai 15. toukokuuta 2011

Uskottomuus

Aivan aluksi tahtoisin kertoa suuresta ilostani, kun kuulin uutisia, että Siltalan Sakari on Helsingin seuroissa 14.5. kehunut Jeesusta. Tämä on suurenmoista!

....
Palstan aihe on uskottomuus.

Vaikka miehen ja naisen välinen suhde tai avioliitto eivät särkyisikään toisen osapuolen uskottomuuteen, suhde muuttuu väistämättä luonteelaan. Luottamus on mennyt eikä sitä niin vain saada takaisin.

Suomen koko kansan parissa on arvioitu, että naiset olisivat uskottomia keskimäärin hieman miehiä useammin. Tällaiset yleistävät tilastot lienevät tosin melko epävarmoja.

Kyseessä on siis erityisen vakava kahden persoonan välinen kriisi, ja tästä Mooseksen laki varoittaa kuudennessa käskyssä "Älä tee huorin", KR 1992 käännöksessä "Älä tee avioriksota".

Rangaistuksena kuudennen käskyn rikkomisesta Toorassa mainitaan kuolema kivittämällä. Apostolien kokous Jerusalemissa varoitti kirjeitse pakanakristityitä veren syömisestä ja haureudesta.

Mutta miten sana "uskottomuus" esiintyy Raamatussa?Vanhassa testamentissa sana מעל "uskottomuus" esiintyy ensimmäisen kerran Mooseksen laissa.

Kyseessä ei ole siinä lainkaan avioliitto, vaan "uskottomuus" on tässä lain kohdassa varastamista.Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

"Jos joku lankeaa uskottomuuteen ja erehdyksestä rikkoo anastamalla sitä, mikä on Herralle pyhitetty, tuokoon hyvityksenä Herralle vikauhriksi virheettömän oinaan pikkukarjasta, niin monen hopeasekelin arvoisen, pyhäkkösekelin painon mukaan, kuin sinä arvioit.

Ja mitä hän on pyhitetystä anastanut itselleen, sen hän korvatkoon ja pankoon siihen lisäksi vielä viidennen osan sen arvosta ja antakoon sen papille.

Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen uhraamalla vikauhrioinaan, annetaan hänelle anteeksi."
3 Ms 5:14-16 KR 1933Tämä on jotenkin outo ja ajatuksia herättävä ilmaus, ja eikös vain käännöskomitea 1992 riennä avuksemme ja oikaisee lauseen poistamalla koko "lankeaa uskottomuuteen" ilmauksen:

"Jos joku vahingossa menettelee väärin ja tekee rikkomuksen, joka kohdistuu Herralle pyhitettyyn omaisuuteen, hän tuokoon Herralle hyvitysuhriksi virheettömän pässin."
3 Ms 5:15 KR 1992

Seuraava Mooseksen lain pykälä puhuu vahingossa rikkomisesta, eikä käytä sanaa "uskottomuus". Mutta tämän eron KR 1992 hävittää tahtoessaan virtaviivaistaa Jumalan Sanaa.

Mannisen käännös on tässäkin uskollinen tekstille!

"Jos joku rikkoo jotakuta Herran käskyä vastaan ja tekee tietämättään sellaista, mitä ei saa tehdä, ja tulee vikapääksi ja joutuu syynalaiseksi"
3 Ms 5:17 KR 1933"Uskottomuus" Jumalan tahdon rikkomisena tulee kirkkaasti näkyviin myöhemmin 3. Mooseksenkirjassa "...ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan":

Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden; ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niinkuin nekin.

Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan, jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan.

Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa.
3 Ms 26:39-41 KR 1933


tässä kohdassa esiintyy hepreankielen sana מעל ma'al, uskottomuus.


Kannattaa panna merkille tässä myös tuo voimakas ilmaus "ympärileikkaamaton sydän"

Sehän on apostoli Paavalin tärkeä löytö Jumalan laista, hänen kirjoittaessaan juutalaisuudesta ja ympärileikkauksesta.

Onhan ympärileikkaus "liiton merkki"

Ei tosin avioliiton, jonka merkkinä on meillä Suomessa vasemman nimettömässä sormus, ja jota liittoa aviopuolisoiden uskottomuus vaurioittaa.

Vaan Jumalan ja Israelin kansan välinen liitto Siinain vuorella, jolle kansa tai yksilö voi olla uskoton.Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi.


Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi?

Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
Room 2:25-29 KR 1938Roomalaiskirjeen pohjalta voimme sitten edelleen soveltaa Mooseksen lakia näin.

Jos "sydämen ympärileikkaus Hengessä" (mitä se sitten onkin) on se oikea liitto Jumalan kanssa

niin luonnostaan ympärileikkaamaton ihminen voi olla uskoton Jumalalleen rikkomalla Jumalan tahtoa.

eikö niin.

ma'al, uskottomuus Jumalan tahdon rikkomisena, Hänen tahtoaan vastaan tekemällä.

tämä vaurioittaa Jumalan ja ihmisen välistä persoonallista suhdetta, vaikka se ei päätyisikään eroon.Kiitämme Herraa ihmeellisestä Mooseksen laista, Toorasta, joka on opetus ja valkeus teillämme.

Kiitämme Herraa apostoli Paavalista, joka ammentaa meille Mooseksen laista opetusta ja valkeutta teillemme!

Kiitämme Herraa kaikista niistä, jotka Jumalan lain ovat meille kaukaiseen Suomeen tuoneet, tehneet sen kielellisesti ymmärrettäväksi ja sitä meille opettavat.

Kiitämme Herraa siitä, että vaikka me olemme uskottomat, itseään kieltää Hän ei saata.

Uskollinen rakkaus

Aamen.Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää; jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät; jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.

2 Tim 2:11-13 KR 1938jos me olemme uskottomat,
pysyy kuitenkin hän uskollisena;
sillä itseänsä kieltää hän ei saata.

kannattaa ihan ulkoa tämä sana opetella toisesta Timoteuskirjeestä.

Hänen olemuksensa on uskollisuus liitolle.

Jumalan uskollisuuden varaan saamme kaiken toivomme ripustaa, sen sijaan että omaan uskollisuuteemme luottaisimme.


Vihittäviltä kysyttäviksi kysymyksiksi on kaksi vaihtoehtoa:

1. "Kaikkitietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, NN, tahdotko ottaa MM:n aviomieheksesi (aviovaimoksesi) ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä?"

2. "Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, MM, tahdotko ottaa NN:n aviovaimoksesi (aviomieheksesi), olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä, aina kuolemaan asti?"

Kysymykset korostavat avioliittoa julkisena sitoutumisena. Jumalan ja seurakunnan edessä ilmaistaan tahto rakastaa toista. Kysymysten jälkeen puolison vasemman käden nimettömään pujotetaan sormus liiton ja yhteyden symbolina.

Suomen ev.lut. kirkon vihkikaavastaPappi ei kysy vihittäviltä, "rakastatteko toisianne"

Kirkolla on asiasta piiitkä kokemus

Pappi kysyy "tahdotteko rakastaa"

tahdotko

tarkemmin vielä, kysymys on tässä muodossa (vaihtoehdot)


"Tahdotko"

"osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta"

"olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä"

uskollinen ja rakastaa

sen vastakohta on
uskoton ja ei rakastaa

eikä myöskään sanota
uskoton ja rakastaa

eikä
uskollinen mutta ei rakastaa

kaikkea tätähän me ihmiset keskenämme koemme.

toisin kuin me, Jumala on uskollinen ja rakastaakun me rikomme Jumalan tahdon, osoitamme Hänelle uskottomuutta.


Virsi 823
Rakkauden suurta juhlaa
riemuiten me vietämme.
Lahjojansa meille tuhlaa
uskollinen Herramme.
Hän nyt kaksi yhteen liittää,
liittoamme siunaten.
Yhdessä me saamme kiittää
Luojaa kaiken rakkauden

Rakkauden lähde meille
rohkeutta pulppuaa.
Voimaa virtaa uupuneille,
Kristus meitä koskettaa.
Viiniksi hän häissä kerran
muutti veden arkisen.
Vielä voima saman Herran
uudistaa voi ihmisen.

Rakkaus on aarre suurin,
rakkaus on pohjaton.
Rakkaus voi murtaa muurin,
kaikkialla läsnä on.
Kaiken kärsii, kaiken kestää,
toivoo, uskoo luottaen.
Lahjan voimaa ei voi estää.
Kristus meille antoi sen.
Anna-Mari Kaskinen 2002

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti