maanantai 22. joulukuuta 2008

Markus Malmivaara ja Raamattu

Jari Rankisen nettiblogista:


"tiistai, joulukuu 16, 2008
Rangaistus astui voimaan

Olimme suunnitelleet, että ensi sunnuntaina Markus Malmivaara ja minä toimitamme jumalanpalveluksen Karkun evankelisella opistolla. Minä olisin liturgi ja Markus saarnaisi. Markus oli pari viikkoa pois kotoaan ja tänä aikana hän oli saanut arkkihiippakunnan tuomiokapitulista kirjeen. Kirjeessä kerrottiin, että päätös erottaa hänet pappisvirasta on tullut lainvoimaiseksi, kolmen kuukauden erottaminen alkaa joulukuun alusta ja jatkuu helmikuun loppuun. Markus kertoi saamastaan kirjeestä sunnuntaina, kun juttelimme.

Tuomiokapitulin kirjeessä oli lueteltu ne tehtävät, joihin Markus ei saa osallistua pappisvirasta pidättämisen aikana: hän ei saa toimittaa jumalanpalvelusta, jakaa sakramentteja, hoitaa kirkollisia toimituksia, suorittaa yksityistä sielunhoitoa eikä toimia ripin vastaanottajana ja synninpäästön julistajana."

Erottamisen syy oli se, ettei Markus suostunut toimittamaan jumalanpalvelusta naispastorin kanssa."

Ah vuodata, Herra, jo Henkesi
ja herätä nuoriso Suomen.
Se johdata armossa tiellesi,
suo maahamme kaivattu huomen.

Me pyydämme Henkesi kastetta
ja parannusarmoa uutta.
Me varromme kevättä tuoretta,
me pelkäämme suruttomuutta.

Et, Herramme, kuoleman valtojen
nyt salline kansaamme voittaa,
kun ennenkin virvoitusaikojen
soit tulla ja armosi koittaa.

Siis sytytä taas pyhä liekkisi
nyt sydämeen nukkuvan nuoren,
niin että hän synnistä nousisi
ja näkisi Siionin vuoren.

Me uskomme Henkesi nostavan
näin kansamme kuoleman yöstä,
sen nuorison kiitosta laulavan
taas Poikasi lunastustyöstä.

Oi Kristus, nyt kanssamme rukoile,
ja Isäsi sinua kuulee.
Niin saapuvat herätysaikamme
ja taivaasta maan yli tuulee.

Virsi 504
Väinö Malmivaara 1933.
Virsikirjan lisävihkoon 1963.
www.evl.fi/virsikirjaVANKKA PAPPISSUKUKiuruveden Väinö Rafael Malmivaara (1879-1958), Kuopion piispana isänmaan kohtalonvuosina 1943-1954.

Mahtava rukousvirsi Suomen nuorison ja isänmaan puolesta, sytyttävä, hengellinen ja kääntää katseet Häneen, joka yksin voi kansaamme auttaa.

Väinön isä oli Wilhelmi Malmivaara (1854-1922) Lapualta. Savon ja Pohjanmaan suuren kansanherätyksen vahva johtomies. Hengellinen, raamatullinen, isänmaallinen pappi josta Suomen kirkko saa olla kiitollinen.

Wilhelmin isä Niilo Kustaa Malmberg (1807-1858) oli niin ikään Pohjanmaalta. Ukko Paavosta alkaneen herätysliikkeen voimakashenkinen ja merkittävä johtaja. Häntä pidetään Suomen kirkkohistorian merkittävimpänä evankelistana.

Markuksen isä on Punkalaitumen kirkkoherra, rovasti Klaus Arvi Tapani Malmivaara (1948-) Helsingissä syntynyt, mutta Kalvolan Heinun kylän äitinsä sukuperintönä saadulla maatilalla kasvanut.

Klaus on Väinö Malmivaaran pojanpoika. Kuopion piispana toiminut Jukka Malmivaara (1916-2002) on yksi hänen isänsä neljästä veljestä.

Markus Malmivaara, Vammalan seurakuntapastori, on siis seitsemännessä polvessa vanhaa, jykevää pappissukua. Tämä suku on saanut Jumalan armosta olla monella tavoin suurena siunauksena Suomen heränneelle kansalle.TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PÄÄTÖSPäätös seurakuntapastori Markus Malmivaaran kurinpitomenettelyasiassa

TIEDOTE 9.10.2008
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut päätöksen Vammalan seurakunnan seurakuntapastori Markus Malmivaaran menettelyä koskevassa kurinpitoasiassa.

Pastori Markus Malmivaara on tuomittu erotettavaksi virantoimituksesta (seurakuntapastorin virka) kolmeksi kuukaudeksi sekä pappisviran toimittamisesta kolmeksi kuukaudeksi. Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano tapahtuu tuomiokapitulin päätöksen lainvoimaiseksi tuloa seuraavan kuukauden alusta. Tuomiokapitulin päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja sieltä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tuomiokapituli on katsonut asianosaisten lausuntojen perusteella selvitetyksi, että pastori Markus Malmivaara on 2.9.2007, 7.9.2007 ja 3.2.2008 jättänyt hänelle määrätyn virkatehtävän toimittamatta ja siten laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. Syynä Malmivaaran menettelyyn on ollut se, että hänet on määrätty toimimaan jumalanpalveluksessa yhdessä naispuolisen pastorin kanssa.

Koska kirkon viranhaltija ei voi teologiseen näkemykseensä tai vakaumukseensa vedoten kieltäytyä virkatehtäviensä suorittamisesta, pastori Malmivaara kieltäytyessään kolmesti jumalanpalveluksen toimittamisesta on toiminut vastoin seurakuntapastorin virkaan liittyviä virkavelvollisuuksiaan. Pappisviran keskeinen velvoite on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa Herran pyhää ehtoollista jumalanpalveluksessa. Näin ollen Malmivaaran menettely on ollut myös pappisviran velvoitteiden vastaista.

Rangaistusta mitatessaan tuomiokapituli on ottanut huomioon toisaalta sen, että Malmivaaran virkavelvollisuuksien vastainen menettely on ollut tahallista, vakaaseen harkintaan perustuvaa ja toistuvaa, sekä toisaalta sen, että Malmivaaraa ei ole aikaisemmin tuomittu kurinpitorangaistukseen.---
Turun arkkihiippakunta on arkkipiispa Jukka Paarman (1942-) istuin ja hänen rinnallaan on Turun piispa Kari Mäkinen (1955-), jotka ovat molemmat tämän ratkaisun tehneen Suomen vanhimman tuomiokapitulin vastuun kantajia.

Seurakuntapastori Markus Malmivaaran saama kurinpidollinen rangaistus on siis Suomen ev.lut. kirkon korkeimman johdon antama.


MITÄ MARKUS MALMIVAARA ON TEHNYT?

Mitä siis Markus Malmivaara on tehnyt Vammalan pastorina toimiessaan, että häntä kirkko tahtoo oikaista ja varoittaa myös muita lankeamasta samalla tavoin?

Nyt on armon aika. Viimeisen tuomion aika tulee myöhemmin.

Onko siis Markus Malmivaara Turun entisen piispa Ilkka Kantolan (1957-) tavoin rakentanut avioliittonsa rinnalle toisen rakkaussuhteen?

Häneen suhtauduttiin hyvin armollisesti, eikä hänen pappeuteensa mitenkään koskettu. Ilkka Kantola päätti vakavan harkinnan ja keskustelujen jälkeen itse luopua piispanvirasta.

Varsin pehmeänä laskuna hänelle tarjottiin Suomen ev.lut. kirkon perheneuvontatyön johtajan virkaa.Pois se!

Pastori Malmivaaraa ei syytetä avionrikkomisesta, joka on vastoin pyhän Raamatun opetusta.

No mitä hän on tehnyt?

onko hän opetuksessaan poikennut pyhän Raamatun ja luterilaisten Tunnustuskirjojen opetuksista?

nyt on armon aika. Viimeisen tuomion aika tulee myöhemmin.

Pastori Antti Kylliäinen on julkaissut kirjan, jossa hän tallaa jalkoihin Jumalan Pojan kalliin veren ja kumoaa kristillisen uskon perustuksiaan myöten.

Häneen suhtauduttiin varsin armollisesti eikä hänen pappeuteensa puututtu millään tavoin. Arvostettu ja rakastettu Helsingin hiippakunnan piispa Eero Huovinen (1944-) "keskusteli asiasta" pastori Kylliäisen kanssa. Täytyyhän myös papilla olla oikeus pohtia kristinuskon perustavia kysymyksiä ja esittää niistä mielipiteitään.

Pastori Kylliäinen on nyt itse siirtymässä seurakuntapapin tehtävistä yritysmaailmaan kertomaan armosta työpaikkailmapiirin kehittämiseksi.

Armosta, jossa ei Jumalan Pojan uhria tarvita.
Pois se!

Pastori Markus Malmivaaraa ei syytetä poikkeamisesta pyhän Raamatun opetuksista eikä luterilaisten Tunnustuskirjojen keskeisestä sisällöstä.

Mistä pastori Malmivaaraa sitten kuritetaan?

onko hän seissyt paikkakunnan Alkon seinän vierellä humalapäissä ja kusenut siinä aikuisten ja lasten kävellessä kirkkoherran ohi? Onko hän valmistautunut vaalisaarnaansa edellisenä iltana paikallisen ravintolan pöydän alla umpihumalassa? Lukiko hän vaalisaarnakseen saarnakijasta jonkun kirjoittaman tekstin, kun ei itse pystynyt sitä valmistamaan?

Nyt on armon aika. Viimeisen tuomion aika tulee myöhemmin.

Kyseiseen pastoriin suhtauduttiin armollisesti ja ymmärtäen eikä hänen pappeuteensa koskettu. Päin vastoin, hänestä tehtiin juhlallisesti piispan johtamissa menoissa tuon paikkakunnan kirkkoherra. (kunnes piispa vaihtui ja Jukka Malmivaara tuli paikalle)
Pois se!

Pastori Markus Malmivaaraa ei syytetä siveettömyydestä, julkisesta juopottelusta ja paheellisesta elämästä, joka aiheuttaisi Vammalassa suurta surua elävän seurakunan parissa.

Pastori Malmivaaraa syytetään siitä, että hän katsoo oikeudekseen toimia omantuntonsta mukaisesti.


OMANTUNNON HOITAMINEN KIRKOSSA

Olimme sitten naispappeuden puolustajia ja vastustajia, emme voi kieltää sitä, että pyhän Raamatun suositukset seurakunnan paimenesta ovat selkeät ja viittaavat myös paimenen sukupuoleen.

Suomen ev.lut. kirkko, tässä tapauksessa Turun arkkihiippakunta, katsoo, että kirkon työssä olevalla ei ole tällaista omantunnon vapautta.

Kirkon asettama piispa Heikan työryhmä totesi, että kirkolliskokouksen aikanaan laatima ponsi omantunnonarkojen työntekijöiden suhteen, ei sido laillisesti eikä moraalisesti tämän päivän kirkkoa.

Elämme armon ajassa.

Suomen ev.lut. kirkko rukoilee sunnuntain jumalanpalveluksissa, että Jumala suojelisi seurakunnan paimenet puhtaina opissa ja elämässä.

Apostoli Paavali, joka on keskustellut ylösnousseen Kristuksen kanssa kasvoista kasvoihin ja saanut Jeesukselta evankeliumin vietäväksi pakanakansoille, opettaa omantunnon tärkeydestä hienolla tavalla.

Hän esimerkiksi sanoo, että jos syöt jotain - vaikkapa joulukinkkua - josta veljesi tai sisaresi tulee murheelliseksi omantunnon tähden, voisit yhtä hyvin olla syömättä, että et loukkaisi häntä. Vaikka tiedät ettei sitä Freyerille ole uhrattu.

Meille kaikille on annettu omatunto.

Kristillisen kirkon erityinen tehtävä, vastuu ja olennainen työ on omantunnon hoitaminen.

Syyllisyys, synnin aiheuttamat raskaat taakat, lain rikkomisen aiheuttama kirous kodeissa ja kansakunnassa, Jumalan tahdosta poikkeamisen ankaruus.

Tätä hoidetaan armolla, jonka Jeesus Kristus on yksin ansainnut koko kristikunnalle Golgatan keskimmäisellä ristillä.

Tätä puhtaan omantunnon lahjaa juhlimme nyt jouluna Betlehemin lasta ylistäessämme ihanin lauluin.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on omantunnon asioiden erikoistuntija.

muut asiat ovat sivuseikkoja.

Oi jospa saisimme elää armon aikaa ja osaisimme hoitaa heikkoja veljiämme ja sisariamme, jotka vielä ottavat todesta pyhän Raamatun sanat ja tahtovat niiden mukaan elämäänsä ja opetustaan ojentaa.


Valo syttyi, Jeesus syntyi,
enkeli sen tiedon toi.
Mahtavasti maahan asti
taivaan joukon kiitos soi.
Miksi siitä en nyt kiitä,
miksi riemuita en voi?

Ihmetellen, tutkistellen
äidin sydän riemuitsee.
Messiasta, toivon lasta,
Simeonkin syleilee.
Miksi mulla, miksi sulla
sydän yhä kylmenee?

Valvovilla paimenilla
nyt on kiire seimen luo.
Lapsoselle pienoiselle
kiitoksen he hartaan tuo.
Miksen juokse seimen luokse,
miksen kiiruhda kuin nuo?

Syttyi tähti, kohta lähti
matkaan viisaat itämaan
etsiskellen, tiedustellen
synnyinpaikkaa kuninkaan.
Miksen sinne lähde, minne
lähtivät he kulkemaan?

Jumalaansa, auttajaansa,
seimeen äiti kapaloi.
Tällaisille syntisille
koitti siinä aamunkoi.
Siitä sulle, siitä mulle
joulu taaskin sanan toi.

Juuri meille kylmenneille
Jeesus avun tuonut on.
Kiitä, kiitä Herraa siitä,
toivon saa nyt toivoton.
Nyt on sulla, nyt on mulla
riemujuhla verraton.

Wilhelmi Malmivaara 1898. Virsikirjaan 1938.

7 kommenttia:

 1. Kiitos rohkeudesta puolustaa Raamatun Jumalan
  sanaa.Jumalan siunausta sinulle nuori pappi.
  Saatanalla kiire tietää, että aika on loppu-
  massa naispapit hajottavat Kristuksen kirkkoa.

  VastaaPoista
 2. Markus Malmivaaralle terveisiä, että oli ilo katsella tänään TV 1:ssä ainoaa suoraselkäistä ja -puheista ajattelijaa. Yhdyimme täysin hänen ajatuksiinsa. Sääli, että hänen kaltaisiaan on enää niin vähän ja nekin vähät vaiennetaan.Suru ja huoli oman kansankirkkomme kohtalosta on suuri.

  VastaaPoista
 3. Siunausta sinulle Markus. Olet Herran ja raamatun sanaa julistava hengen mies.

  VastaaPoista
 4. Rohkeutta Markus! Olit ainoa Jumalan Sanan mukaan kommentoiva ja Sanassa pidättyvä todistaja TV 1:N ohjelmassa 5.1.09.
  Olen hyvin kiitollinen ja haluan kannustaa sinua sillä Sinua ja kaltaisiasi tarvitaan.
  Jumalan Siunausta ja kestävyyttä koetuksissa ja taisteluissa.

  VastaaPoista
 5. Siunausta sinulle Markus!
  Kaltaisiasi suoraselkäisiä pappeja tarvitsisimme enemmän Suomen maassa. - Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Suomen kirkon perustan tulee olla Jeesus Kristus ja Jumalan Sana Raamattu. Synti on kansakunnan häpeä.

  VastaaPoista
 6. Jos haluaa olla ev.lut. kirkon pappina, on hyväksyttävä myös sen virkakäsitys. Olen aina vähän ihmetellyt, mihin ajatus naispappeuden vastustamisesta perustuu. Ehkä ekumeniaan? Ollaanhan naispappeuden kanssa kirkkojen perheessä aika yksin. Ehä käsitykseen papin viran erityisluonteesta. Naisteologi voi saarnata, opettaa rippikoululaisia, tehdä kaikkea muuta seurakuntatyössä, mutta ei kasuaalitoimituksia eikä liturgiaa. Jostain syystä siis näihin vaaditaan mies. Eikä siis vaikkapa Ehtoollista voisi edes olla jakamassa naisen kanssa. Ei tällaista "suoraselkäisyyttä" tavallinen ihminen ymmärrä, mutta ei tuo liene mikään pelastumisen kysymys.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Jos haluaa olla ev.lut. kirkon pappina, on hyväksyttävä myös sen virkakäsitys."

   tämä on kirkkomme piispojen omaksuma linja vastoin kirkolliskokouksen silloista toivomusta ns. "omantunnon klausuulia"

   että Uuden testamentin ohjeisiin ja kirkon kaksituhatvuotisen käytännön mukaan toimiville "omantunnon aroille" papeille suotaisiin myös elintila uuden virkakäsityksen astuessa voimaan.

   nyt tosin näyttää siltä, että piispojen keskuudessa on henkilövaihdosten myötä tulossa myös uudenlaista ajattelua ja omantunnon suojelemisen tärkeyden ymmärtämistä.

   Poista