sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Tulee vastaanottamaan ylistyksen

Onpa erikoinen tämän sunnuntain 2. lukukappale

kuinka usein olen liukastellut tuonkin kohdan yli "joo joo", sitä koskaan oikeasti huomaamatta.

Tämä Uuden testamentin vanhimpiin kuuluva kirjoitus, Paavalin kirje Kreikkaan Tessalonikassa asuville uskoville, laittaa aivan päälaelleen sen, mitä yleensä ajattelemme tuomiolla ja oikeudenmukaisuudella, tuomiopäivällä

2. Tess. 1: 3-10

Meidän tulee aina kiittää Jumalaa teidän vuoksenne, veljet. Siihen on täysi syy, koska teidän uskonne kasvaa kasvamistaan ja koska rakkaus toisianne kohtaan yhä lisääntyy teissä kaikissa.

Me voimmekin ylpeinä kertoa Jumalan seurakunnissa teistä ja teidän kestävyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdingoissa, joiden keskellä elätte.

Ne todistavat Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta, siitä, että hän hyväksyy teidät valtakuntaansa, jonka vuoksi te nyt myös kärsitte.

Jumala on oikeudenmukainen: hän antaa teidän ahdistajienne joutua ahdinkoon, mutta ahdistetut - niin teidät kuin meidätkin - hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille.

Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän tuona päivänä saapuu ottamaan vastaan pyhiensä kunnioituksen ja kaikkien uskovien ylistyksen.kun hän tuona päivänä saapuu ottamaan vastaan pyhiensä kunnioituksen ja kaikkien uskovien ylistyksen.


Ai senkö takia Kristus tulee takaisin?

eiköhän kuulkaat sitten ole paras, että oitis siirrymme Jeesuksen kunnioittamisen ja ylistämisen linjalle.

kun juur armosta tulee se että kaukaakin tulevat ne, jotka Jeesusta kunnioittavat, eikö sitten läheltä!

lauantai 20. marraskuuta 2010

Jumalan ainoa Poika?

Oli talvi, ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomon pylväikössä, juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat: "Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Jos olet Messias, sano se suoraan."

Jeesus vastasi: "Minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen Isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä."

Juutalaiset alkoivat taas kerätä kiviä kivittääkseen Jeesuksen.

Jeesus sanoi heille: "Minä olen teidän nähtenne tehnyt monta hyvää tekoa, jotka ovat lähtöisin Isästä. Mikä niistä antaa teille aiheen kivittää minut?"

Juutalaiset vastasivat: "Emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan jumalanpilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen."

Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi. Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan Poika?

Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos teen, uskokaa tekojani, vaikka ette minua uskoisikaan. Silloin te opitte ymmärtämään, että Isä on minussa ja minä olen Isässä."

Juutalaiset yrittivät taas ottaa Jeesuksen kiinni, mutta hän ei jäänyt heidän käsiinsä.

Jeesus meni jälleen Jordanin toiselle puolelle, sinne missä Johannes aluksi oli kastanut kansaa. Hän jäi sinne joksikin aikaa, ja hänen luokseen tuli paljon ihmisiä. He sanoivat: "Johannes ei tehnyt yhtään tunnustekoa, mutta kaikki, mitä hän tästä miehestä sanoi, on totta." Monet uskoivat siellä Jeesukseen.


Joh 10:22-42 KR 1992Tämä on sellainen kohta Johanneksen evankeliumissa, jossa hyvin moni kiireisesti mutisee "joo, joo, tiedetään..." ja jatkaa matkaansa eteenpäin jonnekin.

mutta joskus on hyvä pysähtyä, pysäyttää aika, ja sanoa - nyt olen tässä eikä ole mihinkään kiire. Esimerkiksi ehtoollisjumalanpalveluksessa - kaikki kiire saa unohtua.

tämän Sanan kohdalla on hyvä silleen pysähtyä ihmettelemään ja suorastaan hämmästymään

ja asettaa kysymyksiä kristityn vapaudella.

olemme seurailleet Taivasten valtakunnan saapumista Eurooppaan ja sen kamppailua sekä pakanuuden että sitä paljon väkevämmän uskonnon kanssa.

kirkkohistorian vaihteelta siirrymme tässä raamattupiirin aiheissa hetkeksi kristillisen opin asioihin, systematiikkaan.näimme aikaisemmin, että Athanasiuksen uskontunnustus tietyllä tavalla litistää pyhän Kolminaisuuden kuin Jokisen eväät.

(Jokisen eväspeketti kuulemma jäi koneprässiin)

Athanasiuksen uskontunnustus nimittäin sanoo "... tässä ei ole suurempaa eikä pienempää..."

joka on vastoin Raamattua, jossa - kuten Areios aivan oikein muistutti - Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa "Isä on minua suurempi".

samoin Athanasiuksen tunnustus - joka ei ole pyhän Athanasiuksen laatima ja sisältää häntä myöhemmin eläneen pyhän Augustinuksen ajatuksia - litistää Kolminaisuuden ajassa ... ei ole ennen eikä jälkeen ...

vaan Areios tässäkin aivan oikein muistuttaa, että jos joku on Jumalasta syntynyt, kaiketi Jumala on silloin ennen Häntä?Athanasiuksen uskontunnustuksessa sanotaan:

"Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt.
Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt.
Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee.

Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.

Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää,

vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia,

näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus.

Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin.


tämä asetetaan pelastuksen ehdoksi.

ja kuitenkin kohta, espanjalaiset piispat järkeilevät tässä vastoin niin monisäikeistä Raamattua ja lyttäävät pyhän Kolminaisuuden kasaan kuin Jokisen eväät:

"Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää"


SANA (logos)
Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt,
ei ole syntynyt ilman häntä.

Joh 1:1-3 KR 1992

Johanneksen evankeliumin kuuluisa kohta Jumalan Sanasta ei sisällä aikaa, ennen tai jälkeen.

Mutta uskontunnustuksen "..joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt..."

edellyttää ihmisten kielillä sanottuna tämän järjestyksen, ensin ... jälkeen, kuten presbyteeri Areios opetti.

käsite sisältyy sanaan "synnyttää" että joku on ennen ja joku jälkeen.

kun tunnustuksessa sanomme "ennen aikojen alkua" siirrymme silloin jo pois ihmisten kielestä ja määritelmistä.

hankala juttu.


Jeesus sanoo:

"Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.

Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne.

Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi."

Joh 14:27-28 KR 1992nyt voidaan tietysti sanoa, että kuinka kauheaa, nettiruukussa opetetaan areiolaisuutta!

mutta on hyvä tuntea vihollisensa, taistelu eksytystä vastaan on silloin tehokkaampaa.

toisaalta - ukkeli oli oikeassa - kuten Areios muistuttaa, Jeesus itse sanoi "Isä on minua suurempi".

joudumme siis valitsemaan pelastuksemme ehdoksi itsensä asettavan Athanasiuksen uskontunnustuksen kohdan ja pyhän Raamatun välillä.no johan...

eikös oppimme pidä olla taivaasta tullutta puhdasta ilmoituksen tulkintaa, joka on 110% yhtenevä pyhän Raamatun kanssa?

eikös Athanasius ole mukana luterilaisen kirkon Tunnustuskirjoissa?

mitä sekoilua tämä on, ettäkö Athanasius olisi ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa ja litistäisi opetuksen pyhästä Kolminaisuudesta Isän ja Pojan persoonien välillä kuin Jokisen eväät?


Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.
Mar 13:32 KR 1938aika harva tunnustuksellinenkaan suomalainen kristitty on paneutunut Athanasiuksen syvyyteen ja laajuuteen, se luetaan harvoin kirkossa ja on aika hämmentävä. Tämä kaikki minun pitäisi uskoa ja ymmärtää pelastuakseni?

no ei niin. Tässä on kartoitettu kirkolle alue, josta ei tulisi poiketa.

mutta mites tämä kirkon perustava uskontunnustus, joka määrittelee kaikkien maailman kristittyjen hyväksymällä tavalla uskomme keskeisen sisällön

(paitsi espanjalaista filioque lisäystä!)Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien Luojaan,

ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt,

Jumala Jumalasta, Valkeus Valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä,
joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista,
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin,
nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.


Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä [ja Pojasta] ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen seurakunnan. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.


Havaitsemme ensinnäkin, että toisin kuin läntinen latinalainen Athanasiuksen tunnustus, kreikkalaisten (ja latinalaisten) piispojen henkevä teksti ei litistä pyhää Kolminaisuutta, vaan

1. sanoo "ennen aikojen alkua Isästä syntynyt"

2. ei lisää pyhiin kirjoituksiin ihmisten järkeilyjä "ei ennen ei jälkeen" eikä "suurempi pienempi"

henki on toinen!

mutta mistä tulee tuo ilmaus "Jumalan ainoa Poika"

kun sitä ei tuossa muodossa ole pyhissä Kirjoituksissa?Vanha testamentti kertoo kauniisti Abrahamista ja Iisakista. Mutta heprealaiskirje ei ole aivan oikeassa, kun sanoo että Iisak olisi ollut hänen ainoa poikansa.

Olihan hänellä myös Ismael.

"Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut."
Heb 11:17

(Islamilainen maailma on juuri viime viikolla viettänyt muslimien suurimpiin kuuluvaa juhlaa Aid el-Adha, jossa muistellaan, kuinka Abraham oli uhrata poikansa Ismaelin, kun enkeli hänet pysäytti)Ilmaus "ainoa poika" esiintyy ainoastaan Markuksen evankeliumissa ja sielläkin Jeesuksen vertauksessa kuninkaasta - joka tosin ilmiselvästi viittaa juuri Häneen itseensä.

"Vielä hänellä oli ainoa rakas poikansa. Hänet hän lähetti viimeiseksi heidän luoksensa sanoen: 'Kavahtavat kaiketi minun poikaani'."
Mar 12:6 KR 1992Pyhässä Raamatussa ei ole tärkeimmän uskontunnustuksemme ilmausta "Jumalan ainoa Poika"

Ilmaus "Jumalan Poika" sen sijaan vilisee kaikissa evankeliumeissa ja pitkin Uutta testamenttia (88 kohdassa).

Se on aidosti raamatullinen.

Esikoinen?

eikös esikoisella ole veljiä ja sisariakin - Jumalan lapsia, poikia ja tyttäriä?

perjantai 19. marraskuuta 2010

Echternachin tanssiva marssikulkue

Echternachin tanssiva marssikulkue


Pakanuuden ja kristinuskon kohtaamista olemme pohtineet palstalla varhaiskeskiaikaisesta Asturian kuningaskunnasta Espanjan koilliskulman vuoristoissa.

Sieltä on jäänyt elämään länsimaisen ihmisen kollektiiviseen muistiin erityissti pyhän Jaakobin vaellus Santiago de Compostellaan. Nykyisin se taitaa olla aivan kansainvälinen tapaus, jossa pyhiinvaeltaja voi matkallaan kohdata vaikkapa japanilaisia tai korealaisia kulkijoita.

Suomea hieman lähempänä Luxemburgin Echtermachin kaupungissa on säilynyt samalla tavalla ikivanha pakanallinen perinne pukeutuneena kristinuskon asuun.

(älkää nyt heti luovuttako, onhan meillä Suomessa ihan omat kristillistetyt pakanalliset perinteemme tulossa, kun taas kohta teurastamme pyhän sian joulukinkuksi ja pääsiäisenä istutamme rai-ruohoa jne)Tanssiva marssikulkue on kadonnut kaikkialta muualta Euroopasta.

Echtermachissa kulkue kiellettiin vuonna 1786 pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Joosef II (1741-1790) käskystä.

Vuonna 1802 marssi alkoi uudelleen ja jatkuu vuotuisena tapahtumana, joka kerää nykyään kaupunkiin tuhansia pyhiinvaeltajia ja turisteja.

Echternachin tanssiva marssikulkue on UNESCO:n erityisesti suojaama ihmiskunnalle merkittävä kulttuuritapahtuma (Intangible Cultural Heritage).


Krisitillisen asun tanssivalle marssille antaa englantilainen Northumbriasta Kristuksen lähtetystyöhön kutsuttu munkki, pyhä Willibrord (658-739). Häntä kunnioitetaan Luxembourgin suojeluspyhimyksenä.

Pyhän Willibordin arvonimi kirkossa on "Friisiläisten Apostoli" koska hän julisti evankeliumia tämän hurjan ja vaarallisen kansan parissa nykyisen Hollannin alueella.

Willibordista tehtiin Utrechtin ensimmäinen arkkipiispa ja hänen hautansa sijaitsee kertomuksemme Echternachissa.Willibrordin isä oli hurskas Wilgils (pyhä Hilgils), joka jätti maallisen elämän ja vetäytyi yksinäisyyteen pieneen pyhälle Andreaalle omistettuun kappeliin. Monet rikkaat ja ruhtinaat tahtoivat hänelle lahjoittaa ajallista hyvää, niin että Wilgils pystyi lopulta rakentamaan kappelinsa paikalle kauniin kirkon.

Willibord oli lapsesta lähtien Herralle omistettu, kuten profeetta Samuel aikanaan. Wilgils vei tuskin äidin rinnoilta vieroitetun poikansa opettajansa pyhän Wilfridin (633-709) luo.

Vekara lähetettiin kasvamaan pyhän Wilfridin itsensä perustamaan Riponin Abbeyhin pohjois-Yorkshireen (Riponissa on nykyään noin 16.000 asukasta). Sieltä Wilfrid liittyi sitten Englannin lähetystyössä niin merkittävään benediktiinien munkkikuntaan.
Herra Jeesus oli sytyttänyt Northumbirassa syntyneen pyhän Ecgberhtin (k.729) sydämeen rakkauden pakanuudessa eläviin friisiläisiin. Tämä mies oli tosiaan omistanut koko elämänsä Jumalalle!

oli nimittäin niin, että hän lähti nuorena miehenä ystäviensä kanssa pyhiinvaellusmatkalle Irlantiin ja juuri tuohon mainittuun Rathelmigisin luostariin.

vaan seudulle levisi tappava rutto, joka surmasi hänen matkatoverinsa ja hän itsekin sairastui tuohon kuolettavaan tautiin.

mitäs mies? kuoleman uhatessa hän teki totista parannusta, ja kyynelin muisti nuoruutensa syntejä. Hän rukoili Herralta, että saisi sen verran elinaikaa, että voisi korjata pahat tekonsa.

Hän sanoi Herrallemme myös, että tulisi jatkuvasti kotimaastaan tänne pyhiinvaeltajana ja hän luki Psalmeja ja paastosi jatkuvasti.

Ukkeli eli 90 vuotiaaksi - ja piti jokaisen näistä lupauksistaan Jeesukselle, joka hänet oli kuoleman kielistä tempaissut takaisin elämään.

oli miehelle näes vielä käyttöä täällä.

mitä tästä jo opimme:

Pidä Herralle lupauksesi, Hän pitää sinulle antamansa lupaukset.

Lue PsalmejaRiponin pyhä Ecgberht alkoi Irlannissa "lähetyskoulun", johon kertomuksemme sankari Willibord tuli mukaan ja valmistautui tehtäväänsä 12 vuoden ajan.

Ecgberhtillä oli näky friisiläisistä ja hän koulutti monia munkkeja sinne - vaan kuten Mooses ei päässyt Luvattuun maahan, taivaallinen näky esti Ecgberhtiä itseään lähtemästä kenttätyöhön.

Paikkansa oli taustavoimissa ja esirukouksia Rathelmigisin luostarin kammiosta varmasti nousi öin ja päivin taivasta kohti näiden ihmisten ja heidän luokseen tulleien lähetysmiesten puolesta.

Vanhuuden päivänsä pyhä Ecgberht vietti karuissa ja yksinkertaisissa oloissa pienellä Ionin saarella Hebrideillä lähellä Skotlannin rannikkoa.


Friisien keskuudessa tehtävän lähetystyön tukena oli frankkien kuningas Pepin II Herstalilainen (635-714), josta toisessa yhteydessä kerron lisää.

Hän oli myös pohjois-germaanisten "friisiläisten kuningas" frankkien mielestä, mutta friisiläiset olivat asiasta eri mieltä. Pepin II varmaan toivoi, että Kristuksen opin leviäminen näiden hurjien pakanoiden pariin vahvistaisi myös hänen hallitsijan asemaansa siellä.

Vuonna 695 kertomuksemme tähti, pyhä Willibrord, lähetettiin Roomaan. Siellä Paavi Sergius I vihki hänet Gregorius Suuren rakennuttamassa pyhän Cecilian kirkossa "friisiläisten piispaksi".Kotiin palattuaan pyhä Willibrord ei laiskotellut - hänet oli siunattu työhön ja työtä hän teki vaarallisissa ja vaikeissa oloissa.

Hän rakennutti friisiläisten alueelle kristillisen kirkon - taivasten valtakunnankin - tueksi kirkkorakennuksia ja luostareita. Tärkeäksi näistä tuli Utrechtin kirkko ja Willibrord on sen ensimmäinen arkkipiispa.

Utrecht on nykään Hollannin neljänneksi suurin kaupunki, siellä on 300.000 asukasta.

Uskonpuhdistuksen aikana Utrechtin katolinen hiippakunta lakkautettiin, mutta se avattiin uudelleen vuonna 1853 ja Utrechtin arkkipiispa on Hollannin katolisen kirkon johtaja ja monet heistä ovat nousseet kardinaalin arvoon.Munkki-piispaamme tuki lähetystyössä korkea-arvoinen nainen, pyhä Irmina (k.716). Hän ja sisarensa, pyhä Adela (k.735), olivat Austrasian viimeisen itsenäisen merovinki-kuninkaan Dagobert II:n (650-679) tyttäriä.

Ylhäinen Irmina oli jo saanut sulhasen, kun mies yllättäen kuoli. Hän vetäytyi arjen elämästä nunnaksi ja perusti Trieren Horreniin benediktiinien luostarin.

Rutto iski taas, kuten se usein teki näinä aikoina (kaupungit olivat ahtaita ja siivottomia, juomavesi usein saastunutta ja rotat isoja...)

Irmina lähetti avunpyynnön Willibrordille, joka lupasi rukoilla luostarin asukkaiden puolesta. Rutto kiersikin Horrenin luostarin ja kiitollinen Irmina lahjoitti Echternachin alueelta piispalle vanhan roomalaisen villan alueen. Vuonna 686 Willibrord rakennutti tälle lahjoitetulle alueelle luostarin, abbeyn.Hollantilaisten "Lalli" on friisiläisten viimeinen itsenäinen kuningas Redbad (k.719).

Hänen isänsä Aldegisel (k.678) oli ottanut Kristuksen uskonnon vastaan ja kääntynyt pakanuudesta. Hän salli pyhän Wilfridin (633-709) toimia valtakunnassaan.

Pyhä Wiflrid on samasta Northumbriasta kuin niin monet englantilaiset lähetysmiehet, Willibrord mukaanlukien.

Muistamme kuinka Bertta Kentiläinen (539–612) toi frankkien luota lähetettynä Jeesuksen uskon anglien maahan ja kuinka miehensä Æthelberht kääntyi ensimmäisenä kuninkaana pakanuudesta.

Kentistä käsin Kristuksen kirkko saavutti seuraavaksi Northumbrian ja sieltä käsin lähetysmiehiä tuli Friisiaan.Redbad (tai Radbod) nousi isänsä uutta uskoa vastaan - sen mukana tuli nimittäin frankkien hallinto ja kirkkokuri...

Vuonna 689 hän nousi miehineen vastarintaan, mutta Pipin II voitti heidät ja juuri tuo Utrechtin seutu tuli frankkien valtaan. Sitä vahvistamaan tuotiin paavin siunaama arkkipiispa, pyhä Willibrord, ja rakennettiin alueen ensimmäiset kirkot ja luostarit.

Taivasten valtakunta eteni ajallaisen kuningaskunnan mukana kohti Alankomaiden sydäntä.

kahden kauppa, kolmannen korvapuusti...


Suhteiden vakiinnuttamiseksi friisiläisten kukistetun kuningas Redbodin tytär Thiadsvind naitettiin vuonna 711 kuningas Pipin II:n vanhimmalle pojalle Grimoald II Nuoremmalle (k. 714).

Kansallismieliset friisiläiset eivät tästä diplomaattiseseta naimakaupasta lainkaan pitäneet, kuten ymmärtää saattaa.

Kun Grimoald (ransk. Grimaud) oli pyhiinvaelluksella Liègessä olevalle pyhän Lambertin haudalle, firiisiläinen mies nimeltä Rangar otti ja tappoi hänet sille tielle (varmaankin Redbodin kehotuksesta).

Liège sijaitsee nykyisessä Belgiassa ja pyhä Lambert (636-700) oli niinikään Belgiassa sijaitsevan Maastrichtin lähetystyön luoman hiippakunnan piispa ja kertomuksemme pyhän Willibrordin työtoveri.

Lambert teki lähetystyötä Meuse-joen alueella. Pakanat eivät häntä murhanneet vaan hän sai surmansa poliittisten juonittelujen tähden.

(Grimoald II:n murhan jälkeen Pepin II avioton äpärä Kaarle Martel otti vallan syrjäyttäen lailliset ipanat).pyhä Willibrord joutui pakenemaan Utrechtistä ja friisiläisten mailta munkkiensa, nunniensa, pappiensa ja diakoniensa kanssa kun tämä lihan käsivarsi, maallinen valta, murtui kunignas Pepin II kuollessa vuonna 714.

Sisukas mies! (nämä Finnit liittyvät friisiläisiin... historian arvoitus, joka jäi kenkääni hiertämään) Redbon armeija seurasi pakenevia frankkeja aina Kölniin asti, jossa tämä kuningas löi taistelussa itse Kaarle Martelin vuonna 716!

kukaan muu ei siihen sitten enää koskaan pystynyt, tämä oli ainoa taistelu, jonka Kaarle Martel elämässään hävisi.Kerrotaan että kuningas Redba olisi melkein mennyt kasteelle.

joko piispamme Willibrord (tai pyhä Wulfram) kuitenkin meni möläyttämään.

Hän kertoi Redballe että kuoleman jälkeen tämä ei kohtaisi taivaassa lainkaan ystäviään ja sukulaisiaan, jotka kaikki käryävät helvetissä.

Kuningas otti silloin takapakkia, oli ehkä jo lähellä kasteallasta, ja sanoi "vietän ikuisuuden mieluummin helvetissä esi-isieni kanssa kuin taivaassa vihollisteni kanssa"

kuningas Redbad - hollantilaisten "Lalli" - kuoli kastamattomana vuonna 719.


Kaarle Martel tuki nyt Kristuksen kirkon lähetystyötä ja murtuneen Pepin II käsivarren tilalle tuli tosi väkevä rautakoura! Eräs länsimaiden historian juhlituimmista sotasankareista.

Piispa Willibrord hautasi Redban surmaamat munkit ja papit ja nunnat, korjautti rikotut luostarit ja kirkot ja vietti paljon aikaansa juuri Echternachin abbeyssä, luostarissa jonka oli lahjoitetulle maalle itse rakennuttanut.

Sinne hänet myös haudattiin rauhallisen kuolemansa jälkeen marraskuun 7. 739.


no mitä se mikko nyt jauhaa jotain munkkia ja donitsia?

katos, kun Echternachin Abbey oli Luxemburgin tärkeimpiä rakennuksia, ei mikään sivukirkko. Semmon Turun tuomiokirkon tapainen, paitsi että oli benediktiinien luostari.

Pyhän Wilbrordin ajalliset jäännökset ovat siellä juhlallisessa paikassa kryptassa.

no onhan niitä kryptoja ja pyhiä miehiä ja naisia kirkolla...

vaan tämä kaveri saa vuosittain merkillisen tanssivan marssikulkueen huomion - ainoana Euroopassa.

.............
- 700 vanhin kirkko, tarkka rakennusaika tuntematon

700 - 800 Merovingien kirkko

800 - 1016 Karoliinien kirkko

1031 - 1797 Romaaninen basilika

1862 - 1944 Korjattu basilika
vaurioitui pahoin 2. maailmansodassa

1953 – Nykyinen moderni basilika
........................


Keskiajalla Echternachin luostari oli pohjois-Euroopan kristillisyyden tärkeimpiä keskuksia.

siellä tykättiin niin paljon neljästä evankeliumista, että ne kaikki kirjoitettiin kultaisin kirjaimin ja koristeltiin upein taideteoksin.

ei siis kullan värisillä kirjaimilla.

jokainen kirjain on puhdasta kultaa.

Codex aureus Epternacensis

ei kukaan ole niin viisas kuin ihminen - Luxemburgin hallitus myi käsikirjoituksen saksalaisille. Se on nykyään Nurnbergin kansallismuseon suurimpia aaarteita.

ei enään myytävänä.

tältä näyttää evankeliumi kultaisin kirjaimin:
Jeesuksen opetus Lasarus ja rikas mies on hyvin havainnollisesti kuvattu.

se kertoo meille visuaalisesti, kuinka 1100-luvun ihminen ymmärsi kuulemansa Jeesuksen sanat.

ei niin hirmu erilailla kuin me tänään

helvetti on ehkä hiukka tulisempi
Pakanuus ja Kristus kohtasivat friisiläisten kääntyessä Jumalan Pojan puoleen - toiset enempi omasta halustaan, toiset hiukan "vaadittuina"

Tästä jäi pysyvä jälki Euroopan historiaan UNESCO:n suojaama ainutlaatuinen "Echternachin tanssiva marssikulkue"

Kun pyhän Willibrordin jäännökset tuotiin Abbeyn holviin, se tapahtui jotenkin merkillisellä tavalla:

saattueessa oli viisi juhlapukuun pukeutunutta piispaa apulaisineen, tanssiin osallistui 2 Sveitsin kaartilaista, 16 lipunkantajaa, 3045 laulajaa, 136 pappia, 426 muusikkoa, 15,085 tanssijaa ja 2032 soittajaa.nämä eivät vain juhlallisena saattueena hiljaa kulkeneet, vaan melkoisessa metelissä ja lippujen liehuessa - tanssivat!

kyseessä on ikivanha pakanallinen friisiläinen meno, jonka kirkko omaksui osaksi omaa historiaansa.

sillä ei ole alunperin mitään tekemistä pyhän Willibrordin kanssa - tuon englantilaisen munkin, joka on friisiläisten Apostoli. Tämä on se kristillinen yhteys meininkiin.

Vähän kuten Rio de Janeiron karnevaali - carneval tarkoittaa paaston aikaan laskeutumista, lihan syömisen lopettamista ja hiljaisuutta ennen suuria pääsiäisjuhlia.

ei tule ensimmäiseksi tuo kristilllinen merkitys karnevaali sanasta mieleen, kun Samba soi.

tanssiva marssikulkue on vuosittain helluntaiviikon tiistaina, eikä pyhän Willibrordin juhlana 7.11.

jos emme nyt helluntaina satu Luxemburgiin reissaamaan, tämmöinen on se juhlakulkue, jota alunperin jonkun friisiläisen jumaluuden kunniaksi marssittiin ja nyt muistetaan pyhää Willibrordia, Luxemburgin kansallista suojeluspyhimystä.Kokoonnumme aamulla (kunnon aamiaisen jälkeen) Sauer-joen sillan luo. Kuuntelemme paikallinen pastorin ranskankielisen saarnan.

Tottelemme sitten Willibrordus-Bauverein viranomaisia asettuen kiltisti pyhiinvaeltajien joukkoon. Pyhiinvaeltajien sankan joukon väliin tulevat muusikkojen ryhmät.

Lähdemme sitten liikkeelle 1.5 kilometrin marssille kohti Echetrnachin katedraalia, pyhän Willibrordin hautapaikka.

Samban sijasta kuuluu joka soittimsesta vanha keskiaikainen sävel Sprangprozessioùn

kuljemme neljä viisi rinnan pitäen valkoisia nenäliinoja hypellen vuoroin oikealle vuoroin vasemmalle. matkaan menee näin useampia tunteja ja muistiin kyllä piirtyy tuo ikivanha melodia. Lähtemättömästi.

Vasta iltapäivällä saavumme kirkon luo, joten hyppyä on piisannut ihan kunnon terveyskävelyn verran.

Jatkamme tanssien kulkueamme
pyhän Willibrord kryptan ohi pääalttarin luona. Saatamme, jos osaamme ja jaksamme, liittyä nyt latinalaisiin litanioihin ja ranskalaisiin rukouksiin.

Luterilaisina emme kuitenkaan osallistu Herran pyhään ehtolliseen katolisessa kirkossa, ellemme sitten osallistu.

lähdekävelyä on näin yksinkertaistettu, sillä aikoinaan marssittiin tosi hitaasti ja hankalasti noin isolle porukalle

ensin kolme askelta eteenpäin - mars! - ja sitten kaksi taaksepäin

näin pääsimme askeleen eteenpäin.

huh... puolitoista kilsaa...


mutta hauskaa ja reipasta meno on ja ikivanha sävelmä tosiaan tarttuu korvaan - voi iltapäivästä jo vähän kyllästyttää:

katso ja kuuntele vaikka tästälapset ovat vakavina mukana tässä


youTube löytyy lisää matkaajien ottamia videoitaeikö meillä ole aika ihmeellinen Jeesus!

ja ei, emme mene mukaan ansaitaksemme pisteitä, aneita autuudeksemme

olemmehan protestantteja protestoimme moista ajatustakin!

no joku vähempi kristinuskosta kiinnostunut voi hymähtää...

mutta naama vakavana marssii sitten vappuna, kun on oikea kansanjuhla!

eikä huomaa, että juu, tämä on ihmiseen luotu asia

marssia porukalla

Echternachissa vielä hauskoin hyppyaskelin

useimmille meistä annetaan juhlava loppumarssi kirkosta hautaan.

Miekkalähetys

Mutta kuin yksi ynnä atrioitsevista nämät kuuli, sanoi hän hänelle: autuas on se, joka syö leipää Jumalan valtakunnassa. Niin hän sanoi hänelle:

yksi ihminen teki suuren ehtoollisen ja kutsui monta, Ja lähetti palveliansa ehtoollisen hetkellä sanomaan kutsutuille: tulkaat, sillä kaikki ovat valmistetut.

Ja he rupesivat järjestänsä kaikki itseänsä estelemään: ensimäinen sanoi hänelle: minä ostin pellon, ja minun pitää menemän sitä katsomaan: minä rukoilen sinua, sano minun esteeni. Ja toinen sanoi: minä ostin viisi paria härkiä, ja menen niitä koettelemaan: minä rukoilen sinua, sano minun esteeni. Ja kolmas sanoi: minä olen emännän nainut, ja en taida sentähden tulla.

Ja kuin se palvelia tuli, sanoi hän nämät herrallensa.

Silloin perheenisäntä vihastui ja sanoi palveliallensa: mene nopiasti kaupungin kaduille ja kujille ja saata tänne vaivaiset ja raajarikot, ontuvat ja sokiat.

Ja palvelia sanoi: herra, minä olen tehnyt niinkuin sinä käskit, ja vielä nyt siaa on.

Ja herra sanoi palvelialle: men maanteille ja aidoille, ja vaadi heitä sisälle tulemaan, että minun huoneeni täytettäisiin.

Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka kutsuttiin, pidä maistaman minun ehtoollistani.


Lk 14:15-24 Biblia 1776


Bibliassa on Jeesuksen vertauksen sana ἀναγκάζω anagkazo käännetty "vaatia"

"Ja herra sanoi palvelialle: men maanteille ja aidoille, ja vaadi heitä sisälle tulemaan, että minun huoneeni täytettäisiin."
Lk 14:23 KR 1776

.........
Otto Mannisen käännöskomitea teki tässä pienen mutta melko suuren muutoksen "pakota":

Niin Herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi;
Lk 14:23 KR 1938

....
Uusin kirkkoraamattumme palaa Biblian tulkintaan "vaadi":

Silloin herra sanoi: 'Mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi.
Lk 14:23 KR 1992


Latinalaisessa käännöksessä, jota Lännen kirkko luki, on sana "compelle":

et ait dominus servo exi in vias et sepes et conpelle intrare ut impleatur domus mea
Lk 14:23 Vulgata

compelle sanalla on tuo "vaatia" merkitys joka on säilynyt esimerkiksi englannin lainasanassa.

mutta siihen voidaan lukea - ja on luettu - myös "pakota" heitä tulemaan sisään pitoihin.


Miekkalähetys on sitä, että asevoimin ja miekalla uhaten tuodaan ihmisiä Taivasten valtakuntaan kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen mukaan ja surmaamalla miekalla ne, jotka eivät tätä pelastavaa pyhää kastetta ota vastaan.

Euroopan lähetystyön kertomuksemme etenee kohti vuotta 800 ja pian keskustelemme tarkemmin nykyisen Hollannin friisiläisten ja nykyisen Saksan alueen saksonien parissa tehdystä miekkalähetyksestä.

Pakanoiden temppelit poltettiin, pyhät puut kaadettiin ja vanha uskonnollinen kulttuuri hävitettiin asevoimin. Tilalle rakennettiin kirkkoja ja luostareita ja kansaa kastettiin tuhatmäärin.

Valta, alueen hallinto, ja sen uskonnosta määrääminen kulkivat käsi kädessä.


Seuraamme Kaarlo Martelin kautta Espanjan joutumista islamin valtaan.

Islamissa asia on aivan selvä - jihad, pyhä sota, tähtää pakanoiden ja vääräuskoisten johtamiseen siihen ainoaan Jumalan tahdon mukaiseen uskoon.

keinot ja menetelmät vaihtelevat, samoin se jyrkkyys, millä vallattujen alueiden eriuskoisiin suhtaudutaan.

näimme jo heti alussa, kuinka vallatun Espanjan kristilliseen väestöön lempeästi suhtautuneelle al-Andalusian ensimmäiselle muslimihallitsijalle kävi. Abd el-Aziz ibn Musa murhattiin ja päänsä lähetettiin Damaskoon isänsä ihmeteltäväksi.


Umaijjadien Espanjassa ja muualla heidän valtavassa valtakunnassaan muutettiin pian miekkalähetys kirkollisveroksi. Se oli paljon tehokkaampaa.

Kristityille, juutalaisille, zarathustralaisille ja muille asetettiin erityisiä veroja.

Tässä kävi nopeasti niin, että umaijjadi-kalifien tulot pienenivät kun suuret massat väestöä kääntyivät "kirkollisveron" tähden islamiin.

Samaa tekniikkaa käyttävät aktiiviset vapaa-ajattelijat Suomessa tänään, vedoten ihmisten järkeen - ja kukkaroon.Kun seuraamme islamin ja kristinuskon kamppailua Iberian niemimaalla voimme pyöritellä kauhusta päätämme kaikesta siitä julmuudesta ja hävityksestä, jota näemme pitkin Espanjaa ja Portugalila.

mutta totuuden nimessä meidän tulee muistaa, kuinka voittoisat kristityt itse myöhemmin 1500-luvulla suhtautuivat Väli-Amerikan alkuasukkaisiin, mayoihin, inkoihin, atsteekkeihin ja muihin.

sama kullan himo, ahneus, järjetön julmuus ja Kristuksen uskonnon nimissä tehdyt verilöylyt näkyvät Jukattanin niemimaalta ja Perusta ja Karibean meren saarilta, kuin islamin valtaamassa Espanjassa 700.luvulla.

Itse asiassa voisimme väittää, että Cordoban emiraatti oli suvaitsevaisempi ja paikalliselle väestölle suuremmaksi hyödyksi kuin konkvistatodiren hallitsema valtakunta väli-Amerikassa ja etelä-Amerikassa.oman Suomemme kääntyminen kristinuskoon on sumun peitossa ja meillä on vaikeuksia saada tapahtumista selkeää kuvaa ennen Birger jaarlia ja Ruotsin vallan - ja historiankirjoituksen - alkua.

miekkalähetyksestä on kuitenkin jäänyt mieleen kaikuja.

Pyhätunturin Pyhän Kasteen lampi saattaa toki olla muistoa lappalaisten juhlavasta kastamisesta Kristuksen uskoon.

toisaalta on "kastejärviä" jossa sisukkaat suomalaiset kävivät pesemässä pois pakolla saamansa kasteen.


Jeesuksen "compelle" kutsu, joka on suomennettu "vaatikaa" (1776,1992) tai "pakottakaa" (1938) oli merkittävä Uuden testamentin paikka pyhälle Augustinukselle.

Pohjois-Afrikassa oli noussut piispa Donatiuksen johtama joukko, joka vaati piispoilta pyhyyttä ja uskollisuutta vainojenkin aikana. Kun piispanvirkaan asetettiin luopio, joka oli vainojen pelossa antanut pyhiä kirjoja roomalaisille viranomaisille, paketti oli valmis.

Donatolaisen kiistan aikana pyhä Augustinus pohti väkivallan ja pakottamisen asiaa ja sanoi, että on sekä "pahojen ihmisten" väkivaltaa kristittyjä kohtaan, mutta myös Jeesuksen tarkoittamaa kristittyjen tekemää pakottamista hyvään.

näistä Augustinuksen pohdinnoista saamme kyllä melkoisesti nähdä ja kuulla Kristuksen kirkon myöhemmän historian aikana. "very compelling" stories.

kirjoitan tästä toisella palstalla enemmän"Miekkalähetys" on raju sana, joka herättää paljon intohimoja ja on ollut kirkon historiassa usein varsin synkkä luku.

Nykyään länsimainen yhteiskunta ei niinkään yritä viedä kristillistä uskoa panssarivaunujen ja hävittäjäkoneiden ja sinkojen voimin epäuskoiseen maailmaan.

Länsimaiden ristinlippu on vaihtunut Ranskan vallankumouksen lipuksi - se pelastava totuus on tasa-arvo!

Liberté, égalité, fraternité huuto johti ensin "miekkalähetykseen" Ranskassa, vallankumoukseen, jossa hyvät uudet arvot väkisin ympättiin voimaan ja aatelisto lähetettiin kunignasta myöten giljotiinin hoitoon.

en sano, että "Liberté, égalité, fraternité" olisi paha asia - päin vastoin - samoin kuin en sano että miekkalähetyksen viemä evankeliumi olisi paha asia.Moderni länsimainen miekkalähetys jatkui sitten 1917 tsaarin Venäjällä, jossa kommunismin pelastava työmiehen paratiisi ajettiin väkisin kansan sydämiin.

14 miljoonaa ihmistä lienee saanut surmansa Josef Stalinin miekkalähetyksessä, jossa taivas tuotiin maanpäälle.

tämän punalipun liehuttajia on yhä Suomessakin, tosin joukot hieman harvenneet ja marssilaulu vaihtunut leppeämmäksi.

siellä pikkusen idempänä on sitten marksilainen miekkalähetys edelleen kansan parhaaksi käynnissä...jossain määrin apeana kristilliset länsimaat ja monet USA:n asukkaat katselevat demokratian miekkalähetystä Irakissa.

toki, olihan siellä hirveä tilanne, mutta silti - on tainnut yli sata tuhatta siviiliä kaatua tässä "lähetystyössä" Irakin kansan parhaaksi.miekkalähetys, pyhä sota, pakkkokäännyts...

kun on valtaa ja voimaa niin kiusaus on suuri...


sana on tänään uusio käytössä mutta sen juuret ovat kyllä nimenomaan miekassa, tuossa erinomaisen tehokkaassa ihmisen käden jatkeessa, jolla paljon on hyökätty ja paljon puolustettu.

se on myös meidän Vapahtajamme ase, ja Ilmestyskirja kuvaa "suunsa miekkaa"

Jumalan Sanaa verrataan kaksiteräiseen miekkaan.

miekkalähetyksessä tämä ase heiluu hiukka kyseenalaisessa hyvää tarkoittavassa toiminnassa.aikamme maailmassa eivät uskovat käytä rautaista miekkaa tai teräksistä säilää hyvän tahtonsa toteuttamiseen.

mutta saattaapi olla, että uskonnollisessa yhteisössä on kiusausta voimakkaampien käyttää kuitenkin pakkokeinoja, että heikommat eivät sortuisi elon tiellä.

isä voi kotona heiluttaa miekan sijasta nahkavyötä, pakottaakseen poikansa Kristuksen uskoon tai sen mukaiseen käytökseen.

tai äiti voi heiluttaa terävää kieltään pakottaakseen tyttärensä uskonnolliseen menoon...

uskonnollinen väkivalta on todellisuutta, josta kertoo se että yhdistysten luvatussa maassa on perustettu yhdistys "uskonnon uhrit"


Uskontojen uhrien tuki ry.

siis aikamme Suomessa ...


miten kääntäisit tuon Jeesuksen vertauksen sanan?

"vaatia tulemaan pitoihin" kuten Biblia

vai "pakottaa tulemaan pitoihin" kuten Mannisen komitea?


siitä voi riippua henkilökohtaisen lähetystyösi luonne!

torstai 18. marraskuuta 2010

Kaarlo Martel

Kaarle Martelin kanssa tulemme Herran Jeesuksen asian ja kristillisen Euroopan ja siten koko maapallolla niin hallitsevan länsimaisen kulttuurin historian tärkeimpiin kuuluviin tapahtumiin.

olemme seuranneet, kuinka Herran Jeesuksen taivasten valtakunta alkoi pursua kuin taikina Rooman rajojen ulkopuolelle. Kuinka Gallian apostoli pyhä Martti toimi ja kuinka frankit voitettiin Jeesukselle.

kuinka frankkien voimallinen nousu merovingien ajalla 500-700 johti Kristuksen kirkon Ranskasta käsin Espanjaan, Portugaliin, Englantiin ja alkoi ulottua itään allemanien suuntaan.

Mutta tämän maailman herralla ei ollut eikä ole pienintäkään aikomusta luovuttaa otettaan mistään maankolkasta ja Kristuksen kirkon sisälläkin hän on kovin ahkerana.

samalla kun kristillinen lähetystyö eteni, evankeliumin kotimaa oli liekeissä ja uusi uskonto, joka määrätietoisesti haluaa valloittaa koko maailman totuudelleen, pyyhkäisi sassanidien Persian ja bysanttilaisten hallitseman Lähi-idän yli sellaisella voimalla, että arabien valloitusten jälkeen itäisen-Välimeren seudulla Jeesukseen uskovat olivat pian pieni vähemmistö.

ja edelleen ovat. vain rippeet aikanaan kukoistavasta kristillisestä elämästä ja kulttuurista ovat säilyneet pieninä saarekkeina Lähi-idän kansojen parissa ja tänään myös Iran on islamin voimakas ääni.

Damaskossa hallitsevien omaijjidien tarkoituksena oli ottaa Konstantinopoli, itäisen kristillisydyen pääkaupunki ja tätä varten myös Espajan ja keski-Euroopan kautta käydä tuon lujan linnan kimppuun.

voittaa pyhällä sodalla, jihadilla, koko Rooman alue, pohjois-Afrikka, Eurooppa, Englanti, koko maailma islamille.

ja he olivat hyvässä vauhdissa!

oli jokseenkin yhdestä miehestä kiinni koko Jeesuksen kirkon asia tällä planeetalla.

(en halua demonisoida islamia, vaan islmain omalta kannalta kertoa, että jihad oli väkevässä voimassa ja sen tarkoitus oli ja on voittaa koko maailma sille ainoalle totuudelle, joka islamista loistaa.)tietenkin voimme sanoa, että nämä ovat menneen talven lumia - 1300 vuotta sitten käytyjä juttuja.

mutta silloin unohdamme, että nuo samat henkivallat ovat edelleen täydessä vauhdissa.

Pyhä Henki, Kristuksen kirkko ja usko Jeesukseen, taivasten valtakunta.

Islamin henki, maailmanlaaja uskonto, alistuminen yhden ainoan Jumalan tahtoon ja sen tunnustaminen, että Muhammed on Jumalan profeetta.

nämä kaksi eivät ole rauhallisen rinnakkaiselon esimerkkejä vaan kaksi Lähi-idässä syntynyttä monoteistista uskonta, jotka kamppailevat yhä tänään ihmiskunnan sydämestä.

tähän liittyy myös kysymys Turkin liittymisestä Euroopan yhteisöön - se olisi ensimmäinen islamilainen maa, jonka asukkaat vapaasti voisivat liikkua Euroopan kristittyjen kansojen keskellä.toki moni suomalainen antaa piut paut omalle uskolleen ja kirkolleen ja sitä pilkkaa ja halveksii, Raamatunkin heittää selkänsä taakse ja polkee jalkoihinsa.

vaan monet tällaiset suomalaiset eivät ymmärrä, että mitään uskonnollista tyhjiötä ei ole eikä tule.

jos Suomen kansalta otetaan evankeliumi pois, sen tilalle tulee ankara laki. Eivtä Ranskan vallankumouksen miehet ja naiset kestä islamin edessä vaan joutuvat taipumaan sen väkevään valtaan.

ottaa aikansa - mutta mehän puhumme tässä sadoista vuosista, kymmenistä sukupolvista. Euroopan tulevaisuudesta kristillisenä maanosana, tai Lähi-idän kaltaisena islamin valta-alueena.


kristillisen opin näkökulmasta islam on aidosti anti-kristillinen uskonto.

Uuden Testamentin kaanonissa oleva Ensimmäinen Johanneksen kirje antaa tämän määritelmän:

"Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja.

Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa."

Islam on puhtaasti monoteistinen, yksijumalinen uskonto, ja islamin teologian kannalta on suorastaan kauhistus ja Jumalan pilkkaa puhua ihmisestä, jonka isänä olisi Jumala.

"Jumalalla ei ole poikaa" on olennainen islamin opetus ja lause on mukana teksteissä esimerkiksi Kalliomoskeijan kultaisissa koristeissa Jerusalemissa.


Euroopan lähetystyön edetessä 500-700 luvun Euroopassa Lähi-idässä syntyi tämä uusi uskonto, jonka ajanlasku alkaa kristittyjen vuodesta 579 AD.

Islamilaisen ajanlaskun mukaan tänään on 11 Thul-Hijjah, 1431.

Neljän suuren kalifin ajan jälkeen uskonnon valtaan nousi Damaskossa Syyriassa vaikuttanut Umaijadin kalifaatti (661-750).

Heidän armeijansa oli voittamaton ja nopeasti he alistivat islamin valtaan koko Lähi-idän, lyöden kristittyjen armeijan ratkaisevassa Jarmukin taistelussa elokuussa 636.

Egypti jäi pian sen jälkeen islamin armeijan käsiin ja valloitus jatkui nopeasti pitkin pohjois-Afrikkaa aina Marokkoon asti.

Umaijadien valtakunta oli 700-luvun taitteessa ylivoimainen suurvalta, ja kalifi al-Walid I (668-715) hallitsi valtavaa aluetta Intian rajoilta Atlantille.

Arabien johtamassa suurvallassa oli monia kansoja ja kieliä, mutta suurella osalla vallattua aluetta vallitsi usko Jeesukseen, Kristuksen kirkko.

näillä näkymin ei vallitse enää koskaan.Näyttäisi siltä, ettei umaijjadeilla ollut selkeää käsitystä Hispanian poliittisesta ja sotilaallisesta tilanteesta.

Muslimien armeijan komentaja, Musa ibn Nusair (640-716), jäi varovaisesti Afrikan puolelle. Gibraltariin tultiin laivoilla paikallisten asukkaiden aavistamatta mitään pahaa.

Huhtikuun 29. 711 äskettäin islamiin kääntynyt berberi Tariq ibn Ziad (689-720) johti yli 10.000 miehen joukon yli Välimerelle johtavan kapean salmen Gibraltarille. Nimi on "Gebel Tariq" eli "Tariqin vuori".


Visigoottien hallitsema Iberian niemimaa ei tarjonnut Tariqin hurjalle ja kokeneelle armeijalle mitään todellista vastusta.

Kuningas Roderic kaatui kesäkuun 11. 711 Guadaleten joen taistelussa ja visigoottien armeija murskattiin. Kuninkaan puoliso Egilona joutui muslimien vangiksi.

Pääjoukot seurasivat pian kun uutiset murskavoitosta saavuttivat heidät. Umaijjidit nimesivät valtaamansa Espanjan ja Portugalin "al-Andalusia" ja komentajan poika, Abd el-Aziz ibn Mousa (k. 718) asetettiin valloitetun maan hallitsijaksi.

Abd el-Aziz ihastui Egilonaan ja he solmivat avioliiton vuonna 717. Kerrotaan että Egilonan tähden Abd el-Aziz suhtautui "liian suopeasti" valloitetun maan kristityihin ja hänet pian sitten murhattiin.


Etevä Espanjan niin nopeasti vallannut sotilasjohtaja Tariq ibn Ziad joutui kokemaan umaijjadien keskinäistä epäluuloa ja valtataistelua.

Suosittu muslimiarmeijan komentaja kutsuttiin takaisin Damaskoon. Kalifi al-Walid I ilmeisesti halusi pitää vahvan miehen siellä lähellään, ja Tariq eli siellä hiljaisuudessa lopun elämäänsä.

Espanjan ryöstäminen, tuhoaminen ja pakkokäännytys islamiin alkoi nyt toden teolla ja Syyriasta maahan tulvi joukkoja.

Armeijan komentaja Musa ibn Nur rsaapui vuonna 715 Damaskoon mukanaan ensimmäisen kerran länsimaisia visigoottien ruhtinaita, prinssejä ja prinsessoja, orjia ja sotavankeja ja marssitti heitä kaupunkiin kansan riemuksi mukanaan mahtava sotasaalis.

Sanotaan että saaliin joukossa olisi ollut "Salomolle kuulunut levy, jossa on jalokiviä"

ettei olisi ollut se Jerusalemin temppelin juutalaisen ylipapin rintakilpi? uurim ja tummim?


Al-Andalus (الأندلس‎) oli Espanjan niemimaalla ja Ranskan eteläkulmilla oleva maurilainen - marokon islamilainen - hallintoalue 711-1492.

Arabit ja berberit jakoivat lännessä Gibraltarin ylityksen jälkeen 711 valtaamansa alueen viiteen osaan: Andalusia, Galicia ja Portugali, Castile ja Léon, Aragon ja Catalonia, sekä Septimania (etelä-Ranskassa).

al-Andalusia säilyi umaijjadi kalifaattina, jonka perustaja olikalifi Al-Walid I (668-715).

Abbasidien otettua islamin haltuunsa Lähi-idässä ja tuhottua umaijjidit, lännessä heidän dynastiansa jatkui ensin Córdoban emiraattina (c. 750–929), sitten Córdoban kalifaattina (929–1031) ja lopuksi pienempitän Córdoban taifa kuningaskuntina.

kunnes katolinen ruhtinaspari Isabella ja Ferdinand tekivät lopun moorien ja juutalaisten hallinnasta ja asumisesta Espanjassa vuonna 1492.

Kerron kohta Espanjan ja Portugalin valtauksesta enemmän, jotta ymmärtäisimme mistä 700-luvun alussa oli kyse.

Tiedämme varmaan kaikki, että myöhemmin tämä Espanjan moorilainen islamilainen kulttuuri kohosi huikeisiin korkeuksiin tieteen, taiteen, talouden ja tekniikan, arkkitehtuurin, kirjallisuuden, runouden, musiikin ja muun suhteen.

Miljoonat matkustavat yhä ihailemaan Alhambran halleja ja Cordovan arabialaista akateemsita perintöä pidetään maailman yliopistoissa suuressa arvossa.

Myös kotimaastaan karkoitettu Jumalan valittu kansa, juutalaiset, saivat elää Espanjan moorilaisessa maailmassa erästä historiansa väkevintä ja tuottoisinta kautta, josta rabbi Moses Maimonides, Rambam, on loistava esimerkki.

älkäämme siis demonisoiko tätä uskontoa ja kulttuuria ja kuvitelko, että kristityt käyttäytyvät tässä ajassa paremmin.

anti-kristillinen uskonto islam kuitenkin on - aivan määrätietoisen ja omimman opetuksensa mukaisesti.Umaijjadien valtakausi oli islamin räjähdysmäisen laajenemisen aikaa ja kuten sanottu, al-Walid I aikana se oli läntisen maailman suurin mahti ulottuen Atlantin rannoilta Espanjasta ja Portugalista Intian rajoille asti.

Voimme visualisoida tilanteen siten, että kristillisen Euroopan alla oli islamin puolikuu Välimeren eteläpuolella.

Molemmista suunnista tämä uusi uskonto tahtoi käydä pyhää sotaa, jihadia, kristillisen ja pakanallisen Euroopan valtaamiseksi.

Idästä Bysantin imperiumin kautta, jonka lukkona oli Theodosiuksen muureilla ladon lukoksi tehty Konstantinopoli.

Lännestä moorit pyrkivät väkevästi Pyreneiden yli etelä-Ranskaan ja sieltä sitten koko keski-Eurooppaan, Brittein saarille ja Skandinaviaan, jatkaen itään ja murskaten Bysantin siltä suunnalta.

Vallaten koko maailman.

jos olisivat onnistuneet, mekin olisimme kaikki koulussa opetelleet ulkoa Koraanin ja siitä tehtyjä kysymyksiä ylioppilaskirjoituksissa tärkeänä aineena vastaisimme.

yksi Kalle niminen kaveri oli ladon lukkona lännessä.Myöhempi arabialainen historiankirjoitus viittaa siihen, kuinka jumalattoman ahneita ja korruptoituneita Damaskon umaijjadi-suvun kalifit ja hallintonsa oli. ibn Marwan jälkeläiset.

Tämä on kovin inhimillistä. Heidän johdossaan oli tuon ajan maailman voimakkain sotilasmahti, kevyt keihäin ja miekoin varustettu ratsuväki.

Toisin kuin esimerkiksi Euroopan ratsumiehet, muslimit käyttivät hevostensa satuloissa jalustimia, joiden avulla hurjasti laukkaavan hepan selässä oli helpompi hallita tasapainoaan.

vallatuilta alueilta haluttiin sotasaalista ja siitä tuli pian tärkeä motiivi, ehkä tärkeämpi kuin islamin levittäminen. olivathan sotilaista monet vasta äsken kristinuskosta tai pakanuudesta islamiin kääntyneitä.

ja sotasaalis virtasi Damaskoon!tästä ahneudesta on aika kurja kertomus Damaskosta.

kalifi al-Walid I kutsui Espanjan vallanneen Tariq ibn-Ziadin Syyriaan ja myös hänen komentajansa, koko pohjois-Afrikan, Espanjan ja Portugalin islamille vallannut Musa ibn-Nusair kutsuttiin takaisin.

Näiden lähestyessä valtavan sotasaaliin ja vangittujen länsimaisten prinssien ja prinsessojen saattueen kanssa Damaskoa, al-Walid I oli vanhana miehenä sairastunut. Myös voittoisa sotilas Musa oli jo iäkäs.

Vaan kuinkas ollakaan, valtaa piti kalifin veli Sulayman bin Abd al-Malik (674-717) joka vaati että koko komeus on annettava hänelle!

Musa ja Tawfig kieltäytyivät ja tulivat voittosaatossa Damaskoon vieden sotasaaliin tautia potevalle kalifi al-Walidille.

kunnon miehiä siis nämä kaksi.Kansa hurrasi kunnon miehille ja Suleimania potutti. Mutta pian al-Walid I kuoli 715 ja hänestä tuli kalifi kalifin paikalle (kuten sarjakuvien Ahmed Ahne haluaa).

Nyt ei ollut ketään estämässä. Kalifi otti itselleen koko Espanjan aarteet, Salomon "rintakilven" mukaanlukien, ja otti vanhalta sotasankarilta, Musalta, pois kaikki arvonimet ja tehtävät ja omaisuuden.

Kun Musan poika Abd el-Aziz ibn Musa murhattiin - ehkä kristityn vaimonsa Egilonin tähden ja kristittyjen suosimisesta syytettynä - tämän pää tuotiin Damaskoon.

Muslimien kalifiksi itseään kutsuva Suleiman järjesti juhlallisuduet ja paikalle kutsuttiin pojan isä, vanha Musa, jota kalifi oli köysi kaulassa kuljetuttanut Damaskon kaduilla.

Ivaten kalifi kysyi isältä tunnistaako tämä kenen pää se on. Musa säilytti arvonsa ja kertoi al-Andalusian hallitsijan suoruudesta ja kirosi tämän murhaajat.

sanotaan että myöhemmin Musa nähtiin kerjäämässä Damaskon moskeijan portin pielessä.Musa ja Tawfiq olivat kansan suosiossa, samoin al-Walid I - mutta Suleiman ei - ymmärrämme hyvin miksi.

Suleimanin ja al-Walidin isä Abd-el-Malik rakennutti maailmankuulun ja poliittisesti niin tulenaran Kalliomoskeijan ja Aqsan Jerusalemiin paikalle, jossa Salomon ja Herodeksen temppelit olivat kerran seisseet.

Persialainen historioitsija al-Tabani (838-923) kertoo, että suuskuussa 717 Suleiman pukeutui tosi juhlavaan viittaan, turbaaniin ja seisoi peilin edessä ihaillen komeutta, jonka siinä näki.

Hän kysyi orjattareltaan, mitä mieltä tämä on näkemästään!

Tyttö vastasi "en näe sinussa pienintäkään muissa ihmisissä näkyvää virhettä, paitsi että olet kuolevainen"

Viikkoa myöhemmin Suleiman kuoli lokakuun 1. 717.


Espanjan valtauksen aikajana:

500-luvulla visigootit (2% väestöstä) hallitsivat kristillistä Espanjaa ja Portugalia ja vuosisadan lopulla kääntyivät areiolaisuudesta Nikean uskoon.

612 - visigootit määräsivät, että juutalaisten on otettava kaste tai heidän omaisuutensa takavarikoidaan ja heidät karkoitetaan maasta

710 - islamiin kääntynyt berberi, Tariq ibn Ziyad, ylittää ensimmäisen kerran hänen mukaansa nimetyn Gibraltarinsalmen. 400 miestä ja 100 hevosta.

711 - Musa ibn Nusair lähettää Tariqin suuremman sotavoiman kanssa

711 - heinäkuun 19. kuningas Roderic saa surmansa Guadalete-joen taistelussa

712 - Syyriasta tulee umaijjadien joukkoja valtaamaan ja ryöstämään Espanjan ja Portugalin kaupunkeja, palatseja, kirkkoja ja luostareita

715 - Musa ibn Nusair tuo sotasaaliinsa Tariqin kanssa Damaskoon ja antaa sen kalifi al-Walidille

717-18 katse Pyreneitten taa! Al-Hurr ibn Abd al-Rahman al-Thaqafi valtaa Septimian (nykyisen Ranskan eteläosassa)

719 - neljäs Espanjan emiiri Al-Samh ibn Malik al-Khawlani siirtää pääkaupungin Sevillasta Córdobaan.


ja näin - 10 vuotta Espanjan valtauksen jälkeen - alkaa kamppailu koko Euroopan tulevaisuudesta, rajana Pyreneiden vuoristo.

Siellä täällä on al-Andalusiassa itsenäisinä säilyneitä alueita, etenkin baskit pitivät puolensa ja saivat olla omissa oloissaan nurkassaan.

mutta islamilainen emiraatti on noussut ja kerännyt nopeasti voimia, ratsuja miehineen, joiden rynnäkköä mikään tuon ajan armeija ei helposti kyennyt vastustamaan.

ja niin vuonna 721 alkaa avoin taistelu Euroopasta Kristuksen ja Muhammedin välillä.


al-Andalusian ensimmäinen umaijjadi hallitsija, Abd el-Aziz ibn Mousa oli varmaan kristityn vaimonsa takia "liian lempeä" Iberian kristittyjä asukkaita kohtaan. Kerroin edellä, kuinka 716 murhatun pojan pää näytettiin häpäistylle isälle Damaskossa.

Seuraajakseen määrätty Ayyub ibn Habib al-Lakhmi, al-Hurr ibn 'abd al-Rahman al-Thaqafi ei ollut lainkaan "liian lempeä" ja kävi nopeaa ja tehokasta taistelua vastarintaa yrittäneiden kristittyjen goottien kanssa.

kaikki vastarinta kukistettiin armotta, niin että kristityille jäivät hallintaan vain Galicia, Asturias, Cantabria, Catalonia. Baskien alue jäi myös al-Andalusian ulkopuolelle.lähdetään tässä vaiheessa pienelle sivuretkelle Espanjan kulmalle Astourian vuorille, jossa kristillinen usko säilyi ihmeellisesti ja josta sitten alkoi myöhemmin Reconquista - Hispanian valtaaminen takaisin Kristukselle.

kirjoitan siitä erillisen palstan, koska reissu on niin mielenkiintoinen ja hieman erillään meidän Kalle Vasaran pääkertomuksesta.

Asturian kuningaskunta

Asturian kartta englanninkielisestä wikipediasta

Ajatellaan mielessämme, että Espanja ja Portugal olisivat kuin neliömäinen laatikko Euroopan nokassa Atlantin suunnalla.

kun se Italiakin on kuin saapas.

Vedetään suurinpiirtein neliön yläviivan puolivälistä viiva Atlantin puoleisen viivan ylimpään neljännekseen. Siinä suurinpiirtein on Astouria.

Visigootit eivät olleet tämän seudun asukkaita onnistuneet alistamaan valtaansa.

Goottien valtakuntansa romahdettua islamin ratsujoukkojen tsunamiin, Asturian alueelle nousi vuonna 718 pieni itsenäinen kristillinen kuningaskunta.

Tämä pystyi vastustamaan muslimien hyökkäyksiä ja vuonna 925 Asturian kuningas Fuela II liitti mukaan Leónin ja näin syntyi uusi suurempi kristillinen valtakunta ja sotilasmahti.

Juuri pienestä vuoristoisesta Asturiasta käsin alkoi Espanjan reconquista - maan valtaaminen takaisin Muhammedilta Kristukselle.


Picos de Europa vuorten maisemaa

Asturia sijaitsee noin 300 km pitkässä Cantabrian kalkkikivestä pimuttuneessa vuoristoketjussa pohjois-Espanjassa.

Astuluetta hallitsevat Picos de Europa - "Euroopan huiput - noin 20 kilometriä Atlantin rannalta sisämaahan päin. Nimensä ne saavat siitä, että kun Kolumbus ja seuraajansa palasivat rapakon takaa, nämä näkyivät ensimmäisenä maston huipussa keikkuvalle tähystäjälle kertoen rakkaan kotimaan lähestyvän.

Vuorista korkein on Torre de Cerredo (2,648 m), jonka luimuipuilta aukenee majesteettinen näkymä Cares-joen mutkitteleviin laaksoihin ja Cantabrian vuoristoon.

Jumala on luonut tämän kulman Espanjaa varmaan ajatellen myös lapsiaan, jotka joutuvat pakenemaan vihollista. Ja myös maisemaa, jossa ihmiskunnan kulttuurin monet eri vaiheet ovat saaneet jättää jälkensä aivan erityisellä tavalla.Seutu on erittäin vaikeakulkuista ja jajääkausien vedet ovat repineet sinne suunnattomia karstisia luolia, luolaverkostoja, joihin tuntematon saattaa helposti eksyä eikä koskaan palata päivänvaloon.

Picos de Europa luolat eivät ehkä ole vain Espanjan vaan koko Euroopan mantereen syvimpiin kuuluvia. Ainakin neljä verkostoa ulottuu yli kilometrin syvyyteen:

Torca del Cerro (−1589 m)
Sima de la Cornisa (−1507 m)
Torca los Rebecos (−1255 m)
Pozo del Madejuno (−1252 m)


Astureseihin kuuluva Picos de Europas on nykyään merkittävä UNESCO:n rekisteröimä luonnonsuojelualue, jonka kaukaisissa kätköissä elää oma karhulaji, susia sekä vuohi-antilooppeja ja taivaalla kaartelee haukkoja ja kotkia saalistaan tähyillen.

Tämän merkillisen ja rikkaan luonnon keskellä asui jo muinaisista ajoista alkaen myös merkillisiä vuoriston ja laaksojen ihmisiä.

Roomalaiset Strabo ja Dio Cassios että

Vadinienses asuivat Picos de Europa vuoristossa

Orgenomesci kansaa asui Asturian itäosissa

Saelinit asustivat Sella joen laaksoa

Luggones asuivat Sella ja Nalón jokien välisellä alueella ja olivat rakentaneet sinne kaupungin, Lucus Asturum.

Astures asuivat Asturian sisäosissa

Paesici asuivat Asturian länsiosissa Navia joen suiston ja Espanjan nykyisen kaupungin Gijónin välisellä alueella.


nuo latinalaisten maantietelijöiden antamat nimet Iberian niemimaalta eivät ole alunperin latinaa vaan tuon seudun omaa alkuperäistä kieltä.

ei, se ei ole kantauralia!

roomalaiset valloittivat Iberian niemimaan ja hiljalleen latina, tai pikemmin vulgaari kansanlatina, alkoi tulla yleskieleksi. Asturian kuningaskunnan kieli oli kertomuksemme aikoihin esihistoriallisten Espanjan kielten äänteiden ja sanojen muokkaamaa kansan latinaa.

Sitä suojelemaan perustettiin 1981 Asturian kielen instituutti ja kieltä osaa yhä nykyajan Espanjassa laskelmien mukaan noin 100.000 ihmistä.

Arviot saamelaisten määrästä vaihtelevat 50 000:n ja 100 000:n välillä


Tapellessaan roomalaisten legioonien kanssa Asturian alueen kovin erillään asuneet ja eläneet heimot alkoivat lähestyä toisiaan ja niille alkoi muodostua yhteistä kansallista identiteettiä.

Tätä yhteistä fiilistä vahvisti entisestään tappelu visigootteja vastaan, jotka myöskään eivät onnistuneet heitä kukistamaan.

Asuinalueensa kun on eräänlainen ylpeän itsenäinen Sveitsi, jonka natsitkin viisaasti kiersivät. Olkoot siellä, ei kannata...


Visigooteille ja heidän kunikaalleen Rodricolle kävi tosi huonosti Guadaleten joen taistelussa 712 ja maahan tunkeutuneet muslimit tuhosivat heidän armeijansa täysin.

Katastrofista säilyi hengissä hispano-visigootti ylimys, joka tunnetaan nimellä Pelagios Asturialainen (k. 737).
Espanjalaisessa muodossa nimi on Pelayos.

Kerrotaan, että juuri maan valloittaneiden muslimit asettivat Asturian hallitsijaksi berberin nimeltä Munuza. Hallintokeskus oli "legiona" eli joko Gijón tai León,

Ah ne naiset!

Munuza ihastui Pelagiuksen kauniiseen sisareen, ja lähetti Tariq ibn Ziyadille tästä tiedon.

Tämä kertoo islamin ulottuneen jo aivan tuonne syvälle - mutta taisi olla vikatikki tämä ihastuminen hispanialais-visigootin sisareen.

Don Pelayon muistopatsas Covadonga

Vuonna 718 kapinaan nousseella Pelagioksella ei ollut järin suurta armeijaa, vaan muslimien historioitsijat kertovat että "ehkä noin kolmekymmentä aasia..."

kun muslimien joukot lähestyivät, miehet käyttivät paikallistuntemustaan hyväkseen ja pakenivat Auseva vuoren Covadonga luolaan. sateisessa hämyisessä ilmassa kalifin joukot jäivät Pelagioksen miesten käsiin ja surmattiin viimeiseen mieheen.

Pelagios palasi nyt sankarina ja tieto pienen berberien joukon tuhosta nostatti todellisen kapinan Asturian vuoristossa.

Munuza parka - oli vaan ihastunut nätiin kristittyyn tyttöön - katsoi viisaammaksi lähteä hankalaksi käyneeltä alueelta, jossa hänen sotilaitaan uhkasi väijytys milloin missäkin.

Hän lähti sotajoukkonsa kanssa kulkemaan kohti tasankoa (Meseta) pitki ns. Meseta reittiä.

ei onnistunut.

Olalies nimisellä alueella Pelagios joukkoineen saavutti Munuzan ja surmasi hänet ja koko porukkansa.


Vauhti vain kasvoi, seuraavaksi Pelagios valloitti takaisin muslimeilta Leonin kaupungin.

kohta tilanne oli sellainen, että moorilaiset olivat väistyneet tyystin hullujen asturialaisten ulottuvilta ja Pelagios perusti 718 ensimmäisen kristillisen kuningaskunnan islamin valtaamalle Iberian niemimaalle.

ja näin alkoi normaal varhais-keskiaikainen diplomatia ja elämä kuningaskunnassa. Pelagios antoi tyttärensä Ermesindan vaimoksi vielä visigoottien käsissä olleen Cantabrian kuninkaan pojalle Alfonso Pietarin pojalle. Poikansa Favila sai puolisokseen ylhäisen Froiliuban.

Pelagios hallitsi Asturian kuningaskuntaa kuolemaansa asti 737 eivätkä moorit sitä saaneet koskaan enää haltuunsa.

Täällä, korkeiden vuorten suojassa, säilyi espanjalaisen kristillisyyden kekäle, joka sitten paljon myöhemmin syttyi ilmiliekkiin reconquistassa - Espanjan valtaamisessa takaisin Kristukselle.


näiden vuorten kiehtovuus on siinä, kuinka kapeat solatiet, mutkittelevat jokilaaksto, luolaverkot ovat säilyttäneet vanhaa.

kielestä jo mainitsimme, kuinka vanhat paikalliset heimokielet sulautuivat kansan latinaan.

visigootit eivät olleet saaneet Asturiaa valtaansa ja siellä oli 500-luvulla vielä voimassa vahva kelttiläinen ja iberialainen pakanuus voimassa.

kuinka siitä sitten tuli kristillisen Espanjan pelastus?

tapahtui kielen kanssa samantapainen sulautuminen, vanha pakanuus ja lähetysmiesten julistama evankeliumi muodostivat hengellisen elämän perustan.Cantabrian korkeiden ja vaarallisten vuoristomaisemien evankelistoina toimivat 500-luvulla sinne asumaan asettunut erakkomunkki Santo Toribio de Liébana ja Dumion piispan ja Bragan arkkipiispan San Fructuoso Bragan (k.665) lähettämät munkit.

Paikallisten asukkaiden uskonto oli ikivanhaa luonnonuskontoa, jossa oli monenlaisia henkiä - ei varmaan kovin erilainen suomalaisten vanhasta pakanuudesta. Piispa San Martin de Braga valittaa kuinka he yhä "...uhraavat Neptunukselle meren rannalla, jokien varsilla Lamiakselle, ja metsissä Dianalle."

Sella-joen laaksossa oli ikivanha suurista kivistä tehtyjen hautojen alue (dolmen) - näitä kai on Suomessakin löydetty - korkea-arvoisten heimopäälliköiden ja sitten ruhtinaiden pakanallinen hautausmaa.

Kulttuurin jatkuvuudesta kertoo, että Palegioksen pika Favila Asturialainen haudattiin juuri sinne vuonna 739.

Suomessa on sukunimenä Pöytäkivi

ilmeisesti tällaisia on löydetty, ainakin joku ihmettelee valokuvan kanssa outoa asetelmaa


Taivalkosken Haapovaarasta on myös löytynyt pöytäkivi. ( Metsähallitus )

Iglesia de Santa Cruz, Asturia

asia on varsin merkillinen.

Santa Cruz eli Pyhän Ristin kirkko rakennettiin vuonna 738 tälle esihistoriallisten hautojen paikalle (Cangas de Onís).

Sieltä löydetyssä kirkon rakentamiseen liittyvässä kirjoituksessa on arvonimi "vates". Tämä ei ole laisinkaan tyypillistä kirkon kieltä, sillä vates oli vanhan kelttiläisen pakanuuden papistoa.

Ja kerrotaan että Santa Cruz kirkon luona matkaajat saattava yhä tänään kohdata siron neitosen, joka kultaisella kammalla sukii ruskeita kiharaisia hiuksiaan ja on lähteiden, jokien herkkyyttä täynnä! Monet Asturian paikannimet sisältävät tämän muinaisen pakanuuden ajan xanas nymfin nimen.

...ja hänen lapsensa,joille, oi Kristus, uhrisi tuokoon kaiken armon ja saavuttakoot he tämän elämän jälkeen sinun runsaan laupeutesi.

täällä vates Asterius vihki alttareita Kristukselle vuoden kolmantenasadantena päivänä maailman kuudennella kaudella ajalla 775.
Santa Cruz kirkon kivilaatassa oleva kirjoitus (suurinpiirtein noin suomeksi...)


Erikoinen on siis tämä seutu, erikoinen sen historia, sen uskonnollinen miljöö.

ja jotenkin Asturian kuningaskunta on ihmeellisesti sädehtivä, sadunomainen kaikesta hurjasta verenvuodatuksesta huolimatta.

Kristus piti siellä valtaa ihmisten sydämessä, kun pitkin Iberain niemimaata islam juurtui kansaan.

Eräs näistä säihkyvistä jalokivistä on Liébanan pyhä Beatus (730-800).

Ei vain mikkoL ajattele, että islam on aidosti anti-kristillinen uskonto. Tämä näkemys on tosi ja nousee Jeesuksen Jumaluuden järjestelmällisestä kieltämisestä.

Islamin vallassa olleessa Espanjassa koettiin juuri näin - anti-kristillinen uskonto haluaa alistaa heidät.

Tässä tilanteessa Picos de Europa seudulla asunut pyhä Beatus kirjoitti Ilmestyskirjan selitysteoksen, jossa keisari Neron ja pakanallisen Rooman tilalle asettuu anti-kristillinen islam.

Ilmestyskirjan Babylonin huora on nyt Cordoban emiraatti

Ilmestyskirjan Babylon on nyt Córdoban emiraatin pääkaupunki ja peto on nyt islam.

pyhän Beatuksen "Ilmestyskirjan selitys" teoksesta tehtiin upeita taideteoksia käsikirjoituksiin lisätyillä kuvilla.

Umberto Eco sanoo näistä beati käsikirjoituksista (34 on säilynyt) yksikantaan "niiden upea kuvitus johti ihmiskunnan historian merkittävimpään ikonografiseen tapahtumiseen".

sillä nämä pyhän Beatuksen tekstiin lisätyt kuvat olivat Asturian kristittyjen kamppailua olemassaolostaan.

"Ilmestyskirjan selitysten" toiseen osaan pyhä Beatus antoi piirtää tuon ajan parhaimpiin kuuluvan maailmankartan. Siinä hän kuvaa, miten apstolit lähtivät maailmalle julistamaan evankeliumin sanomaa.

Maailma on taso, jota valtameret ympäröivät joka suunnalta. Siihen on merkitty mm Eurooppa, Aasia, Afrikka, Välimeri, Niilin virta, Aegeian meri ja Bosporin salmi.Asturian kuningaskunta varttui ja vahvistui 700-luvulla ja tuotti tällaisen kauniin hedelmän, kuin pyhä Beatus ja hänen upea Ilmestyskirjan selityksensä.

Mutta mistäs saataisiin vähän kansainvälistä tuulta purjeisiin, kun ollaan täällä Espanjan neliön nurkalla maailman reunalla Atlantin äärellä?

pyhän Beatuksen kartta antoi varmaan sysäyksen idealle, josta on sitten tullut UNESCO:n suojelemaa maailmanperintöä...

mihin ne apostolit oikein reissasivat Pyhältä maalta, kun Jeesus heidät lähetti koko maailmaa evankelioimaan?

500-luvulta oleva kirjoitus "Breviarius de Hyerosolima" kertoo, että opetuslapsi Jaakob, Sebedeuksen poika, julisti evankeliumia ja hänet kuoltuaan haudattiin outoon paikkaan nimeltä Aca Marmarica.

Sevillan arkkipiispa, pyhä Isidora (560-636) oli Espanjan kristillisen ajan suuria hengenmiehiä, joka erityisesti tutki historiaa. Hän oli suurella arvovallallaan sitä mieltä, että tuo Aca Marmarica tdoella tarkoittaa Espanjaa (De ortu et obitu patrium)Ja näin Jaakob saapui Espanjaan!

700-luvulla runoiltu O Dei Verbum ylistää, kuinka pyhä Jaakob on "Espanjan kultainen pää, suojelijamme ja kansallinen pyhimyksemme"

tässä on pyhimyskultti täydessä vauhdissa jo! hymnin on mahdollisesti kirjoittanut itse pyhä Beatus Asturian kuningaskunnassa.

Asian vakiinnutti lopulta Asturian kuningas Alfonso II (759–842), jonka monin legendoin kerrotaan löytäneen pyhän Jaakobin, Sebedeuksen pojan ja kahden hänen seuraajansa luut metsästä josta ihmeellistä valoa oli loistanut...

Kuningasta ohjasi yöllä sinne Linnunrata, joka siitä lähtien on espanjalaisille ollut Camino de Santiago "pyhän Jaakobin tie".Nyt Asturian kuningaskunnalla oli ihan oma pyhä paikka - pyhän Jaakobin hauta!

Santiago de Compostela oli pian kristillisen maailman suuria pyhiä paikkoja, ja pyhiinvaellus sinne etenkin Ranskasta käsin kätsympää kuin kauas Roomaan saati sitten Jerusalemiin.

Asturian kuningaskunnan merkillinen pakanuuden ja kristinuskon yhdistelmä näkyy pyhän Jaakobin pyhiinvaelluksen monissa yksityiskohdissa ja esineistössä (simpukka).

Se näkyy myös voiton ristissä Cruz de la Victoria, jonka sanotaan syntyneen, kun salama löi tammeen. Salama on Asturin muinainen pakanallinen symboli, jonka Nuberu, sateen ja ukkosen jumala teki. Tammi taas on Asturian kuninkaallisen suvun tunnus.

Köyhäksi pyhiinvaeltajaksi pukeutunut Neitsyt Maria pyysi yösijaa kaikista taloista, mutta ei missään otettu vastaan. Vain paimentyttö hänelle yösijan tarjosi, ja niin yöllä vesi hukutti koko kylän väen Ercina järven alle. Tässä taas on taustalla vanha pakanallinen kelttiläinen kertomus.


Asturian kuningaskunnan jännä ilmapiiri, pakanuuden ja kristinuskon kohtaaminen, tuo mieleemme tuoreemman tapauksen.

Rovasti Lars Levi Laestadiuksen äidin ja saamelaiset juuret, Lapin noidat ja kertomukset luonnosta, hengistä, menninkäisistä.

Kiehtova maailma!

.....
olen käyttänyt paljon englantilaista wikipediaa ja muita verkossa olevia lähteitä

Antti vetyä


(oikeesti yhdellä teellä... :-)

Reuters-AFP-STT kertovat että Sveitsissä olevassa CERN:in tutkimuslaitoksessa onnistuttiin valmistamaan Antti vetyä - antivetyatomeja - ja pitämään niitä 38 voimakkaan magneettikentän avulla paikoillaan tyhjiössä noin sekunnin kymmenesosan ajan.

Antti vety on samanlaista kuin meille tuttu vety, paitsi että siinä on ytimessä negatiivinen ja elektronissa positiivinen varaus.

siis toisinpäin kuin meille tutussa luomakunnassa.

kosmologian ja teoreettisen fysiikan pähkäilyn mukaan alkuräjähdyksessä olisi pitänyt syntyä sekä maailmamme että vastaava Antti maailma.

vitsi on siinä, että jos Antti vetyä ja vetyä laitetaan samaan puteliin ne räjäyttävät toisensa hirmuisena energiana taivaan tuuliin. Ja putelin myös.

Melkoinen saavutus ihmiskunnalle tämä CERN laboratorion 38 magneettikentän keskellä vilahtanut ihmeellinen Antti vetyatomi kuitenkin on - onneksi olkoon!


tieto julkaistiin eilen Nature lehdessä. Nature:n oma kuiva toteamus...


tässä on Kanadasta CBC:n laatima asiallinen uutinen kuvien kanssa


Tukholman yliopisto kertoo tässä olevansa antimaterian tutkimuksessa mukana

keskiviikko 17. marraskuuta 2010

Christ lag in Todesbanden

Jeesus on kuollut.

monelle kristitylle Jeesuksen tilanne on sama kuin kuolleen uskovan omaisen tai ystävän.

hyvässä hoidossa, mutta poissa täältä ajasta ja todellisuudesta.

edesmenneiden kohdalla meillä on jotenkin hämärä näkemys, ruumis maatuu, sielu on jossain levossa, odottamassa sitä suurta päivää, kun ylösnousemus tapahtuu.

Jeesuksen kohdalla meillä on selkeämpi näkemys, Hän syntyi, kärsi, kuoli, haudattiin, nousi kuolleista - ja lähti pois.

lopputulos on sama - hyvin ovat asiat, mutta Hän on poissa elämämme arjen todellisuudesta.Martti Luther kirjoitti vuonna 1524 virren "Christ lag in Todesbanden"

"Kristus makasi kuolinkääröissä"

Johann Sebastian Bach sävelsi siitä aivan upean, mutta melko ahdistavan kantaatin samalla nimellä.

Bach käärii Kristuksen ruumiin tiukkoihin kuolinliinoihin musiikin keinoin etenkin viulujen kääreitä kietovin sävelkuluin,

kuollut Kristus kääritään kuolinliinoihin.


Christ lag in Todesbanden
Für unsre Sünd gegeben,,
Er ist wieder erstanden
Und hat uns bracht das Leben;
Des wir sollen fröhlich sein,,
Gott loben und ihm dankbar sein
Und singen halleluja,,
Halleluja!

Den Tod niemand zwingen kunnt
Bei allen Menschenkindern,.
Das macht' alles unsre Sünd,
Kein Unschuld war zu finden..
Davon kam der Tod so bald
Und nahm über uns Gewalt,
Hielt uns in seinem Reich gefangen..
Halleluja!

Jesus Christus, Gottes Sohn,,
An unser Statt ist kommen
Und hat die Sünde weggetan,
Damit dem Tod genommen
All sein Recht und sein Gewalt,
Da bleibet nichts denn Tods Gestalt,
Den Stach'l hat er verloren.
Halleluja!Es war ein wunderlicher Krieg,
Da Tod und Leben rungen,
Das Leben behielt den Sieg,,
Es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündigt das,
Wie ein Tod den andern fraß,
Ein Spott aus dem Tod ist worden.
Halleluja!

Hier ist das rechte Osterlamm,
Davon Gott hat geboten,
Das ist hoch an des Kreuzes Stamm
In heißer Lieb gebraten,
Das Blut zeichnet unsre Tür,
Das hält der Glaub dem Tode für,
Der Würger kann uns nicht mehr schaden.
Halleluja!

So feiern wir das hohe Fest
Mit Herzensfreud und Wonne,
Das uns der Herre scheinen läßt,
Er ist selber die Sonne,
Der durch seiner Gnade Glanz
Erleuchtet unsre Herzen ganz,
Der Sünden Nacht ist verschwunden..
Halleluja!

Wir essen und leben wohl
In rechten Osterfladen,
Der alte Sauerteig nicht soll
Sein bei dem Wort Gnaden,
Christus will die Koste sein
Und speisen die Seel allein,,
Der Glaub will keins andern leben..
Halleluja!

Martti Luther 1524Varmaan sellainen kristitty, jolle Kristus on käytännössä kuin uskossa poisnukkunut omainen, ei tätä tilaansa itse niin tajua.

Hän ei näe Kristusta kalliohaudan uumenissa kiedottuna valkoisiin kankaisiin, elottomana ja voimattomana mitään tekemään.

Päin vastoin, Raamatun sanoin tällainen "kuolleen Kristuksen" omaava itseään elävänä uskovana pitävä ihminen iloitsee siitä, että Jeesus on Isän luona!

siellä on hyvä olla, kärsimys ja tuska ja verihiki on takana, voitto on saavutettu ja jonain päivänä saamme Hänet siellä nähdä silmästä silmään!

kuva Kristuksesta on sielussa kirkas ja elävä, ja kuitenkin "Christ lag in Todesbanden" hänen arkisessa todellisuduessaan.

kuollut mikä kuollut.

Martti Lutherin virren 2. säkeistö "Den Tod niemand zwingen kunnt" J.S. Bachin kuuluisasta kantaatista laulaa tässä Amsterdamin barokki-orkesteri ja kuoro - linkki

Virsi 96


Kuoleman kahleet murtanut
on Kristus voitollansa,
elämän portin aukaissut
haudasta noustessansa.
Siis nyt kaikki riemuitkaa,
Herraa kunnioittakaa.
Hän voiton sai. Halleluja,
halleluja!


Kuoleman voimaa vastustaa
ei kukaan voi maan päällä.
On synti saanut saastuttaa
niin tyystin kaiken täällä.
Hallinnut on kuolema,
vaan nyt hänen valtansa
on murrettu. Halleluja,
halleluja!

Nyt Jeesus Kristus synnistä
on meidät puhdistanut.
Kuoleman valta hirveä
on voiman kadottanut.
Varjo vain on kuolema.
Kristus nousi haudasta.
Hän Herra on. Halleluja,
halleluja!Nyt taisteltu on loppuun jo
elämän, kuolon sota.
On noussut voiton aurinko,
kuololta taittui ota,
niin kuin lausuu Raamattu.
Kuolemalla voitettu
on kuolema. Halleluja,
halleluja!

Pääsiäislammas viaton
on Kristus, elämämme.
Hän ristin pyhä uhri on,
pelastus synneistämme.
Veri pankaa merkiksi,
että surman enkeli
käy ohitse. Halleluja,
halleluja!


Siis tänä riemujuhlana
nyt kaikki iloitkaamme.
Kun Jeesus nousi haudasta,
elämän mekin saamme.
Aina keskellämme on
valo armon auringon.
Pois väistyi yö. Halleluja,
halleluja!


Oi Kristus, leipä makea,
nyt tule leiväksemme.
Pois perkaa hapantaikina,
pois saasta sydäntemme.
Anna meille itsesi
aina sielun ruoaksi,
niin elämme. Halleluja,
halleluja!

Martti Luther keskiaikaisen sekvenssin pohjalta 1524.
Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583.
Uud. komitea 1984............
kanttori-urkuri ja Sibelius Akatemian opettaja Erkki Tuppurainen kirjoittaa akateemisella tyylillään tästä Lutherin virrestä:

Lutherin virren Christ lag in Todes Banden sekä teksti että sävelmä perustuvat keskiaikaiseen latinankieliseen pääsiäissekvenssiin Victimae paschali laudes ja siihen liittyneeseen saksankieliseen kertosäkeeseen Christ ist erstanden. Luther laajentaa sekvenssin pääsiäiskertomusta selittävillä osuuksilla. Viimeiseen säkeistöön hän liittää myös ehtoollisrukouksen.

Sekvenssin ja kertosäkeen varhain syntyneet suomennokset palautettiin uudistettuina nykyiseen virsikirjaan (nro 87). Jacobus Finno sijoitti Lutherin säännölliseen runomuotoon muotoileman virren niiden rinnalle virsikirjaansa 1583. Virsi on säilynyt, mutta sävelmän vaikeus lienee johtanut sen käytön vähäisyyteen. Lutherin virsi tunnetaan nykyään ehkä parhaiten J. S. Bachin kantaatin ansiosta. Siinä virren säkeistöistä rakentuu itse asiassa muunnelmasarja, jossa Bach lisää Lutherin tekstiin oman musiikillisen eksegeesinsä.

Taustatietoa virsikirjan virteen 96
............

Jeesuksen rakkaus

ihmiset ovat kautta aikojen saaneet kokea Jeesuksen rakkautta ja eräät ovat pukeneet jotain kokemastaan hengellisiin lauluihin ja virsiin.

-------------------
Lasten laulu on niin vilpitöntä ja iloista ja he kokevat, kuinka Jeesus heitä siunaa:

"Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen
Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen
Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen
Rakkaus ihmeinen.

(lapset ja lapsenmieliset kumartuvat alas koskettaen lattiaa)
Niin syvä ettei voi alittaa

(noustaan seisomaan, kohotetaan kädet niin ylos kuin voidaan oikein varpaillaan seisten)
Niin korkea ettei voi ylittää

(levitetään kädet niin leveälle kuin mahdollista vieressä seisovaa satuttamatta)
Niin laaja, ettei voi ohittaa

Rakkaus ihmeinen!"


-------------------
Eila Tynjälä runoili näin ja Raija Tynjälä kirjoitti riemukkaan sävelmän:

Kun Jeesus saapui sydämeeni silloin
Sain tuntea mä rauhaa taivaan maan
Ja jälleen löysin kadotetun onnen
Min lapsena sain kerran omistaa.
Kerto::


Kun painoi synnin taakat tuntoani
niin silloin muistin Jeesus yksin voi
anteeksi antaa synnit armossansa
ja johtaa tiellään taivaan valkamaan.
Kerto::

Kun koittaa Herran päivä saavun silloin
myös minäkin luo päärlyporttien
Ja Jeesus kiiruhtaapi mua vastaan
ja osan autuaan Hän mulle suo.
Kerto::

Oi ystävä, nyt anna Jeesukselle
sun elämäsi aivan kokonaan
Et löydä maailmasta sielun rauhaa,
sen luona Jeesuksen ssat omistaa.

Kerto:
Hän muutti kaiken
Hän muutti kaiken
Mun Jeesukseni muutti mun
Hän muutti kaiken
Hän muutti kaiken
Mun Jeesukseni muutti mun-------------------
Herramme Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.

Jesu dulcis memoria on herkkä laulu Jeesuksen rakkaudesta 1100-luvulta.

Siltä ajalta kun Pohjolan viikingit olivat löytäneet Jeesuksen ja rakkaaseen kotimaahammekin alkoi kaikua uutisia siitä, mitä Jerusalemissa oli tapahtunut Golgatan ristillä ja pääsiäisaamuna yli tuhat vuotta virren kirjoittamista aiemmin.

Virsi 300, ja ihan sama Jeesus, jonka rakkautta mekin saamme kokea 900 vuotta tämän virren kirjoittamisen jälkeen!

Jeesuksen muisto ihana
on mieltä ilahduttava.
Ei voisi kuulla kalliimpaa,
ei veisata suloisempaa
kuin nimeänsä ihanaa.

Vaan parhain manna, hunaja
on hänen läsnäolonsa.
Se sydänten on lohdutus,
elämän alku, valkeus
ja sielun pyhä riemastus.

Mun, Jeesus, anna tuntea
rakkautesi suuruutta.
Oi Jeesus, anteeksantaja
ja taivaan kruunun kantaja,
ainoa armon jakaja.


-------------------
Jeesuksen rakkaus on sellaista, että tahdot sinulle läheisten ihmisten saavan myös sen kokea. Vaan ah, kuinka moni Hänelle ylpeästi ja epäuskoisena kääntää selkänsä tässä kylmässä maailmassa.


Trygve Bjerkheim on sanoittanut ja Øvind Tønnesen säveltänyt tämän kirkkaan uskon rukouksesta kertovan hengellisen laulun:


Kädet heikot kun ristein sä liittäin
riennät heikkona voimakkaan luo
Kaikkivaltiaan Auttajan turviin
kuulee pyyntösi vastauksen suo
Kerto::

Sinä taistelet rakkaites tähden
vuosi vuodelta rukouksin
Jos et uupuen kesken vain heitä
on myös vastaus ihmeellisin
Kerto::

Nimeen Jeesuksen pyydä nyt paljon
Nimi yksin se kelvollinen
Kerran taistelun päättyissä luonaan
näet kirkkaana vastauksen

Kerto:
On jo enkelit matkalla airueinaan
tuoden viestinsä lapsille maan
Lupas Herrani suuri ja uskollinen
että pyyntööni vastauksen saan.-------------------
Pyhäkoulussa lapset laulavat kirkkain silmin syvää totuutta:

"Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa

Vaikka olen heikkokin, Hän mua hoitaa hellimmin.

Mua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa

mua Jeesus rakastaa - niin Sana opettaa."
-------------------
Sielu voi kuitenkin aivan hätääntyä, kun monella suunnalla katse kirkastuu ja olemukseen tulee syvä rauhallisuus ja sana Jeesus alkaa maistua virvoitettujen kristittyjen suussa mannaa makeammalta.

Näin huutaa kuin sokea kerjäläinen Bartimeus tien vierestä Fanny Jane Crosby-van Alstyne (1820-1915). Sävelmän on laatinut William Howard Doane (1832-1915).


Kuule pyyntöni, oi Jeesus,
ällös ohi käy!
Muillekin kun armos annat,
luoksein ennättäy!
Kerto::

Vain Sun ansioosi luottain
pyydän armoas.
Lääkitse Sä sydän haavat
anteeks' annollas.
Kerto::

Oomme kaikki särkyneitä
kukin tavallaan.
Herra auta meitä tästä
vielä nousemaan.

Kerto:
Jeesus, Jeesus,
ällös ohi käy,
virvoitusta kun suot muille,
luoksein ennättäy!-------------------
eip ollut huomattava, tärkeä, ihmisten arvostama, hyvää seuraa tämä Timeuksen poika.

Vaan Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen, niin syvä ettei voi alittaa!


He tulivat Jerikoon. Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana, tien vieressä istui sokea kerjäläinen Bartimaios, Timaioksen poika.

Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa:
"Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!"

Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: "Daavidin Poika, armahda minua!"

Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi:
"Kutsukaa hänet tänne."

He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle:
"Älä pelkää. Nouse, hän kutsuu sinua."

Mies heitti vaippansa yltään, nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen luo.

"Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Jeesus kysyi.

Sokea vastasi: "Rabbuuni, anna minulle näköni."

Silloin Jeesus sanoi hänelle:
"Mene, uskosi on parantanut sinut."

Samassa mies sai näkönsä takaisin, ja hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana.


Mk 10:46-52 KR 1992-------------------
ja seuraavaksi "Jeesuksen rakkaus" toivekonsertissamme klassista klassisin iki-ihana Ritva Viljamaan sanoittama ja Aimo Huttusen säveltämä:


Katso Kristus kadulla kulkee
Ja Hän kurjinta tervehtää
Hän ohi ei kiirehdikään
Vaan juttelemaan jää.
Ja katso nyt mitenkä kätensä
Hän ojentaa arpisen
Ja siihen suo tarttua käden
Heikon, syntisen ihmisen.

Kansanjoukko ohi vain kulkee
Joku taaksensa vilkaisee
Ja ivaten toiset nauraa
Ja joku aattelee
Ei ansaitse tuo kurja syntinen
Noin valtavaa rakkautta
On tuollainen huomaavaisuus
Ihan turhaa tuhlausta

Vaan he eivät käsitä lainkaan
Mitä kadulla tapahtuu
Käsi heikko kun Herran puoleen
Jo hiljaa ojentuu.
He eivät nyt käsitä syvyyttä
Ei voimaa sen rakkauden
Mi koskaan ei saata käydä
Ohi kärsivän syntisen.-------------------
Ja näin Jeesus astui ovesta sisään Jumalan lasten kokoontumiseen. Hänellä oli kylmä ulkona kadulla syksyn tuulessa ja Hänen sydämessään oli niin kalsean hyinen.

Kuinka sali olikaan täynnä siistiä väkeä ja valot paloivat ja oli lämmin ja oli siinä penkillä joku vapaa paikkakin.

Saarnaaja julisti Jumalan Sanaa ja kansa kuunteli hartaana.

Mutta Jeesuksen henki haisi alkoholilta ja hän ei voinut olla örisemättä hiljaa ja joskus hieman kovemaapkin huomioitaan tilanteesta.

Kaksi siististi pukeutunutta järjestysmiestä talutti Jeesuksen kohteliaasti ulos rukoushuoneesta, häiritsemästä hurskaiden keskinäistä tilaisuutta.

Ja tämä kertomus on tosi!

-------------------
Näin on Abraham Falk kokenut Jeesuksen rakkauden ja tahtoo jakaa kokemuksen kanssasi, vaikka henkesi haiskahtaisikin alkoholilta (ruotsalainen kansansävel)

Auki nyt on kädet Jeesuksen aivan
myös sinut helmaansa sulkeakseen
Miksi sä kantaisit tuskan ja vaivan?
Vaipua saat ikirakkauteen,
Kuule Hän kutsuvi taas kuten ennen:
"Suo mulle sielusi, ystäväni"
Kieltää sä voisitko luotansa mennen
vaikka Hän kuollut on puolestasi.

Maailman synnit Hän ristillä kantoi, kaikkien puolesta kuollut Hän on.
Myos sinun tähtes Hän henkensä antoi
rakkautensa on loppuumaton.
Velkamme raskaan on pois veri vienyt
Sen yli risti jo piirretty on
Luio Isän istuimen auki on tie nyt
armon nyt saa hältä ansioton.


Joutukaa, syntiset, Jeesus kun teille armonsa suo sekä rakkauttaan!
Aadam jos turmion tuonut on meille, Kristushan poisti sen kuolemallaan
Kuinka te kannatte kahlehianne
vaikka ne kaikki jo katkaistihin?
Rientäen käykää nyt luo Jumalanne
nöyrtyvin mielin ja kiitollisin.

Rakkahin Jeesus, sä aarteeni parhain. turvana mulla on kuolemasi.
Kiitos, kun teiltä sä korjasti harhain, kirjaasi piirtäen mun nimeni.
Kristus on toivoni maan pimennoissa
valkeus teilläni matkalla maan.
"Paula on rikki ja lintu on poissa"
Niin minä riemulla laulaa nyt saan.

-------------------
Ah Paula, muistan kuinka tämä laulu kosketti sinua nuoruudessasi - "Paula on rikki"

rikki sinä olit ja et kuitenkaan sitten tahtonut Jeesuksen luo tulla vaan maailman rakkaus voitti Jumalan rakkauden.

miten voit tänään? oletko yhä elossa, oletko saanut löytää Jeesuksen luo?


-------------------
ja on nuoria jotka Jumalan rakkaus on vetänyt puoleensa ja jo teini-iästä on saatu Jeesuksen seurassa kulkea - annettu yksinkertaisesti elämä Hänelle. Mitä Herra siitä ehkä osaisi tehdä - ja osaahan Hän yhtä ja toista.

näin nuori Jeesuksen oma laulaa, sillä Jeesus on rakastanut häntä ensin. Sanon sen uudelleen, Jeesus on rakastanut häntä ensin:

Oi Jeesus Mestari
kultaiset vuoteni,
nuoruuden päiväni sinulle tuon.
Yksin en kestä en
kiusoissa nuoruuden
pyörteissä syntien valtavan vuon.

Ristillä loisteen näin
valoosi Jeesus jäin
Vaipuen nyyhkyttäin ristisi luo.
Kaikki mun syntini
entiset erheeni
Valtavaan armoosi vaipua suo.

Silloin se selveni
kultaiset vuoteni
nuoruuden päiväni, kaikki on sun.
Elossa kuolossa
riemussa tuskassa
Veisaten kiitosta lunastetun.

-------------------
näin ovat ihmiset eri puolilla maailmaa, eri aikoina, sanoiksi pukeneet ja sävelin siivittäneet kokemuksiaan Jeesuksen rakkaudesta.

ehkä sinulla on sydämelläsi runo tai laulu, jonka tahtoisit tähän keskiviikon hengellisen musiikin toivekonserttiin laittaa mukaan.

ole hyvä, palsta on vapaa! (ja avataan toinen, jos täyttyy tämä)


Tähän apostoli Paavalikin meitä kehottaa:

Asukaan Jumalan sana runsaasti teissä, kaikella viisaudella. Opettakaat ja neuvokaat teitänne keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten armon kautta Herralle teidän sydämissänne.

Ja kaikki, mitä te teette puheella eli työllä, niin tehkäät kaikki Herran Jesuksen nimeen, ja kiittäkäät Jumalaa ja Isää hänen kauttansa.
Kol 3:16-17 Biblia 1776


ja tiukkiksetkin voivat tulla vapain sydämin mukaan, kun hiljaa sydämissämme hyräilemme näitä ihania Jumalan rakkauden ylistyksiä!

ja jos joku kotonaan puhkeaa laulamaan Jumalan kitharan säestyksellä, niin ei sillä kuitenkaan häiritse meitä hurskaampia, jotka vain mielessämme hyräilemme Raamatun ohjeen mukaisesti!