maanantai 30. heinäkuuta 2012

Alussa Jumala Loimaan?


 

Miten vanhaa seutua Varsinais-Suomessa sijaitseva 16.000 asukkaan Loimaa todella on?

Seudun nimi vaikuttaa vanhalta, eihän se nykysuomalaiselle sano paljon. Loimi, Loimijoki... loimi laitetaan kangaspuihin. Siitä ehkä tulee jopa tärkeä sana toimisto.

Vanhin rekonstruoitu merkitys voisi tällöin olla ’kudontaa varten asetettu t. järjestetty loimisto’ (linkki) On hevosellakin joskus loimi lämmikkeenä eli hevospeite, eikö niin?


wikipedia kertoo että maisemat Loimaalla ovat  
  • suurelta osin savitasankoa, josta suuri on raivattu pelloksi
  • Vaihtelua tuovat saveen uurtuneet jokiuomat,  
  • kalliosydämiset moreenimäet 
  • ja paikoin suot, joihin kuuluu muun muassa Eksyssuo Kosken, Someron ja Ypäjän rajalla, 
  • sekä kaksi harjujaksoa. Näistä toinen seurailee Loimaan rajoja lännessä ja toinen pohjoisessa, entisen Metsämaan kunnan alueella, missä pinnanmuodot ovat hieman vaihtelevampia. Täällä Valtatie 2 kulkee pitkin harjua noin 15 kilometrin matkan Humppilan Venäjän ja Loimaan Leppijärven välillä. Kantatien 41 varrella Alastaron länsiosassa maisemaa hallitsee Koskelta ja Mellilästä Säkylään ulottuvaan harjujaksoon liittyvä Virttaankankaan harjualue
  • Loimaan keskustan, Hirvikosken ja Alastaron taajamien läpi virtaa Tammelasta alkunsa saava ja Huittisissa Kokemäenjokeen laskeva Loimijoki, jonka vesi on alueen savimaiden takia väriltään ruskeaa. Alastarolla siihen laskee Loimaan pohjoisosien ja Metsämaan kirkonkylän halki virtaava Loimijoen suurin sivujoki Kojonjoki, joka saa alkunsa Forssan Koijärvestä. Etelästä Loimijokeen laskee Alastarolla Mellilästä alkunsa saava Niinijoki ja lähellä Hirvikoskea Loimaan Joenperän kylästä alkunsa saava Petäjoki
  • Järviä on vain muutamia lähinnä harjujen liepeillä.
wikipedia

Ikivanhaa asutusta?
Loimaalaiset kertovat historiastaan itse vaatimattomasti
Historiallisesti Loimaa on osa Satakuntaa, ja maakuntansa reuna-alueena se asutettiin suhteellisen myöhään. Aina 1800-luvulle se oli talonpoikainen maanviljelysalue, jossa ei ollut juurikaan muita elinkeinoja tai teollisuutta.

Kun Turku–Toijala-rautatie valmistui vuonna 1876, se antoi piristysruiskeen koko Loimaan seudulle. Rautatie toi mukanaan uutta taloudellista toimintaa, joka sysäsi teollisuuden kehittymisen alkuun. Loimaalle rakennettiin rautatieasema heti radan valmistumisen yhteydessä, ja sen ympärille kasvoi 1900-luvun alkuun mennessä nykyinen keskusta.

Viimeistään rautatie myös liitti historiallisesti Satakuntaan kuuluneen Loimaan entistä enemmän Turun vaikutuspiiriin niin, että Loimaa Suomen nykyisessä maakuntajaossa on jo vakiintunut osa Varsinais-Suomea.

Loimaan asemanseutu erotettiin omaksi kauppalakseen 1921 ja se sai kaupunkioikeudet 1969. Samoihin aikoihin valmistui myös nykyinen Valtatie 9. Valtatie 2 kulki ennen nykyisen linjauksensa valmistumista Loimaan keskustan kautta.
wikipedia
Tämän nuoremmaksi asutukseksi varsinaisessa Suomessa tuskin pääsee!

Opiskelijapojan vierailu
Loimaan seudun asutuksen muinaisia vaiheita tuli 1990-luvun puolivälissä selvittelemään opiskelijapoika, Ville Laakso, joka sai tuekseen kokonaiset 7000 mummon markkaa. Loimaan muinaiskohteiden kartoitusta ohjasi Turun maakuntamuseon tutkija Heljä Brusila.

Laakso selvitteli työtään varten huolellisesti mitä tähän asti Loimaan seudun arkeologiasta tiedetään ja teki itse kenttäkartoitusta Kojonkulman nurkilla. Hänen työnsä tulosten tiivistelmästä käy ilmi, että savimaat eivät sinänsä estä esihistoriallisten asuinpaikkojen olemassaoloa, mutta löydöt kivikauden kvartsi-iskoksista isoihin Keskiajan kuppikiviin ovat etupäässä irtolöydöksiä. Varsinaisia koekaivauksia ei ole missään Loimaan aluella suoritettu.
Kojonkulman inventoinnin perusteella voidaan sanoa, että huono tutkimustilanne on Loimaan seudulla osasyy esihistoriallisten löytöjen vähyyteen. Arkeologinen perusinventointi olisi suoritettava koko kunnassa. Selvää on, että myös Kojonkulman alueen muinaisjäännöksistä tunnetaan edelleen vain osa.

Arkeologisille jatkotutkimuksille sopiva kohde voisi Kojonkulmalla olla esimerkiksi Kojonperän Ala-Heikkilän kolmen kiviesineen löytöpaikka. Toistaiseksi irtolöytöpaikkana pidettävän kohteen luonnetta voisi selvittää kaivauksella, sillä useammallakaan tarkastuskäynnillä ja koepistoilla ei paikan tarkemmasta luonteesta ole selkoa saatu.

Arkeologisella koekaivauksella voisi selvittää myös Kojonkulman keskiaikaisen saarnapaikan sijaintia ja luonnetta: onko kysymyksessä rakenteeton saarnapaikka vai kappelikirkko hautausmaineen.
Raportin tiivistelmä 1996
Ei kiinnosta?
Toki Loimaalla on maanviljelyä esittelevä kotiseutumuseo ja kotiseutuyhdistys ja varmaan maataloja, joiden isännät ja emännät ovat kiinnostuneita, mitä savipelloilta saattaa löytyä tai on jo löytynyt.

Vaan eipä juuri näytä Loimaan muinaisuus kiinnostavan, kun Ville Laakson asiantuntevaa selvitystä ja suosituksia ei tietääkseni ole sitten seurannut mitään toimenpiteitä seudun perusteellisempaa tutkimusta ajatellen.

sunnuntai 29. heinäkuuta 2012

Älykäs suunnittelu (ID) okay - mitä sitten?

Kristittyinä suhteemme luontoon ja sen tutkimukseen näyttäytyy pyhän Raamatun ilmoituksen valossa.

Älykäs suunnittelu okay!
Kaksituhatta vuotta sitten Israelin Jumala, Kaikkeuden Luoja ja Ylläpitäjä, ilmoitti ihmisen, apostoli Paavalin, kautta perustavan tärkeää asiaa tästä aiheesta. Herran valittu ase, pakanoiden apostoli Paavali, kirjoitti sen ajan suurimmassa ja tärkeimmässä kaupungissa ja sivistyskeskuksessa asuville kristityille asiasta näin

Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua.
Room 1:20

Älykäs suunnittelu (Intelligent Design ID) on siis niin selvästi nähtävissä luonnossa, että sitä katselevat - ja suunnittelun kuitenkin kieltävät - ihmiset eivät voi millään tavoin kerran puolustautua Luojansa edessä. Jumalan kunnia luonnossa on niin ilmeinen, että se aivan iloisesti huutaa joka kulmalta "Ei Hän ole täällä, mutta Hän on meidät tehnyt!"

Tämä Raamatullinen totuus on minusta jotenkin ahdistunutta todellisuutta ID keskusteluissa. Toki on tärkeä osoittaa, ettei ateisteilla ole mitään etuoikeutta julistaa luonnontieteitä omaksi kotikentäkseen, johon Jumalaan uskovilla ei ole asiaa. Tämän röyhkeän omimisen selkeä torjuminen ja tieteen pitäminen tieteenä on aivan oikeutettua ja mielestäni myös arvokasta ja tärkeää työskentelyä tieteellisen vapauden säilyttämiseksi ja kriittisen tutkimuksen edellyttämän keskustelun ylläpitämiseksi yliopistoissa, muissa korkeakouluissa ja kansainvälisissä tutkimusinstituuteissa.


Mitä sitten?
Näemme siis aivan vastustamattoman kirkkaasti Jumalan ominaisuuksia luonnossa ja kaikissa Hänen teoissaan.

Mutta mitä sitten, mitä merkitystä sillä on, että Jumalan kunnia ja käsittämätön viisaus on näkyvissä luonnossa, minne vain katsommekin mikrokosmoksesta makroon, lumikiteistä supernoviin.

Apostoli Paavali kertoo, että Jumala ei ole vain pahoillaan vaan aivan suuttunut ja sydämistynyt ihmisten sydänten pimeyteen ja siihen, kuinka he Luojan sijasta palvovat luotua. Paavali sanoo, että Jumala odottaa ihmisiltä ylistystä ja palvontaa, tulla huomioiduksi ja saada mikä Hänen pyhälle nimelleen kuuluu.

Monet sydämeltään turhistuneet ja itseään sangen älykkäinä muiden yläpuolella olevina yksilöinä pitävät tekevät juuri sitä, mistä apostoli niin vakavasti kirjoittaa

Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
Room 1:21

Tiede etenee omien pelisääntöjensä mukaan ja kukin tutkimusala luo ja kehittää metodiikkaa, jolla asioista saadaan selvyyttä, ymmärrys lisääntyy ja tieto kasvaa. Elämän tutkimus, elämän kehitys ja muuttuminen, nousut ja laskut, syntymä ja kuolema ovat tavattoman tärkeitä aiheita, biotieteet niin haastavia ja mielenkiintoisia ja juuri elämän kompleksisuus jo aivan alusta asti julistaa Jumalan kunniaa.

Tutkikaamme siis luontoa kaikin keinoin, joita siihen on annettu ja kehitetty - mutta ei olla sydämeltä pimeitä jumalankieltäjiä, jotka typeryyteen ja hulluuteen asti pitävät kiinni omituisista käsityksistään ja sekoiluistaan. Ei, vaan tutkitaan, otetaan selvää, opitaan... ja ylistetään Jumalaa Hänen suurista töistään.

Sitä näet Isä Jumala lapsiltaan odottaa ... Hän on kiitoksen kipeä!

(luulen tosin, että Jumalan ylistäminen tekee meillekin hyvää, mutta se on toinen asia)

Tieteellinen artikkeli ei tarvitse Jumalan ylistämistä ...ellei siihen ole mahdollisuutta ... sillä Jumalan teot julistavat Hänen suuruuttaan väkevämmin kuin mitkään ihmisen sanat. Taivaat suorastaan jylisevät Hänen kunniaansa ja sitä tekee myös tiltaltin hiljainen laulu metsän lumisessa hiljaisuudessa.

sunnuntai 22. heinäkuuta 2012

Totuuden linja - Raamattu, tiede ja usko

Totuuden linja merkitsee sitä, että otamme vakavasti Raamatun, tieteen ja uskon.

Raamattu
Otamme täydestä pyhän Raamatun sellaisen kuin se on emmekä muokkkaa siitä jotain mielikuvituksemme mukaista kuten amerikkalaiset kreationist ja Chicago 1978 julistuksen omaksuneet kristityt tekevät. Tämä johtaa siihen, että Raamattua ei oteta vakavasti uskovien parissa, vaan siitä luodaan mielikuvia, jotka eivät kestä arvostelua.

Otamme täydestä Raamatun tieteellisen tutkimuksen. Tämä merkitsee aitoa tieteellistä asennoitumista tieteenharjoittajia ja heidän saavuttamiaan tuloksia kohtaan, tinkimätöntä totuudellisuutta maksoi mitä maksoi.

Tieteelle, etenkin teologialle, ovat ominaisia rankat riidat ja väittelyt - väitellen totuudessa päästään eteenpäin, kuten juutalaisten Jeshiva koulujen oppilaille kerrotaan (missä on kaksi juutalaista, siellä on kolme mielipidettä)

Tiede
Otamme vakavasti omilla ehdoillaan etenevän luonnontieteellisen tutkimuksen.
Jos emme suhtaudu tieteeseen arvostellen ja kriittisesti ja itsenäisesti ajatellen, emme vielä ota luonnontiedettä niin vakavasti kuin se tulisi ottaa. Ongelmana tässä on tavallisesti laiskuutemme - asioista selvän ottaminen vaatii rankkaa työtä ja opiskelua.

Usko
Totuudellisella linjalla otetaan
  • Raamattu vakavasti
  • Luonnontiede vakavasti
Miten käy uskon?

Siinäpä kysymys juuri on!

Tieteellinen tutkimus ei ole uskon pönkittämistä, vaan ihmiskunnan uteliaisuutta.
Tieteellinen tutkimus ei ole jo tiedetyn dogmaattista vahvistamista, vaan uuden etsimistä, löytöretkiä tuntemattomaan.

Näillä retkillä jonkun usko Raamattuun kariutuu.
Näillä retkillä jonkun usko Raamatussa itsensä ilmoittavaan Jumalaan kariutuu.

Semmosta se on - usko ei ole jokamiehen. Jumala antaa uskon lahjan kenelle antaa, ja jos sen on saanut, siitä ei pidä kerskata vaan lahjan antajasta. Jos uskoa on vähän tai ei ollenkaan, sitä saa Herralta anoa.

Raamattu itse kertoo, että usko syntyy Jumalan sanasta. Sana on se siemen, joka kylvetään ihmisen sydämeen ja siitä kasvaa pelastava usko Kristuksen ylösnousemukseen.

Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” 
Room. 10:17


Käytännön esimerkki?
Koetan itse parhaani mukaan noudattaa kuvaamaani totuudellista linjaa, ja ottaa sekä Jumalan pyhän Sanan että luonnontieteet - ja muut tieteenalat - vakavasti.

Jumala on luonut Kaikkeuden ja Hänen mielestään se on hyvin tehty.

Yhdyn puoleltani tähän arvioon, jonka Jumala töistään antaa 1 Mooses 1 ja katson, että meidän tulee hyväksyä ja hyvänä pitää Jumalan luomisteot sellaisina kuin ne ovat, eikä yrittää uskonnollamme niitä parannella tai toiseksi muuttaa.

Aivan riemullista on näin saada avoiin silmin ja sydämin kulkea luonnontieteen ihmeellisessä maailmassa ja ylistää Jumalaa Hänen pohjattomasta viisaudestaan.

Olin täysin häkeltynyt esimerkiksi kirjoittaessani Tungsten 74 tekstin.

Jos en olisi hieman vaivautunut opiskelemaan, mistä on kysymys, minulta olisi tämä ilon ja kiitoksen aihe huomaamatta - niinkuin siitä en koko ikänäni ole tiennyt ennenkuin nyt vasta tänävuonna.

Jos kirjoitukseni Tungsten 74 ei ole totuudellinen, anna ihmeessä palautetta niin että korjaan virheeni.

Jos se on totuudellinen, liity kanssani ylistämään Jumalaa Hänen valtavista luomistöistään.

Sillä sen tähden meidät on luotu - että olisimme ja eläisimme Hänelle kunniaksi ja Häntä kaikessa kiittäisimme ja ylistäisimme.

Ei vain salaa sydämen kammioissa vaan ihan julkisesti yliopiston luentosaleissa, eduskunnan täysistunnossa, kirkossa, koulussa, kodeissa, sopivissa ja sopimattomissa paikoissa.

Jumala ansaitsee tulla ylistetyksi

sitä ei tee Hänen Sanansa tai tekojensa vääristäminen, Israelin Jumalan tekeminen vääränrahan lyöjäksi.

Totuus on ainoa kestävä tie

"Minä olen Totuus" sanoi kerran Johanneksen evankeliumissa Hän, joka yksin voi niin sanoa.

"Raamattu ei ole luonnontieteen oppikirja" linja

Edellisessä viestissäni kuvaama Leisola-Puolimatka-Reinikainen linja ottaa uskon vakavasti ja tahtoo tuoda sen näkökulmia myös modernin luonnontieteen maailmaan. Painopiste asetetaan tutkijan henkilökohtaiseen vakaumukseen ja maailmankuvaan, jonka ytimessä on usko tai sen puute.

Tilaa tahdotaan raivata uskon mahdollisuuksille, mutta "usko" on lopulta hyvin lähellä rationalismia, eräänlainen ateismin käänteisarvo. Tämä järkeilyn ilmapiiri on ymmärrettävää, sillä ovathan kaikki kolme erittäin älykkäitä ja syvästi oppineita tieteen aikakauden ihmisiä, jotka ovat saavuttaneet korkeita akateemisia oppiarvoja ja hyvän aseman elämässä.

Hermeneuttisesti tämä linja on kuitenkin tappava - se sammuttaa tiedon janon, jonka sijaan tulee "tiedetyn änkkääminen" muka raamatullinen ja uskovan näkemys todellisuudesta sellaisena kuin se oikeasti on Jumalan luomana. 

Tähän luomisesta keskustelevaan linjaan verrattuna on varsin aneeminen monien tieteellistä sivistystä saaneiden kristittyjen "Raamattu ei ole luonnontieteen oppikirja" -linja, jonka seurauksena antaudutaan aikamme tieteen edessä, nostetaan kädet ja siirrytään kiltisti sivuun. Nämä kristityt hyväksyvät luonnontieteen omana alanaan ja varovat siihen sekaantumasta kreationismin pelottavan esimerkin ja Galileo Galilein kohtelun muistaen.

Molemmissa lähestymistavoissa piilee syvä ongelma ja kristillistä uskoa uhkaava vaara.

Leisola-Puolimatka-Reinikainen -linja väärentää sekä luonnon että Jumalan Sanan eikä pysy totuudessa. Tästä tärkein esimerkki ovat Creation Ministries ja Answers from Genesis tyyppiset yritykset luoda tieteen tulosten avulla erityinen kristillinen, Raamatulle uskollinen todellisuus.

Raamattu ei ole luonnontieteen oppikirja -linja vetäytyy käytännössä äärimmäisen tärkeästä ja uskon kannalta niin uhkaavalta ja repivältä taistelukentältä, jättäen koululaiset, kirkon nuorison ja kristityt opiskelijat omaan varaansa ilman asiallista, hermeneuttisesti tervettä tukea.

Mikä linja sitten olisi "asiallinen, hermeneuttisesti terve".

Totuuden linja.

Koetan antaa siitä seuraavassa viestissä esimerkin.

Leisola-Puolimatka-Reinikainen linja

Professori Matti Leisola on tehnyt uskovalle kansalle tunnetuksi "solumoottoria" käyttäessään sitä esimerkkinä evoluutioteorian kestämättömyydestä. "Ei tällainen ole tilastojenkaan todennäköisyyden valsosa mitenkään voinut syntyä sattumanvaraisen kehityksen tuloksena."  Creation Ministries haastattelussa Leisola tuo esiin ammatikseen tutkimansa entsyymit, joiden monimutkaisuus on edellytys niiden toiminnalle. Miten siis esimerkiksi xylanase voisi kehittyä asteittain tällaiseksi, kun kokonaisuus vaaditaan, että se toimisi laisinkaan?

Professori Tapio Puolimatka kertoo kolmessa kirjassaan tieteen itsensä kehittyvän. Tässä prosessissa on hänen mukaansa luonnontieteissä viime vuosituhannella vallinnut ateistinen naturalismi jäämässä historian tomukoppaan. Nykyaikainen tutkija voi ottaa huomioon "supranaturalistiset" eli yliluonnolliset tekijät selittäessään luonnonilmiöitä. Älykäs suunnittelu (Intelligent Design) on nähtävissä niin selvästi esimerkiksi Leisolan esittelemässä solumoottorissa ja entsyymeissä tai vaikkapa orgaanisen elämän avaimena toimivissa miljoonia aminohappojen yhdistelmiä tarkasti toistavissa DNA ketjuissa.

Okay - mitä nyt sitten?
Oletetaan että helsinkiläinen biologian tutkimusryhmä hyväksyy Leisola-Puolimatka-Reinikainen Mannerheim-linjan. Hanke käynnistetään torjumalla selvin sanoin naturalistinen lähtökohta, joka rajaa Jumalan ja kaiken muun "yliluonnollisen" pois. Sen sijaan nyt aiotaan selvitää soluporttien käyttäytymistä sähköisen ärsykkeiden aikana pitäen täysin mahdollisena uskonnollista ja tieteenfilosofista ajatusta, että tämän solubiologian perustavan toiminnan on tehnyt Älykäs Suunnittelija.

Kuvittelemamme tieteellisesti modernin ja naturalismin hylkäävän tutkimushankkeen apuraha-anomuksen perusteluissa ei Raamattua kuitenkaan mainita, koska siellä ei soluista puhuta yhtään mitään. (Solut ovat niin pieniä, ettei niitä voi silmin havaita ilman apulaitteita. Sellaisia ei Raamatun ajan ihmisillä ollut - mikroskooppi ja teleskooppi keksittiin 1600-luvun vaihteessa jKr.) 

Hakemuksessa kuvataan tutkimusprojektin lähtökohtia, tavoitteita ja menetelmiä tuttuun tapaan Akatemian vaatimusten mukaan.

Millä tavoin tämä hanke lopulta eroaa "naturalistisesta" solubiologian kokeellisesta tutkimuksesta? Selitetäänkö "supranaturalistisessa" tutkimuksessa soluporttien sulkeutumista ja avautumista ja solun aineenvaihduntaa näkymättömän ja salatun Jumalan (tai jonkin muun yliluonnollisen olennon) toiminnalla?  

"At this point we observed divine action as the currency jumped +0.012 mV"

lauantai 21. heinäkuuta 2012

Raamattu, tiede ja usko - mietteitä Puolimatkan teemasta

Raamattu, tiede ja usko ovat sanoja professori Tapio Puolimatkan kirjojen otsikosisa. Mutta ne ovat hänellä eri järjestyksessä:

Usko, tieto ja myytit. Tammi 2005
Usko, tiede ja Raamattu. Uusi Tie 2007
Usko, tiede ja evoluutio. Uusi Tie 2008

Kirjojen otsikointi kertoo hänen asettamastaan painopisteestä, joka on usko - tai sen puute. Mitä on usko tieteen ja myyttien maailmassa? Kestääkö usko Raamattuun kriittisen tieteellisen tutkimuksen? Kestääkö usko Jumalaan kehitysopin edustajien naturalismin?

Jokaisessa kohdassa Puolimatka kääntää katseet uskosta sen haastajiin, modernin eksegetiikan ateistisiin lähtökohtiin ja evolutioteorian jumalankieltäviin perusoletuksiin. Uskoa uhkaavat modernin ajan monet tiedot ja asenteet kohdataan tieteenfilosofian lähtökohdista ja osoitetaan syvimmiltään kestämättömiksi. Vaatimuksena nousee uskon näkökulmia ymmärtävän tieteellisen tutkimuksen luominen ja tiedon maailman keinotekoisten ja virheellisten kahleiden murtamista.

Painopisteessä on usko, tutkimuksen tekijän oma maailmankatsomus ja usko Jumalaan (kristittyjen panos tieteessä) tai sen puute (ateistit alttarillakin).

Uskon jälkeen tulee tiede, erityisinä tapauksian Raamatun tieteellinen tutkimus eli eksegetiikka ja kehitysoppi, evoluutioteoria. Näistä Puolimatkalla on paljon oppinutta sanottavaa ja mielellään hänen linjansa omaksuneet kristityt näitä asioita myös pohtivat.

Vaan entä se Raamattu?

Jo kauan sitten Leisolan puhetta kuunnellessani mieleeni nousi tuo kysymys "entä sitten?" Okay, sattuma ei ole tällaisia luonnonihmeitä voinut saada aikaan, fossiilien kanssa on kysymyksiä, entä sitten. Mitäs pyhä Raamattu tästä asiasta sitten opettaa?

Kauhukseni olen nyt saanut sitten varmistuksen, että Leisola suosittelee Creation Ministries ja Answers from Genesis tyyppistä vastausten etsimistä Grand Canyonia ja Reinikaisen lohikäärmeitä myöten.

Puolimatkan kanssa on hieman sama tilanne

- tieteellinen Raamatun tutkimus, siis historiallis-kriittinen, toimii ateismin ehdoilla eikä tuo yliluonnollisia tekijöitä mukaan. Mitä jää Raamatusta silloin jäljelle, muuta kuin dokumenttia muinaisen ajan ihmisten uskonnoista, joilla on vain relatiivinen merkitys aikamme ihmiselle ilman mitään jumalallista ilmoitusarvoa.

Okay, miten siis Raamattua tulee tutkia?

- kehitysoppi pyrkii selittämään kaiken naturalistisesti, siis ilman mitään yliluonnollista tai älykästä suunnittelua tms.

Okay, miten siis luontoa tulee tutkia?

----------
Ajattelin ensin avata uuden blogin, jossa ottaisin esiin esimerkkejä käytännöstä, miten järjestys voisi olla toisinpäin - Raamattu ensin, sitten tiede ja sitten näihin tutustumisen seurauksena usko, jonka Jumalan Sana synnyttää.

Mutta huomasin, että siinä juuri tulisi näkyviin tämän Puolimatkan linjan perustavin ongelma ... sellainen sarja kirjoituksia kääntyisi hyvin nopeasti sarjaksi vastauksia, näin asiat ovat.

Millä perusteella?

Koska uskomme näin tms.

Luonnontieteiden ja pyhän Raamatun tieteellisen tutkimuksen huikea mielenkiinto kun on siinä, että emme tutkimaan lähtiessämme tiedä, mihin päädymme. Löydämme yhä uutta, uudet vastaukset avaavat taas aivan uusia kysymyksiä.

Uskova ihminen on vaarassa asettua vastaajan paikalle a la Creation Ministries jota luominen.fi suomentaa. Asiat ovat näin, tässäkin Raamattu on oikeassa, halleluja!

Tämä on tappavaa myrkkyä elävälle uskolle ja erityisesti pedagogiikan professorin pitäisi se ymmärtää - tutkimuksella on lähtökohtansa, oletuksensa, lainalaisuutensa, jota toki saa arvioida ja arvostella.

Mutta Raamattu ei ole taivaasta pudonnut Koraani, josta haetaan vastaukset kaikkiin kysymyksiin.

Raamattu on täysin repaleinen, ikivanha, ristiriitainen ja hyvin vaikea kirja ja siten Jumalan Henki johtaa kristittyjä valveille, heräämään, kyselemään, utelemaan...

kyllä Jumalaltakin saa rukoilla apua, jos ei meinaa joku ongelma selvitä.

Opetuslapset ovat oppimassa.

Siihen tulee myös Suomen kristittyä nuorisoa kirkossa, kouluissa, kaikissa herätysliikkeissä ja kristityissä suunnissa johdattaa... kysymään kriittisesti, arvostelemaan, arvioimaan, koettelemaan kaikki ja pitämään se mikä hyvä on.

Ehkä huominen tieteen läpimurto evoluutiobiologian aluella onkin jonkun Jeesuksen oman tuoma... mutta se on sillopinkin tieteen läpimurto!

lauantai 14. heinäkuuta 2012

Piispa Henrik Kaalimaalta

Pyhän Henrikin surmavirsi sisältää useita yksityiskohtia, jotka mielestäni tukevat näkemystä, että sen ytimessä on historiallisia muistoja todellisista henkilöistä ja tapahtumista. Kristillisen kirkon opetuskäytössä eli "propagandassa" piispa Henrikin kuoleman ympärille on tullut myös legendaarista ainesta. Näin on tapahtunut pyhän historian kohdalla kautta kristillisen kirkon historian. On tahdottu korostaa kirkonmiehen pyhyyttä ja koskemattomuutta kertomalla Lallia kohdanneista kauheista asioista ja Köyliön järven marttyyrin ruumiin pyhyyttä korostavia asioita.


Kaalimaan Heinrikki
Piispan nimi ja kotimaa ovat erityisen mielenkiintoisia laajemmassa kansainvälisessä historiallisessa ja kirkollisessa yhteydessä ja viittaavat mielestäni surmavirren historialliseen ytimeen. Samoin Ruotsin kuningas Eerik vaikuttaa historialliselta juuri sen tähden, että hänestä muuten niin vähän tiedetään eikä maineensa ollut mikään sangen loistava aikalaisten silmissä.
001 Kasvoi ennen kaksi lasta,
002 toinen kasvoi kaalimaassa,
003 toinen Ruotsissa yleni.
004 Se kuin kasvoi kaalimaassa,
005 se Hämeen Heinrikki,
006 se kuin Ruotsissa yleni,
007 se on Eirikki kuningas.
Mikael Agricola
Irlannin munkeilla ja papeilla on ollut poikkeuksellisen suuri merkitys Kristuksen saapumisessa manner-Eurooppaan myBlog. Luostarien perustamisen ja lähetystyön huippukausi tosin oli ensimmäisen vuosituhannen loppupuolella ja se alkoi jo ennen Viikinkien aikaa.

"Kaalimaa" yhdistää piispa Henrikin kansainväliseen kelttien, (Goidelic, Gael), Irlannin ja Skotlannin kristityjen aktiiviseen lähteystyöhön ja näin tämä sana antaa mielenkiintoista historiallista taustaa kertomukselle.

"Kaalimaa" ilmaisun historiallista tehoa vahvistaa sanan suomalaistuminen, sivistyneetkään suomalaiset eivät ehkä Agricolan aikaankaan olleet varmoja, missä kaalimaassa tämä lapsi oikein varttui.


Härkä-reki
Heinrikki piispan ennen kuolemaansa määräämä pyhä matka (joka johti Nousiaisiin) saattaa olla kristillisen kirkon propagandistista perua, vaan voihan olla, että näin tapahtui!
085 "Käy sinä kiven ta'aksi,
086 kuultele kiven takana,
087 jos mua tavoitetahan
088 taikka myös tapetahanki.
089 Poimi mun luuni lumesta,
090 ne pane härän rekehen
091 härän Suomehen veteä.
092 Kussa härkä uupunevi,
093 siihen kirkko tehtäköhön,
094 kappeli rakettakohon,
095 papin saarnoja sanella,
096 kansan kaiken kuultavaksi."
Mikael Agricola
 Surmavirren reki-teemalle voimme ehkä nähdä raamatullista taustaa filistealaisten palauttaessa kauhua herättäneen ja kuolemaa levittäneen pyhän esineen, liitonarkun, takaisin israelilaisille.
Filistealaiset tekivät niin. He ottivat kaksi äsken poikinutta lehmää, valjastivat ne vaunujen eteen ja sulkivat niiden vasikat tarhaan. Vaunuihin he kuormasivat Herran arkun sekä lippaan, jossa olivat kultarotat ja heidän paiseittensa kuvat.

Lehmät lähtivät suoraa päätä liikkeelle pitkin Bet-Semesin tietä ja kulkivat, koko ajan ammuen, suoraan eteenpäin, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Filistealaisten päämiehet seurasivat perässä Bet-Semesin seudulle saakka.
1 Sam 6:10-12

keskiviikko 11. heinäkuuta 2012

Vihreys ensin

Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.
Kol 2:2-3
Minua on askarruttanut ensimmäisen luomiskertomuksen kuvaus, että ruoho ja muu maan vihreys luotiin ennen aurinkoa.

Kolmas päivä
Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä." Ja niin tapahtui.  Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä.  Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä.
1 Ms 1:11-13

Neljäs päivä
Jumala sanoi: "Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia.  Ne loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle." Ja niin tapahtui.  Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet.  Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan maan päälle,  hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä.  Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä. 
1 Ms 1:14-19

Yhteyttäminen
Vihreys on nykyajan luonnontieteen saavuttaman ymmärryksen mukaan olennainen osa elämää maapallolla. Aurinko lähettää fotoneissa energiaansa ja kasveissa oleva vihreä klorofylli käyttää sitä hyväkseen "yhteyttäen" hiilidioksidista happea ja hiiltä. (Todellisuudessa kuvio on hieman monimutkaisempi). Eläimet ja ihmiset taas hengittävät sisään keuhkoihinsa happea ja kaikenlaisten kemiallisten tapahtumien jälkeen hengittävät ulos hiilidioksidia. Verenkiertojärjestelmä on vahvasti kuvassa, niin tiede sanoo, levittäen happea "punaisena" kaikkialle kehoon ja tuoden sieltä "sinistä" myrkyllistä hiilidioksidia uloshengitettäväksi.


Vaihtoehtoisia ratkaisumalleja
1. Uskovana voin pitäytyä lujassa luottamuksessa kaikessa virheettömään ja täydelliseen Raamattuun Chicagon 1978 julistuksen mukaan. Silloin sulkeudun bunkkeriini, sanon että näin se tapahtui ja jonain päivänä luonnontiede sen oivaltaa, ja Jumalan Sana on totta. Pahimmassa tapauksessa ryhdyn sorkkimaan luonnontieteen tuloksia  amerikkalaisen kreationismin tyyliin osoittaakseni, että kaikki luontoa koskeva kirjoits Raamatussa on niin ja aamen, katso, tiedekin sen osoittaa!

Silloin tiedän jo Raamatusta, miten asiat ovat, enkä niin tarvitse uutta tietoa tästä. Uskon kyllä, että vihreät kasvit yhteyttävät auringonvalon avulla ja tuottavat meille niin välttämätöntä happea, mutta se ei jotenkin raksaa mitenkään luomiskertomuksen kanssa yhteen.

2. Uskovana tai epäuskoisena voin nykyajan tiedon valossa laittaa vanhan Raamatun kauniisti hyllylle ja keskittyä opiskelemaan koululäksyä klorofyllistä. Kuuntelen piispojen ja vanhinten neuvoa, että Raamattu ei ole luonnontieteen oppikirja ja kristittynä omaksun sieltä yleisen ajatuksen että Jumala on kaiken luonut ja hyvin on tehnyt. Mutta nyt asiaan!


3. Raamattua lukevana voin kulkea tieteen maailmassa avoimin silmin ja opetuslapsen avoimin korvin ihmetellen ja kysellen. Opin, että todellakin Raamatun ensimmäinen luomiskertomus on mahdotonta ymmärtää oikein, ellei pidetä mielessä mikä on maakeskeinen eli geosentrinen maailmankuva.

Muinaisen Lähi-idän kulttuureihin ja tietoon vertailuja tehdessäni näen, että tämä kertomus poikkeaa täydellisesti vanhoista luomismyyteistä, joissa nykyajan pakanallisen tieteelliseksi väitetyn maailmankuvan tapaan asiat vain itsekseen syntyvät, ensin jumalat ja sitten heidän kauttaan muu todellisuus.

Raamatusta opin muutakin ja koetan pohtia, mitä kirjoittaja ajatteli nähdessään maan tuottavan vihreää, ruohoa ja siemeniä kantavia hedelmäpuita. Hän ei alkanut palvoa "elämän voimaa" Gea jumalatarta vaan kertoo, että maa tuottaa vihreää Jumalan käskystä. Hän ei ymmärrä eikä tiedä auringon ja vihreyden suhteesta mitään eikä siitä sanaakaan sano. Ottikin 3000 vuotta ennenkuin luonnon kirjasta siitä jotain ihmiset alkoivat ymmärtää!

Mutta koetan myös paneutua tieteen sanomaan. Ja täällä odottikin jymy-yllätys! Mikä on varhaisin tunnettu elämänmuoto tällä planeetalla? No, Länsi-Australian rannikon ikivanhasta noin 3 miljardia vuotta vanhasta basaltista on löydetty erityisissä olosuhteissa säilyneinä tähän asti vanhimmat tunnetut merkit elämästä maapallolla. Nämä ovat basaltin uumenissa säilyneitä bakteereja (cyanobacteria), jotka ovat siitä ihmeellisiä, että ne yhteyttävät happea! En ole alan asiantuntija, katso esimerkiksi luonnontieteen alasta kertovan Nature uutista asiasta  21.8. 2011 New candidates for oldest fossils.

Nykyajan tiede katsoo, että maapallon elämälle niin välttämätön ilmakehä on varhaisten bakteerien auringon voimalla "vihreästi" tuottamaa.

Näin olen oppinut tuntemaan Raamattua hieman paremmin, koettanut syventyä sen sanomaan sellaisena kuin se on. Raamattu on haastanut minua opiskelemaan myös luonnontieteitä, joista löysin mielestäni todella häkellyttävän "vihreyden" aivan sieltä alusta.

En suinkaan väitä, että Raamattu olisi jotenkin tiedettä ohjannut tai että hapen ja vihreyden yhteyden Raamatun kirjoittajat muka olisivat jotenkin aavistaneet - eihän koko kaasusta ole tiedetty mitään kuin parisataa vuotta vaikka ilmaa on haukottu toki pysyäksemme hengissä.

Vaan väitän, että näin Raamatun kanssa käsi kädessä kulkien saamme etsiä niitä tiedon ja viisauden aarteita, joita Kolossalaiskirjeen mukaan on Kristukseen kätketty (kaikki). Etsimme kaikenlaisin menetelmin, joita vain käytössämme on, sen sen sijaan että Raamatun kanssa laiskasti tai arkaillen paikallamme istuen jo kaikki aarteet omaisimme.

----
Raamattu ei ole mukava pehmeä peti, jossa koisimme vaan fakiirin piikkimatto, joka pistelee ja herättelee meitä virkeästi ahkeroimaan Jumalan maailmassa, iloiten oppimaan ja odottamaan, mitä uutta tiede tänään omilla menetelmillään Jumalan luomakunnasta löytää.

Siinä muokkautuu käsityksemme Raamatusta, Jumalan Sanasta, Jumalasta ja luomakunnasta ja ihmisestä, niinkuin on tarkoitus, että opetuslapsi oppii uutta. Eihän hän muuten olisi oppilas, disciple.

Ja mikä Opettaja meillä onkaan, Totuuden Henki! joka johdattaa meidät kaikkeen totuuteen (ei niin, että meillä jo kaikki totuus ja tarpeellinen tieto olisi hanskassa)

---
Kriittinen huomautus 1
Micrometre-sized crystals of iron sulphide — pyrite, or fool's gold — were found in and around the fossils' cell walls. This pattern of pyrite deposition also occurs in modern bacteria that power their metabolism by reducing sulphur-containing particles called sulphates to sulphides, although it is not conclusive evidence that the fossil cells also produced energy in this way. The possibility of linking a microfossil to its metabolism is the most exciting aspect of the work, says Javaux. "This could be a new way to identify microfossils," she says
Nature


... no mikkoseni, ovatkos nämä fossiilit sittenkään auringon voimalla happea yhteyttäviä vai meneekö tässä puurot ja vellit sinulta sekaisin? Huoh. Täytyy jatkaa opintoja.


Kriittinen huomautus 2
tarkoittaako Kolossalaiskirjeen sana todella "kätkettynä" eli piilotettuna vai onko se vain suomentajan tapa vanhahtavalla tavalla sanoa "on Hänessä"? 

niin... opiskelu senkun vaan jatkuu ja virheitä ja erheitä tulee tehtyä, joista on tehtävä parannus. Mitenkähän tuo on? Tarkistetaan... (huoh... tämäkin vielä...)

ἐν ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι.
Kol 2:3

en ho eisi pantes hoi thesauroi tes sofias kai gnoseos apokryfoi

kyllä se vaan on "kätketty" ... joten porukalla aarteita etsimään Kristuksesta!

Raamattu ja tiede

Raamatun ja tieteen asioissa voimme toki yrittää lähteä määritelmistä ja uskon lauselmista. Se on kuitenkin juuri sellainen lähestymistapa, joka on ongelman ydin.

Tiede kun etsii uutta, pyrkii yhä syvemmälle, yhä kauemmas, tekee löytöretkiä Jumalan luomaan maailmaan.

Usko kun pitää kiinni vanhasta, siitä, mikä on koeteltu ja hyväksi todettu.

Näin uskosta käsin helposti rakennetaan bunkkereita, joista tieteen tuoma uusi tieto torjutaan tai siihen ainakin suhtaudutaan pelokkaasti. Mitä nyt taas, repivää ja kaatavaa ja uskoa horjuttavaa?

Meille kristityille uskon lahjan saaneille on sen vuoksi parempi kulkea käsi kädessä Galilean miehen kanssa, minne Hän meneekin. Seurata Jeesusta.

Tämä tarkoittaa kulkemista Raamatun kanssa tieteenkin seikkailujen puistossa, uusia haasteita kohdaten, uusia asioita oppien, rukoillen ja mietiskellen ja odottaen elämän valoa Pyhältä Hengeltä.

Näin kulkiessamme emme lukkiudu johonkin jota nyt tiedetään, kuten keskiajan kirkko Platoniin ja Aristoteleen, aikansa tieteen luotettuihin huippuihin, joita oli luostareissa ja yliopistoissa opittu ymmärtämään ja soveltamaan. Vaan saamme Galilei Galileon tavoin avoimin silmin katsella Jumalan luomakuntaa, aurinkoa, kuuta ja tähtiä, jotka Hän on tehnyt, ja havainnoista tehdä johtopäätöksiä, oppia, mitä niistä muut ovat oivaltaneet.

Riski on siinä, miten Raamattu kestää tällä reissulla. Pärjääkö vanha kunnon Jumalan Sana modernin tieteen maailmassa?

Raamatun kanssa kulkiessa ropisevat omat juurtuneet näkemykset ja käsitykset ja uskomukset, vaan sekä Raamattu - ja siitäkin saatu tieteellinen tieto - ja Jumalan luomisen kirja alkavat näyttää aina vaan ihmeellisemmiltä.

Otan esimerkin seuraavassa viestissä tähän blogiin.

tiistai 10. heinäkuuta 2012

Te tulette minun todistajikseni - sinä myös!

"Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia"
Jeesus Mk 1:17
Image wordcasters

On todella tärkeää, että tajuamme miten vaikeasti uskottavalta ja huteralta vaikuttavaksi Pyhä Henki on tarkoituksella tehnyt pyhän Raamatun. Missään tämä tuskin näkyy yhtä selvästi kuin evankeliumien kertomuksissa Jeesuksen ylösnousemuksesta.

Ymmärrämme pyhän Raamatun sivuilta, että ei mikä tahansa usko Jeesukseen auta vaan nimenomaan usko Jeesuksen ylösnousemukseen on pelastavaa uskoa.
Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
Room. 10:9
Varmaankin Isä Jumala on näin äärimmäisen tärkeän asian, ihmisen iankaikkisen kohtalon, järjestänyt mahdollisimman selkeälle, lujalle ja varmalle pohjalle, johon uskomme perustaa?

Kaikkea vielä!


Sangen huterat todisteet
Kertomukset ylösnousemuksen aamun tapahtumista ovat keskenään sekavia, ristiriitaisiakin ja koko asiasta kertova porukka itse asiassa varsin vähän luottamusta herättävää. Onhan kyse taikauskoisesta takapajulasta Rooman itäisellä nurkalla, muutamia kalastajia, joidenkin muiden perusammattien edustajia, joitain naisia, joita edes heidät tuntevat ystävänsä eivät ota ensin todesta!

Ja nämä kertomukset raapustettuina hatarille vanhoille papyruksille ja pergamenteille koineen kreikalla, mikä käsikirjoitus mitenkin muuttuneena...

Jotkut kristityt ovat niin uskon maailmassa aivan lapsesta asti, että heille Jeesuksen ylösnousemus on kerrassaan totta kuin paraskin tieteellinen fakta.

Mutta näin ei ole. Korkeaotsaiset UT:n historian tieteelliset tutkimukset näyttävät, miten hutera ja sekava muistitietoon perustuva kertomussikermä tästä uskomme aivan ratkaisevasta ydinasiasta on.

Ei ole yksi tai kaksi teologian opiskelijaa, joka on "aloittanut Hengessä ja päättänyt Helsingissä" uskon romahdettua Raamatun totuudellisen tutkimuksen vakuutettua heidät todistusaineiston perustavasta heikkoudesta.

Ja kun vielä tiede sanoo, että kuolleen ihmisen herääminen eloon kolmen päivän kuluttua on jokseenkin epätodennäköistä.

Ja kun vielä Raamattu sanoo, että se ei edes ollut sama tämän maailmanajan lihallinen ruumis, joka Jeesukselle annettiin ylösnousemuksessa.


Epäreilua Jumalalta?
Oikeustajumme sanoo, että jos jokin ratkaisevan tärkeä asia riippuu uskosta, niin tämän uskon edellyttäjän tulee antaa selkeät ja vahvat todisteet asiansa puolesta.

Katsoessamme evankeliumien kertomuksia ... etenkin Markuksen evankeliumia, joka näyttää päättyvän aivan kuin kesken (loppu yhteenvedon on joku myöhemmin tähän evankeliumiin lisännyt)
Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.
Markus 16:8

Tai jos ihmettelemme, kuinka mikään muu evankelista ei tiedä mitään haudalle asetetusta roomalaisesta vartiosta...
Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän mentyä, ylipapit ja fariseukset lähtivät yhdessä Pilatuksen luo. He sanoivat: "Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi: 'Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.' Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille: 'Hän on noussut kuolleista.' Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä pahempi." Pilatus vastasi heille: "Saatte vartioväkeä. Menkää ja järjestäkää haudan vartiointi niin hyvin kuin taidatte." He lähtivät ja varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion.
Matteus 27:62-66
Eikö tämä evankeliumien kertomusten ristiriitaisuus ja ongelmallisuus ole tosi epäreilua Jumalalta?


Olisihan Hän voinut antaa ihmiskunnalle epäämättömän yksiselitteisen taatun ja varman tekstin asian vakuudeksi. Ja parempi vielä, olisihan Hän voinut antaa Ylösnousseen ilmaantua Jerusalemin temppelin portailla nimmareita jakaen kaiken kansan nähdä ja uskoa, Hän on noussut kuolleista!


Toinen tapa vakuuttaa
Todistusaineiston hataruuden ja puutteiden ja todistajien melko vähäisen statuksen tarkoitus on ohjata uskomme aivan muualle kuin kirjoitetun totenapitämiseen.

Isä Jumala toki tietää, millaista tekoa olemme ja miten tottelemattomia ja epäuskoisia luonnostamme olemme, Aatamin ja Eevan lapset. Hän tietää myös, miten voisi "jyrätä meit" ja aivankuin tosiasioilla pakottaa meidät uskomaan eli tietämään - näin on faktat, Jeesus on noussut kuolleista, Halleluja.

Tämä poistaisi uskonnosta ja jumalasuhteesta vapauden, vapauden riidellä Luojan kanssa, sanoutua Hänestä irti, lähteä omille teille. Rakkaus ei olisi silloin mahdollista, vaan olisimme uskosta riippumattomia totena pitämisen robotteja. Niinkuin aurinko nousee aamulla, niin varmasti Jeesus on noussut kuolleista ja kaikki on niin ja aamen ja totta.

Toki tällaistakin kristillisyyttä on, mutta siinä hukataan tämä herkkä ihmistä kunnioittava ja rakastava lähestymistapa - näin on huterat todisteen, uskotko eli tahdotko silti uskoa? Ei ole pakko.


Voimaton ja pelokas todistajien joukko
Vaan jos tähän olisi Jumala asian jättänyt, kaunis hiljainen rakastava kutsu uskoa ja niin huterat perusteet, että epäusko on täysin mahdollista ja jopa todennäköistä, että asiat olisivatkin toisin ja Jeesuksen ruumis oikeasti mätäni haudassa tai Gehennan kaatopaikalla tai mitä viisaudessamme siten keksimmekin... niin siihen olisi asia jäänyt ja Jeesus liike kuihtunut omaan mahdottomuuteensa.

Asia on sanottu Apostolien tekojen alussa - sillä mikä on apostoli, ellei Jeesuksen valitsema ylösnousemuksen todistaja?

Kolmekymppinen Jeesus Nasaretilainen tallusteli sandaaleissaan Luvatun maan pölyisillä teillä varmaan kolmen vuoden ajan 30 jKr tuntumassa ja piti hyvin pientä ja tarkasti valittua miesporukkaa oppilainaan. Kaksitoista heitä oli evankeliumien kertoman mukaan ja joukon mukana kulki myös naisia heitä palvelemassa. Varmaan siinä kulkueessa oli usein paljon enempikin väkeä, mutta tämän sisäpiirin kanssa Jeesus erityisesti työskenteli.

Miksi?

Koska Hän aikoi rakentaa Taivasten valtakunnan heidän varaansa, etenkin Simonin, jolle Hän antoi uuden nimen Kefas, Kallio. (kreikan petrus)

Vaan eivät olleet mitään urhoja nämä, kuten tiedämme, kaikki jouksivat torstaiyönä karkuun tosipaikan tullen ja itse Kallioksi kutsuttu pelkäsi pienen palvelijattaren huomautusta ja kirosi opettajansa turvallisuussyistä. Peloissaan he olivat Mestarin julkisen teloituksen jälkeen, kuka heistä ensimmäisenä tapetaan... lukittujen ovien taakse hiiren hiljaa.


Pilvi vei Jeesuksen
Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää."

Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: "Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?" Hän vastasi: "Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."

Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään.
Apt 1:4-9
Sin män...

Eikä mokoma Raamattu tässäkään ole niin kovin vakuuttava, kun evankelista Matteus ei näytä tietävän Kristuksen taivaaseenastumisesta mitään, Markuksesta puhumattakaan ja Johannes on ihan omassa maailmassaan...


Voimallinen todistus!
Ei Isä Jumala ole epäreilu lapsiaan kohtaan. "Minkä Isä on teille luvannut" Jeesus sanoo, Isä Jumala ihan itse.
Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka
Apt 1:8
Ja kas, kun Pyhä Henki tulee Hän myös näyttää, että ei se Raamattu sittenkään ihan niin hutera juttu ole kuin miltä ensin näytti!


Pelastava usko
Pelastava usko siihen, että Jeesus on noussut kuolleista ei ole totenapitämistä, vaan se on aivan mahdottoman asian uskomista hyvin hatarin perustein ja vastoin kaikkea järkeä ja kriittisen historiantutkimuksen todennäköisyyksiä ja luonnollista tietämystämme.

Pelastava usko on sangen voimallista, sillä Pyhä Henki sen synnyttää ihmisen sydämessä Jumalan armosta ja rakkaudesta.
Pelastava usko on kaiken järkeilyn ylittävä ihme ja ylhäältä annettu lahja, jota ei kaikille anneta.

Epäreilua? Ehkä, mutta jos olet sellaisen uskon saanut, varo ylpeilemästä ikäänkuin se olisi omaa tekoasi tai halveksimasta epäuskoisia. Heillä on syynsä olla uskomatta, älä sinä ole yksi niistä syistä!

Sitä uskoa eivät julmat raatelevat sotilaat kykene kiskomaan ihmisestä, sitä ei Perkele onnistu sammuttamaan ja se liekki syttyy sydämestä sydämeen maailman ääriin asti.


Entäs sinä ja minä?
Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka
Apt 1:8

Jos haluat tietää, kuinka huteralla pohjalla asia todellakin on, huomaa että sinä olet itse Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja missä liikutkin!

Voiko sen huterammin asiat olla?

No, onneksi Raamattu sanooo, että et sinä oikeasti vaan Pyhä Henki, joka sinussa asuu.

Ja Hän on - kuten maailmanhistoria osoittaa - jokseenkin vakuuttava.

On Jeesus Kristus mulle ain rakkain
päällä maan.
Hän haudan hirmut voitti
ja elää ainiaan.
Kun ihmismielet vaihtuu,
mä ääntään seurailen
ja riemumielin
Häntä vain palvelen.


Hän elää, Hän elää,
Oi Kristus elää tänään.
Hän tietä kanssain vaeltaa,
mua ohjaa, opettaa.


Hän elää, Hän elää,
Pelastus ihmeinen.
Sä kysyt, mistä tiedän sen:
Hän elää syömmessäin.
He lives

sunnuntai 8. heinäkuuta 2012

Pyhä Henki sulkineen, luineen päivineen! (Luther)

Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.
Matt. 20:16

Tämä evankeliumi ei puhu ensimmäisistä ja viimeisistä sanojen tavanomaisessa merkityksessä, vaan se tarkoittaa niitä, jotka kuvittelevat olevansa Jumalan edessä ensimmäisiä tai viimeisiä. Siksi se kohdistuu erikoisen eteviin ihmisiin ja panee jopa suurimmatkin pyhät kauhistumaan. Siksi Kristus puhuu siitä apostoleillekin.

On siis hyvin tarpeellista saarnata tätä evankeliumia niille, jotka tuntevat evankeliumin, kuten minulle ja minunlaisilleni, jotka osaamme opettaa ja ojentaa koko maailmaa ja luulemme olevamme aivan ensimmäisiä, kun olemme syöneet suihimme Jumalan Hengen sulkineen, luineen päivineen!

Mistä johtunee se, että nykyään syntyy niin monta lahkokuntaa toisen takertuessa tähän, toisen tuohon evankeliumin kohtaan? Epäilemättä siitä, ettei kukaan usko tämän lauseen koskevan häntä itseään.

Tämän evankeliumin ydin on siis tämä: Kukaan ei ole niin korkea, ettei hänen olisi pelättävä joutuvansa kaikkein alimmaksi. Kukaan ei myöskään ole langennut tai voi langeta niin syvälle, ettei saisi toivoa pääsevänsä ylimmäksi.

Sanoessaan: Ensimmäiset tulevat viimeisiksi hän riistää sinulta kaiken ylvästelyn kieltäen sinua korottautumasta ainoankaan porton yläpuolelle, mutta sanoessaan: Viimeiset tulevat ensimmäisiksi hän estää kaiken epätoivosi kieltäen sinua alentumasta ainoankaan pyhän alapuolelle.

Martti Luther - Mannaa Jumalan lapsille
8.7.2012

lauantai 7. heinäkuuta 2012

Sadantuhannen käynnin raja rikki

Google Analytics ohjelmisto antaa yleisiä tilastoja, ei yksittäisiä IP osoitteita tms. Niistä näkyy että näitä Mietteitä blogia on käyty katsomassa tähän päivään mennessä108,503 kertaa ja että kirjoituksia on kaikkiaan 923 kappaletta. Suurin osa käynneistä on Suomesta ja seruaavaksi eniten Ruotsista.

Hyvänä kakkosena näissä tilastoissa on englanninkielinen Phos to Alethinon, jossa käyntejä on tähän mennessä kertynyt 99,574 ja kirjoituksia on 125 kappaletta. Käynnit ovat kansainvälisiä ja niitä on tullut aivan eri puoillta maailmaa.

Sadantuhannen käynnin raja on siis heinäkuun alussa 2012 mennyt rikki.

Totta kai joukossa on paljon robotteja, mutta tämä on nimenomaan Google blogien etu - automaattiset ohjelmistot analysoivat kirjoitusten sisällön valtaviin indekseihin, joista mikä tahansa teksti löytyy vahvoilla hakukoneilla alle sekunnissa ja usein hyvin mielenkiintoisessa yhteydessä muiden Internet sivujen seurassa.

Mietteitä blogin suosituin kohde on pitkään ollut Hans Christian Andersenin satu.Satakieli (2009/11).  Olen ajatellut, että onkohan laatimani suomennos tuosta ihanasta kertomuksesta ainoa vapaasti verkossa saatavilla oleva? Tällä hetkellä tilastojen kärjessä on kirjoitus kesäkuussa 2012 edesmenneestä rakastetusta esikoislestadiolaisten saarnaajasta Olavi Simolin ja Raamattu (2010/01).

Minua on hämmästyttänyt Phos to Alethinon- blogin kestosuosikkina pysynyt kirjoitukseni Shallow Hal elokuvasta (2011/06). Vaikka mukana ovat Gwyneth Paltrow ja Jack Black 2001 valmistunut romanttinen komedia ei kuitenkaan liene kovin tunnettu. Nyt tämän blogin kärkeen on noussut ylivoimaisesti Sylvia Kristel - Emmanuelle (2012/05).


Ovat nuo aika hurjia lukemia ja osoittavat blogi-tekniikan julkaisuvoimaa Internet aikakaudella. Kyllä kai niitä kirjojakin pitää vielä kirjoittaa, mutta ne eivät mitenkään tavoita asioista kiinnostuneita välittömästi ja kautta maailman. Ammattilaiset pitävät tietokoneita pystyssä 24/7, torjuvat viruksia ja antavat monenlaista tukea ja apua kirjoittajille. Sivujen suunnittelu on myös ammattilaisten työtä ja jälki on minusta hyvin kaunista, vaihtoehtoja on paljon. Hyvin tärkeä on myös mahdollisuus liittää teksteihin monivärikuvia ja linkittää tekstejä muihin asiaan liittyviin sivuihin.


Kiitos kaikille blogejani kommentoineille, niin arvostelijoille kuin samaa mieltä oleville. Koetan mahdollisuuksien mukaan vastata jokaiselle kommentoijalle ja iloitsen siitä, että tekstieni sisältöä on kenen tahansa mahdollista korjata, täydentää, vastustaa tai puolustaa nimimerkin suojissa!


Ennen kaikkea 100.000 käänteessä tahdon kiittää Herraamme ja Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta. Koen että minulle on avattu suuri ja hedelmällinen työkenttä ja eloa on paljon. Minusta on näiden myötä tullut myös jonkinlainen epävirallinen nettipappi, ja kiitän esirukouksista tämän uudenlaisen hengellisen työn puolesta. 

On ollut hyvä huomata, että suomalaiset seurakunnat ovat oivaltaneet tietoverkostojen merkityksen ja tehon ihmisten tavoittamiseksi ja alkaneet panostaa virallisten nettipappien ja sielunhoitajien toimintaa ja muutenkin yhä enemmän hyödyntävät nettiä Taivasten Valtakunnan käytössä. 

keskiviikko 4. heinäkuuta 2012

Taivaassa ei synnytä - sinne synnytään

Israelin Jumala luo ihmisen mieheksi ja naiseksi, jotka yhdessä ovat Jumalan kuva. Ihmiselle annetaan käsky, jonka me - monista muista Jumalan käskyistä poiketen - olemme tunnollisesti ja tehokkaasti täyttäneet!
Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu."
1 Ms 1:27-28
Tänään ihmisiä on yli seitsemän miljardia ja lisää ihmislapsia syntyy joka hetki. Koko muu elollinen luomakunta vapissee edessämme, kun saamme tehdä heille aivan mitä tahdomme.

Saddukealaiset eivät Jeesuksen aikana uskoneet ylösnousemukseen. Oppi on myöhäinen juutalaisuudessa ja pyhissä Kirjoituksissa eivätkä perinteiset saddukeukset saaneet sitä mahtumaan järkeensä. Aiheesta tuli keskustelua Nasaretin rabbin kanssa, joka vastasi näin Luukkaan evankeliumin mukaan.
Jeesuksen luo tuli sitten muutamia saddukeuksia, niitä, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: "Opettaja, Mooses on säätänyt näin: 'Jos miehen veli kuolee ja tältä jää vaimo mutta ei lasta, miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen.' Oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli lapsettomana. Silloin toinen otti hänet, sitten kolmas, ja vuorollaan kaikki seitsemän. Kaikki he kuolivat jättämättä jälkeensä lapsia. Lopuksi nainenkin kuoli. Kenen vaimo tämä nainen on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimona."

Jeesus vastasi heille: "Tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi. Mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia.
Luukas 20:27-36
KR 1992 tässä taas hieman silottelee suomenkieltä pudottaen tärkeän nyanssin - KR 1938 "tässä maailmanajassa" vastaa minusta tarkemmin kreikan αιών aion sanaa.


Taivaassa ei synnytetä lapsia
Opimme Herran Jeesuksen vastauksesta saddukeuksille, että tulevassa maailmanajassa ei mennä avioliittoon eli siellä ei synnytetä lapsia (Jeesuksen ajan paha ja avionrikkoja sukupolvi sentään yhdisti vielä nämä kaksi asiaa).

Taivaassa olevien ihmisten väkiluku ei kasva siellä luonnollisen syntymän kautta, vaan väestön määrä perustuu laskettuun kiintiöön arvollisiksi katsottuja kansalaisia. Tämä kiintiö on asetettu jo ennen maailman perustamista
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan Poikansa!
Ef 1:3-6

Taivaaseen synnytään
Taivaaseen valittu joukko on Jumalasta syntynyttä väkeä. Missä he sitten ovat syntyneet, jos eivät taivaaasa?

Taivaan kansalaisuuden saavat ovat syntyneet täällä tässä maailmanajassa, tässä maailmassa, tässä ajassa - Taivasten valtakunnassa.

Kuuluisin ja tutuin kohta tästä pyhän Raamatun opetuksesta on Jeesuksen yöllinen keskustelu arvostetun fariseuksiin kuuluvan Nikodemoksen kanssa. Johanneksen evankeliumi kertoo
Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan." Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa."  Nikodemos kysyi: "Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?"

Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: 'Teidän täytyy syntyä uudesti.' Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita."
Joh 3:1-8

Born again Christians
Uudestisyntyneet kristityt ovat usein olemukseltaan ja käytökseltään niin pottumaista väkeä, että tavallinen kirkkokansa on alkanut välttää koko käsitettä.

Kastekaavassahan kirkko opettaa, että kasteessa synnytään Jumalan valtakuntaan ja tullaan Jumalan lapseksi. Eikös tämä sitten muka riitä, että ihan vaan armosta olemme pelastettuja, emme tekojemme tähden, emme edes uskon ratkaisumme tähden?

No ei tarvitse kauan tavallista suomalaista kirkkokansaa seurata, kun tajuaa että eivät nämä kaikki taida Jumalan lapsia olla. Vesi on kyllä, josta Jeesus Nikodemokselle puhuu, mutta missä Henki?

Kun Risto Blom osoitti esikoislestadiolaiselle kansalle, että heidän saarnaajillaan ei ole yhtenäistä opetusta siitä, miten tullaan Jumalan lapseksi, hän sai kenkää koko liikkeestä. Totuudenpuhujaa ei siedetty.

Muodostettiinpa yksityiskohdista millaisia oppeja tahansa, perustava totuus säilyy - taivaaseen synnytään. Sinne ei ole mitään muuta tietä!

Marttyyrikirkon kaunis tapa puhua uskonsa tähden surmattujen "syntymäpäivästä" liittyy tähän, mutta ei ole aivan sama asia. He ovat jo syntyneet Taivasten valtakunnassa ja nyt Jumalan lapsi pääsee kotiin kuoleman kautta.