maanantai 29. joulukuuta 2008

Beetlehemin lastenmurha

Kuningas Herodeksen palatsi ja mausoleumi Herodion hallitsee yhä Beethlehemin maisemia

Viattomien lasten päivänä muistetaan ainoastaan Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa esiintyvää kertomusta Beetlehemin lastenmurhasta


Kolmiosainen kertomus
Kertomuksessa on kolme jaksoa, joista jokainen nojaa Herran ennalta profeetan suulla antamaan ilmoitukseen Jeesuksen elämänvaiheista. Matteus tahtoo osoittaa, että näin kirjoitukset täyttyivät:

1. Pako Egyptiin
2. Beetlehemin lastenmurha
3. Paluu Egyptistä1. Jakeet 13-15

Hoosea 11:1 Egyptistä minä kutsuin poikani
Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet."

Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: "Egyptistä minä kutsuin poikani."


2. Jakeet 16-18

Jer 31:15 Raakel itkee lapsiaan
Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus:

"Ramasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole."


3. Jakeet 19-23

KR 1992 ilman VT viittausta Häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi

"Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet."

Joosef heräsi, otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, että Juudean kuninkaaksi oli Herodeksen jälkeen tullut tämän poika Arkelaos, hän ei uskaltanut mennä sinne. Saatuaan sitten unessa ohjeen hän meni Galileaan ja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus: häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi."


Historiallinen kritiikki
Uuden testamentin historiallis-kriittinen tutkimus koettaa selvittää myös Matteuksen evankeliumin kertomuksen todenperäisyyttä. Kertomuskokonaisuuden selkeä rakenne, Joosefin uni, Joosefin toimenpiteet, raamatullinen perustelu pistää silmään. Olisiko mahdollista, että Matteus halusi keksiä kertomuksen itämaiden tietäjien jälkeen, joka osoittaisi, miten Jeesus on toinen Mooses. Tahtoihan faaraokin tuhota Mooseksen ja kaikki Israelin poikalapset? Tiedemiehen korvaan särähtää myös lause "Herran enkeli ilmestyi unessa..."

Saahan näin kysyä. (Kirjoitan toiseen tekstiin itämaan tietäjistä, joita koskevan kertomuksen ymmärtämiseen on paljon uutta tietoa.)

Matteus mainitsee useampia maantieteellisiä paikkoja, Beetlehem, Egypti, Israelin maa, Nasaretin kaupunki. Kohdassa esiintyy myös Herodes Suuri (73-4 eKr) ja hänen Malthaken kanssa saamansa poikan Herodes Arkelaos (16 eKr-18 jKr.). Molemmat ovat historiallisia henkilöitä, jotka vaikuttivat Rooman Palestiinan provinssissa Jeesuksen syntymän aikaan.

Herodes Arkelaoksen hallitusaika Juudean, Samarian ja Edomin etnarkkina 4 eKr-6 jKr isänsä kuoleman jälkeen antaa alle 10 vuoden tarkkuudella ajoituksen Matteuksen evankeliumissa oleville Jeesuksen syntymään liittyville tapahtumille. Hakemalla saa hakea vastaavaa tarkkuutta muualta Rooman ajan provinssien henkilöhistoriasta!


Jeesuksen syntymävuosi ennen ajanlaskumme alkua
Herodes kuoli ennen ajanlaskumme alkuam nykyisten arvioiden mukaan vuonna 4 eKr. Jeesuksen syntymän ajankohta laskettiin bysanttilaisella ajalla sen ajan tietojen ja lähteiden perusteella. Skyytialainen munkki Dionysios Exiguus laski ajankohdan Rooman kaupungissa vuonna 525 jKr.

Täytyy nostaa hattua, melko hyvin hän tehtävässään onnistui. Aika monet historiantutkijat ajoittavat Jeesuksen syntymän jonnekin vuoden 7 ja 4 välille eKr.

Itämaan tietäjien antaman tiedon mukaan Herodes antoi tappaa kaikki kaksivuotiaat tai sitä nuoremmat poikalapset, joten samaan haarukkaan tuokin menee, vuoteen 6 eKr. Jos näin on, vallanhimoinen Herodes kuoli hyvin pian Beetlehemin lasten surmaamisen jälkeen.


Keksittyä profetioiden toteutumista?
Väite keinotekoisesta keksimisestä perustuu ajatukseen, että Matteus olisi tahtonut todistella, että Jeesus on Israelin Messias keksimällä tarinoita, jotka vastaisivat Israelin kansan messiasodotuksia roomalaisaikana.

Tämä on kuitenkin tässä tapauksessa melko väkinäisen näköistä. Nykyajan kriittinen tutkija - eikä tarvitse olla edes tutkija - nostaa vähän kulmakarvojaan miten Hoosea tai 2 Ms 4 "Egyptistä minä kutsuin poikani" olisi niin väistämätön ennustus, että sitä varten pitää tämmöistä tarinaa kehitellä.

Jeremian profetian "Raakel itkee lapsiaan" Matteus muistaa ja käyttääkin sanaa Jeremia. Tämä liittyy Beetlehemin lastenmurhaan, koska Raakelin hauta on Beetlehemin, Efratan tien varrella.

Vaan entä tuo "pitää kutsuttaman Nasaretilaiseksi". Siihen ei Matteus suoralta kädeltä edes löytänyt linkkiä eikä varsin hyvin Raamatun tunteva käännöskomitea löytänyt mitään linkkiä Vanhasta testamentista tähän jakeeseen. Miksi Matteus menisi keksimään tarinaa, jonka profeetallinen tausta on hieman ongelmallinen.

Päin vastoin,Natanael kysyi innostuneelta Filippukselta perustellusti "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää" Joh 1:43-46

Ei tunnu kovin pakottavalta tähän sepustaa tarinaa. Pikemmin Matteuksen tavasta käyttää Raamattua saa vaikutelman, että hän kertoo kuulemistaan tapahtumista ja tahtoo sitten löytää niille profeetoista ennustuksia, näin oli jo etukäteen ilmoitettu Israelin profeettojen suulla.

No, ehkä joku tahtoo silti pitää kiinni teoriasta, että Matteus keksi näitä tarinoita etenkin sen tähden, että Markus ja Luukas, joka tarkkaan tutki asioita ja olisi voinut haastatella Maria-äitiäkin, eivät tällaista mainitse. Kaikenlaisia teorioita voidaan rakentaa ja synoptikkojen tutkimus historiallis-kriittisin menetelmin on sangen vaativaa hommaa, johon monet tiedemiehet ovat uhranneet elämäntyönsä. Se on melkein kuin suo, johon helposti uppoaa ennenkuin oppii arvioimaan ja luokittelemaan tätä arvokasta ja laajaa Uuden testamentin tutkimuksen aluetta.


Käsinkosketeltavaan aikahistoriaan paalutettu
Vaan on mielestäni kuin Israelin Jumala olisi oikein tahtonut paaluttaa nämä Beetlehemin tapahtumat väkevästi ja konkreettisesti historian todellisuuteen.

Apostolisessa uskontunnustuksessa isketään Jeesuksen ristinkuolema historiaan vankalla rautanaulalla "kärsi Pontius Pilatuksen aikana".

Samoin voisimme aivan hyvin sanoa "sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta kuningas Herodeksen aikana".

Eikä ole mikä tahansa kuningas tai Pilatuksen tapainen pikkupoliitikko, josta pitää etsiä tietoja kuin neulaa heinäsuovasta! Koko Pyhän maan arkeologian laajan skaalan sisällä ei ole ketään muuta hallitsijaa, josta meidän päiviimme olisi säilynyt yhtä vakuuttava ja valtava käsinkosketeltava ja omin silmin nähtävä todistusaineisto: Jerusalemin temppelialue, Hebronin Makpelan luola, Samarian Augustus-temppeli, Kesarean satama ja rannikkokaupunki vain muutamia monumnetaalisia kohteita mainitakseni.

Ja tämän lisäksi Herra antoi juutalaisen Josefuksen kirjoittaa paksuja kirjoja, joissa on valtavasti tarkkaa tietoa juuri tästä yhdestä kunkusta, Herodes Suuresta, Beetlehemin lasten murhaajasta.

Josefuksen antama kuvaus tästä voimakkaasta ja traagisesta kuninkaasta sopii Matteuksen evankeliumin kertomuksen taustalle hyvin


Rikottu sarkofagi Herodes Suuren mausoleumista

Samoin kuin Josefuksen henkilökuvaus kuninkaasta antaa historialliset puitteet Beetlehemin lastenmurahlle, samoin yhä olemassaoleva Herodium, Herodeksen palatsi ja hautamausoleumi luo synkän historian varjon Beetlehemin kaupungin taustamaisemaan.

Kuten aina uskonasioiden kanssa, nytkään kenenkään ei ole pakko uskoa. Todisteet eivät siihen riitä. Mutta riittävästi on todistusaineistoa sille, joka tahtoo uskoa.

Kukaan ei ole pystynyt kumoamaan Matteuksen kertomuksen todenperäisyyttä, vaikka epäilyksiä sitä vastaan on sekä aiheellisesti että aiheettomasti heitetty!

perjantai 26. joulukuuta 2008

Laestadius ja maahiset


yhteydet vanhoihin kansanperinteisiin ovat erityisen voimakkaita Lapissa, jossa maahiset yhä tänään elävät kansan muistissa ja tavoissa.

Lapin herättäjä ja Pohjolan apostoli Lars Levi Laestadius oli itse äitinsä puolesta saamelainen.

Näin hän oli herkkä luonnossa kulkija, sen äänien, värien, luonnon moninaisten ilmiöiden tarkkailija.

Etevänä kielimiehenä Laestadius laati saamelaisille "kotalappi" kirjakielen

Tiedemiehenä Laestadius ei tutkinut ja kerännyt vain kukkia vaan tallensi myös arvokasta ja monipuolista tietoa saamelaisten tavoista ja uskonnosta.

Rauna Kuokkanen, PhD
Dekána/Dean of Academic Studies
Sámi Allaskuvla/Sami University College
Hánnoluohkká 45
9520 Guovdageaidnu/Kautokeino
Norway
tel. (+47) 7848 7713
Mob. (+47) 9283 7146

Saamelainen Rauna on nykyään Kanadassa, Ontariossa, tutkimassa globalisaation ja kansallisen autonomian asioita.

Kanadassa on intiaanien asema järjestetty paljon paremmin kuin USA:ssa, jonka lähihistoria on suorastaan järkyttävä intiaanien kansanmurhineen ja reservaatteineen.

Hän on arvioinut lestadiolaisen uskontotieteen professori Juha Pentikäisen kirjaa saamelaisista "Saamelaiset. Pohjoisen kansan mytologia" artikkelissaan

Noitarumpu, Laestadius ja saamelainen mielenmaisema.

aikamme valkoihoiselle lestadiolaiselle saattaa olla yllätys, miten tosissaan Laestadius otti saamelaisten uskonnon.

mutta hänellä oli siihen poikkeukselliset edellytykset.

uskallan väittää, että meidän Herramme Jeesus Kristus piti tärkeänä, että Hänen valitsemansa Pohjolan apostoli ymmärtää sisältäkäsin ja herkän luonteensa saamelaisten kieltä ja kulttuuria, uskonnollisia perinteitä, maahisia ja noitarumpuja.

Valinnan viisaus näkyy Laestadiuksen työn syvällisessä merkityksessä saamelaisille sekä kulttuurin että kansallisen identiteetin ja vähemmistökansan, alkuperäiskansan kysymysten kannalta.

Aikamme jumalattomat ihmiset, jotka eivät usko sen enempää Jeesukseen kuin Jumalaan tai Pyhään Henkeen, pitävät Laestadiuksen työtä saamelaisten parissa "valkoisena kulttuurikolonialismina".

Kun Maria matala tyttö saapui Suomeen, vihainen vaka vanha Väinämöinen alkoi soutaa suurille ulapoille.

nämä ihmiset varmaan ajattelevat, että kristinuskon tulo Suomeen tuhosi suomalaisen kansanperinteen ja olisivat mielellään jättäneet meidät Lallin kanssa pakanuuden yöhön.

samalla tavoin "olisi ollut parempi ettei Laestadiusta olisi" ja saamelaiset saisivat shamaaniensa kanssa vapaasti yhä rummuttaa itsensä tuolle puolen rajan.

nämä epäuskoiset ihmiset ovat oikeassa, jos Jumalaa ei ole olemassa.

jos Jumala on olemassa, he ovat lähes totaalisesti väärässä.

keskiviikko 24. joulukuuta 2008

Jouluevankeliumi Agricola 1548

Se tapactui sijs nijnä Peiuine/ Ette Yxi Käsky wloskeui Keisarild Augustuselda/ ette caiki Mailma piti Werolisexi laskettaman.

Ja teme weron Laskema oli ensimeine'/ ia silloin tapactui coska Kyrenius oli Waldamies Ylitze Syrian maan.

Ja menit itzecukin Caupungihins andaman heidens arwatta.

Nin mös Joseph Galileast Nazaretin Caupu'gist ylesmeni Judeaa' Dauidin Caupu'gin ioca cutzuta' Bethlehem/ Sille ette hen oli Dauidin Honest ia perehest/ ette hene' piteis mös itzens aruauttaman

Maria' hene' kihilatun Eme'dens ca'sa ioca oli rascas.

Nin tapactui heide' sielle ollesans/ ette synnyttemise' peiuet tulit teutetyxi.

Ja hen synnytti Poian henen Esikoisens/ ia kiäri henen capalohin/ ia laski henen Seimen/ sille ettei ollut heille sija maiasa.

Ja Paimenet olit samas Paicakunnas walwadhen Pellola laumans Ylitze/ iotca wartioitzit öölle heiden Carians.

Ja catzo/ HERRAN Engeli seisoi heiden tykenens/ ia HERRAN kircaus heite ymberinswalghisti/ ia he peliestyit swrella pelgolla.

Ja sanoi heille Engeli/ Elkette te pelietkö/ Sille catzo mine ilmotan teile swren ilon/ ioca tuleua on caikelle Canssalle

Sille ette teille ombi tenepene syndynyt Wapactaija/ ioca ombi HERRA Christus Dauidin Caupungis.

Ja teme on teille mercki. Te leudhet Lapsen Capalohin kiärityn/ panduna seimeen.

Ja cocta oli Engelin cansa swri Taiualisen sotawägen ioucko/ iotca kijtit Jumalata ia sanoit/

Cunnia olcon Jumala' corkiuxijs Ja maasa Rauha/ Ja inhimisis hyue Tacto.

Ja se tapactui/ ette Engelit heiste poislexit Taiuasen/ Nin puhuit ne Paimenet keskenens/ Kieukemme haman Bethleheman/ ia catzokam site asia ioca tapactui/ ionga Herra ilmoitti meille.

Ja he tulit kijruchtadhen/ ia Leudhit Marian. Ja Joseph/ ynne lapsen cansa ioca macas seimes.

Coska he sijs sen nähnyet olit/ iulghistit he sen Sanoman/ ioca heille sanottu oli teste Lapsesta.

Ja caiki/ iotca sen cwlit/ imechtelit nijte puheita quin heille sanottu oli Paimenilda.

Mutta Maria ketki caiki nämet sanat/ tutkistellen hene' sydhemesens

ia Paimenet palasit/ ylisteijn ia cunniottaijn Jumalata/ caikista quin he cwlluet ia nähnyet olit/ ninquin heille sanottu oli.

www.finbible.fi

tiistai 23. joulukuuta 2008

Jouluevankeliumi stadiksi pamlattuna

1. Sillon Augustus, joka oli niinku keisarina, anto käskyn, ett koko jengin valtakunnas tarvii pistää sille verot byysaan.

2. Tää oli eka kerta ko se verotti ja sillon tää Kvirinius oli Syyrian dirikana.

3. Kaikki jengi lähti hoitaan hommat verovirastoon, jokanen omaan stadiinsa.

4. Niin Joosefki lähti Galileasta, Nasaret-Citystä, ja meni kynittäväks Juudeaan, Daavidin stadiin, koska se kuulu Daavidin porukoihin.

5. Se tsöras sinne yhdessä sen gimmafrendin Marian kans, joka venas beibii.

6. Ja ku ne oli siellä, se Maria alko pukata sitä beibii.

7. Se oli sen eka, ja se oli kundi, siis se skidi. Maria pisti sille kapalot ja duunas sen seimeen, koska ne ei päässy paikalliseen motelliin ku se oli ihan täys.

8. No, siiinä lähellä oli jotain ihme paimenii yöllä tsiigaan niiden elukoita.

9. Ja äkkiä niiden edessä stondas Herran enkuli ja Herran lysis ympäröi ne.

10. Mutt se enkuli alko heittää läppää: "Ei niinku mitään hämminkii hei. Mä ilmotan teille karseen ilon ja se koskee koko jengii.”

11. Just tänään teille on Daavidin stadissa syntyny Vapahtaja. Se on Kristus.

12. Tää on teille niinku merkkinä: se skidi bunkkaa seimessä pamperseissa."


13. Ja samalla hetkellä enkulin ympärillä oli tosi hevi taivaallinen sotajengi, joka präis tö Loord ja sano:

14. "Jumalan on kunnia ylhäällä ja rauha täällä alhaalla meikäläisten joukossa, joita se diggaa."

15. Kun enkulit siit sitt silpas takas taivaaseen, paimenet funtsi: "Lets kou to Piitlehem. Siellä me nähdään, mikä tää homma oikein on, tää mistä toi enkula meille kerto."

16. No ne lähti sit kiitään ja löysi Marian ja Joosefin ja sen skidin, joka bunkkas seimessä pamperseissa.

17. Kun ne näki tän, ne kerto kaiken mitä ne tiesi skidistä.

18. Jokanen, joka kuuli paimenten jutut, oli ihan ulalla, ne ei vaan snaijannu.

19. Mutt Maria stikkas kaikki sanat ja happeningit sydämeensä ja funtsi siellä näitä juttuja.

20. Paimenet lähti takas ja ne kiitti mennessään Jumalaa siitä, minkä ne oli kuullu ja mitä nähny. Kaikki oli just niin siistii ku niille oli sanottu.


Hyvää ja siunattua joulua mielle kaikille, joita Se diggaa!


Olli Seppälä slangintanut stadiksi

maanantai 22. joulukuuta 2008

Markus Malmivaara ja Raamattu

Jari Rankisen nettiblogista:


"tiistai, joulukuu 16, 2008
Rangaistus astui voimaan

Olimme suunnitelleet, että ensi sunnuntaina Markus Malmivaara ja minä toimitamme jumalanpalveluksen Karkun evankelisella opistolla. Minä olisin liturgi ja Markus saarnaisi. Markus oli pari viikkoa pois kotoaan ja tänä aikana hän oli saanut arkkihiippakunnan tuomiokapitulista kirjeen. Kirjeessä kerrottiin, että päätös erottaa hänet pappisvirasta on tullut lainvoimaiseksi, kolmen kuukauden erottaminen alkaa joulukuun alusta ja jatkuu helmikuun loppuun. Markus kertoi saamastaan kirjeestä sunnuntaina, kun juttelimme.

Tuomiokapitulin kirjeessä oli lueteltu ne tehtävät, joihin Markus ei saa osallistua pappisvirasta pidättämisen aikana: hän ei saa toimittaa jumalanpalvelusta, jakaa sakramentteja, hoitaa kirkollisia toimituksia, suorittaa yksityistä sielunhoitoa eikä toimia ripin vastaanottajana ja synninpäästön julistajana."

Erottamisen syy oli se, ettei Markus suostunut toimittamaan jumalanpalvelusta naispastorin kanssa."

Ah vuodata, Herra, jo Henkesi
ja herätä nuoriso Suomen.
Se johdata armossa tiellesi,
suo maahamme kaivattu huomen.

Me pyydämme Henkesi kastetta
ja parannusarmoa uutta.
Me varromme kevättä tuoretta,
me pelkäämme suruttomuutta.

Et, Herramme, kuoleman valtojen
nyt salline kansaamme voittaa,
kun ennenkin virvoitusaikojen
soit tulla ja armosi koittaa.

Siis sytytä taas pyhä liekkisi
nyt sydämeen nukkuvan nuoren,
niin että hän synnistä nousisi
ja näkisi Siionin vuoren.

Me uskomme Henkesi nostavan
näin kansamme kuoleman yöstä,
sen nuorison kiitosta laulavan
taas Poikasi lunastustyöstä.

Oi Kristus, nyt kanssamme rukoile,
ja Isäsi sinua kuulee.
Niin saapuvat herätysaikamme
ja taivaasta maan yli tuulee.

Virsi 504
Väinö Malmivaara 1933.
Virsikirjan lisävihkoon 1963.
www.evl.fi/virsikirjaVANKKA PAPPISSUKUKiuruveden Väinö Rafael Malmivaara (1879-1958), Kuopion piispana isänmaan kohtalonvuosina 1943-1954.

Mahtava rukousvirsi Suomen nuorison ja isänmaan puolesta, sytyttävä, hengellinen ja kääntää katseet Häneen, joka yksin voi kansaamme auttaa.

Väinön isä oli Wilhelmi Malmivaara (1854-1922) Lapualta. Savon ja Pohjanmaan suuren kansanherätyksen vahva johtomies. Hengellinen, raamatullinen, isänmaallinen pappi josta Suomen kirkko saa olla kiitollinen.

Wilhelmin isä Niilo Kustaa Malmberg (1807-1858) oli niin ikään Pohjanmaalta. Ukko Paavosta alkaneen herätysliikkeen voimakashenkinen ja merkittävä johtaja. Häntä pidetään Suomen kirkkohistorian merkittävimpänä evankelistana.

Markuksen isä on Punkalaitumen kirkkoherra, rovasti Klaus Arvi Tapani Malmivaara (1948-) Helsingissä syntynyt, mutta Kalvolan Heinun kylän äitinsä sukuperintönä saadulla maatilalla kasvanut.

Klaus on Väinö Malmivaaran pojanpoika. Kuopion piispana toiminut Jukka Malmivaara (1916-2002) on yksi hänen isänsä neljästä veljestä.

Markus Malmivaara, Vammalan seurakuntapastori, on siis seitsemännessä polvessa vanhaa, jykevää pappissukua. Tämä suku on saanut Jumalan armosta olla monella tavoin suurena siunauksena Suomen heränneelle kansalle.TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PÄÄTÖSPäätös seurakuntapastori Markus Malmivaaran kurinpitomenettelyasiassa

TIEDOTE 9.10.2008
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut päätöksen Vammalan seurakunnan seurakuntapastori Markus Malmivaaran menettelyä koskevassa kurinpitoasiassa.

Pastori Markus Malmivaara on tuomittu erotettavaksi virantoimituksesta (seurakuntapastorin virka) kolmeksi kuukaudeksi sekä pappisviran toimittamisesta kolmeksi kuukaudeksi. Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano tapahtuu tuomiokapitulin päätöksen lainvoimaiseksi tuloa seuraavan kuukauden alusta. Tuomiokapitulin päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja sieltä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tuomiokapituli on katsonut asianosaisten lausuntojen perusteella selvitetyksi, että pastori Markus Malmivaara on 2.9.2007, 7.9.2007 ja 3.2.2008 jättänyt hänelle määrätyn virkatehtävän toimittamatta ja siten laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan. Syynä Malmivaaran menettelyyn on ollut se, että hänet on määrätty toimimaan jumalanpalveluksessa yhdessä naispuolisen pastorin kanssa.

Koska kirkon viranhaltija ei voi teologiseen näkemykseensä tai vakaumukseensa vedoten kieltäytyä virkatehtäviensä suorittamisesta, pastori Malmivaara kieltäytyessään kolmesti jumalanpalveluksen toimittamisesta on toiminut vastoin seurakuntapastorin virkaan liittyviä virkavelvollisuuksiaan. Pappisviran keskeinen velvoite on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa Herran pyhää ehtoollista jumalanpalveluksessa. Näin ollen Malmivaaran menettely on ollut myös pappisviran velvoitteiden vastaista.

Rangaistusta mitatessaan tuomiokapituli on ottanut huomioon toisaalta sen, että Malmivaaran virkavelvollisuuksien vastainen menettely on ollut tahallista, vakaaseen harkintaan perustuvaa ja toistuvaa, sekä toisaalta sen, että Malmivaaraa ei ole aikaisemmin tuomittu kurinpitorangaistukseen.---
Turun arkkihiippakunta on arkkipiispa Jukka Paarman (1942-) istuin ja hänen rinnallaan on Turun piispa Kari Mäkinen (1955-), jotka ovat molemmat tämän ratkaisun tehneen Suomen vanhimman tuomiokapitulin vastuun kantajia.

Seurakuntapastori Markus Malmivaaran saama kurinpidollinen rangaistus on siis Suomen ev.lut. kirkon korkeimman johdon antama.


MITÄ MARKUS MALMIVAARA ON TEHNYT?

Mitä siis Markus Malmivaara on tehnyt Vammalan pastorina toimiessaan, että häntä kirkko tahtoo oikaista ja varoittaa myös muita lankeamasta samalla tavoin?

Nyt on armon aika. Viimeisen tuomion aika tulee myöhemmin.

Onko siis Markus Malmivaara Turun entisen piispa Ilkka Kantolan (1957-) tavoin rakentanut avioliittonsa rinnalle toisen rakkaussuhteen?

Häneen suhtauduttiin hyvin armollisesti, eikä hänen pappeuteensa mitenkään koskettu. Ilkka Kantola päätti vakavan harkinnan ja keskustelujen jälkeen itse luopua piispanvirasta.

Varsin pehmeänä laskuna hänelle tarjottiin Suomen ev.lut. kirkon perheneuvontatyön johtajan virkaa.Pois se!

Pastori Malmivaaraa ei syytetä avionrikkomisesta, joka on vastoin pyhän Raamatun opetusta.

No mitä hän on tehnyt?

onko hän opetuksessaan poikennut pyhän Raamatun ja luterilaisten Tunnustuskirjojen opetuksista?

nyt on armon aika. Viimeisen tuomion aika tulee myöhemmin.

Pastori Antti Kylliäinen on julkaissut kirjan, jossa hän tallaa jalkoihin Jumalan Pojan kalliin veren ja kumoaa kristillisen uskon perustuksiaan myöten.

Häneen suhtauduttiin varsin armollisesti eikä hänen pappeuteensa puututtu millään tavoin. Arvostettu ja rakastettu Helsingin hiippakunnan piispa Eero Huovinen (1944-) "keskusteli asiasta" pastori Kylliäisen kanssa. Täytyyhän myös papilla olla oikeus pohtia kristinuskon perustavia kysymyksiä ja esittää niistä mielipiteitään.

Pastori Kylliäinen on nyt itse siirtymässä seurakuntapapin tehtävistä yritysmaailmaan kertomaan armosta työpaikkailmapiirin kehittämiseksi.

Armosta, jossa ei Jumalan Pojan uhria tarvita.
Pois se!

Pastori Markus Malmivaaraa ei syytetä poikkeamisesta pyhän Raamatun opetuksista eikä luterilaisten Tunnustuskirjojen keskeisestä sisällöstä.

Mistä pastori Malmivaaraa sitten kuritetaan?

onko hän seissyt paikkakunnan Alkon seinän vierellä humalapäissä ja kusenut siinä aikuisten ja lasten kävellessä kirkkoherran ohi? Onko hän valmistautunut vaalisaarnaansa edellisenä iltana paikallisen ravintolan pöydän alla umpihumalassa? Lukiko hän vaalisaarnakseen saarnakijasta jonkun kirjoittaman tekstin, kun ei itse pystynyt sitä valmistamaan?

Nyt on armon aika. Viimeisen tuomion aika tulee myöhemmin.

Kyseiseen pastoriin suhtauduttiin armollisesti ja ymmärtäen eikä hänen pappeuteensa koskettu. Päin vastoin, hänestä tehtiin juhlallisesti piispan johtamissa menoissa tuon paikkakunnan kirkkoherra. (kunnes piispa vaihtui ja Jukka Malmivaara tuli paikalle)
Pois se!

Pastori Markus Malmivaaraa ei syytetä siveettömyydestä, julkisesta juopottelusta ja paheellisesta elämästä, joka aiheuttaisi Vammalassa suurta surua elävän seurakunan parissa.

Pastori Malmivaaraa syytetään siitä, että hän katsoo oikeudekseen toimia omantuntonsta mukaisesti.


OMANTUNNON HOITAMINEN KIRKOSSA

Olimme sitten naispappeuden puolustajia ja vastustajia, emme voi kieltää sitä, että pyhän Raamatun suositukset seurakunnan paimenesta ovat selkeät ja viittaavat myös paimenen sukupuoleen.

Suomen ev.lut. kirkko, tässä tapauksessa Turun arkkihiippakunta, katsoo, että kirkon työssä olevalla ei ole tällaista omantunnon vapautta.

Kirkon asettama piispa Heikan työryhmä totesi, että kirkolliskokouksen aikanaan laatima ponsi omantunnonarkojen työntekijöiden suhteen, ei sido laillisesti eikä moraalisesti tämän päivän kirkkoa.

Elämme armon ajassa.

Suomen ev.lut. kirkko rukoilee sunnuntain jumalanpalveluksissa, että Jumala suojelisi seurakunnan paimenet puhtaina opissa ja elämässä.

Apostoli Paavali, joka on keskustellut ylösnousseen Kristuksen kanssa kasvoista kasvoihin ja saanut Jeesukselta evankeliumin vietäväksi pakanakansoille, opettaa omantunnon tärkeydestä hienolla tavalla.

Hän esimerkiksi sanoo, että jos syöt jotain - vaikkapa joulukinkkua - josta veljesi tai sisaresi tulee murheelliseksi omantunnon tähden, voisit yhtä hyvin olla syömättä, että et loukkaisi häntä. Vaikka tiedät ettei sitä Freyerille ole uhrattu.

Meille kaikille on annettu omatunto.

Kristillisen kirkon erityinen tehtävä, vastuu ja olennainen työ on omantunnon hoitaminen.

Syyllisyys, synnin aiheuttamat raskaat taakat, lain rikkomisen aiheuttama kirous kodeissa ja kansakunnassa, Jumalan tahdosta poikkeamisen ankaruus.

Tätä hoidetaan armolla, jonka Jeesus Kristus on yksin ansainnut koko kristikunnalle Golgatan keskimmäisellä ristillä.

Tätä puhtaan omantunnon lahjaa juhlimme nyt jouluna Betlehemin lasta ylistäessämme ihanin lauluin.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on omantunnon asioiden erikoistuntija.

muut asiat ovat sivuseikkoja.

Oi jospa saisimme elää armon aikaa ja osaisimme hoitaa heikkoja veljiämme ja sisariamme, jotka vielä ottavat todesta pyhän Raamatun sanat ja tahtovat niiden mukaan elämäänsä ja opetustaan ojentaa.


Valo syttyi, Jeesus syntyi,
enkeli sen tiedon toi.
Mahtavasti maahan asti
taivaan joukon kiitos soi.
Miksi siitä en nyt kiitä,
miksi riemuita en voi?

Ihmetellen, tutkistellen
äidin sydän riemuitsee.
Messiasta, toivon lasta,
Simeonkin syleilee.
Miksi mulla, miksi sulla
sydän yhä kylmenee?

Valvovilla paimenilla
nyt on kiire seimen luo.
Lapsoselle pienoiselle
kiitoksen he hartaan tuo.
Miksen juokse seimen luokse,
miksen kiiruhda kuin nuo?

Syttyi tähti, kohta lähti
matkaan viisaat itämaan
etsiskellen, tiedustellen
synnyinpaikkaa kuninkaan.
Miksen sinne lähde, minne
lähtivät he kulkemaan?

Jumalaansa, auttajaansa,
seimeen äiti kapaloi.
Tällaisille syntisille
koitti siinä aamunkoi.
Siitä sulle, siitä mulle
joulu taaskin sanan toi.

Juuri meille kylmenneille
Jeesus avun tuonut on.
Kiitä, kiitä Herraa siitä,
toivon saa nyt toivoton.
Nyt on sulla, nyt on mulla
riemujuhla verraton.

Wilhelmi Malmivaara 1898. Virsikirjaan 1938.

sunnuntai 21. joulukuuta 2008

Nettiruukku

Monet blogissani olevat tekstit olen kirjoittanut alkujaan Nettiruukku nimiseen forumiin.

Siellä on kaikille lukijoille avoin raamattupiiri, jossa keskustelujen alustajana on professori Antti Laato, sekä Ruukku-lehden tilaajille tarkoitettu keskustelupiiri.

Maria, Herran piikanen

Raamattua korkeimpana auktoriteettina pitävinä meidän protestanttien tulisi löytää oikea tapa ylistää Mariaa autuaaksi.

Sanoohan Marian kiitosvirsi

"Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,
minun henkeni riemuitsee Jumalasta,
Vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa.

Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua
autuaaksi, sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria
tekoja."

Luukas 1:46-49.

meidän ei tosiaan tarvitse osallistua Marian palvontaan, joka menee yli äyräiden, eikä siitä riidellä.

kukin seisoo Herran edessä ja vastaa näistä asioista Hänelle.

mutta Haamulin osoittamalla tavalla voimme katsella Mariaa myös uskon ja uskovan ihmisen esikuvana.

joka kuulee Sanan ja uskoo sen

jonka elämässä Jumalan Sana tulee lihaksi

tämä on ainutlaatuinen tapahtuma, inkarnaatio ja Jeesuksen syntymä ihmiseksi Beetlehemissä kaksituhatta vuotta sitten.

ja tämä on toistuva tapahtuma, kun Jumalan Sana tulee lihakasi meidän elämässämme ja saa aikaan sen, mitä varten Jumala on sen lähettänyt.

yksinkertainen, kuuliainen, nöyrä ja hiljainen, sydämessään paljon kuulemaansa miettivä ja varmasti rukouksen ihminen.

Neitsyt Maria voi myös olla meidän sukupolvellemme puhtauden esikuva, mallina nuorille tytöille ja nuorille miehille, että kihlaus ja avioliitto ovat edelleen suuria Jumalan lahjoja.

kannattaa odottaa, sillä tarkoitus on että Jumala antaa lapsen jos toisenkin, joista jokainen on suuri Jumalan lahja ja ansaitsee turvallisen perheen.

vaikka isän osuus ei aina olisikaan kaikille niin selkeä. Joosef teki miehen teon ja otti tytön vaimokseen.

>>
"Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä..."

Tämä on samalla myös tavallaan kuvaus siitä, mitä meissäkin tapahtuu, kun uudestisynnymme. Se on kuvaus uuden ihmisemme syntymisestä Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Silloin meillekin kuuluvat nämä sanat, jotka Elisabet lausui Marialle Pyhän Hengen vaikuttamana: "Autuas sinä, joka uskoit!"
Usko oli Mariankin kohdalla Herran alkama ja täyttämä teko. Omasta puolestaan Maria oli varmaankin nimensä veroinen (Marian nimen voidaan tulkita suomeksi tarkoittavan "vastahakoisuutta"). Lihallisen ihmisensä puolesta hänkin - ilman Jumalan antamaa Henkeä - oli vastahakoinen.

Room. 8:6
Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
Room. 8:7
sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

>> nimimerkki Haamul Nettiruukku

Neitsyt tulee raskaaksi

4. adventtisunnuntai

Matt. 1:23
- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -
se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.


Siinäpä Jesajan jae, jossa pohtimista aikamme tietäjille.

"Neitsyt tulee raskaaksi"

tästä on peistä taitettu, "nuori nainen" vai "neitsyt"

johtuneeko se tästä pahasta avionrikkojasukupolvesta, johon kuulumme, että on kadonnut tuo vanhastaan melkein ilman muuta oletettu asia:

nuori nainen on neitsyt


Jesajan ja Ahas kuninkaan aikaan sopisi hyvin tuo ajatus, että nuori nainen, joka on neitsyt, menee naimisiin ja saa ihmeellisen pojan joka on merkki Jumalalta epäuskoiselle kunkulle.

tuollainen perusjuonne Jesajan tekstissä tosiaan on, konteksti, johon tämä jouluna luettu profetia sijoittuu.

olisiko tuo lapsi ollut Hiskia, hurskas kuningas, jota Jesajan kirjakin kehuu, vaikka varsin realistisin sanakääntein. (paha ei tapahdu ainakaan minun päivinäni jne..)

vaan tähän samaan profetiaan sijoittuu useampia tasoja, jotka ovat auenneet eri tavoin niiden lausumisen aikaan ja sitten yli seitsemänsataa vuotta myöhemmin, kun ne saavat uuden tulkinnan.

ei ihmisten keksimänä, vaan koska noin just tapahtui.

ai... tämäkin oli kirjoitettu, vaikka emme sitä oikein silloin tajunneet, jottain se Israelin Jumala tahtoo tehdä kansansa hyväksi

Neitsyt Marian nimi

Heprean kielessä nimi Maria/Mirjam tulee juuresta joka ilmaisee vastahakoisuutta.

lihamme on vastahakoinen Jumalan tahdolle.

mutta on paljon mahdollista, että sekä nimi Mooses että nimi Mirjam tulisivat Egyptin faaraoiden kielestä.

mss tarkoittaa synnyttää, Ramses eli Ra-mss, Ra-jumala synnyttää, Tuthmoses Tuth-mss

Raamatun hepreassa tuo Mooseksen nimen alussa ollut (egyptiläinen) jumalnimi olisi sitten pudotettu pois.

Raamattu itse antaa hepreankielestä selityksen vetää, nostettiin Niilin virrasta

Egyptin kielessä nimi Mirjam on juuresta mir, rakastettu

molemmat merkitykset sopivat Neitsyt Mariaan, tämä jälkimmäinen - rakastettu - ehkä paremmin Uuden testamentin antamaan kuvaan Jeesuksen äidistä

perjantai 19. joulukuuta 2008

Maria - ikuinen neitsyt

Yksimielisyyden ohje, kohta 8: "Maria, siunatuin neitsyt, ei siittänyt ainoastaan vain tavallista ihmisolentoa, vaan ihmisolennon, joka on todella korkeimman Jumalan Poika, kuten enkeli todistaa. Hän näytti jumalallisen majesteettiutensa jopa äitinsä kohdussa siten, että hän syntyi neitsyestä rikkomatta tämän neitsyyttä. Siksi hän on totisesti Jumalan äiti ja säilyi edelleen neitsyenä."

KONSTANTINOPOLIN KIRKOLLISKOKOUS vuonna 553, II anathema:

"Anathema jokaiselle, joka ei tunnusta, että Jumala, Sana, syntyi kaksi kertaa, ensimmäisen kerran ennen kaikkia aikoja Isästä, ajattomana ja ruumiittomana, toisen kerran viimeisinä päivinä tullessaan alas taivaista ja tuli lihaksi pyhän, kunniallisen, Jumalansynnyttäjän, ainaisen neitseen Marian kautta ja syntyi hänestä."

oppimani tulkinta, että luterilaiselle kirkolle Maria, ikuinen Neitsyt, tarkoittaa että kirkolla on Neitsyt Maria ja hänen yksityiselämänsä on tavallisen ihmisen elämää.

on sinänsä hieno ajatus

vaan mahtaneeko pitää paikkansa Tunnustuskrijojen valossa?

Marjatta, matala neiti


Marjatta, matala neiti,
pyhä piika pikkarainen,
kylpi kylyn kyllältänsä,

vatsan löylyn vallaltansa.
Teki tuonne pienen poian,
latoi lapsensa vakaisen
heinille hevosen luoksi,
sorajouhen soimen päähän.

Pesi pienen poikuensa,
kääri kääreliinahansa;
otti pojan polvillensa,
laittoi lapsen helmahansa.


Piiletteli poiuttansa,
kasvatteli kaunoistansa,
kullaista omenuttansa,
hopeista sauvoansa.
Sylissänsä syöttelevi,
käsissänsä kääntelevi.


Siitä meiän Marjatalle
kasvoi poika kaunokainen.
Ei tietä nimeä tuolle,
millä mainita nimellä.
Emo kutsui kukkaseksi,
vieras vennon joutioksi.


Etsittihin ristijätä,
katsottihin kastajata.
Tuli ukko ristimähän,
Virokannas kastamahan.


Ukko risti ripsahutti,


kasti lapsen kapsahutti
Karjalan kuninkahaksi,
kaiken vallan vartijaksi.


Siitä suuttui Väinämöinen,
jopa suuttui ja häpesi.
Itse läksi astumahan
rannalle merelliselle.
Tuossa loihe laulamahan,
lauloi kerran viimeisensä:
lauloi vaskisen venehen,
kuparisen umpipurren.


Itse istuvi perähän,
läksi selvälle selälle...


Kalevala 50. runo, osia

Luojan virsi

Maaria pyhäinen Neitsyt,
vaimo valkeaverinen,
meni metsän rantuelle,
näki oksalta omenan,
näki puulta pähkinäisen:
ylähähkö maasta syödä,
alahahko puuhun nousta.

Otti kartun kankahalta,
pudotti omenan puusta,
sorti maahan pähkinäisen.
Poimi suuhun pähkinäisen,
loi omenan huulillensa,
huuliltansa kielellensä,
kieleltä keruksillensä.

Tuosta tyytyi, tuosta täytyi.

Maaria pyhäinen Neitsyt,
vaimo valkeaverinen,
astuvi talo talolta,
vasta kultainen kädessä,
hopeainen kainalossa.

Meni yhtehen talohon,
oli akka ikkunassa,
kysytteli akkaselta:

Hoi sa akka, vanha vaimo,
onko tässä yösijaista,
yösijaista, maamajaista,
missä maata mannun naisen,
naisen raskahan levätä?"

Akka vasten vastaeli:
"Ei oo meillä yösijaista,
yösijaista, maamajaista.
Mene tallihin mäelle,
tallihin takimmaisehen,
oron suuren seimen luokse."

Maaria pyhäinen Neitsyt,
vaimo valkeaverinen
meni tallihin mäelle,
tallihin takimmaisehen;
sai hän sieltä yösijaisen,
yösijaisen, maamajaisen.
Synnytteli poikastansa
tallihin hevosen luokse,
kakaroille jääkkähille,
oljille lumekkahille,
heinille apilahille,
apilahan kukkasille.

Jouluna Jumala syntyi,
paras poika pakkasella.
Maaria oli emo Jumalan.

(Kaarle Krohn, Suomen muinaisrunoja I)

Maria Jumalansynnyttäjä

Theotokos - jumalansynnyttäjä

Totisesti on kohtuullista
ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti.
Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti jalompi,
sinua puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,
sinua totinen Jumalansynnyttäjä!


(Rukouskirja Orologion 2000, s. 91)

ajatuksemme lähtevät oitis ortodoksisen kirkon juhlallisiin
menoihin ja hymneihin Marialle, Jeesuksen äidille.

protestantti sanoo sen sijaan mieluusti paljon arkisemmin "Maria, Herran piikanen"

protestantit protestoivat roomalais-katolisen kirkon Marian palvontaa, josta on tullut 1800-luvulta lähtien varsin keskeinen osa tuon maailman suurimman kristikunnan haaran elämää.

tätä karttaen varotaan puhumasta Mariasta kovin paljoa, asetetaan hänet tänne meidän muiden pariin ihmiseksi ja joka nöyrästi otti vastaan Jumalan Sanan ja kätki sen sydämeensä.

kuin kuka tahansa meistä? vaan ei!

Maria - Jumalansynnyttäjä, Jumalan äiti

Tiedämme Mariasta hyvin vähän samoin kuin tiedämme Jeesuksen lapsuudesta ja nuoruudesta hyvin vähän.

Mutta se, mitä Mariasta tiedämme. on melkoista jytää.

kuin yxi meistä??


Marian palvonta

no mites se piru meiltä pilaisi tämän niin uskomattoman kauniin asian

nuori nainen, neitsyt, tulee raskaaksi ja synnyttää Jumalan.


hmmm

no tämähän on helppoa

Marian palvonta!

sen ympäriltä saamme aikaan sellaisen kiistan, että riitelemään tottuneet lestadiolaisetkin alkavat lämmetä.

ja kuinka ollakkaan

keskellä liljain ja ruusujen, heinillä härkien kaukalon

lapsi puhkeaa itkuun ja Maria hämmentyneenä seuraa tuota kylätappelua, missä kristityiksi itseään kutsuvat ihmiset lyövät toisiaan halolla päähän, potkivat takamuksiin ja repivät hiuksista ennenkuin tuomitsevat toisensa oikein suureen ääneen helvetin pohjalle.

huh, perkele huokaa helpotuksesta, olipa lähellä että joku alkaisi ajatella itse asiaa!


Miten me voimme tietää Marian ajatuksista?

"Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessään"

kuka tuollailsta voi kertoa Mariasta?

Maria itse voisi tuommoista kertoa.

Olisiko mahdollista, että meillä olisi Uudessa Testamentissa Marian omaa kertomaa??

niiden tietojen pohjalta, joita meille on annettu Uudessa Testamentissa, Maria seisoi ristin juurella, missä hänen poikansa riippui kuolemaa tehden.

Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: "Nainen, tämä on poikasi!"

Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Tämä on äitisi!" Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Joh 19:26-27

Kirkon piirissä on muistitieto, että Johannes olisi ottanut Jeesuksen äidin, Marian, mukaansa Efesoon. On siis varsin mahdollista, että Maria on kertonut muistojaan jollekin.

Erityisen paljon Mariasta kertoo Luukkaan evankeliumi, jonka tekijä sanoo tutkineensa asioita paljon.

Emme varmaan koskaan saa tieteellistä todistetta, että joku nauhurin kanssa on tallentanut Marian kertomaa.

Mutta jotain kautta lekuri Luukas on saanut kuulla että "Maria kätki nämä sanat ja tutki niitä sydämessään"

jonka ilmeisesti Maria äiti itse on jollekin kertonut. Varmaan aika paljon värikkäämmin ja monin sanoin Maria on vanhemmiten varmaan jouluyön tapahtumista kertonut.Jumalansynnyttäjä ei ole sama kunnianimi kuin "Jumalan äiti"


hiustenhalkomista?

no kun ei. yritystä selventää, kuka Maria on. Painopiste on synnyttämisessä, kreikan sana tarkoittaa tosiaan lapsivuodetta.

kyse ei ole sukulaissuhteesta, sellaisesta jossa Maria olisi jotenkin iankaikkisen Jumalan äiti.

siitäkös riemu syntyisi.

Efeson kirkolliskokous 431 pohti kovasti, kuka Jeesus on ja päätyi siihen, että Jeesus on totinen Jumala ja totinen ihminen.

mukavahan se olisi tietää, onko Maria totisen ihmisen äiti, ja Jumala totisen Jumalan isä, kun Pyhä Henki varjosi neitsyen, joka tuli raskaaksi.

mukavahan se olisi uteliaan ihmisen tietää paljon muutakin tämän maailmankaikkeuden salaisuuksista ja jumalallisista asioista.

vaan ei yli sen mitä kirjoitettu on.

Maria synnytti Jeesuksen. Jeesus on Jumala ja ihminen. Näin Maria on jumalansynnyttäjä ja eräässä mielessä Jumalan äiti.


Efesossa oli tarkkoja poikia mukana

He sanoivat "ei theotokos, jumalansynnyttäjä, vaan khristotokos, Kristuksen synnyttäjä"

johon piispat vastasivat "Kristus on Pyhän Kolmiyhteyden, iankaikkisen Jumalan, persoona."

Beetlehemissä tapahtui ainutkertainen asia. Jumala tuli lihaksi, latinaksi inkarnaatio.

Maria äidille kirkon antama kunnianimitys "theotokos" tarkoittaa juuri tätä.Inkarnaatio - lihaksi tuleminen

Nainen tuli raskaaksi, hänen kohdussaan ollut munasolu hedelmöittyi, kiinnittyi kohdun seinään, kasvoi yhdeksän kuukautta äidin rinnan alla, sai ravintonsa napanuoraa pitkin, ja kun aika oli tullut, syntyi kuten kaikki ihmiset syntyvät tähän kylmään maailmaan.

ei vain ollut lääkäriä paikalla takamuksille läpsyttämässä. ehkä joku paikallinen nainen oli kätilönä auttamassa.

ei voinut Joosefkaan sikaria poltella ulkosalla, kun tupakka tuli tunnetuksi vasta 1500 vuotta myöhemmin.

tuli ihmiseksi. ihan oikeaksi ihmiseksi.

Jumala tuli lihaksi.Ikuinen Neitsyt

kristillinen kirkko, luterilaiset Tunnustuskirjat mukaanlukien, antavat Marialle myös kunnianimen "ikuinen neitsyt".

kuten Amadeus aivan oikein toteat, Raamattu selvästi kertoo että Mariasta tuli Joosefin vaimo ja Herrallemme oli lihan puolesta veljiä ja sisaria.

näistä tunnetuin Jaakob, Herran veli, josta tuli varhaisen messiaanisen seurakunnan johtaja ja jonka kirje mahdollisesti on Uudessa testamentissa (tai sitten ei)

"ikuinen neitsyt" on saanut sitten ajatuksen, että nainen joka ei mene avioliittoon on jotenkin pyhempi kuin perheenäiti. Nunnaluostarit ja muut siitä kertovat.

nämä ajatuksen ehkä kulkevat käsikädessä, jolloin ollaan etääntymässä raamatullisesta hengestä hyvin kauas.

itse olen oppinut ymmärtämään tuon opinlauseen niin, että kirkolle Maria on "ikuinen neitsyt" - tämä oli hänen elämänsä tärkein anti ihmiskunnalle.

Kotirouvana, äitinä ja isoäitinä eläminen on hänen yksityistä elämäänsä.


Eeva ja Maria
kaikille naisvihaajille, misogyneille, joita kristillisessä kirkossa on yllättävän paljon, olisi hyvä muistuttaa mieleen kristillisen kirkon vanha kaunis opetus

mikä Eevan tottelemattomuuden kautta särkyi, se Marian hiljaisen ja nöyrän kuuliaisuuden kautta korjattiin.

kaksi naista, pelastushistorian viivan kahdessa eri päässä - naisen suunnaton merkitys koko ihmiskunnalle ja myös juutalais-kristilliselle uskolle, jota Raamattu huokuu.

(totta kai tiedämme, että ei Maria maailman syntiä ottanut pois vaan Jumalan Karitsa)

Maria ei pistänyt hanttiin, vaikka nuoren tytön elämä meni tosi väkkärälle ja meinasi tulla ero kihlatusta heti kättelyssä. Vaan enkelit pitivät Mariasta, Herran piikasesta, huolen.


Luukas 1:26-38 KR 1992

Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria.

Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille.

Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: "Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!"

Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä.

Mutta enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa.

Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus.

Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen.

Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua."

Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon."

Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi.

Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella -- hän, jota on pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."

Silloin Maria sanoi: "Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit."

Niin enkeli lähti hänen luotaan.Jumalalle ei mikään ole mahdotonta

Voiko upeampaa tekstiä enää kuvitella?

jossa ihmisen herkkä nuoruus, viattomuus, ihmettely ja enkelin majesteettiset läpi aikakusien kaikuvat sanat kohtaavat?

kun on oikein tiukka paikka, meidän kannattaa muistaa Gabrielin sanat Marialle:
Jumalalle ei mikään ole mahdotonta

tämän maailman viisaat ja oppineet kertovat varmaan taas tänä jouluna, että tämä ei pidä paikkaansa.

he sanovat: ei Jumala kykene ssattamaan tyttöä raskaaksi
Hän, joka on synnytyselimet suunnitellut ja luonut?

he sanovat: ei Jumala kykene lähettämään enkeleitä mihinkään

he sanovat: ei Jumala kykene herättämään kuolleista ketään

he sanovat: yhtä puppua kaikki, joulusatua, valhetta pääsiäisestä!

sanotaan heille yhdessä enkeli Gabrielin kanssa

Jumalalle ei mikään ole mahdotonta!

tiistai 16. joulukuuta 2008

Melkoiset pippalot

onpa Isä valmistellut Pojalleen melkoiset pippalot

herännyt kansa puhuu niistä suurella ilolla ja kunnioituksella

ethän jää näistä juhlista pois, menettäisit paljon!

kutsu näihin pippaloihin on kirjoitettu näin:


KARITSAN HÄÄT
Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu

Tule Herra Jeesus, maranata!
Amen

Golgatan veressä voima on,
voima niin siunattu, verraton.
Pyhässä veressä Jeesuksen
voima on suuri ja ihmeellinen.
Golgatan veressä voima on,
voima niin siunattu, verraton.

Veri voi puhdistaa syntisen,
veri voi uudistaa jokaisen.
Pyhässä veressä Jeesuksen
voima on suuri ja ihmeellinen.
Veri voi puhdistaa syntisen,
veri voi uudistaa jokaisen.

Väsyneet kulkijat tulla saa,
sairaat ja heikot Hän parantaa.
Pyhässä veressä Jeesuksen
voima on suuri ja ihmeellinen.
Väsyneet kulkijat tulla saa,
sairaat ja heikot hän parantaa.

Karitsan häihin jo kutsu soi,
Karitsan häät kohta alkaa voi.
Pyhässä veressä Jeesuksen
voima on suuri ja ihmeellinen.
Karitsan häihin jo kutsu soi,
Karitsan häät kohta alkaa voi.

Kas Karitsata Jumalan

Tauno Väinölä toteaa aivan oikein, että virsi 58 "Kas Karitsata Jumalan" joka on nyt osastossa "Kirstuksen kärsimys ja kuolema" voisi yhtä hyvin, tai paremminkin olla osastossa "Kiitos ja ylistys"

niin täynnä kiitosta tämä Gerhardtin virsi on.

Kas Karitsata Jumalan!
Hän raskaan kuorman kantaa.
Hän kantaa synnit maailman,
itsensä alttiiks antaa.
Hän kulkee pilkkaan katkeraan
ja piinaan, tuskaan kauheaan,
kuoleman kovan vaivaan.
Hän suostuu teurasuhriksi
ja kestää kaiken nöyrästi,
ääneti kärsii aivan.

Tuo puhdas uhrikaritsa
on rakkain Jeesuksemme.
Hän kuoli kaikkein puolesta
synneistä päästäksemme.
Oi Isä, aivoitustasi,
kun kuolemasta Poikaasi
et armahda, et säästä!
Oi rakkauden ihmettä,
kun langennutta syntistä
ei hukkumaan se päästä!

Siis nöyrän, hartaan kiitoksen
sinulle, Jeesus, kannan
ja turmeltuneen sydämen
hoitoosi hyvään annan.
Elämän uuden antaja,
kun sydän sortuu rinnassa,
niin ole sydämeni.
Oi kunniani, aarteeni,
sinulle annan itseni
iäksi kaikkineni!

Nyt tahdon sanoin niin kuin töin
ylistää rakkauttas
ja kiittää päivin, kiittää öin
näin suurta laupeuttas.
Virteni lakkaamatta soi
niin heleästi kuin se voi
ja laulaa armostasi.
Muun kaiken ennen unohdan
kuin rakkautes, kalleimman
kaikista lahjoistasi.

Nyt, sydän ahdas, laajene
ja aarre kätke parhain.
Kirkkaampi, kauniimpi on se
kuin ääret tähtitarhain.
Maa, meri, taivas avara,
se on vain hiukka tomua,
kun katson aarrettani.
Aarteeni ainut, verraton,
veresi, Jeesus, kallis on,
vuotanut puolestani.

Missä on voima kuoleman?
Ei voi se vahingoittaa.
Kun matkanpääni saavutan,
niin uusi päivä koittaa.
Kun olen taudin tuskissa
ja viime kilvoituksissa,
suot rauhan haavoissasi.
Kun haahteni on hukkua
maailman meren kuohuissa,
on Jeesus satamani.

Kun mainen matka vaikea
kuolemaan päättyy kerran,
vanhurskauden vaatteessa
saan käydä eteen Herran.
Se olkoon ainut verhoni,
tahraton juhlapukuni,
ihana loistossansa.
Näin kaunistettu morsian
käy suuriin häihin Karitsan
ja kiittää riemuissansa.

Paul Gerhardt 1647.
Suom. Andreas Elgfoth 1763,
Julius Krohn 1880.
Virsikirjaan 1886.


Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maaliman synnin.

Heinillä härkien kaukalon, kun on

Jouluyö, juhlayö!

Päättynyt kaik on työ.

Kaks vain valveil on puolisoa
lapsen herttaisen nukkuessa
seimikätkyessään,
seimikätkyessään.

Jouluyö, juhlayö!
Paimenil yksin työ.
Enkel taivaasta ilmoitti heill':
Suuri koittanut riemu on teill'!
Kristus syntynyt on,
Kristus syntynyt on!

Jouluyö, juhlayö!
Täytetty nyt on työ.
Olkoon kunnia Jumalalle!
Maassa rauha, myös ihmisille
olkoon suosio suur,
olkoon suosio suur!

melkoinen vekara, tämä Beetlehemin piltti pienoinen.

Lapsi on meile syndynyt, poika on meille annettu.

Jumalan Poika.

Jumalan Caritza (2)

Karitsa?

Raamattu käyttää mielenkiintoisella ja monipuolisella tavalla eläinkunnan edustajia opettavaisina esimerkkeinä, kuvaamaan ihmisiä ja myös valaisemaan jumalallisia asioita.

Pyhän Raamatun sivuilla koko luomakunta on äänessä, puutkin puhuvat, viinitarha kukoistaa, vaikka ketut vahinkojaan tekevätkin, köynnös kantaa hedelmää tai sitten ei, viikunapuu varjostaa ja siltä pyydetään varhaista hedelmää, aurinko, kuu ja tähdet julistavat (yksi tähti etenkin näin jouluna tulee mieleen) ja kamelikurjet (strutsit) vaeltavat autiomaassa.

yksi aasi sai kunniatehtävän kantaa Mestaria Jerusalemiin pääsiäisen alla, toinen sai Bileamilta keppiä. Rakel ratsastaa kamelilla eikä voi laskeutua kun on "kuten naisten tavallisesti on" ja Jeesus katselee rakkain silmin pieniä varpusia.

ihmisen elinpäivät ovat kuin ruoho, vaan kuka on luonut mahtavan leviatanin? ja mene laiska muurahaisen luokse ja opi, ja jalopeura jellona murisee Jordanin rantaviidakossa kun karhut raatelevat neljäkymmentä profeettaa pilkannutta poikaa.

on siellä yksi käärmekin, aika merkittävässä kohdassa ja kuin kotka Herra kantaa omiansa vahvoilla siivillään.

you get the point

koko luomakunta on äänessä tässä ihmeellisessä kirjassa

sinne, kotieläinten seimeen, joka ehkä oli pehmeään yksinkertaisen kodin lattiaa korkeammalla olevaan peruskiveen kaivettu syvennys, lasketaan lapsi, joka on meille annettu.

mieleemme tulevat lampaat, vuohet, aasit ja härät vastasyntyneen seurana.

oli siinä Beetlehemin yössä Josefilla vähän tilanteessa seuraamista, mitä yön mittaan seimen luona tapahtuu, kuka mitäkin nuuskii ja hamuilee jotain suuhunpantavaa.

uljailla kameleilla näemme itämaan tietäjien sielumme silmin, keinahdellen kulkemassa ylväässä korkeudessaan pieneen Beetlehemiin, jossa piltti pienoinen on erityisen kirkkaan taivaan tähden näyttämässä ensimmäisessä kodissaan.

linnuilla on pesät ja ketuilla on luolansa, mutta Ihmisen Pojalla ei ole mihin hän päänsä kallistaisi Herramme kerran hieman haikeana sanoi.

vaan kukat, kauniimmat kuin Salomo loistossaan, Hänen mieltään ilahduttivat ja todistivat Jumalan huolenpidosta.

Karitsa?

kaiken tämän elämän rikkauden ja värien ja äänien ja tuoksujen yltäkylläisyyden --- ja eläinkunnan ja ihmisten äänien paljouden --- keskeltä Johannes oli lähtenyt autiomaahan Jordanin varrelle kastamaan parannukseen.

ja sieltä Hän tulee sandaaleissaan, nuori siinä kolmekymppinen mies.

tulee kasteelle.

jees. aikuiskaste, upotuskaste. no problem, vaikka katakombien maalausten mukaan kristityt seisoivat virtaavassa vedessä ja kastava kaatoi maljasta vettä heidän ylleen.

ei tainnut uimataito olla niin yleinen kun nykyajan tuhansien järven Suomessa.

Kyyhkynen!

Johanneksen evankeliumi, ainoana neljästä evankeliumista, sisältää Johannes Kastajan sanat, jotka ovat syöpyneet lähtemättömästi koko kristikunnan sydämiin ja elävät kaikissa kirkon pyhimmissä kokouksissa, Herran Pyhän Ehtoollisen vietossa:

"Katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin"

Karitsa?

Jumalan Karitsa?

Raamatun kaikkien eläinkuvien ja nimitysten ja vertausten joukossa

miksi juuri tämä alle vuoden vanha lammas on saanut niin äärettömän suuren arvon Herran Jeesuksen kuningaskunnassa, että itse Kunkkua kutsutaan "Karitsa" nimellä.

moni kunkku tahtoo olla jellona

mutta karitsa??

Taustalla on ehdottomasti yksi Raamatun kauneimmista ja ihmeellisimmistä profetioista.

Profeettojen kuningas Jesaja kirjoittaa melkein yli seitsemänsataa vuotta ennen tuota hiljaista kohtausta Jordan virran rannalla

"Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut
Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä,
ei hänkään suutansa avannut."

Jesaja 53:7

voitko lukea tuon ihmeellisen jakeet ilman, että kyynelet nousevat silmiisi?

Siihen perustuu tämä iki-ihana keskiaikainen virsi 65 Oi Jumalan Karitsa

deuterojesaja menee sinne 6. vuosisadalle eKR kieppeille, joten ei ihan "melkein 700" jos tarkkoja ollaan

Oi Jumalan Karitsa,
piinattu ristin päällä!
Armahtaa meitä tahdoit,
vaikka sait pilkkaa täällä.
Syntimme sinä kannoit,
elämän meille annoit.
Armahda meitä, Jeesus!

Oi Jumalan Karitsa,
surmattu syyttömänä!
Turvaton, täyden turvan
toit meille kärsivänä.
Kun kuolit edestämme,
pääsemme synneistämme.
Armahda meitä, Jeesus!

Oi Jumalan Karitsa,
nyt etsi eksyneitä
ja armollasi hoida
avuttomia meitä.
Löit helvetinkin vallan,
sen mursit kuolemalla.
Rauhasi anna, Jeesus!

Säk. 1 Nicolaus Decius n. 1522.
Ruots. Olavus Petri 1536.
Suom. Mikael Agricola 1549.
Säk. 2–3 Jaakko Finno virsikirjaan 1583.
Uud. komitea 1867, 1886.

Tauno Väinölä kirjoittaa tapaansa syvällisesti ja asiantuntevasti:

"Tähän messulauluun pohjautuu virsi Oi Jumalan Karitsa. Se vie aivan suomenkielisen virsirunouden lähtöviivalle. Mikael Agricola nimittäin suomensi sen ensimmäisen säkeistön julkaisuunsa Messu eli Herran Echtolinen (1549).

Säkeistön oli n. 1522 sepittänyt saksalainen pappi Nicolaus Decius.

Suomen kielen oikeinkirjoitus merkitsi Agricolalle ongelmia, kuten tiedämme. Tässä tapauksessa tulos näytti tällaiselta:

"O Puhdas Jumalan Caritza / quin ombi Ristis pinattu / ia meille armos taritzet / ehckes olitt couan crunattu / Meiden synnit sine nin cannoit / ia meille elemen annoit / Armadha meiden pälen o Jesu."

"Jaakko Finno otti Agricolan suomentaman säkeistön virsikirjaansa (1583) sen kieliasua hiukan parannellen. Hän myös sepitti virteen kaksi lisäsäkeistöä. Siinä hän menetteli aivan oikein. Näin vältyttiin laulamasta sama säkeistö kolmeen kertaan, kuten Saksassa vieläkin voidaan tehdä tätä virttä käytettäessä.

Virsi Oi Jumalan Karitsa – ja nimenomaan sen ensimmäinen säkeistö – kuuluu erottamattomasti yhteen keskiajalle palautuvan saksalaisen sävelmänsä kanssa.

Tämä koraali, poikaäänien laulamana, on Bachin Matteus-passion alkukuoron kantavana elementtinä saattamassa kuuntelijaa seuraamaan Kristuksen kärsimystietä."

Tauno Väinölä www.evl.fi/virsikirja

Kaikki me vaelsimme eksyksissä niinkuin lampaat: itsekukin meistä poikkesi omalle tiellensä; mutta Herra heitti kaiken meidän vääryytemme hänen päällensä.

Kuin hän rangaistiin ja vaivattiin, niin ei hän suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, ja niinkuin lammas, joka keritsiänsä edessä vaikenee, niin ei hänkään suutansa avannut.

Jes 53:6-7 Biblia 1776

no pääsemme mekin sinne Raamatun eläinkuvien maailmaan

kukin meistä oli kuin omille teilleen eksynyt lammas

joku meistä on yhä kuin omille teilleen eksynyt lammas

varsinaista lammaslaumaa olemme!


"Herra heitti kaiken meidän vääryytemme hänen päällensä."

tässä ei sanota, että Herra heitti vain uskovien ihmisten vääryydet hänen päällensä.

tässä ei sanota, että Herra heitti vain juutalaisen omaisuuskansansa vääryydet hänen päällensä.

tässä ei sanota, että Herra heitti vain esikoislestadiolaisten vääryydet hänen päällensä.

tässä sanotaan

"Herra heitti kaiken meidän vääryytemme hänen päällensä."

Karitsa

sanot ehkä taas "hei mikko, etkö huomaa että on joulu eikä pääsiäinen, mitä sinä sinne Golgatalle koko ajan kirjoitustasi viet"

sanon taas "on mahdollista, että Beetlehemin seudun paimenet olivat temppelin uhrilampaiden kasvattajia"

Hänessä on jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.

katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.

Syvällinen 30-vuotisen sodan kauhut kokenut saksalainen virsirunoilija Paul Gerhardt on tätä asiaa miettinyt, karitsaa.

Jumalan Caritza

Neme tapactuit Bethabaras/ sillepolen Jordanin/ cussa Johonnes castoi.

Toisna peiuenä näki Joha'nes Jesusen tygens tuleuan/ ia sanoi/ Catzo Teme o'bi Jumalan Caritza/ ioca Poisotta Mailman Synnin

Johanneksen evankeliumi 1:28-29 Agricola Se Wsi Testamentti 1548


Jumalan Karitsa on vain Johanneksen evankeliumissa. Siinä on mukana myös Mettinen, jonka synoptikot Matteus, Markus ja Luukas myös mainitsevat.

Jos kristityltä kysytään, mikä on Johanneksen evankeliumin ydin, monet varmaan vastaisivat keskustelu Nikodemuksen kanssa, vaskikäärme ja Joh 3:16

"Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän."

voimme myös sanoa, että Johanneksen evankeliumin ydin on:

"Katso Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin"

Kaikissa kristillisissä kirkoissa tunnetaan tämä kaunis tervehdys Jeesukselle, joka saapuu mukaan ehtoollisen viettoon

"Oi Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin, armahda armahda meitä.

"Oi Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin, armahda armahda meitä

"Oi Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin, anna meille rauhasi ja siunauksesi."

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Vanhin muoto Rooman kirkossa ja Ambrosiuksen liturgiassa oli näin

Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram;

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.


Tässä on yhdistettynä Johanneksen todistus Jeesuksen kasteen aikaan Joh 1:29

"Ecce Agnus Dei, ecce Qui tollit peccatum mundi"

sekä kahden sokean huuto Jerikon tiellä Matt 9:27.

"Miserere nostri, fili David"

"Anna meille rauhasi ja siunauksesi" on hieman erikoinen

1200-luvun vaikeissa oloissa kolmas "miserere nobis" vaihdettiin "dona nobis pacem" "Anna meille rauhasi.

Tästä kirjoittaa paavi Innocentius III (1160-1216)Kuolinmessussa käytetään
"dona eis requiem" - anna heille rauha

ja kolmannella kerralla
"dona eis requiem sempiternam" - anna heille ikuinen rauha

minulla ei tällä hetkellä ole aavistustakaan, mistä suomalaiseen liturgiaan tulee

"anna meille rauhasi ja siunauksesi"

siis mistä tuo sana "siunauksesi" on lisätty tähän ikivanhaan tervehdykseen Jeesukselle?

saksalainen luterilainen messu
Christe, Du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser.

Christe, Du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser.

Christe, Du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden, Amen.

olisiko tämä "siunauksesi" suomalainen tai ruotsi-suomalainen lisäys??

Kysymys: esiintyykö Jumalan Karitsa muualla Uudessa testamentissa?

Vastaus: esiintyy

Listan kärjessä on Ilmestyskirja

5: 6, 8, 12, 13
6: 1, 16
7: 9, 10, 14, 17
12: 2, 8
14: 1, 4,10
15: 3
17: 14
19: 7, 9
21: 9, 14, 22, 23, 27
22: 1, 3, 14

Muistin helpottamiseksi voimmekin sanoa Ilmestyskirja on Jumalan Kartisan kirja.

Apt 8:32-33
Etiopialainen hoviherra lukee Jesaja 53:7-12

1 Piet. 1: 19

Kysymys: esiintyykö Jumalan Karitsa Vanhassa testamentissa

Vastaus: ei tuossa sanamuodossa


Vanhan testamentin keskeisin kohta on tässä yhteydessä ensimmäinen pääsiäinen ja kertomus lähdöstä Egyptistä:

"Tämä kuukausi olkoon teille kuukausista ensimmäinen, aloittakaa siitä vuoden kuukaudet.

Sanokaa Israelille: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenpää karitsan, yhden karitsan perhekuntaa ja taloa kohti. Jos jonkun perhe on liian pieni syömään karitsaa kokonaan, hän ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan sen mukaan, montako tarvitaan karitsan syömiseen ja paljonko he jaksavat syödä.

Eläimen tulee olla virheetön, vuoden vanha uros, ja se voi olla lammas tai vuohi.

Kukin pitäköön sitä kuukauden neljänteentoista päivään saakka, ja jokainen Israelin yhteisöön kuuluva teurastakoon karitsansa iltahämärissä.

Ottakaa sen verta ja sivelkää sitä ovenpieliin ja ovenkamanaan niissä taloissa, joissa karitsaa syödään.

paistin tuli olla well-made eikä medium rare:

"Syökää liha sinä yönä, syökää se avotulella paahdettuna, happamattoman leivän ja karvaiden yrttien kanssa.

Älkää syökö siitä mitään puoliraakana tai vedessä keitettynä, vaan paahtakaa se tulella päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen.

Älkää jättäkö siitä mitään jäljelle, vaan polttakaa tähteet ennen aamun koittoa.

"Syödessänne teillä tulee olla viitta vyötettynä, kengät jalassa ja sauva kädessä, ja teidän on syötävä nopeasti. Näin vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi.

Sinä yönä minä kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen, niin ihmisten kuin eläintenkin.

Minä, Herra, annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia.

Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne.

Minä kuritan vain egyptiläisiä, eikä tämä vitsaus satu teihin."

2 Ms 12:2-13

samarialaiset syövät pääsiäislampaan yhä Garizzimin vuorella täsmälleen näin. Se on melkoinen kokemus mukanaolijoille.

sanot ... hei mikkoL, nythän on joulu eikä pääsiäinen? vai onko teillä siellä Israelissa toinen kalenteri.

sama kalenteri

mutta tässä on eräs hyvin kaunis ajatus Beetlehemin joulusta Jerusalemin pääsiäiseen

Beetlehem on vain kymmenisen kilometriä Jerusalemista etelään ja kerrotaan, että Beit Sahourin pehmeillä kukkuloilla ja viljavassa laaksossa kasvatettiin pääsiäislampaita.

Josefus kertoo että pääsiäisen aikaan Jerkussa saattoi olla jopa 100.000 pyhiinvaeltajaa, joten lampailla oli kysyntää.

Luukkaan jouluevankeliumissa mainitaan paimenet, jotka ovat yöllä kedolla vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heille ilmestyy Herran enkeli ja suuri joukko taivaallista sotaväkeä liittyy laulamaan "Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisille, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto."

on mahdollista, että nämä paimenet olivat Jerusalemin temppelin uhrilampaiden kasvattajia.

Jumalan Karitsa

Ihmeelliset sanat; sanat, joista nousee mieleen pelkästään pyhää, puhdasta, täydellistä ja viatonta.

Jumalan Karitsa. Meidän tähtemme.

maanantai 15. joulukuuta 2008

Panis angelicus

Beetlehem = Leivän talo

bet = talo
lehem = leipä


Panis angelicus: Leivästä enkelten, sai osan ihminen!

kuuntele ja katso!

Panis angelicus
Fit panis hominum;
Dat panis coelicus
Figuris terminum;
O res mirabilis!
Manducat dominum

Pauper, pauper
Servus et humilis.
Pauper, pauper
Servus et humilis.

Panis angelicus
Fit panis hominum;
Dat panis coelicus
Figuris terminum;
O res mirabilis!
Manducat dominum

Pauper, pauper
Servus et humilis.
Pauper, pauper


Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta. ja antaa maailmalle elämän. Joh. 6: 33.

Ihmiset söivät enkelten leipää, saivat ruokaa runsain määrin. Ps. 78: 25

Kiirastorstain illan, ehtoollisen asettamisen, jumalanpalveluksen Raamatun tekstejä.maailmankuulu tenori, Luciano Pavarotti (1935-2007), ei hävennyt laulaa seimen lapsesta, enkelten leivästä

vaikka laulun sanojen mukaan Marian esikoinen on pauper, pauper - "köyhä, köyhä"

älkäämme mekään hävetkö köyhää seimen lasta.

aikamoinen vekara tosiaan, tämä Jesajan ennustama lapsi, joka on meille syndynyt.

Simeon, Maria ja miekka

Israelin profeettojen kuninkaan ääni kaikuu Simeon vanhuksen ihmeellisen kirkkaissa ja syvissä, tuskallisissa sanoissa (katso Simeon ikonia):
Ja catzo/ Yxi Mies oli Jerusalemis/ ionga nimi oli Simeon/ Ja teme mies oli Hurskas ia Jumalalinen odhottadhen Israelin lohdutosta. Ja Pyhe Hengi oli henes.

Ja henelle oli wastaus annettu Pyhelde Hengelde/ ettei henen pitenyt colemata näkemen/ ennen quin hen näkis HERRa' Christusen.


Ja hen tuli hengen cautta Templijn.

Ja quin ne Wanhemat Piltin Jesusen Templin siselletoid/ ette heiden piti tekemen henen edestens Lain tauan ielken/ nin se otti mös henen sylijns/ ia kijtti Jumalata ia sanoi.

Laske nyt HERRA sinun Paluelias Rauhan menemen/ sinun sanas ielken.

Sille minun Silmeni ouat nähnet sinun Terueydhes.

Jonga sine walmistit caikein Canssain caswon ethen.

Yhdexi walkeuxi walghistaman Pacanita/ Ja sinun Canssas Israelin Cunniaxi.

Ja henen Isens ia Eitins olit imechteleueiset nijste quin heneste sanottin.

Ja Simeon hyuestisiugnasi heite/ ia sanoi Marialle henen Eitillens/ Catzo teme ombi pandu langemisexi/ ia Ylesnousemisexi monen Israelis/ ia sixi merckixi/ cuta wastan sanottan.

Ja sinungin mös sielus läpitze mieckan pite kieumen/ senpälle ette monen sydhenden aijatoxet pite ilmoitettaman.
Luukas 2:25-35 Agricola 1548

kuka ihminen sanoo onnelliselle äidille, joka kantaa vastasyntynyttä pilttiä pienoista sylissään

"Ja sinungin mös sielus läpitze mieckan pite kieumen"

ei mikään varsinainen onnittelupuhe

miekka on iso, pitkä, hurjan terävä metallinen ase, joka satuttaa hirveästi repiessään ihmisen sydämen auki

suurempaa tuskaa ei voi äidille ennustaa

kuka pappi tuommoisen kastepuheen pitää? (ympärileikkaus)

Herran prohveetta. Vain tämä sana on Simeonilta Raamatussa, mutta siinä sanotaan paljon.

Pilttiä pienoista uhkaa kuolema tässä kylmässä maailmassa.

”Ja neitsyt pikkupoijuttansa povellansa vie, ja äidillä on kyynelissä silmä. Oi, piltti pieni, eihän vain sun liian kylmä lie? Tää maailma on niin kylmä, niin kylmä.

Niin lämpimästi lempinyt on poika maailmaa, ja äidillä on kyynelissä silmä. Oi poikaseni, ristinkö ne sulle rakentaa? Tää maailma on niin kylmä, niin kylmä.”
Palmgren, Selim, 1878-1951 (säv.)op. 34 Nro 1 san. Severi Nuormaa
Joulu on taas : 120 kaikkien aikojen joululaulua


"Severi Nuormaa (15. lokakuuta 1865 Pälkäne – 11. kesäkuuta 1924 Turku), vuoteen 1906 asti Nyman, oli suomalainen runoilija, sanoittaja, toimittaja ja kansansivistäjä.
...

Nuormaa kuoli keuhkokuumeeseen 11. kesäkuuta 1924 Turussa. Hänen ystävänsä Eino Leino lähetti hänelle postikortin vielä Nuormaan kuoleman jälkeen. Kortissa Leino kysyi, että "Vieläkö helskytät, hei/tätä suomesi soipoa kieltä/Veljesi Eino Leino". Nuormaan viimeinen kirja, Risti ja Runo julkaistiin vuonna 1922.

Hilja ja Severi Nuormaalla oli kolme lasta, joista Arvi Nuormaa (1895-1956) oli toimittaja ja suomentaja ja Sirkka Ruotsalainen (1901-1995) Aku Ankka -lehden päätoimittaja."
suomalainen wikipedia


Gloria in excelsis deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis


Laudamus te.

Benedicimus te.

Adoramus te.

Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.

Domine fili unigenite, Jesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram patris miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus.

Tu solus Dominus.

Tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Hilariuksen kiitosvirsi"Sille minun Silmeni ouat nähnet sinun Terueydhes.

Jonga sine walmistit caikein Canssain caswon ethen.

Yhdexi walkeuxi walghistaman Pacanita/ Ja sinun Canssas Israelin Cunniaxi.

Ja henen Isens ia Eitins olit imechteleueiset nijste quin heneste sanottin."


ja kyllä mekin olemme imechteleuieiset sekä profeetta Jesajan sanojen että profeetta Simeonin sanojen äärellä

todella imechteleueiset

ja sanomme hepreaksi: Halleluja!

sunnuntai 14. joulukuuta 2008

Jesaja 9:5 vailla vertaa!melkoinen vekara, tämä Beetlehemin seimessä uinuva lapsi.


ei tämä kohta, 9:5, ole suinkaan jäänyt tieteelliseltä yhteisöltä huomaamatta ja siitä on kirjoitettu paljon syvällisiä tutkimuksia.

mikä ihmeen vekara tämä oikein on?

itämaiden tietäjät ja länsimaiden tietäjät ovat ihmeissään tästä Jesajan kirjan kohdasta. Maailmankuulu Gerhard von Rad (1901-1971) kirjoitti tästä kohdasta ihmeissään paljon painavaa tekstiä.

Hänen innoittaminaan R.A. Carlson ja Paul Wegner ovat kehitelleet ajatusta, että Jesaja tuntee tuon aikakauden suurimman valtiomahdin, Assyrian, kuninkuuden ja kuningas Tiglat-Pileserin ja hänen arvonimensä ja käyttää niitä tässä.

J.J. M. Rogers pirstoo nuo väitteet 2002 assyrialaisuudesta perusteellisesti ja osoittaa että ne ovat hölynpölyä.

Rogersin mukaan ainoa todellinen vertauskohta Jesajan huikealle kohdalle 9:5 löytyy Egyptistä.

Loisteliaassa faaraon Egyptissäkin joudutaan menemään aika kauas taaksepäin etsimään vertauskohtaa tälle Jesajan hämmästyttävälle profetialle.

Keskivaltakunta on oikean historiallisen Sinuhe egyptiläisen aikaa 2040-1640 eKr. Mika Waltari siirsi hänet tosin taiteilijan vapaudella Uuden valtakunnan kiehtovaan maailmaan. (Perusteellinen luettelo Egyptin hallitsijoista aina nykyaikaan asti löytyy tästä.)


Papit julistivat viisi nimeä eräälle Keskivaltakunnan faaraolle aurinkokuninkaan noustessa valtaistuimelle

"olkoon hyvän jumalan suuret nimet ja hänen kunnianimensä niinkuin Re-jumalan nimet: Mahtava Härkä, Suunnittelemaan kykenevä, Suuri Ihmeissä, Täynnä Totuutta, Re-jumalan poika, jolla elämä on annettu"

Pappien julistus aikansa mahtavimman hallitsijan, Egyptin jumal-kuninkaan eli faaraon kruunajaisissa, muistuttaa hieman Jesajaa, mutta on tosin ajallisesti tuhat vuotta vanhempi.

jutun kärki on tässä

mistään päin Lähi-itää ei tahdo löytyä korkeimpien kuninkaidenkaan juhlallisista nimeämisistä Jesajan profetian vertaista huikeaa tekstiä.

Lähimmät vertauskuvat tulevat vanhasta faaraoiden Egyptistä.

mutta - toisin kuin Assyriassa - egyptiläiset palvoivat faaraota todellisena jumalana!

melkoinen vekara, tämä Beetlehemin seimessä nukkuva lapsi.

Sinä saat olla osallinen Jumalan täyteydestä

Sillä meille on lapsi syndynyt/ ja poica on meille annettu/ jonga hartioilla Herraus on/ ja hänen nimens cudzutan/ Ihmelinen/ Neuwo/ Wäkewä/ Jumala/ Ijancaickinen Isä/ Rauhan päämies.
(Jes 9:5 www.finbible.fi)

Koska Jeesus ei häpeä pitää meitä veljinään (Hepr.2:11), meillä on Hänen kauttaan myös Iankaikkinen Isä. Mutta Jesajan ihmeellinen profetia sisältää enemmän:
jollain tavoin Jeesuksessa Pyhä Kolminaisuus, yksi Jumala, on läsnä.

ehkä tämä kolossalaiskirjeen kohta johdattaa ajatuksiamme Jesajan fanfaarin korkeuksiin:

"Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään.

Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu.

Kaikukoon kiitoksenne runsaana.

Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen.

Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään, ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi.

Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää.

Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois.

Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista.

Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa.

Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi, hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin.

Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan."
Kol 2:6-15 KR 1992
Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään, ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi.

melkoinen vekara, tämä Beethlehemin seimessä uinuva lapsi!!

lauantai 13. joulukuuta 2008

meille on lapsi syndynyt

Sillä meille on lapsi syndynyt/ ja poica on meille annettu/ jonga hartioilla Herraus on/ ja hänen nimens cudzutan/ Ihmelinen/ Neuwo/ Wäkewä/ Jumala/ Ijancaickinen Isä/ Rauhan päämies.
Että hänen Herraudens on suuri olewa: ja ei rauhalle loppua/ Dawidin istuimelle ja hänen waldacunnallens.
Walmistaman sitä ja wahwistaman duomiolla ja wanhurscaudella hamast nyt nijn ijancaickisuteen.
Näitä HERran Jumalan Zebaothin kijwaus on tekewä.
Jesaja 9:5-6 KR 1642

Joulun sanoma on inhimillinen, kuin profeetta Jesaja huudahtaisi "meille on lapsi syntynyt"

ja kaikki ymmärtävät heti - jaaha, lapsi on syntynyt, mahtaako olla tyttö vai poika?

onko äiti terve vai veikö raskas synnytys voimat tai aiheuttiko masennuksen?

entäs isä, kuka on onnellinen isä?

ja mitä tarkoittaa "meille on syntynyt"... kenelle meille?no, Jesaja rauhoittaa heti, poika se on

"poica on meille annettu"

ja väki huokaa, noh hyvä, poikahan se!

etenkin Lähi-idässä, missä profeetta Jesaja eli pojan syntymä on erityisen suuri ilo.

kysy joltain, montako lasta hänellä on ja usein kuulet "kolme, ja on meillä tyttöjäkin"

no, eihän se poika olisi syntynyt meille, jos ei tyttöjä olisi.

vaan Jesajaa ei lainkaan kiinnosta tässä kuka on isä ja kuka äiti

hän on aivan täynnä ihmetystä tästä lapsesta, joka on meille annettu

ei mikään ihan tavallinen vekara"jonga hartioilla Herraus on"

no jopas on Herra

ei mikään eilinen mahtimies, tämä lapsi

Vastavalittu Yhdysvaltain presidentti Barack Hussein Obama polvistuu Hänen eteensä.

Venäjän mahtimies Putin ja presidentti Medvedev tekevät ristinmerkin Hänen edessään päänsä painaen.

ja sinä, rakas ystäväni, olet antanut koko elämäsi täydellisen hallinnan tälle Herralle - "tapahtukoon Sinun tahtosi"

ei mikä tahansa vekara tosiaan."Ihmelinen Neuwo"

neuvonantajalle on ominaista, että häneltä kysytään neuvoa.

ulkoministeriön neuvonantaja, esimerkiksi, voi antaa neuvoja itärajan rekkajonojen poliittisista ja taloudellisista taustoista.

sosiaalitoimiston neuvoja, esimerkiksi, voi opastaa täyttämään KELA:n varhaiseläkehakemuslomakkeen.

Ihmeellinen neuvonantaja antaa myös neuvoja, kun niitä Häneltä pyydetään.

mikä siinä on niin ihmeellistä?

kokeile!

saat sellaisia neuvoja, että et saa hymyäsi illallakaan vielä asettumaan."Wäkewä Jumala"

hetkinen, sanoi putkinen?

väkevä Jumala?

mitäs se Jesaja nyt oikein hourii.

eikö tässä ole kysymys lapsesta ja hänen nimistään?

onko tämä nyt sopivaa??

Mikael - "kuka on kuin Jumala" on oikein sopiva nimi

Uriel - "voimani on Jumala" on oikein sopiva nimi

Jesajahu - "Jumala on pelastus" on oikein sopiva nimi

"väkevä Jumala"

hetkinen, sanoi putkinen?

onko tämä nyt oikein sopivaa, tällainen nimi lapselle?

eivät ainakaan hurskaat juutalaiset tai kristityt tai muslimit tuollaista nimeä missään tapauksessa lapselle antaisi.

mitähän se Jesaja tässä oikein hourii?"Ijancaickinen Isä"

no Jesaja hyvä, nyt menee jo tosi paksuksi runoutesi!

etkö just sanonut että lapsi on meille annettu, oikein poikalapsi?"Rauhan päämies"

jaa että näitä rauhanliikkeen miehiä tässä?

jees.

mutta oi minkä rauhanliikkeen!
Profeettojen kuningas laittoi melkoisen listan epiteettejä tälle lapselle, joka on meille syndynyt

vauhtinsa senkuin parani vain.no, oliskos herra prohveetalla jotain kerrottavaa tämän lapsen tulevaisuudesta?

jo, jo vain, oi veikkonen, on herralla prohveetalla jotain sanottavaa:

"Että hänen Herraudens on suuri olewa: ja ei rauhalle loppua Dawidin istuimelle ja hänen waldacunnallens. Walmistaman sitä ja wahwistaman duomiolla ja wanhurscaudella hamast nyt nijn ijancaickisuteen."

Jesaja kirjoittaa kahdeksannella vuosisadalla ennen Kristusta.

no, joku voi naureskella, varmaan tuo Daavidin ikuinen valtakunta jäi vähän keskeneräiseksi, onhan näitä iankaikkisia valtioita luoneet sakemannit ja enkelsmannit ja espanjalaiset ja inkat vaan toisin kävi.

USA:kin horjuu

älä naureskele

tämän lapsen hartioilla on Daavidin valtakunnan herraus ja siinä meiningissä hippulat senkun vinkuu

tänäänkin

semmotteita yli miljardi kansalaista tällä Kunkulla tällä hetkellä maanpäällä tallustelee

että niin
ai että niin

kuules Jesaja, tämmöistä profetiaa ei kukaan ole ikimaailmassa antanut kuin sinä, lapsi on meille syndynyt?

miten tämä oikein on mahdollista, alamme aavistaa että tässä on jotain vähän isompaa kyseessä?

Ja Jesajahu vastaa

"Näitä HERran Jumalan Zebaothin kijwaus on tekewä."

perjantai 12. joulukuuta 2008

Jerusalemin temppeli 1

Meillä kristityillä on kirkko, Herran temppeli, joka kirkonkylässä. Se kertoo Kristuksen ruumiista, elävästä temppelistä, jonka "elävinä kivinä" saamme Jumalan armosta olla.

Juutalaisella kansalla on diasporassa, hajaannuksessa, synagoogia kaikkialla, missä he asuvat ja niiden yhteydessä puhdistautumiseen tarvittavia mikve-kylpypaikkoja. myös Herodeksen temppelin aikana Palestiinassa oli synagoogia, joihin Jeesus "tapansa mukaan" meni.

(Hän oli "tapa-juutalainen", omaksunut ja piti kiinni hyvistä tavoista, joten ollaan mekin Hänen mallinsa mukaan "tapa-kristittyjä" ja pidetään kiinni säännöllisestä jumalanpalvelukseen osallistumisesta ja myös seuroihin ym sen lisäksi, ei sen tilalla)

Sana synagoga tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa paikkaa, johon tullaan yhteen, kokoontumissalia, rukoushuonetta, ruksaa.

Juutalaiselle kansalle synagoogat eivät ole "Herran temppeli".

"Herran temppeleitä" on heille yksi ainoa, kivestä ja puusta tehty rakennus, jonka täytyy sijaita yhdellä ainoalla paikalla yhdessä ainoassa kaupungissa tällä maapallolla. Se ei voi sijaita missään muualla, sillä niin on Kirjoitettu.

Daavid oli sotilas ja kätensä veressä, eikä hän saanut rakentaa Israelin Jumalalle ja liitonarkille pyhäkköä. Hänen poikansa Salomo, Batseban lapsi, sen rakensi ja komean tekikin.

Keskeinen osa Vanhan testamentin sisältöä puhuu temppelistä ja niistä monista temppeleistä ja kulttipaikoista, vihreistä puista ja alttareista, joissa rautakauden Israel Jumalaa palveli, ja eksyi sitten kanaanilaisiin ja muihin harhoihin.

Profeetta Miika uhkasi, että Salomon temppeli Jerusalemissa tulee metsäksi ja autioksi. Niin kävi ja sen mukana katosi liitonarkki. Babylonialaisten aikana se ilmeisesti kätkettiin jonnekin, eikä kukaan ole sitä vielä etsinnöistä huolimatta löytänyt.

Jerusalemin temppeli 2

Serubbabel rakensi tuhotun temppelin uudelleen.
Herodes teki tästä toisesta temppelistä erään koko Rooman imperiumin upeimmista monumenteista.

Uudessa testamentissa kerrotaan, miten Galileasta tulleet turistit ja pyhiinvaeltajat sanoivat "Mestari, katso mitkä kivet". Niitä samoja kiviä yhä tänään ihaillaan Länsimuurilla ja muissa Herodeksen suurenmoisesta temppelistä säilyneissä kohdissa Aqsa-moskeijan ja Kalliomoskeijan alla.


Tässä temppelissä Ihmisen Poika opetti kansaa sen kauniissa pylväskäytävissä, ja sitä vastapäisellä Öljyvuorella Hän nukkui öitään Jerusalemissa ollessaan, usein Betaniassa Martan, Marian ja Lasaruksen vieraana. Eräänä yönä hän oli myös aivan temppelin lähellä Kidronin laaksossa öljynpuristamon puutarhassa, joka on hepreaksi Getsemane (gat-shemen)

Juutalainen traditio kertoo uskovan järkyttyneenä katsoneen temppeliä, jonka esirippu oli ratkennut ylhäältä alas "temppeli, temppeli, miksi itket"

Noin neljäkymmentä vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen julma sotamies Titus tuli joukkoineen ja Vespasianus ja he pistivät toisen temppelin maan tasalle, niin että siitä ei jäänyt kiveä kiven päälle.

Herodeksen suurta temppelin perustyötäkin he alkoivat purkaa, mutta väsyivät kesken ja jättivät sen. Se seisoo yhä tänä päivänä, Länsimuuri ja muut valtaisista seitsemänmetriä pitkistä ja tonneja painavista kivistä tehty rakennelma.

Juutalainen kansa ajettiin Luvatusta maasta ja pakanoiden aika alkoi.

Herran temppeleitä on "pakanoiden aikana" joka kirkonkylässä, ja ne ovat pyhiä ja niihin kellot kutsuvat.

Jerusalemin temppeli 3

käytän tuosta ajasta ilmaisua "temppeli-juutalaisuus" ja se on uljas, loistelias, häikäisevä jumalanpalvelus, josta jotain ajatusta antaa Ilmestyskirjan kuvaus taivaan menosta Vanhimman luona.

Jeesuksen hylättyään juutalaiset menettivät myös temppelin. Ei ole enää uhria syntien edestä, sillä missään muualla ei Jom Kippurin suurta sovituspäivää voida uhrein noudattaa eikä missään muualla voida tuoda Jumalalle kiitosuhreja tai sadon ensi hedelmää tai uhria esikoispojan syntyessä.

Syntipukkia ei voida ilman temppeliä viedä autiomaahan Asaselille.

mitään korviketta ei ole.

Niinpä rabbit opettavat "kuuliaisuus on parempi kuin uhri" ja ohjaavat tarkkaan kuuliaisuuteen Mooseksen laille.

mutta se on laiha lohdutus

juutalainen kansa on syvästi sielultaan vammautunut, "juutalaisuuden aika ilman temppeliä" on tuohon muinaiseen loistoon verrattuna jotenkin anemista.

juutalaisten omasta näkökulmasta temppeli täytyy rakentaa uudelleen.

sen rakentamisen myötä juutalaisen uskonnon käsityksen mukaan restauroidaan jumalasuhde sellaiseksi, kuin Raamatussa on opetettu ja kuin Talmudissa säilytetty perimätieto neuvoo.

Cohen pappissuku on läpi vuosisatojen pidetty erityisen puhtaana odottamassa tuota ja Leevin nimi on meille myös juutalaisista suvuista tuttu.

Parhaillaan käynnissä on massiivinen valmistautuminen Jerusalemin temppelin uudelleen rakentamiseen, jossa pikkuraha ei merkitse yhtään mitään.

isoja kiviä on raahattu, joita ei ole teräaseella hakattu, uuden temppelin "kulmakiveksi" ja juutalainen kansa unelmoi temppelin korjaamisesta ja sen jälkeen saapuvasta Messias kuninkaastaan.

eivät vain uskonnolliset vaan myös sekulaarit juutalaiset. Theodor Herzlin näky, Altneuland "Vanha uusi maa" kirjassa vuodelta 1902, sielun ja mielikuivutksen silmin uudelleen rakennettuun Jerusalemiin matkaavat oikein vetävät henkeä kun siellä kohosi uljaana taas Herran temppeli. Tuo Herzlin kirjan kuuluisa luku on englanniksi luettavissa tästä.