keskiviikko 11. marraskuuta 2015

Areiopagi.fi ihmeet ja luonnonlait: R.J. Russell

Areiopagi.fi sivulla on teol.tri Reijo Koposen laatima katsaus tuoreeseen kansainväliseen keskusteluun otsikolla Ihmeet ja luonnonlait: onko ristiriitaaValaiseva ja monipuolinen artikkeli, johon kyllä kannattaa tutustua.

Artikkelissa kerrotaan R.J. Russellin ajattelusta, jota Koponen on itse haastatellut ja josta hän kertoo enemmän areiopagi.fi sivulla En ollut tyytyväinen ajatukseen teologiasta ja luonnontieteestä kahtena eri maailmana.
Professori, fyysikko ja teologi Robert J. Russell on merkittävä vaikuttaja nykyisessä teologia ja luonnontiede-keskustelussa. Hänen perustamansa ja johtamansa keskus Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS) on toiminut Berkeleyssä, Kaliforniassa vuodesta 1981. Vuosien mittaan CTNS on tukenut mittavassa määrin teologian ja luonnontieteen välistä vuoropuhelua ja tuottanut valtavan määrän kirjallisuutta. Minulla oli ilo toimia CTNS:n vierailevana tutkijana helmi-huhtikuussa 2014. Tällöin haastattelin myös keskuksen johtajaa Robert J. Russellia.

Otsikon artikkelissa Koponen kirjoittaa lyhyesti Russelin näkemyksistä keskittyen kvantteihin:
Divine Action -projektin johtajan, fyysikko Robert J. Russellin mukaan kvanttimekaniikka avaa tietä uudenlaisella käsityksellä Jumalan toiminnasta.

Perinteisesti ajateltiin, että Jumala voi toimia vain joko ylläpitämällä luonnonlakeja tai rikkomalla niitä ihmeiden muodossa. Russell kuitenkin huomauttaa, että koska kvanttitilat ovat satunnaisia, Jumala voi vaikuttaa maailmassa kvanttitason välityksellä tarvitsematta rikkoa luonnonlakeja.

Jumalan tarvitsee vain määrätä tarpeeksi monen yksittäisen kvantin tila saadakseen aikaan makrotason muutoksia. Tällainen ”non-interventionistinen” Jumalan toiminta kvanttitasolla voi Russellin mukaan selittää senkin, kuinka Jumala voi ohjata evoluutioprosessia tieteelle näkymättömällä tavalla.
Koponen Areiopagi.fi

Jumalan toiminta voidaan selittää?
Mielestäni professori Russelin "kvantti-ikkuna" Jumalan toimintaan on tahatonta Jumalan pilkkaa. Hän tahtoo raivata klassisen fysiikan suljettuun mekanistiseen ja ihmeettömään maailmaan Jumalan mentävän aukon.

Hänellä ei kuitenkaan ole riittävää pätevyyttä kuvata Jumalan ja luomakunnan suhdetta. Myöskään vastakkaista suljetun fysiikan suuntaa ajava Stephen Hawking ei ole pätevä vastaamaan kysymykseensä, tarvitaanko Jumalaa?

Yhdelläkään ihmisellä ei ole kykyä nähdä Jumalaa, johon nämä lahjakkaat fyysikot pyrkivät - "kas tuossa, Taivaan Isän koskeutskohta luomakuntaansa!" Tai "kaikki on itsestään syntynyttä, luonnonlait itsestään asetettuja" .

Pyhän Israelin Jumalan näkemisen sijaan Hänen luomistekonsa ovat avoimesti kaikkien tutkittavissa, ja niissä näkyy kyllä Hänen ajattelunsa syvyys ja nerokkuus niille, jotka ne uskon kautta näkevät.

Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua.
Room 1:19-20

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti