sunnuntai 8. marraskuuta 2015

Vähä Katekismus: Sakramentit

Juhani Raattamaa oli katekeetta. Se tarkoittaa, että hän avusti rovasti Laestadiusta opettamalla Lapissa katekismusta kansalle 1800-luvun oppivaatimusten mukaan. Ilman katekismuksen tuntemista ei ripille päässyt eikä kristilliseen avioliittoon. Oppikirjana oli varmaan monelle aika vaativa Olav Svebiliuksen katekismus vuodelta 1745.

Vähä Katekismus on kristillisen opetuksen helmi, lyhyt ja ytimekäs, niin että sen tärkeät kohdat voi nuori ulkoa päähänsä päntätä - ja ehkä tänäänkin on vielä niitä onnellisia, jotka 10 käskyä selityksineen, Isä meidän rukouksen selityksineen ja sakramenttiopetuksen muistavat lapsuudestaan asti.

Vähän Katekismuksen opetus hylätään aikamme esikoisuudessa
Esikoislestadiolainen opetus kiistää nykyään saarnaajien puheiden ja seuraväen ymmärryksen mukaisesti Lutherin Vähän katekismuksen opetukset kasteesta, ehtoollisesta ja ripistä. Kun ehtoollista aletaan jakamaan rukoushuoneilla, liturgia voidaan lainata ev.lut. kirkolta, mutta todellisuudessa sakramenttien sisältö tietenkin tulee vastaamaan Ruotsin Lapin nykyisten vanhinten edustamia harhoppeja.

Lue itse ja suutu Lutherille, joka ei wanhinten mukaan tätä kristillisyyttä ymmärrä eikä apostolista todistusta oikein käsittänytt!

Lutheria näet ei suositella seuroissa luettavaksi eikä Vähää Katekismusta - saati Isoa Katekismusta - mielellään nähdä kirjamyynnissä tai esikoisten kodeissa kirjahyllyn arvopaikalla.


Pyhän kasteen sakramentti

niin kuin perheenisän on se väelleen yksinkertaisesti opetettava.

Ensimmäiseksi

Mitä on kaste? Vastaus:

Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan Jumalan käskyyn sisältyvä ja Jumalan sanaan yhdistetty vesi.

Mikä sitten on tämä Jumalan sana? Vastaus:

Se minkä Herramme Jeesus Kristus lausuu Matteuksen viimeisessä luvussa: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."

Toiseksi

Mitä kaste antaa ja hyödyttää? Vastaus:

Kaste vaikuttaa syntien anteeksiannon, vapauttaa kuoleman ja Perkeleen vallasta sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat.

Mitkä ovat nämä Jumalan sanat ja lupaukset? Vastaus:

Ne jotka Herramme Jeesus Kristus lausuu Markuksen viimeisessä luvussa: "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Kolmanneksi

Miten vedellä voi olla näin suuri vaikutus? Vastaus:

Ei sitä vaikutakaan vesi, vaan veteen liittyvä ja vedessä oleva Jumalan sana sekä Jumalan sanaan luottava usko. Ilman Jumalan sanaa vesi ei ole mikään kaste, vaan pelkkää vettä. Jumalan sanaan liittyessään se kuitenkin on kaste, armoa tulviva elämän vesi ja "uudestisyntymisen pesu Pyhässä Hengessä", niin kuin pyhä Paavali lausuu kirjeessään Titukselle, sen kolmannessa luvussa: "Hän pelasti meidät laupeutensa mukaan uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma."

Neljänneksi

Mitä sitten tällainen vesikaste merkitsee? Vastaus:

Se merkitsee, että meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava ja surmattava kaikkine synteineen ja pahoine himoineen, ja sen tilalle pitää joka päivä tulla esiin ja nousta ylös uusi ihminen, joka iankaikkisesti elää Jumalalle vanhurskaana ja puhtaana.

Missä se on kirjoitettuna? Vastaus:

Pyhä Paavali lausuu Roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa: "Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman."


Miten tietämättömiä on neuvottava ripittäytymään

Mitä rippi tarkoittaa? Vastaus:

Rippi sisältää kaksi osaa: ensiksi tunnustetaan synnit, ja toiseksi otetaan ripittäjältä vastaan synninpäästö eli anteeksianto, ikään kuin sen lausuisi Jumala itse. Sitä ei saa lainkaan epäillä, vaan on uskottava lujasti, että synnit siten on annettu anteeksi taivaassa, Jumalan edessä.

Millaisista synneistä sitten on ripittäydyttävä?

Jumalalle on tunnustettava syyllisyys kaikkiin synteihin, myös niihin, joista emme tiedä. Niin teemme Isä meidän -rukouksessa.

Ripittäjälle meidän taas on tunnustettava vain ne synnit, jotka tiedämme ja tunnemme sydämessämme.

Mitä syntejä ne ovat?

Tutki tilaasi kymmenen käskyn avulla, olitpa sitten isä tai äiti, poika tai tytär, isäntä, emäntä tai palvelija: oletko niskoitellut, oletko ollut epäluotettava, laiska, vihainen, röyhkeä ja riitaisa, oletko sanoin tai teoin tuottanut jollekulle mielipahaa, oletko varastanut, oletko laiminlyönyt tai huonosti hoitanut asioita ja aiheuttanut vahinkoa?

Neuvo minulle Lyhyt tapa ripittäytyä! Vastaus:

Sano ripittäjälle: "Pyydän teitä, herra pastori, kuuntelemaan rippiäni ja julistamaan minulle anteeksiannon Jumalan tähden."

"Minä kuuntelen."

"Minä vaivainen syntinen tunnustan Jumalalle syyllistyneeni kaikkiin synteihin. Erityisesti tunnustan teille, että minä, joka olen palvelija, palvelustyttö jne., valitettavasti palvelen isäntäväkeäni epärehellisesti. Olen silloin ja silloin jättänyt saamani käskyt täyttämättä, olen vihastuttanut heidät ja saanut heidät sadattelemaan, olen laiminlyönyt tehtäviäni ja antanut tapahtua vahinkoa. Olen ollut myös hävytön sanoin ja teoin, riidellyt vertaisteni kanssa, nurissut emäntääni vastaan sekä kiroillut häntä jne. Suren kaikkea tätä, rukoilen armoa ja tahdon parantaa tapani."

Isäntä tai emäntä voi lausua seuraavasti:

"Tunnustan teille erityisesti, etten ole uskollisesti johdattanut lapsiani, palvelusväkeäni enkä puolisoani kunnioittamaan Jumalaa. Olen kiroillut, näyttänyt huonoa esimerkkiä, sopimattomilla puheilla ja teoilla vahingoittanut naapuriani, levittänyt pahoja juoruja, myynyt liian kovaan hintaan ja antanut virheellistä ja vajaata tavaraa." Lisäksi hän voi kertoa, miten muutoin on rikkonut Jumalan käskyjä ja käyttäytynyt sopimattomasti.

Ellet taas havaitse tunnollasi olevan edellisen kaltaisia tai suurempia syntejä, sinun ei pidä huolestua eikä muuttaa rippiä piinaksi ryhtymällä etsimään ja keksimään lisäsyntejä. Kerro vain ne pari asiaa, mitkä tiedät, esimerkiksi näin: "Tunnustan erityisesti, että olen joskus kiroillut, samoin puhunut sopimattomia, joskus laiminlyönyt sen ja sen asian" jne. Se saa riittää.

Mutta jos tunnollasi ei ole yhtään syntiä (mikä tuskin on mahdollista), älä myöskään sano mitään erityistä, vaan ota vastaan anteeksianto yleisen synnintunnustuksen jälkeen, jonka teet ripittäjän edessä Jumalalle.

Sen jälkeen ripittäjä lausuu:

"Jumala armahtakoon sinua ja vahvistakoon uskoasi. Aamen."

Ripittäjä jatkaa:

"Uskotko myös, että minun anteeksiantoni on Jumalan anteeksianto?"

"Uskon,herra pastori."

Ripittäjä sanoo tämän jälkeen:

"Tapahtukoon sinulle niin kuin uskot. Herramme Jeesuksen Kristuksen käskystä annan sinulle syntisi anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Mene rauhaan."

Raskaissa omantunnon vaivoissa olevia tai murheellisia ja ahdistuneita rippi-isä varmaankin osaa lohduttaa ja rohkaista uskoon useampia raamatunlauseita käyttäen. Edellä on esitetty vain tavallinen rippikaava yksinkertaisia varten.


Alttarin sakramentti

niin kuin perheenisän on se väelleen yksinkertaisesti opetettava

Mikä on alttarin sakramentti? Vastaus:

Se on leipään ja viiniin sisältyvä Herramme Jeesuksen Kristuksen todellinen ruumis ja veri. Hän on sen itse asettanut meidän, kristittyjen, syötäväksi ja juotavaksi.

Missä se on kirjoitettuna? Vastaus:

Pyhät evankeliumin kirjoittajat Matteus, Markus ja Luukas sekä pyhä Paavali sanovat näin:

"Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen, kiitti ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä kaikki; tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni."

Mitä tällainen syöminen ja juominen hyödyttää? Vastaus:

Se käy ilmi sanoista "teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi". Meille annetaan näillä sanoilla tässä sakramentissa synnit anteeksi, elämä ja autuus, sillä missä on syntien anteeksianto, siinä on myös elämä ja autuus.

Miten ruumiillinen syöminen ja juominen voi saada aikaan jotain näin suurta? Vastaus:

Syöminen ja juominen eivät sitä saakaan aikaan, vaan tässä olevat sanat "teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi". Nämä sanat yhdessä ruumiillisen syömisen ja juomisen kanssa ovat sakramentin keskeinen kohta. Se joka nämä sanat uskoo, omistaa sen mitä ne sisältävät ja lausuvat, nimittäin "syntien anteeksiannon".

Kuka sitten vastaanottaa tämän sakramentin kelvollisesti? Vastaus:

Paastoaminen ja ruumiillinen valmistautuminen ovat kyllä hyvää ulkonaista kurinalaisuutta, mutta todella kelvollinen ja hyvin valmistautunut on se, joka uskoo nämä sanat: "teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi". Kelvoton ja valmistautumaton on taas se, joka ei näitä sanoja usko tai joka epäilee niitä, sillä sana "teidän edestänne" ei vaadi muuta kuin uskovaa sydäntä.15 kommenttia:

 1. Mitähän puppua tämäkin taas on? Lutherin Vähä Katekismus on edelleen oppikirjana esikoislestadiolaisen herätysliikkeen rippikouluissa Suomessa ja muualla. Minulla se on yöpöydällä. Kuulin juuri, että Esikoislestadiolaiset ry on ottamassa uutta painosta kirjasta Vähä ja Iso Katekismus ja Schmalkaldenin opinkohdat. Kirja saadaan varmaan myyntiin vielä tämän vuoden aikana.

  Autuaat olette te, kuin he pilkkaavat ja vainoovat teitä, ja puhuvat kaikkinaista pahuutta teitä vastaan, valhetellen minun tähteni. (Matt. 5:11)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyviä uutisia kerrot.

   Puppu on Ison Katekismuksen rukoushuoneilla jakamiseen liittynyt kuvio joitain vuosia sitten.

   Puppu on esikoislestadiolaisten Jumalan lasten käsitykset kasteesta, ripistä ja ehtoollisesta, jotka kiistävät Vähän Katekismuksen opetukset.

   Vai etkö tunnista seuraavia tuttuja lauseita
   - kaste ei tuo pelastusta
   - ehtoollisessa ei saa syntejä anteeksi
   - vain henkilö, jossa Pyhä Henki on asuvainen, voi todistaa synnit anteeksi niin, että Jumala sen hyväksyy ja ottaa armoihinsa.

   Poista
 2. Olet varmaan lukenut Vähästä Katekismuksesta, mitä Luther opettaa kasteen merkityksestä:

  "Se merkitsee, että meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava ja surmattava kaikkine synteineen ja pahoine himoineen, ja sen tilalle pitää joka päivä tulla esiin ja nousta ylös uusi ihminen, joka iankaikkisesti elää Jumalalle vanhurskaana ja puhtaana."

  Missä muualla tästä asiasta opetetaan näin kuin esikoislestadiolaisuudessa?

  Katumaton ja epäuskoinen ihminen ei saa ehtoollisessa syntejään anteeksi.

  Syntien anteeksi todistaminen on Pyhän Hengen virka. Kyse ei ole mistään taikasanoista, jotka vaikuttaisivat kenen hyvänsä lausumina.
  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Osaat katsoa asioita myönteisesti ja koet ilmeisesti, ettei esikoisten parissa ole opillisia ongelmia. Rauha maassa!

   Todellisuus on tässä kristillisyydessä kuitenkin aivan toinen kuin kuvaamasi rauha rauha, rauhan side. Kysymys on hengellisestä sodasta, jossa Kristus tahdotaan ajaa pois valtaistuimelta, ja hengellinen hallitus käyttää kaikkea valtaa, hengellistä ja maallista.

   Nostimme melkoisen äläkän, kun GP ilmoitti olevansa esikoisten maanpäällisen seurakunnan pää. Rauhan Siteen sokeat kissanpojat eivät näitä syvyyksiä ymmärtäneet, vaan virheellisesti yhä pitävät tätä Lapin 2 miestä kristittynä.

   Poista
  2. Sinähän kummallisia puhut. Olen kuullut kymmeniä GP:n saarnoja mutta en mainitsemaasi ilmoitusta. Missähän hän olisi tällaisen ilmoituksen antanut?

   Poista
 3. Aina hullummaksi menee. GP ei ollut Lahden juhannusseuroissa 2013. Jos tarkoitat vuotta 2014, ole hyvä ja esitä vähän tarkempi sitaatti. 1 Tim. 5:19

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Saattoi olla 2012. Löydät GP:n saarnan Lahdessa Rauhan Siteessä julkaistuna, minulla ei ole arkistoja käytössäni. Reagoimme julkaostuun saarnaan. Kuuliaiset lampaat tuskin edes huomasivat, kuinka hän selvitti Kristuksen ruumiin asiaa ja hierarkisia valta ja kuuliaisuus suhteita.

   Esikoisena sinulle pitäisi olla selvä, kuinka Lapin lähetyskirjeissä käytetään Apostolien teoissa Jerusalemissa kirjoitettua "Pyhä Henki ja me olemme päättäneet..."

   Tällähän on jo pitkät perinteet eikä kovin kaukana se ole Kristuksen sijaisuudesta Rooman piispan tavoin. Roomassa. Synodit ja paavi sentään polvistuvat rukoilemaan johdatusta, Jellivaarassa ja Kiirunassa turha Herralta kysely ei liene edes tarpeen.

   Poista
  2. Ei ollut GP Lahdessa myöskään juhannuksena 2012. Mutta ehkä tarkoitat tätä sitaattia juhannukselta 2009 (julkaistu Rauhan Siteessä 4/2009):

   "Me Lapinmaalta lähetetyt olemme saaneet tuntea, että meidät on otettu vastaan aivan kuin taivaan enkeleinä. Emme ole kaiken tämän arvoisia. Matkustamme täältä tuntien itsemme mahdottomiksi saamaan kaikkea sitä rakkautta ja luottamusta, jota ystävät ovat täällä meille osoittaneet. Kiitämme sydämestämme taivaan Jumalaa ja teitä, rakkaat ystävät, siitä, että olette tällä tavoin kohdelleet meitä, syntisiä ja kelvottomia ihmisiä."

   Kun selaat Vähää katekismusta vähän taakse päin, siellä tulee vastaan tällainen kohta (kahdeksannen käskyn selitys):

   "Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme puhu lähimmäisestämme perättömiä, petä hänen luottamustaan, panettele häntä tai tahraa juoruilla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen."

   Poista
  3. No löytyihän se - Jellivaaran joulu 2010 - suurkiitos auttajalle!

   http://mikkol-miettii.blogspot.fi/2011/01/gunnar-persater-jellivaaran-joulu-2010.html

   Poista
  4. Ei löytynyt sitaattia tästäkään - eikä tuosta selostuksestasi löytynyt edes mainintaa, että GP olisi ilmoittanut olevansa esikoisten maanpäällisen seurakunnan pää. Viittaan edelleen kahdeksannen käskyn selitykseen - halusithan itse tämän ketjun alussa korostaa Vähän Katekismuksen opetuksia.

   Poista
  5. Rauhan Siteestä löytynee tuo 2010 joulusaarna.

   Kirjoitin tuossa blogissa mm. "Lapin vanhimmat ovat todellakin kristillisyyden pää, jota Pyhä Henki suoraan johtaa ja päätökset ovat sitovia kaikissa asioissa ilman valitusoikeutta."

   Hierarkian vinoutuminen ja Kristuksen syrjäyttäminen on oire. Seurauksena on esikoisten parissa wanhinten ja saarnaajien väärän opetuksen takia hyvin laajalle levinnyt Vähän Katekismuksen sakramenttiopetuksen hylkääminen käytännössä.

   Poista
  6. Tulemme kevään kuluessa varmaan näkemään mustaa valkoisella siitä, mitä uusi Suomen esikoislestadiolaisapostolisluteriainen kirkko ehtoollisessa ja sakramentissa ja ripissä tahtoo opettaa.

   Jos kurssi korjataan katekismusten mysteereihin pois talonpoikaisjärjestä ja "yhtenäisestä käytännöstä" kalvinisiten kanssa, mikä ilo se olisikaan! Jos lehmät lentäisivät edes poronkuseman verran...

   Poista
  7. Mikko, siteeraat yllä omaa kirjoitustasi etkä GP:n saarnaa. Et edelleenkään vastaa kysymykseen kahdeksannesta käskystä. Pitääkö tämä ymmärtää niin, että kymmenen käskyn ja Vähän Katekismuksen opetuksilla ei ole niin väliä, jos tarkoitus on "hyvä" (Lapin vanhinten mollaaminen)? Tunnuslause "tarkoitus pyhittää keinot" on yleensä liitetty jesuiittoihin.

   Poista
 4. Kyseisessä blogissa, johon viittaan, kirjoitetaan GP:n joulusaarnasta 2010. Se ei siis ollut Juhannus 2013 eikä 2012.

  Olen selkeästi kirjoittanut, ettei minulla ole Rauhan Siteen arkistoja, joissa GP saarna on mustaa valkoisella julkaistu ja johon reagoimme lähettämällä myös toimitukselle asiasta viestin.

  On muuten hyvin tunnusomaista esikoislestadiolaisten asenteille, että arvostelu on Lapin mollaamista ja Jumalan lapset eivät syyllisty moiseen Pyhän Hengen pilkkaan. Toki tässä kristillisyydessä pitäisi kyetä arvostelemaan keskeistä seurakuntaopetusta ja teologiaa Raamatun ja kristinopin avulla, mutta ei edes ulkopuolisen lumiukon havainnot kelpaa, vaan ne tyrmätään ilman vakavaa asioihin tutustumista.

  Jos tarvitset alkutekstin, se löytyy Rauhan Siteestä mustaa valkoisella. Tuomitse sitten, onko arviomme oikea vai väärää todistusta.

  Jos yllättäen olemmekin oikeassa ja GP:ltä on Kristus hukassa, mitä teet?

  VastaaPoista