perjantai 29. kesäkuuta 2012

Karkoittaminen Mooseksenkirjoissa

Pyhän Raamatun teksteissä esiintyy karkoittamista tarkoittava verbi monessa kohtaa. Se on tärkeä ilmaus kansan historian vaiheissa.

גּרשׁ tarkoittaa nimenomaan karkoittamista, myös maasta karkoittamista, ja siitä tulee myös juutalaisen kansan historiaan niin surullisen usein liittyvä ilmaus gerush kun heidät on karkoitettu milloin Espanjasta, milloin Englannista...

Mutta se perus gerush on tämä!
Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä
1 Ms 3:24

Kain karkoitettiin (gerush)
Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut."
1 Ms 4:11

Abraham karkoitti lintuja(נשׁב nashab)
Niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abram karkoitti ne pois.
1 Ms 15:11

Iisak karkoitettiin ( שׁלח shalakh)
Mutta Iisak sanoi heille: "Minkätähden tulette minun luokseni, vaikka olette minulle vihamieliset ja karkoititte minut luotanne?"
1 Ms 26:27

Jumala karkoittaa kansoja (gerush)
Ja minä lähetän herhiläisiä sinun edelläsi karkoittamaan hivviläiset, kanaanilaiset ja heettiläiset sinun tieltäsi.
2 Ms 23:28

Pitalinen karkoitetaan leiristä (שׁלח shalakh)
Käske israelilaisten karkoittaa leiristä jokainen pitalinen ja jokainen vuotoa sairastava ja jokainen kuolleesta saastunut.
4 Ms 5:2

Amorilaiset karkoitetaan ( ירשׁ jarash)
 Ja Mooses lähetti vakoilemaan Jaeseria, ja he valloittivat sen tytärkaupungit; ja hän karkoitti amorilaiset, jotka siellä olivat.
4 Ms 21:32

Jumala karkoittaa kansoja ( ירשׁ jarash)
karkoittaen sinun tieltäsi kansoja, suurempia ja väkevämpiä kuin sinä, ja tuoden sinut heidän maahansa antaakseen sen sinulle perintöosaksi, niinkuin nyt on tapahtunut.
5 Ms 4:38 KR 1933


--------------------
Mielestäni nämä kohdat Mooseksenkirjoista riittävät osoittamaan, että hepreankielessä on kyllä ilmauksia kaikenlaisesta karkoittamisesta, myös "lerin ulkopuolelle ajamisesta".

Pidän edelleen todennäköisenä, että "poistaa kansasta" todella tarkoittaa alkukielessä "hävittää, surmata" eli kuolemantuomiota.

Leviticus: karkoittaminen/hävittäminen kansasta (2)

Totesimme, että Mooseksenkirjoissa kyllä ajetaan ihmisiä pois, Jumala karkoittaa Adamin ja Eevan paratiisista, Abraham ajaa Saran pyynnöstä pois Hagarin ja tämän pojan, Ismaelin. 

Kolmannessa Mooseksenkirjassa Herra Jumala sanoo, että "maa oksensi" entiset asukkaansa, jotka tekivät kauihistuksia ja iljetyksiä. Kaikki nämä eivät suinkaan olleet pakolaisia, vaan moni sai surmansa israelilaisten käsissä.

Mutta onko Kolmannessa Mooseksenkirjassa yksiselitteistä ilmausta "karkottaa"?

 אל־תטמאו בכל־אלה כי בכל־אלה נטמאו הגוים אשׁר־אני משׁלח מפניכם׃
Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne.
3 Ms 18:24 KR 1933

Tässä on verbi shalakh, "lähettää kauas pois", joka esiintyy Raamatussa monessa eri merkityksessä.

Nikolaisen komitea ei käytä vanhahtavaa "karkoittaa" vaan yksinketaisesti "ajaa pois"

Älkää saastuttako itseänne tällaisilla teoilla. Niiden takia ovat tulleet saastaisiksi ne kansat, jotka minä ajan pois teidän tieltänne.'
3 Ms 18:24 KR 1992

Sama verbi on hepreassa Mooseksen lain kohdassa:
Ja älkää vaeltako sen kansan tapojen mukaan, jonka minä karkoitan teidän tieltänne; sillä kaikkia näitä he ovat tehneet ja nostaneet minun inhoni.
3 Ms 20:23 KR 1933

En löydä Leviticus laista yhtään yksiselitteistä kohtaa, jossa rangaistuksena on (maasta) karkoitus, mutta ilmeisesti tuo "poistaa" on sen verran mahdollinen, että KR 1992 päätti sen ottaa käyttöön.


Leviticus: karkoittaminen/hävittäminen kansasta

Mannisen ja Nikolaisen komiteat käänsivät heprean krt verbin eri tavoin niin että KR 1933 laki käskee rangaistuksena rikkomuksesta "hävittämään kansasta" ja KR 1992 "poistamaan kansasta".

"Poistaa kansasta" tarkoittaa anonyymin kirjoittajan mielestä pikemmin "karkoittaa" kuin "tuhota, surmata" ja uuden suomennoksen kieliasu antaa sellaiseen ajatukseen mahdollisuuden. Esimerkkeinä vastaavanlaisesta lain tulkinnasta Kolmannessa Mooseksenkirjassa hän antoi seuraavat kohdat KR 1992 mukaan

Lisäys yhteysuhrilakiin
 • Lihaa, joka on koskettanut mitä tahansa saastaista, ei saa syödä, vaan se on poltettava. 
 • Jokainen, joka on puhdas, saa syödä yhteysuhriteuraan lihaa, mutta jos joku epäpuhtaana ollessaan syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta
 • Jos joku on koskettanut mitä tahansa saastaista, ihmisestä peräisin olevaa saastaisuutta, saastaista eläintä tai muuta saastaista, ja silti syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta.
 • Herra sanoi Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: 
 • Älkää syökö mitään naudan, lampaan tai vuohen rasvaa. 
 • Itsestään kuolleen tai kuoliaaksi raadellun eläimen rasvaa voitte käyttää kaikkiin muihin tarkoituksiin, mutta syödä ette sitä saa. 
 • Jokainen, joka syö Herralle tuliuhrina uhratun eläimen rasvaa, poistettakoon kansansa keskuudesta
 • Missä elättekin, ette saa syödä lintujen ettekä muidenkaan eläinten verta. Jokainen, joka syö verta, poistettakoon kansansa keskuudesta.
3 Ms 7:19-25

Kielletyt sukupuolisuhteet
Älkää saastuttako itseänne tällaisilla teoilla.
Niiden takia ovat tulleet saastaisiksi ne kansat, jotka minä ajan pois teidän tieltänne, ja myös se maa on tullut saastaiseksi. Siksi minä panen sen maan vastaamaan näistä pahoista teoista, ja se oksentaa ulos asukkaansa. Pitäkää sen tähden minun lakini ja käskyni.
Älköön kukaan teistä, olipa hän pysyvä asukas tai teidän keskuudessanne asuva siirtolainen, tehkö mitään näistä iljettävistä teoista. Kaikkia näitä iljetyksiä ovat sen maan entiset asukkaat tehneet, ja näin he ovat saastuttaneet maansa.
Älkää te siis teoillanne saastuttako maata, ettei se oksentaisi pois teitäkin, niin kuin se oksentaa entiset asukkaansa.
Jokainen, joka tekee yhdenkään näistä kauhistuttavista teoista, on poistettava kansansa keskuudesta.
Pitäkää minun säädökseni älkääkä ryhtykö noudattamaan mitään niistä iljettävistä tavoista, joita on noudatettu ennen teitä, ettette saastuttaisi niillä itseänne.
Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
3 Ms 18:24-30

Pyhyyttä ja oikeutta koskevia säännöksiä
 • Kun uhraatte teuraan Herralle yhteysuhrina, toimittakaa uhri oikein, jotta Herra olisi teille suosiollinen.
 • Uhrieläin on syötävä teurastuspäivän ja sitä seuraavan päivän kuluessa, mutta jos siitä jää jotakin tähteeksi kolmanteen päivään, tähteet on poltettava. 
 • Jos lihaa kuitenkin syödään vielä kolmantena päivänä, jolloin siitä on tullut uhriksi kelpaamatonta, Herra ei hyväksy uhria, vaan jokainen, joka sitä syö, joutuu vastaamaan teostaan. Hän on häpäissyt Herran pyhyyden, ja hänet on poistettava kansansa keskuudesta.
3 Ms 19:5-8

Hävittäminen
Kaikissa yllä olevissa kohdissa vuoden 1933 Kirkkoraamattu kääntää verbin ktr "hävittää"

"Sillä jokainen, joka tekee minkä tahansa näistä kauhistuksista, hävitettäköön kansastansa, kaikki, jotka semmoista tekevät."
3 Ms 18:29 KR 1933

Mooses, kuukautiset, homous ja T.G. Hobson

Blogissani "Sateenkaari-messu ja Raamattu Riihimäellä" puutuin mielenosoituksessa heilutettuihin julisteisiin, joissa viitattiin Mooseksen lain antamaan kuolemanrangaistukseen homoseksuaalisesta aktista. Vetosin siihen, että Mooseksen laissa määrätään kuolemantuomio monista muistakin miehen ja naisen suhteisiin liittyvistä asioista, kuten anopin kanssa makaamisesta. Laki ei anna myöskään aviomiehelle erityisoikeutta maata kuukautistilassa olevan vaimonsa kanssa, vaan molemmat on "hävitettävä kansasta"
"Jos joku makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja paljastaa hänen häpynsä, avaa hänen lähteensä, ja nainen paljastaa verensä lähteen, niin heidät molemmat hävitettäköön kansastansa." 3 Ms 20:18 (KR 1938).
Anonyymi kommentoija puuttui asiaan ja sanoi, että kuukautisten aikaisesta seksistä annettu rangaistus ei ole kuolemantuomio vaan karkoitus (maasta?). Lievempi tulkinta on mahdollinen uuden käännöksen perusteella, jossa syylliset mies ja nainen "poistetaan" kansan keskuudesta.
"Jos mies makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja yhtyy häneen, he ovat molemmat paljastaneet naisen veren lähteen. Heidät on poistettava kansansa keskuudesta." 3 Ms 20:18 (KR 1992)
Kun pyysin kirjoittajaa tutkimaan heprean sanan krt merkitystä muissakin Mooseksen lain kohdissa, missä se hänen mukaansa selkeästi tarkoittaa "karkoittamista" kommentoija viittasi sen sijaan G. Thomas Hobsonin 75 sivuiseen tutkielmaan aiheesta (linkki) jossa on mukana myös kirjallisuusluettelo aiheesta.

G. Thomas Hobson Concordia Seminary, St. Louis, MO
"CUT OFF FROM (ONE’S) PEOPLE”: PUNITIVE EXPULSION IN THE TORAH AND IN THE ANCIENT NEAR EAST 


T.G. Hobsonin tematiikka
Vittattu Hobsonin tutkielma on tässä keskustelussa hyvin mielenkiintoinen siksi, että artikkeli on kirjoitettu juuri sellaista homoseksuaalisuutta ja Raamattua pohtivaa argumentointia vastaan, jota käytin mainitussa blogissani Riihimäen protestoijia vastaan!
In contemporary ethical debate, it is common to hear commands from the Torah being indiscriminately lumped together: “The Torah forbids homosexual behavior, but it also forbids wearing mixed fabric, and eating leavened bread during Passover.” Those who make such an argument wish to construe all three of these Torah commands as being of equal seriousness.The first prohibition carries a death penalty, the second carries no explicit penalty, and the third calls for the offender to be “cut off from his/her people” (known in Judaism as the kareth penalty). Such a wholesale mixture of texts is not a legitimate way to characterize the intent of the Torah’s teaching, because it inappropriately ignores distinctions in Israelite law that are clearly signaled in the text itself.
Hobson op cit. p.1
Anonyymi kommentoija viittasi Hobsonin tutkielman yhteenvetoon, jossa tämä tulkitsee krt verbiä näin
The conclusion of this paper is that kareth is an expression of relative mercy, which preserves the possibility of repentance. It also removes a source of ongoing moral contamination from the community that puts the community at risk. Kareth is the equivalent of a life sentence in a prison without bars.

The conclusion that kareth is a form of punitive expulsion makes more sense out of the data than the theory that kareth is a divine extermination curse, for which there is no evidence as a threatened penalty in the legal provisions of any ancient Near Eastern law code.
Hobson op cit p. 68
Näemme lainauksista ainakin kolme teemaa Hobsonin tutkielman taustalla
 • Mooseksen kirjan seksuaalietiikkaa ja perhettä koskevat säädökset ovat vakavuudeltaan eri tasoisia. Kuukautisten aikainen sukupuoliyhteys miehen ja vaimonsakin välillä on kielletty karkoituksen eikä suinkaan kuolemantuomion uhalla (kun taas homoudesta määrätty kuolemantuomio vahvistetaan UT:ssa. Katso alempana olevaa lainausta).
 • Kuukautisia koskeva tuomio edustaa "suhteellisen armollista" lainsäädäntöä.
 • Vertaileva tutkimus osoittaa, ettei kuukautisisten aikaisesta seksistä määrätä kuolemaa missään muinaisesta Lähi-idästä tunnetussa lakikoodissa. 

Vastaväitteeni kohta kohdalta
 • Kuukautisten aikainen sukupuoliyhteys on kuolemanrangaistukseen johtava teko, koska mies - olipa hän kuka tahansa, vaikka aviomieskin - "paljastaa veren lähteen". Ongelmana ei tässä ole seksi vaan veri, joka on tabu.
 • Toisessa määräyksessä Mooseksen laki nimenomaan kieltää armollisuuden naista kohtaan, joka miesten tapellessa tarttuu toisen miehen sukupuolielimeen - käsi on armotta katkaistava. ks blogini No pity - off with her hand!  Mielestäni T.G. Hobson tuo Tooran tulkintaansa vierasta nykyajan etiikkaa Raamatun lain aivan hurjaan maailmaan, jonka rinnalla islamin sharia lakikin kalpenee, ja joka tappoi Kristuksen. (Kivitys, keihästys, elävältä polttaminen, amputoinnit, sokaiseminen ... silmä silmästä, hammas hampaasta... tulevat kaikki Raamatusta.) 
 • Toora sisältää monia muitakin kieltoja ja käskyjä, joille ei löydy vertauskohtaa muusta vanhan Lähi-idästä tunnetusta lakikoodista

Hobsonin laintulkinta
A Consistent Biblical Ethic, by G. Thomas Hobson, Ph. D.
Hobson is a PCUSA pastor and adjunct professor at Morthland College in IL. Hobson carefully explains the link between OT interpretation of the Law and the NT interpretation. Hobson writes, "In contemporary ethical debate, it is common to hear commands from the Bible being indiscriminately lumped together. We hear people say, “The Torah forbids homosexual behavior, but it also forbids wearing mixed fabric, and eating leavened bread during Passover. It’s all a hopeless jumble, useless as any reliable source of ethical guidance.”

Many are those who claim that the Bible teaches no consistent sexual ethic, but endorses polygamy, concubinage, prostitution, and even incest." He continues, "Every Torah command that carries a death penalty, is reaffirmed by the NT as a binding moral principle. The NT does not command us to execute incorrigible teenagers, but it does affirm the command, “Honor yourfather and mother.” Commands in the Torah that do not carry a death penalty, such as the kosher food laws, are not reaffirmed in the NT, and may be taken as commands that are just for Israel."
Presbyterians for Faith, Family and Ministry: Theology matters (link)
Tämä lainaus on avain Hobsonin hermeneutiikkaan. Mooseksen laissa on "kuolemanvakavia" syntejä, joista jokainen on hänen mukaansa vahvistettu Uudessa testamentissa "moraalisena prinsiippinä". Näin VT on myös aikamme ihmiselle ohjeellinen ja voimme tällä perusteella heiluttaa Riihimäen sateenkaari-messun protestoijien tavoin kylttejä "Raamatussa määrätään kuolema homoille!"

Apostoli Paavalille kysymys Vanhan testamentin laista oli paljon rankempi, olihan hän heiluttanut kylttiä "kuolema nasarealaisille" ja itse osallistunut heidän tappamiseensa. Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu.

Hobsonin hermeneutiikan taustalla on mielestäni seksuaalipoliittinen agenda mutta myös rationalismia, joka ei tässä lainkaan auta Raamatun merkillisen sanoman ymmärtämisessä - Kristus on lain loppu.


Eriävä mielipide ehkä auttaa ymmärtämään Hobsonin tematiikkaa
Just a few reflections from a quiet, middle-aged teacher and Gay activist who also posts comments on “The Huffington Post” under the same name. Monday, April 25, 2011
G Thomas Hobson: His Anti-Gay Rhetoric and Misuse of Ἀσέλγεια Relative to Jewish Mishna
ez duz it

torstai 28. kesäkuuta 2012

Nettiruukku telakalle

Nettiruukun ylläpito on ilmoittanut

Nettiruukun toiminnot siirretään uudelle palvelimelle ja päivitetään ohjelmistoja.

Käydyt keskustelut jäävät arkistoon näkyviin ja luettaviksi. Keskustelutoiminnallisuus otetaan uudelleen käyttöön syksymmällä uudistusten myötä.


Kiitämme Herraa kaikesta siitä, mitä Hän on meile jakanut nettiruukkulaisten välityksellä.

Toivotamme kaikille nettiruukkulaisille siunattua ja antoisaa kesää.
wikipedia


Nettiruukun alustajana ja keskusteluja seuranneena koen, että forum on koonnut esikoislestadiolaisesta taustastaan eri syistä etäisyyttä ottaneita kristittyjä, joiden sydämessä kuitenkin edelleen on rakkaus herätysliikettä kohtaan ja huoli sen nykyisestä tilasta.

Tunnusten käyttö ja ylläpidon toimenpiteet ovat estäneet forumin uppoamisen Suomi24 "lestadiolaisuus" tapaiseen suohon, jota muutamat sinnikkäät kirjoittajat hallitsevat ja jossa aiheet harhailevat villisti. Viimeaikoina Nettiruukussa on esimerkiksi muisteltu edesmennyttä saarnaaja Olavi Simolinia, pohdittu Raamatun tekstien tulkintaa ja pidetty esillä Pyhän Hengen voimaa ja vaikutusta kristityissä.

Kesäloma varmaan tekee kaikille hyvää ja toivon, että ruskan myötä myös tämä kaunis ja antoisa forum saa alkaa uuden kauden virkistyneenä ja uusia ideoita purjeet pullollaan!

sunnuntai 24. kesäkuuta 2012

Taiwan merkit ja tieteellisen ajattelun nousu Suomessa

JA Jumala sanoi: tulcon walkeudet taiwan wahwuteen/ eroittaman päiwä ja yötä/ ja olcon merkeixi/ ajoixi/ päiwixi ja wuosixi.
Ja olcon walkeudexi taiwan wahwudes/ paistaman maan päälle. Ja tapahtui nijn.
Ja Jumala teki caxi suurta walkeutta/ suuremman walkeuden päiwä hallidzeman/ ja wähemmän walkeuden yötä hallidzeman/ ja tähdet.
Ja Jumala pani ne taiwan wahwuteen/ paistaman maan päälle/ Ja hallidzeman päiwä ja yötä/ ja eroittaman walkeutta ja pimeyttä. Ja Jumala näki sen hywäxi.
1 Ms 1:13-15 Kirkkoraamattu 1642
Pyhän Raamatun alussa luomiskertomuksessa kerrotaan, kuinka aurinko, kuu ja tähdet asetetaan taivaankanteen ihmisen havainnoitaviksi merkeiksi, jotka antavat järjestelmällistä tietoa hetkistä (tunneista) ja ajanjaksoista. Professori Tammelin ilmaisi asian merkityksen näin:
Että he myös näkisit, Prändätystä Almanacasta, Wuoden Juoxun, Alusta nijn loppuun asti, nijden Caxitoistakymmenen Taiwan merkein ymbärins käymisen jälken, ja että he sijtä tulisit kehoitetuxi kijttämän HERra, ja ylistämän caickein Corkeinda, joca nijn ihmellisesti on asettanut ne Taiwalliset walkeudet, Taiwan corkeudella walistaman Maata, ja eroittaman aicoja, Päiwä Yöstä, Suwe Talwesta, yhden Cuucauden ja Wijcon, ja yhden Hetken ja Minutin toisesta.
Tammelinin almanakka 1705

Astrologia oli aikansa tiedettä
Taiwan merkkien seuraaminen laajeni jo Raamatun maailmassa, muinaisessa Lähi-idässä, hetkien ja päivien ja kuukausien ja vuosien kalenterien laatimisesta myös paljon laajempaan taivaankappaleiden merkityksen selvittelyyn. Tämä maailmankatsomuksen elementti löytyy hyvin monista kulttuureista ja on jatkanut elämäänsä myös nykyisenä tieteellisenä aikana, kuten jokainen voi iltapäivälehtien horoskoopeista todeta.

Astrologia on syvää yhteyttä taivaankannen kappaleiden liikkeiden ja asetelemien ja ihmisen elämän, terveyden, arkisten tapahtumien välillä. Ihminen näkee historiaansa ja nykypäivää, mutta tulevaisuus on hämärän peitossa. Ajatus, että tähdet kertovat tulevaisuudesta antoivat - ja antavat - astrologialle paljon lisää merkitystä ja kiinnostusta. 

Tähtien palvonta on Raamatussa ankarasti kielletty Jumalan kansalta. Danielista kerrotaan kuitenkin ihaillen, että hän oli todella viisas mies, jolle Jumala antoi kyvyn selittää unia ja kuinka hänet asetettiin hallituksen toimesta kansainvälisesti maineikkaiden kaldealaisten tietäjien päämieheksi.
Sitten kuningas nosti Danielin korkeaan arvoon, antoi hänelle runsaasti kalliita lahjoja ja teki hänestä Babylonin maakunnan käskynhaltijan ja koko Babylonian viisaiden ylivalvojan.
Dan 2:48
Aikamme kielellä Daniel oli lähellä valtion hallintoa toimivan Tiedeakatemian kunnioitettu puheenjohtaja. Astrologia, tähtien merkkien tunnistaminen ja lukeminen, vaati melkoista oppineisuutta ja perinteiden tuntemusta, koska systeemi oli varsin monimutkainen. Se edusti aikansa tiedettä siinä, missä muutkin tutkimuksen alat ja oli niistä vaativimpia ja arvostetuimpia.

Evankelista Matteus kertoo idästä tulleista viisaista miehistä (magoi ex anatole), jotka sanovat "me näimme hänen tähtensä". Tämä kuvaus Jeesuksen syntymän ajan tapahtumista on koko Raamatun väkevin ilmaus astrologian suuntaan, joka ei ole jäänyt ihmisiltä huomaamatta.

Nykyään meillä tieteellisen ajan ihmisillä on tapana heittää astrologia taikauskon kanssa roskakoppaan. Mutta emme ylpeillessämme rationaalisuudestamme silloin riittävästi paneudu ihmiskunnan tieteellisen ajattelun kehitykseen ja tähtien merkkien ratkaisevaan rooliin uuden tieteellisen aikakauden alussa. Galileo Galileita pidetään modernin tieteen isänä hyvästä syystä, koska hän perusti näkemyksensä havaintoihin tähdistä ja niiden liikkeistä.

Emme ehkä myöskään muista, että Jumala aikoo taivaan merkein kertoa suurista lopunajan tapahtumista ja että Ihmisen Pojan merkki myös kerran taivaankannella näkyy idästä länteen!

Myös metsien, järvien ja soiden hallitsemasas Ruotsin kuningaskunnan itäosassa, jota me Suomeksi kutsumme, astrologialla ja tähtien tutkimisella on ollut syvällinen merkitys tieteellisen ajattelun nousuun.


Agricolan rukouskirja 1544
Agricolan Rukouskirjassa (vuodelta 1544) on kuun ja kiertotähtien aspekteihin perustuvia ennustuksia myös muista asioista kuin tulevista säistä. Rukouskirjassa on taulukko, joka kertoo, minä päivänä on edullista esimerkiksi harjoittaa ystävyyttä, ajella partaa, välttää herroja, ostaa ja myydä – päivänvalinta ulottui hyvin monelle elämänalalle.

Vuonna 1705 ei ilmeisesti enää uskottu, että astrologia kykenisi välittämään näin runsaasti tietoa. Tammelinin almanakassa annetaankin sää- ja sairausennustusten lisäksi tieto vain "Hywän saunan ja Cuppamisen" ajoista. Tällaisina aikoina tähdet vaikuttivat edullisesti ihmisen nesteisiin.
kotus


Valistuksen aika
Cuitengin pitä waari otettaman ettei caicki Mathematicusten, taiwan menoista päätetyt arwiot ole ilman perustuxet waan heille owat heidän wahwat ojennus Nuorans, joiden jälken he itzens ojendawat, sillä taitawat, edelläpäin lukea, joca päiwän päälle Auringon, Cuun ja muiden Planetein tilan säännön, sijtä he sitte näkewät Aspectein olon keskenäns, misä säännösä ne macawat toinen toistans wastan, jos ne owat yhdistyxes eli wastuxes eli neljä culmaiset eli colme-culmaiset, tai jollaculla muulla tawalla, sitten ottawat he auxens, yhdellä ja toisella ajalla muistoxi pannut merkit, ja catzowat mingäcaldaisen Poluxen [lause jäänyt kesken].
kotus
Todellisen tieteellisen havaintoihin ja luonnonlakeihin suuntautuvan ajattelun nousu näkyy edellä olevasta lainauksesta ja monista Tammelinin antamista varoituksista, että Jumala säätää kohtalot, eivät tähde. Tämä ajatus vapauttaa pelonomaisesta ja taikauskoisesta tähtien orjuudessa elämisestä (kenet vapauttaa).

"Jumala Caickiwaldias taita caicki sencaldaiset estä, hänellä ja eij kellengän muulla ombi tiettäwä kenen tänä Wuonna cuoleman pitä ja wijmeistämatca waeldaman." Laurentius Tammelin 1705 


Tieteen juurilla
Itse astrologian Tammelin selittää "taiwan merckein juoxun arwioksi". Se on myös "Taiwan ja maan menon tutkimista".

Tähtitieteilijöistä Tammelin käyttää sanaa Tähtein Tutkiat. Sana esiintyy jo Agricolan tekstissä. Tieteilijä on paljon myöhemmin syntynyt sana: se on johdos tiede-sanasta, joka luotiin 1800-luvulla. Merkityksessä ’tiede’ on vanhassa kirjasuomessa sana tieto, myös Tammelinin almanakassa:
On myös Suomen Kieli nijn runsas Ymmärryxestä ja ricas Sanoisa cuin muutkin Kielet nijn että sillä taitan edes tuoda caickinaiset asiat, ja tämän nimitetyn tiedon puhen parret nimitettä.
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

lauantai 23. kesäkuuta 2012

Tammelinin almanakka 1705

Luomiskertomuksessa Raamattu ilmoittaa, että auringon, kuun ja tähtien tärkeänä tehtävänä on toimia hetkien ja aikojen merkkeinä.

Suomen kansan, ja koko Euroopan sivistyksen, kannalta tämä on itseasiassa erittäin tärkeä ja keskeinen aihe. Kotimaisten kielten tutkimustoimiston sivut. Lainaan tähän otteen sieltä. Suosittelen kaikkiin Almanakka 1705 sivuihin tutustumista!


1700-luku oli valistuksen aikaa. Erityisesti luonnontieteet kukoistivat, ja niiden antamaa tietoa haluttiin jakaa myös kansalle. Vuosisadan alussa Turun akatemian matematiikan professori Laurentius Tammelin päätti alkaa kirjoittaa almanakkoja suomen kielellä. Hän perustelee päätöstään vahvasti valistuksen hengessä:
minun on sihen [almanakan kirjoittamiseen] kehoittanut yhteinen Hyödytys, meidän rackasa Syndymä paicasamme Suomesa, jolla muiden corkiain harjoitusten ja Wijsauden siwusa, nijn hywin cuin muillakin Maacunnille, on syy ilahutta händäns Mathematican, eli sen Wijsauden ja tiedon harjoituxesta, cuin [’joka’] on Taiwan ja Maan menon tutkimisesta, cuinga ne owat heidän märätysä painosans, mitasans ja lugusans.
Laurentius Tammelin kirjoitti almanakkoja vuoteen 1725, minkä jälkeen työtä jatkoi Nicolaus Hasselbom.

Almanakka oli valistuksen ajan käytetyin tietokirjanen. Se oli rakenteeltaan kolmiosainen. Esimerkiksi vuoden 1705 almanakka
 • alkaa kalenterilla ja liitekirjoituksella, joka juoksee kalenteriosan sivujen alareunassa. Kalenteriosassa kerrotaan kunkin pyhäpäivän raamatunteksti. Vanhoissa almanakoissa on ollut kalenteriosan lisäksi liitekirjoitus, jossa käsiteltiin yleishyödyllisiä asioita. Vuosien mittaan almanakoissa kerrottiin esimerkiksi tähtitaivaan ilmiöistä, maanviljelyksen menetelmistä, maanmittauksesta, talonrakennuksesta ja lääketieteen uutisista.
 • Kolmannessa osassa, ennustuksissa, käydään vuosi läpi kuukausi kuukaudelta ja selitetään, miten jo kalenteriosassa esitetyt "taivaan merkit" vaikuttavat säihin ja ihmisen terveyteen. 
 • Lopuksi ilmoitetaan auringonpimennysten ajat ja markkinoiden paikat ja ajankohdat "Suures Ruhtinan Maasa Suomesa ja Pohjan Maalla".
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Suomenkielen perusaikayksiköt

Perusaikayksiköitä nimeävät sanat ovat esiintyneet suomen kirjakielessä 1500-luvulta lähtien; Tammelinin almanakassa esimerkiksi näin:
[Jumala on] asettanut ne Taiwalliset walkeudet, Taiwan corkeudella walistaman Maata, ja eroittaman aicoja, Päiwä Yöstä, Suwe Talwesta, yhden Cuucauden ja Wijcon, ja yhden Hetken ja Minutin toisesta.

Vuosi, päivä ja ovat hyvin vanhoja omaperäisiä sanoja, joilla kaikilla on vastineita lähisukukielten lisäksi myös etäsukukielissä.

Päivä-sanaa Tammelin käyttää paitsi vuorokauden osan nimenä ja päivämäärissä myös merkityksessä ’aurinko’

Yhdyssanan kuukausi alkuosana on ikivanha taivaankappaletta tai kuukautta nimittävä sana, loppuosana sana kausi, jonka alkuperä on tuntematon.  

Viikko on germaaninen laina. Germaaninen alkumuoto on merkinnyt ’vaihdosta’, ja tämä merkitys on kytkeytynyt kuun vaiheisiin siten, että sana on tarkoittanut 14 päivän pituista ajanjaksoa. Suomen murteissa viikko on vanhastaan merkinnyt ’pitkähköä aikaa’. Tämä merkitys esiintyy nykymerkityksen ohella kirjasuomessa 1800-luvulle asti.

Vuoden synonyyminä esiintyy sana ajastaika.

Aikayksikön päivää täsmällisemmin nimeävä vuorokausi ei esiinny vuoden 1705 almanakassa, eikä sitä liene muissakaan vanhoissa almanakoissa. Sana on kyllä ensi kertaa mainittu jo Ericus Schroderuksen sanakirjassa 1637.

Hetki merkitsee Tammelinin almanakassa ’tuntia’, kuten vanhassa kirjasuomessa on Agricolasta lähtien tavallista.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sivuilta

Taivaallinen kello ja kalenteri - vuosi

Vuosi perustuu ihmisten tekemiin havaintoihin auringonvalon vaiheista luonnossa.

Uskonnollisesti ja kulttuurien kannalta erityisen tärkeitä havaittavia ovat olleet päivän pituuden vaihtelu vuoden kuluessa. Päivän valoisten hetkien määrä on kertonut joko auringon heikkoudesta tai sen voimasta pimeyden voimien yli. Niihin liittyi suuria juhlia, kuten Rooman Saturnalia tai Pohjolan talven ja kesän kokot, joissa tulilintu Kokko auttaa aurinkoa.

Lyhimmillään päivä on pohjoisen pallonpuoliskon talvella ja pisimmillään kesällä, etelässä päinvastoin.

Nykyään tiedämme, että vuodenaikojen vaihtelu johtuu siitä, että maa on avaruudessa liikkuva pallomainen taivaankappale, joka kiertää aurinkoa sen vetovoimakentässä. Yksi kierros auringon ympäri on ajanlaskumme yksi vuosi eli 365,2564 vuorokautta (sideerinen vuosi). Tästä nykyään niin itsestäänselvästä ja arkisesta totuudesta on aikoinaan käyty hirmuista taistelua kristillisen kirkon ja luonnontutkijoiden välillä.

Raamatun aikaisen ajanlaskun vuoden pituus on hankalasti tutkittavissa, mutta varmaankin lähellä babylonialaista ajanlaskua, jossa on alunperin kaksitoista kuu kuukautta (kalenterivuosi).

Kuuhun perustuva vuosi lienee jo muinoin ollut ongelma, koska se aika nopeasti johtaa uskonnollisten juhlien ajankohdat vuodenajasta toiseen. Astronomien ja astrologien merkitys kulttuurille on sitä suurempi, mitä enemmän on taivaankappalten ja etenkin auringon arveltu vaikuttavan ihmisten elämään.

Kuu kuukauden vaikeus on hyvin näkyvissä islamilaisen Ramadan paastokuukauden kierrossa, joka on milloin helteisimpään aikaan kesällä, milloin viileään aikaan talvella. Siihen on vain totuttu, että näin on, ja iloitaan viileästä Ramadanista (päivän aikana ei saa juoda eikä syödä).

Aurinkoon perustuvat vuodet ovat myös hieman hankalia, ja omaakin allakkaamme joudumme rukkaamaan kerran neljässä vuodessa, jotta päivät pysyisivät paikoillaan. (karkauspäivä)


Vuodenajat
Koska Jumala sormellaan hieman lykkäsi maapallon akselia vinoon suhteessa aurinkoon (23o), kaikkialla maailmassamme on vuodenaikoja. Päiväntasaajan korkeudella vuotuiset erot eivät tosin ole kovin suuret sen enempää päivän pituudessa, lämpötiloissa kuin muun luonnon kiertokulussakaan.

Päiväntasaajalla vuodenaikoja on käytännössä yksi - vaikka hieman vaihtelua on. Jos maapallon akseli olisi suorassa aurinkoon nähden, tämä olisi tilanne koko maapallolla. Kaltevuus aiheuttaa vaihtelua maan eri alueiden etäisyydessä auringosta ja näin valon määrään ja voimakkuuteen.

Napa-alueilla on vahvasti kaksi vuodenaikaa, talvi ja kesä. Niistä kun lähdetään kohti päiväntasaajaa, vuodenaikoja on selvästi neljä ja sitten taas lähinnä kaksi ja päiväntasaajalla (melkein) yksi.


Raamatun vuodenajat
Raamatun hepreassa on sanat kesä (kaiz) ja talvi (horef) ja kun viikunoihin ilmestyy lehdet, tiedetään että kesä on lähellä. Kevät ja syksy sanoja siellä ei tietääkseni ole.

Sananlaskut 20:4 kyllä kääntää "Syksyllä ei laiska kynnä; elonaikana hän tyhjää tapailee." mutta alkukielessä on sana horef, talvi. (Juuda 1:12 on syksyinen puu, mutta se onkin kreikkaa!)

Hoosea 6:3 Sak 10:1 "kevätsade", מלקושׁ malqosh tarkoittaa "myöhäinen sade" ja on kauniisti suomalaisten ymmärrettävissä  kyllä sanalla "kevätsade" mutta käsitettä "kevät" siihen ei taida suomalaisittain kuulua.

Samoin Jaakobin kirje, joka on tosin kreikkaa mutta puhuu "varhaisista" ja "myöhäisestä" sateesta, jonka Mannisen komitea käänsi syksyksi ja kevääksi:

Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.
Jaak 5:7

Taivaallinen kello ja kalenteri - kuukausi

Kuukausi
Kuukausi perustuu, kuten suomalainenkin nimi sanoo, Kuun vaiheisiin taivaankannessa. Se tuntuu olevan niin lähellä ihmistenkin elämää, johon naisten "kuukautisten" rytmi on jo varhain kytketty.
 Yötaivasta niin kauniisti valaiseva salaperäinen kuu on suuri Jumalan sinne Raamatun mukaan asettama kalenteri, jonka ajan osoittajana on sen säännöllisesti muuttuva hahmo. "Uudenkuun" aikaan kuuta ei lainkaan näy ja "täysikuu" kumottaa etenkin Lähi-idän samettisessa yössä niin vaikuttavasti, ettei se jää keneltäkään huomaamatta.

Kuukausi on ajanjakso, joka kulkee uudesta kuusta uuteen kuuhun ja on vanhoissa kalentereissa jatkuvan ongelman lähde, kun se mokoma ei pidä tarkkaa 28 päivän rytmiä.


Kuukausien nimet
Raamatussa kuukausien nimet perustuvat paljolti maataloudesta elävän yhteiskunnan rytmiin ja siihen liittyviin vuotuisiin uskonnollisiin juhliin ja tapahtumiin. 

Suuressa maailmassa on viikonpäivien tapaan useimmissa kielissä latinaan perustuvat kuukausien nimet
Tärkeitä ajankohtia olivat

Kalendaekuukauden ensimmäinentästä tulee lainasana kalenteri)
Nonaekuukauden yhdeksäspuolikuu
Ideskuukauden viidestoistatäysikuu


IanuariusJanus kaksikasvoinen lopun ja alun jumaluus
Februariusfebruus, puhdistus täyden kuun aikaan
MartiusMars
Aprilisepävarma merkitys, ehkä "avaus", Aprillipäivä suomenkielessä
Maiuskreikkalainen hyvä Maia jumalatar (tai maiores, vanhat)
IuniusJuno, Jupiterin vaimo (tai iuniores, nuoret)
Quintilisviides
Sextiliskuudes
Septemberseitsemäs
Octoberkahdeksas
Novemberyhdeksäs
Decemberkymmenes

Kuten hyvin tiedämme, keisarit saivat nimensä roomalaiseen kalenteriin mukaan Julius Caesar ja Augustus Caesar.


Suomi
Suomalaiset kuukausien nimet perustuvat maamme vaihtelevaan ilmastoon, maatalouteen ja suureen juhlaan "Joulu".

Lounaissuomalaiset kuukausien nimet yleistyivät koko maahan painettujen almanakkojen myötä. Vielä Agricola käytti elokuusta nimiä mätä- ja kylvökuu ja joulukuusta nimeä talvikuu, mutta jo 1600-luvun virsikirjat ovat nykyisten nimien kannalla. (scripta)

Nimimerkki Kirlah kertoo blogissa Kielten ihmeellinen maailma


Tammi Tammi tarkoittaa napaa, akselia, keskipuuta. (ruots. stam) Tämä kuu jakoi vaikean talviajan kahtia ja on siten keskellä. Se on talven keskus.
Helmi Suojasään jälkeen äkkipakkasella syntyy jäähelmiä. 
Maalis Johdettu maa-sanasta.Maaliskuussa näkyy jo vähän maata lumen alta, mistä nimitys. 
Huhti Huhta tarkoittaa kaskeasilloin lähdettiin kaatamaan suuret havupuukasket, jotka poltettiin myöhemmin.
Touko toukotöiden kuukausi 
Kesä Ei tarkoita alun perin kesää, vaan tässä yhteydessä on kyse kesantokuukaudesta.Länsisuomalaisissa murteissa suvi on kesä ja kesä on kesanto. Vanhassa talonpojan työkalenterissa piti kesannoksi jätetty pelto kyntää tässä kuussa eli piti tehdä kesänajo.
Heinä Heinätyöt tehdään tässä kuussa. 
Elo Elonleikkuu alkaa elokuussa.Kuukauden nimenä on joskus ollut myös mätäkuu ja kylvökuu. Kylvökuu siksi, että silloin kylvettiin ruis, mutta vielä mm. 1600-luvullakin on kuukauden nimenä ollut myös mätäkuu.
Syys Syyskuu syksyn tuo 
Loka Kuukauden luonnetta kuvaavat vanhat nimet loka-, lika-, ja ruojakuu. 
Marras Marraskuu on kuoleman kuukausi, maa on martaana.Marras kuuluu samaan sanaperheeseen kuin mm. muinaisintian marta, joka tarkoittaa kuolevaa ihmistä, latinan mors ja ranskan mort=kuolema.
Joulu Vielä 1600- ja 1700-luvuillakin kuukauden nimenä oli talvikuu, jolloin talvi alkoi.Mutta sitä mukaa kuin joulun merkitys on kasvanut, on se antanut nimen koko kuukaudelle. Muinaisruotsin jól, nykyruotsin jul on nimen antajana joululle.


Taivaallinen kello ja kalenteri - viikko

Viikko
Seitsemän päivää kestävä viikko esiintyy heti Raamatun ensimmäisessä luvussa, vaikka itse sanaa (shavua) ei siinä käytetä. Kuusi päivää tehdään työtä ja seitsemäntenä levätään.

Mistä tämä määritelmä tulee en ole varma, sillä se ei suoranaisesti liity auringon eikä kuun liikkeisiin. Neljä seitsemänpäiväistä viikkoa toki antaa 28 päiväisen kuukauden, mutta se on ihmisen käyttämä matemaattinen käsite, joka ei liity taivaankappaleiden liikkeisiin. On mahdollista, että sekä Raamatun heprealaiset omaksuivat 7 päiväisen viikon Babyloniasta, joka oli Persian kanssa tieteen, etenkin astronomian ja astrologian huippukeskus jo 500-luvulla ennen Kristuksen syntymää.

Viikko käsitti etruskeilla ja roomalaisilla kahdeksan "markkinapäivän" kierron (nundinal). Ensimmäisillä kristillisillä vuosisadoilla sen korvasi raamatullinen seitsenpäiväinen viikko.


Viikonpäivien nimet
Raamatussa viikonpäivillä ei ole erisnimiä vaan ne numeroidaan kuten päivän hetket "ensimmäinen päivä", "viides päivä". Vain seitsemäs päivä saa oman nimen "Lepo" (sapatti).

Kreikkalais-roomalaisessa maailmassa viikon rytmiin kuuluvat päivät saivat "taivaan merkeistä" nimensä, auringon, kuun ja viiden paljain silmin näkyvän planeetan nimet tulevat Olympoksen jumalista.  
Vettius Valens (120-175 jKr) kertoo niiden järjestyksen
Helios, Selene, Ares, Hermes, Zeus, Afrodite, Kronos.

Roomalaisten oli helppo "kansallistaa" nämä viikonpäivät
Sol, Luna, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, Saturnus

Euroopassa viikonpäivien nimet omaksuttiin latinasta, mutta niitä muutettiin omien kansallisten jumalten mukaisiksi

Sun dayAurinkodies Solis
Moon dayKuudies Lunae
Tiw daypohjoismainen yksikätinen jumalhahmodies Martis
Wodan daygermaaninen jumalhahmo, Odindies Mercurii
Thor daySkandinavian mahtava ukkosen jumala Thor, Donnerdies Jovis
Frige daypohjoismainen Frige oli "Friggen tähti"dies Veneris
Saturn dayvain tässä säilyi roomalainen Saturnusdies SaturniViikonpäivien nimet lauantaita lukuun ottamatta ovat kansainvälisiä auringon ja kiertotähtien ja näiden jumaluuksien nimiä. Lauantai on yhteispohjoismainen sana ja on alkujaan muinaisnorjan laugardagr ’pesupäivä’. Vuoden 1705 almanakassa viikonpäivien nimiä on vain yhdyssanan perusosana kohdissa, joissa nimetään jokin erityinen päivä:
Laski[ais] Tijst[ai]
Tuhca keskiwijko
Kirsi torstai ’kiirastorstai’
Pitkäperjan[tai]
Palmu S[unnuntai]
scripta

Taivaallinen kello ja kalenteri - päivä ja yö

Jumala sanoi: "Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ne loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle." Ja niin tapahtui.
Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä.
Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä.
1 Ms 1:14-19 

Luomiskertomuksessa aurinko, kuu ja tähdet antavat valoaan. Mutta ne ovat myös hyvän Jumalan asettamia merkkejä, jotka tulevat näyttämään kohta luotavalle ihmiselle - ja monille muillekin luoduille olennoille - määräaikoja, hetkiä ja vuosia.

[Jumala on] asettanut ne Taiwalliset walkeudet, Taiwan corkeudella walistaman Maata, ja eroittaman aicoja, Päiwä Yöstä, Suwe Talwesta, yhden Cuucauden ja Wijcon, ja yhden Hetken ja Minutin toisesta.
Tamnmelinin almanakka

Päivän ja yön ero on tekstissä olennaisen tärkeä, Luomisen päivät erottaa toisistaan yö ja Luojan koko työ asetetaan Pappiskirjan kertomuksessa yhden viikon raameihin - kuusi päivää työtä, sitten Jumala lepää seitsemäntenä päivänä. (Sapatti sana tulee hepreankielessä שַׁבָּת šabbāt sanasta levätä.)

Hetket
Maasta katsoen aurinko näyttää nousevan taivaankannessa idästä ja se laskee länteen. Nykyään tiedämme, että näkemämme auringon päivän matka johtuukin siitä, että maa pyörii akselinsa ympäri. Pyörähdys vie auringon näkyvistä ja tuo taas näkyviin ja tästä merkistä ihmiset kaikkialla mittaavat aikaa.

Päivä alkaa luontevasti aamusta, auringon noususta, joka arjen elämässä pyöristetään nykyajan kello kuuteen. Päivä päättyy ja tulee ilta, kun rabbien mukaan Jerusalemissa (ja Babylonissa) näkyy kolme tähteä. Tämä lasketaan sekunnin tarkkuudella nykyajan menetelmin, koska silloin alkaa myös sapatti.

Raamattu käyttää ilmausta "päivän hetki", jota suomalaiset kutsuvat nykyään sanalla "tunti", aikaisemmin ilmeisesti "tiima". Auringon noususta iltaan on kaksitoista hetkeä vanhan babylonialaisen laskutavan mukaan.

Näin Herramme Jeesus lyötiin ristille kuudentena hetkenä eli kello 12.00 ja Hän antoi henkensä yhdeksäntenä hetkenä eli kello 15.00.


Jumalan aurinko nousee kehoituksena meille
Jeesus kutsuu aurinkoa Vuorisaarnassa  hienosti Jumalan omaksi auringoksi "..joka antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoille" (ei vain neutraalisti "auringon")

"Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.' Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin?  Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen."
Matt 5:43-48

Aurinkokello
Päivän kulkua voitiin mitata seuraamalla auringon heittämää varjoa. Ensimmäinen maininta "kellosta" ovat Jerusalemin palatsin portaat, joissa auringon heittämä varjo ihmeellisesti palaa takaisinpäin. 

Silloin Jesajalle tuli tämä Herran sana:  "Mene ja sano Hiskialle: Näin sanoo Herra, isäsi Daavidin Jumala: 'Minä olen kuullut rukouksesi, olen nähnyt kyyneleesi. Minä lisään sinun elinpäiviisi vielä viisitoista vuotta.   Minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assyrian kuninkaan käsistä, minä suojelen tätä kaupunkia.' 7 [i] Herra antaa sinulle tällaisen merkin todisteeksi siitä, että hän toteuttaa minkä on luvannut: 8 Katso, Ahasin yläsalin portaikkoon lankeaa varjo, joka auringon mukana laskeutuu alas portaita. Minä palautan sitä taaksepäin kymmenen askelman matkan."

Ja varjo siirtyi portaikossa taaksepäin, kymmenen askelman päähän siitä, mihin se oli ehtinyt laskeutua.
Jes 38:4-9


Kuin vartijat aamua
Yön hetket olivat "yövartion hetkiä", muun porukan pääasiassa nukkuessa. Ehkä joku Nikodemus yöllisillä kaduilla kenenkään huomaamatta liikkui, tai joku naapurin ovella kolkuttamassa leipää pyytäen. Varmaan katuvalojen, sähkön ja kaasun puuttuessa tavallinen kansa vietti yön paljolti nukkuen, jotkut ehkä sulhasta ja hääsaattoa nuokkuen odottaen.

Yövartion hetket saattoivat käydä pitkiksi, kukon laulua odotettiin ilolla jo ennen aamun sarastusta.

Minä odotan sinua, Herra,
odotan sinua koko sielustani
ja panen toivoni sinun sanaasi.
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua.

Ps 130:5-6

lauantai 16. kesäkuuta 2012

Johannes Kastajan luita Bulgariassa?

Sveti Ivan löydön luut.
Kuva Oxfordin yliopisto 15.6.2012
Maailman tiedostuvälineissä on viimepäivinä laajalti uutisoitu vuonna 2010 löydetystä pyhäinjäännöksestä saatuja tuoreita tutkimustuloksia. Ne eivät todista, mutta eivät myöskään sulje pois mahdollisuutta, että jäännökset todella olisivat Johannes Kastajan.

(Mielestäni ne voisivat olla myös vanhuudessaan Efesossa eläneen apostoli Johanneksen!)

Heinäkuussa 2010 löydettiin Bulgariassa Sozopolin lähellä olevasta Sveti Ivan saaren keskiaikaisen luostarin alueelta marmorinen sarkofagi. Sisällä oli pääkallon kappale, poskihammas, rysty luu ja muutamia pieniä luunkappaleita sekä pieni rasia. Sveti Ivan on suomeksi Pyhä Johannes.

C-14
Professori Tom Higham Oxford
Luista voidaan nykyään kiihdyttimien avulla saada riittävästi radioaktiivista hiiltä ajanmääritystä varten. Arkeologisten tieteiden professori Tom Higham johti tutkimusryhmää Oxfordin yliopiston radiohiili laboratoriossa (Oxford's Radiocarbon Accelerator Unit), jossa mitattiin rysty luun ikä.

C-14 ajoituksissa on tietenkin melkoiset plus miinus arvot, mutta tulokset viittaavat siihen, että luu on ensimmäiseltä vuosisadalta AD.
DNA
Tri Hannes Schroeder
on erikoistunut bioarkeologiaan
Kööpenhaminan yliopiston geentitutkijat Hannes Schroeder ja Eske Willerslev raportoivat, että luista saatujen DNA näytteiden perusteella kaikki sarkofagista löydetyt kappaleet kuuluvat yhdelle ja samalle mieshenkilölle, joka on kotoisin Lähi-idästä.

Onko Kööpenhaminan DNA näytteistä antama tieto uskottava? Minulle ei riitä eväät asian arvioimiseksi, mutta varsin vakuuttavilta tanskalaiset asiantuntijat kyllä vaikuttavat, eikä heillä ole mitään syytä vääristellä totuutta. Päin vastoin, pyhäinjäännösten kanssa voi helposti joutua kollegojen naurun kohteeksi. Tuskin kuitenkaan Hannes ja Eske.


Professori Eske Willerslev
Kuva Mikal Schlosser wikimedia
Eske Willerslev is a Danish evolutionary biologist notable for his pioneering work on Ancient DNA. He is currently a full professor at Copenhagen University and leader of the Ancient DNA and Evolution Group. He has received the Genius Award (Geniusprisen) of Danish Science journalists for his combination of groundbreaking research with an aggressive media strategy. Before becoming a scientist he lived for several years as a trapper in Siberia with his twin brother, anthropologist Rane Willerslev.

His group is interested in understanding what caused the decreases in diversity of Megafauna after the last ice age and also tries to develop techniques to recover DNA mostly from ice preserved specimens, such as DNA from sediments in ice cores and fossil bones found in permafrost. In 2010, a team led by Prof. Willerslev sequenced the genome of a 4.000 year old man from the Saqqaq culture of Greenland from his hair.
wikipedia

Historia
Oxfordin yliopistossa opiskeleva arkeologi George Kazan on erikoistunut bysantin ajan pyhäinjäännösten tutkimukseen Professori Marlia Mangon johdolla.

George Kazan (St. John’s College)
Thesis title: Cults and Relics at Constantinople: Their Origins and Development, A.D. 300–843
Supervisor: Dr. Marlia Mango
B.A. Lit Hum (University of Oxford); M.St., Classical Archeology (University of Oxford) 
Late Antique and Byzantine studies

Kazan kertoi Reuters uutistoimistolle, että sarkofagissa oleva pieni rasia on tehty Kappadokian kallioista peräisin olevasta tuliperäisestä kivestä (vulkaaninen tuffi). Askiin on antiikin kreikkalaisin kirjaimin kirjoitettu nimi Johannes, hänen kirkollisen juhlapäivänsä ajankohta [sekä rukous "Jumala auta Tuomasta"].

Bysantin imperiumin keisarit ja ylhäiset hankkivat innokkaasti pyhäinjäännöksiä, joita tuotiin Pyhästä Maasta laivojen lisäksi myös pitkin maareittiä. Niiden tie kulki Jerusalemista Kappadokiaan itä-Anatoliaan ja sieltä viimein Konstantinopoliin. Jotkut reliikit saivat omat kirkkonsa, alttarinsa tai kappelinsa, jotkut pantiin vainajan mukaan hautaan, joitain annettiin arvokkaina lahjoituksina luostareille ja arvohenkilöille.

Lopuksi
Hieno uutinen Bulgariasta Juhannuksen kunniaksi!

Helposti mielemme on niin täynnä makkaran grillausta, saako vai eikö saa keskiyön auringon pakanallisperäisen kokon polttaa ja miten kauan Alko on auki.

On hyvä, että ajatuksemme näin ohjataan mielenkiintoisella tavalla myös henkilöön, josta kesän valoisa juhlamme saa nimensä, Johannes Kastajaan!

Riippumatta näiden Bulgariasta löydettyjen luiden todellisesta identiteetistä, Johannes Kastaja on historian henkilö, josta Uusi testamentti antaa kuvan teräväsanaisena ja rohkeana saarnaaja, Messiaan edelläkävijänä. Kuningastakin hän nuhteli sukurutsaudesta, josta maksoi hengellään.

Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän ei voinut vastata kieltävästi.  Hän antoi heti pyövelille käskyn, että tämän oli tuotava Johanneksen pää. Pyöveli meni vankilaan ja mestasi siellä Johanneksen. Sitten hän toi pään vadilla ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi pään äidilleen. Kun Johanneksen opetuslapset kuulivat tästä, he tulivat hakemaan ruumiin ja veivät sen hautaan.
Markus 6:26-29

lauantai 9. kesäkuuta 2012

Ilo-laulu Jesuxesta

    Cosca joutui colmas Amu,
    Herra Hengensä tacaisin
    Ottapi isän kädestä.
    Culci cuoleman cuilla,
    Hijtten vainiot vaels
    Paha paikka hämmästypi,
    Culkeissa caickein Luojan.
    Paiscais Porttinsa lujasti,
    Ovet luckohon osaisi,
    Sois ei pääsevän sisälle
    Pahoin pelkäis valdaansa.
    Jeesus astupi lähemmä,
    Lici Linnaa piruen,
    Potcaisi leviän Portin,
    Paiscais maahan Pihtipielet:
    Lucko coht Lumehen lensi,
    Naulat tuiscuvat tulehen,
    Salvat liecihin samahan:
    Tarttui kijnni cahlehisijn,
    Kijnni pannansa pahoja:
    Pani connat Cahleijsihin,
    Häjyn Helvetin hajotti…

"Salamniuksen Ilo-Laulu Jesuxesta, on 2000 säettä pitkä messiadi, eli se kuvaa Kristuksen syntymän ja elämänvaiheet. Aikana jolloin kirjakieli ei ollut vielä vakiintunut, ja kokeilut olivat varsin värikkäitä, Salamnius pyrki mahdollisimman vähäeleiseen ja luontevaan tyyliin. Hänen kielessään on sitä selkeää koruttomuutta, joka tuli ihanteeksi Lutherin kielen käytön myötä. Messiadi kertoo Kristuksen vaiheet tarkasti ja Uutta Testamenttia mukaillen, ainoa fiktiivinen poikkeus on kuvaus kuinka Kristus kävi ristiinnaulitsemisen jälkeen Tuonelassa."
Mathias Salamnius, Ilo-laulu Jesuxesta

............
Suomenkielinen wikipedia kertoo:

Mattias Salamnius (n. 1650 – 21. tammikuuta 1691, Parainen) oli suomalainen pappi ja runoilija.
Salamniuksen vanhemmista ja henkilöllisyydestä ei ole juurikaan tietoa, mutta hänen oletetaan syntyneen Pohjois-Pohjanmaalla. Hänen arvellaan opiskelleen Uppsalassa tai Tartossa, mutta siitäkään ei ole varmuutta. Se tiedetään, että Salamnius toimi pappina Inkerinmaalla vuosina 1680–1686.

Hänen jo 1681 Turussa painattamansa ruumissaarna on hävinnyt, mutta sen sijaan hänen tunnetuin teoksensa on säilynyt. Se on vanhaan suomalaiseen runomittaan kirjoitettu Ilo-Laulu Jesuxesta vuodelta 1690, joka kuvaa Jeesuksen elämää ja kärsimyshistoriaa. Se sisältää 29 laulua ja 2265 säettä. Teos on Suomen huomattavin Ruotsin vallan aikainen runokirja, josta otettiin kahdensadan vuoden aikana peräti kuusitoista painosta.

Samana vuonna eli 1690 painettiin toinenkin Salamniuksen teos, 1600 säkeen mittainen Juhana Gezelius vanhemman hautajaisiin kirjoitettu Surullinen ja Jumalinen Jälkimuisto. Se on taas kuivakiskoiseksi luonnehdittu kronikka piispan elämänvaiheista.

Herra siunatkoon sinua, Israel


Jerusalemin temppelin menora oli ehkä tällainen
Temppeli instituutti wikimedia


Herra sanoi Moosekselle: "Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin:
  -- Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
 Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa
 ja olkoon sinulle armollinen.
 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

"Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni."
4. Moos. 6:22–27


----
Etenkin Israelin matkalla Aronin siunaus lausutaan lisäämällä mukaan sana Israel.
Vastustan kaikkea Raamatun tekstin muuttelemista! Mutta koska kristityt ovat omineet itselleen Aaronin siunauksen :-) voi joskus olla ihan paikallaan, mistä siunauksesta Raamatun tekstissä on kyse - Herra siunatukoon sinua, Israel ja varjelkoon sinua!
 

Israelin siunaaminen, Esaun kiroaminen?

Israelin siunaaminen tai kiroaminen on vakava asia.

Tämä kutsu voi aiheuttaa pelonomaista ja sokeaa "kaiken siunaamista", jossa Jumalan pyhä tahto poljetaan maahan. Väärin ymmärrettynä "Israelin siunaus" voi lietsoa suorastaan uskonnollista vihaa muita arabeja, muslimeja ja etenkin palestiinalaisia kohtaan.

Tällaisesta uskonnollisesta vihasta ovat esimerkkinä Toni Airaksen hurjat nettisivut, jossa hän sulkee Ismaelin jälkeläiset, nykyään yli 200 miljoonaa ihmistä, Jumalan siunauksen ulkopuolelle ja kiroaa palestiinalaiset (Miksi siunata Israelia)

Kyseessä on koko sivustosta päätellen varsin erityinen tapaus, mutta otan tekstin esiin sen tähden, että samanlaista pyhän Raamatun huolimatonta lukemista ja sen ihanien kirjoitusten sotkemista lokaan ja mutaan hirvittävällä ja antisemitismiä synnyttävällä tavalla.

Kuinka Abrahamin kautta kaikille kansoille Israelin kautta annettu voidaankin muuttaa näin paskamaiseksi ahdasmieliseksi teologiaksi ja politiikaksi?

Näin se tapahtuu...

1. Abrahamin siunaaminen
Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."
1 Ms 12:1-3

Tämän ihanan koko ihmiskuntaa koskevan lupauksen Toini Airas polkee rasisimin ja uskonnollisen vihan mutaan. Voi mikä harmi, ettei hän ole siinä yksin.

Airas tulkitsee: Lauseen loppu viittaa Messiaaseen, joka nousisisi hänen jälkeläisistään.
Aabrahamin vaimonsa orjattaren kanssa saama lapsi Ismael (josta arabit polveutuvat) ei voi tulla kysymykseen, koska Jumala sanoo Aabrahamille "sillä ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset" (1.Moos.21:12)

Kommentti:
Toni Airas poikkeaa tässä tarkasta Raamatun lukemisesta lisäten (kaiketi huomaamatta) ajatuksen "jotka siunaavat sinua ja sinun siemenestäsi" eli jotka siunaavat Israelia.
 
Yllättävää kyllä, lukiessamme Raamattua tarkasti huomaamme että jakeen loppu ei viittaa Messiaaseen eikä Abramin jälkeläisiin. Kyllä tässä aivan selvästi puhutaan niistä, jotka siunaavat nimenomaan Abramia eikä tässä mainita hänen siementään, jälkeläisiään, kuten jatkossa Iisakin kohdalla.

Muslimit siunaavat Abrahamia koko sydämestään. Hän on itse asiassa Islamin uskon keskeisimpiä hahmoja, korkeasti kunnioitettu "ensimmäinen muslimi", Jumalan ystävä (el-Khalil) ja Ibrahim on suosittu pojan nimi arabimaailmassa.


2. Sinun siemenesi
Airas kirjoittaa:

Jumala vahvisti vielä Iisakille:
"Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä." (1.Moos.26:3-4)
Kommenttini:
Jumala siunaa henkilökohtaisesti Abrahamin ja Saran ihmeellisesti vanhalla iällään saaman pojan, Iisakin. Sen sijaan Saran itse järjestämä lapsi egyptiläisen orjattaren Hagarin avulla ajetaan pois. Hagar ja Ismael saavat lähteä autiomaahan kuolemaan, Sara ei siitä piittaa eikä Abram osaa pistää vaimolleen vastaan.

Airas viittaa sinänsä oikein tähän pyhän Raamatun kohtaan, jossa ovat ilmaukset "jälkeläisesi" ja "sinun siemenessäsi". Huomaamme kuitenkin, että tässä kohdassa ei ole mitään mainintaa Iisakin siunaamisesta tai kiroamisesta!


3. Jaakobin/Esaun siunaaminen tai kiroaminen
Airas kirjoittaa edelleen:

Iisak sai kaksoispojat Eesaun ja Jaakobin, mutta heistä vain Jaakob (jonka nimeksi Jumala muuttaa Israel) saa tämän siunauksen:
"Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa." (1.Moos.27:29)

Kommenttini:
Kun luemme Raamattua huolellisesti, näemme että tämä siunaus ei ole Jumalan antama siunaus vaan isä Iisakin erehdyksessä kuopukselleen antama siunaus, joka olisi kuulunut esikoiselle!

Tässä on Esaulle tarkoitettu juhlava siunaus kokonaan

Poikani tuoksu on kuin maan tuoksu,
maan, jonka Herra on siunannut.
Jumala suokoon sinulle taivaan kastetta
ja maan rehevyyttä,
viljaa ja viiniä runsain määrin.
Kansat palvelkoot sinua ja kansakunnat kumartakoot sinua. Ole veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottuja olkoot ne, jotka sinua kiroavat, ja siunattuja ne, jotka sinua siunaavat.
1 Ms 27:27-29

Esau paralla vaan oli väärään aikaan kova nälkä ja hän ei ymmärtänyt esikoisoikeuden merkitystä, jonka älykäs ja varsin petollinen Jaakob ymmärsi! Vaan joutui Jaakob henkensä edestä nyt pakenemaan vihastunutta veljeään.


Esaun siunaus 
Kertomus on vallan mainio ja unohtumaton tapahtumasarja patriarkkojen ajalta, eikä suinkaan sisällä Esaun kiroamista vaan tällaisen merkillisen isä-Iisakin antaman siunauksen.

Iisak oli ehtinyt siunata Jaakobin ja Jaakob oli juuri lähtenyt isänsä luota, kun Esau palasi metsästämästä.  Hänkin laittoi herkkuruokaa, vei sen isälleen ja sanoi hänelle: "Nouse, isä, syömään poikasi tuomaa riistaa, että sitten voisit siunata minut." Hänen isänsä Iisak kysyi: "Kuka sinä olet?" Esau vastasi: "Minä olen poikasi Esau, sinun esikoisesi." Silloin Iisak säikähti kovin ja kysyi: "Kuka se sitten oli, joka kävi metsästämässä ja toi minulle riistaa? Minä söin jo ennen sinun tuloasi ja siunasin hänet, ja se siunaus pysyy."
   
Kun Esau kuuli isänsä sanat, hän alkoi äänekkäästi itkeä ja valittaa ja sanoi isälleen: "Siunaa minutkin, isä!"  Silloin Iisak sanoi: "Veljesi tuli kavalasti ja vei sinulta siunauksen."  Esau sanoi: "Ei häntä suotta Jaakobiksi sanota. Hän on pettänyt minut kahteen kertaan: hän vei jo esikoisuuteni, ja nyt hän riisti minulta siunauksenkin!"

Esau kysyi vielä: "Eikö sinulle jäänyt mitään siunausta minua varten?"  Iisak vastasi: "Minä asetin hänet sinun herraksesi, annoin hänelle palvelijoiksi kaikki hänen veljensä ja varustin hänet viljalla ja viinillä. Mitä minä voisin enää tehdä sinun hyväksesi, poikani?" Silloin Esau sanoi isälleen: "Yksikö siunaus sinulla vain on, isä? Siunaa, isä, minutkin!" Ja Esau itki katkerasti. Hänen isänsä Iisak sanoi hänelle:

-- Kaukana on sinun asuinsijasi oleva
rehevistä maista,
vailla taivaan kastetta.
Sinä olet elävä miekkasi varassa ja palveleva veljeäsi. Mutta kun sinä kerran riistäydyt irti, silloin karistat hänen ikeensä niskastasi.

Airaksen tulkinta Esausta
Sen sijaan Eesau, jonka nimeksi tulee myöhemmin Edom, jonka siis jo ylläolevan sanan mukaan pitäisi kumartaa Israelia, saa Iisakilta tämän kirouksen: "Katso, sinun asuinsijasi on oleva kaukana lihavasta maasta ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljeäsi. Mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskaltasi." (1.Moos.27:39-40).

Eesau/Edom täytti tämän profetian kapinoimalla useasti Juudan vallanalaisuutta vastaan (kts 2.Kun.8:20 ja 2.Aik.29:17). Tämän päivän palestiinalaisten sanotaan olevan Eesaun jälkeläisiä; mikään ei siis ole muuttunut! Tuo kansa on kirottua, toivon heille hyvää, mutta eivät he voi taistella Kaikkivaltiaan Jumalan asetusta vastaan repimättä itseään!

Kommenttini:
no comments

Israel ja Suomen Helluntaikirkko

"Suomen Helluntaikirkon eettis-opillinen toimikunta on koonnut Helluntailiikkeen näkemyksiä Israel-teologiasta ja antanut lasusuntonsa Suomen Helluntaikirkon hallitukselle, joka on hyväksynyt sen kokouksessaan 19.5.2012." (Julkilausuma)

Nostan hattua eettis-opilliselle toimikunnalle, joka on huolellisin sanakääntein tarttunut helluntailaisille kaikkialla maailmassa niin tärkeään ja rakkaaseen aiheeseen - Jumalan omaisuuskansa, Israel. Israelin valtion perustaminen vuonna 1948 ja kaikki siihen liittyvä on löytänyt tiensä suoraan uskovan kansan sydämiin, rukouksiin, julistukseen ja opetukseen.


Israel teologian lähteitä
Varsin keskeinen suomalaisten - ei vain helluntailaisten vaan moniin eri suuntiin lukeutuvien herätyskristityjen parissa - on ollut helluntailähetyksen pitkäaikainen lähetti Kaarlo Syväntö ja hänen Jumalalta saamansa Raamatun levitystyö Israelissa asuvien parissa. Hänen usein varsin suolainen opetuksensa ei varmaan aina ole tuntunut mukavalta Israelin ystävien korvissa, jotka kauempaa asioita seuraavat.

Ymmärtääkseni amerikkalainen kristillinen sionistinen kirjallisuus on kyntänyt syvään myös suomalaisten kristittyjen uskon käsityksissä ja etenkin helluntailaisten parissa. Varmaan aivan käänteentekevä Israel teologian kannalta on ollut amerikkalainen evankelista Hal Lindsay (s.1929), ja bestselleriksi noussut H.Lindsay ja C. Carlson Maa entinen suuri planeetta (1970).

Israelia ja Raamatun profetioita käsittelevät hengelliset kirjat ovat muokannet uskovien näkemyksiä aikamme maailmanpolitiikasta, Jumalan suunnitelmista ihmiskuntaa kohtaan ja suhtautumista moderniin Israelin valtioon. Jerusalemin Kristillinen suurlähetystö on tässä varmaan ollut merkittävä tekijä, samoin vuotuiset kristittyjen Israelin ystävien tuntemat "Lehtimajan juhlat" - juutalaisen Lehtimajanjuhlien aikaan Jerusalemissa pidetyt kristilliset päivät.


Luvattu maa
Helluntailiikkeen Israel-teologisia näkemyksiä sisältää monia teemoja, ja on terveellistä ja kaikille asianomaisille hyväksi, että nämä on näin virallisesti nostettu esiin kuitenkaan pakottamatta kirkolle mitään "virallista" näkemystä.

Polttopisteeseen kohdistuvat ajatukset Israelin maasta, Luvatusta maasta, koska siitä kenkä pohjimmiltaan puristaa. Jos Jumalan valittu kansa asuisi edelleen diasporassa, Lähi-idässä olisi yksi Palestiinan islamilainen arabivaltio käsittäen nykyisen Israelin, Länsirannan, Gazan alueen ja Jordanian, keskustelu Raamatun lupauksista ja käskyistä olisi vain teoriaa.

Aihe on erittäin tärkeä kaikille maailman kansoille. Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Israel on kuuma peruna, jota USA:n juutalaisen väestön ääniä kalastavat ehdokkaat koettavat hyödyntää. Eikä vain juutalaisten, joita on äänestäjien joukossa kuitenkin suhteellisen vähän, vaan Yhdysvaltain evankelisten, helluntailaisten, baptistien ja muiden Israelia rakastavien kristittyjen ääniä, joita on todella paljon.

Luvattu maa on erittäin syvällinen aihe, jota julkilausumassa ei kuitenkaan voida käsitellä riittävän perusteellisesti. Onhan kyseesssä juutalaisuuden ja kristinuskon, Vanhan liiton ja Uuden liiton, keskinäinen suhde.

Perinteisesti on nähty, että maa-alue sijoittuu lopun ajan tapahtumiin ja toimii niiden tärkeänä
näyttämönä. Tämän tulkinnan mukaan Uusi testamentti viittaa useissa kohdin Vanhan testamentin
lupauksiin, joilla on eskatologinen ja myös maa-alueisiin liittyvä merkitys kuten valtakunta
ja kansa. Osana tätä esimerkiksi viime vuosikymmenten aikana tapahtunut exodus
nähdään ainutlaatuisena todistuksena juutalaisen identiteetin säilymisestä ja samalla myös
osoituksena Jumalan uskollisuudesta omille lupauksilleen.

Kahden tien oppi torjutaan
Julkilausuma katselee Israelia vankasti Uuden testamentin ja kristillisen uskon näkökulmasta, ja on siihen täysin oikeutettua.

Mutta helluntaikirkon jäsenten, niinkuin kaikkien Israelin ystävien mielissä, on myös erittäin vahvasti juutalainen näkemys, Vanhan testamentin näkemys, luvatusta maasta ja Jerusalemin temppelistä.

Uskonnot menevät itse asiassa sekaisin ja tämä sekavuus aiheuttaa teologisia ongelmia, kuten tuo "kahden tien oppi" jota Jerusalemin Kristillinen suurlähetystö on edustanut ... ei saa tehdä lähetystyötä juutalaisten parissa, Jumala on varannut heidät Abrahamin liitossa omaisuuskansakseen eivätkä he tarvitse Jeesusta, joka on kuollut pakanoiden syntien sovittamiseksi.

"Kahden tien" oppia ei suoraan mainita, mutta julkilausuma torjuu sellaisen Israelin ystävien parissa elävän diplomaattisen näkemyksen varsin selkeästi. Lähetystyötä aktiivisesti Israelissa tekevät järjestöt eivät voi osallistua poliittisesti värittyneiden Lehtimajanjuhlien järjestelyyn, ja heidät koetaan monella taholla kansan hengellisiksi vihollisiksi.

Paavalin mukaan pakanakansoista kääntyneet kristityt liittyvät uskon kautta Jumalan perheeseen ja heidät ”oksastetaan Israelin jaloon öljypuuhun”. Niin juutalaisille kuin ei-juutalaisillekin usko Jeesukseen on välttämätön edellytys ”tosi Israeliin” eli Jumalan kansaan kuulumiselle.

Maan valtaus
Tämä ei ole vain hengellistä sodankäyntiä tai uskonnollista keskustelua, vaan verta ja kyyneliä, rautaa ja räjähteitä, miehitystä ja vastarintaa, kuten miltei joka päivä sanomalehdistä voimme lukea. 
Mutta näin ei ole. Israelin kansa on palannut Luvattuun maahansa ja aktiivisesti taistelee sen valtaamiseksi Jumalan antamien lupausten ja käskyjen mukaan.

Raamatussa Jumala käskee heprealaisia valtaamaan maan, surmaamaan, tappamaan, hävittämään, karkottamaan maasta ja tämä taistelu jatkuu tänään. Miten kristityn tulisi suhtautua Israel-Palestiina ja laajemmin Israel-arabi konfliktiin tänään?

Julkilausuma koettaa antaa tähän vastauksen, joka jää kuitenkin pinnalliseksi koska se ei tartu härkää sarvista - Jumalan sana käskee näin, miten siis on?

Ensinnäkin kehotetaan pysymään erossa tästä taistelusta, Israelin politiikan tukemisesta taloudellisesti tai muulla tavoin, tarpeettomista kannanotoistakin
"Israel on demokraattinen ja itsenäinen valtio. Kristittyjen tehtävä on ensisijaisesti edistää
kaikkien Israelissa asuvien hengellistä, sosiaalista ja aineellista hyvinvointia puuttumatta tarpeettomasti
maan poliittisiin asioihin."

Toiseksi koetetaan tehdä eroa väkivallan ja legitiimin itsepuolustuksen välillä. Tässä vedotaan kristilliseen universalismiin ja lähimmäisenrakkauteen, jotka eivät ilman muuta ole Vanhan testamentin eikä juutalaisuuden arvoja. "Epäeettiset teot" kun on Raamatussa määrättyjä, ja eräät Israelin rabbit pohtivat parhaillaan esimerkiksi milloin on oikeutettua tappaa ei-juutalaisia (Derekh HaMelekh kiista).

Onko Jumalan käskyjen toteuttaminen, muiden kansojen ajaminen pois Luvatusta maasta (aja pois orjatar lapsineen Ulla Järvilehto), koko talon isännöinti ("landlords" Ehud Olmert) oikeutettua itsepuolustusta vai sotilaallista aggressiota? Tästähän koko maailma kuohuu. (On toki muistettava, että jo ennen 1967 kesäsotaa ja Länsirannan, Gazan ja Siinain valtausta koko maailma kuohui ja ympäröivät arabikansat ja palestiinalaiset tahtoivat hävittää tämän vieraan valtion keskuudestaan.)

"Lähimmäisenrakkauden periaate merkitsee eettistä ja humanitaarista vastuuta sekä väkivallan
hylkäämistä. Epäeettisiä toimia ei tule hyväksyä ja oikeuttaa kansallisuuden perusteella
myöskään Israelin kohdalla. Väkivallan käyttö on kuitenkin aina erotettava oikeutetusta
maan ja kansan turvallisuuden puolustamisesta."

Mitä nyt?
Mielestäni julkilausuma on tervetullut ja terveellinen ja tervehdyttävä puheenvuoro erittäin syvällisestä ja tärkeästä asiasta. Se ei pyri olemaan ohjeellinen tai dogmaattinen eikä ole vihainen, vaan koettaa rakentavasti tuoda näkyviin linjauksia helluntaikirkon jäsenten avuksi.

Pommihan tämä kuitenkin on ja varmaan aiheuttaa paljon keskustelua, mielipahaakin jos iloakin, mikä on todella tärkeää elävässä seurakunnassa, joka rukoillen etsii tietä eteenpäin näissä ydinasioissa, on tietoinen antisemitismin vaaroista eikä tahdo Israelia hylätä.

Kun tällaisia toimikuntia Suomen Helluntaikirkossa on, ei ehkä olisi aivan typerä ajatus muodostaa toimikunta, joka tutkii nimenomaan Raamatun, juutalaisuuden ja kristinuskon näkökulmista helluntailaisten (ja monien muiden) parissa eläviä teologisia ja maailmankatsomuksellisia teemoja.

Tutkimusta kannattaa tukea taloudellisestikin apurahoin, kutsuen aktiivisia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkijoita seminaareihin ja pitää heidän tapaamisiaan ja töitään julkisesti esillä.

Hyvän esimerkin tällaisen työn merkityksestä antaa helluntailaisten suhdetta Israeliin äskettäin tutkinut Maria-Katariina Kanervikko. Hänen 107 sivuinen pro-gradu työsnsä Joensuussa Itä-Suomen yliopiston Suomen historian laitoksella on luettavissa verkossa  Israel-Palestiina Ristin Voitto lehdessä 1947-1999.

keskiviikko 6. kesäkuuta 2012

Sateenkaari-messu ja Raamattu Riihimäellä

Seksuaalisille vähemmistöille omistettu Sateenkaarimessu sai ikävän särön Riihimäellä sunnuntaina, jolloin pieni joukko mielenosoittajia häiritsi messuväen rauhaa.

Mielenosoittajat kantoivat plakaattia, jossa he Raamattuun viitaten antoivat tukensa sille, että seksisuhteessa olevat saman sukupuolen edustajat saisi jopa tappaa.
Aamuposti kertoi 4.6. 2012

Artikkelin herättämissä kommenteissa nimimerkki Totuus tekee vapaaksi tarkentaa mainittua plakaattia, jonka tarkkaa tekstiä uutinen ei anna, ja lukee messuun osallistuneille lakia 3. Mooseksen kirjasta ja kutsuu kristittyjä parannukseen synneistään

3 Moos. 20:13 ''Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset''. Mooseksen lain muukaan, tommoisia ihmisiä piti heti kuolla, mutta uudessa liitossa (Jeesuksessa Kristuksessa) He voivat elää, kun tekevät parannusta ja kääntyvät pois siitä kauhistuttavasta synnnistä mitä he tekevät,
Aamuposti 

Valikoivaa Raamatun lukemista - Mooseksen laki
Kristillisen kirkon Raamattu sisältää kaksi liitonkirjaa - Vanhan testamentin ja Uuden testamentin. Molemmista löytyy hyvin selkeä linja samaa sukupuolta olevien ihmisten välisestä seksistä. Näihin Raamattua auktoriteettina arvostavat kristityt tarttuvat puhuttaessa homoseksuaalisuudesta näinä muuttuvina aikoina. Riihimäen mielenosoittajat ovat ehkä ääriryhmä, mutta edustavat tällaista varmaan Suomessakin hyvin yleistä valikoivaa Raamatun lukemista.

Mooseksen laki ei näet tuossa kohdassa yksinomaan tuomitse samaa sukupuolta olevien makaamisen, vaan Jumalan kansan seksuaalista puhtautta koskevat rangaistukset sisältävät tässä koko joukon kuolemanrangaistuksia.

Luetaan lakia niinkuin se on kirjoitettu - kokonaisuutena, eikä poimien sieltä vain yhtä asiaa. Siis kuolemanrangaistus kaikille näille:


11 Jos mies häpäisee oman isänsä makaamalla hänen vaimonsa kanssa, molemmat syylliset on surmattava; he ovat itse ansainneet kuolemansa.
12 Jos mies makaa miniänsä kanssa, heidät on molemmat surmattava. He ovat tehneet luonnottoman teon ja ovat itse ansainneet kuolemansa.
13 Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.
14 Jos joku ottaa vaimokseen naisen ja hänen äitinsä tai naisen ja hänen tyttärensä, se on törkeä teko, jonka vuoksi sekä mies että molemmat naiset on poltettava. Sen kaltaista törkeyttä ei saa sallia teidän keskuudessanne.
15 Jos mies sekaantuu eläimeen, hänet on surmattava, ja myös eläin on surmattava.
16 Jos nainen parittelee eläimen kanssa, surmattakoon sekä nainen että eläin. Molemmat on surmattava, sillä kumpikin on ansainnut kuolemansa.
17 Jos mies ottaa vaimokseen sisarensa tai sisarpuolensa ja he näkevät toistensa alastomuuden, se on häpeällinen teko. Heidät on julkisesti poistettava kansansa keskuudesta. Mies on yhtynyt sisareensa ja sen tähden ansainnut rangaistuksensa.
18 Jos mies makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja yhtyy häneen, he ovat molemmat paljastaneet naisen veren lähteen. Heidät on poistettava kansansa keskuudesta.
19 Älä yhdy äitisi äläkä isäsi sisareen, sillä jos joku paljastaa lähisukulaisensa alastomuuden, molemmat ansaitsevat rangaistuksen.
20 Jos joku makaa setänsä vaimon kanssa, hän häpäisee setänsä. Syylliset joutuvat kantamaan vastuun synnistään. Heidät on surmattava, eikä heille saa jäädä lapsia.
21 Jos joku viettelee veljensä vaimon, hän tekee inhottavan teon. Koska hän on häpäissyt veljensä, syylliset on surmattava eikä heille saa jäädä lapsia.
3 Ms 20:11-21

Etkö jaksanut koko lakia edes lukea - ja kuitenkin tahdot tuomarina esiintyä?

Mooseksen lain mukaan siis
 • Sukulaisavioliitot on kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla, samoin homoseksuaalinen yhdyntä ja sekaantuminen eläimeen.
 • Naisen sekä tämän tyttären ottaminen vaimoiksi on niin paha asia, että siitä määrätään myös miten kuolemantuomio on annettava - polttamalla.
 • Kuukautisten aikana tapahtuneen yhdynnän seurauksena sekä mies että nainen on surmattava.
 • Laki näyttäisi viittaavan siihen, että myös kielletyistä suhteista syntyneet lapset on surmattava.
Missä nämä plakaatit?


Valikoivaa Raamatun lukemista - Roomalaiskirje
Uuden testamentin kirjeissä on ilman muuta selvää, että apostoli Paavali pitää homoseksuaalista aktia ihmiselle sopimattomana pahennuksena ja säädyttömyytenä. Jeesuksen valitsema pakanain apostoli kirjoitti näin

"Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan."
Room 1:26-27

Tähän keskusteluissa usein tietenkin viitataan, mutta tässä myös vanhan Aatamin liha antautuu helposti valikoivaan lukemiseen - koska minä olen hetero, tässä on alleviivaamisen arvoinen kohta.

Mutta Paavalin kirjeen todellinen sisältö ja tekstikokonaisuus on paljon rikkaampi kuin kirjeestä nouseva sukupuolista siveyttä koskeva ajatus "homous on säädytöntä".

Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. 19 Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. 20 Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. 21 Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

22 He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, 23 ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. 24 Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. 25 He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. 26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan.

Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.

28 Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi. 29 He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat 30 ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, 31 ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. 32 Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.
Room 1:22-32


Paavalin huolenaihe
Tekstin kokonaisuudessa on aivan selkeästi luettavissa apostoli Paavalin todellinen huolenaihe roomalaisista (ja muista ihmisistä), joille hän evankeliumin ilosanomaa tahtoo julistaa. Rooman kristittyjen avulla Paavali tahtoo riemullista uutista syntien sovittajasta julistaa aina Hispaniaa myöten.

Paavali kuvaa epäjumalien palvojia, joita toki Roomasta löytyi melkoiset määrät tuohonaikaan, kun kaikki mahdolliset muotiuskonnot siellä vanhan jumalkaartin lisäksi oli temppeleissä ja toreilla esillä ja keisariakin jumaloitiin.

Kuka tahansa voi Roomalaiskirjeen kohdasta lukea, että apostoli Paavali ei ole moralistina tuomitsemassa roomalaisten elämäntapaa ja olemusta, vaan toteaa mitä seurauksia Jumalasta luopumisesta on. Koska Jumala on hylätty, Jumala on itse hylännyt nämä ihmiset himojensa ja halujensa valtaan.

Jostain syystä Paavali olettaa, että nämä ihmiset tuntevat tämän kuolemantuomion (sellaista lakiahan ei roomalaisessa lainsäädännössä ole). Ajatteleeko hän siis Jumalan palvelemisesta luopuneita juutalaisia - oliko Roomassa sellaisia?

"Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin." Rm 1:32

Kukaan, joka henkilökohtaisesti tuntee homoseksuaalisen taipumuksen omaavan ihmisen, ei allekirjoita tätä kuvausta hänestä: "He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä.'"

Homoseksuaalisten ihmisten parissa on kunniallisia, luotettavia, arvostettuja ja usein mitä ihanimpia ihmisiä.

Sen sijaan kristitty saattaa painaa päänsä alas ja sanoa "kas, minä löydän itsestäni - vaikka Jumalan kiitos olen hetero - sekä epäjumalan palvelusta, epäuskoa että petollisuutta ja pahansuopuutta."


Sateenkaari-messu
Kun luemme apostoli Paavalin tekstin kokonaisuuden, näemme että Paavali todellakin pitää homoseksuaalisuutta Jumalan hylkäämisen merkkinä ja säädyttömyytenä, häpeällisenä tekona, josta he ovat - kuten Mooseksen laki sanoo - ansainneet kuoleman.

Koko hurjan jakson perustava ajatus on se, että näin käy kun ihminen hylkää oikean Jumalan palvelemisen ja kääntyy epäjumalten kunnioittamiseen. Nämä ovat seurauksia hengellisestä tilasta ja merkki että Jumala on hylännyt nämä saastaisuuteensa... jota on monenlaista.

Eikö sateenkaari-messu ole juuri päinvastainen?

Kukin omalla tavalla syntinen osallistuja, ja omilla tavoillaan syntiset messun toimittajat, tulevat yhdessä kunnioittamaan ja palvelemaan pyhää Kolminaisuutta rukouksin, virsin ja lauluin, kiittäen Isää kaikesta hyvästä, mitä Hän on armossaan suonut, erityisesti Jeesuksesta Kristuksesta, joka syntisten tähden lähetettiin maailmaan tuomaan parannuksen ja evankeliumiin, ja rukoilemaan elämän valoa ja voimaa Pyhässä Hengessä?

Annamme Jumalalle luvan eheyttää ne, joiden homoseksuaalisuus on jotain heissä särkynyttä - ehkä uskovan isän ja äidin taitamattomuuden ja rakkaudettomuuden ja itsekkyyden ja hurskastelun seurausta -  ja ottamaan kädestä niitä lapsiaan, joiden osana on kyky rakastaa omaa sukupuolta olevaa ja luontainen inho heteroseksuaalista suhdetta kohtaan.

Siis emmekö antaisi nämä ihmiset - kuten itsemmekin - synteineen ja elämän ratkaisuineen ja ihmissuhteineen ja huolineen Hyvän Paimenen hoitoon, rukoilemme sekä heille että itsellemme hengellistä herätystä, Jeesuksen antamaa näkökykyä ja rakkautta Raamattuun.

Koko Raamattuun.

sunnuntai 3. kesäkuuta 2012

Jumalan luomakunta, totuus ja uskova ihminen

Megatherium- tosi iso laisikainen!
Suurin tunnettu nisäkäs maapallon elämän historiasta
Patagonian plioseenikausikausi yli 10.000 vuotta sitten
Charles Darwin toi pääkallon Lontooseen Beaglen matkaltaan.


Totuudellisuus maallisista ja hengellisistä
kun hengellisen puheen kuulijat näkevät puhujan tietävän jotain tähtitieteestä, se avaa heidän sydämiään myös hengelliselle sanomalle, että tässä ehkä vosi olla jotain totta.

näin on ja tässä ajattelen usein Jeesuksen sanoja
"Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?"
Joh 3:12

eli jos hengellinen opettaja puhuu tietoisesti epäuskottavia, virheellisiä tai valheellisia asioita maallisista, se turmelee myös hengellisen sanoman, koska häviää se olennaisin.. .totuudellisuus.


Oppilas Jumalan valtakunnan koulussa
rakettiteknologian isä, saksalainen Hermann Oberth (Werner Braunin opettaja) korosti sitä, että ihmisen osa elämässä on oppiminen. Jeesus kutsui luokseen "oppilaita" disciples, kun taas kirjanoppineet ottivat Häneen etäisyyttä. Saamme näin iloisesti olla joka aamu oppilaita, kun Herra Jumala sanoo että Hän itse opettaa meitä

Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä.
 Jes 48:17

Tässä on opetus, Toora, mutta juuri näin asia on - Mooseksenkirjat ovat enemmän, paljon enemmän, kuin vain Mooseksen laki. Torah, elämän valkeus, opetus.

Tämä yhdistelmä, tähtitieteen ja siihen liittyvien tieteenalojen (käytännössä kaikki tieteenhaarat!) opiskelu on avannut minulle ihmisenä ja kristittynä suurenmoisia näköaloja, kun ne loksahtelevat kohdalleen Jumalan Sanan opetusten kanssa.  Mutta ilman vaivannäköä tähtitieteen parissa, nämä näkymät jäisivät minulta näkemättä tässä elämässä.


Otan vain kaksi esimerkkiä, joita työskentelyni space theology blogi työkalun avulla ovat minulle antaneet:


Magnesium

Magnesiumia syntyy supernovan räjähdyksessä
lisää aiheesta astroteologian blogissani

Olen saanut oppia, miten sypernovan räjähdys tuottaa avaruuspölyä, jossa on raskaampia alkuaineita kuin alkuräjähdyksen vety, helium ja litium. Olen saanut oppia, että tähtien ydinfuusion hydrogen, neon fuusion kautta tuottama magnesium on yleinen universumissa ja myös maapallon kamarassa. Olen saanut oppia, että magnesium on elämän ytimessä, se on klorofyllin ytimessä oleva metalli. Ja että meidän kehossamme magnesiumilla on monia tärkeitä tehtäviä, kuinka se säätelee sydämemme lyöntiä, hermojemme toimintaa ja monia muita asioita.

Carl Sagan, ateismin ylipappi, oppi tämän saman ja sanoo viisaasti "we are made of star stuff". Todellakin, magnesium ja muut tähtien tuottamat alkuaineet ovat sitä tähtipölyä, josta meidät on tehty. Näin ilmenee maailmankaikkeudessa suuri yhtenäisyys, kokonaisuus, ossa taivaalla tuikkivat tähdet ovat miljardien vuosien ajan tuottaneet myös elämän tarvitsemia raaka-aineita ja edelleen nämä myllyt niitä jauhavat.

Kristittynä saan lukea ihanasta Psalmista 139

14 Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.
15. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä.
16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.
17. Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niitten luku!
18. Jos minä tahtoisin ne lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä. - Minä herään ja olen vielä sinun tykönäsi.

Ja nämä kaikki yhdistyvät uskon kautta sielussani kiitokseksi siitä, että olen saanut hieman ymmärrystä lisää - nuo yötaivaalla tuikkivat tähdet ja minun luuni ovat hyvin läheisessä yhteydessä toisiinsa!Punainen valo ja silmä

IC 1795, tähtien kehto Kassiopeiassa
Lisää aiheesta astroteologian blogissani

Samoin olen saanut oppia uutta - kai siitä koulussa puhutiin vaan on unohtunut - että tähtien näkkyvässä valossa olevassa spektrin Balmer sarjassa olevan vety viiva, Hydrogen alpha, syntyy silloin, kun elektroni palaa radalleen vetyatomin ympärillä ja vapauttaa fotonin aaltopituudella 656.3 nanometriä.

Tätä elektromagneettista vetyatomin tuottamaa säteilyä vastaanottaa päämme etupuolelle asetetut kaksi silmää. Retinassa on kahdenlaisia hermosoluja, toisia hämärää ja toisia kirkasta valoa varten, ja kirkkaan valon hermot (sauvasolut) ottavat vastaan säteilynn 656.3 nm ja lähettävät aivoihimme, jotka tulkitsevat sen punaisena värinä.

H-alfa emissio Balmerin sarjan spektriviivan synty. 
Punainen fotoni lähtee vety-ytimestä elektronin palatessa radalleen
Lisää aiheesta astroteologian blogissani

Lyhyemmin sanottuna Balmerin sarjan vetyatomin spektrin H-alpha viiva on punainen ja sen tähden näemme avaruudessa liikkuvat valtavat vetymolekyylipilvet punaisina, kun läheiset tähdet niiden vetymolekyylejä jonisoivat.

Minusta on huikea tämä luonnontieteen opettama fysikaalinen, elektromagneettinen, valon tutkimukseen perustuva tieto punaisesta väristä universumin suurissa pilvissä, nebuloissa, ja meidän silmiimme annettu kyky ottaa vastaan ei vain H-alpha viivan yhtä väriä, vaan sateenkaaren kaikki värisävyt täydessä kauneudessaan, aivojemme muodostaessa selkeän ja kirkaan ja upeasti väritetyn kuvan alkukesän ihanasta luonnosta sen vihreiden kaikissa sävyissä.

Hämmäsyttävävaloa keräävä instrumentti-pari otsassamme!
Lisää aiheesta astroteologian blogissani

Ihmeellisesti on minut tehty, suuri on näkökyvyn ja väriaistin lahja, etten ole värisokea enkä sokea, ja suurenmoiset ovat Jumalan luomistyöt, kuten pyhä Raamattu niitä meitä opettaa ylistämään ja Luojaamme ja ylläpitäjäämme kiittämään - järven ahvenista ja metsän mansikoista ja vadelmista, ja mustikoista ja sienistä.


Totuutta, ei "kristillistä totuutta" maailmankaikkeudesta
en näe mitään tarvetta pyrkiä luomaan "kristillistä tiedettä", jotain erityistä tiedon alalajia, jonka vain uskovat omaavat.

iloitsen siitä, että Jumala on antanut minulle kyvyn oppia, mitä toiset ovat luonnosta oppineet ja että Hän on synnyttänyt Sanallaan minussa uskon, jonka kautta ymmärrän oppimiani asioita uskon silmin.
Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Hep 11:3
saan opiskella luonnontieteitä vaopaasti, kuten ne etenevät ja saan rukoillen tutkia Jumalan ilmoitusta Raamatussa pelkäämättä niitä jännitteitä, joita ilman muuta on Vanhan kirjan ja uuden tiedon välillä.

Juuri tämä jännite pakottaa meitä etsimään, kolkuttamaan, opiskelemaan, tutkimaan

Siihen pakottaa myös resuinen Raamattumme, joka ei ole mikään täydellinen virheetön ilmoitus a la Koraani.vaan haaste henkiseen ja hengelliseen vireyteen, nöyryyteen ja opetuslapseuteen.

Astronomia tutkii tähtitaivasta, ydinfysiika tutkii fotoneita, lääketiede tutkii ihmisen silmää - teologi tutkii kaikkea Jumalan Sanan valossa!