keskiviikko 3. joulukuuta 2014

Sukupuolineutraali avioliitto - piispa Teemu Sippo


Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ kuuluu kansainväliseen Sacerdotum Corde Jesu yhteisöön, joka yhdistää eri maissa toimivia pappeja jatkamaan Kristuksen työtä ja rakentamaan maailmaa Jumalan valtakunnaksi, jossa vallitsee oikeudenmukaisuus ja rakkaus (SCJ kotisivu).

Katolisen kirkon tiedotuskeskuksen (KAT.fi) sivulla on piispan lausunto Eduskunnassa perjantaina 28.11. 2014 pidetystä äänestyksestä sukupuolineutraalia lainsäädäntöä koskevasta lakialoitteesta Kirjoitan tänne muistiin piispan lausunnon keskeisiä ajatuksia toivoen, että tämän blogin lukijat tutustuisivat huolellisesti piispan omaan tekstiin annetussa linkissä.


Autonominen katolinen kirkko
"Päätöksellä ei ole suoraa vaikutusta katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Katolisen kirkon opetus avioliitosta ja perheestä ei muutu lainmuutoksen takia mitenkään."

Kommentti
Piispa Sippo korostaa Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon tavoin kirkon itsenäistä ratkaisuvaltaa kristillisissä asioissa ja avioliittokäsityksen riippumattomuutta valtiovallan päätöksistä. 
Suomen ev.lut, kirkon arkkipiispa Mäkinen puolestaan on kommenteissaan korostanut kirkon riippuvuutta demokraattisissa päätöksissä ilmaistusta kansan tahdosta laillisen avioliiton solmimisen suhteen.


Valitettava päätös
"Eduskunnan päätös on valitettava, koska se irrottaa avioliiton käsitteen sen luonnollisesta perustasta ja antaa sille uuden, ideologisen sisällön."


Avioliiton luonne
"Katolisen näkemyksen mukaan avioliiton erityinen arvo yhteiskunnalle on juuri sen kestävä, biologisesti ja henkisesti toisiaan täydentävä ja hedelmällinen luonne. Avioliitto on miehen ja naisen vapaasta tahdostaan muodostama elämän liitto, jonka vain kuolema voi erottaa ja jossa mahdollisesti syntyvien lasten on luonnollista ja turvallista kasvaa."


Avioliiton merkitys yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille
"Katolinen kirkko pitää avioliittoon perustuvaa luonnollista perhettä sinä perusrakenteena, jonka varaan koko yhteiskunta perustuu ja jonka hyvinvoinnista koko yhteiskunnan hyvinvointi on riippuvainen."

Adoptio-oikeus
"On tärkää ajatella asiaa myös lasten kannalta. Jokaisella lapsella on äiti ja isä. Tämä tulisi muistaa myös lapsia adoptoitaessa. Siinä kysymys on nimenomaan lasten edusta."

Kommentti
Piispa viittaa epäsuorasti siihen, että adoptiosta keskusteltaessa Eduskunnassa on ollut parisuhteen esillä solmivien homoseksuaalisten ihmisten oikeus saada perheeseensä lapsia. Homopari on luonnostaan hedelmätön eivätkä he voi keskenään jatkaa sukua, johon tarvitaan miehen ja naisen sukusolut. 


Vaikutukset suomalaiseen kouluopetukseen
"On pidettävä huolta siitä, että koululaisia, joiden perheiden vakaumukseen kuuluu perinteinen perhekäsitys, ei altisteta vakaumuksensa vastaiseen opetukseen ilman vanhempien lupaa."

Kommentti
Piispa esittää huolensa siitä todennäköisestä vaikutuksesta, jolla sukupuolineutraalin avioliittolain läpimenolla on lapsille ja nuorille annettavaan opetukseen: tuleeko se vastaamaan lasten vanhempien omia arvokäsityksiä?


Ei tasa-arvokysymys
"demokraattisen päätöksentekojärjestelmän on luonnollisesti edistettävä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa silloin, kun näitä arvoja uhataan. On kuitenkin lyhytnäköistä yhdistää toisiinsa ja samanarvoistaa sellaisia asioita, joilla näennäisistä yhtäläisyyksistä huolimatta on perusteellisia olemukseen asti ulottuvia eroavaisuuksia, kuten nyt avioliittolain tapauksessa."

Kommentti
Piispan lausunnossa on ajatus, että nimitys "tasa-arvo laki" on näennäiseen samankaltaisuuteen perustuva ja siksi harhaanjohtava. SETA ajaa seksuaalista tasa-arvoa, joka tarkoittaa, että homoseksuaaliset suhteet saavat lainsäädännössä heteroseksuaalisen suhteen kanssa yhtäläisen aseman. Piispa ei tarkemmin erittele, mistä syystä avioliiton kohdalla ei ole kysymys tasa-arvosta vaan jostain muusta.

__________
Helsingin piispa Teemu Sippo on katolisen kirkon ainoa piispa Suomessa, joten luterilaisten piispojen polyfonia puuttuu. Hänen lausuntonsa ei tietenkään ole sooloilua vaan perustuu maailmanlaajan katolisen kirkon yhteiseen opetukseen, jonka kestävyydellä on englanninkielessä legendaarinen maine "it is like a Catholic marriage".  

En näe sisällöllistä eroa arkkipiispa Leon kannanottoon, joka puolestaan edustaa maailmanlaajan ortodoksisen kirkon yhtenäistä avioliittonäkemystä. Painotus on lausunnoissa kuitenkin erilainen, arkkipiispa Leo korostaa sakramentaalisen avioliiton solmimisen pyhyyttä ja arvoa vakuuttaen, ettei maallinen lainsäädäntö tule siihen vaikuttamaan. Piispa Sippo taas tutkii Eduskunnassa käsiteltävän lakialoitteen yhteiskunnallisia seuraamuksia koko Suomen kansaa ajatellen, eikä näe syystäkään aiheelliseksi taata katolisen avioliittokäsityksen säilymistä ennallaan valtiovallan toimenpiteistä riippumatta. 


12 kommenttia:

 1. Tämä kommentti ei koske piispa Sippoa tai tämän lausuntoa, vaan liittyy blogin pitäjän yhteen kommenttiin.

  Itselleni on käsittämätöntä se, miten avioliitto ylipäätään voisi edes teoriassa olla tasa-arvoasia, saati käytännössä. Olen aina ymmärtänyt tasa-arvon yksilöä koskevaksi asiaksi: kaikilla ihmisillä on sama arvo, riippumatta ihonväristä, sukupuolesta, hiusten väristä, koulutuksesta, kengän numerosta, silmien väristä, älykkyydestä, urheilullisuudesta, vankilataustasta tai vaikkapa omaisuudesta.

  Mutta en osaa mitenkään ajatella, että tasa-arvo tarkoittaisi sitä, että organisaatioilla tai ryhmillä ihmisiä taikka sopimuksilla pitäisi tai edes voisi olla jotain vastaavaa. Tasa-arvo koskee yksilöä, siis ihmistä. Esimerkiksi joidenkin propagandoiva ilmaisu "tasa-arvoinen avioliitto" on omissa korvissani ihan käsittämätön. Ei avioliitto voi olla tasa-arvoinen sen enempää kuin vaikkapa yritys, puolue, ammattiliitto tai vaikkapa kauppakuittikaan, koska ei avioliitto ole yksilö, vaan nimensä mukaisesti se on liitto.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä juuri on eräs piispa Sippon esittämistä argumenteista.

   Kielenkäyttöämme on hyvä kriittisesti tutkia, kuten teet. Eiköhän tuo Eduskunnan lakialoite saa nimensä SETA järjestön edustamasta seksuaalisen tasa-arvon ihanteesta erilaisia sukupuolisia suuntauksia edustavien ihmisten välillä?

   Poista
  2. Seksuaalinen tasa-arvokin on vielä ihan eria asia kuin ammattiliiton, avioliiton tai vaikkapa kauppakuitin tasa-arvo. Seksuaalinen tasa-arvo on vähän absurdi asia kuitenkin sekin. Esimerkiksi aseksuaalinen ihminen ei ole kyvykäs seksuaaliseen halukkuuteen, haluaisi sellaista tai ei. Seksuaalisuus ei ole tasa-arvoinen asia, vaan sitä on eri ihmisillä eri tavoin. Seksuaalisesti erilaisiakin ihmisiä voi kohdata samalla tavalla kuin muita, eikä ihmisen arvo kasva tai poistu seksuaalisuuden tai sen puutteen takia.

   Poista
 2. Päivän luetuin uutinen Iltasanomissa muuten on ollut tällainen:
  http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1417537702967.html?pos=ksk-nln

  Otsikkona on "Marko elää kahden vaimon ja viiden lapsen kanssa", ja sisältönä kuvataan perheestä, jossa on mies, jolla on suhde vaimoon ja avovaimoon, ja jotka asuvat kolmistaan yhdessä viiden lapsen kanssa, ja jossa kummallakin naisella on vielä samanaikaisesti lesbokumppanit, jotka eivät asu muun perheen kanssa, ja joilla taas ei ole suhdetta perheen mieheen.

  Eräiden toimittajien lobbaus perhesuhteiden kokonaan uudelleenjärjestämiseen on Suomessa kovaa vauhtia ollut viime vuosina menossa. Tuo avioliittolakiuudistus on ollut vain pieni osa näiden toimittajien ajamia tavoitteita.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos linkistä, laitan tuosta oman tekstin blogiin. Mennyt uutinen ohitseni. Täällähän Lähi-idässä moniavioisuus on tunnettu ja miehellä saa olla neljä vaimoa, kunhan pitää kaikista yhtä lailla huolen. Patriarkoilla oli useampia vaimoja, kuten muistat.

   Poista
  2. Patriarkoilla tilanne oli niin, että miehellä saattoi olla useampia vaimoja.

   Tuossa tapauksessa miehellä on kaksi vaimoa, ja sen lisäksi naisilla on vielä omat lesbosuhteet perheen ulkopuolelle:
   "Johannalla ja Jaanalla on samanaikaisesti myös tahoillaan omat naisystävänsä, joita he tapailevat."

   Tuo on aivan erilainen perhemalli kuin mitä patriarkatkaan edustivat.

   Poista
 3. Siitä homoavioiliittojen laintasoisen säätämisen mahdollisiista seurausvaikutuksista, niin juttelin kahden Ruotsin veljen kanssa. Samat veljet, jotka kertoivat vuosi sitten, että homoagenda ei olisi näkynyt julkisuudessa juurikaan sen jälkeen, kun sitä koskeva avioliittovihkimys saattin Ruotsin kirkossa läpi. Nyt he kertoivat, että siihen asia ei kuitenkaan ole Ruotsissa siihen jäänyt,

  Esimerkiksi opetukseen liittyen oli Pajalassa Tornionjokilaaksossa vasta järjestetty kahden päivän teemapäivä (vai mikä se oli) näistä sateenkaariasioista ja silloin lestadioilaistaustaiset perheet eivät olleet lähettäneet lapsia kouluun ,jonka katolla liehui sateenkaarilippu. Asiasta oli syntynyt kohua ja se uutisoitiin valtakunnan uutisissa. Vanhempia kritisoitiin, mutta he olivat saaneet myös tukea kouluhallituksen (tms.) juristilta, joka oli ollut sitä mieltä, että asiasta olisi pitämyt koulun ja vanhempien välillä keskustella.

  Koulun puolustukseksi on todettava, että he olivat pyytäneet lapsille puhumaan myös Svenska kyrkanin edustajan, joka oli ollut naispuolinen pastori, mutta hänen Raamattun normatiivisuuskäsitys oli ollut kovasti ei-perinteinen.

  Sitä mietin, että tuskin Pajala, joka on Pohjois-Ruotsissa ja jossa kestadioilaisuus on vaikuttanut vahvasti, olisi ainoa paikka, missä opetusta - siis että nostetaan oikein teemaksi - näissä asioissa annetaan, mutta saattaa olla siinä mielessä poikkeuksellinen paikka, missä vanhemmat ovat laajemmin alakaneet asiaa vastustamaan.
  Näin siis Ruotsissa, varmasti pian myös meillä. Silti suu vashdossa väitetään, ettei päätöksellä ole vaikutusta mihinkään muuhun kuin asianomaisten 'tasa-arvoon'.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ruotsissa ilmeisesti myös perinteisen avioliittokannan omaavien pappisvihkimyksiä on laitettu jäihin ainakin Tukholman hiippakunnassa. Tukholma on vähän vastaava paikka kuin Suomen Helsinki, eli poikkeaa kirkon opetuksen sisällön osalta monin paikoin aika paljon muun kirkon opetuksesta perinteisestä opetuksesta poikkeavaan suuntaan.

   Poista
  2. nämä lienevät Suomenkin papiston tulevaisuudennäkymät a la naispappeus.

   Poista
 4. Oulun herra piispa Samuel vaati, että jos kirkossa päätetään ruveta vihkimään "tasa-arvoisesti" niin ainakin nyt virassa oleville on taattava omantunnonvapaus. Sille ei kovin pajon voi rakentaa: a la naispappeus! Jotenkin logiikka pettää...

  VastaaPoista
 5. Mitä homoavioliitot tekivät Massachusettsille
  Osavaltio salli Yhdysvalloissa ensimmäisenä samaa sukupuolta olevien avioliitot. Mitä siitä seurasi? Tässä linkki, joka todistaa, että on turha väittää: " tällä päätöksellä ei ole suoraa vaikutusts....." Sillä on!
  http://www.tv7.fi/vod/player/?program=40301

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. kiitos näistä ajatuksista ja linkistä, ne syventävät aiheen käsittelyä ja antavat melko pelottavan kuvan kirkon tulevaisuudesta

   Poista