keskiviikko 6. kesäkuuta 2012

Sateenkaari-messu ja Raamattu Riihimäellä

Seksuaalisille vähemmistöille omistettu Sateenkaarimessu sai ikävän särön Riihimäellä sunnuntaina, jolloin pieni joukko mielenosoittajia häiritsi messuväen rauhaa.

Mielenosoittajat kantoivat plakaattia, jossa he Raamattuun viitaten antoivat tukensa sille, että seksisuhteessa olevat saman sukupuolen edustajat saisi jopa tappaa.
Aamuposti kertoi 4.6. 2012

Artikkelin herättämissä kommenteissa nimimerkki Totuus tekee vapaaksi tarkentaa mainittua plakaattia, jonka tarkkaa tekstiä uutinen ei anna, ja lukee messuun osallistuneille lakia 3. Mooseksen kirjasta ja kutsuu kristittyjä parannukseen synneistään

3 Moos. 20:13 ''Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset''. Mooseksen lain muukaan, tommoisia ihmisiä piti heti kuolla, mutta uudessa liitossa (Jeesuksessa Kristuksessa) He voivat elää, kun tekevät parannusta ja kääntyvät pois siitä kauhistuttavasta synnnistä mitä he tekevät,
Aamuposti 

Valikoivaa Raamatun lukemista - Mooseksen laki
Kristillisen kirkon Raamattu sisältää kaksi liitonkirjaa - Vanhan testamentin ja Uuden testamentin. Molemmista löytyy hyvin selkeä linja samaa sukupuolta olevien ihmisten välisestä seksistä. Näihin Raamattua auktoriteettina arvostavat kristityt tarttuvat puhuttaessa homoseksuaalisuudesta näinä muuttuvina aikoina. Riihimäen mielenosoittajat ovat ehkä ääriryhmä, mutta edustavat tällaista varmaan Suomessakin hyvin yleistä valikoivaa Raamatun lukemista.

Mooseksen laki ei näet tuossa kohdassa yksinomaan tuomitse samaa sukupuolta olevien makaamisen, vaan Jumalan kansan seksuaalista puhtautta koskevat rangaistukset sisältävät tässä koko joukon kuolemanrangaistuksia.

Luetaan lakia niinkuin se on kirjoitettu - kokonaisuutena, eikä poimien sieltä vain yhtä asiaa. Siis kuolemanrangaistus kaikille näille:


11 Jos mies häpäisee oman isänsä makaamalla hänen vaimonsa kanssa, molemmat syylliset on surmattava; he ovat itse ansainneet kuolemansa.
12 Jos mies makaa miniänsä kanssa, heidät on molemmat surmattava. He ovat tehneet luonnottoman teon ja ovat itse ansainneet kuolemansa.
13 Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.
14 Jos joku ottaa vaimokseen naisen ja hänen äitinsä tai naisen ja hänen tyttärensä, se on törkeä teko, jonka vuoksi sekä mies että molemmat naiset on poltettava. Sen kaltaista törkeyttä ei saa sallia teidän keskuudessanne.
15 Jos mies sekaantuu eläimeen, hänet on surmattava, ja myös eläin on surmattava.
16 Jos nainen parittelee eläimen kanssa, surmattakoon sekä nainen että eläin. Molemmat on surmattava, sillä kumpikin on ansainnut kuolemansa.
17 Jos mies ottaa vaimokseen sisarensa tai sisarpuolensa ja he näkevät toistensa alastomuuden, se on häpeällinen teko. Heidät on julkisesti poistettava kansansa keskuudesta. Mies on yhtynyt sisareensa ja sen tähden ansainnut rangaistuksensa.
18 Jos mies makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja yhtyy häneen, he ovat molemmat paljastaneet naisen veren lähteen. Heidät on poistettava kansansa keskuudesta.
19 Älä yhdy äitisi äläkä isäsi sisareen, sillä jos joku paljastaa lähisukulaisensa alastomuuden, molemmat ansaitsevat rangaistuksen.
20 Jos joku makaa setänsä vaimon kanssa, hän häpäisee setänsä. Syylliset joutuvat kantamaan vastuun synnistään. Heidät on surmattava, eikä heille saa jäädä lapsia.
21 Jos joku viettelee veljensä vaimon, hän tekee inhottavan teon. Koska hän on häpäissyt veljensä, syylliset on surmattava eikä heille saa jäädä lapsia.
3 Ms 20:11-21

Etkö jaksanut koko lakia edes lukea - ja kuitenkin tahdot tuomarina esiintyä?

Mooseksen lain mukaan siis
 • Sukulaisavioliitot on kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla, samoin homoseksuaalinen yhdyntä ja sekaantuminen eläimeen.
 • Naisen sekä tämän tyttären ottaminen vaimoiksi on niin paha asia, että siitä määrätään myös miten kuolemantuomio on annettava - polttamalla.
 • Kuukautisten aikana tapahtuneen yhdynnän seurauksena sekä mies että nainen on surmattava.
 • Laki näyttäisi viittaavan siihen, että myös kielletyistä suhteista syntyneet lapset on surmattava.
Missä nämä plakaatit?


Valikoivaa Raamatun lukemista - Roomalaiskirje
Uuden testamentin kirjeissä on ilman muuta selvää, että apostoli Paavali pitää homoseksuaalista aktia ihmiselle sopimattomana pahennuksena ja säädyttömyytenä. Jeesuksen valitsema pakanain apostoli kirjoitti näin

"Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan."
Room 1:26-27

Tähän keskusteluissa usein tietenkin viitataan, mutta tässä myös vanhan Aatamin liha antautuu helposti valikoivaan lukemiseen - koska minä olen hetero, tässä on alleviivaamisen arvoinen kohta.

Mutta Paavalin kirjeen todellinen sisältö ja tekstikokonaisuus on paljon rikkaampi kuin kirjeestä nouseva sukupuolista siveyttä koskeva ajatus "homous on säädytöntä".

Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. 19 Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. 20 Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. 21 Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

22 He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, 23 ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. 24 Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. 25 He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. 26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan.

Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.

28 Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi. 29 He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat 30 ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, 31 ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. 32 Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.
Room 1:22-32


Paavalin huolenaihe
Tekstin kokonaisuudessa on aivan selkeästi luettavissa apostoli Paavalin todellinen huolenaihe roomalaisista (ja muista ihmisistä), joille hän evankeliumin ilosanomaa tahtoo julistaa. Rooman kristittyjen avulla Paavali tahtoo riemullista uutista syntien sovittajasta julistaa aina Hispaniaa myöten.

Paavali kuvaa epäjumalien palvojia, joita toki Roomasta löytyi melkoiset määrät tuohonaikaan, kun kaikki mahdolliset muotiuskonnot siellä vanhan jumalkaartin lisäksi oli temppeleissä ja toreilla esillä ja keisariakin jumaloitiin.

Kuka tahansa voi Roomalaiskirjeen kohdasta lukea, että apostoli Paavali ei ole moralistina tuomitsemassa roomalaisten elämäntapaa ja olemusta, vaan toteaa mitä seurauksia Jumalasta luopumisesta on. Koska Jumala on hylätty, Jumala on itse hylännyt nämä ihmiset himojensa ja halujensa valtaan.

Jostain syystä Paavali olettaa, että nämä ihmiset tuntevat tämän kuolemantuomion (sellaista lakiahan ei roomalaisessa lainsäädännössä ole). Ajatteleeko hän siis Jumalan palvelemisesta luopuneita juutalaisia - oliko Roomassa sellaisia?

"Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin." Rm 1:32

Kukaan, joka henkilökohtaisesti tuntee homoseksuaalisen taipumuksen omaavan ihmisen, ei allekirjoita tätä kuvausta hänestä: "He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä.'"

Homoseksuaalisten ihmisten parissa on kunniallisia, luotettavia, arvostettuja ja usein mitä ihanimpia ihmisiä.

Sen sijaan kristitty saattaa painaa päänsä alas ja sanoa "kas, minä löydän itsestäni - vaikka Jumalan kiitos olen hetero - sekä epäjumalan palvelusta, epäuskoa että petollisuutta ja pahansuopuutta."


Sateenkaari-messu
Kun luemme apostoli Paavalin tekstin kokonaisuuden, näemme että Paavali todellakin pitää homoseksuaalisuutta Jumalan hylkäämisen merkkinä ja säädyttömyytenä, häpeällisenä tekona, josta he ovat - kuten Mooseksen laki sanoo - ansainneet kuoleman.

Koko hurjan jakson perustava ajatus on se, että näin käy kun ihminen hylkää oikean Jumalan palvelemisen ja kääntyy epäjumalten kunnioittamiseen. Nämä ovat seurauksia hengellisestä tilasta ja merkki että Jumala on hylännyt nämä saastaisuuteensa... jota on monenlaista.

Eikö sateenkaari-messu ole juuri päinvastainen?

Kukin omalla tavalla syntinen osallistuja, ja omilla tavoillaan syntiset messun toimittajat, tulevat yhdessä kunnioittamaan ja palvelemaan pyhää Kolminaisuutta rukouksin, virsin ja lauluin, kiittäen Isää kaikesta hyvästä, mitä Hän on armossaan suonut, erityisesti Jeesuksesta Kristuksesta, joka syntisten tähden lähetettiin maailmaan tuomaan parannuksen ja evankeliumiin, ja rukoilemaan elämän valoa ja voimaa Pyhässä Hengessä?

Annamme Jumalalle luvan eheyttää ne, joiden homoseksuaalisuus on jotain heissä särkynyttä - ehkä uskovan isän ja äidin taitamattomuuden ja rakkaudettomuuden ja itsekkyyden ja hurskastelun seurausta -  ja ottamaan kädestä niitä lapsiaan, joiden osana on kyky rakastaa omaa sukupuolta olevaa ja luontainen inho heteroseksuaalista suhdetta kohtaan.

Siis emmekö antaisi nämä ihmiset - kuten itsemmekin - synteineen ja elämän ratkaisuineen ja ihmissuhteineen ja huolineen Hyvän Paimenen hoitoon, rukoilemme sekä heille että itsellemme hengellistä herätystä, Jeesuksen antamaa näkökykyä ja rakkautta Raamattuun.

Koko Raamattuun.

9 kommenttia:

 1. Louhivuori:

  "Kuukautisten aikana tapahtuneen yhdynnän seurauksena sekä mies että nainen on surmattava."

  Säädetäänkö tuosta jossain kuolemantuomiokin? Äkkiseltään en sellaista kohtaa kyllä muista. Viittamassasi kohdassa tuon asian osalta rangaistuksena oli kuitenkin "vain" karkoitustuomio. Siitä ei ollut säädetty kuolemantuomiota, toisin kuin monesta muusta luetellusta asiasta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sanot, että lakitermi "Poistettava kansan keskuudesta" tarkoittaisi maasta karkoittamista.

   Kyllä tuo Raamatussa monessa kohdin oleva ilmaus tarkoittaa surmaamista "poista paha keskuudestasi" - maasta karkoitus on paljon myöhäisempi lainkäytön muoto, kun oli valvottavat rajat ja rajavartijat - hyvin järjestäytyneet.

   1933 käännös on tarkempi: "Jos joku makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja paljastaa hänen häpynsä, avaa hänen lähteensä, ja nainen paljastaa verensä lähteen, niin heidät molemmat hävitettäköön kansastansa." 3 Ms 20:18
   roomalaiset esimerkiksi karkoittivat ex-maaherra Pontius Pilatuksen valtakunnasta ja ateenalaiset karkoittivat ihmisiä kaupungistaan.

   Poista
  2. En sanonut "maasta" karkoittamista, vaan puhuin vain karkoitustuomiosta. Ei se ole kovin myöhäinen rangaistusmuoto, vaan oli käytössä jo kauan ennen maarajoja. Mooseksen kirjoissahan karkoitustuomioita jaellaan useastikin, jo aivan alkulehdiltä lähtien.

   Jumala itse asettaa ensimmäisen karkoitustuomion (1. Moos. 3:24). Kain sai sen jälkeen karkoitustuomion tekonsa tähden, Ismael karkoitettiin isänsä tekojen tähden, Iisak oli saanut karkoitustuomion filistealaisilta (1. Moos. 26:), sairaitakin piti karkoittaa (4. Moos. 5), mutta ei surmata ja niin edelleen.

   Toisen heimoisten vihollisten kohdalla karkoitus tarkoitti usein myös surmaamista, mutta oman kansan karkoitustuomioiden kohdalla näin ei välttämättä ollut, vaan myös ihan oikea toisen henkiin jättävä hylkäyskarkoitus oli käytössä.

   Poista
  3. Olet tosiaan oikeassa, että "maasta karkoitus" on eri asia ja että karkoittamisia tapahtui jo kauan ennen Mooseksen lakia!

   Tässä kohtaa ei kannattaisi minusta kiiruhtaa "tietämään" mitä laki tarkoittaa, vaan tutkia sitä kielellisesti. Kuten sanoin, ilmaus on Mannisen komitean käännöksessä "hävittää kansasta" - KR 1992 tunnetusti siivoaa ja siistii pyhän Raamatun tekstiä melko vapaasti.

   Esimerkiksi missä muualla ilmaus esiintyy, mikä on sen merkitys? Miten muunkieliset käännökset sen ymmärtävät.

   Heprean verbi tässä on כּרת karat, joka käsittääkseni tarkoittaa hakata maahan, tuhota, hävittää.

   Poista
  4. Niin, tuosta sanastahan tuossa on kyse. Ja vastaavasta ilmauksesta kuin esim. 2 moos 12:19:ssa. Siinä KR 1933 on käytetty käännöksenä "hävitettäköön Israelin kansasta", ja 1992:ssa sama kohta: "poistettakoon Israelin yhteisöstä". Ajatus on se, että henkilö tulee poistaa ("leikata" pois) yhteisöstään.

   Sanan päämerkitys on tosiaan leikkaaminen. Siksi sanaa käytetään esimerkiksi puun leikkaamisesta/kaatamisesta (5. Moos. 19:1), ja myös joskus jopa ympärileikkauksen yhteydessä (ks. esim. 2 Moos 4:24-26). Kirjaimellinen merkitys näyttäisi yleensä olevan se, että jokin leikataan. Mutta sanasta tuli aikaa myöten myös esim. sopimuksenteossa käytetty sana; ehkä siksi, että eräiden liittojen tekemisen yhteydessä eläimen ruho leikattiin halki, ja näiden puolikkaiden välillä käveltiin. Tällaisesta liiton tekemisestä on kuvaus myös VT:ssä (Jer 34:18). Ja esim. 1 Moos. kohdalla aika monessa kohdassa tuon juuren sanat käännetään juuri sopimuksellisen tai liitto -terminologian kautta. Mutta leikkaamisella saatetaan toisinaan viitata myös tuhoamiseen, jolloin leikkaaminen pois on kielikuvana jonkun kansan tai yksittäisen hengen pois leikkaamiselle. Ja tuota sanaa käytettiin myös karkoitusterminä, jolloin henkilö myöskin kielikuvallisesti leikattiin pois kansansa keskuudesta.

   Ota siitä sitten selvää. Itse tulkitsisin tuossa kohtaa ilmauksen todennäköisimmin karkoitustuomioksi. Sitä ilmaisua käytettiin eräällä tavalla "lievemmistä" rikkomuksista. Jos tarkoitus olisi ollut esittää kuolemantuomiota, olisi voitu käyttää jotain niistä ilmaisuista, mitä kohdan muissa kohdissa käytettiin. KR 1933 on saattanut tulkita ilmauksen joissain kohdissa turhan ankarasti. Esim. ilmaus "poistaa" kansansa keskuudesta, jota KR 1992:ssa on päädytty usein käyttämään, on mielestäni aika hyvä käännös aika monissa kohdissa. Olen tätä mieltä siitä huolimatta, että pidän pääsääntöisesti itsekin KR 1992:aa monelta muilta osin turhan "siivottuna": radikaaleimmat viestit on monessa kohtaa pehmitetty.

   Poista
  5. Näin voimme ja saamme Sanaa tutkia. Haastaisin sinut kaikella ystävyydellä kuitenkin antamaan todisteita väitteesi tueksi

   "Ja tuota sanaa käytettiin myös karkoitusterminä, jolloin henkilö myöskin kielikuvallisesti leikattiin pois kansansa keskuudesta."

   Missä kohdassa Mooseksen lakia?

   Poista
 2. Mahdollisesti hyvinkin monessa kohtaa Mooseksen lakia. Itse en ole vanhojen kielten asiantuntija, ja tukeudun aika lailla toisen käden lähteisiin. Mutta ehkä on parasta johdattaa sinutkin niitä lukemaan. Olisi mukava kuulla arviosi etenkin tuosta jälkimmäisestä lähteestä.

  Douglas Stuart (The New American Commentary: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, vuosimallia 2006) esimerkiksi väittää seuraavasti (alaluvussa (sivut 283-285), joka käsittelee juurikin tuon sanan merkitystä):

  "The wording sounds like a prescription for either banishment or execution, and the NIV translator obviously assumed that it was"

  ja jatkaa alaviitteessä:

  "Most scholars do not seem to think that execution of the guilty person is actually intended. Among those suggesting that penalty refers only to banishment are J. Morgenstern..."

  Mutta kiinnostavin teksti, mitä itse olen tuosta termistä nähnyt, on kuitenkin tämä Hobsonin 75-sivuinen syvällinen ja asiantuntevan oloinen kirjoitus:
  http://www.biblicallaw.net/2009/hobson.pdf

  Hänen johtopäätöksensä oli lopulta tällainen kahlattuaan aihepiirin kirjallisuuden läpi:

  "The conclusion of this paper is that kareth is an expression of relative mercy, which preserves the possibility of repentance. It also removes a source of ongoing moral contamination from the community that puts the community at risk. Kareth is the equivalent of a life sentence in a prison without bars.

  The conclusion that kareth is a form of punitive expulsion makes more sense out of the data than the theory that kareth is a divine extermination curse, for which there is no evidence as a threatened penalty in the legal provisions of any ancient Near Eastern law code."

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Josinnostut tuosta jälkimmäisestä lähteestä ja pidät sitä kiinnostavana, olisi mukava itse asiassa lukea yksittäisen kommentin sijaan sinulta kokonainen blogi tuosta Hobsonin kirjoituksesta.

   Jos hän on oikeassa tuon sanan tulkinnasta, se vaikuttaa aika paljonkin kuvaan VT:n laeista.

   Poista
  2. Kiitos mielenkiintoisesta linkistä!
   Kirjoitin tänään Hobsonin näkemyksistä uuden viestin tähän blogiin.

   Poista