maanantai 6. joulukuuta 2010

Juha Molari - Q lähde


Kirkkoherra Juha Molari antaa koko Q lähteen meille verkossa - siis rekonstruoidun sellaisen tässä osoitteessa


JUHA MOLARI
(otteita johdannosta)

Q-evankeliumi on ensimmäinen!

Q-evankeliumi on kiinnostava jo pelkästään siksi, että Q-evankeliumi on ajallisesti ensimmäinen evankeliumeista.

C.H. Weisse oivalsi vuonna 1838, että niin sanotut synoptiset evankeliumit (Matteus, Markus ja Luukas) eivät ole syntyneet Matteuksen evankeliumin pohjalta, vaan Raamatun kaanoniin liitetyistä evankeliumeista Markuksen evankeliumi on vanhin.

”Matteus” ja ”Luukas” lukivat sitä, kun he kirjoittivat omat teoksensa.

Matteus ja Luukas ovat sitaateissa, koska Luukkaan ja Matteuksen evankeliumin kirjoittajaa ei ole nimetty
Irenaeukseen (180 jKr) mennessä.

Evankeliumien riippuvuus Markuksen evankeliumista ja sen ilmeisistä kömmähdyksistä on tehnyt epäuskottavaksi kirkollisen tradition evankeliumien kirjoittajista.

Myös muu kreikankielinen teksti Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa on paikoin jopa sanasta sanaan keskenään identtistä.

”Matteus” ja ”Luukas” eivät kuitenkaan lukeneet toistensa kirjoituksia.

Tämän vuoksi syntyi Weissen oivallus kadonneesta ensimmäisestä kirjoituksesta, jota kutsutaan myös Synoptisten sanojen lähteeksi, Q-lähteeksi tai Logialähteeksi.

Olen käsitellyt pro gradu –työssäni perusteellisesti synoptiseen ongelmaan liittyvän keskustelun; ks. J Molari 1989 [Eskatologinen eksorsisti, Helsingin yliopiston UT:n eksegetiikka]: 44−173.

Historiallisesti merkittäviä tutkijoita kaksilähdeteorian muotoutumisessa ovat olleet mm.

HJ Holzmann 1863 (käytti lähteestä Λ- kirjaimen kreikankielistä muotoa sanasta ”logia”);

A von Harnack 1907 (Q oli kirjoitettu kreikaksi, koska Mt:n ja Lk:n samankaltaisuudet ovat merkittävät kreikan kielessä); BH Streeter 1924.

...

Nimityksellä Q-evankeliumi ilmaisen näkemykseni, jonka mukaan Q-evankeliumi ei ollut vain lähde, vaan oikea teos.

Kansainväliset tutkijaryhmät ja yksittäiset tutkijat ovat laatineet kreikankielisiä tekstieditioita Q-evankeliumista jo toista sataa vuotta.

Q-evankeliumin suomenkielisessä rekonstruktiossa en perustele kaikkia yksityiskohtaisia argumentteja, vaan pääsääntöisesti ainoastaan poikkeamat em. kansainvälisestä tutkimusprojektista tai muutoin keskeiset kohdat.


Tässä kotisivujeni yhteydessä Q-evankeliumi on rekonstruoitu ensimmäistä kertaa suomen kielelle.

Kirja-kustantamot ovat olleet kiinnostuneita viihdekirjallisuuden julkaisemiseksi kristinuskon synnystä. Da Vincin koodia on painettu valtaisasti eri kielillä, myös suomeksi.

Q-evankeliumi on jotakin todellista, tiedeyhteisön kuumimman keskustelun aihepiiri jo toistasataa vuotta – ja ensimmäinen evankeliumeista!

Historiallisesti kiehtovin ja ensimmäinen dokumentti Jeesuksen puheisiin, Q-evankeliumi, julkaistaan nyt toistaiseksi vain internet-sivuillani, vaikka muilla sivistyskielillä tämä dokumentti on jo julkaistu vuosikymmeniä sitten. Myöhemmin ilmestyvässä väitöskirjassani olen selvittänyt Q-evankeliumia psykohistoriallisesta näkökulmasta seikkaperäisesti.


Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit poikkeavat satunnaisesti yhtäaikaisesti Markuksen evankeliumista.

Näiden evankeliumien poikkeamat ovat muotoa:
(1) Matteuksella ja Luukkaalla ei ole Markuksen tekstiä lainkaan;
(2) Matteuksessa ja Luukkaassa on teksti, jota ei ole Markuksessa;
(3) Matteus ja Luukas todistavat toisiaan vastaan.

Kuvatut havainnot herättävät kysymyksiä: miksi Matteus ja Luukas poikkeavat Markuksesta, miksi Matteus ja Luukas poikkeavat toisistaan, mistä Matteus ja Luukas ovat saaneet Markuksesta poikkeavan materiaalinsa ja mikä on Matteuksen ja Luukkaan Markuksesta poikkeavan materiaalin suhde Markuksen evankeliumin syntyyn.

Q-evankeliumi vastaa joihinkin näistä ongelmista, vaikka kaksilähdeteoriaa vastaan on esitetty myös kritiikkiä.


Kaksilähdeteoriassa ja Q-evankeliumin hypoteesissa on useita kriittisiä kohtia.

Markuksen ja Q-evankeliumin keskinäinen epämääräinen suhde herättää kysymyksiä.

Joskus Q-evankeliumissa näyttäisi olevan aineistoa, jonka myös Markus on tuntenut. Merkitseekö tämä ”tuntemus” perustavaa ongelmaa koko Q-evankeliumin hypoteettiselle olemassaololle?

Kertooko se, että tosiasiallisesti Matteus ja Luukas ovat käyttäneet lähteenään erilaista Markuksen evankeliumia kuin tuntemamme Markuksen evankeliumi?

Olisiko Markuksen evankeliumi itse asiassa tiivistelmä Matteuksen tai Luukkaan evankeliumista?

Selittyisikö kyseinen ilmiö paremmin Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien mahdollisella keskinäisellä suhteella: jos Matteus kuuli tai luki Luukkaan evankeliumia, tai päinvastoin?

Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien keskinäinen tuntemus ei kuitenkaan vielä riitä ongelman ratkaisuksi, sillä edelleen avoimeksi jää suhde Markuksen evankeliumiin.Oliko Markuksen evankeliumi varhaisempi kuin muut kanonisiksi muodostuneet evankeliumit?

Mistä Matteus tai Luukas sai aineistonsa, joka ei ole kuitenkaan peräisin Markukselta?

Oliko heidän käyttämät evankeliumit identtisiä keskenään ja niille evankeliumeille, jotka me tunnumme?

Kysymyksiä riittää evankeliumien syntyhistorian selvittämisessä.Kriittisiin kysymyksiin muodostuu vastaus usein parhaiten seikkaperäisessä työskentelyssä kreikankielisen alkutekstin kanssa.

Tällöin muodostuvat tarvittavat selitykset ongelmille, miksi Matteukselta ja Luukkaalta puuttuvat tietyt Markuksen evankeliumien kohdat.

Evankelista Markus kirjoitti paikoitellen niin poikkeuksellista tekstiä, että se ei miellyttänyt Matteusta ja Luukasta.

Analyysin aikana vahvistuu asetettu hypoteesi, jonka mukaan nämä evankelistat käyttivät yhteistä teosta (Q-evankeliumi) kirjoittaessaan evankeliumeihinsa tekstiä, johon Markus ei tarjonnut aineistoa.Mikäli Matteus olisi ensimmäinen evankeliumi, tällöin tulisi selittää, miksi Luukas poikkeaa paikoitellen Matteuksen evankeliumista.

Miksi Luukas olisi jättänyt pois kansan messiaanisen kysymyksen (Mt. 9:33; Mt. 12:23: και εξισταντο παντες οι οχλοι και ελεγον, µητι ουτος εστιν ο υιος δαυιδ;)?

Tilastollisesti tuo poikkeama Matteuksesta on kiinnostava, koska Jeesuksen esittäminen Daavidin pojaksi on juuri yleinen ilmaus Matteuksen evankeliumissa.

Miksi Luukkaan poikkeama sattuu kohtaan, joka sanastostatistiikan perusteella näyttää Matteuksen tyypilliseksi kielenkäytöksi?Kaksilähdeteoria vastaa, ettei Luukas tuntenut Matteusta.

Olennaista on vertailussa, minkälaista aineistoa Matteus ja Luukas muuttavat tai jättävät pois. Miksi Markus, jolla on edessään ehkä Matteuksen ja Luukkaan yhtäpitävä teksti, poikkeaa lähteistään huonompaan päin, karsii Jeesuksen lupauksen Jumalan valtakunnastakin (Mt. 12:28; Lk. 11:20)?

Matteuksen ensisijaisuutta puolustavien tutkijoiden ratkaisut ovat ongelmallisia, kun pitää selittää Markuksen ja Luukkaan yhtäpitävyys Matteusta vastaan.

Miksi Markus kirjoittaa yksinkertaisempaa kieltä kuin Matteus tai Luukas, jos hänellä oli nämä tai toinen näistä evankeliumeista lähteenä?

..................... otteet tähän asti ....................

näin siis Juha Molarin johdannosta.

jos olet tähän asti jaksanut seurata tätä Markus Matteus Luukas puuroa, nostan sinulle hattua!

ymmärrät myös paremmin nyt, miksi monet teologian opiskelijat karttavat synoptikkojen tutkimusta kuin ampiaispesää...

varsinainen suo, josta ei helpolla pääse pois.

Molari on tehnyt suurtyön ja kuten sanottu, voit suomenksi lukea koko Q-lähteen rekonstruktion hänen kotisivuiltaan.


wikipedia ketoo mm.

Juha Molari (s. 1964 Savonlinna) on suomalainen teologian tohtori, taloustoimittaja ja Pohjan seurakunnan kirkkoherra.

Molari on herättänyt huomiota osallistumalla Suomen antifasistisen komitean toimintaan ja esittämällä arvostelua ProKarelia -järjestöä sekä Kavkaz Center -verkkosivustoa kohtaan.

Venäjällä Molari tunnetaan lausunnoistaan suomalais-venäläisten lasten huostaanotto- ja huoltajuuskiistoissa, kuten Anton Salosen äidin Rimma Salosen tapauksessa.

Molarin vaimo ja kaksi lasta ovat Venäjän kansalaisia. Lisäksi hänellä on kaksi lasta, jotka ovat Suomen kansalaisia.Vuoden 2001 paritussyytökset

Molaria syytettiin vuonna 2001 parituksesta ja hänet tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tapaus oli laajasti esillä Suomen mediassa. Hovioikeus totesi myöhemmin syytökset perusteettomiksi.

Poliisi pidätti 11.2.2001 pastori Molarin venäläisen vaimon ja pastori kutsuttiin ulkomaalaispoliisiin kuulusteltavaksi epäiltynä venäläisten naisten parituksesta, jota hän olisi tehnyt yhteistoiminnassa venäläisten tahojen kanssa.

Poliisi epäili avioliittoa fiktiiviseksi ja selvitti esitutkinnassa papin matkustelua Venäjällä, asumista Helsingin keskustassa, vaatemerkkejä ja Mercedes-auton rahoitusta sekä papin yöllistä säännöllistä työntekoa itähelsinkiläisellä bensa-asemalla.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli pidätti Molarin virantoimituksesta 22.8.2001 ulkomaalaispoliisin rikossyytteen edellyttämien tutkimusten ja seuraavan rikossyytteen ajaksi.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Molarin ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 250 000 markan korvauksiin parituksesta. Käräjäoikeudessa Molaria avusti asianajaja Kari Silvennoinen.Molari joutui ulosottoon, menetti kirkolliset ystävänsä, menetti viran ja virka-asunnon sekä raskaana ollut vaimo uhattiin karkottaa Venäjälle.

Martti Backmanin tulkinnan mukaan Venäjän rikoskulttuuri oli työntymässä Suomeen laajalla rintamalla.

Helsingin hovioikeus 6.2.2004 totesi syytteessä esitetyt väitteet erheellisiksi ja pastorin syyttömäksi. Molari palasi takaisin pappisvirkaan kesällä 2004.

suom wikipedia.että semmonen oikeusvaltio tämä tänään Itsenäisyyspäivää viettävä Suomi

syytös, tuomio, rangaistus, uudelleen tutkinta ja vapautus kaikista syytteistä.

huh...

ja jo 2005 kaveri jaksoi pistää Q-lähteen verkkoon meille kiakille rakennukseksi.

lähemmäs historian Jeesus Nasaretilaista ja Hänen sanojaan ahmimaan!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti