torstai 30. joulukuuta 2010

Neuvoja Pohjolasta

Tervehdys teille, pikkupirut

olemme saaneet tänne Kalottialueen keskuksemme hätääntyneen tiedustelun kaakkois-Suomesta. Vaikuttaa siltä, että Vihollinen on saanut siellä syttymään sellaisia pysyvämpiä liekkejä ihmisten sydämiin, jotka huolestuttavat paikallista johtoamme. Kyse ei ole vain yksittäisistä kekäleistä vaan on tapahtunut tiettyä ihmisten järjestäytymistä ja organisoitumista ja on jopa uhkaamassa pieni kansanliike Vihollisen leireissä, jonka pelkkä tuoksukin saa meikäläiset niin ärtyisiksi.

On ilman muuta selvää, että sillä seudulla vallitsevat meille suotuisat olosuhteet - kylmyys ja pimeys ja monien toivottomien nuorten itsemurhat - on vaarassa tällaisen vihollispiirien toiminnan takia.

Meillä on täällä Ruotsin Lapissa hyviä kokemuksia vastatoimista, joita palontorjujamme ovat menestyksellä käyttäneet. Tahdomme näitä neuvoja ja ohjeita saattaa tiedoksi sinne Kaakkoon, mutta lähetämme viestin myös muihin suomalaisiin toimipisteisiimme. Kutsumme vastaavasti paikallisia osastojanne liittymään tähän kirjeenvaihtoomme ja jakamaan kokemuksianne tästä tärkeästä ja kiusallisesta aiheesta, Vihollisen sytyttämien tulipalojen tukahduttaminen ja tekeminen vaarattomaksi.


Ensimmäinen Neuvo
Asettakaa realistiset tavoitteet toimintanne päämääräksi!

Mitä se tarkoittaa?
Tiedämme karvaasta kokemuksesta täällä Pohjoisessa, että yritykset valtiovallan, kirkon tai muiden taholta tukahduttaa näitä tulipaloja yleensä vain pahentavat niitä. Ihmisillä on tällainen uskomisen
taipumus, ja kohdatessaan ahdinkoa ja vainoa se tahtoo monen kohdalla vain uskoa syventää. (Toki Vihollisen joukoista luopujiakin aina löytyy näillä karkeilla menetelmillä.)

Sen sijaan että koettaisitte siis ulkopuolista ahdinkoa noudattaen sammuttaa tämän pienen kulon, on huomattavasti tehokkaampaa - ja vaikeampaa - liittyä siihen mukaan ja sisältäkäsin saavuttaa tavoitteemme. Täällä olemme saavuttaneet erityisen vahvan otteen, mutta se on vaatinut aikaa, taitavaa hienovaraista valehtelua ja valepukujen valmistamista. Ja tietenkin meidän erinomainen ihmistuntemuksemme on ollut apuna valitessamme sopivia "työkaluja" liekkien valtaamilla alueilla olevista ihmisistä.

Paloalueen valtaaminen sisältäkäsin antaa sitten mahdollisuudet tukahduttaa palon leviäminen, rajata Vihollisen aiheuttama vahinko, ja käydä sitten kaikessa rauhassa meidän luottamuksemme saavuttaneiden ihmisten kimppuun ja tehdä heistä toinen toisensa jälkeen huonoja esimerkkejä Vihollisen kannalta. Tavoite ei ole totaalinen voitto, aina joku pääsee kynsistämme livahtamaan, vaan hallitseva ote näistä ihmisistä.


Toinen Neuvo
Olkaa hienovaraisia ja pitkäjännitteisiä!

Mitä se tarkoittaa?
Vihollisen toimiessa aktiivisesti on parempi vain antaa tulen riehua, siihen kamppailuun tarvitaan korkeampiarvoisia ja kokeneempia joukkojamme kuin nämä aluetoimistojen pirut ovat. Mutta kun korkeimmat liekit ovat leiskuneet ja alkaa liekkien kytemisen hiljaisempi aika, olemme nähneet että kärsivällinen työmme tuottaa tuloksia kunhan olemme hienovaraisia. On aivan olennaista, että ihmiset eivät tunnista meitä vaan luulevat palomiestemme kuuluvan heidän omiin joukkoihinsa, liekin levittäjiin.

Muistakaa myös kamppailussanne, että ihmiset eivät elä kuin korkeintaan jonkun 80-vuotta ja siitäkin aktiivista aikaa monen kohdalla on vähemmän. Pitkäjännitteinen useampia sukupolvia käsittävä työ tuo parhaita tuloksia meidän kannaltamme. Kun aika kuluu, Vihollinen ei kohta itse tunnista omikseen niiden ihmisten jälkipolvea, jotka kerran leikkeihin syttymään sai! Näin tuotamme hänelle suurta surua ja työmme menestyy.

Tässä eivät kuitenkaan yksinkertaiset valheet ja kiusaukset auta pitkälle, vaan liekkien tukahduttamiseksi ja palovaaran leviämisen torjumiseksi tarvitaan hienovaraisempaa toimintaa, josta annamme tässä joitain neuvoja.Kolmas Neuvo
Käykää perustuksiin asti!

Mitä se tarkoittaa?
Jotta palontorjunta onnistuisi, kokemuksemme mukaan on tärkeä ulottaa toiminta aivan sen perustuksiin asti, pöyhiä kunnolla suomättäät ja tervaskannot, joissa Vihollisen tuli on saanut tehdä tuhojaan. Täällä olemme tunnistaneet ne osa-alueet, joihin puuttumalla tulokset ovat olleet merkittäviä: tulen saavuttaneiden opilliset näkemyset, heidän keskinäinen yhteytensä, heidän käsityksensä Vihollisen tarkoituksesta ja kaiken toiminnan rajaaminen paloalueen sisälle, niin sanoaksemme kytevien kohtien hoitamiseen ja sammuneisiin kekäleisiin puhaltamisen.

Kun nämä perustukset on saatu käsiimme hienovaraisesti ja taitavasti niin että paloalueen ihmiset luulevat niitä totuudeksi, on mahdollista syöttää heille kaikenlaista pajunköyttä totuudella sekoitettuna.

Huomatkaa tarkoin, että näiden ihmisten ei tule kokea että heille syötetään pelkkää pajunköyttä, vaan totuuden ja valheen yhdistelmän on oltava sellainen, että he hyväksyvät annoksen valhetta näin suuren totuuden äärellä. Tämä on todella nerokas veto ollut meidän puoleltamme ja olemme täällä Pohjoisessa saavuttaneet tilanteen, jossa totuus ei enää ole tärkeä vaan kuka jotain sanoo ja näin hänen arvovaltaiset sanansa. Aivan kuin paavin kirkossa aikoinaan!


Neljäs neuvo
Torjukaa Vihollisen toimenpiteet!

Mitä se tarkoittaa?
Kokemuksemme mukaan Vihollinen ei tyydy seuraamaan sivusta, kun hänen sytyttämällään paloalueella joukkomme aloittavat tehokkaat sammutustyöt. Päätimme sen vuoksi ujuttaa paloalueen ihmisten mieliin sellaisen ajatuksen, että vain tämän alueen tuli on aitoa Vihollisen sytyttämää ja ainoastaan täällä on --- uh, inhottaa aivan sanoakin --- lämpöä ja valoa. Näin olemme luoneet tänne Lappiin eri puolille ihanteellisen tilanteen, jossa ihmiset itse torjuvat kaikki yritykset ulkopuolelta käsin tulla apuun liekkien alkaessa haista pahalta ja savuta ja tukahtua.

Vihollisen tulinen ääni kuuluu noista inhoittavista vanhoista kirjoituksista, joten pitäkää ihmiset niistä erossa. Näin estätte varsin tehokkaasti vastatoimet. Mutta ei missään tapauksessa avoimella hyökkäyksellä - maailman ihmiset saamme helposti nauramaan vanhoille jutuille ja marssimaan iloisin mielin luoksemme ikuisuutta viettämään - vaan antakaa heille se käsitys, ettei kukaan tunne noita
kirjoituksia yhtä hyvin kuin he. Kun he kokevat olevansa täysin oppineita ja mestareita niin eihän niitä tarvitse sitten lukea, kun jo tiedetään mitä siellä on! Ja jos tämä ei riitä, kuiskatkaa heidän korviinsa että tämän paloalueen johtajat ovat Vihollisen airuita ja kertovat kaiken tarpeellisen. Näin ovat isommat serkkunne onnistuneet saamaan paljon vahinkoa vihollisjoukoissa aina maailman ääriin asti. Miksi ette siis tekin siinä onnistuisi?


Viides neuvo
Korvatkaa korvikkeilla!

Mitä se tarkoittaa?
Ihmiset eivät mielellään luovu siitä, mitä heillä ehkä lapsesta asti on. Älkää siis menkö noin vain sitä heiltä riistämään, vaan koettakaa toimia siten, että he suostuvat vaihtamaan sen korvikkeeseen, joka on parempi. Hyviä esimerkkejä ovat nämä veden loritukset lasten päälle. Kertokaa, ettei sillä oikeasti ole mitään arvoa vaan tämä "uudestisyntyminen" täällä paloalueella korvaa sen ja on parempi ja aidompi! Samoin nämä viinin ja leivän meille niin kuolettavat ateriat, jotka Vihollinen on asettanut, kertokaa heille ettei niillä ole mitään merkitystä vaan että pelkät sanat ovat paljon arvokkaammat!

Olemme tässä hyvin täällä Pohjoisessa onnistuneet ja kun sen riman alta on menty, on mahdollista alkaa korvata kaikenlaisia Vihollisen leirin sanoja ja ilmauksia uusilla ja paremmilla, meille hyvin
sopivilla sanoilla. sellaiset sanat kuin --- uh ihan inhottaa mainitakin --- kuin parannus, evankeliumi, pyhitys, pyhäin yhteys--- jak, krrhh, käyn oksentamassa.... no niin... antakaa niille uutta sisältöä, joka näyttää vanhalta mutta sisältää oikeat painotukset meidän kannaltamme. luokaa heille mielikuvia heidän opettajiensa opetuksen sisällöstä, joissa on oikeat painotukset ja sisältö!

näettekö kuinka nerokkaasti olemme täällä toimineet hyvällä menestyksellä, näiden paloalueiden ihmiset eivät edes odota, että ulkopuoliset heitä ymmärtäisivät, sellainen merkitysten viidakko on
luotu!


Kuudes neuvo
Kääntäkää katse ihmiseen!

Mitä se tarkoittaa?
Paloalueella on monta vaarallista kekälettä, ja kun käännätte ihmisten huomion niihin, ne alkavat helposti keskenään kilpailla liekkien voimasta ja valosta (jak) ja alkavat riitaantua. Seitsemääntoista lahkoon olemme tämän paloalueen jakaneet -- taitaa olla ihan ennätyksiä!

Kääntäkää myös ihmisten katseet heidän omaan napaansa. Kaikkein tärkeintä kun on oma itse, omasta liekistä huolehtiminen, sen pelko että se tuli sammuu ja mitä naapuritkin ajattelevat... ihminen näet on luonteeltaan sellainen, ettei hän koskaan ole aivan tyytyväinen omaan itseensä ja näin heille riittää itsensä kanssa puuhaa koko elämän ajaksi. pitäkööt Vihollinen itse huolta ulkopuolisista!

tämä neuvo on kullan arvoinen ja meidän alueillamme kun kuljette, kuulette paljon puhetta ihmisestä ja hänen mahdottomuudestaan ja heikkoudestaan ja pahuudestaan ja kykenemättömyydestään, aivan herkkua korvillemme!


Seitsemäs neuvo
Peittäkää Vihollinen heidän näkyvistään

Mitä se tarkoittaa?
Emme tietenkään pysty estämään Vihollista tekemästä mitä tahtoo. Mutta hänellä on tuollainen outo tapa olla joskus lähellä ja joskus kaukana. voimme käyttää sitä hyväksemme tehokkaasti ja kun hän on muualla rehkimässä käymme hänen viljapelloilleen kylvämään tätä omaa viljaamme. Voimme myös, ja tähän meille on annettu vihollisemme puolelta lupa, pettää, harhauttaa, eksyttää, viedä valheisiin niin monta ihmistä kuin vain kynsiimme saamme, ja heille voimme syöttää mitä puppua mieleemm vain
tulee. käytetään kaikki tätä Vihollisen outoa määräystä hyväksemme niin paljon kuin mahdollista ja niellään jokainen, jonka nieltäväksi saamme!


näillä neuvoilla tahdomme auttaa teitä siellä kamppailemaan Kaakossa syttynyttä kuloa vastaan. Voi viedä ihmisiän tai kaksikin, mutta pitkällä ja hienovaraisella toiminnalla onnistumme - joskus aivan yli odotustenkin, kuten täällä on käynyt.

Iso-Paha
Lapin haaraosaston johtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti