keskiviikko 1. joulukuuta 2010

Antikristus

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.


Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla.

Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?

Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.

Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.


2 Tess 2:1-12 KR 1938
Otto Mannisen työryhmän käännös on tässä tarkempi kuin 1992.


Molemmat Tessalonikalaiskirjeet ovat apostoli Paavalin autenttista ja koko UT;n vanhinta kirjoitusta ajoittuen 50-luvulle.

On vain noin kaksikymmentä vuotta siitä, kun Jeesus nousi taivaaseen ja Hänen paluunsa odotus on innokasta myös kaukana Kreikassa, Tessalonikan kaupungin kristittyjen parissa.

Paavali on heille varmaan asiasta puhunut ja nyt on ehkä joku lähettänyt apostolin nimissä kirjeen, että "oletko valmis, Jeesus tulee pian!"

ehkä antanut ymmärtää, että tässä kohtapuoleen, aiheuttaen pelkoa ja hämmennystä - koko maailman loppu on lähellä?!

apostoli sai kuulla tästä ja lähettää toisen kirjeen näille ihmisille, ettei mikään "muka hänen kirjoittamansa" kirje saisi heitä pelottaa että Jeesus tulee huomenna.

sitten apostoli antaa heidän tietää jotain, jonka on varmaan itse Jeesukselta saanut oppia.

ensin tulee se toinen.meille on tuttu myös vanhimman kirjoitus, joka on aika toisenlainen.

myös hän on saanut kuulla, että se toinen tulee

kun apostoli puhuu "laittomuuden ihmisestä" aivan hurjaa tekstiä, Johanneksen kirje on rauhallisempi ja vetää tietynlaisen rajaviivan, josta vasta-Jeesus tunnistetaan.


Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika.

Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.

Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.

En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta.

Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus?

Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.

Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.

1 Joh 2:18-25 KR 1938


Vanhin kertoo, että vasta-Jeesuksen saapuminen on yleisesti tunnettua alkukirkossa ja että se on viimeisten aikojen merkki.

tämä tuo mieleemme Jeesuksen varoitukset vääristä Kristuksista esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa.

samalla tavoin kuin apostoli Paavali, vanhin viittaa valheellisuuteen.

Paavali oikein korostamalla korostaa, kuinka petollinen ja eksyttävä ja valheellinen tämä on.

Vanhin sanoo asian ytimekkäämmin, asettaen totuuden ja valheen vastakkain.

erityisesti Johanneksen kirjeessä on ajatus, että antikristuksen henki kieltää Pojan.

näin islam on antikristillinen uskonto, koska se kiistää että Jumalalla olisi poika.

mutta islam on myöhäisempi, Johanneksen kirjeen kirjoittamisen aikaan seurakunnissa lienee ollut opettajia, joille Jeesus on jotain muuta kuin Jumalan Poika.

nämä ovat "antikristus"Johanneksen 1 ja 2 kirjeen ohella sana "antikristus" ei esiinny missään muualla Raamatussa.

Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

valehtelija

kieltäjä

Johanneksen kirjeiden antikristuksia on monta.

Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.
2 Joh 1:7


carpetbaggers, kuvitellut ja todelliset, natsit ja uuspakanuus - pahuuden ilmentymistä meissä ihmisissä

tämän maailman ruhtinaan aikaansaamaa katkeraa vihaa, surua ja kauhua, kuolemaa ja valhetta, johon me ihmiset mielihyvin lähdemme mukaan ja rakastamme pimeyttä koska tekomme ovat pahat

mutta tämä ei sittenkään taida olla se vaarallisin saatanan temmellyskenttä - tuo ulkona oleva paha, epäuskoinen avionrikkoja sukupolvi

vaan tämä anti-Kristus, vasta-Jeesus, joka lähtee meistä mutta ei pysy meidän kanssamme

siis Jumalan vastustajan toimia meidän Jumalasta pois langenneiden mutta kasteessa ja Hengessä takaisin otettuihin ihmisiin.

ajattelen että usein seurojen saarnoissa tai kirkon saarnatuolissa synti pinnallistetaan, tehdään naurettavaksi nappikaupaksi, jonka kanssa voimme kyllä - Jumalan armon avulla - selvitä.

vaan emme lainkaan silloin käsitä, millaiset hirviömäiset pohjavirrat ihmiskunnan keskuudessa ovat - ja johon me olemme myös osalliset.emme me ole "syntisistä suurimpia" hurskastellen, emmekä "siivosyntisiä" vaan ihimisiä, Jumalan luomia, ja Jumalasta pois langenneita.

tahdomme näet itse olla oma jumalamme.

vaikka hengellisiä puhummekin.

että homma on hanskassa, niin kilvoitus kuin perille pääsykin!

tunnenhan tien ja onhan porukka oikea.Laittomuuden ihmisestä minulla on henk.koht. ajatus että hän asettuu Jumalan temppeliin sananmukaisesti.

siis Jerusalemin temppeliin, joka oli pystyssä kun apostoli Tessalonikaan kirjoitti.

varmaan hän on Jumalan kansaa, juutalainen syntyperältään.

ja tällaisen tosi synkän tulkinnan olen kuullut Jeesuksen sanoista hänen puhuessaan lopunaikojen ahdistuksista

(ja nyt ovat viimeiset ajat, kuten Johanneksen kirje kertoo)Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle.
Joh 16:4 KR 1992


He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle.
Joh 16:4 KR 1938


(1992 käännös vastaa tarkemmin alkutekstiä, jossa ei ole "uhripalvelus" sanaa)


juttelin tästä aikoinaan pastori Jussi Brummerin kanssa, joka sanoi että

antikristuksen aikana surmataan paljon kristittyjä marttyyreinä

Antikristuksen temppelissä Jerusalemissa on silloin käynnissä ihmisuhrien uhraaminen.


--- kaikkea profetiaa saamme arvostella, mutta tässä Jussilla oli kyllä tietty logiikka.

Ensinnäkin Jeesus puhuu siitä, kuinka Hänen omiaan surmataan "pyhänä palveluksena" Jumalalle eli siis jumalanpalveluksena.

pois nämä Jumalan viholliset maanpäältä!

Toiseksi, Saatana vaikuttaa palvojiinsa siten, että nämä pyrkivät käyttämään ihmisen osia uhrimenoissaan ja ihmisuhreista on kyllä puhuttu.

jokaisen ihmisen surman myötä pahan valta ikäänkuin kasvaa.

Apostoli Paavalin mukaan tällaiset nyt vaikuttavat laittomuuden salaisuudet revähtävät kerran täydessä voimassaan ihmiskunnan keskelle.

siitä on silloin oksat pois.No mites tämä kumma Vääryyden Ihminen sitten...

antikristus, niin sanoaksemme

joka asettuu Jumalan temppeliin ja sanoo olevansa Jumala.


näinhän muuten Josef Stalin teki - tuo Venäjän ihanien kirkkojen hävittäjä, munkkien ja pappien murhaaja ja perkeleen lapsi

kerrotaan että Isä Aurinkoinen, Josef Stalin vaati että hänelle on laulettava Moskovan kirkossa Te Deum

"Sinua, Jumala, me ylistämme / Sinua, Herra, me kunnioitamme".no -

koko metakka Tessalonikassa alkoi - ja hyvä että alkoi, muuten meillä ei tätä kirjettä olisi! - siitä että joku väärensi Paavalin nimen ja sanoi että Jeesus tulee pian! Oletko valmis?

Paavali siis sanoo, että Vääryyden Ihminen tulee ensin mutta jotain on joka häntä pidättää, estää tulemasta.

paljon on siitä kirjoitettu, että mikä estää!

mutta

ja tämä on meille varsin merkittävä asia laittomuuden ihmisestä puhuttaessa.

tyyppi on sen verran iso juttu, että Herra Jeesus tulee itse hoitelemaan homman.Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa.

Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella.

2 Tess 2:7-8 KR 1992hmm...

emmeköhän me silti, kaikesta huolimatta, tänäkin adventtina sano seurakunnan kanssa arameaksi (1 Kor 16:22)


Maranata!

Herramme, tule!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti