perjantai 29. kesäkuuta 2012

Leviticus: karkoittaminen/hävittäminen kansasta

Mannisen ja Nikolaisen komiteat käänsivät heprean krt verbin eri tavoin niin että KR 1933 laki käskee rangaistuksena rikkomuksesta "hävittämään kansasta" ja KR 1992 "poistamaan kansasta".

"Poistaa kansasta" tarkoittaa anonyymin kirjoittajan mielestä pikemmin "karkoittaa" kuin "tuhota, surmata" ja uuden suomennoksen kieliasu antaa sellaiseen ajatukseen mahdollisuuden. Esimerkkeinä vastaavanlaisesta lain tulkinnasta Kolmannessa Mooseksenkirjassa hän antoi seuraavat kohdat KR 1992 mukaan

Lisäys yhteysuhrilakiin
 • Lihaa, joka on koskettanut mitä tahansa saastaista, ei saa syödä, vaan se on poltettava. 
 • Jokainen, joka on puhdas, saa syödä yhteysuhriteuraan lihaa, mutta jos joku epäpuhtaana ollessaan syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta
 • Jos joku on koskettanut mitä tahansa saastaista, ihmisestä peräisin olevaa saastaisuutta, saastaista eläintä tai muuta saastaista, ja silti syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta.
 • Herra sanoi Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: 
 • Älkää syökö mitään naudan, lampaan tai vuohen rasvaa. 
 • Itsestään kuolleen tai kuoliaaksi raadellun eläimen rasvaa voitte käyttää kaikkiin muihin tarkoituksiin, mutta syödä ette sitä saa. 
 • Jokainen, joka syö Herralle tuliuhrina uhratun eläimen rasvaa, poistettakoon kansansa keskuudesta
 • Missä elättekin, ette saa syödä lintujen ettekä muidenkaan eläinten verta. Jokainen, joka syö verta, poistettakoon kansansa keskuudesta.
3 Ms 7:19-25

Kielletyt sukupuolisuhteet
Älkää saastuttako itseänne tällaisilla teoilla.
Niiden takia ovat tulleet saastaisiksi ne kansat, jotka minä ajan pois teidän tieltänne, ja myös se maa on tullut saastaiseksi. Siksi minä panen sen maan vastaamaan näistä pahoista teoista, ja se oksentaa ulos asukkaansa. Pitäkää sen tähden minun lakini ja käskyni.
Älköön kukaan teistä, olipa hän pysyvä asukas tai teidän keskuudessanne asuva siirtolainen, tehkö mitään näistä iljettävistä teoista. Kaikkia näitä iljetyksiä ovat sen maan entiset asukkaat tehneet, ja näin he ovat saastuttaneet maansa.
Älkää te siis teoillanne saastuttako maata, ettei se oksentaisi pois teitäkin, niin kuin se oksentaa entiset asukkaansa.
Jokainen, joka tekee yhdenkään näistä kauhistuttavista teoista, on poistettava kansansa keskuudesta.
Pitäkää minun säädökseni älkääkä ryhtykö noudattamaan mitään niistä iljettävistä tavoista, joita on noudatettu ennen teitä, ettette saastuttaisi niillä itseänne.
Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
3 Ms 18:24-30

Pyhyyttä ja oikeutta koskevia säännöksiä
 • Kun uhraatte teuraan Herralle yhteysuhrina, toimittakaa uhri oikein, jotta Herra olisi teille suosiollinen.
 • Uhrieläin on syötävä teurastuspäivän ja sitä seuraavan päivän kuluessa, mutta jos siitä jää jotakin tähteeksi kolmanteen päivään, tähteet on poltettava. 
 • Jos lihaa kuitenkin syödään vielä kolmantena päivänä, jolloin siitä on tullut uhriksi kelpaamatonta, Herra ei hyväksy uhria, vaan jokainen, joka sitä syö, joutuu vastaamaan teostaan. Hän on häpäissyt Herran pyhyyden, ja hänet on poistettava kansansa keskuudesta.
3 Ms 19:5-8

Hävittäminen
Kaikissa yllä olevissa kohdissa vuoden 1933 Kirkkoraamattu kääntää verbin ktr "hävittää"

"Sillä jokainen, joka tekee minkä tahansa näistä kauhistuksista, hävitettäköön kansastansa, kaikki, jotka semmoista tekevät."
3 Ms 18:29 KR 1933

1 kommentti:

 1. Tuli tällainenkin argumentti mieleen. Jos tarkoitus olisi näissä kohdissa nimenomaan surmata, miksi puhua tässä yhteydessä myös kansasta, josta ollaan "hävittämässä"/"poistamassa" toista, ja mainita erikseen joukko, josta toinen aiotaan erkaannuttaa? Asia on ilmeisempi, jos kontekstina on jokin sellainen, jossa henkilön maanpäällinen elämä kuitenkin jatkuu, mutta irrallaan tuosta joukosta, joka on erikseen mainittu, ja joiden joukosta tämä on hävitetty/poistettu.

  VastaaPoista