lauantai 28. toukokuuta 2011

Saha

Saha elokuvan juliste

Ihminen on arkeologian määrittelyjen mukaan työkalujen tekijä. Aina ei varhaisten esihistoriallisten löytöjen paikalla ole varmuutta, kenen luista on kyse. Mutta jos sieltä löytyy kivityökaluja, asia on selvä - ihminen on kyseessä.

Ne varhaiset Kenian ja Tansanian ihmiset, jotka Leakeyn perhe aikanaan löysi esimerkiksi Olduvai-joen kaivamilta rantatöyräiltä saivat nimekseen homo habilis - työkaluja tekevä ihminen.

Toinen ihmisen määritelmä on uskonnollinen ihminen, homo religiosus, sillä esihistorian ajoista alkaen tällä planeetalla vain ihminen osoittaa uskonnollista, symbolista käyttäytymistä.

Työkalujen tekijänä ihmisellä on kyky keksiä sellaista, jota suuri Jumala ei ole luontoon luonut ja näin osoittaa luovaa mielikuvituksen lentoa ja älykkyyttä.

Pyörillä liikkumista ei esimerkiksi tavata luodussa luonnossa ja esimerkiksi keski-Amerikan Maya kulttuurissa ei pyörää koskaan keksitty - pärjäsivät jotenkin ilman.

Ravulla on sakset, mutta Fiskarsin saksien tekninen idea on hieman toinen saman tavoitteen saamiseksi, leikkaavien terien yhdistäminen lähempää niiden keskipistettä kuin toista laitaa.

Saha on myös tietääkseni ihmisen keksimä työkalu, jota eivät maaeläimet eivätkä monenlaisia talttoja ja kärkiä saanet linnut eivätkä kalat käytä työssään.

Tosin sahalaitoja varmaan löytyy luonnosta ja joidenkin lajien hampailla voi olla sahamaista otetta.Sana saha esiintyy Raamatussa vain muutamissa kohdassa.

מגרה megara eli "saha" tulee verbistä sahata, garar (grr), joka kuulostaakin karhealta vetämiseltä!Salomon ajalta 1000-luvulta eKr on rakennusmiehen työn kuvausta:

Sitten hän teki valtaistuinsalin, jossa hän jakoi oikeutta, oikeussalin; se oli laudoitettu sisältä setripuulla lattiasta kattoon asti.

Ja hänen linnansa, jossa hän itse asui, oli toisella esipihalla, salin takana, ja oli rakennettu samalla tavalla.

Salomo teki myöskin faraon tyttärelle, jonka hän oli nainut, palatsin, samanlaisen kuin sali.

Kaikki nämä olivat rakennetut kallisarvoisista, mitan mukaan hakatuista ja sisältä ja ulkoa sahalla sahatuista kivistä, perustuksesta räystäisiin asti; samoin ulkopuolella suureen esipihaan saakka.
1 Kun 7:7-9Mielenkiintoista työmiehen kannalta tässä on se, että sahaa käytetään huolellisesti mitan mukaan hakatun kivilohkareen pintojen tasoittamiseen.

Rakennuspuina on kivien lisäksi arvokasta Libanonin setriä, mäntymme jaloa sukulaista. Mutta puuta käsitellään kirveellä hakaten ja terällä veistäen, ei sahalla:

Ja suuren esipihan muurissa oli yltympäri, aina rinnakkain, kolme kivikertaa hakattuja kiviä ja yksi hirsikerta veistettyjä setrihirsiä. Samoin oli Herran temppelin sisemmän esipihan muuri ja myöskin palatsin eteisen esipihan muuri rakennettu.
1 Kun 7:12Saha on siis kiven käsittelyn työkaluna Salomon temppelin ja palatsien rakentamisessa.

Saman kuvan antavat Aikakirjat hänen isänsä Daavidin ajoilta tuhatluvulta ennen Kristuksen syntymää:

Ja kansan, joka siellä oli, hän vei pois ja pani sahaamaan kiviä, pani rautahakkujen ja kivisahojen ääreen. Näin Daavid teki kaikille ammonilaisten kaupungeille. Sitten Daavid ja kaikki väki palasi Jerusalemiin.
1 Aik 20:3

kivisaha on sama megarer ja nyt kerrotaan, että kivet hakattiin ensin rautahakuilla.

ובחריצי הברזל vebeharitze barzelProfeetta Jesajan kirjassa kysytään 700-luvulla eKr

Korskeileeko kirves hakkaajaansa vastaan, tai suurenteleeko saha heiluttajaansa vastaan? Ikäänkuin vitsa heiluttaisi kohottajaansa ja sauva saisi koholle sen, joka ei ole puuta!
Jes 10:15

Molemmat työkalut varmaan tässä tarkoittavat puun käsittelyä.Raamatun maailmassa siis tunnettiin saha, joka oli niin luja että sillä voitiin kalkkikiveä tasoittaa.

Mutta hieman ankea on sitten ainoa kohta, missä ihmisen keksimä saha mainitaan Uudessa testamentissa

heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä -
Hep 11:37

näitä Jumalan ihmisiä ovat toiset ihmiset kiduttaneet ja rikki sahanneet.

πρίζω prizo on vahvistettu muoto kreikan verbistä prio, sahata, ja Manninen kääntääkin hyvin "rikki sahattu".

Kahtia sahaaminen halki tai poikki oli hyvin pelätty teloitusmenetelmä - sattuneesta syystä: se sattuu aivan hirveästi.Tuomas Levänen on kääntänyt englanninkielestä Jesajan marttyyrikuoleman ja Jani_S on korjannut käännöstä kielellisesti.

Englantilaisen käännöksen löydät tästä
From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament
by R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913

Tuomas Leväsen hyvän käännöksen olen ottanut vanhoillis-lestadiolaisten Sydämen foorumilta. Mutta hänellä on hienot omat sivut apokryfikirjat.com


Jesajan Marttyyrius


1. Tapahtui Hiskian, Juudan kuninkaan, 26. hallitusvuotena, että hän kutsui poikansa Manassen. Hän oli hänen ainut poikansa. Ja paikalla olivat myös Jesaja, Aamoksen poika ja Joosab, Jesajan poika. Ja samalla, kun Hiskia antoi käskyjä, seisoi Joosab, Jesajan poika hänen vierellään. Kun Manasse ei ollut paikalla, sanoi Jesaja kuningas Hiskialle:

"Niin totta kuin Herra elää, jonka nimeä ei ole lähetetty tähän maailmaan, ja kuin Henki, joka minussa elää, kaikki nämä käskyt ja sanat eivät tee mitään vaikutusta poikaasi Manasseen, ja hänen käsiensä komennosta minä kuolen kidutettaessa ruumistani. Ja Sammael Malchira tulee palvelemaan Manassea, ja toteuttaa hänen himonsa, ja hänestä tulee mieluummin Beliarin seuraaja kuin minun. Ja monet Jerusalemissa ja Juudeassa hän saattaa hylkäämään todellisen uskon, ja Beliar elää Manassessa, ja hänen käsiensä kautta minut tullaan sahaamaan kappaleiksi."

Kun Hiskia kuuli nämä sanat, hän itki hyvin katkerasti, repi vaatteensa, laittoi maata päänsä päälle ja lankesi kasvoilleen. Ja Jesaja sanoi hänelle: "Sammaelin suunnitelma Manassea vastaan saatetaan päätökseen: mikään ei heitä hyödytä." Ja sinä päivänä Hiskia suunnitteli sydämessään tappavansa poikansa Manassen. Ja Jesaja sanoi Hiskialle: "Sydämesi tarkoitusta ei toteuteta, sillä tähän minut on kutsuttu."

2. Tapahtui sen jälkeen, että Hiskia kuoli ja Manassesta tuli kuningas, eikä hän muistanut isänsä Hiskian käskyjä vaan unohti ne, ja Sammael asui Manassessa ja kietoutui lujasti kiinni häneen. Ja Manasse hylkäsi isänsä Jumalan palvelemisen, ja palvoi Saatanaa ja hänen enkeleitään ja voimiaan. Ja hän käänsi isänsä huoneen pois viisauden sanoista ja Jumalan palvelemisesta. Ja Manasse käänsi sydämensä palvelemaan Beliaria, sillä laittomuuden enkeli, joka on tämän maailman hallitsija, on Beliar, jonka nimi on Matanbuchus. Ja hän riemuitsi Jerusalemissa Manassen tähden, ja teki hänet vahvaksi uskosta luopumisessa ja laittomuudessa, joka levisi ympäri Jerusalemia.

Ja noituus ja magia lisääntyivät, kuten myös ennustaminen, merkkien selittely, haureus ja oikeamielisten vaino, joita lisäsivät Manasse, Balkiira, kanaanilainen Tobia, Johannes Anatotista ja Saadok, tekojen päällikkö. Ja loput heidän teoistaan on kirjoitettu Kuningasten kirjaan.

Kun Jesaja, Aamoksen poika näki laittomuudet, joihin Jerusalem syyllistyi ja Saatanan palvonnan ja hänen moraalittomuutensa, hän lähti Jerusalemista ja asettui Juudan Beetlehemiin. Ja myös siellä oli paljon laittomuutta, ja lähtien Beetlehemistä hän asettui vuorelle erämaahan. Myös profeetta Miika, ikääntynyt Ananias, ja Jooel ja Habakuk, hänen poikansa Joosab, ja monet uskovat jotka uskoivat taivaan laskeutumiseen, lähtivät ja asettuivat vuorelle hänen kanssaan. He kaikki pukeutuivat karvavaatteisiin, ja he olivat kaikki profeettoja. Eikä heillä ollut mitään mukanaan ja he kaikki valittivat suuria valituksia koska Israel oli eksynyt. Ja nämä eivät syöneet muuta kuin villejä yrttejä, joita he keräsivät vuorilta ja keittivät ne. Ja he elivät yhdessä profeetta Jesajan kanssa. Ja heiltä kului näin kaksi vuotta vuorilla ja kukkuloilla.

Sillä aikaa kun he olivat erämaassa, Samariassa oli mies nimeltä Balkiira, Sedekian sukua, Kenaanin poika, väärä profeetta joka majaili Beetlehemissä. Nyt Hiskia, Kananin poika, joka oli isänsä veli, ja kuningas Aahabin päivinä oli ollut neljänsadan Baalin profeetan opettaja, oli lyönyt itseään ja nuhdellut profeetta Miikaa, Amadan poikaa. Ja Aahab oli nuhdellut Miikaa ja heittänyt vankeuteen. Ja hän oli profeetta Sedekian kanssa: he olivat Ahasian, Aahabin pojan, Samarian kuninkaan kanssa. Ja Elia, profeetta Gileadin Tebonista, nuhteli Ahasiaa ja Samariaa ja profetoi Ahasialle että hän kuolee vuoteeseensa sairauteen, ja Samaria johdetaan Leba Nasrin käsiin, koska hän oli tapattanut Jumalan profeetat. Ja kun väärät profeetat, jotka olivat Ahasian, Aahabin pojan kanssa ja heidän opettajansa Gemarias Jooelin vuorelta olivat kuulleet –hän oli Sedekian veli- ahdistivat Ahasiaa, Aguaronin kuningasta ja tappoivat Miikan.

Jani_S:n huomautus: Tämä kappale on epäselvä ja sisältää mahdollisesti anakronismin eli aikavirheen. Myös useat henkilönimet sekoittavat asiaa, joten kappaleen voi hypätä yli. Kuitenkin kannattaa lukea alusta maininta väärämielisestä Balkiirasta, sillä hänestä kerrotaan seuraavissa luvuissa lisää.

3. Ja Balkiira tunnisti ja näki Jesajan paikan ja profeetat, jotka olivat hänen kanssaan, sillä hän vaelsi Beetlehemin ympäristössä, ja oli Manassen kannattaja. Ja hän profetoi väärin Jerusalemissa, ja monet Jerusalemiin kuuluvat olivat hänen liittolaisiaan, ja hän oli samarialainen. Ja tapahtui, että Assurian kuningas oli tullut ja valloittanut Samarian ja vienyt yhdeksän ja puoli heimoa vankeuteen, ja johdatti heidät pois Medesin vuorille ja Taasonin joelle; täältä Balkiira nuorena pakeni ja tuli Jerusalemiin Hiskian, Juudan kuninkaan päivinä, mutta hän ei seurannut samarialaisten isiensä jälkiä, sillä hän pelkäsi Hiskiaa. Ja hänet löydettiin Hiskian päivinä puhumasta laittomuuden sanoja Jerusalemissa. Ja Hiskian palvelijat moittivat häntä, ja hän pakeni Beetlehemin seudulle. Ja Balkiira syytti Jesajaa ja profeettoja, jotka olivat hänen kanssaan, sanoen:

"Jesaja ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, profetoivat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja vastaan, että ne tuhotaan ja myös Benjamin lähtee vankeuteen, ja myös sinä, oi herra kuningas, lähdet koukuissa ja rautakahleissa." Mutta he profetoivat väärin Israelia ja Juudaa vastaan. Ja Jesaja itse on sanonut: "Minä näen enemmän kuin profeetta Mooses." Mutta Mooses sanoi: "Ei kukaan voi nähdä Jumalaa ja jäädä eloon." Ja Jesaja on sanonut: "Olen nähnyt Jumalan ja katso, minä elän." Tiedä siis, oi kuningas, että hän valehtelee. Ja Jerusalemia hän on kutsunut Sodomaksi, ja Juudan ja Jerusalemin ruhtinaiden hän on julistanut olevan Gomorran kansa."

Ja hän toi esiin monia syytöksiä Jesajaa ja profeettoja vastaan Manassen eteen. Mutta Beliar majaili Manassen sydämessä ja Juudan ruhtinaiden sydämissä ja Benjaminissa ja eunukeissa ja kuninkaan neuvonantajissa. Ja Balkiiran sanat miellyttivät häntä, ja hän lähetti miehiä vangitsemaan Jesajan.

4. Jesaja sahattiin kappaleiksi puusahalla. Kun häntä sahattiin, Balkiira nousi ylös syyttäen häntä. Myös kaikki väärät profeetat nousivat nauraen ja iloiten Jesajan tähden. Balkiira nousi Matanbuchuksen avulla Jesajan eteen nauraen ja pilkaten. Hän sanoi Jesajalle: "Sano näin: "Olen valehdellut kaiken mitä olen puhunut, ja kaikki Manassen tavat ovat hyvät ja oikeat." Sano myös näin: "Balkiiran ja hänen ystäviensä tavat ovat hyvät.". Näin Balkiira sanoi Jesajalle, kun häntä paloiteltiin. Mutta Jesaja oli Herran näyssä, ja vaikka hänen silmänsä olivat avoinna, hän näki heidät. Balkiira sanoi vielä Jesajalle: "Sano mitä minä käskin sinun sanoa, ja minä käännän heidän sydämensä, ja pakotan Manassen ja Juudan ruhtinaat ja kansan ja koko Jerusalemin palvomaan sinua." Jesaja vastasi ja sanoi: "Niin kauan kun vielä pystyn puhumaan: Kirottujen kirottu olet sinä ja kaikki voimasi ja kaikki huoneessasi. Sillä sinä et voi ottaa etkä pelastaa ruumiini nahkaa."

Sitten he sahasivat palasiksi Jesajan, Aamoksen pojan, puusahalla kahtia. Manasse ja Balkiira ja väärät profeetat ja ruhtinaat ja kansa, kaikki katselivat, kun Jesajaa sahattiin. Profeetoille, jotka olivat hänen kanssaan, Jesaja sanoi ennen kuin hänet oli paloiteltu: "Menkää Tyyron ja Siidonin maakuntaan, sillä vain minulle Jumala on sekoittanut juoman." Kun Jesajaa sahattiin kappaleiksi, hän ei huutanut ääneen eikä itkenyt, mutta hänen huulensa puhuivat Pyhän Hengen kanssa kunnes hänet oli sahattu kahtia.

Englannin kielestä suomentanut Tuomas Levänen, muutamia kielellisiä korjauksia tehnyt Jani_S (tässä)


Keskustelua


Ei kukaan ole niin kekseliäs kuin ihminen. Näinkin sahaa voidaan käyttää!


"Jesajan marttyyrius" on ensimmäinen osa eli luvut 1-5 kirjasta "Jesajan taivaaseenastuminen".

Sen keskelle on lisätty kuvaus Jeesuksen tulosta takaisin 3:13-4:22.

Kirjan toinen osa "Jesajan näky" käsittää luvut 6 - 11 ja kertoo profeetan astumisesta taivaaseen.

Kirja on hyvin vanha, se ajoitetaan tutkimuksessa varhaisten kristittyjen laatimaksi ja ajoittuu jonnekin 90 - 160 jKr tuntumaan.

Tämä on marttyyrikirkon aikaa, jolloin ihmisiä todella sahattiin rikki, kuten Heprealaiskirje kertoo.

Monet heistä itkivät ja huusivat tuskasta kun julma saha heidän sisäelimiään repi kappaleiksi, mutta tässä kerrotaan että Jesaja ei niin tehnyt vaan puhui hiljaa Pyhässä Hengessä.

Voimme hyvin ajatella siis, että Jesajan marttyyriuden kuvauksen taustalla on todellista tietoa siitä, mitä tuossa tapahtuu kun Rooman viranomaiset vaativat kristittyjä kumartamaan keisaria.

Tämä antaa kertomukselle sangen synkän ja verisen kidutuskammion näyn. Syyttäjän nimi Balkiira lienee johdanto sanasta Beliar.

Sahaaminen kestää aikansa, ehkä aloitettiin käsistä tai jaloista.

"Jesaja sahattiin kappaleiksi puusahalla. Kun häntä sahattiin, Balkiira nousi ylös syyttäen häntä."

"Myös kaikki väärät profeetat nousivat nauraen ja iloiten Jesajan tähden."

"Balkiira nousi Matanbuchuksen avulla Jesajan eteen nauraen ja pilkaten." (Natan bakhus, sekamuoto heprean natan, antaa, kreikkalainen bachus viinin jumala)

Kiduttaja vaatii Jesajaa tunnustamaan jotain:

Hän sanoi Jesajalle: "Sano näin: "Olen valehdellut kaiken mitä olen puhunut, ja kaikki Manassen tavat ovat hyvät ja oikeat."

Sano myös näin: "Balkiiran ja hänen ystäviensä tavat ovat hyvät."

"Näin Balkiira sanoi Jesajalle, kun häntä paloiteltiin."

Kristittyjä vaadittiin kumartamaan keisaria, uhraamaan keisarin hyväksi osoittaen näin olevansa kunnon kansalaisia.

Kun he siitä kieltäytyivät, heistä tuli valtion vihollisia ja julmien kuolemanrangaistusten tarkoituksena oli pelottaa muita samoin tekeviä ja rangaista kapinallista.

Kidutuksen aikana saatettiin tarjota mahdollisuus vielä "tehdä parannus".

Kristityt itse sovelsivat näitä julmia menetelmiä sitten toisiinsa ja esimerkiksi noituudesta epäiltyihin tai keski-Amerikan asukkaisiin.

Mielenkiintoisesti kuvataan, että Jesaja on jonkinlaisessa hurmostilassa. Tästä tilasta kertoo myös pyhän Perpetuaan kertomus, niin ettei nuori nainen tiennyt mitään villin lehmän sarvista.

"Mutta Jesaja oli Herran näyssä, ja vaikka hänen silmänsä olivat avoinna, hän näki heidät."

aika hauskasti käännetty... vaikea kohta. Hengen silmät ovat avoimena, ja silti Jesaja näkee myös ajallisia asioita.

...
Balkiira sanoi vielä Jesajalle: "Sano mitä minä käskin sinun sanoa, ja minä käännän heidän sydämensä, ja pakotan Manassen ja Juudan ruhtinaat ja kansan ja koko Jerusalemin palvomaan sinua."

Rohkeasti Jesaja vastaa kiroten tuskiensa keskellä vainoajansa:

Jesaja vastasi ja sanoi: "Niin kauan kun vielä pystyn puhumaan: Kirottujen kirottu olet sinä ja kaikki voimasi ja kaikki huoneessasi. Sillä sinä et voi ottaa etkä pelastaa ruumiini nahkaa."

Tämä kiroaminen on varsin inhimillistä, Jumalan Poika rukoili armoa kiduttajiensa puolesta.

Tutkimuksessa ollaan melko yksimielisiä siitä, että teksti on varsin vanha, vaikka parhaat etiopialaiset käsikirjoitukset ovatkin vasta 1500-luvulta (paljon vanhempia käsikirjoituksen kappaleita on säilynyt).

Kyseessä voi olla kristillinen teksti, mutta tämä ei ole aivan varmaa.

Juutalaisen perinteen mukaan näet Jesaja kärsi sahaamalla marttyyrikuoleman. Sekä Palestiinan että Babylonian Talmudit mainitsevat tämän

Hellenistisen ajan juutalaisessa kirjallisuudessa esiintyy usein tuo pahahenki Beliar (Balkiira).

Koska heprealaiskirje ehkä tuntee tämän perinteen, Jesajan marttyyrius perustuu ilmeisen vanhaan Uuden testamentin aikaiseen tekstiin.

"Jesajan taivaaseenastuminen" ei kuulu sen enempää juutalaisten kuin kristittyjenkään kanonisiin pyhiin kirjoihin.

SAW
Sahaamisen julmuus kiinnostaa ihmistä edelleen, onhan elokuva Saha (Saw) kerännyt elokuvateattereissa miljoonatuloja ympäri maailmaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti