sunnuntai 11. lokakuuta 2015

Pietari - tälle kalliolle ja esikoisten "kirkko"

Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi

Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?"

He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista."

"Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?"

Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."

Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.

Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias.
Matteus 16:13 - 20 KR 1992


Silloin tuli Iesus Cesarean maan ären/ ioca cutzutan Philippusen/ ia kysyi Opetuslapsillens ia sonoi/ Kenenge sanouat Inhimiset minun Inhimisen Poijan oleuan?

Nin he sanoit. Monicadhat Johannem castaian. Mutta mutomat Heliam. Mutomat taas Jeremiam/ taicka yhden Prophedade' lugusta.

Sanoi hen heille/ Mutta kene'ge te sanotta minun oleuan?

Nin wastasi Simon Petari/ ia sanoi/ Sine olet se Christus eläuen Jumalan Poica.

Ja Iesus wastaden sanoi henelle/ Autuas olet sine Simon Jonan poica/ sille että liha ia weri ei ilmoittanut sinulle/ mutta minun Isen ioca on Taiuaisa.

Mutta mine woroin sanon sinulle/ että sine olet Petari/ ia temen callion päle tahdon mine rakeda minun Seurakundani/ ia heluetin portit ei pide hende ylitzewoittama'.

Ja mine annan sinulle Taiuan waldakunnan Awaimet/ Ja caiki quin sine maan päle sidhot/ pite sidhottun oleman Tiuaisza/ Ja caiki quin sine pästet maan päle/ ne pite mös pästetyt oleman Taiuaisza.

Nin hen haasti Opetuslapsillans kellengen sanomast että hen oli se Iesus Christus.

Matteus 16:13 - 20

Mikael Agricola käänsi ensimmäistä kertaa Uuden testamentin kreikasta suomeksi. Se Wsi Testamentti julkaistiin vuonna 1548.

__________________
Katsokaa, oi esikoiset, kuinka kauas olette "kirkkonne" kanssa erehtyneet Jumalan Pojan suunnitelmista kaikkia kansoja kohtaan.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti