maanantai 30. toukokuuta 2011

Pyrkikää pyhyyteen

Sentähden vyöttäkäät mielenne kupeet, olkaa raittiit, pankaat täydellinen toivonne siihen armoon, joka teille Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta taritaan, Niinkuin kuuliaiset lapset, ei asettaen teitänne niinkuin ennen, kuin te teidän tyhmyydessänne himoissa elitte,
Vaan sen jälkeen, joka teitä kutsunut on, ja on pyhä, olkaat te myös pyhät kaikissa teidän menoissanne.

Sillä kirjoitettu on: teidän pitää pyhät oleman, sillä minä olen pyhä.

Ja jos te rukoilette sitä Isää, joka tuomitsee kunkin töidensä jälkeen ilman ihmisten muodon katsomista, niin katsokaat, että te teidän viipymisenne ajan pelvossa vaeltaisitte, Tietäen, ettette ole katoovaisella hopialla eli kullalla lunastetut teidän turhasta menostanne, jonka te isäin säädystä saitte,Vaan kalliilla Kristuksen verellä, niinkuin viattoman ja puhtaan Karitsan


1 Piet 1:13-19 KR 1776Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte,
vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.

Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä".

Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,
18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,


1 Piet 1:13-19 KR 1938Kaikki maassa liikkuvat pikkueläimet olkoot teille iljetys; niitä ette saa syödä. Maassa liikkuvia matelijoita tai neli- tai useampijalkaisia pikkueläimiä ette saa syödä, sillä ne ovat iljetys. Älkää saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään tällaiseen eläimeen älkääkä muutenkaan menetelkö niin, että tulette niistä epäpuhtaiksi.

Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä, ja siksi teidän tulee pitää itsenne puhtaina ja pyhinä.

Älkää siis saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään maassa liikkuvaan pikkueläimeen.

Minä, Herra, toin teidät pois Egyptistä ja osoitin näin olevani teidän Jumalanne. Olkaa siis pyhät ja puhtaat, koska minä olen pyhä.


3 Ms 11:41-45 KR 1992Eikös ole veikeätä, että Ensimmäisen Pietarinkirjan pyhyyttä koskeva kohta viittaa Mooseksen laissa juuri tähän lukuun!

"Tähän päättyy nelijalkaisia eläimiä, lintuja ja kaikkia vedessä viliseviä eläviä olentoja sekä kaikkia maassa liikkuvia olentoja koskeva laki. Tämän lain avulla puhdas voidaan erottaa saastaisesta ja syötävät eläimet niistä, joita ei saa syödä."
1 Ms 11:46-47 KR 1992Meni näet Simon Pietarilta pyhät ja saastaiset pahan kerran sekaisin.

Toisena päivänä, kuin he matkassa olivat ja kaupunkia lähestyivät, meni Pietari ylös katon päälle rukoilemaan, liki kuudetta hetkeä.

Ja kuin hän isosi, tahtoi hän suurustaa. Mutta kuin he hänelle valmistivat, tuli hän horroksiin,
Ja näki taivaan auki, ja tulevan alas tykönsä yhden astian, niinkuin suuren liinaisen, neljältä kulmalta sidotun, joka laskettiin alas taivaasta maan päälle, Jossa oli kaikkinaisia nelijalkaisia maan eläimiä ja metsillisiä, ja matelevaisia, ja taivaan lintuja.

Ja ääni tuli hänelle: Pietari, nouse, tapa ja syö.
Pietari sanoi: en suinkaan, Herra; sillä en ole minä ikänä syönyt mitään yhteistä eli saastaista.
Ja ääni sanoi taas toisen kerran hänelle: mitä Jumala on puhdistanut, älä sitä sinä sano yhteiseksi.
Ja se tapahtui kolme kertaa ja astia otettiin jälleen ylös taivaaseen.
Apt 10:9-16 KR 1776Mooseksenkirjassa Herra Jumala sanoo saastaiseksi, epäpyhäksi, monia eläimiä ja lintuja ja veden eläviä, ja pyhyys on niiden karttamista.

kosher, kashrut, rituaalisesti puhdas.

Apostolienteoissa Herra sanoo puhtaaksi pakanan, roomalaisen Korneliuksen perheineen.

Älä sinä, Pietari, sano saastaiseksi (Biblia "yhteiseksi") sitä, minkä Jumala on sanonut puhtaaksi.Olen vakuuttunut siitä, että monet saarnat ja neuvot tulevat esikoislestadiolaisen kristityn mieleen kun tuota 1 Pietarinkirjan kohtaa luetaan.

Sydämestäni rukoilen että mahdollisimman monelle tulisi mieleen myös Joppe ja Simon Nahkurin talo, jonka katolla Pietarin pyhyys meni vinksin vonksin.

Mitä on se pyhyys, Jumalalle erottuminen, vanhurskas vaellus, jota Jumalan rakkailta lapsilta odotetaan?

Se että emme syö verta, pakanajumalille uhrattua, juo viinaa ja pukeudumme siveästi ja ajattelemme kuin neutrit?

Tämä viulunkieli voidaan vetää melko kireälle ja silloin siitä lähtee melko kimakka ääni.

Tai niin löysälle, että se vain lörisee.

Vaan tämä kieli ei taida ollenkaan olla se Jumalan tuntemisen ja läsnäolon tuoma pyhyys.

Vai mitä Pietarin kirje ajaa takaa?Aiheesta on eiliseltä päivältä niimerkki maman monipuolinen alustus Raamatun eri kohdista (eRaamattu blogissa), joka kannattaa ajatuksella lukea ja liittyä maman kanssa kyselevien opetuslasten joukkoon, Mestarin, Jumalan Sanan jalkojen juureen!

[Jatka keskustelua kirjoittamalla itse] Jatka keskustelua kirjoittamalla itse

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti