sunnuntai 8. huhtikuuta 2012

Pääsiäisaamuna 8.4. 2012
    [Sana tuli ihmiseksi]

    Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

    Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
    Kaikki syntyi Sanan voimalla.
    Mikään, mikä on syntynyt,
    ei ole syntynyt ilman häntä.
    Hänessä oli elämä,
    ja elämä oli ihmisten valo.
    Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

    Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.

    Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,
    oli tulossa maailmaan.
    Maailmassa hän oli,
    ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä,
    mutta se ei tuntenut häntä.
    Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

    Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
    hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
    kaikille, jotka uskovat häneen.
    He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

    Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

    Johannes todisti hänestä ja huusi: "Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua."

    Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,
    armoa armon lisäksi.
    Lain välitti Mooses,
    armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.
    Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet.

    

    ALKU
    Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

    SYNTYMÄ
    Mikään, mikä on syntynyt,
    ei ole syntynyt ilman häntä.

    ...He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

    ELÄMÄ
    Hänessä oli elämä

    VALO
    ja elämä oli ihmisten valo

    ... Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

    
    INKARNAATIO
    Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.

    KIRKKAUS
    Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,

    kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.

    Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

    

    ARMO JA TOTUUS

    Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,armoa armon lisäksi.

    Lain välitti Mooses,
    armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.

     

    ISÄN JUMALAN TUNTEMINEN

    Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.

    Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet.

     
    TUNTEMATON
    Maailmassa hän oli,
    ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä,
    mutta se ei tuntenut häntä.

    HYLÄTTY RAKKAUS
    Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

     

    OTA KRISTUS VASTAAN USKOLLA

    Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
    kaikille, jotka uskovat häneen.

     

    JOHANNES, VALON TODISTAJA

    Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes.

    Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen.

    Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.    JOHANNEKSEN TODISTUS

    Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"

    Odotettu Messias
    Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: "En minä ole Messias."

    Odotettu Elia
    "Mikä sitten?" he kysyivät. "Oletko Elia?" "En ole", Johannes vastasi.

    Luvattu profeetta (toinen Mooses)
    "Oletko se luvattu profeetta?" Hän vastasi: "En."

     

    Kuka sitten?

    Silloin he sanoivat: "Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?"

    Huutavan ääni erämaassa
    Johannes vastasi: "Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie!' Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut."

    
    JOHANNEKSEN TODISTUS 2

    Jumalan Karitsa
    Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen.

    Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

    Hän on se, josta sanoin: 'Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.'

    Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on."

    
    PYHÄN HENGEN TODISTUS JOHANNEKSELLE

    Johannes todisti: "Minä olen nähnyt, kuinka Henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen.

    Minäkään en häntä tuntenut. Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä.'

    Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan Poika."

     

    ANDREAAN TODISTUS - ODOTETTU MESSIAS

    Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan.

    Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa!"

    Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta.

    Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi: "Mitä te haluatte?"

    He vastasivat: "Rabbi" -- se merkitsee: opettaja -- "missä sinä asut?"

    "Tulkaa, niin näette", Jeesus sanoi.

    He menivät ja näkivät hänen majapaikkansa, ja he jäivät hänen seuraansa lopuksi päivää.

     

    ANDREAS TUO VELJENSÄ JEESUKSEN LUO

    Ilta oli tulossa, oli noin kymmenes tunti.

    Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli.

    Hän etsi ensiksi käsiinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle:

    "Me olemme löytäneet Messiaan!" -- se merkitsee: Voidellun.

    Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi:

    "Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas" -- se merkitsee: Kallio.*

     

    FILIPPUS TUO NATANAELIN JEESUKSEN LUO

    Seuraavana päivänä, ollessaan lähdössä Galileaan, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua."

    Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari.

    Luvattu profeetta
    Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista."

    "Nasaretistako?" Natanael kysyi. "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?"

    "Tule, niin näet", sanoi Filippus

    

    VALO NATANAELIN ELÄMÄÄN

    Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi: "Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!"

    "Mistä sinä minut tunnet?" kysyi Natanael.

    Jeesus vastasi hänelle: "Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla."

    Natanael sanoi: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!"

    Jeesus sanoi hänelle: "Uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä."

    Ja hän jatkoi: "Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika on."

    

    TUOKAA HEIDÄT JEESUKSEN LUO!1.
Aurinkomme ylösnousi,
paistaa voittovuorella.
Lämmin valo sieltä loistaa,
surut, murheet hajottaa.
Kokoon tulkaa, taivaan linnut,
suvi-ilmaan puhtaaseen.
Visertäkää, pienet leivot,
viinipuussa tuoreessa.

2.
Kylmä talvi pois on mennyt,
myrskysää on lakannut,
lumipilvet hajotetut,
kylmä sumu selvinnyt.
Lehti puhkeaa jo puihin,
valkoruusut aukeilee.
Lounatuuli hiljaisena
Eedomista puhaltaa.

3.
Kesälinnut taivaan alla
iloisina lentävät.
Sulaneella sydämellä
laulaa toukomettiset.
Elämä ja autuus loistaa
Herran seurakunnassa.
Aurinko on ristin päällä
valkea ja punainen.

4.
Armon Henki täyttää mielet
murheelliset ilolla.
Rauhan tyven, puhdas ilma
Jeesuksesta virtailee.
Epäilysten alta nousee
köyhä sielu kiittämään.
Ikävöitsen täältä päästä
kotimaahan ikuiseen.
Virsi 105
Leonard Typpö 1902. 
Virsikirjaan 1986.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti