perjantai 6. huhtikuuta 2012

Spiritalia


    Näinä vuosina, kun olen saanut olla mukana nettiruukussa, on tapahtunut sosiaalista keskustelijoiden ryhmittymistä ja uudelleen ryhmittymistä.

    Kenen lippua kannat, kenen joukoissa seisot?

    on merkittävä kysymys, eikä vähiten monien tähän raamattupiiriin osallistuvien lestadiolaisen taustan takia.

    Koetan tässä kuvata sitä ryhmää, jonka kantamassa ristinlipussa on myös valkoinen kyyhkynen Pyhän Hengen vertauskuvana sekä kaunein kultaisin kirjaimin kudotut sanat

    Spiritalibus Spiritalia Conparantes

    mikä on suomeksi "selittäen hengelliset hengellisesti"

     
    Hengelliset asiat ovat tämän kristittyjen ryhmän elämän tärkein asia, eikä siitä väsytä keskustelemasta Raamatun ja Tunnustuskirjojen äärellä.

    Mutta mitä tämä käsite "hengellisyys" heille sisältää?

    Mikä on hengellistä, mikä ei taas ole sitä vaan jotain muuta?

    Pietas, hurskaus, merkitsee Spiritalia porukalle ensisijaisesti sisäistä asiaa.

    Hengellinen ihminen huolehtii siitä, että sisäiset uskonasiat ovat kohdallaan ja suhde Jumalaan oikealla perustalla.

    Ensinnä tietenkin on huolehdittava siitä, että on itse saanut käsittää vanhurskauttavan uskon ja pitää siitä kiinni.

    Sitten tältä lujalta kallioperustalta käsin on varjeltava uskon aarretta kaikenlaiselta vääristymältä.

    Kiteyttäisin näin

    Hengellistä on saada uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.

    Kaikki muu on toissijaista ja seurausta tästä pelastavasta uskosta Kristukseen.

     

    Spiritalia ihmiset löytävät hengellisen tietenkin sakramenteista, vaikka ne lestadiolaisuuden henkilökohtaisen uskon korostuksen tähden ovat hieman sivussa.

    Hengellistä on kuulla Jumalan Sanan saarnaa sekä lukea Raamattua, veisata virsiä, rukoilla ja myös harrastaa hengellistä kirjallisuutta.

    Hengellistä on asettaa kaikki toivo Jumalaan ja pimeinäkin aikoina turvautua yksin Häneen.

    Hengellistä on karttaa maailmaa ja sen syntistä paheellista menoa ja kaikkea, mikä on vastoin tervettä oppia ja Jumalan hyvää tahtoa.

    Hengellistä on odottaa pääsyä perille iankaikkiseen elämään, vapautua tästä lihallisesta kuoleman ruumiista, vanhasta Aatamista tai Eevasta ja astua valkopukuisten joukkoon taivaassa.

    

    Hengellistä on kulkea yhdessä kaidalla tiellä ja rohkaista uupuvia, lohduttaa heikkoja ja surevia, nuhdella kurittomia ja neuvoa eksyviä.

    Kaikki tämä kuvaamani hengellisyys on sisäistä ja koskee tavalla tai toisella uskonelämää ja sen perusteita.

    Spiritalia ihmiset ymmärtävät, että vain Henki luo todellista hengellisyyttä, elävää uskoa Kristukseen.

    Hengellinen ihminen kuulee Hengen opetuksen ja saa valaistusta ylhäältä elämäänsä ja uskoonsa, joskus suoraan Raamatusta, usein saarnaajien ja lähetysmiesten uskollisesti ja kärsivällisesti jakamista neuvoista ja ohjeista.

    

    Spiritalia joukon ristin lippu liehuu korkealla ja vapaana, ja se on evankeliumin, ilosanoman kuulleiden joukkojen tunnus.

    YKSIN USKOSTA on kirjoitettu joidenkin kultaiseen rintahaarniskaan isoin kirjaimin, torjuen jopa ärtyisästi kauas pois kaiken sellaisen, mikä ei ole uskosta.

     

    Hengellisten uskon sisällön pohdinta on hengellistä ja rakentuu erityisesti apostoli Paavalin sanoihin Ensimmäisessä kirjeessä Korinttilaisille, sen toisessa luvussa:

    vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat".

    Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.

    Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on?

    Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.

     

    Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;

    ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.

    

    Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.

    Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.

    Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?"

    Mutta meillä on Kristuksen mieli.


    1 Kor 2:9-16 KR 1938

    

    Rakas on myös hiljainen ja nöyrä sana, spiritalia ryhmän tuntomerkki

    "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta."
    Mt 5:3

    maallisesti oppimattomia ehkä, mutta itse Jumalan Hengen opettamia!

    hengellisesti armon kerjäläisiä, mutta Kristuksessa kaiken omistavia!

    

    Spiritalia ryhmä, jota kuvaan, ymmärtää siis hengelliset siten, että uskossa otetaan vastaan evankeliumi että yksin uskosta ja yksin Kristuksen uhrin tähden synnit annetaan anteeksi ja syntinen ja kelvoton ihminen saa uskoa itsensä armosta aivan keskelle taivasta.

    Tämä on merkittävää, kaikki muu on jotenkin kehällistä, toissijaista eikä pelastuksen kannalta ratkaisevaa.

     

    Spiritalia ryhmä hakee Raamatusta juuri tätä samaa hengellisyyttä, pietas, sisäisen ihmisen lohdutusta, neuvoa, uskon rohkaisua ja katseen kääntämistä kohti Kristusta.

    Raamattu ymmärretään hengellisenä kirjana, jonka varsinainen sanoma on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta.

    Kaikki muu Raamattuun liittyvä on jotenkin kehällistä, toisarvoista eikä liity pelastukseen.

    Lohduttava, rakentava ja rohkaiseva hengellinen sanoma löydetään Raamatusta tulkitsemalla sitä tarvittaessa vertauskuvallisesti samaan tapaan kuin Ilmestyskirjassa tehdään

    "Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin."
    Ilm 11:8

    "jota hengellisesti puhuen kutsutaan..."

    

    Löysin Raamatusta KR 1938 vielä nämäkin kohdat, jossa on ilmaus "hengelliset" jossain muodossa

    "Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte"
    Room 1:11

    "ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus."
    1 Kor 10:4

    "Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen"
    Gal 6:1

     

    "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa"
    Ef 1:3

    "Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä"
    Kol 1:9

    "ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia."
    1 Piet 2:5

    

    Spiritalia ryhmän avainlause 1 Kor 2:13 on saksaksi

    welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der heilige Geist lehrt, und richten geistliche Sachen geistlich.

    "Geistlich"

    -------------
    Englanniksi
    Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.

    "Spiritual"

     

    Kreikan alkutekstissä

    ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος ῾Αγίου, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες.

    ho kai laloumen ouk en didaktois anthropines sofias logois

    all en didaktois Pneumatos Hagiou,
    pneumatikois pneumatika sygkrinontes.

    "Pneumatika"

     

    Latinaksi

    quae et loquimur non in doctis humanae sapientiae verbis sed in doctrina Spiritus spiritalibus spiritalia conparantes


    humanae sapaientiae verbis
    (vrt lajimme nimi homo sapiens!)

    doctrian Spiritus
    spiritalibus spiritalia conparantes

    Spiritalia!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti