perjantai 23. maaliskuuta 2012

Jeesuksen sukupuut - selitys Bodie Hodgelta

Pyhän Annan kirkko ja Marian syntymäkoti ovat perinteisellä paikalla 
 Jerusalemin Vanhassa kaupungissa Betesdan lammikoiden luona.

Panemme merkille, miten eri evankeliumeissa on erilaiset painotukset ja kuinka nämä kuvat antavat syväkuvan Jeesuksesta.

Kuva ei kuitenkaan ole valokuvan tarkka digikuva, vaan monella tavoin repaleinen ja paikoin turmeltunut hyvin vanha kuva.

Juuri nämä rosoisuudet, ristiriitaisuudet ja ongelmat tekevät synoptikoista niin tavattoman mielenkiintoista luettavaa ja auttavat meitä tutustumaan sekä Jeesukseen että Hänen aikalaisiinsa ja "Jeesus liikkeeseen"

Toista sataa vuotta on jo tieteellinenkin Raamatun tutkimus synoptikkoja tiuhalla kammalla syynännyt, ja yhä uusia nuoria tutkijan kloppeja ilmestyy maailmalla uusin uljain teorioin!

Synoptikkojen tutkimus on melkoinen suo, jota en suosittele välttämättä eksegetiikan opiskelijoille. Vaan joka siihen ryhtyy, ei joudu katumaan ratkaisuaan.

No jätetääs ne lipilaarit tieteensä pariin... kuka heitä tarvitsee.

katsotaan miten Chicago 1978 ihmiset tämän asian Jeesuksen sukupuusta ratkaisevat.

Samat amerikkalaiset uskovat, jotka pitävät lujasti kiinni siitä, että Raamatun sukupuut antavat maailman luomisen ajankohdan 4000 ennen Kristuksen syntymää.

Lainaan tähän suomennetun artikkelin joka on alunperin ilmestynyt Answers from Genesis järjestön toimesta, jonka päämaja on Petersburgissa, Kentucky.

Lainaus alkaa

Joosefin kaksi isää
    Miksi Joosefilla (Jeesuksen arvellulla isällä) on kaksi eri isää luetteloissa Matt. 1:16 ja Luuk. 3:23?

    ”ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.”
    – Matteus 1:16

    ”Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli -- näin luultiin -- Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli”
    – Luukas 3:23
    
    Ensiksi täytyy esittää muutama alustava kommentti. Luukkaan sukuluettelo on täydellinen ja Matteuksen vain valikoitu versio. Matteuksen sukuluettelon ei ole edes ollut tarkoitus olla täydellinen Matt. 1:17:n mukaan, missä se on nimenomaan jaettu neljäntoista ryhmiin.

    Molemmat sukuluettelot seuraavat Daavidin kahteen poikaan asti ja sitten Abrahamiin. Matteus keskittyy kuninkaalliseen sukulaisuussuhteeseen Daavidiin saakka ja lopulta juutalaisten patriarkkaan Abrahamiin. Luukas ei kuitenkaan pysähdy siihen vaan jatkaa Jeesuksen sukupuuta Aadamiin asti. Luukas keskittyy enemmän Kristuksen ihmisyyteen menemällä taaksepäin aina Aadamiin asti, missä synti ja kuolema ensimmäisen kerran tulivat luomakuntaan – tästä syystähän ensinnäkin tarvitaan pelastajaa.    

    Toinen huomio on, että molemmat sukuluettelot ovat selvillä Marian neitsyydestä. Esimerkiksi Matteus sanoo: ”Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.” Luukas on vieläkin ilmeisempi sanoessaan ”ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika.” (Vuoden 1938 käännös)

    Mitä Joosefin väitettyyn kahteen isään tulee, eroavaisuuksien selitys Matt. 1:n ja Luuk. 3:n välillä on melko yksinkertainen. Luukas tutkii Kristuksen sukuluetteloa Marian osalta, kun taas Matteus tutkii sitä Joosefin puolelta.

    Matteuksen sukuluettelo
    Yksi Matteuksen pääsyistä esittää Joosefin sukupuu johtuu Jekonjasta. Hänet on lueteltu kohdassa Matt. 1:11. Jekonjan toimien takia tuli profetia, että yksikään hänen jälkeläisistään ei tule koskaan istumaan Daavidin valtaistuimella. Jeesus, joka ikuisesti istuu tällä valtaistuimella, ei olisi koskaan voinut olla Jekonjan fyysinen jälkeläinen (Jer. 22:30). Neitseestä syntyminen selvästi ehkäisi tämän.

    Tämä osoittaa, että Matteuksen sukupuu on Joosefin ja tämä vahvistaa feminiinisen ilmaisutavan tärkeyden. Kun Matteus mainitsee Joosefin vaimon, Marian, sukuluettelon lopussa, hän käyttää feminiinistä muotoa Jeesuksen vanhemmasta. Tämä osoittaa, että Jeesus oli todellakin Marian poika, eikä Joosefin.
     

    Luukkaan sukuluettelo
    Kun tutkitaan Luukkaan evankeliumin lukua kolme, sukulista koostuu ainoastaan miehistä Jeesuksesta Aadamiin, kun taas Matteuksen listassa on joitakin naisia luettu mukaan, kuten Tamar, Ruut jne. Niinpä jos Matteuksen sukuluettelo olisi Marian sukupuu, olisi hänet listattu.

    Lisäksi sukuluettelossa Joosefin isäksi luetteloidaan Eeli, jolla oli kaksi tytärtä. Ensimmäinen on Maria ja toinen on Sebedeuksen nimeltä mainitsematon vaimo (Matt. 27:56; Joh. 19:25). Jos ei ollut poikia säilyttämään perintöä Mooseksen lain mukaisesti (4. Moos. 27:1-11; 4. Moos. 36:1-12), tuli aviomies avoliiton jälkeen pojaksi pitämään perheen nimeä yllä. Siten Joosef mennessään naimisiin Marian kanssa, tuli Eelin pojaksi Mooseksen lain mukaan ja voitiin laillisesti lisätä sukuluetteloon.

    Siispä Luukkaan sukututkimuksen tyyppi on erilainen kuin Matteuksen. Matteuksen lista antaa isät ja kenet he siittivät (Kreik. gennao). Luukkaan kaava on erilainen, missä X on Y:n poika. Mutta täsmällisemmin sana ”poika” puuttuu kreikan kielestä, ja onkin lisätty englantiin (suom. huom. tai suomeen), jotta se on paremmin ymmärrettävissä. Ainoa paikka, missä ”poika” on käytetty kreikan kielessä on jakeessa 23, missä Jeesus on Poika Joosefin, Eelin, Mattatin, Leevin jne..

    Luukas on hyvin tarkka. Jeesuksen luultiin olevan Joosefin poika, joka oli Eelin poika. Huomaa, että Luukas ei koskaan sano kreikan kielessä, että Joosef olisi Eelin poika. Tämä pienentää väitetyn ristiriidan olemattomiin ja näyttää, että Luukkaan sukupuu on Marian – Joosefin nimen kanssa luetteloituna johtuen perintölaeista – ja Matteuksen sukuluettelo on Joosefin.

 Käännös englanninkielisestä artikkelista  http://apologetiikkawiki.fi/Joosefin_kaksi_isää
Lainaus päättyy

Insinööri Bodie Hodge kirjoitti edellä suomennetun tekstin maaliskuun 2. 2009. (Hän kertoo itsestään ja sanoo tulleensa uskoon yhdeksän vuotiaana.)

Ei voi väittää, etteikö Bodie tutkisi huolellisesti Raamattua.

Kuviot ovat melkoisia!

     

Kolme Mariaa

Kolme Mariaa 
Silvio Consadori (1909-1994) 
Kirjoittaja sanoo, että Luukkaan evankeliumissa Eeli on Joosefin "isä" vain Mooseksen lain mukaan, koska Eelillä oli kaksi tytärtä, ei poikia.
Ottamalla Marian vaimokseen Joosefista tuli näin Eelin "poika". 

Eelin tyttäriä ovat Bodien mukaan siis Neitsyt Maria ja Sebedeuksen nimeltä mainitsematon vaimo.

Tämän väitteensä perusteluksi hän antaa kaksi kohtaa evankeliumeista:

Johannes kertoo Galilean naisista Jeesuksen ristin juurella. Hän mainitsee Marian, Jeesuksen äidin, hänen nimettömäksi jäävän sisarensa, Maria Magdalenan sekä Klopaksen vaimon, Marian Joh 19:25

Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Klopaksen vaimo, ja Magdalan Maria.

Kolme Mariaa seuraavat Jeesuksen hautaamista Matteus 27:55-56. Nimettömäksi jää Sebedeuksen poikien äiti.

55 Siellä oli myös useita naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä.
56 Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Sebedeuksen poikien äiti.

Jos naiset ovat samaa väkeä kuin Johanneksella, kuka näistä siis oli Marian sisar?

Bodien rakennelma on siis melkoinen ja edellyttää asioita, joita ei Raamatussa sanota

Luukkaan sukuluettelo onkin Marian eikä Joosefin

Eelillä oli vain kaksi tytärtä eikä poikia (mistä hän sen tietää?)

Toinen tytär on Maria, Jeesuksen äiti ja toinen Sebedeuksen poikien äiti.

Tällaisen rakennelman mekaniikan insinööri pystyisi varmaan siltana rakentamaan.

Meidän kuulijoiden tulee vain pitää mielessä, mikä on faktaa ja mikä oletusta.

(Vanhan katolisen kirkon perinteen mukaan Neitsyt Marian vanhemmat ovat Joakim ja Anna.)


Lopuksi
Mitä tähän sanomme?

Joukkomme varmaan jakaantuu.

Jotkut ovat iloisia, eihän siellä mitään ristiriitaa ole eikä rosoisuutta, näinhän tämä menee!

Ja tätä iloa on ollut kirkossa vanhastaan, ajatus kahdesta sukuluettelosta - Matteuksella Joosef ja Luukkaalla Maria - on kiehtova ja selittäisi niiden monet eroavuudet.

Jotkut jäävät asiaa miettimään, mitä mahtavat evankelistat itse tarkoittaa - kenen sukuluettelon Luukas tahtoo antaa, kenen Matteus.

päällisin päin näyttäisi näet siltä, että Matteus tahtoo antaa Joosefin sukuluettelon

ja että Luukas tahtoo antaa Joosefin sukuluettelon

Bodie sanoo että jees - Matteus antaa Joosefin biologisen sukuluettelon ja Luukas antaa "Eelin pojan" sukuluettelon Marian biologisten vanhempien mukaan.

Koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvä on!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti