keskiviikko 8. toukokuuta 2013

Veren syöminen ja juominensuomi24.lest.lest. Kirjoitti miettiipääkipeänä 7.5.2013 12:06

"Mitens sen veren syömisen kans mahtaa olla, kun se nimenomaan kiellettään ehdottomasti, ja sitten sanotte että siinä se on pikarissa Jeesuksen veri konkreettisesti.

Tarvitaanko lisälehdykkä Raamatun väliin?"

........
Pää kipeänä miettijä iskee tässä naulan kantaan ja kirjoittaa koko kristinuskon kannalta ratkaisevan tärkeästä asiasta.

Mooseksen laki
Juutalaisuudessa on ehdoton kielto syödä verta tai eläintä, jonka teurastetusta ruhosta ei ole verta vuodatettu.

Perustavat tekstit ovat Mooseksen kirjoissa olevat Jumalan käskyt
Verensyöntikielto
"Jos joku israelilainen tai israelilaisten keskuudessa asuva siirtolainen syö verta, missä muodossa tahansa, minä vihastun häneen ja poistan hänet kansansa keskuudesta.

Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen.

Sen tähden minä sanon israelilaisille: yksikään teistä ei saa syödä verta, eikä sitä myöskään saa syödä kukaan teidän keskuudessanne asuva siirtolainen.

"Kun joku israelilainen tai heidän keskuudessaan asuva siirtolainen pyydystää syötäväksi kelpaavan eläimen tai linnun, hänen tulee valuttaa sen veri maahan ja peittää veri hiekalla, sillä veressä on jokaisen elävän olennon elämänvoima.

Siksi minä sanon israelilaisille: Älkää syökö minkään elävän olennon verta, sillä veressä on sen elämänvoima. Jokainen, joka syö verta, on poistettava kansansa keskuudesta."

3 Moos 17:10-14

Liitto Nooan kanssa

Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.

Kaikki villieläimet ja taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet ja meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä; ne on annettu teidän valtaanne.

Teidän ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, niin kuin annoin teille vihreät kasvit.

Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä.

Ja jokaisen, joka vuodattaa teidän verenne, teidän elämänvoimanne, minä vaadin tilille. Minä vaadin tilille jokaisen eläimenkin. Vaadin tilille jokaisen ihmisen, joka vuodattaa lähimmäisensä veren."
1 Ms 9:1-5

" Mutta teidän tulee tarkoin pitää huoli siitä, ettette nauti verta, sillä veressä on elämänvoima, jota ei saa syödä lihan mukana.

Älkää syökö verta, vaan antakaa sen vuotaa maahan kuin vesi."
5 Ms 12:23-24

"Jos hän tahtoo antaa uhriksi vuohen, hän tuokoon sen Herran eteen, pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan edessä, ja Aaronin jälkeläiset vihmokoot veren joka puolelle alttaria.

Hän tuokoon siitä uhrilahjaksi, Herran tuliuhriksi, sisälmyksiä peittävän rasvan, kaiken sisälmysrasvan, munuaiset ja niiden ympärillä lantiolihaksissa olevan rasvan sekä myös maksan takalohkon, joka irrotetaan munuaisten vierestä.

Pappi polttakoon nämä kaikki alttarilla tuoksuvana tuliuhrina; kaikki rasva kuuluu Herralle.

Missä asuttekin, teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: älkää syökö rasvaa älkääkä verta."
3 Ms 3:12-17
NEFESH
Kirkkoraamattu 1992 kääntää Mooseksen laissa olevan sanan "elämänvoima".

Tämä on komitean keksimä sana, joka ei ole yleisessä käytössä suomenkielessä ja jonka merkitys ei ole ilmanmuuta selvä.

"Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen."
3 Ms 17:11

Kirkkoraamattu 1933 käyttää sanaa "sielu"
"Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. "
3 Ms 17:11

Ei ole tämäkään kovin ymmärrettävää suomenkielen kannalta "lihan sielu on veressä" - varsin sekavia ajatuksia tästä nousee. Mikä ihmeen lihan sielu?

Biblia 1776 kääntää
"Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että teidän sielunne pitäis sen kautta sovitettaman; sillä veri on sielun sovinto."
3 Ms 17:11

samainen "lihan sielu on veressä"

Hepreankielisessä Raamatussa on tässä tuo merkillinen jo Adamin luomisen yhteydessä käytetty sana
נפשׁ nefesh

"Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento."
1 Ms 2:7

KR 1992 suomentaa tässä kohdassa olevan sanan "nefesh" sanoilla "elävä olento"

KR 1933 "elävä sielu"
Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.
1 Ms 2:7

Biblia 1776 "elävä sielu"
Ja Herra Jumala teki ihmisen, tomun maasta*, ja puhalsi hänen sieraimiinsa elävän hengen: ja tuli ihminen niin eläväksi sieluksi.
1 Ms 2:7


Rituaalinen teurastaminen 
Kuva kosher slaughter

Juutalaisten uskonnossa on siis ehdoton veren syömisen kielto ja määräys, ettei saa syödä itsestään kuollutta raatoa (josta veri ei ole vuodatanut) eikä teurastettua lihaa, josta ei verta ole vuodatettu. Teurastamisen tulee tapahtua rabbin valvonnassa ja tarkkoen säädösten mukaan.

Uskonnollinen juutalainen ei koskaan syö muuta kuin kosher lihaa, jonka teurastaminen on tehty Mooseksen lain edellyttämällä tavalla vuodattamalla siitä veri.

Juutalaisuudesta veren syömisen kielto ja rituaalinen teurastaminen on periytynyt myös islamiin.

Tällä hetkellä on Euroopan yhteisössä taas käynnissä keskustelua rituaalisesta eläinten teurastamisesta juutalaisten ja muslimien parissa.

Vielä elävästä teurastettavasta eläimestä vuodatetaan veri pois perinteen määräämällä tavalla.

Tätä käytäntöä monet eurooppalaiset pitävät julmana ja eläimelle tarpeetonta kärsimystä aiheuttavana tapana, joka tahdotaan kieltää lailla.

Tsaarin ajan Suomessa asuvilta juutalaisilta uskonnon mukainen eläinten teurastaminen kiellettiin vuosina 1910-1913.
Mikä eläinten rituaaliteurastus?
Sekä juutalaisuudessa että islamissa veren syöminen on kiellettyä. Helsingin juutalaisessa seurakunnassa vastustetaan rituaaliteurastus -sanan käyttöä.

- Kyseessä on juutalaisen uskonnon mukainen teurastustapa. Kurkku vedetään hyvin nopealla viillolla auki, joten veri tyhjenee nopeasti ja eläin välittömästi kuolee, kertoo Dan Kantor Helsingin juutalaisesta seurakunnasta.

- Eläimen päävaltimo- ja laskimo sekä keuhkoputki on kyettävä katkaisemaan yhdellä ainoalla erittäin nopealla viillolla, jolloin paine eläimen aivoissa romahtaa välittömästi ja eläin joutuu tajuttomuuden tilaan. Juutalainen teurastus on aina yksilöllinen ja mahdollistaa eläimen teurastuksen kotitilalla. Eläintä ei tarvitse kuljettaa satoja kilometrejä teurastamoon, joka tutkimusten mukaan on erittäin stressaava kokemus eläimelle, täsmentää Gideon Bolotowsky.

Muslimit puhuvat halal-teurastuksesta, ja heille teurastukseen kuuluu myös siunaus Jumalan nimeen. Teurastettava eläin käännetään kohti Mekkaa.

- Alkuun lausutaan ”Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen”. Sen jälkeen viilletään eläimen kurkkutorvi poikki terävällä veitsellä ja nopealla viillolla niin äkkiä, ettei eläin ehdi tajuta, mistä on kysymys. Eläimestä valutetaan kuoleman jälkeen veret. Jäljellä ovat refleksit, joten eläin saattaa sätkiä, mutta se on jo siinä vaiheessa kuollut, vakuuttaa tiedottaja Isra Lehtinen Suomen Islamilaisesta Neuvostosta (SINE).

Kummassakin uskonnossa korostetaan, että eläimen kärsimykset on minimoitava teurastuksen aikana ja sitä ennen. Islamissa eläinten kohtelua opettavat Koraani ja Hadithit ja juutalaisuudessa Raamattu sekä Mishna ja Talmud.
Kotimaa24
http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/5582-juutalaiset-ja-muslimit-tyytymattomia-elainten-teurastustapaan
Kotimaa24 kirjoittaa edelleen:
- Suomessa ei ole pitkiin aikoihin teurastettu juutalaista teurastustekniikka käyttäen, sillä lihan kulutus suhteessa kustannuksiin on aivan liian pientä. Kosher-lihaa on tuotu Suomeen jo vuosikausia sekä EU:n alueelta että sen ulkopuolelta, kuten USA:sta ja Israelista, sanoo Bolotowsky.

SINE:n Isra Lehtinen muistelee, että halal-lihaa on tuotu EU-alueelta Suomeen ainakin Tanskasta.

Kuluvan hallituskauden aikana astuu voimaan EU-asetus, joka koskee eläinten suojelua lopetuksen yhteydessä. Asetus sallii uskonnollisen teurastuksen ilman tainnuttamista. Jos jäsenvaltiot haluavat poiketa laista, niiden pitää säätää siitä erikseen omassa eläinsuojelulaissaan erikseen. EU-asetus tulee voimaan 2013.
http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/5582-juutalaiset-ja-muslimit-tyytymattomia-elainten-teurastustapaan

Toisessa uutisessa vuodelta 2011 Kotimaa24 kertoo:
Suomen on otettava lähiaikoina kantaa eläinten uskonnollista teurastusta koskevaan lainsäädäntöön. Vuoden 2013 alussa voimaantuleva EU-asetus sallii rituaalisen teurastamisen ilman tainnuttamista Suomen ja monen muun EU-maan nykylinjan vastaisesti.

Linjausta perustellaan asetuksessa eri maiden vaihtelevilla käytännöillä ja uskonnonvapaudella. Mikäli jäsenvaltiot haluavat kieltää tainnuttamatta tapahtuvan teurastuksen, poikkeukset on kirjattava eläinsuojelulakiin.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabbin mukaan Suomessa eläimet käytännössä tainnutetaan ennen niiden rituaalista pistämistä. Tosin vuonna 1996 voimaan tulleen nykylain sanamuoto on juutalaisen seurakunnan vaatimuksen pohjalta syntynyt kompromissi.

- Lainsäädännön mukaan ei ole sallittua teurastaa tainnuttamatta, mutta sellainen on sallittua, että tainnutetaan ja viilletään yhtäaikaisesti. Kun tämä ei ole käytännössä mahdollista, niin tainnutetaan ensin, Skutnabb selvittää.

http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/5561-rituaaliteurastus-eduskunnan-kasittelyyn-talla-hallituskaudella

Euroopan unionin asetus tulee voimaan tänä vuonna 2013. Se on luettavissa suomenkielellä
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:FI:PDF


Apostolinen kokous Jerusalemissa
Veren syömisen kielto koskee myös kristittyjä

Esikoislestadiolaisten suuresti kunnioittama ja esikuvanaan pitämä Jerusalemin apostolinen kokous, josta ensimmäiset lähetysmiehet ja lähetyskirje lähtivät, vapauttaa Mooseksen lain noudattamisesta, mutta ei kiellosta syödä verta eikä haureuden kiellosta
Kokouksen päätös

Silloin apostolit ja vanhimmat yhdessä koko seurakunnan kanssa päättivät valita joukostaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaksen kanssa. Valituiksi tulivat Juudas, jota kutsuttiin Barsabbakseksi, sekä Silas -- molemmat seurakunnan johtavia miehiä.

Heille annettiin mukaan seuraava kirje:
"Apostolien ja vanhimpien veljellinen tervehdys pakanuudesta kääntyneille Antiokian, Syyrian ja Kilikian veljille. Me olemme kuulleet, että muutamat, jotka ovat tulleet meidän luotamme mutta joita me emme ole lähettäneet, ovat puheillaan järkyttäneet teitä ja saattaneet teidät hämmennyksiin.

Siksi olemme yksimielisesti päättäneet lähettää edustajamme teidän luoksenne. He tulevat yhdessä rakkaiden veljiemme Barnabaksen ja Paavalin kanssa, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Lähetämme siis Juudaksen ja Silaksen, ja he tuovat tämän saman viestin myös suullisesti.

Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet: karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin."

Näin heidät lähetettiin matkaan. Antiokiaan saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja antoivat kirjeen veljille. Kirje luettiin, ja sen rohkaisevat sanat ilahduttivat kaikkia.
Apt 15:22-31

Ensimmäisessä lähetyskirjeessä vanhimmat neuvovat ja opastavat kristittyjä karttamaan
- epäjumalille uhrattua lihaa
- verta
- sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu
- haureutta

Veren syömisen kielto koskee siis myös kristittyjä.

Oman aikamme Lapin vanhimmat ovat yhdessä Pyhän Hengen kanssa nähneet aiheelliseksi antaa monia muitakin ohjeita ja neuvoja kuulaisten Jumalan lasten iloksi ja turvaksi.

Esimerkiksi että kesämökki on syntiä.

Juutalaisuudessa ja islamissa tällaista Jumalan tahdon selkeää osoittamista oman ajan keskellä on paljon ja koskee kaikkia elämänaloja vielä laajemmin, kuin esikoislestadiolainen kristillisen pyhän vaelluksen ohjeistus tai jopa Nilivaaran kirje.

Juutalaisuudessa ja islamissa ruokaa koskevista säännöistä kielto syödä verta ja lihaa, josta veri on laskettu on vain yksi.

Erityisen voimakas on kielto syödä sianlihaa. Kristittyjä kutsutaankin etenkin Lähi-idän muslimien parissa joskus "sian syöjiksi"

Venäläisten maahanmuuttajien on Jerusalemissa yhä vaikeampi löytää "valkoista lihaa" entisen kotimaansa ruokien tapaan, kun uskonnolliset viranomaiset rajoittavat sian kasvatusta ja sianlihan myyntiä kaikin mahdollisin keinoin.

Kirjoitti miettiipääkipeänä 7.5.2013 12:06

"Mitens sen veren syömisen kans mahtaa olla, kun se nimenomaan kiellettään ehdottomasti"

Tässä nimimerkki on 100% oikeassa.

Meidän suomalaisten sian syöjien ja veriplättyjen paistajien ja poron verellä herkuttelevien on hyvä joskus muistaa, mitä pyhä Raamattu asiasta sanoo.

Jehovan todistajat eivät verta syö eivätkä antaisi lääkärien antaa vierasta verta sairaalle.

Adventistit eivät kahvilla itseään myrkytä, eivätkä verta suuhunsa pistä edes plättyinä.

2 kommenttia:

 1. Kesämökki syntiä ?
  Mistä sellaista olet kuullut, kuka sitä on väittänyt?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Esikoislestadiolaisessa syntilistassa oli kesämökki elämän koreilua vielä 1950-luvulla Lapin vanhinten neuvojen ja ohjeiden mukaan.

   Ei ole enään.

   Poista