perjantai 10. toukokuuta 2013

Calvin, Zwingli ja Herran pyhä ehtoollinen


Nimimerkki Saara sanoi minulle suomi24.lest.lest "Sakramenttimysteerikot" palstalla

"Salli minun kertoa sinulle totuus: Jeesus istuu Isän oikealla puolella taivaassa, eikä sinkoile sieltä mihinkään ehtoollisleipiin ja maljoihin sen enempää kuin oveksi tai ahtaaksi portiksi tai karitsaksi jne."

Sallikaa minun puolestani kertoa suomi24.lest.lest väelle, että nimimerkki Saara nostaa tässä luterilaisten esikoislestadiolaisten foorumissa korkealle kalvinismin sotalipun.

Kenen joukoissa seisot?
Ei ystäväni,
ei synny rakkaus maailmaan
odottaessasi taivaan armoa,
vallanpitäjien sääliä

Ei ystäväni,
niin kauan kuin leivästä
jää reikä leipojan käteen
jääköön rakkaudesta puhuminen pastorien houreiksi

Pitäkööt Leijonat makeiskorinsa,
puolueettomat humanistit korulauseensa
Tätä vääryyttä vastaan ei taistella kukkasin
Tätä verta ei pysäytä pehmeä myötätunto
Nälkäisten vatsat eivät suudelmista täyty

Kenen joukoissa seisot,
kenen lippua kannat?

Ei synny rakkautta ilman oikeutta
ei synny oikeutta ilman taistelua
ei taistelua ilman yhteistä rintamaa

Kenen joukoissa seisot,
kenen lippua kannat
Ei synny rakkautta ilman oikeutta
ei synny oikeutta ilman taistelua
ei taistelua ilman yhteistä rintamaa

Sanat AgitProp


Saara hämmentää tuomalla tänne hengellisesti niin monenkirjavaa aineistoa luettavaksi.

Suhteessa Herran pyhään ehtoolliseen hän on kuitenkin täysin johdonmukainen ja edustaa kirkkaasti opetusta, joka on kalvinististen kirkkojen olennainen taistelulippu ja joka johti Lutherin, Zwinglin ja Calvinin täydelliseen pesäeroon.

Joko seuraat luterilaista reaalipreesensin, Kristuksen todellisen läsnäolon, lippua tai symbolista ehtoollista edustavien kalvinistien lippua.

(Huomaa, että en väitä tässä ketään kalvinistiksi, vaikka Petri Paavola esimerkiksi rakentaa opetustaan katolisesta kirkosta presbyteeripapin opetuksille.

Väitän, että Saaran täällä markkinoima opetus ehtoollisesta on olennaista kalvinistisen kirkon oppia.)

Osoitan tässä avauksessa vain tämän lipun luonteen ja annan joitain esimerkkejä kalvinistista ehtoollisoppia edustavista kirkkokunnista Suomessa.


Kalvinistien ja luterilaisten lukumäärä maailmassa
Tiedoksi myös kaikille, että uskonpuhdistuksen kirkot ovat lukumäärältään tänään noin fifty fifty luterilaisia ja kalvinisteja. Pyhä Henki on siunannut molempia kirkkokuntia niiden syvistä eroista ja keskinäisistä kamppailuista huolimatta.

Luterilaiseen maailmanliittoon kuuluu 149 kirkkoa 79 eri maassa ja niissä on jäseniä yhteensä noin 73.9 miljoonaa ihmistä.

Tässä ovat maailman suurimmat evankelis-luterilaiset kirkot
Ruotsin ev.lut. kirkko (6.7)
'Tansanian ev.lut. kirkko (5.6)
Etiopia Mekane Yesus kirkko (5.57)
Evangelical Lutheran Church in America (4.5)
Tanskan ev.lut. kirkko (4.47)
Suomen ev.lut. kirkko (4.38)
Protestant Christian Batak Church, North Sumatera Indonesia (4.17)
Norjan ev.lut. kirkko (3.99)
Malagasyn luterilianen kirkko (3.0)
Hanoverin ev.lut. kirkko, Saksa (2.8)

Kalvinistiseen maailmanliittoon (World Alliance of Reformed Churches WARC) kuuluu tällä hetkellä noin 75 miljoonaa ihmistä. Tilastossa ovat mukana kongregationaaliset, presbyteeriset, reformoidud ja yhdistyneet (United) kirkot yli sadasta eri maasta.

Tilastojen perusteella kalvinisteja on hieman enemmän kuin luterilaisia, joten nimimerkki Saara ystävineen ei edusta mitään pientä vähemmistöä.

Monet Suomessa toimivat vapaat suunnat ja kirkkokunnat ovat ehtoollisen opetukseltaan reformoituja eli kalvinistisia.

Ehtoollinen ei ole ainoa asia, joka erottaa luterilaiset ja kalvinistit, mutta se on ylivoimaisesti merkittävin ja selkeä lippu, kenen joukoissa seisot.


Calvinin käsityksistä
Toistan, että en ryhdy tässä käymään läpi uskonpuhdistajien mahtavia riitoja, välillä sotilaallisiksikin puhjenneita taisteluja ehtoollisen olemuksen teologiassa.

Lutherin aikalaiset ranskalainen Jean Calvin (1509-1564) oli koulutukseltaan lakimies. Sveitsiläinen Huldrych Zwinglin (1484-1531) kanssa hän syttyi evankeliumille ja uskonpuhdistuksen asialle liekeistä, jotka Herra sytytti valitun palvelijansa, Martti Lutherin, kautta Wittenbergissä, Saksassa.

Ranskan katolinen kirkko tuhosi kuninkaan avulla reformaation verisesti, kuten hugenottien historia kertoo.

Sveitsin kansa omaksui evankeliumin Zwinglin opettamalla tavalla ja on tänään kalvinismin vankimpia keskuksia Euroopassa.

Saaran lause "Salli minun kertoa sinulle totuus: Jeesus istuu Isän oikealla puolella taivaassa, eikä sinkoile sieltä mihinkään ehtoollisleipiin ja maljoihin sen enempää kuin oveksi tai ahtaaksi portiksi tai karitsaksi jne."
on kalvinistisen ehtoollisopetuksen ydintä.

Sen syvänä taustana on Calvinin ajattelussa oleva aksiooma, perustava totuus, joka kuuluu latinaksi
finitum non capax infinitum

"Äärellinen ei voi sisältää ääretöntä"

Tämä on puhdasta järjen logiikkaa, joka on syvällä kalvinistisen teologian peruspilareissa.

Onhan mahdotonta, että ääretön mahtuisi äärelliseen, onhan mahdotonta, että Herra Jeesus Kristus olisi ehtoollisen leivässä tai viinissä!

Tämä on syvä filosofinen aksiooma, joka on kaiken reformoitujen kirkkojen ja niistä nousevien vapaiden suuntien teologian taustalla.

finitum non capax infinitum

Suomessa esiintyvää reformoitua ehtoollisopetusta
Lainaan seuraavassa Suomessa toimivien reformoitua ehtoollisteologiaa edustavien hengellisten yhteisöjen opetusta.

Tarkoitukseni ei ole näitä mitenkään arvostella tässä tai väitellä kalvinistisen teologian raamatullisuudesta.

Tarkoitukseni on auttaa tämän avauksen lukijoita tunnistamaan reformoidun kristillisyyden liehuva lippu, joka tulee näkyviin erityisesti Herran pyhän ehtoollisen kohdalla.

Luterilaisen kirkon lippu liehuu tässä Kristuksen todellisen läsnäolon eli reaalipreesensin nimissä. "Tämä on minun ruumiini. Tämä on minun vereni."

Yllättäen pääsemme käsittämään, että Luther ja nimeään kantavat kirkot ovat ehttoollisopetuksessa paljon lähempänä roomalais-katolista kirkkoa kuin kalvinisteja.

SUOMEN VAPAAKIRKKO

Ehtoollinen

Vapaakirkolliselle liikkeelle ehtoollinen on pyhä kokoontuminen. Ehtoollisen vietossa on kristillisen seurakunnan ydin. Ehtoollinen on yhteysateria sekä Kristuksen että seurakunnan kanssa.

Erityisesti painotetaan osallisuuden merkitystä: ”Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä” (1. Kor. 10:16, 17). Ehtoollinen onkin ylösnousseen Kristuksen läsnäolon juhla.

Kysymys ei ole vain ihmisten ylläpitämästä muiston vaalimisesta, vaan elävästä tapahtumasta, jossa uskova kohtaa Vapahtajansa.

Ehtoollista ei käsitetä armon välikappaleeksi, vaan armon julistajaksi ja vahvistajaksi. Ehtoollinen ei myöskään välitä syntien anteeksiantamusta ellei uskova ole sydämessään valmis sitä vastaanottamaan.

Ehtoollinen on ”uuden liiton” juhla, liiton, jonka Jumala tekee syntisen ihmisen kanssa Kristuksen sovitustyön tähden. Ehtoollisesta muodostuu armoa ikävöivien ihmisten pyhä ruokapöytä. Ehtoollinen on Herran pöytä, jossa Jeesus itse palvelee ihmistä.

Vapaakirkko avaa ehtoollisen myös muille kuin vapaaseurakuntaan kuuluville: kaikille, jotka uskovat ja ovat ottaneet Jeesuksen vastaan pelastajanaan. Uskovan kelvollisuus ehtoolliselle ei perustu hengelliseen tasoon, vaan vilpittömään mieleen olla Kristuksen seuraaja. Ehtoollinen on uskovien yhteysateria, jossa kaikki samanarvoisina ottavat vastaan Herran palvelun ja tulevat osallisiksi hänestä.
Suomen Vapaakirkko


SUOMEN BAPTISTIKIRKKO

Ehtoollinen

Ehtoollista (leivänmurto) vietetään Jeesuksen kuoleman muistoksi.

Seurakunta nauttii yhdessä vertauskuvallisen aterian, jossa koetaan yhteenkuuluvaisuutta Kristuksen kanssa.

Ehtoollinen julistaa Kristuksen kuolemaa ja osallisuutta hänen ristillä annettuun uhriinsa ja ylösnousemukseen.

Ehtoollinen muistuttaa Kristuksen kuolemasta ja Hänen tulemuksestaan takaisin maan päälle tulevaisuudessa.

Ehtoollisessa ei tapahdu syntien anteeksiantamusta tai yliluonnollista sakramentaalista muuttumista, vaan se on leipää ja viiniä Kristuksen muistoksi.
Suomen Baptistikirkko


SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

Helluntailaisilla ei ole yhteistä uskontunnustusta ja opin painotukset vaihtelevat seurakunnasta toiseen. Ehtoollisen opetuksessa on kuitenkin selkeä kalvinistinen perusvirtaus, jossa torjutaan Kristuksen todellinen (reaalinen) läsnäolo leivässä ja viinissä.

.... Eskilstunan helluntaikirkko
Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.
Eskilstuna

Wikipedia
Ehtoollinen: Seurakunta viettää Herran ehtoollista Jeesuksen antaman esimerkin mukaan. Leivän ja viinin nauttiminen on Jeesuksen Kristuksen muistoateria, jossa hän on itse läsnä.
Ehtoollisessa julistetaan Jeesuksen kuolemaa ja sen kautta saatavaa syntien anteeksiantamusta. Ehtoolliselle voivat osallistua kaikki Jeesukseen uskovat ja uskovina kastetut.
wikipedia

Tampereen helluntaikirkko
Seurakunta viettää Herran ehtoollista Jeesuksen antaman esimerkin mukaan. Leivän ja viinin nauttiminen on Jeesuksen Kristuksen muistoateria, jossa Hän on itse läsnä. Ehtoollisessa julistetaan Jeesuksen kuolemaa ja sen kautta saatavaa syntien anteeksiantamusta. Ehtoolliselle voivat osallistua kaikki Jeesukseen uskovat ja uskovina kastetut.
Tampere


Suomen Uusapostolinen kirkko (presbyteerinen, rek. 1979)

Pyhä ehtoollinen on ilon ja kiitoksen juhla. Se muistuttaa Jumalan Pojan uhrikuolemasta, joka omasta synnittömyydestään huolimatta antoi naulita itsensä ristille ihmisten syntien takia.

Pyhä ehtoollinen tuo sielulle ikuisen elämän ja antaa sille varmuuden pysyvästä elämänyhteydestä Lunastajan, Jeesuksen Kristuksen, kanssa (Johannes 6, 51-58).

Jeesuksen ”liha ja veri” tarjotaan nykyään leipänä ja viininä ehtoollisleivän muodossa. Nauttiessaan sen uskoen ihminen ottaa itseensä Jeesuksen olemuksen ja saa uutta voimaa voittaakseen kaiken sen, mikä saattaisi olla esteenä sielun ikuiselle pelastukselle. (vrt. Ilmestyskirja 12, 11).
Uusapostolinen kirkko
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti