keskiviikko 15. heinäkuuta 2009

Jumalan Sana ja homoseksuaalisuus


kaikille avoimella suomi24 keskustelupalstalla on tänään 15.7. seuraava rauhallinen kirjoitus vastauksena eräälle aiheeseen tarttuneelle:

"Tuollaiset syytökset voit jättää kyllä väliin. Sinulla on kamalia ennakkoluuloja.

me homoseksuaalit elämme ihan tavallista elämää. Asun mieheni kanssa jo yli 10 vuotta yhdessä, käydään töissä, lomaillaan, rukoillaan, nukutaan ja muutoinkin eletään ihan kuten kaikki heterot naapurimmekin. Kirkossakin käydään ainakin kerran viikossa.

On siis turha yleistää, että kaikki homot olisivat jotain rikollisia. Sellaiset yksilöt, jotka peittävät oman seksuaalisuutensa ympäristöltään, saattavat syyllistyä pahoihin ylilyönteihin.

Valitettavasti lestadiolaisten keskuudessa tuota sorttia on aika paljon. Monet homoystäväni ovat kertoneet agressiivisista lestadiolaismiehistä, jotka yrittävät väkisin vaikka mitä, ja kaikki salassa. Sitten sitä seuroissa vollotetaan...
Tulkaa siis jo ulos kaapeistanne, älkääkä syytelkö toisianne!"

kirjoituksessa annetaan seksuaalisen tasa-arvoisuuden yhdistyksen SETA:n tavoittelema normalisoitu kuva homoseksuaalisesta (avio)parista, joka elää normaalia kristityn parsikunnan siivoa elämää ketään häiritsemättä.

onko kuva omakohtainen vai tuota keskustelua varten kehitelty jäänee lukijan arvioitavaksi.

mukana on ajatus, että homoseksuaalisuuden peittäminen, pitäminen kaapissa, aiheuttaa ylilyöntejä eli jopa aggressiivista himokasta käytöstä.

kirjoittaja esittää ajatuksen, että lestadiolaisuuden parissa tällaista väkisin suhteeseen pyrkimistä esiintyy kyllä enemmän kuin ehkä ajatellaan.

kritiikkinsä kohdetta kirjoittaja arvostelee täysin perättömien ennakkoluulojen levittämisestä ja homoseksuaalisten ihmisten leimaamista lähinnä rikollisiksi.


Ajat ovat muuttuneet, Eskoseni.

Suomalainen yhteiskunta on pitkän kamppailun jälkeen hyväksynyt kansakunnan lakien tasolla seksuaalisen tasa-arvoisuuden eli sen että sekä hetero- että homosuhteessa elävien pariskuntien tulee olla lakien edessä samanarvoisia.

kyseessä ovat monet lain suojaamat edut, kuten kysymys avioeron tapahtuessa suoritettavasta omaisuuden jaosta, perintöoikeudesta, ja monesta muusta ihmiselle tärkeästä kysymyksestä.

parhaillaan lienee käynnissä homoseksuaalisen perheen oikeus adoptoida muitakin kuin jomman kumman oma lapsi uuteen perheeseen.


myös Suomen ev.lut. kirkossa on asia luonnollisesti ollut vakavasti esillä monilla tavoin ja komiteatasolla valmisteluina kirkolliskokouksen keskusteluihin ja äänestyksiin.

kirkon kannalta on esillä kaksi tärkeää kysymystä:

1. miten suhtautua kirkon elämän ja liturgian kannalta sekulaarin yhteiskunnan hyväksymiin homoseksuaalisten parien avioliittoihin?

voidaanko homopareja vihkiä avioliittoon kirkossa heteroparin tavoin?

voidaanko homoparien solmimia avioliittoja siunata kirkon liturgain klassisin sanakääntein?


2. miten suhtautua kirkon työssä oleviin homoseksuaalisesti suuntautuneihin miehiin ja naisiin?

onko estettä avoimesti homoseksuaalisuudestaan kertovan ihmisen vihkimiselle papin virkaan tai asettamiseksi piispaksi?

ennakkotapauksia tästä on esimerkiksi episkopaalisen kirkon tilanteissa Yhdysvalloissa.


lainsäädännön tarkentuessa ja tiukentuessa seksuaalisen tasa-arvoisuuden loukkaaminen siirtyy lainsäädäntötasolta käytännön lainvalvonnan ja oikeustoimien piiriin.

olemme nähneet tämän tapahtuneen jo kysymyksessä miehen ja naisen tasa-arvoisuudesta. naispappeus koetaan voimakkaasti naisen tasa-arvoisuuden kysymyksenä, ja kieltäytyminen yhteistyöstä naispapin kanssa on tehty rikolliseksi teoksi vetoamalla tasa-arvo lakeihin.

vastaavasti homoseksuaalisuuden suhteen on odotettavissa tiukentuvaa käytäntöä ja s24 tänään ilmenneet räväkät puheenvuorot saattavat pian johtaa syytetoimiin Suomen valtion oikeuslaitoksen ja sen lainsäädäntään perustuvan toimivallan puitteissa.


miksi Suomen ev.lut. kirkolla sitten olisi ongelmia näin positiivisen asian, kuin seksuaalisen tasa-arvon kanssa?

no se vietävän Raamattu.

jos ei sitä olisi mainittu kirkkolaissa niin keskeisellä paikalla, niin ongelma olisi pienempi.

on toki ymmärrettävä, ettei Raamattu välttämättä ole seksuaalisen epä-tasa-arvon syvin syy, mutta kyllä keskusteluissa kristittyjen kanssa puhe kääntyy nopeasti siihen, mitä Jumalan Sanassa tästä sanotaan.


en lainkaan epäile, etteikö Suomen evankelis-luterilainen kirkko löytäisi tavalla tai toisella tietä pois Raamatun vanhoista kirjoituksista ja mukautuisi muuttuvan aikamme arvoihin ja arvostuksiin.

Ranskan vallankumouksen johtavat teemat ovat lopultakin rantautuneet Suomeenkin, 200 vuotta myöhemmin, ja Liberté, égalité, fraternité on johtava eettinen ja moraalinen johtolanka useimmille aikamme suomalaisille.

erityisesti égalité, tasa-arvo, joka on näistä arvoista korkein tai ainakin helpoimmin toteutettava.

Liberté on sen kanssa pulassa, kun on pakko olla égalité tai tulee sakkoja.

Fraternité on sen kanssa myös pulassa, kun ei tahtoisi olla kaikkien kanssa kaikesta samaa mieltä.

Onneksi tasa-arvoa ei tänään Suomessa toteuteta giljotiinin avulla kuten Robespierren Ranskassa.

Emmehän me suomalaiset semmoista fanaattisuutta ole koskaan osoittaneet sen enempää hyvässä kuin pahassakaan.alussa lainaamani anonyymi kirjoittaja antaa kauniin ja tasa-arvoisen kuvan ehkä fiktiivisestä, ehkä todelliesta, homoseksuaalisesta parista, joka saattaa myös rukoilla yhdessä ja käydä kirkossa ja joka varmaan piakkoin voidaan joko vihkiä kirkossa tai avioliittonsa siellä siunata Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

onko kaikki siis hyvin?

luontokin sanoo että ei ole.

on ruuveja ja muttereita, jotka on tehty toisiaan varten.

kaksi ruuvia tai kaksi mutteria on luonnonvastainen pariskunta.


kuten Veikko Huovisen "Lampaansyöjät" pohtivat syvällisesti, Jumala on huolellisesti suunnitellut ja rakentanut miehen ja naisen sukuelimet.

Ei ehkä harppia käyttäen, heidän keskusteelunsa liittyen, sen verran ovat pehmeät linjat, että hienommat on mittalaitteet olleet.

Jumala on myös rakentanut seksuaalisen vietin niin syvälle miehen ja naisen olemukseen, että sitä on mahdoton oikeastaan sanoin kuvata.

Sigmund Freud räjäytti auki todellisen pandoran boxin alkaessaan vakavasti tutkia ihmisen seksuaalista kehitystä vauvasta vanhukseksi. Varsinainen voimajohto.


olen mielenkiinnolla seurannut professori Nicholas Conardin ja hänen ryhmänsä hämmästyttäviä löytöjä Hohle Fels luolasta läheltä Ulmin kaupunkia.

Löydöt ajoitetaan jääkaudelle, noin 40.000 vuotta sitten.

Luolasta on löydetty vanhin tunnettu huilu, luusta tehty soitin.

Sieltä löydettiin myös hyvin hienosti tehty pieni lintu.

Mutta erikoisen mielenkiintoisia ovat luolasta löytynyt miehen sukupuolielimen muotoiseksi tehty kivi, joka kävisi hyvin dildosta. Tällä työkalulla on nähtävästi tehty kivityökaluja lyömällä siruja irti sydänkivestä.

luolasta löytyi myös maailman vanhin tunnettu naisen kuva. tämä Venus on varsin vahvasti seksuaalinen naisen veistos, jossa miehen kannalta tärkeät kohdat on esitetty varsin korostaen ja realistisesti.

Päätä tämä vanhan kivikauden Venus ei ole tarvinnut. Muut avut ovat riittäneet ja pään tilalla on pieni nuppi, josta 6 cm kokoinen kiviveistos on voinut riippua langassa omistanjsa kaulalla.

Tämä varhaisin tunnettu nykyihmisen taide kertoo, miten väkevästä asiasta on seksuaalisuudessa kyse, sekä miehen että naisen kannalta.


Miksi sitten SETA tahtoo, ja yhteiskuntamme, että pidämme samaa sukupuolta olevin liittoa tasa-arvoisena miehen ja naisen liiton kanssa?

mies ja nainen kuuluvat luonnonkin opettamalla tavalla toisilleen - kumpikin on jotain vailla, ilman vastakkaista sukupuolta.

miehen ja miehen tai naisen ja naisen välillä systeemit eivät toimi Jumalan tarkoittamalla tavalla, vaan seksuaalista mielihyvää ja toisen onnelliseksi tekemistä joudutaan hakemaan monin eri tavoin.

toki sekin toimii, muutenhan ei tässä olisi mitään ongelmaakaan.


tasa-arvon kannalta ajatellaan varmaan pidemmälle.

kyse ei ole vain seksuaalisen tyydytyksen kokemisesta, vaan todellinen rakkaussuhde miehen ja miehen tai naisen ja naisen välillä.

seksuaalinen koskettaminen ja hellyys on tässä vain eräs, tosin varsin tärkeä, elementti.

homoseksuaaliselle miehelle nainen ei ole kiinnostava eikä kiihottava, vaan jopa vastenmielinen.

lesbolainen nainen ei kaipaa lainkaan miehen kosketusta tai miehen seuraa, vaan karttaa sitä.

siis on kyse jostain paljon syvällisemmästä kuin hetken seksuaalisesta nautinnosta, jota irrallisissa suhteissa haetaan jos ei ole pysyvää partneria.

aikamme yhteiskunta, ja kirkko jos pastori Leena Huovista kuuntelemme, tahtoo antaa tälle ihmissuhteelle mahdollisuuden kukoistaa ilman, että sitä kriminalisoidaan tai vähätellään ja herjataan muiden taholta.

Ja antaa sille sekä lain suojan että kirkon esirukousten tuoman siunauksen.


niin, se vietävän Raamattu.

esillä on keskusteluissa tavallisesti kaksi asiaa

Mooseksen laki

apostoli Paavalin kirjoitukset


varsin väkevä Raamatun linja siis, ei mikään sivujuonne.

koetan tässä ottaa näitä hieman esille.


"Ei sinun pidä miehenpuolen kanssa makaaman, niinkuin vaimon kanssa; sillä se on kauhistus."
3 Ms 18:22 Biblia 1776


"Jos joku miehenpuolen kanssa makaa, niinkuin jonkun vaimon kanssa, he ovat kauhistuksen tehneet, heidän pitää molemmat totisesti kuoleman: heidän verensä olkoon heidän päällänsä."
3 Ms 20:13 Biblia 1776

asiahan on siis selvä.

Jumalan Sana, Mooseksen laki, kieltää kuolemanrangaistuksen uhalla homoseksuaalisen suhteen.


näin esimerkiksi herra Erkki Kuisma viittaa Raamattuun

"Niin Jesus vastaten sanoi heille: te eksytte ja ette tiedä Raamatuita, eikä Jumalan voimaa."

Matteus 22:29 Biblia 1776

voimme tässä toki ottaa esille Jeesuksen ja syntisen naisen, joka tuli Mooseksen lain mukaan kivittää.

Mutta se ettei Jeesus tuominnut langennutta naista ei merkinnyt, että hän olisi noussut Mooseksen lakia vastaan.

"Mutta kuin Jesus ojensi itsensä, ja ei nähnyt ketään paitsi vaimoa, sanoi hän hänelle: vaimo, kussa ovat sinun päällekantajas? Onko sinua kenkään tuominnut?

Hän sanoi: Herra, ei kenkään. Niin Jesus sanoi: en minä myös sinua tuomitse: mene, ja älä silleen syntiä tee."

Johannes 8:10-11 Biblia 1776


SETA:n linjalla voi kuulostaa sangen pahalta ajatus "homoseksuaalinen suhde on syntiä"

tästä halutaan sanoutua irti.

mutta ihminen ei voi sanoutua irti Raamatun sanasta.

hän voi sen kyllä torjua ja hylätä, mutta ei siitä silti pääse irti.

"yksisuuntainen tie" on liikennemerkki, jota kannattaa totella.


Raamatun lukijan ongelma ei ole tässä

Hänen ongelmansa on, että hän ei lue koko lukua vaan keskittyy vaan siihen jakeeseen, joka näyttää tukevan omia valmiita ajatuksia.

Katsotaas lähemmin, mitä Jumalan Sana opettaa seksuaalietiikasta tuossa samassa kohdassa, jossa homoseksuaalisuus kielletään kuoleman uhalla:


"ja jos joku miniänsä tykönä makaa, niin he molemmat pitää totisesti kuoleman; sillä he ovat kauhistuksen tehneet: heidän verensä olkoon heidän päällänsä."
3 Ms 20:12 Biblia 1776


Raamattu ei aseta tässä mitään eriarvoisuutta rikkomusten välille.

Joka makaa poikansa vaimon kanssa saa tämän ankaran lain mukaan kuolemanrangaistuksen, samoin pojan vaimo. Nirri pois.
eikä vain näin. vaan täsmälleen sama Mooseksen lain luku sanoo myös jykevästi

"kuka ikänänsä isäänsä ja äitiänsä kiroo, sen pitää totisesti kuoleman, että hän isäänsä ja äitiänsä kironnut on: hänen verensä olkoon hänen päällänsä."
3 Ms 20:9 Biblia 1776

jos kiroat isäsi tai äitisi, olet ansainnut kuolemanrangaistuksen. nirri pois.


no, sinä ehkä haluat poikasi vaimon sänkyyn, onhan miehellä salaiset himonsa.

tai sinä ehkä olet vihapäissäsi kironnut oman isäsi tai äitisi helvetin syvyyteen.

mitäpä niistä, hurskaasti asian esitit kun eivät ole uskomassa niinkuin sinä?

vaan nuo, homot, hyi helvetti! kuoleman ovat iljetykset ansainneet.

minä olen hetero, oikein naisten mies, ja siten ihan okay.


eikö mene perille?

luetaan vielä pikkusen samaa lakia kolmannesta Mooseksen kirjasta.

että tulisi tämä Jumalan Sanan kohta meille tutuksi.


"Jos joku sisarensa nai, isänsä eli äitinsä tyttären, ja hänen häpynsä näkee, ja se näkee hänen häpynsä, se on kauhistus: ne pitää hävitettämän sukunsa kansan edessä: sillä hän on sisarensa hävyn paljastanut, hänen pitää pahuutensa kantaman."

3 Ms 20:17 Biblia 1776

toistanko?

nirri pois.no, olemme onnistuneet välttämään lähisukulaisen kanssa solmitun avioliiton, jota tämä lainkohta todellisuudessa tarkoittaa.

entäs tämä sitten?

"Jos joku mies jonkun vaimon tykönä makaa hänen sairautensa aikana, ja paljastaa hänen häpynsä, ja avaa hänen lähteensä, ja vaimo paljastaa verensä lähteen: ne molemmat pitää hävitettämän heidän kansastansa."

3 Ms 20:18 Biblia 1776

Verenjuoksua sairastava nainen oli tosi pahassa pulassa.

Kuukautisille ei tullut loppua.

Mooseksen lain mukaan hän on saastainen ja mies, joka häneen koskee ansaitsee kuoleman.

nirri pois.

eipä tiennyt nainen mitä tehdä.

vaan kerran Mestari käveli lähellä.

ei kehdannut suutaan avata, nöyrästi ja hiljaa salaa Mestarin viittaa hipaisi.

vaan Jeesus ei halunnut hänen häpeänsä kanssa jäävän piiloon, vaan hoiti koko ihmistä.

tule itse rakentamastasi kaapista ulos, lain mukaan kesto-saastainen nainen!Niin hän meni hänen kanssansa; ja paljo kansaa seurasi häntä, ja ahdistivat häntä.

Ja vaimo, joka oli sairastanut punaista tautia kaksitoistakymmentä ajastaikaa,

Ja oli paljon kärsinyt monelta parantajalta, ja oli kuluttanut kaiken hyvyytensä, eikä mitään apua tuntenut, vaan tullut paljon pahemmaksi;

Kuin hän kuuli Jesuksesta, tuli hän kansan seassa takaa ja rupesi hänen vaatteisiinsa;

Sillä hän sanoi: jos minä ainoasti saan ruveta hänen vaatteisiinsa, niin minä paranen.

Ja hänen verilähteensä kohta kuivettui, ja hän tunsi ruumiissansa, että hän oli vitsauksestansa parantunut.

Ja Jesus tunsi kohta itsessänsä voiman, joka hänestä lähtenyt oli, ja käänsi itsensä kansan seassa ja sanoi: kuka rupesi minun vaatteisiini?

Ja hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: sinä näet, että kansa sinua ahdistaa ympäri, ja sinä sanoit: kuka minuun rupesi?

Ja hän katsoi ympärinsä, että hän sen näkis, joka sen teki.

Mutta vaimo pelkäsi ja vapisi, että hän tiesi, mitä hänen kohtaansa tapahtunut oli, tuli ja lankesi hänen eteensä, ja sanoi hänelle kaiken totuuden.

Mutta hän sanoi hänelle: tyttäreni, sinun uskosi paransi sinun; mene rauhaan ja ole terve vitsauksestas.

Markus 5:24-34 Biblia 1776Eikö meillä ole sitten ihmeellinen Jeesus?

oi sitä rakkauden syvyyttä, jota Hän meitä kohtaan osoittaa!


"Katso Kristus kadulla kulkee ja Hän kurjinta tervehtää. Hän ohi ei kiirehdikään, vaan juttelemaan jää.

Ja katso nyt mitenkä kätensä Hän ojentaa arpisen ja siihen suo tarttua käden, heikon syntisen ihmisen.

Kansanjoukko ohi vain kulkee. Joku taaksensa vilkaisee, ja ivaten toiset nauraa ja joku aattelee:

Ei ansaitse tuo kurja syntinen noin valtavaa rakkautta. On tuollainen huomaavaisuus ihan turhaa tuhlausta.

Vaan he eivät käsitä lainkaan mitä kadulla tapahtuu. Käsi heikko kun Herran puoleen jo hiljaa ojentuu.

He eivät nyt käsitä syvyyttä, ei voimaa sen rakkauden, mi koskaan ei saata käydä ohi kärsivän syntisen."mutta ah

laulamme tuota ihanaa hengellistä laulua kyynelet silmissä.

ja sitten potkaisemme lujaa "h..tin homo, lesbo, helvettiin joudut, jos et tee parannusta"

täysin rakkaudettomasti

täysin ymmärtämättömästi

Kolmannen Mooseksenkirjan ja Paavalin kirjeiden heikon tuntemuksen voimalla.

K
Jumalan Sanan huippuja - ja niitä on monta - on apostoli Paavalin kirje roomalaisille.

Isä Jumala odotti, että aika täyttyisi.

pitkä oli odotus.

mutta sitten tuli keisari Augustus. Koko Välimeren seutu oli rauhassa, erinomainen nykyaikoihin asti säilynyt tieverkko oli valmiina kiidättämään sanomaa, rajoja ei ollut eikä turvatarkastuksia tai passeja. liikkuminen oli vapaata.

ja monta muuta asiaa oli kiertynyt kohdalleen.

Rooma hallitsi pax Augustana oli voimassa ja koko maailma oli pantu verolle.

apostoli Paavali kirjoittaa tuon ajan ainoan suurvallan pääkaupungissa oleville kristityille väkevän kirjeen, jonka syvyyttä ei vieläkään ole ammennettu tyhjiin.

yhä uusia nuoria teologeja ja eksegeettejä nousee riveihin tutkimaan tätä kirjettä ja kannuksiaan valamaan tieteellisellä uralla.

huikea kirje. kertakaikkiaan.Apostoli kuvaa kirjeen alussa Rooman - ja koko maailman - ihmisten tilaa

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaiken ihmisten jumalattomuuden ja vääryyden tähden, jotka totuuden vääryydessä pitävät.

Sentähden se, mikä taidetaan Jumalasta tuta, on heille tiettävä; sillä Jumala ilmoitti sen heille.

Sillä hänen näkymättömät menonsa, nimittäin, ijankaikkinen voimansa ja jumaluutensa nähdään hamasta maailman luomisesta, jotka ymmärretään niistä, jotka tehdyt ovat: ettei he taitaisi itseänsä syyttömiksi sanoa.

Että he tunsivat Jumalan, ja ei ylistäneet häntä niinkuin Jumalaa eikä kiittäneet, vaan vilpistelivät omissa ajatuksissansa, ja heidän järjetöin sydämensä on pimennyt.

Kuin he itsensä viisaiksi luulivat, niin he ovat tyhmiksi tulleet, Ja ovat katoomattoman Jumalan kunnian muuttaneet katoovaisen ihmisen ja lintuin ja neljäjalkaisten ja matelevaisten kuvan muotoiseksi.


Room 1:18-23 Biblia 1776Apostoli kirjoittaa tässä, että se mitä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä.

ihminen, kuka tahansa, näkee omin silminsä Jumalan käsittämättömän viisauden luomakunnassa, Hänen kättensä teoissa.

tämä on niin ilmeistä, etteivät ihmiset voi millään itseään puolustaa kerran, kun asia tulee puheeksi.

mutta sen sijaan, että olisivat kunnioittaneet Jumalaa, jonka valtasuuruus on niin ilmeinen, ihmiset ovat omiin ajatuksiinsa mieltyneet ja keksineet kaikenlaisia matelijoita ja nelijalkaisia ja ihmisen muotoisia palvonnan kohteita.

epäjumalanpalvelus on pohjimmiltaan Jumalan ilmiselvän kaikkivaltiuden torjumista ja Jumalalle kuuluvan palvonnan suuntaamista muualle.


näin ihmiset ovat tulleet Jumalan vihan kohteiksi.

ei Jumalan rakkauden vaan Jumalan vihan.

nyt kuoro Raamattunsa huonosti tuntevia kristittyjä lausuu yhdessä vakaat sanat "Jumala hylkäsi heidät homoseksuaalisuuteen"

tämä on perustana hyvin monella tavalla kristillisen kirkon jyrkän kielteiselle suhtautumiselle homoseksuaalisuuteen.

näihin meidän päiviimme asti. kuten sanottu, ajat ovat muuttuneet Eskoseni.mutta luetaas oikein huolellisesti mitä apostoli Paavali sanoo

ettei kävis kuin herra Erkki Kuismalle Mooseksen lain kanssa - tulee poimittua kaksi jaetta luvusta, ja niin ne saavat ihan väärän merkityksen erillään yhteydestään.


ja hyvä nettiruukun raamattupiirin lukija, en missään tapauksessa tahdo tässä nyt esitellä omia viisauksiani. ne eivät ole minkään arvoisia.

kehoitan lukemaan, mitä Jumalan Sana sanoo. kuulevin korvin ja avoimin sydämin.

sillä apostoli Paavali on hyvin, hyvin lähellä Herran Jeesuksen sydäntä.

oikein valittu ase meitä pakanoita varten, että meidät juurrutettaisiin Kristus puuhun, siihen jaloon öljypuuhun Herran viinamäessä.Sentähden on myös Jumala heidät laskenut sydämensä himoihin, saastauteen, häpäisemään keskenänsä omaa ruumistansa,

Jotka Jumalan totuuden ovat valheeksi muuttaneet ja ovat kunnioittaneet ja palvelleet enemmän luontokappaletta kuin Luojaa, joka on siunattu ijankaikkisesti, amen!

Sentähden on Jumala heidät antanut ylön häpiällisiin himoihin, että myös heidän vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan,

Niin myös miehet ovat antaneet ylön vaimon luonnollisen pitämisen, toinen toisensa puoleen himoissansa palaneet, miehet miesten kanssa riettauden tehneet ja saaneet, niinkuin pitikin, eksymisensä palkan itsessänsä.

Ja niinkuin ei he tahtoneet Jumalaa tuta, niin Jumala laski heidät häijyyn mieleen tekemään niitä, mitä ei sovi tehdä,

Täynnänsä kaikkea vääryyttä, salavuoteutta, koiruutta, ahneutta, pahuutta: täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan suomuutta:

Korvankuiskutteliat, panetteliat, Jumalaa vihaajat, häpäisiät, ylpiät öykkärit, pahain neuvoin pesät, vanhemmillensa tottelemattomat,

Tomppelit, liiton rikkojat, haluttomat, sovittamattomat, armottomat.

Jotka Jumalan oikeuden tietävät, (että ne, jotka näitä tekevät, ovat kuoleman ansainneet) ei ainoastaan niitä tee, mutta myös suostuvat niihin, jotka niitä tekevät.

Room 1:24-32 Biblia 1776


tässä kyllä mainitaan erittäin raskaasti miehet, jotka ovat jättäneet heterosuhteet ja syttyneet seksuaaliseesti toisiinsa.

mutta, arvon Raamatun lukija, näet varmaan että Paavali ei ole tässä mikään yhden asian mies.

Hän näkee Jumalan vastauksen ihmisen epäjumalien palvontaan paljon laajemmin.

Lista on melkoinen...


Täynnänsä kaikkea vääryyttä,

salavuoteutta,

koiruutta,

ahneutta,

pahuutta:

täynnä kateutta,

murhaa,

riitaa,

petosta,

pahan suomuutta:


Korvankuiskutteliat,

panetteliat,

Jumalaa vihaajat,

häpäisiät,

ylpiät öykkärit,

pahain neuvoin pesät,

vanhemmillensa tottelemattomat,

Tomppelit,

liiton rikkojat,

haluttomat,

sovittamattomat,

armottomat.

1 Room 1:29-31 Biblia 1776


luetaan tuo miesten homoseksuaalisuutta koskeva kohta myös huolellisesti, ettei oltaisi tomppeleita eikä ylpeitä öykkäreitä.

ja erityisesti, että ei oltaisi armottomia.

sillä armottomat ansaitsevat kuolemanrangaistuksen.

mitä Jumalan Sana sanoo?Sentähden on Jumala heidät antanut ylön häpiällisiin himoihin, että myös heidän vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan,

Niin myös miehet ovat antaneet ylön vaimon luonnollisen pitämisen, toinen toisensa puoleen himoissansa palaneet, miehet miesten kanssa riettauden tehneet ja saaneet, niinkuin pitikin, eksymisensä palkan itsessänsä.


Room 1:26-27 Biblia 1776


Apostoli Paavali kuvaa tässä ihmisten riettautta.

Hän kertoo, että Jumala on hylännyt ihmiset saastuttamaan monin tavoin oman ruumiinsa.

Eräs tapa on tämä, että heteromies hylkää luonnollisen seksipartnerinsa, naisen, joka on fyysisesti rakennettu ottamaan hänet vastaan ruumiillisesti ja henkisesti ja hengellisesti.

ja kantamaan miehelle lapsen toisensa jälkeen, palleropään.

hän syttyy lihan himoissaan toiseen mieheen.

atleetti tai blondi tai leveät hartiat tai kauniit silmät, ah... tunteet alkavat kiehua ja outo halu syttyy sydämeen, väkevä, vastustamaton.

haluan maata tuon miehen kanssa. ja siinä sitten puuhataan kaikenlaista seksuaalisen himon tyydyttämiseksi, ruoska viuhuu ja nahka käryää.


näin näemme tässä keskeisessä Roomalaiskirjeen kohdassa kokonaisen liudan syntejä, jotka apostoli luettelee sen seurauksena, että ei palvella elävää Jumalaa, joka on niin ilmeinen koko luomakunnassa, vaan epäjumalia.

epäilemättä hänellä on mielessä ihan oikeat ihmiset, ei vain Rooman paheellisessa suurkaupungissa vaan koko maailmassa.

ei ole ketään, joka etsisi Jumalaa ja tekisi sitä, mikä on hyvää.

ei yhden yhtäkään, kaikki ovat Jumalan kirkkautta vailla, sitä kirkkautta, joka Jumalan kuvalla paratiisin alkutilassa oli.


Suomen ev.lut. kirkon tulee pitää esillä Jumalan Sanan totuutta ja noudattaa sitä opin ja elämän korkeimpana ohjeena.

olemme tässä tietenkin nyt taitekohdassa, jossa piispat ovat valinneet homoseksuaalista väestöryhmää hoitamaan edustajansa, piispa Wille Riekkisen.

ajatus on tuo tämän palstan alussa lainatun kirjoittajan ajatus, että homoseksuaalisuus on eräs ihmisen seksuaalisen käyttäytymisen muoto.

normaalia, kodikasta, kristitylle sopivaa, lain edessä tasa-arvoista.

seksuaalisiin vähemmistöihin on kohdistunut mahdoton ja usein murhaava vaino ja ahdistelu.

tästä on nyt sanouduttu irti ja kaikki ovat Jumalan edessä saman arvoisia, ruuvit ja mutterit, ruuvit ja ruuvit, mutterit ja mutterit. Herra siunatkoon meitä kaikkia.


tarkoitus on hyvä.

on epäilemättä sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kulkeneet apostoli Paavalin Roomalaiskirjeessä kuvaamaa tietä.

jokin heissä on alusta asti aiheuttanut sen, että vain oma sukupuoli on seksuaalisesti kiinnostava.

on sellaisia ihmisiä, jotka tahtovat kerta kaikkiaan vaihtaa sukupuolensa, miehiä jotka haluavat olla naisia tai naisia jotka kokevat olevansa aidosti miehiä.


jos Jumalan Sana ohitetaan ja tahdotaan homoseksuaalisuus julistaa luonnolliseksi ja Jumalan tahdon mukaiseksi aiheutetaan kuitenkin toisella suunnalla suuri vahinko.

ensinnäkin, Jumalan Sana lykätään sivuun ikään kuin Herra ei tietäisi mistä puhuu. vaikka niin paljon parjatun apostolinsa kautta.

toiseksi, monet seksuaalisesti horjuvat, homon tai lesbon viettelemä nuori mies tai nainen, poika tai tyttö, voi kuulla tuon sanoman tasa-arvosta ja heittäytyä luonnottomaan suhteeseen tietämättä että se on syntiä ja tuhoisaa hänelle itselleen.

vaientamalla Jumalan Sanan ääni lakataan suojaamasta kirkossa niitä heikkoja, jotka eivät tiedä ovatko miehiä vai naisia.

lakataan tukemasta niitä, jotka koettavat torjua kiusauksen ehkä hyvin intensiiviseen mutta lyhyeksi jäävään lesbosuhteeseen.


jos olet miehistä miehisin tai naisista naisellisin, kiitä Jumalaa selkeästä seksuaalisesta identiteetistäsi.

jos olet mies joka rakastaa miestä tai nainen joka rakastaa naista, kiitä Jumalaa muuttuneesta ajasta, joka suo sinun solmia virallisen avioliiton salailun ja syyllisyyden ja pakoilun sijasta.

suurin osa meistä on kuitenkin jostain tuolta väliltä.

kuunnellaan Jumalan Sanan varoituksia ja Mooseksen lain ehdotonta linjaa ja apostoli Paavalin analyysiä ihmisen tilasta.

rukoillaan että Elämän Herra vahvistaisi meissä tervettä, luonnollista seksuaalisuutta ja auttaisi meitä suuntautumaan, kuten Jumala meidän Luojamme on suuressa viisaudessaan tarkoittanut.

muttereiksi ja ruuveiksi, joiden jengat sopivat toisilleen.

mutta erityisesti kaikki hyvin elämässään onnistuneet heterot, miehet ja naiset.

eikö meillä olisi jotain oppimista apostoli Paavalin jyrkistä sanoista.

näiden kuolemansyntien joukossa, jotka alkavat homoiluun ryhtyvästä heterosta, on myös vakava sana

armoton.


eiköhän olisi parasta seurata Jeesuksen, lihaksi tulleen Jumalan Sanan ja ainoan, joka on Mooseksen lain täydellisesti täyttänyt, esimerkkiä.

kuunnella, olla rinnalla, ymmärtää, tukea. Neuvoa Jumalan Sanalla

mutta ei armottomasti.


Oi Jeesus, armon tuoja,
nyt sydän avaja,
ja uuden mielen luoja,
tie itse valmista.
Voi, jospa minäkin
huoneesi olla voisin,
niin kiitokseni toisin
sinulle, armoisin.


Virsi 7:4
Säk. 1–3 Valentin Thilo nuorempi 1642,
säk. 4 saksalainen 1657.
Suom. Elias Lönnrot 1874.
Virsikirjaan 1886.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti