sunnuntai 5. huhtikuuta 2015

Ruumiin ylösnousemus

Apostolinen uskontunnustus 
... ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Nikealais-konstantinopolilainen uskontunnustus 
... Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Ortodoksinen tropari
Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitto ja haudoissa oleville elämän antoi


Todellinen ruumis
Jonkinlainen sielun ikuisuus, hengellinen ylösnousemus, ehkä... mutta että tämä maan tomusta tehty ruumis heräisi kerran uudelleen??

Uusi testamentti korostaa painokkaasti, että Jeesus nousi ruumiillisesti kuolleista. Kaikki evankeliumit todistavat, että hauta oli tyhjä pääsiäisaamuna, Kristuksen ruumis ei ollut siellä.

Luukas kertoo, että Herra pyysi kalaa syödäkseen opetuslasten pelätessä haamua
36. III. Mutta kuin he näitä puhuivat, seisoi itse Jesus heidän keskellänsä ja sanoi heille: rauha olkoon teille!
37. Niin he hämmästyivät ja peljästyivät, ja luulivat näkevänsä hengen.
38. Ja hän sanoi heille: mitä te pelkäätte? ja miksi senkaltaiset ajatukset tulevat sydämeenne?
39. Katsokaat käsiäni ja jalkojani, että minä itse olen: ruvetkaat minuun ja katsokaat; sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin näette minulla olevan.
40. Ja kuin hän nämät sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja jalkansa.
41. Mutta koska ei he vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille: onko teillä tässä mitään syötävää?
42. Niin he panivat hänen eteensä kappaleen paistettua kalaa ja vähän kimalaisen hunajaa.
43. Ja hän otti sen ja söi heidän nähtensä.
Lk 24: 36 - 41

Ruotsin kirkon uskontunnustus - ei apostolinen
Monesti saamme kuulla epäilijöiden puhuvan ihmisruumiin atomien hajaantumisesta maialman neljään tuuleen ja rakentumisesta toiseen ihmiseen, poltetuista, hukutetuista, mädäntyneistä ruumiista, jokun luu jäljellä parinsadan vuoden haudassa lepäämisen jälkeen.

Ruumiin ylösnousemus on kiperä paikka ajattelevalle ihmiselle.

Ruotsissa on menty niin pitkälle, että Apostolisen uskontunnustuksen sanamuotoa on muutettu tässä. Arkkipiispa Nathan Söderblumin aikana sanamuotoa muutettiin joskus 30-luvulla niin, että "ruumiin ylösnousemus" muutettiin Nikean mukaisesti "kuolleiden ylösnousemukseksi".

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Ruotsin kirkon viralliselta verkkosivulta


Huono Raamatun tuntemus
Ongelmana näissä epäilyissä ja Ruotsin ratkaisussa on se, että ne perustuvat huonoon Raamatun tuntemukseen ja siten huteraan teologiaan.

Apostoli Paavali on Ylösnousseen todistaja. Hänen huikea ensimmäinen kirjeensä Korinttilaisille sisältää huolellista ja hyvin tarkkaa ilmoitusta, joka jostain syystä jää lukemattomilta ihmisiltä, kristityiltäkin, lukematta.

Ruumiin ylösnousemus ei näet tarkoita näiden atomien uudelleen järjestelyä, kuten eräs oppinut teologi tänä talvena luennoi. Apostolinen opetus on tässä aivan selkeä, mutta koska kyseessä on niin valtava salaisuus, mysteeri, se lipsahtaa monelta ohi.


1 Kor 15
Pääisäisaamun riemuksi lukekaamme siis yhdessä vielä kerran, mitä Paavali oikeasti kirjoitti
35. III. Vaan joku taitais sanoa: kuinkas kuolleet nousevat? ja minkäkaltaisilla ruumiilla he tulevat?
36. Sinä tomppeli! Se, minkä sinä kylvät, ei tule eläväksi, ellei hän (ensin) kuole.
37. Ja jonka sinä kylvät, ei se ole se ruumis, joka tuleva on, vaan paljas jyvä, nimittäin nisun jyvä eli joku muu.
38. Mutta Jumala antaa hänelle ruumiin niinkuin hän tahtoi, ja kullekin siemenelle oman ruumiinsa.
39. Ei kaikki liha ole yhtäläinen liha; vaan toinen on ihmisten liha, toinen on karjan liha, toinen on kalain, toinen on lintuin;
40. Ja ovat taivaalliset ruumiit ja maalliset ruumiit; mutta toinen kirkkaus on taivaallisilla ja toinen maallisilla.
41. Toinen kirkkaus on auringolla ja toinen kirkkaus kuulla, ja toinen kirkkaus tähdillä; sillä yksi tähti voittaa toisen kirkkaudessa.
42. Niin myös kuolleitten ylösnousemus: se kylvetään turmeluksessa ja nousee ylös turmelematoin,
43. Se kylvetään huonona ja nousee ylös kunniassa, se kylvetään heikkoudessa ja nousee ylös väkevyydessä,
44. Se kylvetään luonnollinen ruumis ja nousee hengellinen ruumis. Meillä on luonnollinen ruumis, on myös hengellinen ruumis.
45. Niinkuin myös kirjoitettu on: ensimäinen ihminen Adam on tehty eläväksi sieluksi, ja viimeinen Adam eläväksi tekeväiseksi hengeksi.
46. Mutta hengellinen ei ole ensimäinen, vaan luonnollinen, senjälkeen hengellinen.
47. Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta.
48. Minkäkaltainen maallinen on, senkaltaiset ovat myös maalliset, ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaiset ovat myös taivaalliset.
49. Ja niinkuin me olemme kantaneet maallisen kuvaa*, niin pitää myös meidän kantaman taivaallisen kuvaa.
50. Mutta minä sanon, rakkaat veljet, ei liha ja veri taida Jumalan valtakuntaa periä, ja ei turmeltu pidä turmelematointa perimän.
51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme tosin kaikki nuku, vaan kaikki me muutetaan,
52. Ajan rahdussa, silmänräpäyksessä, viimeisellä basunalla; sillä basuna soi, ja kuolleet pitää turmelematoinna nouseman ylös ja me tulemme muutetuksi.
53. Sillä tämä katoova pitää pukeman päällensä katoomattomuuden ja kuoleva pukee päällensä kuolemattomuuden.

54. IV. Mutta koska katoova pukee päällensä katoomattomuuden ja kuoleva pukee päällensä kuolemattomuuden, silloin täytetään se sana, joka kirjoitettu on: kuolema on nielty voitossa.
55. Kuolema, missä on sinun otas? Helvetti, missä on sinun voittos?
56. Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki.
57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka meille voiton antanut on meidän Herran Jesuksen Kristuksen kautta!
58. Sentähden, minun rakkaat veljeni, olkaat vahvat, järkähtymättä ja aina yltäkylläiset Herran töissä, tietäen, ettei teidän työnne ole turha Herrassa.
1 Kor 15: 35 -58


Virsi 166 (1701)

1. Nyt Jesust' lohdutustam' / Kiittäkääm' korkiast, / Kanss' ilom' osottakaam', /
Veisaten haluisest'; / Hän ylösnousi haudast', / Meit' päästi pahast' paulast', /
Toi voiton tullesans'.
2. Se Leijon' jalo Judast' / On voiton pitänyt, / Kuin sidott' oli lujast', /
Ja kuollon kärsinyt: / Se kuollon kuitenk' kuolett', / Helvetin vallan surett', /
Meit' vaivoist' vapahti.
3. Se Simson vangitt' taisi / Kyll' itsens' pelastaa, / Ja oven meill' avasi, /
Ett' pääsem' haudasta / Iloll' me aikanansa: / Sill' Jesus voimallansa /
Ott' voiman kuolemalt'.
4. Nyt Jonas merest' syväst' / On nousnut ylös jäll', / Ja Jesuksestam' hyväst' /
Taas toivo ompi meill', / Ett' lepytett' on viha, / Niin lunastuksell' sia, /
Ja elo annett' uus'.
5. Sill' kärme kantapäähän / Niin pisti Jesusta, / Ett' tuli tuskaan tähän, /
Vett' juomaan ojasta, / Täynn' sielu surkeutta, / Ei Jumalan valkeutta, /
Siin' säädys' selitett'.
6. Se vihamiehem' väijyi / Juur' julmasti Jesust'; / Vaan Jesus kaasi häijyn, /
Kuin nähdään Raamatust' / Hän saatanalt' sai saaliiks' / Vallan, vei hänen vangiks', /
Helvetin hävitti.
7. Tai päivä Herralt' tehty / Juur' ompi totisest', / Nyt saatan' ompi lyöty, /
Veisatkaam' iloisest'; / Christuksen valtakunta / Levinn', lisääntyn' monta /
Siihen; kiitos Herrall'.
8. Nyt taidam' turvas' sanoo: / Kus' kuollo on otas? / Sä helvett', kuin ain' janoot, /
Kus' voittos on sodas'? / Jumala olkoon ijät' / Kaikilta korkiast' kiitett', /
Kuin voiton antoi meill'.
9. Hän temmas' kuolemasta / Sielum', ja jalkamme / Lankeemuksest' pahasta, /
Kyynleistä silmämme; / Vaeltakaam' siis vakaast' / Tiell' Herran, ja nyt pahast' /
Elämäst' eritkääm.
10. Christuksen kanssa kuolloon / Haudatut olemma / Kastees', ett' uuteen eloon /
Sen kautta tulemma: / Jumal', meit' uskoon auta, / Uuteen elämään saata, /
Sun Henkes avulla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti