torstai 10. toukokuuta 2012

Savonlinnan "Suuri uskontokeskustelu II"

Savonlinna-Säämingin srk yleisökutsu paneelikeskusteluun


Savonlinnasalissa pidettiin maaliskuun 13.-14. 2009 päivät, joissa keskustelujen eräänä teemana oli evoluutio ja luominen. Järjestäjinä olivat Savonlinna-Säämingin seurakunta, Savonlinnan kristillinen opisto ja Itä-Savo lehti.

Keskustelua johti kirjailija, Savonlinnan kristillisen keskuksen johtaja Teuvo J. Riikonen  (hän on tietääkseni myös pastori, jota kutsussa ei erityisemmin mainita. Ei tosin sitäkään, että hän on Savonlinnan kaupunginvaltuutettu, kirkolliskokousedustaja ja monella muullakin tavoin luottamusta nauttiva Suomen kansalainen).


Perjantaina 13.3. klo 18-21 oli paneelikeskustelu Savonlinnasalissa aiheena Tapio Puolimatkan kirjan Usko, tiede ja evoluutio (Uusi Tie 2008) herättämiä ajatuksia.  Tai: Onko eliöt luotu vai ovatko ne kehittyneet vailla jumalallista suunnitelmaa?

Panelistit olivat
Tapio Puolimatka, kasvatustieteen professori., Jyväskylän yliopisto
Matti Leisola, bioprosessitekniikan professori., Teknillinen korkeakoulu
Sammeli Juntunen, ekumeniikan dosentti., HY, Savonlinna-Säämingin seurakunnan kirkkoherra

Lauantaina 14.3. pidettiin Savonlinnan seurakuntakeskuksessa luennot ja yleisökeskustelu
10.00-10.55   Onko tiede kumonnut Jumalan? Tapio Puolimatka.
11.00-11.55  Miten darvinistinen mekanismi toimii molekyylitasolla? Matti Leisola.
13.00-13.55  Puolimatkan kirjan Usko, tiede ja evoluutio herättämiä ajatuksia. Sammeli Juntunen.
14.30-15.30 Yleiskeskustelu

Alustukset ja luennot ovat myös verkossa kenen tahansa vapaasti luettavana

Matti Leisola: Kolibakteerin sähkömoottori
Matti Leisola: Miten darvinistinen mekanismi toimii molekyylitasolla
Sammeli Juntunen: T Puolimatkan kirjan Usko, tiede ja evoluutio herättämiä ajatuksia
Tapio Puolimatka: Myytti naturalismista tieteen perustana
Tapio Puolimatka: Onko tiede kumonnut Jumalan?


Sangen sopuisaa keskustelua
Savonlinna-Säämingin kirkon tiloissa järjestetty keskustelu lähti sangen yksimielisistä näkemyiksistä Tapio Puolimatkan kirjasta.

Matti Leisola ja Puolimatka ovat jo kauan tunteneet toisensa ja pitävät arvossa toistensa näkemyksiä maailman luomisesta ja luonnosta. Voisin kuvitella, että juuri Leisolan tapainen pohdinta on vaikuttanut Tapio Puolimatkan filosofiaan. Kirjan myynti-ilmoituksessa on mukana hänen lausuntonsa

”Professori Tapio Puolimatka tekee terävän analyysin siitä, miten naturalistisen maailmankatsomuksen vartijat pyrkivät estämään asiallisen keskustelun evoluutioteorian luonnontieteellisistä perusteista. Tilanne on erikoinen, koska tieteellä ei ole - vastoin yleistä käsitystä - vastauksia elämän historiaa koskeviin suuriin kysymyksiin.”
Matti Leisola, tekn.tri, bioprosessitekniikan professori

Sen sijaan olin varsin yllättynyt Sammeli Juntusen Savonlinnassa 2009 antamasta huikeasta tunnustuksesta, jossa hän vertaa Puolimatkan kirjaa ekumeniikan emeritusprofessori Tuomo Mannermaan pääteokseen

Puolimatkan kirja ei missään tapauksessa ole vailla puutteita. Se on tyylillisesti viimeistelemätön, rakenteeltaan sekava ja itseään toistava.

Nämä ovat suhteellisen pieniä puutteita sen ansioiden rinnalla. Se kykenee tuomaan suomalaiseen keskusteluun paljon uusia, meillä aika tuntemattomia ajatuksia tieteenfilosofian, luomisuskon ja luonnontieteiden suhteista. Siksi olen edelleen valmis allekirjoittamaan kirjan kustantajalle markkinointitarkoituksiin antamani lausunnon: "ehkä merkittävin suomalainen teologinen teos sitten Tuomo Mannermaan kirjan In ipsa fide Christus adest".
S. Juntunen


Tärkeää tieteenfilosofista arvostelua
Toki sitten seuraa myös kirjan sisällön kriittistä arviointia ja varsin tärkeää asiaa:


Tärkein kritiikkini koskee kuitenkin sitä, millaisen arvon Puolimatka antaa ns. "perususkomuksille" tieteellisessä tietoteoriassaan. Vaikuttaa siltä, että hän olettaisi, että jokaisella tieteentekijällä on aina jokin melko tarkasti määritelty perususkomuse, kristillinen, agnostinen tai ateistinen. Tämä lähtökohta määrittää tiedettä ja sen urilla sitä tehdään; Jos lähtökohta on osoitettavissa perususkomuksesi, se on hyväksyttävä, koska jokaisella on aina jotkin perususkomeukset, joita ei enää voi kritisoida. On toki olemassa "kumoajia", joillamuut tieteentekijät voivat yrittää kaataa vaikkapa kristillisen perususkomuksen. Mutta krisititty tieteentekijä voi yrittää keksiä näille "kumoajille" "vastakumoajia".
S. Juntunen

Juntunen puhui tästä teemasta pitempään ja kannattaa lukea hänen koko esityksensä, josta tässä on vain lyhyitä subjektiivisesti valikoituja otteita.


Aku Visalan viisaat sanat
Esityksensä lopussa Sammeli Juntunen viittaa Aku Visalan arvioon Tapio Puolimatkan kirjasta, joka julkaistiin Perusta lehdessä.

"Puolimatka kehottaa kristittyjä tekemään kristillistä tiedettä. Minä kehottaisin kristittyjä sen sijaan tekemään parempaa tiedettä. Meidän ei kannata käyttää aikaamme kristillisen tieteen perustamiseen vaan tieteen muuttamiseen paremmaksi ottamalla osaa tieteeseen, esittämällä kriittisiä argumentteja ja tulkitsemalla sen tuloksia."
Aku Visala Perusta 1/2009, 27


Vahinko on jo tapahtunut
Ihmiset ovat silleen merkillisiä, että aina ei mene perille se mitä sanotaan, varsinkin jos se sanotaan epäsuorasti tai mutkikkaasti.

Aku Visala iskee naulankantaan torjuessaan Puolimatkan ratkaisun naturalistisen tieteen ja (juutalais-) kristillisen uskon kohtaamiseen - torjutaan paha "naturalistinen" ateistinen lähtökohta ja luodaan uutta "kristillistä tiedettä".

Puolimatkan kauniissa pilleripurkissa tarjoama ratkaisu on todellisuudessa tappavaa myrkkyä, joka leviää aikamme suomalaisten uskovien parissa yhdessä Young Earth Creationism Todistajien harhan kanssa.

www.luominen.fi uskovaiset, aikamme Jehovan todistajat todisteineen ja valheineen, viittaavat Tapio Puolimatkan filosofiaan ja iloitsevat Jyväskylän kasvatustieteen professorin kanssa siitä, että on maailmalla (=USA.ssa) todella korkeatasoisia tiedemiehiä, jotka tekevät pakosta pätevää naturalistista tiedettä ja uskovien parissa sitten kertovat, miten asiat oikeasti ovat.

Sammeli Juntunen on lausuntojensa takia sekä professori Puolimatkan kotisivulla että muualla siunaamassa tämän tappavan myrkyn levittäjien myyräntyötä.

Sillä kunka voidaan terveesti puhua tänään Jumalan suuruudesta luonnossa, solumoottorien ja atomihiukkasten värimatematiikan valtavuudesta, ettei samalla korviimme kaiu tämä perkeleen karmea juoni "kristillinen tiede" ja 6000 vuotta vanha maailmankaikkeus.

Valkeuden enkeli, jonka aiheuttama tuho on siellä Suomen Siionissa paljon laajempaa kuin olen osannut edes kuvitella.

8 kommenttia:

 1. "Sen sijaan olin varsin yllättynyt Sammeli Juntusen Savonlinnassa 2009 antamasta huikeasta tunnustuksesta, jossa hän vertaa Puolimatkan kirjaa ekumeniikan emeritusprofessori Tuomo Mannermaan pääteokseen"

  Ehkä tuosta voi vähän yllättyä, mutta en tiedä, oletko koskaan edes lukenut Puolimatkan kirjoja. Tuota kirjaa edeltäneen kirjan, Usko, tiede ja RAamattu takakannessa juurikin mainitsemasi emeritusprofessori Mannermaa toteaa, että "teos on korkeasti suositeltava". Hän piti sitä tärkeänä puheenvuorona teologian metodeihin liittyen, vaikkei kaikkea sisällöstä allekirjoitakaan.

  Juntunen on tehnyt useaan otteeseen selväksi, että hän vastustaa YEC-malleja. Niin hän teki tuolla Savonlinnassakin aloittaessaan esityksensä:

  ---
  "Julkisuudessa luomisuskolla tarkoitetaan joskus "kreationisteja", jotka uskovat kaiken em. olevan kirjaimellisesti totta. Perusteena on se, että Jumalan sana sanoo niin ja siksi sen on oltava totta. Jotkut heistä myös pyrkivät osoittamaan kaiken tuon todeksi tieteen avulla. He keräävät todisteita geologian ja muiden tieteiden avulla maapallon nuoresta iästä ja 6 päivää kestäneestä, laji kerrallaan tapahtuneesta luomisesta ja kieltävät elämän kehittyneen pitkän ajan kuluessa. Syynä on se, että muuten Raamattu ei olisi totta.

  Minusta tällainen on haitaksi sekä kristilliselle uskolle että tieteelle. Kristilliselle uskolle siksi, että se vie uskon Raamatun Jumalaan pois reaalisesta maailmasta. Tämä johtuu siitä, että reaalitodellisuudessa on niin valtavasti todisteita sen puolesta, että maapallon ja elämän synty ei ole tapahtunut kirjaimellisesti niin kuin Raamattu sanoo. Ellei tätä hyväksytä, usko Luojaan on vaarassa muuttua saduksi. Tai sitten liian paljon Raamatun lukemiseen uhrattua aikaa menee sivuseikkoihin, kun sen luonnontieteellisesti tarkkaa "totuutta" joudutaan epätoivoisesti puolustamaan."
  ---

  On myös syytä muistaa se, että myöskään Puolimatka ei itse ole 6000 vuoden kannalla (vaikka pitääkin ovia myös siihen suuntaan ainakin teoreettisesti auki), vaan tuossakin nimenomaisessa kirjassa puolustaa nimenomaan vanhan maailman mallia, alkuräjähdystä, alkuräjähdysteoriaan liittyviä hienosäätöargumentteja jne. Hän on myös haastatteluissaan tuonut esiin sen, kuinka katsoo 1. Mooseksen kirjan alkulukujen viittaavan huomattavasti pidempiin ajanjaksoihin kuin "päiviin" niin kuin päivät nykyään ymmärretään.

  Omasta mielestäni Sammeli Juntunen on toiminut tämän teeman osalta erinomaisesti. Hän on avannut ja pitänyt yllä keskustelua uskonnonfilosofisista aihepiireistä kirkon sisällä. Eipä Suomen kirkossa kovin monella ole siihen edellytyksiäkään, koska kirkon johtohahmoista hyvin harva ymmärtää luonnontieteellistä keskustelua. Piispa Pihkala (joka on ollut jo vuosia eläkkeellä) lähinnä on lukeutunut tähän ryhmään, joskin hän on käynyt näitä keskusteluja pääasiassa kirkon ulkopuolella, mutta kirkossa on varsin vähän nuorempia pastoreita, jotka kykenisivät julkisesti puhumaan jotain luomisesta ja luonnontieteestä.

  Tuohon seminaariin piti alunperin tulla myös kaksi ateistia, koska koko seminaari lähti alunperin ajatuksesta, että nimenomaan eri näkökantaa edustavat kohtaisivat. Mutta nämä peruivat sittemmin tulonsa aika erikoisin perusteluin. Syyksi toinen (joka oli ateistijärjestön puheenjohtaja, ja allekirjoittanut Puolimatkan kirjoista annetun huuhaa-palkinnon, ja jonka piti tulla puolustamaan huuhaa-palkinnon jakamista nimenomaan näistä kirjoista) ilmoitti sen, ettei ollut aiemmin tutustunut tämän ajatteluun. Huuhaa-palkintoon tämän (ja monen muun) nimi oli kuulemma päätynyt palkittuja kirjoja lukematta ja näkemättä. Jos nämä paikalle myös lupautuneet olisivat tulleet, keskustelu olisi ollut ehkä vähemmän yksimielistä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vestigia terrent.

   Olen saanut kohdata, myös tämän blogin keskusteluissa, virkeitä, tieteelliseen ja filosofiseen pohdintaan kykeneviä uskovia suomalaisia kristittyjä, jotka ovat tutustuneet Puolimatkan ajatuksiin tieteenfilosofiasta ja tahtovat käyttää niitä käytännössä (nimimerkki Petri keskustelussa Puolimatkan hermeneutiikan haaksirikosta).

   Toiset keskustelijat toivat mukaan myös kreationismin ja vein heitä Grand Canyonin reunalle. Kumpikaan ei mitenkään kauhistunut YEC näkemyksistä tästä Jumalan suurteoksesta, vaan keskustelu jatkui yhä oudommille vesille Answers from Genesis maailmasta.

   Poista
  2. Näissä keskusteluissa puolimatkalainen katseli nimenomaan filosofista todellisuutta ja tieteenharjoittamisen perusteita. En saanut häntä tarttumaan konkreettisiin Raamattua, luomista ja Jumalan maailmaa koskevaan tematiikkaan.

   Kreationisti ei häkeltynyt Creation Ministries ja Answers from Genesis väitteistä ollenkaan, vaan oli siellä kuin kala vedessä. Minulle nämä edustavat Jehovan todistajien kaltaista kauhistusta.

   Kristikansan parissa nämä filosofiat ja Reinikaiset menevät autuaasti sekaisin ja jäljet pelottavat päivän kristillisten lehtien keskusteluja katsellessa.

   Poista
  3. Entä sitten? Yhtä lailla kuin Jeesusta ei voi tuomita kaikkien hänen opetuksiaan lukeneiden ajatuksista, tai Lutheria kaikkien luterilaisten tekemisistä, tai vaikkapa Euleria luomansa matematiikan soveltamisesta vaikkapa joukkotuhoaseiden kehitykseen, ei kai Puolimatkankaan tiliin voi laittaa kaikkia hänen kirjojaan lukeneiden ajatuksia.

   Sikäli kun olen Puolimatkan kirjoja lukenut, niistä EI löydy Creation Ministriesin tai Answers from Genesis tms. väitteitä, eikä viitteitä. Hän itse johdattelee lukijoitaan muihin lähteisiin.

   Se on totta, että kristikansan keskuudessa Junkkaalat, Puolimatkat, Pihkalat ja vaikkapa Reinikaiset menevät varmaan sekaisin. Nimimuisti ei ole itsellänikään kauhean hyvää, ja ajattelujen sisältöeroja on esim. lyhyiden lehtijuttujen pohjalta monen varmasti vaikea hahmottaa, etenkin jos ei aihealuetta aktiivisemmin edes seuraa.

   Poista
 2. Tästä löytyy tapahtuman alkuperäinen ohjelma, jolla tapahtumaa aikoinaan mainostettiin (tuo bloginssa siteerattu ohjelma oli se, joka toteutui, ja joka laadittiin sen jälkeen, kun ensin toinen ateistikeskustelija oli perunut tulonsa, kun ei halunnutkaan yleisön edessä puolustaa huuhaa-palkinnon jakamista Puolimatkalle ja joutua vastaamaan asiaan liittyviin kysymyksiin julkisesti, vaikka oli tähän huuhaa-palkinnon jakaneen organisaation edustajana alunperin lupautunut, ja sen seurauksena toinenkin). Mutta tältä tilaisuuden ohjelma näytti alunperin Riikosen, Juntusen ja Itä-Savon kaavailuissa:

  10.00 -10.55 Tapio Puolimatka: Onko tiede kumonnut Jumalan?
  11.00-11.55 Matti Leisola: Miten darvinistinen mekanismi toimii molekyylitasolla?
  12.00-13.00 Maksullinen keittolounas seurakuntatalolla
  13.00 – 13.55 Jussi K. Niemelä: Miksi Tapio Puolimatka sai huuhaa –palkinnon?
  14.00 – 14.55 Virpi Kauko: Puuttuuko lenkkejä?
  15.00-15.30 Maksullinen kahvi ja pulla seurakuntatalolla
  15.30- 16.25 Sammeli Juntunen: Puolimatkan kirjan Usko, tiede ja evoluutio herättämiä ajatuksia.
  16.30-17.30 Yleiskeskustelu (Teuvo V. Riikonen ja Sammeli Juntunen vetävät).

  http://keskustelu.suomi24.fi/node/6876196

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos tästä tiedoista Savonlinnan päivien suunnittelusta ja toteutuksesta!

   Minullekin on tärkeä tietää, että "suuren keskustelun" tarkoitus oli tarjota kaikille avoin forum Puolimatkan kirjan arvostelijoille ja puolustajille, kirjoittajalle itselleen myös. Siis asiallinen ja hyvä vastaveto huuhaa-palkinnolle.

   Blogissani oleva vakava tiedonpuutteestani johtuva puutos on näin tullut huomioitua ja asia täydennettyä.

   Poista
 3. Voisi vielä todeta, että Puolimatka ihan oikeasti on 2000-luvun luetuin uskonnonfilosofiasta kirjoittanut suomalainen ainakin yliopistoväen parissa. Ovatpa hänen kirjojensa painosmäärätkin melko huikeita ja ainutlaatuisia uskonnonfilosofian saralla Suomessa, vaikka kirjat ovat tiiliskiven paksuisia. Aloituspainoksena taitaa nykyisin olla hänen kirjoissaan peräti 3000 (mikä on eri kertaluokkaa moneen muuhun teologiseen kirjaan verrattuna), minkä jälkeen aloitetaan lisäpainosten painaminen, joita Puolimatkan kirjoista on myös jouduttu painattamaan kovan kysynnän vuoksi.

  Näin muutaman vuoden perspektiivillä jo katsottaessa alkaa näyttää siltä, että saattaa jopa pitää paikkansa, että Puolimatkan kirjat ovat olleet vaikutuksiltaan merkittävimpiä teologisia opuksia aikoihin Suomessa. Vastaavaa keskustelua ja lukijamäärää ei ole saanut vuosikymmeniin aikaan yksikään teologi vastaavassa kirjallisuuslajissa. Eikä Puolimatka ole saanut aikaan vain keskustelua, vaan myös keskustelun ja ajattelun muuttumista.

  Ei varmaan evoluution osalta (hänen kirjoistaan kasvotusten keskustellessani en ole ikinä edes päätynyt evoluutiokeskusteluihin, vaan keskustelua on syntynyt mm. juuri tieteenhistorian osalta, josta Puolimatka on ainakin suomalaisittain avannut aivan uudenlaisia, kiinnostavia näkökulmia, joista Suomessa oli sitä ennen vaiettu), mutta puhe ja ymmärrys tieteenhistoriasta ja osin myös tieteenfilosofiasta on muuttunut ainakin hengellisissä piireissä näiden kirjojen myötä. Mielestäni kuitenkin pääasiassa parempaan suuntaan, vaikka ylilyöntejäkin joskus on.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nämä ovat tärkeitä tosiasioita Puolimatkan Usko, tiede ... kirjojen myyntimenestyksestä ja vaikutuksesta suomalaiseen teologisen ja uskonnonfilosofisen keskustelun ilmapiiriin.

   Poista