torstai 10. toukokuuta 2012

Bakteerimoottori ja professori Matti Leisola

Bakteerimoottorin kaavio

Matti Leisola on bioprosessitekniikan professori Teknillisessä korkeakoulussa. Kristillisissä - ja vapaa-ajattelijoiden - piireissä tunnettu opettaja ja keskustelija. Leisolan lempiaiheita on bakteerimoottori, joka onkin erinomainen esimerkki Jumalan suurten luomistekojen ihmeellisyydestä.

Professori Leisola sanoo kehitysopin näkemysten edustajille, ettei darwinistinen teoria luonnonvalinnasta mitenkään voi selittää bakteerimoottorin tai muiden monimutkaisten organismien syntyä (bio-complexity). Klassisen evolutiion sijasta hän edustaa älykkään suunnittelun ajatuksia, joista on paljon tietoa ja keskustelua myös suomalaisilla Intelligent Design sivuilla.

Mitä eetiikkaan (sic!) tulee, yksi Suomen johtavista suunnitteluteorian kannattajista ja evoluutiokriitikoista, bioprosessitekniikan professori Matti Leisola, joka siis työkseen muuttelee eliöiden perimää, kirjoittaa kirjassa Bioprosessitekniikka, että bioeettisillä pohdinnoilta putoaa pohja pois materialistisen evolutionismin alla. Tämä siksi, että ilman kristillistä maailmankuvaa ihmisen ja luonnon arvoa on vaikea perustella.
ID sivut


Bakteerimoottorin kuvausta - Leisola
Suolistossa elävää kolibakteeria (Escherichia coli) liikuttaa kuusi pientä sähkömoottoria, joita mahtuisi jonoon 30.000 kappaletta millimetrin matkalle. Kukin moottori koostuu viidestä toimivasta perusosasta. Siima vastaa laivan potkuria. Sen pyöriminen synnyttää bakteeria liikuttavan työntövoiman. Siima liittyy kulmakappaleen avulla pyörimisakseliin, jota laakeri pitää paikallaan solukalvossa ja bakteerin seinässä. Rotaatioakseli ja siima pyörivät vetoproteiinin avulla.

Vaikka bakteerin moottoria on tutkittu molekyylitasolla intensiivisesti, biokemistit eivät vielä ole saaneet selville sen toiminnan kaikkia yksityiskohtia. Moottoria pyörittää solukalvon yli vaikuttava 0,2 voltin protonigradientti. Pyörimisnopeus on maksimissaan 54 000 kierrosta minuutissa. Moottoreiden voimalla bakteeri liikkuu jopa 65 kertaa itsensä mittaisen matkan sekunnissa. Tämä vastaa ihmisen uintinopeutta 400 km/h. Moottorin kytkin voi tarvittaessa muuttaa moottorin pyörimissuuntaa, jos bakteerin suunnistusjärjestelmä antaa tarvittavan signaalin.

Evoluutioteorian mukaan on joskus täytynyt olla olemassa bakteeri, jolla ei vielä ollut sähkömoottoria ja siihen liittyvää ohjausjärjestelmää. Millä todennäköisyydellä bakteerimoottori syntyisi evoluutioteorian olettaman mekanismin kautta? Moottori tarvitsee ainakin jokaisen viidestä edellä mainitusta perusosasta. Jos yksikin näistä perusosista puuttuisi, ei syntynyt rakenne kykenisi toimimaan bakteerin moottorina eikä keskeneräisen moottorin osia tuottava bakteeri selviäisi hengissä. Se ei siis olisi enää käytettävissä tulevassa evoluutioprosessissa. Molekyylibiologisesti ei ole perusteltua olettaa, että vain nämä viisi osaa kykenisivät edes epätäydellisesti hoitamaan tehtävän, johon nykyisin tarvitaan yli 40 proteiinia. Näitä proteiineja ja niihin liittyviä säätelyelementtejä koodaaviin geeneihin kuuluu yli 60 000 emäsparia eli geneettisen kielen koodimerkkiä.
Leisola 2001


Evoluutioteoria ontuu selitysmallina - Leisola
Todennäköisyys sille, että toivotut 28 mutaatiota olisivat joskus esiintyneet jossain maapallon historian 10 46 bakteerista on 10 -140 * 10 46 = 10 -94 . Käytännössä näin epätodennäköistä tapahtumaa voidaan pitää mahdottomana. Todellisuus on yksinkertaista laskelmaamme hieman monimutkaisempi.

Evoluutioteoriaa suosivissa lähtö-olettamuksissa jätimme puutteellisten tietojen vuoksi huomioimatta esimerkiksi geneettisen ajautumisen, epätäydellisten moottorin osien periytymisen sekä periytyviin osiin kohdistuvat valintatapahtumat ja haitalliset mutaatiot. Näistä epävarmuustekijöistä huolimatta laskelma osoittaa, että toimivan bakteerimoottorin syntyminen evoluutiomekanismeilla sattuman ja valinnan kautta on hyvin epäuskottava tapahtuma.

Makroevoluution mekanismia ei siis tunneta.

Sattuma vaikuttaa aivan toiseen suuntaan eli tuhoavasti.

Yersinia pestis on läheistä sukua kolibakteerille. Se on ruttoa aiheuttava bakteeri. Sitä on aina pidetty liikuntakyvyttömänä. Geenitutkimus on osoittanut, että sillä on kaikki sähkömoottorin rakentamiseen tarvittavat geenit. Sen säätelygeenissä on tapahtunut yksi pistemutaatio. Tämä yksi virhe on tehnyt bakteerista liikuntakyvyttömän ja sen kaikista moottoriin liittyvistä geeneistä hyödyttömiä. Hyödyttömiksi tulleisiin geeneihin voi ilmestyä lisää sattumanvaraisia mutaatiota, koska valinta ei enää karsi virheitä pois. Yersinian moottirigeeneistä löytyykin kaksi muuta virhettä.

Evoluutio edellyttää uutta synnyttävää hitaasti etenevää prosessia. Kokemus osoittaa päinvastaisen prosessin olemassaolon - informaatiota menetetään sattumanvaraisissa mutaatioissa.
Leisola 2001

2 kommenttia:

  1. Lenskin bakteeri kokkeet osoittavat että informaatio oli lisääntynyt kun oli tullut kaksi mutaatiota ja bakteeri kykeni syömään sen toisenkin ravinnon

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. siis Lenskin bakteerikokeissa bakteereihin tuli kaksi voimassa olevaa mutaatiota ja sillai bakteeri pystyivät syömään sitraatinkin glukoosin kanssa ja lisääntyivät valtavasti, mutaatio anto infoormaatiota näille bakteereilla koska muuten ne ei olisi osanneet nälissään syödä sitraattiakin

      Poista