lauantai 19. toukokuuta 2012

Tapio Tiihonen - kaikki tiet vievät Roomaan

Neljätoista vuotta on pitkä aika ihmisen elämässä, ja näin perusteellinen perehtyminen Kannaksen ratkaisutaisteluihin kesällä 1944 kertoo paljon myös sitkeästä tutkijasta, Tapio Tiihosesta. Hän on perusteellinen - yhtään kiveä ei jätetty kääntämättä, yhtään dokumenttia joka vain käsille saatiin ei jätetty arvioimatta. Mutta Tiihonen on ilmeisesti myös hyvin omapäinen ja oman näkemyksensä valtaama tutkija, koska työssä käytetty terminologia ja metoditkin näyttävät poikkeavan suomalaisesta sotahistorian perinteestä. Tämä vaatii rohkeutta ja itseluottamusta ja sillä on myös hintansa.

Miten käytännössä ammattitason historiantutkija tulee toimeen aikamme Suomessa? Millainen työura on mahdollinen sotatieteen alaan kuuluvan väitöskirjan valmistumisen jälkeen?

Akateemisen maailman edustajia oli väitöstilaisuudessa Helsingin yliopistossa 25.9.1999 sekä yliopiston puolelta että Maanpuolustuskorkeakoulusta. Työn tutki kaksi vastaväittäjää, dosentti Martti Turtola Helsingin yliopistosta sekä FT Vesa Tynkkynen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Kustoksena oli Suomen ja Skandinavian historian dosentti Seppo Aalto.


Akateeminen tutkijan ura tai opettaja?
Väitellyt tohtori voisi periaatteessa saada työpaikan yliopistosta, tässä tapauksessa esimerkiksi Aalto yliopistosta tai Maanpuolustuskorkeakoulusta, tutkimustehtävissä tai opettajana. Mutta kiinteät vakanssit ovat nyky-Suomessa kiven alla eikä kenenkään ole helppo saada jalkaansa ovenväliin aikamme ankarassa kilpailussa rahoituksesta ja työpaikoista.

Ainakin näin pintapuolinen haku näyttäisi viittaavan siihen, että tohtori Tiihonen ei jatkanut akateemista uraa yliopistossa.


Vapaa kirjailija
Työstettyään valtavan urakkansa Kannaksen suurhyökkäyksen selvittelyssä ja julkaistuaan aiheeseen liittyviä kirjoja, Tiihonen näyttää jättävän sotahistorian ja myös tutkimusaiheina pienen Suomemme kuviot.

Tiihonen käynnistää henkilökohtaisen projektinsa, joka on huomattavasti suurempi ja kansainvälisesti merkittävämpi kuin kysymys Suomen kansan säilymisestä itsenäisenä... tai ylipäätään säilymisenä. Vapaana kirjailijana Tiihonen kääntää huomionsa antiikin Rooman viimeisiin vaiheisiin ja imperiumin kukistumisen jälkeiseen historiaan käy työhön Karjalan kannaksen sotahistoriassa näkyvään perusteelliseen tapaansa.

Pienen ja maantieteellisesti tarkoin rajatun tutkimuskohteen sijasta tri Tiihosen aiheena on nyt maailmoja syleilevä länsimaisen sivilisaation murros ja ensimmäisen vuosituhannen Eurooppa.

Ensimmäinen osa suurta kirjaprojektia julkaistaan vuonna 2007 ja kirjoittaminen jatkuu aktiivisesti edelleen vuonna 2012.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti