sunnuntai 20. toukokuuta 2012

Jumalallisen tutkimus ja Tapio Puolimatka


Professori Tapio Puolimatka heittää Usko/tiede kirjoillaan synkän, suorastaan pelottavan varjon sekä Jumalan Sanan että Jumalan luomistöiden tutkimuksen ylle.

Puolimatkan kirjat uskosta ja tiedosta sisältävät paljon tärkeää asiaa, mutta lopputoloksena ne entisestään vahvistavat suomalaisten Jumalan lasten perinteistä kielteistä ja suorastaan pelokasta asennoitumista asiallista tietoa kohtaan. Näin ne luovat ilmapiiriä, joka vahvistaa pakenemista sellaisen pseudo-tieteen turviin, jota amerikkalainen ja australialainen fundamentalistinen kreationismi niin mielellään kautta maailman markkinoi ja josta www.luominen.fi on niin räikeä esimerkki.

Täsmennettynä tarkoitan sitä tapaa, jolla Puolimatka uskonsa puolustamisen nimissä hyökkää sekä Raamatun tieteellistä tutkimusta (Vanhan ja Uuden testamentin eksegetiikka) että luonnontieteellistä tutkimusta (naturalismia) vastaan vaatien niihin perustavaa metodologista muutosta ja yliluonnollisen (supernaturalistisen) huomiointia. Olen käsittänyt hänen viestinsä niin, että voidaksemme nähdä asiat oikein tieteenkin maailmassa, meillä tulee olla yliluonnollisen todellisuuden käsittävän uskon silmälasit. Ilman niitä, Raamatun ja luonnon tutkimukset synnyttävät epäuskoa Jumalaa ja Hänen ainoaa Poikaansa kohtaan.


Yleinen ilmoitus
Toisin kuin Tapio Puolimatka antaa ymmärtää, Jumalan yleinen ilmoitus luonnossa on kaikkien ihmisten käsitettävissä, kirkasta ja ihanaa ilmoitusta Jumalan suuruudesta ja majesteettisuudesta.

Kielitaitoni ei riitä ylistämään Jumalan suuruutta luonnossa, sellaisena kuin se näkyy arjen todellisuudessa, jokaisen ihmisen tutkittavana mahdollisuuksiensa ja edellytystensä mukaan iästä, sukupuolesta, rodusta, kielestä, kulttuurista, uskonnosta riippumatta.

Sukupolvesta toiseen ihmiskunta yhä uudelleen kohtaa Jumalan valtavia ihmeitä, Hänen ajattelunsa käsittämätöntä syvyyttä ja neroutta, matetaattista lahjakkuutta ja kekseliäisyyttä, luomisen iloa ja kauneuden ja tarkoituksenmukaisuuden kohtaamista mitä hämmästyttävimmissä elämän ja materian verkostoissa kiven kiertokulusta sokerin aineenvaihduntaan.


Ihmisen sydämen pimeys
Jumalan ilmoitus luonnossa on kirkasta, selkeää, vastaansanomatonta ja niin väkevää, etteivät he voi millään itseään puolustaa.

Sillä ihminen ei tahdo Jumalaa Jumalan kunnioittaa, vaikka kaikkialla näkee ja ymmärtää saamillaan älyn ja tietoisuuden lahjoilla Jumalan töiden suuruuden.

Ihminen turhistuu sydämessään ja alkaa palvoa kaikenlaista luotua ja myös omaa itseään ja ihmisyyttään ainoan todellisen Jumalan, Raamatussa itsenssä erityisesti ilmoittavan Israelin Jumalan sijasta.

Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa.


Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä.


Onhan Jumala ilmaissut sen heille.

Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan.

Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
Room 1:18-21 KR 1992


Tehdään me toisin!
Kunnioitetaan ja kiitetään Jumalaa, Luojaa, tutkimalla Hänen tekojaan totuudellisesti, totuudessa, ilman mitään silmälaseja, sellaisina kuin ne ovat.

Jumala on näet ilmaissut itsensä luomilleen ihmisille teoissaan.

Tätä kutusmme yleiseksi ilmoitukseksi.

Se on kirkasta, puhdasta, valloittavaa, haastavaa, tuoretta joka aamu, tutkijan uran luomiseen mitä rikkainta aineistoa!

Ei sotketa sitä ihmisjärjen pimeillä määritelmillä ja suurimpienkin ajattelijoiden mitättömyydellä, annetaan kaikkivaltaiaan Jumalan äänen raikua luonnossa, meressä, tuulessa, pilvissä, tähtitarhoissa, maailmankaikkeudessa ja soittaa meille taivaallista sinfoniaa, josta tulee häälaulua kun Jumalan erityinen ilmoitus Jumalan Sanassa kuuluu kaikkialla maailmassa - kaiken tämän tehnyt Jumala rakastaa sinua henkilökohtaisesti ja tahtoo sinut aivan omakseen. Tule Jeesuksen luo!Totuus
Sekä Jumalan yleistä että erityistä ilmoitusta saa ihminen tutkia kaikilla menetelmillä, mitä vain keksii ja käyttöönsä saa, vapaasti, iloiten, peläten, rohkeasti, epäuskoisesti, miten vain. Sillä tieteenfilosofialla tai tällä, sitä tutkijaa ja koulukuntaa seuraten tai tätä.

Näin on ollut ja näin on aina oleva, kamelikaravaani jatkaa matkaansa, Jumalan valtakunta seisoo, Jumalan Sana kestää vahvana, aikojen loppuun asti.

Pois tieltä kaikki ihmisten "uskon suojarakennelmat" ja "uskon tieteenfilosofiat" - annetaan raa'an tieteen tuulen puhaltaa vapaasti, vaikka välillä myrskyääkin ja kaikki näyttää olevan hukassa.

Ainoa mikä kaiken tämän on kestänyt ja kestää on totuus.

Ja vain yksi ihminen on sanonut "Minä olen totuus"

Hän todella ansaitsee sen, että tahdomme Hänen todistajinaan olla totuudellisia elämässä ja opetuksessa sekä siihen nähden, mikä on maallista, että siihen nähden, mikä on taivaallista.

9 kommenttia:

 1. "Toisin kuin Tapio Puolimatka antaa ymmärtää, Jumalan yleinen ilmoitus luonnossa on kaikkien ihmisten käsitettävissä, kirkasta ja ihanaa ilmoitusta Jumalan suuruudesta ja majesteettisuudesta."

  Tämä on tosiaan ehkä yksi keskeisimpiä taustakysymyksiä, johon tuo kirja liittyy. Mikä on yleinen ilmoitus, ja mitä se kertoo?

  Puolimatkan kirja on ensisijaisesti vastaus ateismi-keskusteluun, jossa ateistit ovat esittäneet tieteen (ja etenkin evoluutiobiologian) osoittaneen Jumalan tarpeettomaksi, ja tehneet tämän olemassaolon äärimmäisen epätodennäköiseksi tai mahdottomaksi. Mutta kieltämättä Puolimatkan kirja taitaa olla reaktio myös ns. luonnollisen teologian aikoinaan kohtaamaan ongelmaan, jonka takia se melkein kuoli 1800-luvun lopussa.

  Luonnollisen teologian ongelmaksi muodostui se, että yleinen ilmoitus ei vaikuttanut olevankaan kaikkien ihmisten nähtävissä, saati kirkasta. Tieteen kehitys jotenkin epäsuorasti oli tehnyt monien mielestä yleiseen ilmoitukseen viittaamisesta epäsuotavaa, ja epätoivottavaa.

  Puolimatka samaan aikaan puolustaa sekä yleistä ilmoitusta, ja sitä että erityistä ilmoitusta ilmankin olisi syytä pitää Jumalan reaalisuutta todellisena, että myös vaatimusta että erityistä ilmoitusta tuntematta ei voi muutakaan maailmaa ymmärtää oikein. Jälkimmäisen asian kohdalla olen hänen kanssaan vähän eri linjoilla.

  En Puolimatkan kirjan heittäneen kovin synkkiä varjoja luonnontieteellisen tutkimuksen ylle, vaan päinvastoin jopa kannustavan yhä useampia kristittyjä luonnontieteiden pariin. Puolimatkan keskeinen teesihän on siinä, että luonnontieteet syntyivät kristillisessä ympäristössä, ja että ne yhä tukeutuvat keskeisellä tavalla tähän kristilliseen perintöön, ja että luonnontieteet juurikin ovat tapa tutkia Jumalan luomistöitä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Itse asiassa esitän vielä lopuksi haasteen. Pyytäisin sinua nimeämään 5 suomalaista teosta eri kirjoittajilta viimeisen 20 vuoden sisältä, joissa on laajamittaisesti ja selkeästi puolustettu yleisen ilmoituksen reaalisuutta (eli ei vain yhdessä sivulauseessa, vaan edes vähän laajemmin). Ykreationistiseksi tulkitsemaasi teosta ei saa tässä haasteessa kuitenkaan nimetä. Ei myöskään Puolimatkan kirjoja.

   Itse en kyennyt niin montaa teosta äkkiseltään keksimään ja nimeämään. Se kertoo ehkä omaa kieltään joko omasta lukemattomuudestani tai huonosta muististani, tai sitten siitä, miten harvassa yleisen ilmoituksen ajatuksen julkiset puolustajat nykysuomessa ovat.

   Nykyään valtavirta-ajatus tuntuu kirkon sisälläkin olevan se, että luonto ei puhu Luojastaan, ellei ihminen ole jo valmiiksi Luojaan uskova, vaikka Roomalaiskirje toisin väittääkin.

   Poista
  2. huomaatko kuinka tässä professori Puolimatkan kirjan arvoa korostaessasi ajat ohi juuri tärkeimmän asian ... kristillinen tiede. Tämä on - yllättävää kyllä - se varjo, joka on niin tappava.

   Poista
 2. suomalaista keskustelua en pysty analysoimaan, sorry! Uskon, että sinun näkemyksesi "miten harvassa yleisen ilmoituksen ajatuksen julkiset puolustajat nykysuomessa ovat" pitää kyllä paikkansa.

  "Nykyään valtavirta-ajatus tuntuu kirkon sisälläkin olevan se, että luonto ei puhu Luojastaan, ellei ihminen ole jo valmiiksi Luojaan uskova, vaikka Roomalaiskirje toisin väittääkin."

  Tämä ajatus on epäilemättä "erityistä ilmoitusta" "yleisestä ilmoituksesta" kuten Niilo Räsänen STI luennossaan 2005 hyvin totesi. Kirjoitan tästä isosta aiheesta vielä lisää tähän blogiin.

  VastaaPoista
 3. Mikko, oletko sinä todellakin lukenut Puolimatkan kirjan?

  Se, että olet niputtanut hänen samaan ryhmään Reinikaisen kanssa antaa luvan epäillä, että tutustumisesi on jäännyt kovin pinnalliseksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Niputtaminen" on totta, kirjoitan troikasta Leisola-Reinikainen-Puolimatka.

   Mutta en siinä mielessä, että he samalla tavalla tahtovat puolustaa Raamattua evoluutiota vastaan.

   Professori Puolimatka lähtee aivan toisesta näkökulmasta analysoiden aikamme tieteenfilosofisia lähtökohtia. Hän käyttää termejä "ateistinen naturalismi" ja moderni tiede, joka ottaa huomioon "supranaturalismin".

   Tämä on äärimmäisen vaarallinen linja kun tahdotaan puolustaa pyhää Raamattua. Ajatus siitä, että tiede on muuttumassa ja alkaa ottaa humioon - tai ainakin tulisi ottaa huomioon - yliluonnolliset tekijät.

   Vaarallisempi kuin Reinikaisen Raamattu-fundamentalismi, jonka älyttömyys dinosaurusten kohdalla on niin ilmeistä kaikille, jotka niistä jotain tietävät.

   Professori Leisolalla on valtavasti annettavaa biokompleksisuuden, todennäköisyyksien ja biologian valtavien löytöjen kertojana, jotka omalla voimallaan puhuttelevat.

   Mutta hän sotkee täysin kritiikittömästi mukaan kreationismin vääriä dinareita ja on arvovallallaan suosittellut esim Kimmo Pälikön kirjoja.

   "Niputan" siinä mielessä, että kaikilla on yhteinen tavoite, suojella Raamatun arvovaltaa ja kristillistä uskoa ja torjua hyökkäyksiä sitä vastaan.

   Puolimatkan kolmen kirjan sarja toimii tässä tieteenfilosofian alueella, ja on siis aivan erilainen kuin Reinikaisen lähestymistapa.

   Poista
 4. "Tämä on äärimmäisen vaarallinen linja kun tahdotaan puolustaa pyhää Raamattua. Ajatus siitä, että tiede on muuttumassa ja alkaa ottaa humioon - tai ainakin tulisi ottaa huomioon - yliluonnolliset tekijät"

  Tunnut ymmärtävän, että Puolimatka ajaisi jonkinmoista supranauralistista kristillistä tiedekäsitystä on ihan höpö höpöä. Pikemminkin hän pyrkii mm. osoittamaan yllättäviä yhtymäkohtia kristillisen ajattelun ja kokeellisen tieteen kehittymisen välillä (seurailee mm. Oxfordin professorin Harrisonin ajatuksia), naturalistisen maailmankatsomuksia vaikutuksia siihen minkalaisia maailmankatsomuksellisia tulkintoja tieteen tuloksista tehdään ja miten esim eksegeettisessä tutkimuksessa naturalistisen alkuolettamukset rajoittavat minkalaisia tuloksia siitä voidaan saada.

  Kun et viitsi tutustua Puolimatkan ajatteluun tutustu edes Harrison ajatteluun :http://publicchristianity.org/library/the-christian-origins-of-modern-science#.UMurtHdyyuI
  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. eikö kommenttisi ole sisäisesti ristiriitainen?

   "...naturalistisen maailmankatsomuksia vaikutuksia siihen minkalaisia maailmankatsomuksellisia tulkintoja tieteen tuloksista tehdään ja miten esim eksegeettisessä tutkimuksessa naturalistisen alkuolettamukset rajoittavat minkalaisia tuloksia siitä voidaan saada."

   miten siis Puolimatka ehdottaa tämän ratkaistavaksi - luovutaan "naturalistisista alkuolettamuksista".

   eli?

   ...
   toki myönnän ilmanmuuta, että jos lähdetään siitä, ettei Jumala herätä kuolleita, niin ylösnousemuskertomukset on pakko selittää jotenkin muuten.

   olen koettanut itse antaa esimerkkiä luonnontieteestä, kambrikauden ja devonikauden elämänhistoriaa tarkastelemalla, kristittynä, ilman "ateistisia oletuksia" ja yrittämättä tuoda Jumalaa kuvaan havaintojen selittäjänä.

   siis pitää armon ja luonnon erillään.

   Poista
  2. en toki ole ainoa kyselijä...

   "Niemelä penää moneen otteeseen Puolimatkalta vastausta metodikysymykseen, eli minkälainen olisi tällainen supranaturalistinen metodi tieteessä Hän ei koe, että Puolimatka vastaa siihen.

   Puolimatka vastaa, että 1500-1700 lukujen tieteellisessä vallankumouksessa tieteen metodit kehittyivät supranaturalistiselta pohjalta siinä mielessä, että tuolloiset merkittävät tiedemiehet olivat kristittyjä ja kristillinen maailmankuva inspiroi heitä siihen. Esim. se että Jumala on luomakunnastaan erillinen ja riippumaton pakotti siihen, että luontoa on tutkittava kokeellisin menetelmin, eikä voida nojata ihmisen ajatteluun tai ideamaailmaan, joka sitoi antiikin kreikan tieteentekemistä.

   Ymmärränkö oikein, että Puolimatkan vastaus on, että nykyisessä tieteessä pääosa metodeista ovat supranaturalismin innoittamia, mutta tämä vastaus ei kelpaa Niemelälle? Onko Niemelän reaktio sellainen, että hän jo lähtöoletuksissaan rajaa pois supranaturalismin keskustelusta ja inttää, että mikä onkaan nyt se metodi?"
   Usko ja elämä net. arkisto
   http://uskojaelama.net/arkisto/index.php?topic=2631.105;wap2

   Poista