sunnuntai 17. maaliskuuta 2013

Jos ei kirkossa niin kirkon vieressä...

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta perustettiin Lahdessa Marianpäivän aattona 16.3.2013.

Historiallisen tapahtuman taustalla on tietenkin vuoden 1986 kirkolliskokouksen naispappeus äänestyksessä hyväksytty omantunnon klausuuli.

Sen myöhempään käsittelyyn liittyvä piispainkokouksen pöytäkirja helmikuun 14. 2006 on vapaasti luettavissa verkossa.
2. nimetä työryhmän puheenjohtajaksi piispa Mikko Heikan ja jäseniksi tutkija Maarit Hytösen, kouluttaja Pekka Alajan, apulaistoiminnanjohtaja Stina Lindgårdin, palkkauslakimies Timo von Boehmin, kirkkoherra Jaana Marjasen sekä kirkkoherra Keijo Rainerman. Työryhmä voi kuulla muita asiantuntijoita. Työryhmä voi kutsua itselleen sihteerin.

Työryhmä kutsui sihteerikseen piispainkokouksen sihteeri, dosentti Kalervo Salon. Työryhmä on hyödyntänyt TM Paula Närhen tutkimustyötä, joka on julkaistu erikseen. Tutkimustyö jakautui kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin kyselykaavake tuomiokapituleille, lääninrovasteille ja työyhteisökehittäjille. Tutkimuksessa kartoitettiin erityisesti naispappeudesta aiheutuneiden ongelmien laajuutta seurakunnissa. Tutkimuksen toisessa vaiheessa perehdyttiin teemahaastattelun avulla niiden seurakuntien tilanteeseen, joissa naispappeus aiheutti ongelmia.
Piispainkokous 14/02/2006
Tunnetusti tuosta päädyttiin sitten ytimekkääseen
SAKKOJA TAI KORKEINTAAN VUOSI VANKEUTTA


Jos ei kirkossa niin kirkon vieressä... 
Tämä on Jumalan opettaman vanhuksen suusta kuultu viisaus, jota nyt eräät Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit, teologit ja muut työntekijät tahtovat noudattaa.

Rakkaus kirkkoon on syvä, halu palvella, uhrautua, tehdä sydämen riemulla töitä Kristuksen kirkon rintamissa on suuri.

Vaan nyt on ovi kirkkoon kiinni.

He eivät halua erota siitä kirkosta, jonka todellista ydintä he kokevat edustavansa. Mutta kun ei kirkossa, niin sitten kirkon vieressä.


Piispoille neuvo!
Olisihan se jokseenkin törkeää, jos ulkosuomalainen papin pallero alkaisi piispoja neuvomaan.

Mutta neuvo tulee viisaalta vanhukselta aikojen takaa, neuvo sallia näiden jääräpäiden palvella Kristusta edes kirkon vierellä, piiskaamatta heitä sieltäkin vielä kauas pois.
27 Apostolit tuotiin neuvoston eteen, ja ylipappi alkoi kuulustella heitä. 28 Hän sanoi: "Me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä. Mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne ja te yritätte panna sen miehen kuoleman meidän syyksemme." 29 Tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat: "Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. 30 Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja murhasitte. 31 Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen Ruhtinaaksi ja Pelastajaksi johdattaakseen Israelin kääntymykseen ja antaakseen sille synnit anteeksi. 32 Me olemme kaiken tämän todistajat -- samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat."

33 Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja aikoivat tappaa heidät. 34  Silloin nousi neuvoston keskeltä eräs fariseus*, Gamaliel-niminen lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa. Hän käski viedä miehet hetkeksi ulos 35 ja sanoi sitten: "Israelilaiset, harkitkaa tarkoin, ennen kuin teette mitään näille miehille. 36 Ennen meidän päiviämme esiintyi Teudas. Hän väitti jokin olevansa ja saikin mukaansa neljäsataa miestä, mutta hänet tapettiin ja koko hänen kannattajajoukkonsa hävisi jäljettömiin. 37 Hänen jälkeensä esiintyi verollepanon aikoihin Juudas Galilealainen. Myös Juudas houkutteli kansaa puolelleen, mutta hänkin sai surmansa ja koko hänen kannattajajoukkonsa joutui hajalle. 38 Siksi annan teille nyt tämän neuvon: jättäkää nämä miehet rauhaan, antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään. 39 Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne! Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan?"

Gamalielin puhe saavutti vastakaikua. 40 Neuvosto kutsui apostolit sisään, ruoskitti heidät ja kielsi heitä puhumasta Jeesuksen nimessä, mutta päästi heidät vapaaksi. 41 Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä.
Apostolien tekojen viidennestä luvusta KR 1992 mukaan
Rabbi Gamaliel Vanhemman neuvo on hyvä, suorastaan erinomainen ja senmukaisia vaihtoehtoja kyllä löytyy suhtautumisessa nyt perustettuun Lähetyshiippakuntaan.

Jos vain hyvää tahtoa löytyy.

Työtä kyllä piisaa Herran elovainioilla Suomessa, työmiehistä meinaa olla pulaa


Rukous

Ilmoita, Herra, sun kunnias, voimas,
tulla jo sun valtakuntasi suo.
Johdata kansamme armosi tuntoon,
sun pyhä pelkosi mielihin luo.
Siunaustas me nyt pyydämme sulta,
anna sä meille sun Henkesi tulta.

Työs ala, Herra, ja päätä se itse,
vaivatut sielumme virvoittaen.
Hengelläs saata sä kaikille julki
sun valtakuntasi voimallinen.
Muista, oi Jeesus, ja armahda meitä,
ethän sä syntistä luotasi heitä.

Uskossa heikkoja, auta sä, Jeesus,
turvassa turvaton luonasi on,
taas olet antanut autuuden päivän,
sun sanas vielä on muuttumaton.
Hengelläs virvoita, Jeesus, sä meitä,
ansios vaatteella riisutut peitä.

Meitä kun polttavi auringon helle,
murhe ja kiusat kun ahdistavat,
vaivamme kaikki on tuttuja sulle,
sun sanas, armosi lohduttavat.
Kun vihamiehemme raivo on suurin,
lyödä ne kaikki sä voit perinjuurin.

Siionin muurit ei sortua saata,
kun peruskallio Jeesus on sen.
Rynnätä saavat nyt helvetin joukot,
sen apu Herra on voimallinen.
Vahvista, Herra, sä taistelijoita,
luopunehet sinä laumaasi voita.

Virsi 173
Halullisten sieluin hengelliset laulut 1790. 
Uud. Wilhelmi Malmivaara 1893, komitea 1937. 
Virsikirjaan 1938.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti