sunnuntai 31. maaliskuuta 2013

Kristus nousi kuolleista!

Kristus nousi kuolleista
Kuolemalla kuoleman voitti ja
Haudoissa oleville elämän antoi


Mutta ychten Sabbathin peiuen sangen warhan/ tulit he Haudhan tyge/ ia cannoit ne hyuenhaijuliset yrttit/ iotca he olit walmistanut/ ia mwtomat heiden cansans.

Nin he leusit Kiuen poiswieritettyn Haudalta/ ia he sisellemenit/ ia eiuet leunyt HERRAN Iesusen Rumista.

Ja se tapactui/ quin he sijte epälit/ Catzo/ nin seisoit caxi Mieste heiden tykenens kijlteueisis waatteis. Nin he peliestyit/ ia heiden Casuons mahan pein löit.

Nin sanoit he heille/ Mixi te etzitte sitä Eleuete Coollutten sekan? Ei hen ole tälle/ Mutta hen ylesnousi. Muistakat quinga hen teille sanoi/ coska hen wiele Galileas oli/ sanoden/ Ette Inhimisen Poian piti ylenannettaman Synneisten Inhimisten käsijn/ ia Ristinnaulitta/ ia colmandena peiuen ylesnousema'.

Ja he muistit henen Sanans päle.

Ja he iellenspalasit Haudhalda/ ia ilmoitit caiki nämet nijlle Yhdelletoistakymenelle/ ia caikille muille. Ja ne olit Maria Magdalena/ ia Johanna/ ia Maria Jacobi/ ia mudh heiden cansans/ iotca nämet Apostolille sanoit.

Ja heidhen sanans näwuyit heille/ ninquin Houraus/ ia eiuet he heite wskonet.

Nin Petari ylesnousi/ ia iooxi Haudhalle/ ia siselcurkisti/ ia näki waiwoin Linawaattet panduna/ ia poismeni/ ia site itzellens imechtelit/ quinga se tapactanut oli.

Luukas 24:1-12 
Mikael Agricola käännös 1548

Ortodoksi munkit laulavat (youTube) 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti