maanantai 3. marraskuuta 2014

Miafysiitit


Veljesten sopu

Teologi Tomi Karttunen julkaisee todella iloisen uutisen anglikaanikirkon ja "idän ortodoksien" - kautta aikojen monofysitisteiksi leimattujen - välisestä yhteisestä julkilausumasta Kristuksen persoonasta, joka annettiin Kairossa 13-17. 2014.
Yhteisessä julkilausumassa todetaan yhteisesti - vuoden 433 uudelleen yhdistymisen kirjan pohjalta - mm. näin: "Me tunnustamme, että Herramme, Jumalamme ja Pelastajamme Jeesus Kristus on Jumalan ainosyntyinen Poika, joka inkarnoitui ja tuli ihmiseksi ajan täytyttyä meidän ja meidän pelastuksemme vuoksi. Me uskommme Jumalaan Poikaan ihmiseksi tulleeseen, täydelliseksi jumaluudessaan ja täydelliseen ihmisyydessään, samaa olemusta kuin Isä jumaluutensa puolesta ja samaa olemusta meidän kanssamme ihmisyytensä mukaan, kaksi luonto ovat yhtyneet. Tästä syystä me tunnustamme yhden Kristuksen, yhden Pojan ja yhden Herran."

Lisäksi todetaan, että torjutaan loukkaavana epäasianmukainen termi "monofysiitti" ja että "anglikaanit, yhdessä laajemman ekumenian kanssa, käyttävät asianmukaista termiä 'miafysiitti' viitatakseen orientaalisten ortodoksien perheen Kyrillosta seuraavaan opetukseen, ja lisäksi kutsuvat jokaista näistä kirkoista niiden virallisella nimikkeellä 'orientaalinen ortodoksi'. Tämän perheen opetus ei tunnusta yhtä luontoa vaan yhden inkarnoituneen, yhdistyneen jumalallis-inhimillisen Jumalan Sanan luonnon."
Karttunen - Historiallinen yhteisymmärrys

Khalkedon 451 johti veriseen riitaan
Koptit ja heidän kanssaan samoin uskovat torjuvat Khalkedonin kirkolliskokouksen vuonna 451 opetuksen Kristuksen kahdesta luonnosta ja sanovat "ei kahta luontoa yhdistyneenä, vaan yksi jumal-inhimillinen luonto". Tästä he ovat saaneet nimen yksiluonto-oppiset (monofysitistit) ja ovat kokeneet verisiä vainoja kaksiluonto-oppia puolustavien kreikkalaisten ortodoksien vallan alla Bysantin aikana. Tilanne Egyptissä oli 600-luvun alussa niin vaikea kristittyjen taistellessa Kristuksen olemuksesta, että paikalliset kristityt tervehtivät maan valloittaneita muslimeja vapauttajina ortodoksien sorrosta ja avasivat näille Aleksandrian kaupungin portit.


Sopu löytyy
Yhteisessä julkilausumassa käy nyt ilmi, että miafysiitit ja khalkedonilaiset kirkot tunnustavat itse asiassa samaa ainutlaatuista inkarnaatiossa todelliseksi ihmiseksi tullutta todellista Jumalaa, jotka luonnot eivät ole muuttuneet, sekaantuneet ja joita ei voi toisistaan jakaa eikä erottaa, mutta ilmaisevat asian eri tavoin.

Karttunen kertoo, että khalkedonilaiset idän ortodoksit ja miafysitistit ovat ilmaisseet tämän yhteisen uskon jo vuonna 1990 ja samoin reformoidut tunnustavat vuodesta 1994 alkaen yhtä ainutlaatuista jumal-ihmistä, tosi ihminen, tosi mies. "Jäämme odottamaan, milloin Luterilainen maailmanliitto käy vastaavan teologisen dialogin."


Kiitos Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle tästä rauhansopimuksesta Kristuksen maailmanlaajuisessa kirkossa!

Psalmi 133
Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että
veljekset sovussa asuvat!
Se on niinkuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan - Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille.
Se on niinkuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, elämän, ikuisiksi ajoiksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti