maanantai 4. toukokuuta 2009

Pyhä Kolminaisuus

Pyhä Kolminaisuus
Kolme enkeliä Abrahamin luona Mamressa
Andrei Rublev (1360-1427)

Pyhä Kolminaisuus on läsnä Raamatun kolmessa ensimmäisessä jakeessa

1. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. 2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. 3. Ja Jumala sanoi: tulkoon valkeus, ja valkeus tuli.

1 Ms 1:1-3

Jumala loi taivaan ja maan - Isä
Jumalan Henki liikkui - Pyhä Henki
Jumala sanoi - Jumalan Sana, Poika

Jumala, Jumalan Henki, Jumala sanoi

yksi JumalaVirsi 130

Jumala, Isä taivaassa,
nyt ylistämme sinua.
Laupeutesi pohjaton
voimana meillä aina on,
aina on.


Jumalan Poika, ihminen,
tie näytä armon, totuuden.
Kirkasta, Kristus, sanasi,
ristisi uhri, voittosi,
voittosi.


Oi Pyhä Henki, lohduta
ja meitä neuvo, johdata.
Jumala kolmiyhteinen,
turvaksi tule kaikkien,
kaikkien.

(Ruotsalainen 1540-luvulta)


Pyhän Augustinuksen näky.
Botticellli 1488. Galleria degli Uffizi, Firenze.

Kultainen Legenda (1275) kertoo, että pyhä Augustinus näki näyssä kulkevansa meren rannalla. Hän oli syvissä mietteissä pohtien Pyhää Kolminaisuutta. Augustinus havaitsi siellä pojan, joka oli tehnyt hiekkaan kuopan. Hän juoksi iloisesti lusikka kädessään meren rantaan, otti sieltä vettä ja kaatoi sen kuoppaan. Uudelleen ja uudelleen.

Augustinus ihmetteli kysyen mitä pikkukaveri puuhaa. "Kannan koko tuon meren tähän kuoppaan" poika vastasi reippaasti. " Mitä? Sehän on aivan mahdotonta, kuinka voit sen tehdä, tuo meri on niin avara ja suuri ja tuo kuoppa ja lusikka niin pienet?"

"Niin", poika vastasi, "ja kuitenkin minun on helpompi ja nopeampi kantaa koko tuon meren vesi tähän kuoppaan kuin sinun ahtaa pyhän Kolminaisuuden salaisuus ja Hänen jumalallisuutensa tuohon pieneen ymmärrykseesi. Sillä Kolminaisuuden salaisuus on niin paljon suurempi kuin järkesi ja älysi kuin tämä suuri meri on suurempi kuin tämä pieni kuoppa". Näin sanottuaan poika katosi.

Kertomus ei ole aivan tuulesta temmattu.

Pyhä Augustinus kirjoitti monia kirjoja, mutta yksi niistä oli hänelle yli kaiken De trinitate "Kolminaisuudesta"

Hän kirjoitti sitä miltei kolmekymmentä vuotta, 400-428, kokoajan hioen, parannellen ja korjaillen. Eipä olisi tainnut sittenkään julkaista, mutta käsikirjoitus päätyi jonkun käsiin, joka sen julkaisi.


Hankala aihe

Ehkä tuhahdamme "ajan tuhlausta". Mehän tiedämme jo kaiken sen mitä Pyhästä Kolminaisuudesta tulee tietää, vaikka emme olisi asiaa yhtään tutkineet emmekä miettineet.

Kolme on yksi, yksi on kolme, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

Mitä sillä päätään rasittaa, kristillisen opin kappaleella!

No pistetääs vähän pökköä pesään, ennenkuin käymme tuon kirkkoisän päätä vaivanneen kristillisen opinkohdan kimppuun.

- Usko yhteen Jumalaan on järjen käsittämää uskontoa. Usko kolmiyhteiseen Jumalaan on ilmoituksen uskontoa.

Katsopa vaan tämän maailman pohdintaa Jumalasta, onko vai eikö, rankaiseeko vai eikö, tahtooko vai eikö. Yhdestä Jumalasta he puhuvat.

Kristitty on aika hiljainen tuossa seurassa, ei oikein tahdo aukaista suutaan että hei, Jumala on kolme ja kuitenkin yksi.

Raamatun ilmoitus on kiisteltyä, aiheesta on väännety hurjasti kättä läpi kirkon historian.

Yleisesti katsotaan, että sellaiset kirkot joissa torjutaan usko Pyhään Kolmiyhteyteen eivät ole kristillisiä kirkkoja.


- no ehkä sanot, pohtikoot ne viisaat taivaallisia mysteerejä, mitä ne minua koskevat!

jos näin ajattelet, mitäs sanot tästä.

Augustinut pohtii pitkään ihmisen luomista. Koska Raamattu käyttää monikkomuotoa "tehkäämme ihminen kuvaksemme" hän sanoo, että tässä pyhä Kolmiyhteys on äänessä.

eli

sinut on luotu Jumalan kuvaksi, joten olet kolmiyhteinen.


Aihe on niin valtava, että Augustinus oli polvillaan sen edessä. Hän pelkäsi sanojensa ja ajatustensa vähättelevän tai halventavan pyhistä pyhintä. Hän tajuaa ajatustensa rajallisuuden ja on pyhän pelon vallassa.

"Minä rukoilen itse Herraa Jumalaa, jota meidän tulisi aina ajatella, ja jota emme kuitenkaan ole arvolliset ajattelemaan ja jota mikään puhe ei riitä ilmaisemaan, että Hän auttaisi minua ymmärtämään ja ilmaisemaan mitä tahdon sanoa, ja että Hän antaisi anteeksi, missä loukkaan ja pahoitan." de trinitate v.i.1Ihmisen kolminaisuus
kuulemme Herran Ehtoollisella meille osoitetun siunauksen "Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkeköön teidän ruumiinne, sielunne ja henkenne iankaikkiseen elämään"

toisinaan pappi sanoo lyhyemmän kaavan jälkeen "...teidän ruumiine ja sielunne..."

Ihmisen kolminaisuus on täydellinen ja pyhä sillä Heprealaiskirjeessä on kirjoitettu

"Sillä yhdellä uhrilla on hän ijankaikkisesti täydelliseksi tehnyt ne, jotka pyhitetään." Hepr. 10:14

siihen yhteen täydelliseen uhriin, jonka Jeesus Kristus antoi Golgatan keskimmäisellä ristillä, ei ole yhdelläkään ihmisellä mitään lisäämistä.

Kristuksen uhri on täydellisesti sovittanut ihmisen Jumalan kanssa, ja sinä olet täydellisesti pyhä iankaikkisuus olento.Ruumis

sinun savesta tehty ruumiisi on kasteen vedesä upotettu kuolemaan Kristuksen kanssa ja odotat Kristuksen kanssa sitä kuolematonta ylösnousemusruumista, joka sinulle on valmistettu.

joskus väärin kuvittelemme, että vain uskovat saavat ylösnousemusruumiin.

kun pasuuna puhaltaa, kuolleet herätetään ja Jumalan luoma ihminen nousee ylösnousemusruumiissa Luojansa, Pyhän Kolminaisuuden eteen.

jokainen kuollut. oli hän sitten mädäntynyt hautaan, hukkunut mereen tai palanut omakotitaloonsa, sylivauva tai vanhus.

Pyhässä Kolminaisuudessa on osana Esikoisen ylösnousemusruumis, Isän oikealla puolella taivaasssa.

Sinun ruumiisi kuuluu Jeesukselle ja kerran Hän on herättävä sinut ylösnousemusruumiiseen.


Sielu

Ja Herra Jumala teki ihmisen, tomun maasta, ja puhalsi hänen sieraimiinsa elävän hengen: ja tuli ihminen niin eläväksi sieluksi.
1 Ms 2:7

Tässä nämä sanat ovat yhdessä, ruumis, sielu ja henki, ja ne kuuluvat yhteen.

Mutta huomaa tarkoin - Herra Jumala on tehnyt sinun ruumiisi maan tomusta.

Herra Jumala ei ole "tehnyt" sinun sieluasi, vaan se on jumalallinen puhallus sinussa.

Sinulla on iankaikkinen, kuolematon sielu, joka on jumalallista alkuperää.

Raamattu ei yhdestäkään eläimestä sano näin eikä yhdestäkään kasvista, ei taivaan linnuista eikä kaloista. Herra Jumala on ne kaikki luonut.

Mutta Jumala on "puhaltanut" sinuun elävän hengen ja näin sinusta on tullut tämän kosketuksen kautta elävä sielu.


Henki

Sinussa on elävä sielu ja elävä henki, jotka Herra Jumala on itse sinuun puhaltanut.

Sinut on tarkoitettu olemaan kuolematon iankaikkisuus olento.

Tämä ei tarkoita Pyhää Henkeä, joka sinussa asuu.

Pyhä Henki ei ole osa ihmisen kolminaisuutta vaan itse Pyhän Kolminaisuuden persoona, joka ei murskaa sinun henkeäsi vaan virvoittaa sen ihmeelliseen yhteyteen Kristuksen kanssa ja taivaan asukkaaksi.

Jeesus on tullut asumaan luoksesi Pyhän Hengen kautta.

Pyhä Kolminaisuus ei ole sinusta jossain kaukana taivaassa. Hän on jossain lähellä taivaassa, Isä, Poika ja Pyhä Henki asuvat luonasi.

Hän on sinun sydämessäsi, rakas Jeesuksen Kristuksen Isälle lunastama kristitty sisar ja veli.

En minä jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne.
Johannes 14:18

Syntien anteeksi antaminen
Vain pyhä Kolmiyhteys voi tuomita ja vapauttaa synneistä. Siis kuka ihminen saa antaa synnit anteeksi toiselle ihmiselle?

Sillä "antamisesta" Raamattu tässä puhuu, ei "julistamisesta"


Näin sinut, mies tai nainen, on Pyhän Hengen asumisen kautta valtuutettu julistamaan synnit anteeksi toiselle iankaikkisuus olennolle, toiselle ihmiselle.

Kuin siis sen sabbatin päivän ehtoo oli, ja ovet olivat suljetut, jossa opetuslapset kokoontuneet olivat Juudalaisten pelvon tähden, tuli Jesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille: rauha olkoon teille! Ja kuin hän sen sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuivat, että he näkivät Herran. Ja Jesus taas sanoi heille: rauha olkoon teille! niinkuin Isä minun lähetti, niin minä myös lähetän teidät. Ja kuin hän nämät sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille: ottakaat Pyhä Henki: Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt.

Johannes 20:19-23

"niin minä myös lähetän teidät"


Pietari - Kallio
Johanneksen evankeliumissa sana kohdistuu läsnäoleviin apostoleihin ja syntien anteeksiantamisen valta perustuu Pyhän Hengen saamiseen.

Matteuksen evankeliumissa on tarkempi rajaus

Sanoi hän heille: mutta kenenkä te sanotte minun olevan? Vastasi Simon Pietari ja sanoi: sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika. Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: autuas olet sinä, Simon Jonan poika! sillä ei liha eikä veri ilmoittanut sitä sinulle, vaan Isäni, joka on taivaissa. Mutta minä myös sanon sinulle: sinä ole Pietari, ja tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani, ja helvetin portit ei pidä häntä voittaman. Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet: ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa. Niin hän haastoi opetuslapsiansa kellenkään sanomasta, että hän oli Jesus Kristus.
Matteus 20:15-20.

Pietarille on oikein nimeltä annettu taivasten valtakunnan avaimet.

Joka tämän kieltää, kieltää Herran Jeesuksen omat sanat, jotka ovat Matteuksen evankeliumin 20 luvussa.


Kirkkonsa opetuksen mukaan paavi on
Vicar Christi, Kristuksen Sijainen maan päällä

Onko meidän siis mentävä paavin kirkkoon kuulemaan sen papeilta synninpäästö rippimme jälkeen?

Näin Rooman piispa haluaisi koko maailman tekevän, uskovan että Jeesus on antanut hänelle ja vain hänelle tämän ihmisen iankaikkisen kohtalon määräävän vallan.

Mielellään paavi liittäisi siihen myös maallisen vallan avaimen, ruhtinas maassa ja taivaassa.

Deveniendo ad Papae auctoritatem, Papa est quasi Deus in terra unicaus Christifidelium princeps, regum omnium rex maximus, plenitudinem potestatis continens, cui terreni simul, ac coelestis imperii gubernacula ab omnipotenti Deo credita sunt

Quoadea quoeconcernunt papae dignitatem, auctoritatem, seu potestatem, et infallibilitatem #18.

Paavin valtaan nähden, Paavi on kuin Jumala maan päällä, kaikkien kristittyjen ainoa hallitsija, kaikkien kuninkaiden kuningas, loppumattoman voiman maan päällä omaava, jolle kaikkivaltias Jumala on antanut taivaallisen vallan ja hallituksen.


Muut kristityt vetoavat Jumalan Sanaan ja sanovat, että tässä puhutaan Pietarin kalliolle Kristuksen rakentamasta seurakunnasta, jossa tämä ihmeellinen vastuu ja etuoikeus vallitsee - Johanneksen sanoin Pyhän Hengen puhaltamisen kautta.

Rooman piispa on yksi piispoista, toinen on Konstantinapolissa, kolmas Antiokiassa ja neljäs Suomen Turus.

Juhannuksen aikaa Jällivaarassa

Olen tarkkaan koettanut tutkia tässä asiassa pyhää Raamattua, Jumalan ilmoitusta ihmiselle.

En ole löytänyt sieltä yhtään kohtaa, jossa tämä valtaisa etuoikeus annettaisiin Ruotsin Lappiin, Kiirunaan.

Sakarjan kirjan näky pohjoisesta maasta ei tarkoita armon henkeä vaan tuomiota eikä se onneksi puhu Ruotsin Lapista. Voin täältä Pyhän maan maisemista todistaa, että Beetlehem ei todellakaan sijaitse napapiirin yläpuolella vaan täällä Juudean autimaan reunalla Jerusalemista 9km etelään.


Esikoislestadiolaisilla, vanhoillisilla, uuden heräyksen lestadiolaisilla, leeviläisillä, isakssonilaisilla ja jönssonilaisilla on valta antaa synnit anteeksi.

Heissä asuvaisen Pyhän Hengen työteovereina ja Jeesuksen käskyläisinä.

Kiitos Herralle tästä valtavasta ripin ja synninpäästön lahjasta, jolla Hän meitä toinen toiseemme liittäen johdattaa taivaan tiellä.

mutta jos he sanovat sinulle, että vain heillä on tämä oikeus, voit viitata Rooman paaviin, joka vakaasti uskoo että Herra Jeesus on oikein nimeltä mainiten antanut vain hänelle tämän vallan. Sillä paavi katsoo istuvansa Pietarin istuimella.


Raitiovaunu nelonen aamuhämärässä

Elämän tärkein ja suurin asia on, että Jeesuksen ristinkuoleman tähden ja kautta Pyhä Kolminaisuus tulee asumaan meihin. Jeesus vaikuttaa meissä hyviä hedelmiä.

Oletko ehkä ammatiltasi helsinkiläinen laitossiivooja? Katsotaan asiaa taivaallisesta näkökulmasta.

Saat nousta terveenä aamulla, ruumis puhtaalla vedellä pestynä ja sielu ja henki kasteen armoon upotettuna lähdet aamiaisen jälkeen uuteen päivään. Enkelit varjelevat sinua aamuruuhkan ratikassa niin ettei sikaflunssa tartu.

Olet aamuvuorossa, ja itse Herra Jeesus Kristus astuu kanssasi laitoksen ovesta sisään. Liityt työtovereidesi seuraan.

He tietävät, että olet uskomassa, silmiesi kirkas katse kertoo sen. Yksi ja toinen on huomannut, että sinulle on helppo kertoa tyttären aviohuolista ja pojan juomisesta ja ukon väkivaltaisuudesta ja pomon lähentelyistä. Luotettavuutesi, lähimmäisen huomaavat silmäsi ja avoimet korvasi ovat siunauksena arjen työn keskellä ahertaville. Kiitollisuutesi pienestäkin on tarttuvaa laatua.

Pyhä Henki tekee kauttasi työtään laitoksen isoja lattioita ja kulmia putsaavien kolmiyhteisten ihmisten parissa, sillä Jeesus on lähettänyt sinut heidän keskelleen.


Virsi 519

On työni, Herra, lahjaasi,
myös siitä tahdon kiittää.
Suot kutsun tulla kylvämään
ja toisten annat niittää.
Ja kasvun siunaat, hedelmän,
luot sadon ehtymättömän
uuraiden kätten työstä.

Työn tunnet, tehtaat, liikenteen
ja melun uuvuttavan.
Vain sinä ruumiin varjelet,
suot toivon lohduttavan.
Kun päivä alkaa kiireinen,
niin auta, että kestän sen,
kun voimaasi saan luottaa.

Pois aja pelko työstäni
ja seiso rinnallani.
Oi Herra, ilon aurinko,
valaise arkeani.
Näin työni vastuun kantaa voin
ja toimissani ahkeroin,
kun siunaat sanallasi.

Näin päivä päivään liittyköön,
turvaa sen leipä aina.
Myös turvaa tunnon vapaus,
niin ettei synti paina.
Suo, että tieltä Kristuksen
tuon rakkauden, totuuden,
kun työssä toiset kohtaan.

Nils Bolander 1936.
Suom. Jaakko Haavio 1962.
Virsikirjan lisävihkoon 1963.


Kappadokialaiset isät kirjoittivat paljon pyhästä Kolminaisuudesta

AnttiL jatkoi:

Kirkkoisä Gregorius Nazionzolainen sanoi upeasti, että VT:ssa Isän jumaluus tulee selkeästi esille; Pojan jumaluus on kätketty mutta läsnä. Uudessa testamentissa Pojan jumaluus tulee selkeästi esille, mutta Pyhän Hengen jumaluus on kätketty. Kirkon varhaisen historian aikana sitten taju Pyhän Hengen jumaluudesta nousee esille.

Gregorius Nazianzus
Andrei Rublev (1360-1427)

Gregoriuksen mukaan tämä oli tarpeellista siitä syystä, että ihmiset oppisivat ymmärtämään kolminaisuuden salaisuuden. Israel eli aikoinaan monijumalisen kulttuurimaailman ympäröimänä, ja heille piti opettaa, että on vain yksi Jumala. Kun tämä usko vakiintui, niin todellista salaisuutta voitiin alkaa valottamaan.

Kun kristillinen kirkko lukee VT:n tekstejä, niin monista teksteistä avautuu tämä salaisuus.

Jes 42:1-4: (ISÄ) Jumala kutsuu Palvelijan (POJAN) ja antaa hänelle Henkensä (PYHÄ HENKI).

Vastaavia tekstejä on Jes 11 ja Jes 61:1-3.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti