torstai 19. maaliskuuta 2009

Jumalan ilmoitus - Koraani

Muslimityttö Iranista

Kirjoitan tällä palstalla islamin uskosta ja koetan kuvata hieman, miten muslimi ymmärtää pyhän kirjansa alkuperän ja olemuksen ja miten hän siihen suhtautuu elämässään.

Koska kyseessä on kirjauskonto, näemme islamissa paljon samankaltaista asiaa ja kysymystä, joka on tuttua myös juutalaisille Tooran ja kristityille koko Raamatun äärellä.

Islamissa on erityisen merkittävä "taivaallisen kirjan" ajatus, joka on sellaisenaan annettu lyhyessä ajassa ilmoitukseksi koko ihmiskunnalle.

Vanhassa testamentissa on sen sijaan juutalaisen kansan koko pitkä historia vanhassa Lähi-idässä sekä heidän uskonnollinen lakinsa, profeettojen, kuninkaiden, runoilijoiden ja mietiskelijöiden kirjoja - yli tuhannen vuoden ajalta.

Alle sadan vuoden aikana syntynyt Uusi testamentti taas sisältää neljä eri evankeliumia, apostolien teot, joukon varhaisen kirkon kirjeitä sekä Ilmestyskirjan.

Raamattu on siis hyvin erilainen kuin yhden ihmisen, Muhammedin, kautta syntynyt Koraani.


Napakka ilmoitus

miksi ihmeessä meidän Jumalamme otti sellaisen vaivan ilmoittaessaan itsensä ihmiselle?

olisi ottanut oppia muslimien Jumalasta, Allahista.


Jumala, arabiaksi Allah, hoiti asian varsin tehokkaasti ja nopeasti.

Asiasta kertovat aidolla tavalla esimerkiksi Tampereella vaikuttavan islamilaisen seurakunnan hienot nettisivut


"Koraani on Jumalan, Allahin ilmoitus ihmisille. Se on tarkoitettu kaikille ihmisille kaikkina aikoina ja kaikkialla. Jumala, Allah antoi ilmoituksensa profeetta Muhammedille, joka välitti sen muille ihmisille elinaikanaan.

Koraani säilyi aluksi profeetta Muhammedin seuraajien muistissa ja osia siitä kirjoitettiin ylös. Profeetan kuoleman jälkeen ilmoitukset koottiin yhteen mitään muuttamatta, tai mitään niihin lisäämättä.

Koraanin kieli on arabiaa ja se on jaettu 114 lukuun eli suuraan. Jokainen suura jakautuu eripituisiin jakeisiin. Suurat eivät ole Koraanissa aikajärjestyksessä vaan pitkät suurat ovat alussa ja lyhyet lopussa."


Jumala hoiti asian nopeasti ja tehokkaasti tuon yhden ainoan ihmisen elinaikana, kuten Tampereen muslimit kertovat:

"Jumala, Allah antoi ilmoituksensa profeetta Muhammedille, joka välitti sen muille ihmisille elinaikanaan.

Koraani säilyi aluksi profeetta Muhammedin seuraajien muistissa ja osia siitä kirjoitettiin ylös. Profeetan kuoleman jälkeen ilmoitukset koottiin yhteen mitään muuttamatta, tai mitään niihin lisäämättä."


Enkeli Gabriel alkoi näyttää Muhammedille kultaisiin tauluihin kirjoitettua taivaallista koraania tämän vartuttua täysi-ikäiseksi mieheksi.

Näin voimme ajatella, että koko Koraanin sanelemiseen uskovien muistiin on mennyt ehkä neljäkymmentä tai korkeintaan viisikymmentä vuotta. Todennäköisesti paljon lyhyempi aika.


Koraani
Taivaallinen pyhä kirja, Koraani, on tarkoitettu kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa ja ilmoittaa pyhän Jumalan tahdon ihmiskuntaa kohtaan.

Muhammedin seuraajat kirjoittivat nämä sanat muistiin yhtään kohtaa muuttamatta niin että nuo 114 Suuraa olivat koossa varmaan pian hänen kuolemansa jälkeen.

vanhimpia säilyneitä Koraaneja ajoitetaan 600-luvulle jKr.Kaikkea tätä alkuhistoriaa ympäröi pyhyyden hohto ja ihmeelliset tapahtumat.

Tampereen islamilaisen yhdyskunnan sivut kertovat islamista lyhykäisesti suomalaisille, joita asia kiinnostaa. (sivuilla on paljon lisää tietoa ja viittauksia, ja suosittelen niihin tutustumista.)


Koraaniin tallennettu Jumalan ilmoitus Muhammedin kautta on tarkoitettu koko ihmiskunnalle.

Kuten tiedämme, islam onkin tavoittanut varsin laajan osan ihmiskuntaa. Nykyään sunni-muslimien lukumäärä ylittää jo suurimman kristillisen kirkkokunnan, katolisten, lukumäärän ja heitä on tietääkseni noin 1200 miljoonaa ihmistä.

Koraamin sisältämä ilmoitus annettiin siis muutaman vuoden tai vuosikymmenen sisällä.

se on alkuperäinen, väärentämätön, erehtymätön, kirjaimellisesti totta ja joka suhteessa täydellinen.

ihmisen tehtävänä on tämä pyhän Jumalan ilmoitus oppia muistamaan, painaa se sydämeensä ja totella sitä elämässään parhaansa mukaan.


usko on selkeä ja yksiselitteinen niin että jokainen voi sen ilman suurempia pohdintoja omaksua.

se käy ihmisen järkeen ja on ihmisen mittainen, vaikka vaatiikin ehdotonta kuuliaisuutta Jumalan tahdolle. muslimi on ihminen, joka alistuu pyhän Jumalan tahtoon.


mitään perisyntiä ei ole olemassa.

lapset syntyvät tähän maailmaan luonnollisen puhtaina ja viattomina.

jostain ulkoapäin tulee sitten näitä viettelyksiä Jumalan tahtoa vastaan.

mutta Jumala on laupias ja armahtavainen eikä tuomitse ihmistä tämän heikkouksien ja vajavaisuuksien tähden, joille ihminen ei itse voi yksinkertaisesti mitään.

vastuullisuus, syntisyys, on tieten tahtoen toimimista Jumalan tahtoa vastaan, harkittua pahantekoa, kun olisi mahdollisuus myös olla tekemättä pahaa.

tämä moraalinen näkemys on varsin humanistinen ja ihmistä ymmärtävä ja antaa voimaa elämään Jumalan tahdon mukaan.

koko valtavan sanoman Jumala antoi yhden ihmisen kautta lyhyessä ajassa tiettynä aikana ja tietyssä paikassa.

tämä sanoma täydensi ja viimeisteli juutalaisten pyhän kirjan ja Raamatun profeetat, joiden joukossa Jeesuksella ja hänen äidillään Mariallakin on kunnia-asemansa.

Abraham oli ensimmäinen muslimi, joka vaelsi puhtaassa yksinkertaisessa paimentolaisen elämässä Jumalan ystävänä.

juutalaiset tämän alkuperäisen yhden uskon turmelivat kaikenlaisilla oudoilla lakien ja rituaalien viidakolla.Islamin Jumala on täysin tuonpuoleinen, salattu ja näkymätön, Kaikkivaltias, jota ei saa kuvin eikä sanoin yrittää kuvata.

Jumala on laupias ja armollinen, voidaan kuitenkin Hänestä sanoa.

Jumalan ykseyttä varjellaan islamissa kuin silmäterää, ja kaikki hairahdukset monijumalisuuteen koetaan pakanuudeksi.

erityisen tärkeä on islamin sanomassa, että Jumalalla ei ole poikaa.

koko ajatuskin Pyhän Hengen ja Marian yhdynnästä ja lapsen synnyttämisestä tuntuu muslimista täysin käsittämättömältä Jumalan pilkalta.Koraani on siis sisällöltään järkevä, hengellisiin asioihin keskittyvä, täysin tuonpuoleisen Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle.

Jumalan ilmoitus on annettu ihmeellisellä tavalla Muhammedille ja hänen kauttaan kaikille ihmisille kaikkialla.

tämä sanoma on kulkenut läpi maailman ja muslimeja on nykyään enemmän kuin katolisia kristittyjä.

Heitä asuu myös Suomessa, ei tosin kovin lukuisasti, etenkin maahanmuuttajia mutta myös joitain syntyjään suomalaisia ja islamiin kääntyneitä.

(varsinkin avioliiton kautta muslimiksi tulleita naisia)

Kuufilaisin kirjaimin kirjoitettu arvokas Koraanin käsikirjoitus

suomalainen wikipedia kertoo:

Koraani (arab. ‏القرآن‎, al-Qurʼān) on islamin pyhä kirja. Muslimien mukaan se on Jumalan profeetta Muhammadille välittämä. Ilmestykset alkoivat noin vuonna 610. Niitä kirjattiin epäsäännöllisesti ylös tai ne säilyivät ihmisten muistissa aina Koraanin kokoamiseen asti. Koraani koottiin kirjaksi 600-luvun puolivälissä aluksi konsonanttitekstinä: arabian vokaalimerkit ja muut tarkkeet vakiintuivat seuraavalla vuosisadalla. Nykyinen käytössä oleva versio on vuoden 1923 Kairon kuninkaallinen editio.

Koraani on islamilaisen käsityksen mukaan arabiankielisessä muodossaan tarkka kopio Jumalan luona olevasta ikuisesta kirjasta. Mitään ei ole muutettu, eikä mikään ole unohtunut. Tätä oppia Koraanista ei voi horjuttaa eikä asettaa kyseenalaiseksi. Tämän käsityksen mukaan kirjaa ei voi periaatteessa kääntää muille kielille, vaan käännökset ovat alkuperäisen Koraanin tulkintoja. Käytännössä ainoastaan joka viidennen muslimin äidinkieli on arabia. Koraanin teksti on tyyliltään lähinnä runollista ja sisällöltään pääsääntöisesti väljää ja monitulkintaista. Tarkkaa lakitekstiä löytyy suhteellisen vähän ja myöhemmin syntynyt islamin laki eli šaria perustuu enemmän profeetan elämäntapaan eli sunnaan kuin itse Koraaniin.Koraania koskeva teksti on wikipediassa laaja ja asiantunteva, se kannattaa lukea kokonaan.

Koraani on luettavissa suomeksi verkossa
kuten wikipedia sanoo, runollinen teksti on aika väljää ja tulkinnanvaraista. joku on sanonut, että Koraani omalla kielellään arabiaksi sopii hyvin kamelin selässä ratsastavan lausuttavaksi, runoissa on tuon autiomaan laivan askelen rytmiä


Koraanin tyyliin tutustuakseen kannattaisi lukea esimerkiksi Koraanin suuraan Fatir, joka on "Luojan suura" ja ylistää Jumalan suuruutta ja kaikkivaltiutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisiä kohtaan. laitan tähän näytteeksi tuon suuran alusta seitsemän jaetta.

1. Ylistys olkoon Jumalalle, taivaiden ja maan alkuunpanijalle, enkelien luojalle, sanansaattajien, joita kahdet, kolmet ja neljät siipiparit liidättävät. Luomakunnassaan Hän kohtelee luotuja niinkuin suvaitsee; onhan Jumala totisesti kaikkivaltias.

2. Mitä Jumala suokin ihmisille laupeudessaan, sitä ei kukaan voi estää, ja minkä Jumala pidättää, sitä ei kukaan pysty antamaan, sillä Hän on mahtava ja viisas.

3. Ihmiset, pitäkää mielessänne Jumalan armo teitä kohtaan. Onko ketään muuta kuin Jumala, joka teille antaisi elatuksen taivaasta ja maasta käsin? Ei ole yhtään muuta jumalaa kuin Hän; miksi siis käännytte pois Hänestä?

4. Ja jos he kutsuvat sinua petkuttajaksi, niin samoin ennen sinuakin sananjulistajia kutsuttiin, mutta Jumalan luokse kaikki asiat palaavat.

5. Oi ihmiset, kun Jumalan lupaus on varma totuus, niin älkää salliko tämän maailman viekoitella itseänne! Älkää antako perivihollisenne pettää teitä Jumalan suhteen.

6. Sillä onhan perkele totisesti teidän vihollisenne, ja sellaisena häntä pitäkää; hän viekoittelee puolelleen, jotta hairahtuneet joutuisivat tulen omiksi.

7. Jotka epäuskon omaksuvat, saavat ankaran rangaistuksen, mutta jotka uskovat ja hyvää harrastavat, saavat anteeksiantamuksen ja suuren palkan.

suomennos ei siis varsinaisesti ole tuo islamin pyhä kirja, vaan yksinkertaisesti antaa suomenkielellä alkuperäisen sisältöä.

arabialainen sivilisaatio on läpeensä kyllästetty Koraanin vanhalla bysanttilaisella arabialla, jota pidetään tuon kielen huipentumana.

puhekieli on siitä kauas jo edennyt ja muuttunut, ja kouluissa Koraanin arabian klassinen kielioppi on monelle tosi hankala opittava.

suuri osa maailman muslimeista ei puhu arabiaa äidinkielenään ja heillä lähinnä uskonnolliset johtajat, imaamit, ovat opiskelleet tuon sangen vaikean kielen.

Koraanin kirjoitus on usein taiturimaista käsityötä, kallisarvoisista aineista tehtyä tai moskeijoiden seiniin huolellisesti kirjailtua.


Pyhiinvaeltajia kiertämässä Kaaban kiveä Mekan Suuressa Moskeijassa

Kirjauskonnot

kohtaamme islamissa siis kolmannen ns. kirja-uskonnon.

uskonnon, jonka ytimessä on kirja.

ensimmäinen, ja vanhin, on juutalaisuus.

toki hindulaisuudessakin on hyvin vanha arjalainen Veda kirjallisuus, mutta sillä ei ole samanlaista olennaisen keskeistä roolia kuin Vanhalla testamentilla on juutalaisuudessa.

toinen, hyvin lähellä juutalaisuutta oleva uskonto on kristinusko. kristinuskon sydämessä on Raamattu, Vanha ja Uusi testamentti yhdessä.

kolmas on siis islam, joka katsoo täydentävänsä Vanhan ja Uuden testamentin sanoman viimeisellä ja täydellisellä Muhammedille annetulla ilmoituksella.

muslimeille siis juutalaiset ja kristityt ovat "kirjan kansaa" mutta hengellisesti alempiarvoisia ja vielä osittain pimeydessä ilman Koraanin täydellistä kirkkautta.


Jumalan ilmoitus sanasta sanaan


mielestäni monet kristityt suhtautuvat Raamattuunsa samalla tavoin kuin muslimit Koraaniinsa.

1. Raamattu on silloin olennaisesti hengellinen kirja, joka sisältää totuudellisen Jumalan ilmoituksen koko ihmiskunnalle, kaikille ihmisille.

2. Raamatun syntyhistoria ja tausta ohenevat Koraanin tavoin yhden ihmisen kokemuspiiriin, ja koko ilmoituksensa Jumala olisi voinut antaa lyhyessä hetkessä, yhden sukupolven aikana.

3. Raamattu ohenee yhden persoonan tuotteeksi, se on Pyhän Hengen antama kirjoitus. Raamatun kirjoittajien lukumäärä ja moni-ilmeisyys haihtuu näkymättömiin tämän järkevän, selkeän, absoluuttisen jumalallisen sanan kirkkaudesta.

4. Raamattu on kuin kultaisin kirjaimin kirjoitettu taivaasta annettu Totuuden Sana, joka on erehtymätön, virheetön, muuttumaton ja iankaikkisesti pysyvä. Sen inhimillinen repaleisuus ja aikahistoriallisuus ovat lukijan epäuskoisessa sydämessä ja silmissä.


Ei niin napakka ilmoitus


Palaan takaisin alussa esittämääni kysymykseen.

miksi Jumala tuhlasi niin paljon aikaa ja valitsi niin mutkikkaan ja oudon tien ilmoittaakseen itsensä ihmisille.

miksi Jumala ei ottanut Allahista oppia ja antanut yksinkertaista, selkeää ja mutkatonta hengellistä ilmoitusta paljon napakammin kuin tuo tuhannen sivun opus jota sadat ihmiset ovat yli tuhannen vuoden ajan kirjoittaneet?


Uskovan muslimin Koraani on lopulta varsin järkeenkäyvä ja ymmärrettävä teos, kun siihen syvemmin tutustuu.

Kirjaimellisesti uskovan kristityn Raamattu on lopulta varsin järkeenkäyvä ja ymmärrettävä teos, kun siihen syvemmin tutustuu.

kumpikin mahtuu ihmisen järkeen ja on ihmisen ajatuksin hallittavissa.Mutta nytpä Jumalan ilmoitus on jotain aivan muuta kuin Muhammadin saama ilmoitettu ja taivaasta annettu pyhä kirja.


Jumalan Sana on persoona.

Raamattu ei ole ihmiselle saneltua Pyhän Hengen automaattikirjoitusta.

Raamattu on Jumalan Sanan lihaksitulemista.

Alussa oli Sana. Ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala.

Raamattu on jotain aivan muuta kuin ihmisen käsitettävissä oleva kirja oppeineen.

Raamattu synnyttää Jumalan valitun kansan, ja Jumalan valittu kansa synnyttää Raamatun.

Jumalan Sana tulee eläväksi Pyhän Hengen kautta seurakunnassa, alkaa puhua tässä ja nyt.monasti huudamme

"järki hoi, älä jätä"

Raamatun äärellä mieleni tekisi huutaa "järki hoi, jätä jo"

antaa Jumalan Sanan ihmeellisen, käsittämättömän, mittaamattoman salaisuuden tehdä Pyhässä Hengessä omaa työtään ihmisten sieluissa.

voi sitä saarnaajaa, joka omiaan juttelee

oi sitä saarnaajaa, joka julistaa Jumalan elävää Sanaa eikä mistään muusta tahdo tietää!


uskomme kohde ei ole kirja, kuten islamissa

uskomme kohde on tuon kirjan päähenkilö, Jeesus Kristus

Jumalan Sana, joka on tullut lihaksi neitsyt Mariasta

jos juttu olisi jäänyt sinne Pilatuksen ja ylipappi Kaifaan hoitoon, Jeesus mädäntynyt haudassaan, forget it

syökäämme ja juokaamme sillä huomenna kuolemme

mutta nytpä Jumala on herättänyt Hänet kuolleista

Jeesus elää

Jumalan Sana on elävä ja voimallinen tänä päivänä, meitä lähellä, meidän suussamme, meidän sydämessämme

ei jokin kuollut kirjain, vanhaa historiaa joka ei ketään kiinnosta, vain juutalaisten pyhiä tekstejä ja rituaaleja

vaan elävä, todellinen Jumalan Sanamiksi Jumala näki sellaisen vaivan ilmoittaakseen itsensä?

tuhat vuotta Raamatun pyhiä kirjoituksia ei riitä ammentamaan tyhjiin Jeesuksen Kristuksen ihmeellisyyttä.

tajuammeko me, että tämä meidän rakas Jeesuksemme on koko maailmankaikkeuden Luojan ja Herran ainoa Poika.

ei mikään pikkumies.Ilmoita, Herramme, voimasi meille
ja valtakuntasi tulla jo suo.
Johdata kansamme armosi tuntoon
ja pyhä pelkosi mieliimme luo.
Herra, me pyydämme siunaustasi,
Henkesi tulta ja laupeuttasi,
Henkesi tulta ja laupeuttasi.

Tee, Herra, työsi ja täytä se itse
vaivatut sielumme virvoittaen.
Henkesi kautta tuo kaikille julki
taas valtakuntasi voimallinen.
Muista, oi Jeesus, ja armahda meitä,
syntistä ethän nyt luotasi heitä,
syntistä ethän nyt luotasi heitä.

Uskossa heikkoja vahvista, Jeesus,
turvassa turvaton luonasi on.
Taas olet antanut autuuden päivän,
vielä on sanasi muuttumaton.
Hengelläs vyötä ja rohkaise meitä,
armosi vaatteella riisutut peitä,
armosi vaatteella riisutut peitä.

Kun meitä polttavi vaivojen helle,
murhe ja kiusat kun ahdistavat,
Herramme, kaikessa tuskamme tunnet,
ristisi, haavasi lohduttavat.
Kun vihamiehemme raivo on suurin,
maahan sen polkea voit perinjuurin,
maahan sen polkea voit perinjuurin.

Siionin muuri ei sortua saata,
kun peruskallio Jeesus on sen.
Rynnätä saavat nyt helvetin joukot,
on Herra kanssamme voimallinen.
Vahvista, Herra, nyt taistelijoita,
luopuneet etsi ja laumaasi voita,
luopuneet etsi ja laumaasi voita.


virsi 173
Halullisten sieluin hengelliset laulut 1790.
Uud. Wilhelmi Malmivaara 1893,
komitea 1937.
Virsikirjaan 1938.


ei tässä upeassa virressä mistään vanhasta kirjasta puhuta

vaan sen kirjan päähenkilöstä

Jeesus Kristus elää ja hallitsee tänään

ihan oikeasti.Jeesus elää! Hallelujaa!


---------------------------------
nm. Haamul Nettiruukussa 18.03.2009 22:51

Ilmoita, Herra, Sun kunnias, voimas, tulla jo Sun valtakuntasi suo!

Juuri tämä virsi on soinut jostain syystä tänä iltana mielessäni.

Eihän Jumalan ilmoitus ole sen vähempää, kuin Hänen kunniansa ja voimansa ilmoittamista.

Koraanista sellaista ilmoitusta ei taida löytyä. Sillä tähtäähän kaikki todellinen ylhäältä tuleva ilmoitus vain yhteen asiaan: Jumalan voiman ilmoittamiseen - ja Hänen voimansa tulee täydelliseksi heikkoudessa.

"Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi." (1. Kor. 1:25).

Eihän tuo käy järkeen.

Mutta niin uskomme, kuten Raamattu kertoo: Ylhäältä on ojennettu avuksemme Jumalan Käsivarsi. Maan tomuun on syösty Jumalan Poika, josta on tullut Tie vaivaisille kulkijoille. Esim. sen perusteella, mitä VT ja juuri esim. Jesaja 53 kertoo Jumalan Pojasta, voi olla todella vaikea ymmärtää, miten kristityt pitävät häntä Kunnian Kuninkaana.

Sana Rististä on sellainen hullutus, joka kristityille uskoville tarkoittaa Jumalan voimaa.

4 kommenttia:

 1. Hei! Ensin, kun huomasin nimesi, niin ajattelin, että siinäpä hienoa, kun tiedän sinut kristityksi. Radiodeissä on ollut joskus haastattelua, siitä tuo tietoni. Mutta... niin, oikeastaan petyin. Olen aina ollut sitä mieltä, että kun on kristitty, on sitä kaikesta sydämestä myös oltava. Siihen ei sitten kuulu muiden, pakanauskontojen, ihailu ja suosiminen. Nyt tuosta muslimien sivustosta sai kyllä lukea, että siellä edelleen ollaan esim. juutalaisvastaisia ja se tuodaan esiin kyllä aivan selvästi. Myös ei Koraani ollut ensin, vaan Raamattu, Israelin elävän Jumalan kirja, oli ensin. Ja, kuten Raamattu sanoo, Jumala loi kaiken ja 'Hän näki, että kaikki oli hyvää'.

  Islam perustuu kuunjumalan, allahin, mukaan, joka on epäjumala. Nimenomaan Raamattu kieltää muiden Jumalien palvontaa.

  Olen tosi surullinen, jos et anna selvää ja kirkasta sanomaa ihmisille, jotka lukevat tätä blogia. Jeesuksen tulo on lähellä eikä siis nyt ole enää aika 'kuhnailla' ja leikitellä muiden, pakanauskontojen, vaarattomuuden kanssa. Ihmiset hukkuvat ja meiltä jokaiselta kerran kysytään, mihin olemme leiviskämme käyttäneet.

  VastaaPoista
 2. Hei, tämä Koraania koskeva teksti kuuluu samaan tuon Raamatun inspiraation kanssa. Tekstini on kirjoitettu sillä tavoin yrittäen ymmärtää islamilaisten omaa näkökulmaa, että ymmärrän kyllä huolesi.

  Raamattu on jotain aivan muuta kuin tämä islamin uskoisten pyhä kirja, mutta jotkut suhtautuvat Raamattuun samaan tapaan ohuesti ja ilman historian näkökulmia, antamatta sen puhua itselleen koko voimallaan.

  VastaaPoista
 3. koska väärinkäsitys on todella lähellä tyylini takia, lisäsin tekstin alkuun kappaleen joka toivottavasti selventää kirjoituksen tarkoitusta.

  VastaaPoista
 4. Moi! Alkaessani lukea tämän sivun tekstiä luulin, että olet muslimi joka ylistää täällä koraania... ja sitten olinkin jo ihan sekaisin kun alettiin puhuakin Jeesuksesta, että hän on se ainoa oikea. Mutta ymmärsin kyllä pointtisi lopuksi. Yritin Googlen kautta etsiä tietoa toorasta, raamatusta ja koraanista, jolloin siis löysin nämä sivusi.

  VastaaPoista