perjantai 6. maaliskuuta 2009

Pyhä Henki vallan välikappaleenamonelle ulkopuoliselle voi tulla yllätyksenä tieto, että Pyhä Henki on hyvin tärkeä ja keskeinen tälle meidän kristillisyydellemme.

Toki helluntain Henki on helluntailaisille tärkeä, sen varmaan kaikki tietävät.

Karismaattinen liike korostaa Hengen vaikutuksia ja elävöittävää toimintaa, ylistämistä, sairaiden parantamista ja kielillä puhumista sen ilmentyminä.

Mutta esikoislestadiolaiset??


Jeesuksen kaste Gustave Doré


Uusi testamentti kertoo upeasti ja yksinkertaisesti

"Minä tosin kastan teitä vedellä parannukseen; mutta se, joka minun jälkeeni tulee, on väkevämpi minua, jonka kenkiä en minä ole kelvollinen kantamaan, hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tulella.

Jonka viskin on hänen kädessänsä, ja hän perkaa riihensä ja kokoo nisunsa aittaansa, mutta ruumenet polttaa hän sammumattomalla tulella."

Silloin tuli Jesus Galileasta Jordaniin Johanneksen tykö, kastettaa häneltä;

Mutta Johannes kielsi häneltä, sanoen: minä tarvitsen sinulta kastettaa, ja sinä tulet minun tyköni?

Niin vastasi Jesus ja sanoi hänelle: salli nyt; sillä näin meidän sopii kaikkea vanhurskautta täyttää. Ja hän salli hänen.


Kuin Jesus kastettu oli, astui hän kohta ylös vedestä: ja katso, taivaat aukenivat hänelle, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas, niinkuin kyyhkyisen, ja tulevan hänen päällensä,

Ja katso, ääni taivaasta sanoi: tämä on se minun rakas Poikani, johonka minä mielistyin.

Matteus 3:11-17 Biblia 1776Helluntai - Duccio di Buoninsegna (1308)

Helluntain Hengestä on kirjoitettu Apostolien teoissa näin:

Ja kuin viideskymmenes päivä täytettiin, olivat he kaikki yksimielisesti koossa.

Ja humaus tapahtui äkisti taivaasta, niinkuin suuri tuulispää olis tullut, ja täytti koko huoneen, kussa he olivat istumassa.

Ja heille näkyivät viileskellyt kielet, niinkuin tuliset, ja istuivat kunkin heidän päällensä.

Ja he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja rupesivat puhumaan muilla kielillä, senjälkeen kuin Henki antoi heidän puhua.

Niin Jerusalemissa asui Juudalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikkinaisesta kansasta, joka taivaan alla on.

Ja kuin tämä ääni tapahtui, niin kokoontui suuri kansan paljous, ja hämmästyivät; sillä kukin kuuli niiden puhuvan omalla kielellänsä.

Ja he tyhmistyivät kaikki ja ihmettelivät, sanoen keskenänsä: katso, eikö nämät kaikki, jotka puhuvat, ole Galilealaiset?

Apt 2:1-7 Biblia 1776


Pyhä Henki tuo myös mieleemme apostoli Paavalin armolahjojen rikkautta pursuavat kirjeet Korinttilaisille

Sentähden teen minä teille tiettäväksi, ettei yksikään, joka Jumalan Hengen kautta puhuu, Jesusta kiroile: ja ei yksikään taida Jesusta kutsua Herraksi, vaan Pyhän Hengen kautta.

Lahjat ovat moninaiset, mutta yksi on Henki;

Ja virat ovat moninaiset, mutta yksi on Herra.

Ja voimat ovat moninaiset, mutta yksi on Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa.

Mutta jokaiselle annetaan Hengen ilmoitus hyödytykseksi.

Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta puhua viisaudesta, toiselle puhua tiedosta, sen yhden Hengen kautta:

Mutta toiselle usko siitä yhdestä Hengestä: toiselle lahjat terveeksi tehdä siinä yhdessä Hengessä:

Toiselle voimallisia töitä tehdä, toiselle ennustus, toiselle henget eroittaa, toiselle moninaiset kielet, toiselle moninaisten kielten selitys.

Mutta nämät kaikki se yksi Henki vaikuttaa, jakaen kullekin omansa niinkuin hän tahtoo.

Sillä niinkuin ruumis on yksi, ja hänellä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, ehkä heitä on usia, ovat kuitenkin yksi ruumis; niin on myös Kristus.

1 Kor 12:3-12 Biblia 1776


Tuttuja Raamatun jakeita!

Kuinka moni kristitty halajaakaan saada kokea Pyhän Hengen täyteyttä ja voimaa, kuinka ikävöimmekään tuota humausta taivaasta, joka virvoittaa vanhat herätysliikkeet ja luo uusia herätyksiä.

Kuinka paljon puhummekaan keskenämme armolahjoista ja niiden laadusta, määrästä ja käytöstä ja toivomme ja rukoilemme yhä lisää niitä saavamme yhteiseksi hyödyksi.


Jeesus ilmestyy opetuslapsille. Duccio di Buoninsegna 1308-1311

Mutta mikään näistä Raamatun kuuluisista kohdista ei ole niin lähellä esikoislestadiolaisten sydäntä kuin nämä sanat:


Kuin siis sen sabbatin päivän ehtoo oli, ja ovet olivat suljetut, jossa opetuslapset kokoontuneet olivat Juudalaisten pelvon tähden, tuli Jesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille: rauha olkoon teille!

Ja kuin hän sen sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuivat, että he näkivät Herran.

Ja Jesus taas sanoi heille: rauha olkoon teille! niinkuin Isä minun lähetti, niin minä myös lähetän teidät.

Ja kuin hän nämät sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille: ottakaat Pyhä Henki:

Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt.

Johannes 20:19-23 Biblia 1776


Mikä mahtava vallankäytön sana!

kuka tarvitsee sairaiden parantamisen armolahjaa? ehkä joku.

kielilläpuhuminen on yhtä hömppöä, onhan meillä tässä kristillisyydessä ollut niitä liikutuksia, mutta eivät ne ole pysyväisiä.

narvalaisista puhumattakaan.

opettamisen armolahja, palvelemisen armolahja. ihan hyviä asioita sinänsä, mutta sangen epäilyttäviä.


onko opettaja oikea, opettaako hän oikein? todennäköisesti ei

mitä tuo palvelija yrittää itselleen ansaita, näyttää olevansa muita parempi?


Mutta tässä yhdsesä Johanneksen Sanassa on kaikki sanottu, kuten jo Raattamaa sen ymmärsi

suljettujen ovien takana

ottakaa Pyhä Henki!

ja sitten alkakaa käyttää elämän ja kuoleman valtaa ihmisten yli tässä maailmassa.

Katsokaa tarkoin, kenellä tuo Pyhä Henki on ja kuinka se siirtyy ihmisten kätten päällepanemisin isältä pojalle!

Sillä vain meillä, jotka olemme tämän aidon Pyhän Hengen saaneet suljettujen ovien takana, on se oikea valtuus taivasten valtakunnan portilla!


Kaikki muu mitä Pyhästä Hengestä kerskataan on valhetta

helluntailaiset menkööt mihin tahtovat

karismaatikot hillukoot Nokialla tai Helsingissä

armolahjat, onhan niitä mutta kuka niitä tarvitsee

Pyhä Henki

mitä Hänestäkään nyt tarivtsisi tietää!

ei Hän ole mikään tahtova, vaikuttava persoona

Hän on sellainen tätä meidän kristillisyyttämme sisäisesti yhdistävä periaate, tieto, yhteinen usko, että me ja vain me omaamme PH:m

ja sen mukana kaiken vallan iankaikkisen elämän ja kuoleman ylis

kas sinä siinä - olet sidottu synteihisi, jos kuolet niin helvettiin joudut

ja sinä siinä - Jeesuksen nimessä ja veressä julistan syntisi anteeksi ja taivaan portit ovat ääriä myöten sinulle auki

teit sitten mitä hyvänsä

miksi?

koska meillä on Jumalan Pyhä Henki ja vain meillä!


vaan tulee Herra Jeesus paikalle ja kysyy

"missä on kirjoitettu, että teillä ja vain teillä on Pyhä Henki"

ja he vastaavat "itsehän sinä sanoit: ottakaa Pyhä Henki"

Jeesus sanoo "niin sanoin. mutta kenelle minä niin sanoin?"

ja he vastaavat "näinä viimeisinä aikoina Ruotsin Lapin heränneille Jällivaaran Beetlehemissä"

Jeesus kysyy "ja missä niin on kirjoitettu?"

ja he vastaavat "profeetta Sakarian kirjassa, että viimeisinä aikoina minun Henkeni on lepäävä Pohjoisessa maassa"


Jeesus kysyy "onko siinä kirjoitettu, että viimeisinä aikoina minun Henkeni on lepäävä ainoastaan Pohjoisessa maassa?"

ja nyt ei ulkomuisi ollut aivan varma, niin haettiin Kirjoitukset ja avattiin ne

Jeesus katseli rauhallisesti tätä Jumalan Sanan tutkimista
sitten joku sanoi

tässä lukee näin


Ja minä taas nostin silmäni ja näin: ja katso, siellä olivat neljät rattaat, jotka lähtivät kahden vuoren välistä; ja ne vuoret olivat vaskiset vuoret.

Ensimäisten ratasten edessä olivat ruskiat orhiit, ja toisten ratasten edessä mustat orhiit;

Mutta kolmanten ratasten edessä valkiat orhiit, ja neljänten ratasten edessä kirjavat, väkevät orhiit.

Ja minä vastasin ja sanoin enkelille, joka minun kanssani puhui: minun herrani, mitä nämät ovat?

Ja enkeli vastasi ja sanoi minulle: ne ovat neljä tuulta taivaan alla, jotka tulevat ulos, astumaan kaiken maan hallitsian eteen.

Jossa ne mustat orhiit, ne menivät pohjaa päin, ja valkiat noudattivat niitä; mutta kirjavat menivät etelää päin.

Ja ne väkevät läksivät ja menivät ympärinsä, niin että he kaikki maat vaelsivat. Ja hän sanoi: menkäät ja vaeltakaat maata ympäri; ja he vaelsivat maan lävitse.

Ja hän kutsui minua, puhutteli minua ja sanoi: katso, ne jotka pohjaan menevät, antavat minun henkeni levätä pohjan maalla.


oli hetken hiljaista

Jeesus kysyi uudlleen "lukeeko siinä, että viimeisinä päivinä minun Henkeni lepää ainoastaan Pohjanmaalla, Oulun, Torniojoen laakson ja Kiirunan tuntumassa?"

he vastasivat

"ei tässä ole sanaa vain
ei tässä ole sanaa ainoastaan

mutta sitähän tämä tarkoittaa"

Jeesus kysyi "mistä te sen tiedätte, että se tarkoittaa vain pohjanmaalla?"

ja he vastasivat Hänelle

"koska näin opettavat meidän vanhimpamme, ja heillä on Pyhä Henki ja he osaavat selittää Kirjoitukset oikein. Vain he"


Pyhä Henki on esikoislestadiolaisuudessa hyvin tärkeä.

Mutta aivan toisella tavalla kuin karismaattisissa liikkeissä, helluntailaisuudessa tai luterilaisuudessa.

Tämän päivän esikoislestadiolaisille Pyhä Henki on vallankäytön väline.

Muuta käyttöä Hänelle ei juuri ole.


Voi kuinka toivoisinkaan, että tämä kirjoitukseni ei pitäisi paikkaansa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti