torstai 22. heinäkuuta 2010

Liitonarkkia ei rakennettu sapattina

Sanotaan, että Jeremia olisi kätkenyt liitonarkin Nebon vuorelle,
jonne Jumala oli haudannut Mooseksen salaiseen paikkaan


Tee akasiapuusta arkku, joka on kaksi ja puoli kyynärää pitkä, puolitoista kyynärää leveä ja puolitoista kyynärää korkea.
(0.5241 cm)

Peitä sen pinnat puhtaalla kullalla sekä sisältä että ulkoa ja tee siihen ylälaitaa ympäröivä kultareunus.

Vala neljä kultarengasta ja kiinnitä ne arkun neljään jalkaan, kaksi rengasta sen kummallekin sivulle.

Tee kantotangot akasiapuusta, päällystä ne kullalla ja työnnä ne arkun sivuilla oleviin renkaisiin, niin että arkkua voi kantaa tankojen varassa. Tangot on pidettävä arkun renkaissa, eikä niitä saa koskaan poistaa.

Pane arkkuun se laki, jonka minä sinulle annan.


Tee puhtaasta kullasta kansilevy, kaksi ja puoli kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä.

Tao kannen päälle kullasta kaksi kerubia, toinen kerubi kannen toiseen ja toinen toiseen päähän, niin että ne ovat kiinteästi kannen kummassakin päässä. Kerubien siivet olkoot kohollaan kannen yllä ja niiden kasvot vastakkain, kohti arkun kantta.

Aseta kansi arkun päälle pantuasi arkkuun ne liiton todistuskappaleet, jotka minä sinulle annan.

Sen luona sinä saat kohdata minut, ja minä puhun sinulle kannen päältä, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat liitonarkun päällä, ja ilmoitan sinulle kaikki ne käskyt, jotka minä israelilaisille annan.


Israelin Jumala antaa tässä eräänlaisen radiovastaanottimen tarkat rakennusohjeet.

Materiaali, mitat, yksityiskohdat, arkun sisältö sekä käyttöohjeet.

Kohtauspaikka.


Liitonarkku oli ensin teltassa, joka "Ilmestysmajana" tunnettiin ja sijaitsi Sikemissä.

Se oli mukana kohtalokkaassa sotaretkellä filistealaisia vastaan, ja kuningas Daavid toi sen sieltä takaisin suurella riemulla.

Kohtauspaikan.

Koska kätensä olivat verssä, kuningas Daavid, Iisain poika, ei saanut rakentaa arkulle rakennusta, vaan sen teki poikansa, kuningas Salomo, Batseban poika.

Jerusalemin temppelissä oli useampia pihoja, pyhäkkö ja ytimenä "kaikkien pyhin" johon liitonarkku asetettiin täydelliseen pimeyteen verhon, esiripun, erottaessa sen pyhästä.vain Jom Kippur päivänä, Suurena Sovintopäivänä, kansan ylipappi sai astua Kaikkeinpyhimpään liitonarkun luo toimittamaan suitsutusta ja menoja ja rukouksia.

sanotaan että silloin hänen jalkaansa sidottiin naru, että jos Herra surmaa hänet sinne niin ruumis voidaan vetää pois.

Suurena Sovintopäivänä ylipappi lausui Jumalan nimen kolme kertaa kansan ylle, joka oli temppelin esipihoilla polvillaan ja kasvot maata kohti.

vuoden pelottavin ja pyhin hetki.vaan kuinkas kävi?


Assurin kuningas Sanherib ei onnistunut v 701 eKr muuta kuin verottamaan Salomon temppelin kulta-aarteet.

2 Kun 18 Jesaja 36

Babylonian kuningas Nebukadressar sen sijaan tuhosi koko temppelin 587 eKr ja liitonarkku katoaa historiasta. (598 597, 587 586...)
Jeremia 38

Makkabealaiskirjoissa kerrotaan 2 vs eKR. tietoa, että babylonialaisten ollessa lähellä, profeetta Jeremia antoi kantaa liitonarkin maanalaisia luolia myöten pois kaupungista ja piilotti sen Nebon vuorelle Kuolleen meren alueelle nykyisen Jordanian puolelle.Pyhäin kaluin kätkemisestä, ja tämän kirjan laadusta.
Raamatuista myös löydetään, että Jeremia propheta käskenyt oli niiden, jotka vietiin pois, ottaa tulen myötänsä, niinkuin ennen sanottu on,

Ja antanut heille lain ja käskenyt, ettei he Herran käskyjä unhottaisi, eikä antaisi itsiänsä vietellä, kuin he kultaiset ja hopiaiset jumalat ja heidän kaunistuksensa näkevät.

Ja on senkaltaisia muita paljon heille käskenyt, ettei he lakia sydämestänsä unhottaisi.

Niin oli se myös siinä kirjoituksessa, että propheta Jumalan käskystä heille käskenyt oli, että he todistuksen majan ja arkin myötänsä ottaisivat.

Kuin he nyt vuoren tykö tulivat, jonka päällä Moses ollut oli, ja Herran perintömaan nähnyt, löysi Jeremia luolan, sinne hän pisti majan ja arkin ja savu-uhrin alttarin, ja peitti luolan.

Mutta muutamat, jotka kanssa menivät, tahtoivat sen luolan merkitä, mutta ei taitaneet
löytää.

Kuin Jeremia sen ymmärsi, nuhteli hän heitä, ja sanoi: tätä paikkaa ei pidä yhdenkään ihmisen tietämän, siihen asti kuin Herra kansansa kokoo ja heille leppyy, silloin Herra heille sen kyllä ilmoittaa.

Ja Herran kunnia nähdään pilvessä, niinkuin se Moseksen aikana näkyi, ja kuin Salomo rukoili, että hän sen paikan pyhittäisi.


2 Makkab 2:1-8 Biblia 1776
Makkabealaiskirjat ja muut ns. apokryfikirjat on äskettäin suomennettu uudelleen Suomen ev.lut. kirkon toimeksiantona.Kun Herra Jeesus Kristus leppyy ja rakentaa Israelille valtakunnan ja Jumalan huoneen Jerusalemiin, löydetään Jeremian kätköluola ja liitonarkku.Kolmannen temppelin kunnia tulee olemaan melkoinen!

nimittäin kun temppeli rakennettiin uudelleen Babylonian hävityksen jälkeen, Kaikkeinpyhin oli tyhjä pimeä huone, jossa vain litteä kivi oli muistona liitonarkusta.

Jeesuksen aikaa hieman ennen roomalainen kenraali Pompeius astui sinne Jerusalemin vallattuaan 63 eKr ja sanoi että tyhjää täynnä oli.

kun Maria ja Joosef tulivat temppeliin uhraamaan kaksi kyyhkystä, Kaikkeinpyhin oli tyhjä. Samoin kun esirippu sitten ratkesi ylhäältä alas ja rabbi ihmetteli, mitä temppeli suree

Lopunaikojen Jerusalemin temppelissä on koko uljaus - liitonarkku on siellä paikallaan.

kohtauspaikka.


Esikoislestadiolaisille taitaa olla tuttu käsite

armoistuin

kohtauspaikka

hilasterion tarkoittanee juuri liitonarkkua, jossa kultaisten kasvotusten olevien kerubien välistä Jumala puhui ja ilmoitti tahtonsa.


AnttiL on tästä paljon kirjoitellut eri tahoilla.


Sillä jos Josua olis heidät lepoon saattanut, niin ei hän olisi toisesta päivästä puhunut.

Sentähden on Jumalan kansalle yksi lepo vielä tarjona.

Sillä joka hänen lepoonsa jo tullut on, se lepää töistänsä, niinkuin Jumalakin lepää töistänsä.

Niin ahkeroitkaamme siis siihen lepoon tulla, ettei joku samaan epäuskon esikuvaan lankeaisi.

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, siihenasti kuin se sielun ja hengen eroittaa, ja jäsenet ja ytimet, ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari,

Ja ei ole yhtään luontokappaletta hänen edessänsä näkymättä, mutta kaikki ovat paljaat ja julki hänen silmäinsä edessä, josta me puhumme.Että siis meillä suuri ylimmäinen Pappi on, Jesus Jumalan Poika. joka taivaisiin mennyt on, niin pysykäämme siinä tunnustuksessa;

Sillä ei meillä ole se ylimmäinen pappi, joka ei taida meidän heikkouttamme armahtaa, vaan se, joka kaikissa kiusattu on, niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

Sentähden käykäämme edes uskalluksella armoistuimen tykö, että me laupiuden saisimme ja löytäisimme silloin armon, kuin me apua tarvitsemme.


Hep 4:8-16 Biblia 1776


minä pahoin pelkään, että esikoisille tämä "armoistuin" on samaistettu pönttöjonoon.

toivon tietysti että olen väärässä, mutta pelkään pahinta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti