perjantai 16. heinäkuuta 2010

Pakanoiden täysi luku

Näkymä Jerusalemiin Dominus Flevit kappelista - Jeesus itkee

Sillä jos ei Jumala luonnollisia oksia armahtanut, katso, ei hän sinuakaan armahda.

Sentähden katso tässä Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: ankaruutta niissä, jotka lankesivat, mutta hyvyyttä itse sinussas, jos sinä ainoastaan hyvyydessä pysyt; muutoin sinäkin leikataan pois.

Ja ne jälleen istutetaan, ellei he epäuskossansa pysy; sillä Jumala on voimallinen heitä jälleen istuttamaan.

Sillä jos sinä olet luonnollisesta metsä-öljypuusta karsittu, ja olet vastoin luontoa hyvään öljypuuhun istutettu, kuinka paljon enemmin ne, jotka luonnolliset ovat, omaan öljypuuhunsa istutetaan?

Sillä en minä tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, tätä salaisuutta, (ettette itsellänne ylpeilisi,) että paatumus on puolittain Israelille tullut, siihenasti kuin pakanain täydellisyys tulis.

Ja niin kaikki Israel pitää autuaaksi tuleman, niinkuin kirjoitettu on: se tulee Zionista, joka päästää ja jumalattoman menon Jakobista kääntää pois.

Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, kuin minä otan pois heidän syntinsä.

Evankeliumin puolesta tosin ovat he viholliset teidän tähtenne; mutta valitsemisen puolesta rakastetaan heitä isäin tähden.

Sillä ei Jumala lahjojansa ja kutsumistansa kadu.


Room 11:21-29 Biblia 1776Biblian käännös ei ole tässä kielellisesti aivan selkeä.

Otto Mannisen komitea käänsi tuon jakeen, jossa apostoli Paavali ilmoittaa salaisuuden:

Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut
Room 11:25 KR 1938tässä käytetään sanaa "pakana" joka on kristillistä kielenkäyttöä

paganus tarkoittaa alunperin "sivukyläläinen" eli takamaiden asukas, jonne Konstantinus Suuren ajan jälkeen nopeasti leviävä kristinusko ollut vielä ennättänyt.

Vanhassa testamentissa käytetään ilmausta gojim kaikista muista kansoista, paitsi Israelista. gojim ovat siis eräässä mielessä "pakanoita", mutta siis ei-juutalaisia.Kansa joka pimeydessä vaeltaa näkee suuren valon! Jesaja kuvaa sitä käyttäen gojim sanaa

Galil gojim, Pakanoiden Galilea:

"Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen."
Jes 8:23 KR 1933


Uusimmassa Raamatun käännöksessä on pyritty selkeyttämään tuon merkityksellisesti hieman hankalan "pakana" sanan käyttöä koskemaan ei-kristittyjä.


Näin Jesaja on käännetty "muukalainen"

"Aikoinaan Herra vei kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta. Mutta kerran hän taas palauttaa kunniaan Meren tien, Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean."
Jes 8:23 KR 1992


ja apostoli Paavalin salaisuus "muut kansat":

"Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen."
Room 11:25 KR 1992Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ ᾿Ισραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃmysterio - salaisuus

pleroma - täyteys, määrä, mikä on täytettävä

ethnos - kansa (tästä tulee monia sivistyssanoja suomeenkin, etninen, etnografia, etno...)

Raamatun koinee kreikassa ja VT kreikassa ethnos sanaa käytetään kuitenkin juuri tuon heprean "gojim" mielessä, ei juutalaiset.

KR 1992 käännös turhaan hieman häivyttää tätä "rasistista" ilmausta, joka on aidosti juutalainen vastakkainasettelu - me, Jumalan kansa, he, gojim, pakanat.Τοῦτο πρῶτον ποίει, ταχὺ ποίει, χώρα Ζαβουλων, ἡ γῆ Νεφθαλιμ ὁδὸν θαλάσσης καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν παραλίαν κατοικοῦντες καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, τὰ μέρη τῆς Ιουδαίας.


Näemme tuossa, miten LXX hellenistisen ajan Alexandrian juutalaisten laatima kreikannos kääntää Jes 8:23 pakanain Galilean

gojim galil

samalla ethnos sanalla, jota apostoli Paavali käyttää Roomalaiskirjeessään

Galilaia ton ethnonVoimme siis hyvällä omallatunnolla ymmärtää apostolin salaisuuden Room 11:25 Biblian ja Mannisen käännöksen mukaan tarkoittamaan pakanakansoja, nätimmin "muita kansoja" kuin juutalaisia

"paatumus on puolittain Israelille tullut, siihenasti kuin pakanain täydellisyys tulis"

apostoli käyttää Ísraelista sanaa

πώρωσις porosis - sokeus, kovuus, paatumus


Herra sanoi Moosekselle:
"Kun nyt palaat Egyptiin, tee faraon edessä kaikki ne ihmeteot, joihin minä olen antanut sinulle vallan. Mutta minä kovetan hänen sydämensä, niin ettei hän päästä kansaa lähtemään.

Silloin sinun pitää sanoa faraolle: Näin sanoo Herra: 'Israel on minun esikoispoikani.

Minä käsken sinua päästämään poikani minua palvelemaan. Jos kieltäydyt päästämästä häntä, minä surmaan sinun esikoispoikasi.'"


2 Ms 4:21-23 KR 19921. Esikoislestaiodlaisten harhaopetus esikoisuudesta

Tutkiessamme apostoli Paavalin kautta ilmoitettua salaisuutta Nettiruuksusa, meidän on ensimmäiseksi huomattava esikoislestadiolaisten parissa vaalittu harhaoppi esikoisuudesta.

Tämä erehdys on monella tavoin vakava. Eräs seuraus siitä on kyvyttömyys ymmärtää erästä Jumalan Sanan kantavaa ajatusta oikein.

Juhani Raattamaa tahtoi puolustaa alkuperäistä ja oikeaa lestadiolaisen herätyksen sanomaa monia vaeltavia opettajia ja hajaannusta vastaan viittaamalla Heprealaiskirjeen Esikoisten seurakuntaan, tästä äitiseurakunta ajatus.

Mutta tämä lipsahtikin pelkästä kielikuvasta syvälliseksi teologiseksi ajatuksekis, että "näinä lopunaikoina Kiirunan Bethlehemissä on syttynyt valo"

lopunajan luopumuksen luppoajat ovat käsillä, Jumalan huomio koko ihmiskunnan keskellä on nyt vain esikoisten piskuisessa laumassa, jossa vielä totuus tiedetään.tässä nostettiinkin lestadiolaisen herätyksen alukperäisen sanoman puolustaminen ja puhtaan opin viljely suorastaan eskatologiselle, lopunaikojen maailmaa koskevalle tasolle ja syntyy tämä "vain me" opetus.

olen vakuuttunut - vaikka en pysty sitä kirjallisesti todistamaan - että tämä adventisteille, Jehovan todistajille, Myöhempien Aikojen Jeesuksen Kristusken pyhille (mormoneille) ominainen teologia on saapunut kalottialueen kristillisyyteen 1870-luvun jälkeen Amerikoista.

se on niin tyypillisesti amerikkalainen kapea-alainen, sivistymätön, muusta maailmasta tietämätön ja piittaamaton harha.Paavi teki saman tempun kuin Raattamaan seuraajat, mutta paljon suuremmassa mittakaavassa.

Paavin johtama kirkko opettaa, että Jeesuksen Kristuksen kirkko on Uusi Israel.

Vanhan Israelin aika on ohi, se on syrjäytetty, Jumalan huomio keskittyy nyt Jumalan Pojan valtakuntaan, jossa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, orjaa eikä vapaata, miestä eikä naista vaan kaikki ovat yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

Nuorempi veli on sysännyt vanhemman veljen sivuun isänsä perintötilalta.

Antti Laato on esimerkiksi kuvannut, miten ekumenisen kirkon historian alussa Bysantin aikana juutalais-kristittyjen, Jeesukseen uskovien messiaanisten kristittyjen, asema vaikeutui, heidät eristettiin, he lahkoutuivat ja käytännössä lakkasivat olemasta.

Suuri viha kohdistui nyt juutalaisia "Kristuksen tappajia" kohtaan maailman kansojen joukossa, sen sijaan että olisi osoitettu kiitollisuutta Jeesuksen omalle kansalle.


Jumala sanoo Mooseksen kautta faaraolle: esikoinen esikoisesta.

Israel, Abrahamin lapset Iisakin ja Jaakobin kautta, on minun esikoiseni.

jos et päästä heitä lähtemään Egyptin maasta, minä surmaan sinun esikoisesi.2. Esikoislestadiolaisen harhaopetuksen merkitys

Koska esikoiset pitävät itseään (paaville nauraen) Jumalan esikoisina, he asettuvat maailmanhistorian ytimeen Jumalan oman esikoiskansan, Israelin, sijaan.

Sen mukana koko pelastushistorian käsittäminen vääristyy ja on mahdotonta ymmärtää apostoli Paavalin sanoja ja Jeesuksen opetusta lopunajoista oikein.

Professori Tuomo Manneramaa vertaa kristillistä oppia suureen katedraaliin. Se on kokonaisuus, josta ei saa ottaa yhtään kiveä pois, tai koko rakennus romahtaa.

Esikoisten virheellinen ja valheellinen seurakuntaoppi "me olemme Jumalan esikoiset" johtaa suoraan kristillisen opin romahtamiseen ja lahkoutumiseen.Näin se menee

Jos Lars Levi Laestadiuksen kautta syntynyt - maailmanlaajasti katsoen mitättömän pieni - herätysliike Pohjan maalla olisi Jumalan esikoiset, mitä sitten?

koko puhe Jeesuksen paluusta kansansa luo, Israelin Messiaasta, viimeisten aikojen tapahtumista, Jerusalemista aikojen kellona...

kaikki tuo menettää merkityksensä, ja sen mukana suuri osa Jeesuksen opetuksista hylätään ja ne valuvat hiekkaan.

etkö usko?

osoita että olen väärässä, tai tee kiiruusti parannus harhaopista, hyvä veli - sisar.


sillä mitä merkitystä on Jumalan suurissa pelastussuunnitelmissa ja salaisuuksissa 30.000 esikoisella, Lahdessa, Heinolassa, Jällivaarassa, Calumetissa, tässä "kristillisyyden laveudessa" joka on aivan mitätön Jumalan luoman ihmiskunnan keskuudessa, ei edes pisara saviastian uurteessa.

eivät esikoiset itse koe itsellään olevan mitään pelastushistoriallista merkitystä

kunhan olemme, iloitsemme siitä valosta, jota Jumala armossaan Kiirunasta vanhinten ja saarnaajien kautta jakaa

lämmittelemme armon valossa, kilvoittelemme tehdäksemme kutsumuksemme vakaaksi, kuolemme pois ja pääsemme perille sinne sillattoman virran taakse jonne isämme ja äitimme ovat jo autuaina nukkuneet. Aamen.

ei pienintäkään huolta pimeydessä olevista pakanakansoista, hukkuvasta maailmasta, tai mitään roolia sen suhteen.

ei edes lähetystyötä tahdota tehdä, vaikka Jeesus on siitä selvän käskyn antanut.Seurauksena on näin vaihteen kytkeminen pois vapaalle maailmanhistorian autosta.

Jumalalla ei todellisuudessa ole muuta huolta, kuin yhä uudestaan varmistaa minulle, että syntini kyllä annetaan anteeksi, vaikka olen näin heikko ja voimaton ja lankean lihan synteihin (olen mies tai nainen tai jotain siltä väliltä)

maailma ei ole mistään tulossa eikä mihinkään menossa, se on saavuttanut huippunsa siinä, että minä pelastun.

tässä istun enkä muuta voi

jos jotain teen niin se on parhaimmillaankin omanvanhurskauden perkeleestä - niinkuin esimerkiksi nuo Isän Ääänen kuorolaiset tai Toksovaan pirun eksyttämät saarnaajat

tässä istun enkä muuta voi

luopunut pimeä maailma menee kohti helvettiä, minä pääsen kuoltuani taivaaseen, johon Jumala armostaan tuo sentään eri kansoista viattomat lapset.Esikoislestadiolaisella kristityllä ei ole elämässä todellista eskatologista jännitettä, mielenkiintoa historiaa tai todellisuutta kohtaan, koska hän ei epäuskossaan näe Jumalan millään tavoin vaikuttavan maailman menoon.

tämän mätäpaiseen ytimessä on väärä opetus esikoisuudesta, joka juontaa juurensa Juhani Raattamaan vallasta taisteleviin seuraajiin ja 1900 luvun alun suuren hajaannuksen jälkeisiin ensimmäisiin vanhimpiin,

jotenkin täytyy tämä meidän valtamme perustella, kun nuo itälestadiolaiset ja uusheränneet ja muut narvalaiset eivät meinaa totella.samalla tavoin kuin Italian paavit olivat valtansa pohjilla 1800-luvun puolivälin heikossa Vatikaanissa. mistä löytyisi apu?

apu löytyi valheellisesta teologiasta - paavi on erehtymätön kun puhuu virkansa puolesta, neitsyt Maria on siinnyt synnittömänä ja otettu taivaaseen...

paavit nostivat opillisesti asemansa ja sen seurauksena tosin oli vanha-katolisten "eriseura" mutta paavin asema alkoi nousta hengellisesti, vaikka Vatikaanin poliittinen ja sotilaallinen merkitys häipyikin.

teologian avulla esikositen ensimmäiset vanhimmat Purnun aikana ja jälkeen nostivat omaa auktoriteettiaan - me olemme Jumalan esikoiset.3. Oikea oppi esikoislestadiolaisista

Esikoislestadiolaiset ovat Pohjolan kristillisen kirkon sisällä syntynyt ja vaikuttava herätysliike.

ei mikään vanha aito alkuperäinen apostolinen luterilainen lestadiolainen kirkko saatikka Raamatun tarkoittama Jumalan esikoiskansa.

Yhdysvalloissa he ovat muodostaneet useita keskenään riiteleviä "kirkkoja" USA:n tapaan, jotka ovat ymmärtääkseni Lapin uskollisia. Vanhinten käynnit ovat siellä todellista juhlaa ja mitä tiukempaa lakia he julistavat, sen parempi.

En tiedä onko Håkan siellä kieltänyt amerikkalaisen "Hey!" huudahduksen, mutta jos on, sitä ei kuulla in this Christianity.

Jos esikoiset muodostavat Ruotsissa ja Suomessa oman itsenäisen kirkon, siitä tulee nykyisen opetuksen perusteella aidosta luterilaisuudesta irronnut lahko. Adventistien tai Mormonien tapainen amerikkalaisvaikutteinen älyttömyyksien kasautuma, sillä kun he luulevat viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet.

pysymällä luterilaisen kirkon herätysliikkeenä esikoisilla on vielä toivoa pysyä kaidalla tiellä.Sekä Pohjolan pasuunan herättämät skandinaavit, joita on etelä-Suomen lihaville rintamaille junaratojen ja sahojen ja jenkkeihinkin kuparikaivosten myötä,

että Rooman piispan johtamat katoliset, jotka hamuavat vanhemman veljen, Esikoisen, osaa Isän Jumalan talossa

ovat molemmat pahan kerran väärässä.

sillä ei Jumala lupauksiaan ja liittojaan kadu.

Israel on Jumalan esikoiskansa, ja sitä on koittanut osaksi paatumus, kunnes pakanain täysi luku on tullut sisään.


4. Outo illallinen

Illallinen on outo kahdella tapaa.

Yksi vieraista on kuollut mies - tai siis oli kuollut - ja istuu siinä ja juttelee leppoisia, juo viiniä ja syö leipää ja kalaa tai mitä emännät ovat pöytään valmistaneet.

Toiseksi, puheenaihe on yliluonnollinen. Keskustelua käydään Jumalan omaisuuskansan tulevaisuudesta, mutta meillä ei ole siihen erityisemmin tarkkaa taustaa.

Opetuslapset nimittäin kysyvät ex-kuolleelta: "Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?"

Mistä moinen kysymys?

Evankeliumeissa ei nimittäin puhuta lainkaan siitä, että Jeesus rakentaisi Israelin valtakunnan uudelleen.tämä kysymys toimii ainoastaan kahdella vaihtoehtoisella tavalla -

joko tulkitsemme kohdan väärin, ja sanomme, että ukkelit kysyivät seurakunnasta (saattoi siinä olla akkeleitakin mukana koolla, arvelisin että olisi ollut vaikea pitää heitä poissa kunniavierasta ajatellen)

Jeesus on juuri puhunut seurakunnasta, ja sanonut, että ihan kohta, ei montaa päivää, niin saatte Pyhän Hengen. odottakaa hetki.

Tähän kysymykseen Jeesus sen sijaan sanoo "ei kuulu teille tietää aikoja"no mikäs se toinen tapa sitten on ymmärtää tämä Israelin rakentaminen, josta evankeliumit eivät juuri mitään kerro?

että Jeesus rakentaisi Israelille valtakunnan

(Hej, kaikki maailman juutalaiset, oletteko tulleet ajatelleeksi, että teidän hylätty Messiaanne todellakin on hommissa juuri nyt? Isä antoi Pojalle kaiken vallan - myös teidän ylitsenne. Vai omalla voimallanneko te sitä rakennatte, lihan käsivarrella?)

se toinen vaihtoehto on, että ylösnousemuksen jälkeen Herra Jeesus liikkui yli kuukauden ajan omiensa parissa.

Ei se jäänyt Emmauksen tien vilahdukseen tai suljettujen ovien taakse pelkäävien luo tuloon tai kala-ateriaan Galileassa.

"Menkää Galileaan, siellä te saatte Hänet nähdä"

yli 500 näki.noiden neljänkymmenen päivän aikana Herra Jeesus puhui Pietarin, Andreaan, Johanneksen, Simonin, Juudan ... kanssa ja istui aterialla ja käveli ja tuli seinien läpi mihin halusi.

Tämän erityisen ajan keskusteluihin ennen Jeesuksen taivaaseenastumista on sisältynyt puhe Israelin valtkunnan jälleenrakentamisesta. (sehän oli pystyssä 34 jKr vielä sukupolven)Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen.

Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa.

Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta.

Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi:
"Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää."


Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä:

"Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?"

Hän vastasi:
"Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut.

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään.

Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä.

Nämä sanoivat:
"Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän."Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.

He palasivat Jerusalemiin ja menivät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa:

Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon Kiivailija ja Juudas Jaakobin poika.

He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.


Apt 1:1-14 KR 1992Eikö olekin valtava avaus Apostolien teoille?!

mutta me immeiset olemme luonnostamme niin uteliaita, että vaikka se ei ole meidän asiamme, niin tahtoisimme tietää.

Teofilukselle laadittu kirja ei tässä kohtaa uteliaisuuttamme tyydytä, ja jäämme pimentoon.

Apostolit lähtivät ja apostolinen sanoma on ulottunut maan ääriin ja kansoista on tehty Jeesuksen opetuslapsia kastamalla ja opettamalla.

Mutta hiukka armollinen Pyhä Henki on verhoa sivuun vetänyt.

sen verran Raamattu kertoo Israelin tulevaisuudesta, että näemme Jumalan esikoiskansan roolin ja ymmärrämme, että auton vaihde on täysin ajokunnossa, nyt juuri meidän aikoinamme vaihdetta on vedetty pykälä isommalle.Opetuksissaan lopunajoista evankeliumit käyttävät varsin väkevää eskatologista kieltä, kertovat hurjista maailmanlaajuisista tapahtumista.

mutta aivan kuin punaisena lankana, johtavana kompassina, kaiken tuon melsekeen, metelin, merkkien ja kauhujen keskellä on evankeliumin kello ja Jerusalemin kello.

harhaoppiset esikoiset ja katoliset eivät tätä kelloa katso, koska he luulevat olevansa maailman napa, Jumalan ainoa esikoinen Israelin kansan sijasta.

Raamattuansa lukevat esikoiset ja katoliset sen sijaan lukevat kiinnostuneina, mitä Raamattu opettaa ja tutkivat sitä Marian tavoin sydämessään.1. Evankeliumin kello

Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, kaikille pakanoille todistukseksi; ja silloin tulee loppu.
Mt 24:14 Biblia 17762. Jerusalemin kello

Ja heidän pitää lankeeman miekan terään, ja he viedään vangiksi kaikkinaisen kansan sekaan. Ja Jerusalem pitää tallattaman pakanoilta, siihen asti kuin pakanain aika täytetään.
Lk 21:24 Biblia 1776


Apostolinen todistus:

Sillä en minä tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, tätä salaisuutta, (ettette itsellänne ylpeilisi,) että paatumus on puolittain Israelille tullut, siihenasti kuin pakanain täydellisyys tulis.

Ja niin kaikki Israel pitää autuaaksi tuleman, niinkuin kirjoitettu on: se tulee Zionista, joka päästää ja jumalattoman menon Jakobista kääntää pois.

Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, kuin minä otan pois heidän syntinsä.

Evankeliumin puolesta tosin ovat he viholliset teidän tähtenne; mutta valitsemisen puolesta rakastetaan heitä isäin tähden.

Sillä ei Jumala lahjojansa ja kutsumistansa kadu.


Jumalan esikoiset, Israelin kansa, juutalaiset

Jeesus rakentaa Israelin valtakunnan uudelleen, kuten Hän Hesekielin kirjassa kertoo kuolleista luista, ensin luut, jänteet, liha, iho...

ja lopulta Henki.

vaan silloin ovat meidän pakanoiden aikamme täyttyneet, eikä Raamattu mitään tarkkaa kuvaa meille utelialle piirrä, mitä sitten tapahtuu.

mitä nyt jotain kuvia... joiden ymmärtämisestä on kristillisen eskatologian miettimisessä ollut hommaa läpi koko kirkon historian!

Paavali hiukka vihjaa:


Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailman sovinto, mitäs heidän korjaamisensa muuta on kuin elämä kuolleista?


Room 11:15 Biblia 1776vastoin kaikkien - myös Lutherin ja VT professori Antti Filemon Puukon - odotuksia, Jeesus antoi juutalaisille kansallisen kodin.

moderni Israelin valtio julistautui itsenäiseksi 14.5. 1948.

Vastaperustettu Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselma 11.5.1949 kutsui Israelin kansakuntien joukkoon Manhattanilla New Yorkissa.

Monet aikamme israelilaiset tahtoisivat unohtaa, että on "Palestiinan jakopäätös", jossa Välimeren ja Jordan joen välinen alue jaettiin juutalaisille ja palestiinalaisille arabeille.

Monet aikamme palestiinalaiset tahtoisivat unohtaa, että on "Palestiinan jakopäätös", jossa Välimeren ja Jordan joen välinen alue jaettiin juutalaisille ja palestiinalaisille arabeille.

koko maailma seuraa tapahtumia, aikamme maailmanpolitiikan kuuma piste - ja kaiken sydämessä Jumalan hitaasti käyvä kello, Jerusalem.Kesäkuun seitsemäntenä 1967 Israelin armeija valloitti Länsirannan ja Gazan alueet ja Siinain niemimaan.

Koko Jerusalem tuli nyt juutalaisten valtaan, vaikka kansojen yhteisö ei hyväksy kiistanalaista Jerusalemia Israelin pääkaupunkina.

Tämänkin kesän päivälehtien etusivujen uutisten aihetta

Jerusalem, Jumalan kello maailman kansoille, kun pakanoiden ajat ovat nyt täyttymässä.

"pakanain tallattavana"... ei enää ikinä, jos se Israelin nykyisestä hallituksesta riippuu!


Harel prikaatin suunnitelmassa ei ollut Jerusalemin valtaus. Mutta kun Moshe Dayan kuuli että YK painostaa aselepoon, hän käski joukot ottamaan Jerusalemin Vanhan kaupungin odottamatta asiasta hallituksen päätöstä.


Herran käsi tarttui minuun, ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleitten luita.'

Hän kuljetti minua yltympäri niiden ylitse, ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia.

Herra sanoi minulle: "Ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon?" Minä vastasin: "Herra, sinä sen tiedät."

Hän sanoi: "Sano profeetan sana näille luille, sano niille: Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana!

Näin sanoo Herra Jumala näille luille: Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon.

Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla, ja minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra."Minä puhuin saamani käskyn mukaan, ja minun vielä puhuessani alkoi kuulua kovaa kalinaa, kun luut lähenivät toisiaan ja liittyivät yhteen nivel niveleltä.

Minä näin, että niiden päälle kasvoi jänteet ja liha ja että nämä saivat nahan ympärilleen, mutta elämää niissä ei ollut.

Herra sanoi minulle: "Ihminen, kutsu sanallasi henkeä ja sano sille: Näin sanoo Herra Jumala: Tule, henki, tule taivaan neljältä tuulelta ja mene näihin surmattuihin, niin että ne heräävät eloon."

Minä puhuin niin kuin Herra minua käski, ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta, ja siinä oli luvuton ihmisjoukko.


Herra sanoi minulle: "Ihminen, nämä luut ovat Israelin kansa. Kaikki israelilaiset sanovat: 'Luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, me olemme hukassa.'

Sen tähden julista heille:
Näin sanoo Herra Jumala: Minä aukaisen teidän hautanne, päästän teidät, oman kansani, haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan.

Te tiedätte silloin, että minä olen Herra, kun minä aukaisen hautanne ja päästän teidät, kansani, haudoistanne.

Minä panen teihin henkeni, niin että te heräätte eloon, ja vien teidät maahanne. Silloin te tiedätte, että minä, Herra, teen sen minkä olen luvannut tehdä. Näin sanoo Herra."

Hesekiel 37:1-14 KR 1992

Israel - katso Herraasi!


Herra Jeesus on ilmoittanut apostolinsa Paavalin kautta sitä samaa, mistä Hän varmaan jutteli Jerusalemissa vielä ollessaan Pietarin ja kumppaneiden kanssa.

Hän on myös puhunut Jumalan omaisuuskansalle Israelille.

ja nämä sanat ovat rajut.Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat prophetat ja kivillä surmaat ne, jotka sinun tykös lähetetyt ovat! kuinka usein minä tahdoin koota sinun lapses, niinkuin kana kokoo poikansa siipeinsä alle? ja ette tahtoneet.

Katso, teidän huoneenne pitää teille jäämän kylmille.

Sillä minä sanon teille: ette suinkaan minua tästedes näe, siihenasti kuin te sanotte: kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen!


Mt 23:37-39 Biblia 1776Eikö ole aivan ihmeellinen tämä meidän Raamattumme sankari, Jeesus Kristus?!

aivan käsittämättömän suuri ja silti niin rakas.

Öljyvuorelta Hän katselee kaupunkiaan, Jerusalemia, Jumalan kelloa joka käy tosi hitaasti.

ankarat ovat Sanansa.

mutta kuten aina, Herra kurittaa, vaan ei hylkää.

tosin on Israelin huone jäävä kylmilleen, tosin on Jerusalem tuhottava ja jäävä pakanain tallattavaksi, tosin on temppeli palava ja uhrikultti loppuva. tosin on Jumalan kansa joutuva kaikkien kansojen vihattavaksi.

vaan ei hylkää Jeesus kansaansa.

kyllä te vielä minut näette, mutta sillä on ehtonsa.

tämä on niin syvällinen juttu, Jumalan ja Hänen kansansa välinen, että laitan tähän alustuksen lopuksi mietiskeltäväksemme sen psalmin, johon Herra Jeesus viittaa.


Psalmi 118
Kiittäkää Herraa!
Hän on hyvä,
iäti kestää hänen armonsa.
Julista, sinä Israelin kansa:
iäti kestää hänen armonsa.
Julista, sinä Aaronin suku:
iäti kestää hänen armonsa.
Julistakaa, te Herran palvelijat: iäti kestää hänen armonsa.

Ahdingossani minä huusin Herraa.
Hän kuuli ja avasi tien.
Kun Herra on minun kanssani,
en minä mitään pelkää.
Mitä voisivat ihmiset silloin?
Kun Herra on minun kanssani,
hän tuo minulle avun,
ja pelotta katson vihollisiani.
On parempi turvata Herraan
kuin luottaa ihmisten apuun.
On parempi turvata Herraan kuin luottaa mahtavien apuun.Viholliset saartoivat minut,
mutta Herran nimessä minä nujerran heidät!
He piirittivät ja saartoivat minut,
mutta Herran nimessä minä nujerran heidät!
He piirittivät minua kuin mehiläisparvi,
mutta hetkessä he hävisivät
kuin palavat ohdakkeet.
Herran nimessä minä nujerran heidät!
He syöksivät minut lähes tuhoon,
mutta Herra tuli avukseni.
Herra on minun väkeni ja voimani. Hän pelasti minut.Kuulkaa, miten voitonhuuto kajahtaa,
riemu raikuu pelastettujen majoilta:
Herran käsi on voimallinen!
Herran käsi on meidän yllämme. Herran käsi on voimallinen!


Minä en kuole, vaan elän
ja kerron Herran teoista.
Hän kyllä kuritti minua
mutta ei antanut kuoleman valtaan.
Avatkaa minulle vanhurskauden portit! Niistä käyn sisään kiittämään Herraa.Tämä on Herran portti,
josta vanhurskaat saavat käydä.
Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua
ja pelastit minut.
Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,
on nyt kulmakivi.
Herra tämän teki,
Herra teki ihmeen silmiemme edessä.
Tämän päivän on Herra tehnyt,
iloitkaa ja riemuitkaa siitä!
Hoosianna! Herra, anna meille apusi! Oi Herra, anna menestys!


Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan.

Herra on Jumala! Hän antoi valonsa meille. Käykää kulkueena lehvät käsissä, ulottakaa piirinne alttarin sarviin.

Sinä olet Jumalani, sinua minä kiitän,
Jumala, sinua minä suuresti ylistän.
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa!


Psalmi 118 KR 1992Virsi 324

Hyvä on Herra, hyvä on Herra,
riemuitkaamme siitä.
Lahjat on Herran, muista sielu niitä,
muista sielu niitä.
Hyvä on kiittää, sieluni, siis kiitä.
Kiittäkää Herraa, kiittäkää Herraa!

Veisatkaa vuoroin, veisatkaa vuoroin
kanteleitten kanssa
nyt yhteen ääneen hänen kiitostansa,
hänen kiitostansa.
Hän viisas on ja suuri voimassansa.
Kiittäkää Herraa, kiittäkää Herraa!

Pilvistä taivaan, pilvistä taivaan
poudan polttamille
pelloille virtaa vettä janoisille,
vettä janoisille,
taas ruoho nousee vuorilaitumille.
Kiittäkää Herraa, kiittäkää Herraa!

Hän luoduillensa, hän luoduillensa
tarpeet aina tuottaa,
elävät kaikki syöttää hän ja juottaa,
syöttää hän ja juottaa,
kaarneenkin poika hoivaajaansa luottaa.
Kiittäkää Herraa, kiittäkää Herraa!

Kiittäkää Herraa, kiittäkää Herraa,
hän on yksin hyvä,
elämän lähde ihmeellisen syvä,
ihmeellisen syvä.
Hänestä vuotaa riemu enentyvä.
Kiittäkää Herraa, kiittäkää Herraa!

Oi Jeesus Kristus, oi Jeesus Kristus,
rauha meille anna,
kaikille kaipaaville armo kanna,
kaipaaville kanna
yhdessä huutaaksemme: Hoosianna!
Kiittäkää Herraa, kiittäkää Herraa!

Saksalainen 1565.
Ruots. 1611.
Suom. virsikirjaan 1701.
Uud. Julius Krohn 1880.
Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus:

paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen.

Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu:

-- Siionista on tuleva Pelastaja,
hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä.
Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois heidän syntinsä.


Room 11:25-27 KR 1992

3 kommenttia:

 1. http://koti.phnet.fi/petripaavola/kaksiliittoa.html

  Room 11:
  25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
  26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

  Pakanain täysi luku on väärä käännös KJV (Old King James version) kääntää tämän kohdan tarkasti alkutekstin mukaan: For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.

  Ei ole kysymys lukumääräisesti pelastuneiden pakanoiden määrästä, vaan pakanauskovien uskon ojentautumisesta täyteyteen. Mitä tarkoittaa tämä pakanoiden täyteys? Se tarkoittaa sitä, että pakanauskovat tulevat ulos kirkkokuntien hajaannuksesta sekä kirkkolaitosten pakanallista perinteistä ja alkavat uskomaan siten kuin alkuseurakunnan uskovat uskoivat. Tällöin ovat pakanauskovat saavuttaneet uskossa täyteyden, joka myös saa aikaan juutalaisten sydämissä halajamista Herran Jeesuksen puoleen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. kiitos mielenkiintoisesta lisäyksestäsi pieneen tutkielmaan Room 11.

   Luukkaalla on tähän yhteyteen epäsuorasti liittyvä Jeesuksen profetia

   "Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
   ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät."
   Lk 21:23-24

   Poista
  2. Toisin kuin useimmat pyhän Raamatun selittäjät, jotka puhuvat Jerusalemin hävityksestä ja juutalaisen kansan hajottamisesta kansojen keskelle (diaspora)

   viittaamasi Petri Paavola liittää Jeesuksen profetian viimeisinä päivinä tapahtuviin asioihin

   "Tämä Luukkaan kohta sopii kuin nenä päähän Sak 14 luvun kanssa, joka kertoo lopun ajalla tapahtuvasta hyökkäyksestä Jerusalemia vastaan. ...

   Kaikki pakanakansat hyökkäävät Israelin vastaan ja Jerusalemiin päivien lopulla, niin kuin tästä käy ilmi. Silloin Jerusalemin kaupungin väestöstä puolet joutuvat pakkosiirtolaisuuteen, mutta Herra lähtee sotimaan heitä (pakanoita) vastaan ja tuhoaa heidät ja koko Israel pelastuu ja vastaanottaa Herran Jeesuksen Messiaaksi"

   Petri Paavola
   http://koti.phnet.fi/petripaavola/tempaus11.html

   ---
   Sorry, mutta tämä on täysin mielivaltaista ja mielikuvituksellista Raamatun "tulkintaa" jota kutsuisin Jumalan Sanan vääristelyksi.

   Poista