maanantai 24. tammikuuta 2011

Apostolinen alkuseurakunta

Apostolisuuden korostaminen kristillisten kirkkojen ja herätysten parissa merkitsee aitoutta ja alkuperäisyyttä.

olemme niinkuin silloin alussa!

Alkukirkon aika apostolien vielä eläessä on ensimmäinen vuosisata. Saamme siitä tavattoman eloisan kuvan toisaalta Apostolien tekojen ja toisaalta apostoli Paavalin kirjeiden ja muiden Uudessa testamentissa olevien kirjeiden kautta.

On myös Raamatun ulkopuolelle jääneitä kirjoituksia, jotka kertovat tästä ihmeellisestä Kristuksen kirkon alkutaipaleesta antaen tärkeää tietoa,

"Didakhe - Kahdentoista apostolin opetus" (n. 100 jKr)
on näistä ehkä merkittävimpiä,

Roomassa laadittu Hermaan Paimen (ehkä 2 vs. jKr) on myös erinomaisen arvokas, vaikka ei olisikaan Roomalaiskirjeessä mainitun Hermaan kirjoittama (Room 16;14)Alkuseurakunnan yksinkertainen "matalakirkollinen" ja veljellinen olemus, Pyhän Hengen armolahjojen väkevä toiminta, lähetystyön kukistava menestys, vetoavat kristittyihin kaikkina aikoina.

Kuinka meidän pokkuroivat prelaattimme ja kaavoihin kangistuneet liturgiamme saisivat tämän saman alkuperäisen apostolisen voiman ja väkevyyden, ilon ja tulenliekit?

Koko Uusi testamentti kertoo Apostolisesta alkuseurakunnasta, joka syntyi majesteettisesti Jeesuksen ylösnousemuksessa ja taivasten valtakunann valtaistuimelle nousussa ja joka alkoi maailmanlaajuisen kasvunsa Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen silloin helluntaina Jerusalemissa.jo ennen Apostolien tekoja on Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen sanat, jossa Hän kertoo rakentavansa kirkkonsa Pietari kalliolle.

Tästä syystä roomalais-katolinen kirkko puhuu "Apostolin istuimesta", jolla Rooman piispa, paavi, istuu Vatikaanissa. (Apostolic seat)

Paavin tunnuksiin kuuluvat myös Pietarille annetut taivasten valtakunnan avaimet.

(tämän Raamatun kohdan esikoiset usein unohtavat ja puhuvat vain Johanneksen evankeliumin suljettujen ovien takaisista)Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika* on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?"

He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista."

"Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?"

Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."

Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.

Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias.


Mt 16:13-20 KR 1992καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης
Mt 16:18kreikankielessä sana Pietari tarkoittaa kallio (Jeesus ei tässä puhu arameaa)

seurakunta on ekklesia, moniin kieliin jäänyt kreikan sana (kokoontuminen)

pylai Hadu ... Haadeksen portit, tuonela

...
voimme arvata, että on vino pino Uuden testamentin tutkijoita, jotka pitävät tätä kohtaa epäperäisenä, myöhempänä Matteuksen evankeliumin mukaan tulleena ja Jeesuksen suuhun pantuna sanana.

siinä taas väittärin aihe!Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen Kesarean ympärillä oleviin kyliin.

Matkalla hän kysyi opetuslapsilta: "Kuka minä ihmisten mielestä olen?"

He vastasivat: "Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toisten mielestä joku profeetoista.

"Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?"

Pietari vastasi hänelle: "Sinä olet Messias."

Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta hänestä kenellekään.

Markus 8:27-30 KR 1992Markuksen evankeliumin kertomus on huomattavasti yksinkertaisempi.

Jeesus on lähimpien seuraajiensa kanssa Golanin kukkuloiden tuntumassa Hermonin juurella, Filippuksen Kesarea nimisessä kaupungissa.

Sen arkeologiset kaivaukset ovat olleet 1990-luvun suuria kohteita Israeli arkeologiassa ja paljon sieltä on lyöytynyt, aivan Libanonin ja Syyrian valtioiden rajojen tuntumasta ja Baniaksen lähteen luota.

Jeesus kysyy nyt omiltaan ja Pietari vastaa aidosti juutalaisittain "sinä olet Messias"

jännästi Mestari sitten ei sano sen enempää, vaikeneminen on myöntymisen merkki, ja päinvastoin kieltää oppilaitaan kenellekään kertomasta, että tää on just se odotettu Messias kuningas.Kerran, kun Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen rukoilemaan ja opetuslapset olivat hänen kanssaan, hän kysyi heiltä: "Kuka minä ihmisten mielestä olen?"

He vastasivat: "Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toiset taas sanovat, että joku entisajan profeetta on noussut kuolleista."

"Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?"

Pietari vastasi: "Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu."

Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä kenellekään

ja sanoi: "Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista."


Luukas 9:18-22 KR 1992taustalla on siis yhteinen aines ja Luukkaan evankeliumissa sitä on muokattu jättämällä pois Filippuksen Kesarea.

Jotkut ajattelevat, että olisiko Luukkaan evankeliumin kirjoittaja (joka ei siis ole Luukas, tämä Paavalin työtoverin lääkärin nimi on annettu myöhemmin kirkon toimesta) ollut "ulkomaalainen" ja huonosti Palestiinaa tunteva. Vähän hankala paikannimi jäi tässä pois.

Matteus, Markus ja Luukas kertovat kaikki yhteen ääneen, että kun Pietari on kertonut että oppilaiden mielestä Jeesus on luvattu Messias, Hän alkaa valmistaa heitä tulevaan kärsimykseen Jerusalemissa.Apostolit ovat silminnäkijöitä, jotka todistavat Jeesuksen ylösnousemuksesta.

Jeesus valitsi heidät huolellisesti ja yksi heistä oli kavaltaja, Juudas Iskariot.

Jerusalemissa ne yksitoista sitten asettivat vaaleihin ehdokkaiksi kaksi, ja heittivät arpaa kenestä tulisi apostoli Juudaksen tilalle.

Jeesus itse valitsi, kutsui, koulutti ja asetti tehtäväänsä sitten pakanain apostolin, Paavalin, joka on ollut niin äärettömän tärkeä koko Kristuksen kirkolle.Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen seurakunta eli yksinkertaista elämää Jerusalemissa - jota niin monet aikamme kristityt haikailevat ja jonka seurakunnan suoria jälkeläisiä esikoislestadiolaiset katsovat olevansa.Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.

Pelko levisi ihmisten keskuuteen, ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja.

Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä.

He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi.

Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin.

He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.


Apt 2:42-47 KR 1992ησαν δε προσκαρτερουντες τη διδαχη των αποστολων και τη κοινωνια τη κλασει του αρτου και ταις προσευχαις
Apt 2:42"Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta"

tässä ei ole tuota Matteuksen evankeliumin sanaa "ekklesia" vaan "kokoontulleet" tms

Biblia on tarkempi:
"Ja he pysyivät alati apostolien opissa ja osallisuudessa, ja leivän murtamisessa ja rukouksissa."

jakeessa on myös tuo mainittu didakhee - apostolinen opetus sekä leivän murtamisen yhteys ja rukous.

mitään kirkon virkoja ei tässä mainita, on apostolit ja heidän seurassaan olevat pelastuneet.


Eiskoislestadiolaisten ihanteellinen apostolinen alkuseurakunnan malli tulee Jerusalemin kokouksesta.

Siellä mainitaan apostoli, vanhimmat (presyteroi), lähetysmiehet ja lähetyskirje ja on tuo kohtalokkaan painava "Pyhä Henki ja me" ilmaus.


Ja muutamat tulivat alas Juudeasta ja opettivat veljiä: ellei teitä ympärileikata Moseksen tavan jälkeen, niin ette taida autuaaksi tulla.

Koska siis kapina nousi, ja ei ollut vähin kamppaus Paavalilla ja Barnabaalla heitä vastaan, sääsivät he, että Paavali ja Barnabas ja muutamia muita heistä, piti menemän apostolien ja vanhimpain tykö ylös Jerusalemiin tämän kysymyksen tähden.

Apt 15:1-2 Biblia 1776


...
tässä on perustava malli esikoisille aina J. Raattamaan ja J. Purnun ja ensimmäisten Gällevaren Lapin vanhinten ajoista alkaen

syntyy seurakunnissa säpinää, ja asiasta mennään "ylös Jerusalemiin" puhumaan vanhimpain tykö.

paikalle kutsutaan myös asiaan osalliset Paavali ja Barnabas selittämään puheitaan.seuraavaksi kuvataan heidän saapumisensa ja iloiset uutiset ja sitten uskoon tulleiden fariseusten huoli ympärileikkauksen tärkeydestä.

asia oli todella iso, ja sitä tutkittiin yhdessä:


Kuin he tulivat Jerusalemiin, otettiin he vastaan seurakunnalta ja apostoleilta ja vanhimmilta, ja he ilmoittivat, kuinka suuria töitä Jumala heidän kanssansa tehnyt oli.

Niin nousivat muutaman Pharisealaisten lahkokunnassa, jotka uskoneet olivat, sanoen: he pitää ympärileikattaman ja käskettämän Moseksen lakia pitää.

Niin apostolit ja vanhimmat tulivat kokoon, tätä puhetta tutkimaan.
Apt 15:4-6

...
ja näin on esikoisuudessa tehty alusta asti. Vanhimmat ovat olleet tuomioistuimena, jossa on yhdessä tutkittu asioita.

esimerkiksi juuri tuo Amerikoissa tapahtunut kiista Johannes Takkisen ympärillä tuli tällä tavoin hoitoon, kun hän saapui Ruotsin Lappiin Raattaman ja muiden puheille.mallia otettiin myös Jerusalemin kokouksesta ja alkuseurakunnasta, joka antoi lähetyskirjeen.

nämä Kiirunaan tulevat ja sieltä lähtevät kirjeet ovat olennainen osa esikoisuutta - joukossa on esimerkiksi Talvisodan alla suomalaisille lähetetty kaunis rohkaiseva lähetyskirje, samoin sitten vähemmän kaunis Nilivaaran lähetyskirja ja tuo 2008 Kiirunan lähetyskirje.

näin lähti ensimmäinen lähetyskirje Jerusalemin vanhinten luota:Silloin kelpasi apostoleille ja vanhimmille, koko seurakunnan kanssa, joukostansa valita miehiä ja lähettää Antiokiaan, Paavalin ja Barnabaan kanssa: nimittäin Juudaan, joka kutsuttiin Barsabas, ja Silaan, ylimmäiset miehet veljesten seassa.

Ja kirjoittivat heidän kättensä kautta tällä tavalla:Lähetyskirje Jerusalemista (40-luvulta jKr)

"Me apostolit ja vanhimmat veljet toivotamme veljille, jotka pakanoista Antiokiassa ja Syriassa ja Kilikiassa ovat, terveyttä!

Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.

Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa, Jotka miehet ovat sielunsa meidän Herramme Jesuksen Kristuksen nimen tähden alttiiksi antaneet.

Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.

Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille, ettei yhtään enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:

Että te vältätte epäjumalain uhria, ja verta, ja läkähtynyttä, ja salavuoteutta.

Jos te niitä vältätte, niin te teette hyvin.

Olkaat hyvästi!"

Apt 15:22-30 Biblia 1776

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti