lauantai 8. toukokuuta 2010

Antikristuksen henki

Henkimaailman asioista kun puhumme on aivan erityinen Raamatun jumalallisen ilmoituksen alue - anti-Kristuksen henki.

ymmärrämme, että Uuden testamentin kreikkalais-roomalaisessa maailmassa yleisesti uskottiin maailman olevan täynnä kaikenlaisia henkiä ja alkeisvoimia.

on persoonallisia aineettomia olentoja, jotka voivat asettua ihmiseen asumaan ja vaikuttavat erityisiä kykyjä ja väkevyyksiä tai myös sairauksia ja onnettomia asioita.

ymmärrämme, että Raamattu opettaa että Jumala on henki.

siellä puhutaan Pyhästä Hengestä.

erityinen ilmoituksen alue puhuu anti-Kristuksen hengestä.

tämä on "opillinen" henki, edustaa kristillistä uskoa häiritsevää ja sisältä käsin muuttavaa henkeä, jolla on opillinen sanoma.Uusi Testamentti opettaa, että Jeesus on ruumiillinen todellisuus.

kertomukset neitsyt Mariasta joka tulee raskaaksi Pyhästä Hengestä puhuvat siitä, että Jumalan Poika syntyy konkreettisesti naisen kohdusta ja saa ensimmäisen maitoateriansa naisen rinnoilla.

Johanneksen evankeliumi opettaa mittaamattoman syvällisesti mitä tapahtui.

Jumalan Sana tuli lihaksi.

Evankeliumit aivan erityisesti tahtovat korostaa, että ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ei ole jokin aineeton henkiolento, vaan Hänellä on ruumis, jota voi koskettaa, Hän syö ruokaa ja istuu aamunuotiolla muina miehinä.Kristuksen kirkko on tätä kaikkea pähkäillyt koko olemassolonsa ajan.

suuret trinitaariset uskontunnustukset julistavat, että tämä Uuden testamentin Jeesus on totinen Jumala, Jumala Jumalasta, syntynyt eikä tehty, valkeus valkeudesta.

Khalkedoniin kokoontuneet ekumeenisen kirkon piispat opettavat, että Jeesus on totinen Jumala ja totinen ihminen, kumpaakin täydellisesti, ilman että nämä kaksi luontoa Hänessä muuttuvat, sekaantuvat ja kuitenkaan näitä luontoja ei voi toisistaan erottaa eikä jakaa.


hyvin syvällisellä tasolla Raamattu opettaa, että tämän lihaksi tulleen Jumalan Sanan vastustaja on henki.

opillinen henki.

tällä jo nyt vaikuttavalla hengellä on tietty opinkappale, josta Jumalan lapset sen tunnistavat.

Apostoli Paavali kertoo tessalonikalaisille, että Jumalan vastustaja on tulossa eikä Jeesus tule takaisin ennenkuin tämä vastustaja on tullut tänne ihmiskunnan keskelle.

Hän kertoo Hengessä profetoiden, että tämä Jumalan vastustaja on valheellinen eksyttäjä, oikein valheen olemus, joka tekee tunnustekoja ja joka asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

voisimme käyttää ilmausta "saatana tulee lihaksi"

ihminen, jossa laittomuuden salaisuus on saavuttanut täydellisyytensä.

siinä riittää meille pukertamista ja pähkäilemistä, mikä ihmeen laittomuuden salaisuus.

eikö laittomuus ole ihan selvä juttu

ja kaikki harhautetaan, valitutkin jos mahdollista, koska eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen.koko tämä johdanto tähän asti on tarkoituksella vailla mitään viittauksia Raamattuun.

jos asia kiinnostaa ja jos tahdot voit vaikka antaa riparilaisille tai muille tehtäväksi etsiä kaikki edellä viitatut Raamatun kohdat.

(tee "Joonas Purnut" - kerran kävin täällä nettiruukussa läpi Purnun kirjeen ja etsin kaikki siinä epäsuorasti mainitut Raamatun kohdat näyttääkseni, miten saarnansa eroaa edukseen nykyisten vanhinten saarnoista Raamatun käytön suhteen)Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä.

Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja.

Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.

Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta.

Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa.

Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä.

Me olemme Jumalasta.

Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele.

Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

1 Joh 4:1-6 KR 1992että näin.

"Torinon kääriliina" palstalta:

Kirjoittanut: MarttiF, 28.04.2010 16:22
Olen koettanut tässä muistella mitä Pietari sanoo ( Apt 2) Jeesuksesta ja hänen lihaan tulostaan. Ihan riittävästi sanoo.


Kirjoittanut: MarttiF, 28.04.2010 16:30
Kullakin on oma erityinen tapansa rakentaa uskoaan. Siihen on vaikea
toisen puuttua. Minua nyt vaan viehättää tuo sanan kristillisyys.
Suurin osa esikoisista ei voisi koskaan ymmärtää uskonsaarnaajien
opetusta, jossa "syntiä saa tehdä surutta ja kuitenkin koko ajan vaan
uskotaan". Pitävät kerrassaan säälittävänä

Kirjoittanut: MarttiF, 28.04.2010 16:32
Sen puoleen siis, ei yksi lisätuomio paljon enää vaakaa paina alemmas.

Kirjoittanut: MarttiF, 28.04.2010 17:01
Akateeminen veetuilu on asia erikseen, mutta tuskin näitä asioita erottaa toisistaan kukaan sellainen joka on käynyt näitä asioita elämässään lävitse.


Kirjoittanut: Patu, 28.04.2010 18:26

"mutta kristityillä on tämän ohella toisenlainen kokemus. he kokevat, että Jeesus on toinen persoona, joka on heitä lähellä,
heidän ystävänsä, näkymätön Oskari."

"Jumalan Sana asettuu ihmiseen asumaan ja muuttaa ihmisen sydämen kaltaisekseen. Sana tulee lihaksi" MikkoL

MikkoL kovasti korostaa Kristuksen asumista ihmisessä ja ihmisen sydämen muuttumista Jumalan Sanan kaltaiseksi. Samalla hän painottaa kokemusta näkymättömän Oskarin, Jeesuksen, asumista sydämessä. Tätä hän sanoo Kristuksen lihaan tulemiseksi.

Kristityllä voi olla myös aivan toisenlaisia kokemuksia. Sydän on syntinen ja perkele kiusaa lihassa. Mutta silti voi uskoa, että Kristus on lihaan tullut, kasteen veteen yhtyneenä pukenut minut vanhurkauden vaatteella, ehtoollisessa leipänä ja viininä antanut itsensä syntien anteeksiantamiseksi. Tähän elävään Kristukseen tarrautumalla voi uskoa, että vanhurskaus on anteeksiantamista, syntisen Jumalalle kelpaavaksi lukemista, eikä mitään Oskarin etsimistä itsestään.


Kirjoittanut: MarttiF, 28.04.2010 19:06

Jeesus alvariinsa sydämessä ja ratikassa, mutta ei missään tapauksessa suussa!

Eikä yhtään jumalansanaa saisi olla samaan aikaan sydämessä märehdittävänä ettei vaan yhdessä vikkelän vilauksessa joudu sadhun piikkimatolle! On se ollut mahtavaa julistusta kerrassaan jo talvesta asti!Kirjoittanut: Patu, 09.05.2010 09:05

"erityinen ilmoituksen alue puhuu anti-Kristuksen hengestä.

tämä on "opillinen" henki, edustaa kristillistä uskoa häiritsevää ja sisältä käsin muuttavaa henkeä, jolla on opillinen sanoma." MikkoL

MikkoL:n alustus koskee antikristuksen henkeä. Tällä palstalla hän sitten kopioi minun ja MarttiF:n muutamaa viestiä kommentoimatta niitä lainkaan.

Ovatko ne otettu esiin siinä mielessä, että annetaan ymmärtää niiden edustavan antikristuksen henkeä vai mikä on tarkoituksesi? Minua ja MarttiF:ää on nimitelty täällä "opilliseksi". Samaa arvonimeä MikkoL käyttää antikristuksesta. Ei mikään vaatimaton arvio minusta ja MarttiF:stä.

Kirjoittanut: norppa
Matti Vuolanne puhui jossain tästä antikristuksen hengestä.
Hän sanoi suurinpiirtein näin: Antikristus ei ole yksistään Kristuksen vastustaja, vaan se on sitä, mitä laitetaan Kristuksen sijaan.

Jatko omasta päästä.
Raamattu on Jumalan sanaa. Jos se ei olekkaan enää ainoa ojennusnuora, vaan kirkon päätökset ovat tasaveroisia, olemme lähellä mukautumisessa tämän maailman muotoon, josta Paavali varoittaa.Kirjoittanut: MikkoL

keskustelemme asioista emmekä ihmisistä.

minulla voi olla mielipiteitä jostain asiasta, jotka toinen arvioi täysin virheellisiksi, ja mielipiteitä, jotka toinen hyväksyy.

kutsun suorastaan arvostelemaan ja arvioimaan esittämääni, onko se Raamatun mukaista vai ei. Sellaisia jaloja Berean juutalaisia, joita apostoli kohtasi lähetysmatkallaan!

ne vähemmän jalot kun vain tukkivat korvansa ja alkoivat huutaa "nasaretilaisia, nasaretilaisia" ja välillä kivittivät.


norpan mainitsema Matin ajatus anti-kristuksesta, joka tuo jotain Kristuksen sijaan, on vahva.

näinhän Martti Luther jo aika varhain alkoi kutsua Rooman piispaa, paavia, anti-kristukseksi. oli tuonut itsensä ja kirkolliskokouksensa Kristuksen sijaiseksi ja sitten ryhtyi vastustamaan Jumalan Sanaa.


Johanneksen kirje puhuu "hengistä" ja jotkut henget ovat Jumalasta.

jotkut henget eivät ole Jumalasta.


hän antaa tällaisen volttimittarin - piuhat kiinni vain "henkeen" kuin Ghostbusters elokuvassa ja heittääkö neula vihreälle vai punaiselle!

.......
Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä.

Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja.

Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.

Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta.

Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa.
......


tämä ei ole päällisin puolin kovin tarkka mittari, mutta varsin perustava lukema.

suurin osa vääristä profeetoista ja eri kirkkokuntien välisistä harhaoppisyytöksistä tunnustavat Jeesuksen tulleen ihmiseksi.

varhaisen kirkon harhaopit, doketismi esimerkiksi, joka ei tunnustanut inkarnaatiota, ovat nykyään harvinaisia.

Islam on erittäin selvästi anti-kristillinen uskonto ja kieltää suoraan että Jumalan Poika on tullut ihmiseksi.

Juutalaisuus samoin, ehkä ortodoksisessa muodossaan anti-kristillisen uskonto maanpäällä.


mitä merkitsee usko elävään Jumalaan, ylösnousseeseen Jeesukseen?

olisiko mahdollista, että kristitty kieltää Jeesuksen? vaikka uskoo kyllä tiedollisesti, mitä on kirjoitettu että Hänet herätettiin kuolleista ja Hän elää tänään.

avaan tästä toisen palstan, niin että voimme tässä pohtia mitä on tämä anti-kristillinen henki.

persoona vai "aatevirtaus", yhteishenki, urheilukisojen kansallishenki, musiikin luoma henki konsertissa tai rock-tapahtumassa...


"anti-kristuksen henki" - mitä sillä sitten tarkoitetaankin - on opillinen.

1. Johanneksen kirjeen mukaan tämä henki kieltää sen, että Jeesus on tullut ihmiseksi.

että Jumalan Sana on syntynyt lihaksi neitsyt Marian kohdusta.


tämä oppi hallitsee islamia ja on Koraanissa jo esillä.

heidän mielestään on täysin järjetön ja mahdoton asia, että Jumala voisi rakastella naisen kanssa ja saada lapsen.

kauhistus.

heille Jumala on jotain sellaista, jota ihminen pienellä järjellään ei voi käsittää, jota ei saa yrittää taiteen tai kirjoituksen avulla koettaa kuvata.

jokainen kuva pienentää Jumalaa ja on majesteetin loukkaus.

muslimit perivät tämän ajatuksen kristityiltä ja juutalaisilta, etenkin 700-luvun ankarista ikonia koskevista kiistoista Anatoliassa.


olen useamman kerran viitannut siihen, että täältä Lähi-idästä katsoen nimenomaan esikoiset siellä Pohjolassa muistuttavat muslimeja.

ehdoton raittius, naisten huivipakko, essujen imaamien opetus siitä, millaista on tämän kristillisyyden vaellus ja pukeutuminen ja äänestäminen ja ettei muslimin sovi mennä yleiselle uimarannalle, jossa naistenkin ihoa on paljon näkyvillä.

on mahdollista, että sama lakihenkisyyden ja rationalismin, järkeilyn, pohjamulta kasvattaa myös esikoisten - ja islamin - kuvakiellon.

jopa ristiä pidetään sopimattomana rukoushuoneessa ja isoisän ja isoäidin hääkuvat on hurskaasti revitty ja poltettu, omantunnon levon tähden ja Jumalan tahdon mukaan.

islam on voimakkaasti anti-kristillinen, Jumalalla ei ole lihaan naisesta syntynyttä lasta.

onko esikoisuudessa ikonoklasmin lisäksi myös anti-kristillinen perusvirtaus,

aikoinaan Jeesus kyllä tuli ihmiseksi, kuten Raamattu kertoo

mutta tänään, elämässä ja arjessa, Jumalan Poikaa ei ole.

kristillisyyttä ilman elävää Kristusta.


mitä esikoislestadiolaisuudessa sitten on Kristuksen paikalla.

no ensinnäkin nämä taivaaseen astuneen Kristuksen sijaiset maanpäällä, tässä siunatussa kristillisyydessä, joka rovastin heräämisestä ja Kiirunassa ja Jällivaarassa palaa:

Joonas Purnu, Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Viktor Appelqvist, William Eriksson, Gunnar Jönsson, Evald Larsson, Levi Larsson, Lars Larsson, Gunnar Persäter, Odd Minde, Ulf Bolsöy, Bror Erkstam, Håkan Gustavsson, Göran Larsson, Hans-Olof Wettainen ja Sven-Åke Blombacke.


Jeesuksen nimessä he tosiaan saarnaavat Pyhässä Hengessä

ei Jeesusta itseään tarvita.

edes rukouksia Hänelle ei kehdata yhdessä lausua.

homma hoituu näiltä ihmisiltä, joille tämä kallis perintö on uskottu.


Toiseksi Kristuksen sijaan on tullut pelastava yhteisö, tämä Siion, jonka muureilla uskolliset vartijat tarkkailevat sisällä olevien vaellusta ja koettavat varjella, etteivät sudet pääse laumaa repimään ja hajottamaan, vaan että rauhan yhdysside ja uskollisuus isien opetuksille ja äitien esimerkille vie perille taivaan iloon.

kun on veljien ja sisarten todistus, niin asiat ovat hyvin eikä tarvitse sen enempää kysellä "onko Kristus minussa" vaikka joku Paavali niin sanoisikin.


on Lapin luottamus

on turva tässä kristillisyydessä, joka muuttumattomana varjelee sitä pyhää perintöä, jonka turvin isät ja äidit ovat sen sillattoman virran ylittäneet.

ja on nämä neuvot ja ohjeet, jotka eivät ole raskaat täyttää ja aina kun Kiirunasta käy huuto "tämä on syntiä" riennetään iloisesti taas panemaan pois sitä, joka vaelluksen raskaaksi tekee ja tekemään parannusta siitä, mikä on synniksi saarnattu, ja käydään myös pöntöllä saamassa varmistus, että tämäkin nyt opittu synti ja sen tekeminen saadaan uskoa anteeksi Jeesuksen kallissa nimessä ja sovintoveressä.

kuka tarvitsee luottamusta johonkin Jeesukseen, joka tahtoisi olla paras Ystävä?

kunpa siellä kuolinvuoteella vielä olisi saarnaaja varmistamassa, että kaikki synnit on anteeksi ja takaamassa näin pääsyn päärlyporteista iloon - ettei yhtään tunnustamatonta syntiä tai helmoissa riippuvaa lankeamista jäisi selvittämättä.

Kirjoittanut: norppa

Islamiin vertaaminen taitaa enempi suututtaa. Sehän ei ole päämäärä, saada ihmiset suutuksiin, koska miehen viha ei tee sitä mikä on otollista Herran edessä.

Meillä on luonnollisempi vertauskuva raamatun kansien sisällä: Vanhatestamentti säädöksineen.

Johannes Kastajan ja Jeesuksen toiminta aikanaan oli valtava herätys uskonnollisen kansan keskuudessa.

Kuitenkin Paavali joutui moittimaan siitä jo elinaikanaan, että hengessä oli aloitettu, mutta tahdottiin jatkaa lihassa.

Eli kaikilla herätyksillä on taipumus valua takaisin sinne mistä on lähdetty ja pelkään pahoin, että lestadiolaisuus on palaamassa kahteen alkulähteeseen.

Osa vanhantestamentin sääntöviidakkoon. Osa Lestadiuksen ajan peruukkiuskoon.


Kirjoittanut MikkoL

mutta eiväthän nämä ihmiset kiellä, että Jumalan Poika on syntynyt neitsyt Mariasta, kirjoitusten mukaan, ja on todella Jumala ja todella ihminen.

miten heissä voisi olla islamilainen järkeisusko, anti-kristuksen henki, joka kieltää Jeesuksen?

kuollut usko merkitsee uskoa, joka kyllä pitää asioita totena mutta ei elä sen mukaan.

usko on peruukissa, aivoissa, ajatuksissa, totena pitämistä ja epäuskon torjumisena.

mutta kuka sen enempi pistää Sanaa käytäntöön, kuin vaelluksestaan, pukeutumisestaan ja ajatuksistaankin tarkan vaarin ottava esikoinen?

oletko nähnyt puhdasoppisen uskovan muslimin vaellusta?

jättää puhtaudessaan ja innossaan monta itseään hurskaaksi kiittävää esikoista penkkaan jälkeensä

ei tämä ole elävää uskoa, että ahkeroidaan taivasosuuden varmistamiseksi.

ja tahdotaan uskoa synnit anteeksi kun saarnaaja Pyhässä Hengessä niin todistaa


no Patu on sanonut ja monet muut nettiruukkulaiset, että esikoislestadiolaisessa saarnassa on eksytty puhtaasta opista ja tunnustuksellisesta kristillisyydestä.

jatkuva puhe elävästä uskosta ja Pyhän Hengen ilmoitukset saarnoissa ja yhä uudet synniksi saarnaamiset ovat sitä mistä Luther varottaa Schmalkaldenin opinkohdissa ja kutsuu "hurmahenkisyydeksi"

Patun ja MarttiF mielestä esikoisten ahkerointi kaidalla tiellä ei ole elävää uskoa eikä Kristuksen opin mukaista kristillisyyttä, vaan omanvanhurskauden pystyttämistä ja lain orjuudessa elämistä.

tästä väärästä opetuksesta ja elämästä vapauttaa ... oikean kristillisen opin käsittäminen, lain ja evankeliumin eron ymmärtäminen, vaarin ottaminen siitä mikä on Jumalan Sanan mukainen totuus ja siinä pitäytyminen.

esikoisten keskuudessa rehottavan suorastaan anti-kristillisyyden hengen vaikutuksen vastalääke on oikea terveelinen krisitillisyyden opetus ja saarna.

Kirjoittanut: norppa

En kyllä haluaisi nähdä sitäkään, että "puhdasoppisuus" astuisi kuvaan mukaan. Karkun paneelissa sain maistella mihin puhdasoppisuus ihmisen vie.

Järkevään kylmyyteen se oli minun subjektiivinen kokemukseni. Ei houkutellut yhteyteensä.

Ei tosin vaikuta hyvältä myöntyväisyyslinjakaan, josta esimerkkinä on kirkon valojen sammuttaminen.

Kirjoittanut: MikkoL

olet sen tehnyt meille kaikille nettiruukussa täysin selväksi, että olet allerginen oikeaoppisuudelle.

Patulla ja MarttiF ja muilla opin korostajilla on syvä huoli tästä kristillisyydestä ja aivan oikein he näkevät, että esikoislestadiolaisen saarnan ongelma on se, ettei saarnaajalla itsellään ole tervettä oppia evankeliumista ja laista.

Raamatullisen uskon sijasta saarnataan luottamusta ihmisiin ja uskon varmuuteen, jonka esikoisten herätysliike omilleen runsain mitoin tarjoaa Jeesuksen nimessä ja veressä.

kuten he aivan oikein sanovat, "uskonpuhdistus" merkitsi juuri sitä

uskon puhdistamista siihen tulleesta vieraasta opista ja elämästä, perinteistä ja käytännöistä, joita ei kukaan jaksanut hurskauden paksun maton alta ruveta lakaisemaan.


puhdas oppi tahtoo varjella Kristuksen pelastustyön ja keskeisen sanoman siltä kaikelta moskalta, jota sielunvihollinen niin ahkerasti heittää sen päälle.

opilliset keskustelut ovat välttämättömiä ja jmeidän okaisen täällä kirjoittavan tulisi olla hyvillämme, kun opetustamme ankarasti ruoditaan ja virheitä ja harhoja tuodaan esiin.

siinä sitten kunkin uskoa koetellaan ja perustuksia järisytetään, toisten talot palavat, toisten kestävät, joidenkin kerrassaan osoittautuvat olkikasoiksi.


vaan kaikilla meillä on tuo yhteinen wihollinen, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan

todellinen sielunvihollinen

joka vihaa sielujamme

ja joka tahtoo säilyttää rakennelmansa meidän sydämissämme ja esikoislestadiolaisuuden johdossa ja saarnassa pystyssä

varsin etevä vihollinen jota ei tule aliarvioida.

emme voi hänelle yhtikäs mitään omin voimin ja hän päihittää meidät myös keskustelussa kristillisestä opista mennen tullen.

ainoastaan elävä Herra Jeesus Kristus, joka on läsnä täällä nettiruukussa Sanassa ja joka asuu meidän sydämissämme uskon kautta, hänet voittaa.

Kirjoittanut: norppa

Meidän pitäisi vanhan Simeonin ja naisprofeetta Hannan tavoin rukoilla ja odottaa Israelin pelastusta.

Kirjoittanut: MarttiF

>>Patun ja MarttiF mielestä esikoisten ahkerointi kaidalla tiellä ei ole elävää uskoa eikä Kristuksen opin mukaista kristillisyyttä, vaan omanvanhurskauden pystyttämistä ja lain orjuudessa elämistä.

tästä väärästä opetuksesta ja elämästä vapauttaa ... oikean kristillisen opin käsittäminen, lain ja evankeliumin eron ymmärtäminen, vaarin ottaminen siitä mikä on Jumalan Sanan mukainen totuus ja siinä pitäytyminen.>>>>>> MikkoL

Jos nyt lakkaisit, MikkoL, retostelemasta!
Toistaiseksi saan kaiketi itse määritellä mitä uskon ja ajattelen?

En silti halua edistää Norpan rakastamaa sekaseuraisuutta ja järkeä ja Väyrystä uskon linjamiehenä.


Kirjoittanut: vääntäjä

Islam vs Lestaattiolaisuus

Entäpä evlut kirkko vs Raamattu

Kummeiksi voidaan ottaa vain, jos maksaa kirkollisveroa..
Hautapaikka + siunaus => maksa ensin veroa
Ehtoollinen => vain kirkon yksinoikeus "aina kun te sen teette, tehkää se minun muistoksi...."
Kaste => kirkollisveroa maksavien lapset

Ja jatkaa (eri asiaa, mutta täällä läpi käytyä)

"Jumala kutsui poikansa koolle ja Saatanakin tuli"

Eikös siellä näinkin sanota ?

Jumala on siis KAIKKIVALTIASKirjoittanut: MikkoL

keskustelutaitoa kun opetetaan virallisesti, dialogia, niin siinä on tämä osa että koettaa sanoa mitä toinen on sanonut.

edellä määrittelen miten Patu ja MarttiF ovat asennoituneet esikoisuuteen.

nyt tämä antaa mahdollisuuden korjata, missä olen väärin ymmärtänyt.

"älä retostele" ei ole oikein tehokas korjaus!

etenkin kun itse jatkuvasti retostelet aivan uskomattomilla kiepauksilla toisten tekstejä...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti