sunnuntai 16. toukokuuta 2010

Se suuri pelastus

Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, ettemme ajautuisi virran vieminä harhaan. Johan sekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui paikkansa pitäväksi, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai ansaitsemansa palkan.

Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti?

Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet ja välittäneet meille, ja itse Jumala vahvisti heidän todistuksensa: hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan.

Hep 2:1-4 KR 1992"Se suuri pelastus, jota Herra ensimmäisenä julisti"

todellakin!

Jumalan Poika, Herra Jeesus Kristus kulki tämän maapallon kamaralla 2000 vuotta sitten.

Hän kiersi Galilean kaupungeissa ja kylissä, opetti Jerusalemin temppelissä ja keskusteli juutalaisten, samarialaisten ja kanaanilaisten ihmisten kanssa, joita kohtasi.

Jeesus Nasaretilainen ei julistanut pientä pelastusta.

Hän ei pienellä äänellä piipittänyt jotain mitätöntä juttua.

Suuret kansanjoukot kuulivat Hänen äänensä Galilean järven rannoilla veneestä tai vuorella ja Jerusalemin lehtimajanjuhlien humussa Hän huusi suurella äänellä.

Hänellä oli isoa sanottavaa.

Jeesus Nasaretilainen julisti suurta pelastusta."Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, ettemme ajautuisi virran vieminä harhaan."

me, jotka olemme kuulleet tämän julistuksen suuresta pelastuksesta, olemme vastuussa kuulemastamme.

meidän on tarkoin pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet.


ei vain jotenkin sinne päin.
vaan tarkasti, niinkuin se on julistettu.

pidettävä mielessä eikä unohdettava muun muka tärkeämmän täyttäessä mielemme.

sillä tässä ajassa on vuolas virta, joka tahtoo pyörteineen viedä meidät harhaan.

jotta emme ajautuisi virran mukana ja menettäisi tuota suurta pelastusta, meidän tulee tarkoin pitää mielessämme se julistus, jonka olemme kuulleet.

se julistus, jota Herra Jeesus itse ensimmäisenä täällä julisti Jumalan valitun kansan ja pakanoiden keskuudessa.meidän tulee tunnollisesti pitää mielessämme se, minkä olemme kuulleet.

"tarkoin" eli niinkuin oikeudessa, totuus niinkuin se on, koko totuus, eikä mitään muuta kuin totuus.

mutta tunnollisesti, niinkuin puuseppä tekee työnsä tunnollisesti, parhaansa mukaan, kokonaisvaltaisesti, tavoittelemaansa tulokseen tähdäten.

niinkuin opettaja tunnollisesti pyrkii kasvattamaan oppilaistaan kunnon kansalaisia.

niinkuin taloudenhoitaja tunnollisesti valvoo tilejä, panoja ja ottoja, kuitteja ja tositteita, laskutoimituksia ja tilitaseita.

niin tulee meidän tunnollisesti pitää mielessämme se, minkä olemme kuulleet.


Suuri pelastus ei ole tyhjästä nyhtäisty.

Jeesus Nasaretilainen kulki Jumalan valitun kansan keskuudessa ja julisti joskus suureen ääneen huutaen omilleen.

Jumalan valittua kansaa olivat enkelit puhutelleet, ja tämä julistus oli totta ja asetti kuulijansa vastuuseen.

"johan sekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui paikkansa pitäväksi, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai ansaitsemansa palkan."

ei Mooseksen lakiin välinpitämättömästi ja huolimattomasti suhtautunut ja sitä tahallisesti tai tahattomasti rikkonut päässyt kuin koira veräjästä.

jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai ansaitsemansa palkan.

enkelien tuoma sanoma otettiin vakavasti siellä, mistä se oli lähetetty.

Sanoman takana oleva taho valvoi sen tottelemista ja rankaisi sen rikkojia."Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti?"

kun kerran Israelin kansan vaiheet kertovat meille, miten vakavasti Jumala suhtautuu Mooseksen lakiin.

kuinka me voisimme välttäää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti?

niin paljon suurempi on tämä pelastus kuin tuo enkelien kautta annettu aikaisempi viesti.

koska Herra Jeesus on itse sitä ensimmäisenä julistanut.

jos emme sitä pidä arvossa, emme voi välttää rangaistusta.sielu voi sanoa "jos Herra itse julistaisi, niin kyllä minä ottaisin siitä vaarin"

siksi on kirjoitettu

"Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet ja välittäneet meille"

on todistajien ketju.

ne ihmiset, jotka omin korvin kuulivat Hänen julistustaan, ovat sen henkilökohtaisesti allekirjoittaneet, todistaneet ja vahvistaneet.

eivätkä pitäneet omana tietonaan, vaan ovat sen alkuperäisen ensimmäisen julistuksen suuresta pelastuksesta välittäneet meille.

on todistajien ketju.sielu saattaa sanoa "mistä tiedän, että tämä todistajien ketju julistaa sitä alkuperäistä sanomaa, jonka Herra itse julisti kulkiessaan Luvatun maan asukkaiden keskuudessa?"

kyseessä on suuri pelastus.

sen tähden tämän alkuperäisen, ensimmäisen julistuksen tulee olla todella suurelta taholta vahvistettu.

todistajien ketjun tulee olla luotettava - ovathan nuo todistajat ihmisiä ja ihminen on erehtyväinen.


se suuri pelastus on niin suuri, että itse suuri Jumala on sen todistuksen allekirjoittanut.

"ja itse Jumala vahvisti heidän todistuksensa: hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan."

itse Jumala vahvisti tämän todistajien ketjun.

heti kättelyssä Apostolien teot kertovat miten tämä todistus alkaa valloittaa maailmaa, alkaen Jerusalemista ja Juudeaan ja Samariaan ja aina maailman ääriin saakka.

on se apostolinen todistus, kuten sitä kutsumme, saavuttanut maailman ääretkin - finlandia - "maan loppu" ennen kuin tulee jäämeri ja pohjoisnapa.

on se apostolinen todistus saavuttanut sinutkin, et sinä tätä muuten lukisi.

Jumalan vahvistama todistus

se suuri pelastus, jota Herra itse ensimmäisenä julisti.se suuri pelastus

älkäämme tehkö siitä pientä

näemme aikojen virrassa, miten se suuri pelastus on tavoittanut koko maailman ja viimeisiä kieliä ja kansoja parhaillaan tavoitellaan

apostolinen, väärentämätön, alkuperäinen julistus kaikuu kautta maailman, ja itse Jumala vahvistaa sen tunnusmerkein ja ihmein ja antamalla Pyhän Hengen tahtonsa mukaan.

se suuri pelastus ei ole vain jokin ilmassa kulkeva viesti, vaan sillä on seurakunta ruumis, uskovien ihmisten yhteisö, jossa se julistus kuullaan ja jossa se synnyttää uskon sydämeen ja jossa uskovat liitetään Kristuksen ruumiiseen.

kyseessä ei ole "pelastuslaitos" vaan elävä ja toimiva yhteys Kristukseen yhteisössä, jota kutsutaan Taivasten valtakunnaksi maanpäällä.no mikä se ensimmäinen julistus sitten oli, joka on näin kautta sukukuntien ja sukupolvien julistettu kaikille ihmisille maailman ääriä myöten?

Herra kulki sandaaleissaan, olisiko olleet kamelin vai vuohen nahasta, Israelin kansan keskuudessa ja joidenkin pakanoidenkin keskuudessa, ja julisti

Hänen julistuksensa vaikuttaa toki yksinkertaiselta, mutta sen syvyyttä ei kukaan ihminen ole vielä mitannut.

tuhansia kirjoja on siitä kirjoitettu.

miljoonat ihmiset ovat sen julistuksen kuulemisen kautta tulleet osalliseksi siitä suuresta pelastuksesta

he ovat välttäneet sen rangaistuksen, joka väistämättä kohtaa niitä välinpitämättömiä, jotka näin suuresta pelastuksesta eivät piittaa.

jonka Herra itse on ensimmäisenä julistanut, joka monen todistajan vahvistamana on meillekin tullut ja jonka Jumala itse vahvistaa tunnusmerkein, ihmein ja antamalla Pyhän Hengen tahtonsa mukaan.


Jesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.

Niinkuin prophetaissa kirjoitettu on: katso, minä lähetän minun enkelini sinun kasvois eteen, joka on valmistava sinun ties sinun etees.

Huutavan ääni on korvessa: valmistakaat Herran tietä, tehkäät hänen polkunsa oikiaksi.

Johannes kasti korvessa ja saarnasi parannuksen kastetta syntein anteeksi antamiseksi.

Ja hänen tykönsä meni ulos koko Juudean maakunta ja Jerusalemin asuvaiset, ja kastettiin kaikki häneltä Jordanin virrassa, tunnustain syntinsä.

Ja Johannes oli puetettu kamelin karvoilla, ja ympäri hänen suoliansa oli hihnainen vyö, ja söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa,

Ja saarnasi, sanoen: se tulee minun jälkeeni, joka on minua väkevämpi, jonka en minä ole kelvollinen kumarruksissa kenkäin rihmaa päästämään.

Minä tosin kastan teitä vedellä; mutta hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä.Ja tapahtui niinä päivinä, että Jesus tuli Galilean Natsaretista ja kastettiin Johannekselta Jordanissa.

Ja kohta kuin hän astui vedestä ylös, näki hän taivaat aukenevan ja Hengen tulevan alas hänen päällensä niinkuin kyyhkyisen,

Ja ääni tuli taivaasta: sinä olet minun rakas Poikani, johonka minä mielistyin.

Ja Henki ajoi hänen kohta korpeen.

Ja hän oli siellä korvessa neljäkymmentä päivää, ja kiusattiin perkeleeltä, ja oli petoin seassa; ja enkelit palvelivat häntä.Mutta sitte kuin Johannes oli vankiuteen annettu ylön, tuli Jesus Galileaan, saarnaten Jumalan valtakunnan evankeliumia,

Ja sanoi: aika on täytetty, ja Jumalan valtakunta on lähestynyt: tehkäät parannus ja uskokaat evankeliumi.

Ja kuin hän käveli Galilean meren tykönä, näki hän Simonin ja Andreaksen hänen veljensä laskevan verkkoa mereen: (sillä he olivat kalamiehet:)

Ja Jesus sanoi heille: seuratkaat minua, ja minä teen teidät, että te tulette ihmisten kalamiehiksi.

Ja he jättivät kohta verkkonsa ja seurasivat häntä.


Markus 1:1-18 Biblia 1776


aikamme järkevä ihminen huokaa:

kyllä minäkin tahtoisin tulla oslliseksi tästä Herran ensimmäisenä julistamasta suuresta pelastuksesta.

en ole välinpitämätön enkä tahdo sitä rangaistusta päälleni.

mutta kuinka minä voisin uskoa, vaikka itse Jumala on tämän vahvistanut merkeillä ja tunnusteoilla ja antamalla Pyhän Hengen kenelle tahtoo?

nämä eivät ole helposti uskottavia asioita eivätkä nämä tuntemani uskovat ole kovin uskottavia ihmisiä, jotka vaelluksellaan ja olemuksellaan ja sanoillaan minut vakuuttaisivat?erään aikamme ajattelevan ihmisen evankeliumi vakuutti totuudellisuudellaan.

olisiko tästä apua sen suuren pelastuksen totuuden epäilijälle?

"Onko meidän ajateltava, että evankeliumit ovat pelkkää ihmisten kuvittelua? Ystäväni, niissä ei todellakaan ole kuvitelmien merkkejä. Päin vastoin, Sokrateen historia, jota kukaan ei epäile, on huonommin todistettu kuin Jeesuksen Kristuksen.

Olettamus (kuvittelusta) vain siirtää vaikeuden toiseen kohtaan, ei poista sitä.

On nimittäin epätodennäköisempää, että joukko ihmisiä sopisi keskenään kirjoittavansa tuollaisen historian, kuin että vain yksi sellaisen laatisi.Juutalaiset kirjoittajat eivät kyenneet tuollaista kirjoittamaan ja heille evankeliumin sisältämä moraali on outoa - totuuden merkit ovat niin niin vahvat ja jäljittelemättömät, että keksijän pitäisi olla hämmästyttävämpi henkilö kuin kertomuksen sankari.

Samalla näiden evankeliumien välillä on epäilyttäviä asioita, järjenvastaisia tilanteita, jotka (ajatelevan) ihmisen on mahdotonta käsittää tai myöntää todeksi.

Mitä on näiden vastakohtaisuuksien kanssa tehtävä? Ole nöyrä ja varovainen. Suhtaudu hiljaisuudella asioihin, joita ei voi todistaa vääräksi mutta ei myöskään ymmärtää, ja noyryytä itsesi Korkeimman Olennon edessä, joka yksin tietää totuuden."


Jean Jacques Rousseau (1712–1778).
Profession of Faith of a Savoyard Vicar. The Harvard Classics. 1909–14. Paras. 200–233

mikon käännös --- varo!


Rousseau on täysin vakuuttunut, että tämä uskomaton, ristiriitainen ja järjelle käsittämätön evankeliumin historia on aito.

monta kirjoittajaa puhuu samasta - tosin usein eri painotuksin tai eri tavoin - mutta tämä ei ole yhden tyypin keksimää väärennöstä.

evankeliumi poikkeaa täysin moraaliltaan aikansa juutalaisuudesta - sieltä ei siis UT omasta ajasta löydy väärentäjää.

ja hienoin ja täysin vastaansanomaton on Rousseaun ajatus:

jos tämä on keksittyä tarinaa, keksijän olisi oltava suurempi kuin Jeesus Kristus.

ei ole löytynyt ihmiskunnan historiasta mitään tähän verrattavaa!

Rousseau ei kuitenkaan uhraa järkeään eikä kiellä, että tässä todessa kirjassa on paljon vaikeuksia aikamme järkevälle ihmiselle.

hän kehottaa nöyryyteen ja hiljaisuuteen tämän kirjan äärellä.

Korkeimman kunnioittamiseen, joka yksin tietää totuuden.


vaan Raamattu itsekin todistaa

usko ei ole joka miehen.
2 Tess. 3:2

eikä naisen


on eri asia epäillä, etsiä, kysellä, pohtia

kuin olla välinpitämätön siitä suuresta pelastuksesta, jota Herra Jeesus ensimmäisenä julisti.

nimittäin heti kun olet sen julistuksen kuullut, olet itse vastuussa siitä, mitä olet kuullut.

---
(eikö ole erikoinen kirja tämä Raamattu! Tämäkin pitkä teksti nousee neljästä pienestä jakeesta Heprealaiskirjeen toisen luvun alusta, ja vain pintaa on raapaistu...)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti