lauantai 12. joulukuuta 2009

Lintu häkissä


84 PSALTTARI

Koran lasten Psalmi, Gittitin päällä, edelläveisaajalle.

Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijas, Herra Zebaot!

Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin: minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa.

Sillä lintu on huoneen löytänyt, ja pääskynen pesänsä, johonka he poikansa laskevat: sinun alttaris, Herra Zebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani.

Autuaat ovat, jotka sinun huoneessas asuvat: he kiittävät sinua ijankaikkisesti, Sela!

Autuaat ovat ne ihmiset, jotka sinun pitävät väkenänsä, ja sydämestänsä vaeltavat sinun jälkees,

Jotka käyvät itkun laakson lävitse, ja tekevät siellä kaivoja; ja opettajat monella siunauksella kaunistetaan.

He saavat yhden voiton toisen jälkeen, että tunnettaisiin oikia Jumala Zionissa.

Herra Jumala Zebaot, kuule minun rukoukseni: ota, Jakobin Jumala, tätä korviis, Sela!

Katsele siis, Jumala, meidän kilpemme, katso sinun voideltus kasvoja.

Sillä yksi päivä esikartanoissas on parempi kuin tuhannen muualla: ennen minä olisin ovenvartia Jumalani huoneessa, kuin asuisin jumalattomain majoissa.

Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi: Herra antaa armon ja kunnian: ei hän anna hurskailta mitään hyvää puuttua.

Herra Zebaot, autuas on se ihminen, joka sinuun uskaltaa.


Ps 84 Biblia 1776


Näin onnellisena pesän löytänyt lintunen.


Ja näin kylmä oli Jumalan Pojalla tässä maailmassa:

Ja kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: Mestari, minä tahdon sinua seurata, kuhunka ikänä sinä menet.

Niin Jesus sanoi hänelle: ketuilla ovat luolat, ja taivaan linnuilla ovat pesät; mutta Ihmisen Pojalla ei ole, kuhunka hän päänsä kallistaa.

Matt 8:19-20 Biblia 1776En tarkoita, että olisit häkkilintu.

Monet ovat minulle sanoneet aivan asiallisesti ja oikein, että on ihmisiä, jotka tarvitsevat esikoislestadiolaisen herätyksen tapaista turvallista kotia.

Näin asia lienee ainakin siitä päätellen, kuinka paljon näitä häkkilintuja on.

Heillä on hoitajansa, jotka ruokkivat heitä säännöllisin väliajoin tutulla ja maistuvalla, vuodesta toiseen samanlaisella ruoalla. Eivätkä he muuta kaipaa.

Heillä on kullatut häkin seinämät, kristillisydyen neuvot, jotka toki rajoittavat liikkumisen vapautta valtavasti, mutta antavat syvän turvallisuuden

Esikoisten häkissään nämä linnut kokevat olevansa kotona, hyvässä hoidossa. Häkistä näkee ulkona olevan tuulisen ja vaarallisen maailman, joka ei kuitenkaan tänne sisälle niin näytä tulevan.

Häkkilintu on kaikkeen tähän tottunut tapoineen, menoineen, sääntöineen ja ohjeineen, käyttäytymiskaavoineen, tervehtimistapoineen, vaatetuksineen ja hurskauden harjoituksen muotoineen.

Tuttua, turvallista - tässä on sellainen meno, että voi myös rauhassa tästä häkistä nukkua ja herätä iankaikkiseen elämään.

Jatkuvuutta yli maallisen elämän ja ajan rajojen, ikuinen rauha.


Et ole tällainen häkkilintu, vaan näen sinut lintuna häkissä.

Niin kuin ei omiensa hylkimällä Ihmisen Pojalla, sinullakaan ei ole, mihin pääsi kallistaisit tässä häkissä.

Olet syntynyt vapaaksi lapseksi, born to be free, ja vapauden tuulet kutsuvat sinua kaartelemaan korkealle Jumalan luoman sinitaivaan alle.

mihin siipesi kestävät, nousuun, syöksykierteeseen, puikkelehtimaan puiden välissä auringon kimaltaessa järven pinnalla, noukkimaan lennossa itikoita kuin tuo huippulentäjä, tervapääsky!

kaipaat vapautta Jumalan luomassa maailmassa. siellä saisit toteuttaa itseäsi, kehittää lahjojasi, rakentaa ihmissuhteita, elää todellista elämää.

mutta tämä häkkisi on tässä.Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen.
Gal 5:1 KR 1992


Niin pysykäät siis siinä vapaudessa, jolla Kristus meitä vapahtanut on, ja älkäät taas teitänne sekoittako orjuuden ikeeseen.
Gal 5:1 Biblia 1776


Paavali varottaa galatalaisia palaamasta Mooseksen lain alle.

Uusia opettajia oli tullut seurakuntaan, nilivaaralaisia, jotka edellyttivät uskoon tulleilta lain tottelemista viimeistä piirtoa myöten ja lihaan tehtyä ympärileikkausta Mooseksen lain mukaan.

Sisälle kultaiseen häkkiin ja luukku kiinni perässä!

Paavali puhuu lihasta ja Hengestä, varottaa laittomuudesta - vaikka on juuri varottanut laista!

Hän puhuu kristityn vapaudesta ihmeellisin sanoin:Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.

Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha.

Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte.

Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat

siveettömyys,
saastaisuus,
irstaus,
epäjumalien palveleminen,
noituus,
vihamielisyys,
riidat,
kiihkoilu,
kiukku,
juonittelu,
eripuraisuus,
lahkolaisuus,
kateus,
juomingit,
remuaminen

ja muu sellainen.

Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.


Hengen hedelmää taas ovat

rakkaus,
ilo,
rauha,
kärsivällisyys,
ystävällisyys,
hyvyys,
uskollisuus,
lempeys ja
itsehillintä.

Näitä vastaan ei ole laki.

Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen.

Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta.

Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.


Gal 5:26-26 KR 1992Paavali puhuu siitä, mitä liha saa aikaan kristityissä. Remuamista, juonittelua ja lahkolaisuutta, esimerkiksi.

Paavali puhuu siitä, mitä hedelmiä kasvaa kristittyihin, jotka vaeltavat Hengessä eivätkä ole lain orjia. Kärsivällisyyttä ja iloa, esimerkiksi.

Nämä ovat yhtä aikaa toiminnassa niin kauan kuin olemme lihassa - siis elämme tässä ajassa ja tässä ruumissa, jonka Jumala on luonut.

Kristittyinä teemme, mitä emme tahtoisi tehdä.

"Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte."

Mutta siitä huolimatta lintu on vapaa!

"Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia"

laki ei saa enää tuomita, vaikka liha tekee tepposiaan.

jos Pyhä Henki johtaa.nyt tulee se vapauden laulu sinulle, joka olet kuin lintu häkissä!Nikodemus sanoi hänelle: kuinka taitaa ihminen vanhana syntyä? taitaako hän äitinsä kohtuun jälleen mennä, ja syntyä?

Jesus vastasi: totisesti, totisesti sanon minä sinulle: ellei joku synny vedestä ja Hengestä ei hän taida Jumalan valtakuntaan sisälle tulla.

Mitä lihasta syntynyt on, se on liha, ja mitä Hengestä syntynyt on se on henki.

Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän pitää uudesta syntymän.

Tuuli puhaltaa, kussa hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen humunsa, ja et tiedä, kusta hän tulee taikka kuhunka hän menee: näin on jokainen, joka Hengestä syntynyt on.


Joh 3:4-8 Biblia 1776Häkkiäsi sinä et tunne.

Se on kuin kasvanut kiinni sinuun, lapsuudesta asti peritty uskonnollisuus, esikoislestadiolaisuuden ulkokuori.

näin siellä sanottiin, näin siellä tehtiin, ja yhtä ja toista sieltä on lähtemättömästi mennyt sulkapeitteesi alle, pieni lintunen.

Olet vapaaksi syntynyt ja rimpuillut tavalla ja toisella irti tuosta häkistä, jossa häkkilinnut turvallisesti auringonkukan siemeniään syövät ja vettä kulauttelevat ja ihmettelevät räpiköintiäsi häkin ahtaalla luukulla.

tsit tsit --- mikähän tuotakin vaivaa, taas yksi lähdössä, vaan ei pääse irti tästä oikeasta kodistamme ---

mutta olet päässyt irti osittain, ja häkistä on tullut jotenkin vääristynyt häkkyrä.

et vain itse näe sitä.


olet lintu häkissä, elämääsi varjostaa vähemmän kultainen uskonnollisuuden häkkyrä, joka vaikuttaa kaikkeen olemiseesi ja myös perustavaan suhteeseen Luojaasi.

mikä avuksi?

on vain yksi tie todelliseen vapauteen, ja se on syntyminen uudelleen Hengestä.

Vedellä sinut on jo kastettu, uudestisyntymisestä on sinulle opetettu häkin perinteisellä tavalla, mutta sinun tulee syntyä Hengestä.

Kun Henki sinua johtaa, et ole lain alainen ja tuo uskonnollisuuden häkkyrä putoaa aivan itsestään tarpeettomana pois.

Lennät vapaana lintuna Jumalan taivaan alla, sen myrskysäissä ja sen leudossa iltatuulessa, näet kauas ja ulotut vielä kauemmsa, kun Herra kantaa sinua kotkan siivin.

Ja Moses astui ylös Jumalan tykö. Ja Herra huusi häntä vuorelta, ja sanoi: näin sinun pitää sanoman Jakobin huoneelle, ja Israelin lapsille ilmoittaman.

Te olette nähneet, mitä minä Egyptiläisille tehnyt olen: ja kuinka minä olen teitä kantanut kotkan siivillä, ja olen saattanut teidät minun tyköni.

Jos te siis minun ääneni ahkerasti kuulette, ja pidätte minun liittoni, niin teidän pitää oleman minulle kallis omaisuus kaikista kansoista, vaikka muutoin koko maa on minun.

2 Ms 19:3-5 Biblia 1776


Ja mitä ihmettä tapahtuu?

Lennät takaisin sinne, missä on se kultainen häkki.

Näet nuo häkkilinnut tyytyväisinä vankeudessaan, heidän olonsa on turvallinen.

Mutta sen häkin vieressä lintunen löytää pesän - lämpimän, isien ja äitien risuista taitavasti kokoaman, suloisesti untuvilla pehmustetun.

kodin kodittomalle.

aidon esikoislestadiolaisuuden.


Virsi 105
Aurinkomme ylösnousi,
paistaa voittovuorella.
Lämmin valo sieltä loistaa,
surut, murheet hajottaa.
Kokoon tulkaa, taivaan linnut,
suvi-ilmaan puhtaaseen.
Visertäkää, pienet leivot,
viinipuussa tuoreessa.

Kylmä talvi pois on mennyt,
myrskysää on lakannut,
lumipilvet hajotetut,
kylmä sumu selvinnyt.
Lehti puhkeaa jo puihin,
valkoruusut aukeilee.
Lounatuuli hiljaisena
Eedomista puhaltaa.

Kesälinnut taivaan alla
iloisina lentävät.
Sulaneella sydämellä
laulaa toukomettiset.
Elämä ja autuus loistaa
Herran seurakunnassa.
Aurinko on ristin päällä
valkea ja punainen.

Armon Henki täyttää mielet
murheelliset ilolla.
Rauhan tyven, puhdas ilma
Jeesuksesta virtailee.
Epäilysten alta nousee
köyhä sielu kiittämään.
Ikävöitsen täältä päästä
kotimaahan ikuiseen.

Leonard Typpö 1902.
Virsikirjaan 1986.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti