torstai 9. kesäkuuta 2011

Uusi liitto Israelin heimon kanssa

 "Uusi liitto" on syvällisesti ja aidosti raamatullinen ilmaus.
Ytimessä ovat ylösnousseen Herran Jeesuksen Kristuksen ilmoittamat sanat apostoli Paavalille ehtoollisen maljasta:

"Tämä on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni."
1 Kor 11:25

Uudessa testamentissa on tällainen lause, jonka koko merkityksen helposti ohitamme huokaisten mielessämme liian nopeasti "amen"

"Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton"
Hep 8:8

Tämä on kuuluisa Jeremian kirjan luvun 31:31-40 ennustus uudesta liitosta.

Mutta tässä ei lue "minä teen uuden Israelin"

vaan "minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton"

"Uusi Israel" ei ole raamatullinen ilmaus ja sen käyttö kristillisessä opetuksessa tulee harhaanjohtavana hylätä.


Totesimme aiemmin, että Vanhassa testamentissa on ainakin kolme liittoa.

Jumala tekee liiton Nooan ja kaiken elollisen kanssa vedenpaisumuksen jälkeen, toista kertaa Hän ei hukuta ihmiskuntaa veteen sen pahuuden tähden. Liiton merkkinä on kaari pilvissä.

Ja Jumala sanoi Nooalle ja hänen pojilleen: "Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläintenkin kanssa, kaikkien niiden kanssa, jotka tulivat arkista ulos. Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata."
1 Ms 9:8-11 KR 1992


Jumala tekee liiton Abrahamin kanssa, luvaten hänelle paljon jälkeläisiä ja Kanaanin maan asuttavaksi. Tämän liiton merkkinä on ympärileikkaus.

Abram heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala sanoi hänelle:
"Tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan olkoon se Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän.

Minä annan sinulle paljon jälke- läisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala.

Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala."
1 Ms 17:3-8 KR 1992


Jumala tekee Israelin kansan kanssa liiton Siinain vuorella. Sen sisältönä on Jumalan tahto, joka on ilmoitettu Moosekselle annetuissa kivitauluissa, kymmenen käskyn laki ja muut lait.

Pitäkää käskyt ja saatte elää ja menestyä Kanaanin maassa.

Siinain liitoin käskyjen rikkominen on uskottomuutta Jumalaa kohtaan ja seurauksena on karkoittaminen maasta.


"Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun."
2 Ms 19:5 KR 1933

"... vaan hylkäätte halpana minun ohjeeni ja teidän sielunne vieroo minun säädöksiäni, niin ettette pidä kaikkia minun käskyjäni, vaan rikotte minun liittoni"
3 Ms 26:15 KR 1933

"..Niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän sanoi: "Koska tämä kansa on rikkonut minun liittoni, jonka minä sääsin heidän isillensä, eivätkä he ole kuulleet minun ääntäni"
Tuom 2:20 KR 1933


Uusi liitto tehdään tämän Israelin ja sen heimojen kanssa, ei pakanakansojen kanssa.

Uusi liitto tulee vanhan tilalle, mutta minkä näistä kolmesta?

Jumala on ollut uskollinen Nooan liitolle, eikä elämää ole hukutettu enää veteen vaikka ihmiset ovat tehneet pahaa yli kaikkien rajojen.

Jumala on ollut uskollinen Abrahamin liitolle, ja katso, Israel asuu taas Kanaanin maassa ja Jerusalemista kuuluu yljän ja morsiamen laulun ääni.

Israel on rikkonut Siinain liiton ja vihastuttanut Jumalansa useampaan otteeseen.

Ei Jumala silti ole Abrahamin lapsia hylännyt, sanoo Paavali, vaan heitä on osaksi kohdannut paatumus.

Sitten kaikki Israel on pelastuva.


"Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa.

Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra.

Jer 31:31-32 KR 1992


Tässä Herra Jumala puhuu profeettansa kautta ja viittaa noista kolmesta liitosta nimenomaan Siinain liittoon Mooseksen Egyptistä pois johtaman Israelin kansan kanssa.


"Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra:

Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra.

Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."
Jer 31:33-34 KR 1992


Herra Jumala tekee uuden liiton kansansa Israelin kanssa.

LAKI
"Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä."

Siinain vanhassa liitossa Jumala kirjoitti lakinsa kahteen kivitauluun.

Uuden liittonsa lain Jumala itse kirjoittaa omiensa sydämiin.


MENNÄÄN YHDESSÄ!
Liiton sisältö on yksinkertaisesti

"Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani"


KAIKKI TUNTEVAT JUMALAN
Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra

JUMALA ANTAA SYNNIT ANTEEKSI
Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.

 Ja voi kun näemme kansojen ryntäyksen näiden ihanien lupausten ääreen!

Pois alta juutalaisten epäuskoinen roskajoukko, täältä tulevat oikein uskovat Abrahamin lapset!

maanpakoon, miekkaan, roviolle, kaasukammioihin te Kristuksen tappajat!

täältä tulevat pakanat, joita Jumala oikeasti rakastaa, teidän liittonne on vanhentunut, teidän Jumalanne on teidät ikuisesti hylännyt.

pois alta, jutskut, täältä tulevat kunnon rytskyt että persukset tärisevät!!


Ptruu! Ptruu!

voi teitä hulluja, kun ette lue kirjoituksia ja menette vihaamaan ja surmaamaan ja kateellisena sysäämään syrjään Jumalan valitun kansan.

Hakemalla saat hakea Jeremian ennustuksesta Uudesta liitosta "pakanat" eli gojim sanaa, etkä löydä.

Jeesus tuli omiensa tykö.

Jees, juutalaiset ovat Jumalan omaisuuskansa.

Mitään "uutta Israelia" ei Raamatusta löydy.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti