lauantai 4. kesäkuuta 2011

Veritas foorumi

Olemme Marja-Leena Markkulan kanssa avanneet uuden keskustelufoorumin, jonka nimen Veritas (totuus) otimme Pilatuksen sanoista Jeesukselle Pitkänperjantain oikeudenkäynnissä.

Quid est veritas?
Joh 18:38

Totuus seisoi Pilatuksen edessä tuomittavana, eikä skeptinen hallitusmies sitä tajunnut, vaan teki kaikkien aikojen väärimmän ratkaisun.

kirjoitan tästä esimerkiksi blogissani totuus p52.

Pyrkimyksenä on avata suomenkielellä foorumi Kristus keskeiselle akatemisen tason keskustelulle, jossa tärkein kriteeri on "onko se totta".

Kriittinen, vastapuolta kunnioittava, erilaisia maailmankatsomuksia, uskon näkökulmia ja myös kieltäjien ajatuksia toivomme keskusteluun.

Rukoilemme että Totuuden Henki johtaisi meitä yhdessä kaikkeen totuuteen.

Forumin perustamisen pohjana on uskomme, että totuus on syvimmiltään henkilö, persoona.

Avattuamme foorumin hämmästyimme huomasimme, että samalla nimellä ja samalla perustalla on jo olemassa suuri kansainvälinen foorumi, jossa käydään vilkasta keskustelua. Esimerkiksi tuo englantilaisen ateistin Richard Dawkinsin kirjaa "God Delusion" arvosteleva "Dawkins Delusion" on julkaistu siellä.


Veritas foorumilla ylläpitäjä kirjoittaa näin:
Oli melkoisen innostava huomata perustettuamme tämän foorumin, että tällä onkin isosisko jo olemassa: http://www.veritas.org/ aikalailla samannimisenä.

Näin veritas kertoo periaatteistaan (käännös mlm)

Veritas foorumit ovat tapahtumia, joissa yliopistoissa järjestetään keskusteluja elämän hankalimmista kysymyksistä ja Jeesuksen merkityksestä elämälle. Tarkoituksena on innoittaa huomisen kulttuurin muokkaajia liittämään hankalimmat kysymyksensä Jeesuksen Kristuksen persoonaan ja elämään.

Veritas merkitsee totuuden tavoittelua. Veritas Forumin tarkoituksena on herättää halua tutkia veritaksen edustamaa ihannetta, mitä veritas edustaa. Veritas forumilla pyritään yhdessä tutkimaan, keskustelemaan, osallistamaan, innostumaan, kyselemään ja laajentamaan käsitystämme todellisesta elämästä.

Veritas foorumi käsittelee elämän hankalia kysymyksiä: Mitä on vapaus? Mitä on anteeksiantamus? Onko elämällämme tarkoitusta? Voivatko järki ja usko esiintyä yhtäaikaa? Kuinka Jumala voi sallia kärsimyksen? Miksi meidän pitäisi piitata epäoikeudenmukaisuudesta? Miksi uskonnot näyttävät tuottavan niin paljon väkivaltaa? Miten voimme elää hyvää elämää? Kuka on Jeesus? Veritas Forumilla arvostetaan kaikenlaisista taustoista tulevia ihmisiä ja eri tavoin uskovia, jotka tuovat julki kysymyksiään ja epäilyjään. Kysymyksiin, ideoihin ja epäilyihin ei suhtauduta puolustautuen vaan pikemminkin tutkitaan niitä suhteessa kristilliseen käsitykseen totuudesta ja elämästä ja kannustetaan koko akateemista yhteisöä osallistumaan.

Veritas foorumilla pohditaan asioita eri tieteen- ja kulttuurialojen keinoin. Foorumien on tarkoitus olla enemmän kuin pelkästään filosofisia tai teologisia keskusteluja; kokemuksia koko persoonalle.

Veritas Foorumeille pyritään saamaan keskustelijoiksi erilaisen näkemyksen omaavia keskustelijoita: mieluusti toinen, jolla on syvällinen ja yhä kasvava käsitys siitä, miten hänen elämänsä on yhteydessä Jeesukseen Kristuksen persoonaan ja elämään ja toinen, jolla on erilainen maailmankatsomus, jotta voidaan vertailla kysymyksiin nousevien vastausten erilaisuutta. Veritas Foorumilla edellytetään yhtälailla kaikilta osallistujilta nöyryyttä, koka yhteisö hyötyy eniten rehellisestä kommunikoinnista ja huomaavaisesta dialogista.

Foorumi on Kristus-keskeinen. Veritas Foorumi pyrkii kokemaan totuuden matkan lisäksi myös persoonana. Hankalimmat kysymykset tarjotaan luennoijille peilattaviksi suhteessa radikaaliin, muinaiseen totuuteen; Jeesuksen Kristuksen persoonaan ja elämään.

Nämä lähtökohdat ovat juuri samoja, jotka ovat olleet innoittamassa tämän suomenkielisen veritas-keskustelufoorumin pystyttämisessä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti