keskiviikko 9. heinäkuuta 2014

Esikoislestadiolaiset ja Herran pyhä ehtoollinen

Johtamistapa
Esikoislestadiolaiset eivät laadi juuri oppia koskevia tutkielmia vaan tapana on määritellä asioita lähetyskirjeissä Apostolien tekojen antaman esimerkin mukaan. Toisinaan niissä näkyy tuo väkevä ja autoritaarinen sanamuoto Pyhä Henki ja me...
22. II. Silloin kelpasi apostoleille ja vanhimmille, koko seurakunnan kanssa, joukostansa valita miehiä ja lähettää Antiokiaan, Paavalin ja Barnabaan kanssa: nimittäin Juudaan, joka kutsuttiin Barsabas, ja Silaan, ylimmäiset miehet veljesten seassa.
23. Ja kirjoittivat heidän kättensä kautta tällä tavalla: me apostolit ja vanhimmat veljet toivotamme veljille, jotka pakanoista Antiokiassa ja Syriassa ja Kilikiassa ovat, terveyttä!
24. Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet* ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet+.
25. Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
26. Jotka miehet ovat sielunsa meidän Herramme Jesuksen Kristuksen nimen tähden alttiiksi antaneet.
27. Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.
28. Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille, ettei yhtään enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
29. Että te vältätte epäjumalain uhria, ja verta, ja läkähtynyttä, ja salavuoteutta. Jos te niitä vältätte, niin te teette hyvin. Olkaat hyvästi!
30. Kuin he siis olivat lähteneet, tulivat he Antiokiaan, ja kokosivat kansan paljouden, ja antoivat heille kirjan.
31. Kuin he sen olivat lukeneet, ihastuivat he siitä lohdutuksesta.
Apt 15:22-31 Biblia 

Pitkäjänteinen kylvötyö suomalaisten esikoisten keskuudessa
Kymmenisen vuotta sitten esikoisten keskuudessa alkoi levitä nimetön moniste, jossa vihjailtiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ehtoolliskaavan taipuvan kohti katolista messu-uhria. (Tämän kirjoittajasta ei ole varmuutta, mutta vanhin Odd Minden nimi mainittiin mahdollisena kirjoittajana.)

Nimettömyydestä huolimatta esikoiset suhtautuivat monisteeseen vakavasti ja pian seurasi lähetyskirjeitä ja Lapin neuvoja, joissa
  • varoitettiin osallistumasta naispapin jakamaan ehtoolliseen
  • kehotettiin osallistumaan vain vanhan kaavan mukaiseen ehtoolliseen  
Vanha kaava on kirkkokäsikirja uudistusta edeltäneen käsikirjan mukainen liturgia.

Varoitukset toimivat kuuliaisen uskovien joukon parissa, ja kirkon ehtoolliselle osallistuminen laski jyrkästi. Suurten seurojen aikana ehtoollinen järjestettiin sopimalla kaavasta toimittavan papin kanssa, joka yleensä josutavasti sopeutui tilanteeseen ja otti toivomukset huomioon.

Jälkiviisaina voimme näin todeta, että kylvötyö sakramenttien ottamiseen omiin käsiin alkoi 2000 luvun taitteessa tuolla monisteella ja ehkä ennemminkin. Toiminta on ollut johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Tavoitteena on ollut kylvää epäluuloa ev.lut. kirkon toimittamaan sakramenttiin ja näin pedata tietä heinäkuun 6.2014 ilmoitukseen sakramenttien ottamisesta omiin käsiin.


Rippi ja hengellinen vallankäyttö
Lestadiolaisuudessa esiintyy jo 1900-luvun taitteesta mielenkiintoinen linja, jonka takana on maallikoiden pyrkimys pitää herätysliike vallassaan. Se on periytynyt suuren jakautumisen jälkeen sekä itäiseen että läntiseen lestadiolaisuuteen.

Luther opetti, että sakramentissä on mukana Jumalan sana ja aine. Koska ripissä on vain Jeesuksen määräys eikä ainetta, se on puolisakramentti hänen määritelmänsä mukaan.

Valtakirkon pitäessä täydet sakramentit, kasteen ja ehtoollisen, lujasti hallussaan Ruotsissa ja autonomisessa Suomessa, lestadiolaiset saarnaajat alkoivat korostaa ripin merkitystä yli kaiken avaimena taivaaseen. Korostus johti opetukseen, että vain lestadiolaisilla on Pyhä Henki asuvaisena, joka tekee heidän julistamansa synninpäästön päteväksi. Taivasten valtakunnan raja kulkee siellä, missä tämä oikea Lapin herätyksen valtuuksin annettu lupa uskoa synnit anteeksi on voimassa.  

Tämän kehityksen rinnalla tuli sitten luonnollisesti kasteen ja ehtoollisen väheksyminen. 

Kaste: Ihminen ei suinkaan pelastu Perkeleen vallasta kasteessa, vaan vaittoman lapsen kaste on lupaus liitosta, joka solmitaan, kun lestadiolainen julistaa synnit anteeksi ja ihminen saa sydämeensä pelastusvarmuuden. Näin tullaan oikein julistetun ripin kautta Jumalan lapseksi, ei vesi siihen mitään vaikuta. 

Ehtoollinen: ehtoollinen on seurakunnan juhlaa, jossa muistetaan Kristuksen kärsimystä ja kuolemaa. Siinä ei suinkaan anneta syntejä anteeksi, vaan se tapahtuu ennen ehtoolliselle menoa tapahtuvassa ripissä Pyhän Hengen valtuuttaman lestadiolaisen julistaessa synnit anteeksi.


Hengellinen vallankumous Suomessa
Vanhoilliset käyttävät edelleen hvyäkseen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenilleen tarjoamaa kastetta ja ehtoollista ja heidän omat pappinsa ovat mukana toimittamassa kirkon sakramentteja, 

Vuoden 2015 alusta esikoislestadiolaiset ovat ottamassa Suomessa sakramenttien hoitamisen pois kirkosta omiin käsiinsä rukoushuoneisiin. Tämä tapahtuu Ruotsin, Norjan ja tietenkin Yhdysvaltojen lestadiolaisten mallin mukaan. Tilanne näissä maissa on ollut jo 15 vuoden ajan Lapin vanhisten hallinnassa. 

Rippi säilyy edelleen taivasten valtakunnan avaimena ja on tiukasti Kiirunan Betlehemissä syttyneen valon valaisemien vanhinten, lähetysmiesten ja saarnaajien hallinnassa. Toki maallikkokin saa todistaa synnit anteeksi, jos on sertifioitu Pyhällä Hengellä ja seurakunnan todistukselle uskovaksi kristityksi, Jumalan lapseksi.


Uudet kaavat
Kun esikoisten asettama työryhmä saa kasteen ja ehtoollisen kaavat valmiiksi, voi olla että niissä ei suoraan paljasteta todellista teologista asetelmaa, jossa rippi on kaiken avain. Tekstit voidaan muotoilla sillä tavoin hämärästi, ettei ulkopuolinen välttämättä huomaa, mitä kaikkea jätetään sanomatta. 

Näin esikoisten erityisoppien mukaan uskovan ei tarvitse pahentaa mieltään väärillä väitteillä, että kaste muka siirtäisi Perkeleen valtakunnasta Jumalan lapseksi ja ihminen syntyisi uudestaan siinä. Myöskin ehtoollinen soveltuu ripin ylivoimaan, julistaahan siinä saarnaaja, jossa Pyhä Henki on asuvaisena synnit anteeksi. Itse ehtoollinen ja sen aineet eivät tähän mitään vaikuta.


Donatolainen kirkkokunta
Aika näyttää, millaiset kaavat saarnaajat saavat aikaan. Odotettavissa on, että Suomeen syntyy uusi usonnollinen yhdyskunta, apostolinen esikoislestadiolainen kirkko, jonka perusopetus on aidosti donatolainen - sakramenteista tärkein, rippi, on pätevä vain elävässä uskossa olevan esikoislestadiolaisen julistamana.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti