perjantai 6. tammikuuta 2012

Avoin kirja piispa Irja Askolalle

Avoin kirja piispa Irja Askolalle
Sydämellinen tervehdys Betlehemistä!

Olet nyt kirkkohistoriallinen henkilö, ensimmäinen naispuolinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispa. Monet suomalaiset naiset - ja myös miehet - ovat varmasti ylpeitä tästä saavutuksestasi naisen valitsemisesta tähän merkittävään tehtävään kirkossamme. Toivotan tähän työhösi hyvän Jumalan siunausta, Kristuksen läsnäoloa elämässäsi ja Pyhän Hengen viisasta johdatusta!

"Muslimit eivät ole vihollisia"
Julkisuudessa on käyty viime vuonna keskustelua Helsingin Sanomissa olleesta toimittaja Anna Stina Nykäsen laatimasta haastattelustasi, jossa oli puhetta muun ohella myös kristittyjen ja muslimien välisistä suhteista siellä Suomessa. Huomasin, että sait paljon palautetta etenkin esittämästäsi mahdollisesta ajatuksesta, että muslimit voisivat käyttää Helsingissä kristittyjen kirkkoja jumalanpalveluksissaan - ja kontekstista päätellen kristityt moskeijoita.
Voisiko islamilainen yhteisö käyttää luterilaisen seurakunnan tiloja omiin tilaisuuksiinsa?
"Siitä päättävät kirkkoherrat luottamushenkilöitten kanssa. Mutta voin kuvitella, että sekin olisi mahdollista. Pitää vain puolin ja toisin katsoa, mitkä ovat sellaiset pyhät toimitukset, joita ei voi toisen tiloissa tehdä.
Luulen, että se olisi monelle kirkossa outo asia. Mutta itse ajattelen, että kirkon tehtävä on luoda tilaa kohtaamiselle. Moniin meidän tilaisuuksiin voisi yhä useammin kutsua myös islamilaisia mukaan keskustelemaan.
Vieraanvaraisuus kuuluu kristinuskoon: oveni ovat auki, sydämeni on ennakkoluulottomasti auki, ja joskus myös kukkaronnyörini ovat auki."
(HS 24.6. 2011)

Pyhän maan kristityt arabit ja muslimit
Näkökulmani on hieman toinen kuin monilla Suomessa asuvilla papeilla siitä syystä, että asun muslimien ja juutalaisten parissa ja koska vaimoni isä syntyi muslimiperheeseen. Kristityksi käännyttyään Abu Joosef joutui kolmen murhayrityksen jälkeen pakenemaan Jordanin tälle puolelle ja asettui elämään kristittyjen arabien pariin Beit Jalaan Betlehemin vieressä.

Tapaan muslimeja päivittäin sekä työn että kotoisen elämän parissa. Kuten tiedät, täällä Betlehemin seudulla kristityt palestiinalaiset arabit ovat muuttaneet ulkomaille. Tämän pienenevän vähemmistön vähemmistönä on täällä luterilainenkin kirkko
The Evangelic Lutheran Church in Jordan and in the Holy Land. Päämaja on Ramallahissa ja tärkein kirkkorakennus Erlöser Kirche, joka rakennettiin 1900-luvun taitteessa Jerusalemiin aivan Pyhän Haudan kirkon viereen.

Kirkon piispa Munib Younanin oli kurssitoverimme aikoinaan Helsingin yliopistossa, josta hänkin valmistui papiksi. Tämä tapahtui hienolla Suomen Lähetysseuran antamalla tuella ja etenkin hänet "löytäneen" Aarne Toivasen diplomaattisella ohjauksella taustalta käsin.

Beit Jalan luterilainen kirkko ja Beit Ibrahim
Kotikaupungissani Beit Jalassa on Lähi-idän vanhin luterilainen seurakunta, jonka saksalaiset lähetyssaarnaajat perustivat yli sata vuotta sitten. Meillä on oma
web sivumme jossa on myös kuvia kohteesta. Suomen Lähetysseura on monin tavoin tukenut kirkkoa ja etenkin sen yhteydessä toiminutta poikakotia, joka on nyt taloudellisten vaikeuksien takia suljettuna.

Seurakunnan toimintaa johtaa Saksassa Tubingenissä opiskellut pastori Jadallah Shihadeh. Saksalaisten kristittyjen avustuksella hän on luonut kirkon luokse hienon Beit Ibrahim majatalon, joka Abrahamin vieraanvaraisuuden hengessä toivottaa tervetulleeksi kristittyjä, juutalaisia ja muslimeja yhteisiin tapahtumiin. Ajatus on aika lailla sama kuin tuossa haastattelussa kuvaamasi, vieraanvaraisuutta myöten!

Sain itse olla mukana tilaisuudessa pari vuotta sitten, jossa Beit Jalan kirkossa oli koolla harvinainen joukko - paikallisia kristittyjä, kaupungin hallinnon johtoväkeä, luterilaisia, roomalais-katolisia ja ortodoksipappeja, koptilainen munkki Egyptistä, juutalainen naisrabbi Israelista ja eräs Betlehemin seudun imaami sekä heidän yhteisönsä edustajia. Etenkin rabbin puhe oli todella mieleen jäävä ja oli erikoista kuulla imaamin ääni kirkossa. Tilaisuus päättyi rauhalliseen marssiin Betlehemin muurin luo, jossa laulettiin ja kannettiin kynttilöitä. Israelilaiset sotilaatkin ihmettelivät iltamarssin luonnetta.

Betlehemin luterilainen kirkko ja Dar el-Kalima
Pastori Mitri Raheb on etenkin turkulaisten ystävien taholta saanut paljon tukea ja joku vuosi sitten valmistui Suomen ulkoministeriön rahoituksella hieno projekti, jolla saatiin rakennettua keskelle Betlehemin vanhaa vilkasta asuinaluetta siellä olevan luterilaisen kirkon luo Dar el-Kalima, Sanan Talo, niminen toimintakeskus. Suomalaisen arkkitehdin työ on erinomainen näyte siitä, miten uutta ja käytännöllistä ja kaunista voidaan rakentaa Betlehemin seudun vanhoihin taloihin säilyttäen kuitenkin arabialaisen korttelin oma luonne.

Islamilaistuva Betlehem
Muslimien parissa eläessäni saan päivittäin nähdä Betlehemin islamilaistuvan. Jeesuksen syntymäkaupungissa on tänään jo suurena enemmistönä muslimiväestö ja kristittyjen määrä vähenee jatkuvasti, samoin heidän vaikutusvaltansa kaupungin ja koko läänin hallinnossa. Pormestari on sopimuksen mukaan kristitty, maaherra muslimi.

Näen siis joka päivä sekä yhteistä elämää että niitä jännitteitä, joita nämä kaksi eri uskontoa aiheuttavat ihmisten elämässä täällä miehitetyssä Palestiinassa. Oli melkoisen puhuttelevaa, että paavi Johannes Paavali II kävi Dehaishen pakolaisleirissä ja puhui siellä muslimeille. Samoin se, että hänen ollessaan Betlehemin syntymäkirkossa läheisestä moskeijasta möyryi päivän rukoushetken viestiä täydellä volyymillä! (Tästähän - moskeijan ämyreistä - on Belgiassa parhaillaan hälyä. Jos emme saa huutaa rukouskutsua nykyajan tekniikalla, miksi Brysselin kirkonkellot saavat soida?)

Beit Jalassa on ainoana kaupunkina vielä kristitty enemmistö ja koko kaupungin hallinto on kristittyjen käsissä. Tähän päästiin vain sillä tavoin, että suuret muslimien asuinalueet leikattiin hallinnollisesti omiksi alueikseen irti Beit Jalasta. Mutta aivan tämänkin kaupungin sydämessä on Bet Awwan kortteli, joka laajenee nopeasti torin ympärillä.

Viime vuosina olen kohdannut täällä kaduilla burkhaa kantavia naisia, jotain jota ei olisi voinut edes kuvitella parikymmentä vuotta sitten.

Suomalaiset ja islam
Tässä yhteydessä en niinkään ajattele Suomeen muuttanutta muslimiväestöä kuten esimerkiksi Sudanista tulleita pakolaisia, siirtotyöläisiä tai avioliiton tai muun kautta maahamme asettunutta islamin uskoista väestöä. En myöskään niinkään ajattele autonomiseen Suomeen tsaarin aikana muuttaneita tataareja, joiden hienot mattokaupat rikastuttavat modernia Helsinkiä. Suomen pieni juutalaisten yhdyskunta syntyi samoihin aikoihin.

Helsingissä vaikuttava
Suomen Islamilainen Yhdyskunta ja muut yhteisöt ovat heidän organisaatioitaan, joiden kanssa olet tiedotusvälineiden kertoman mukaan käynyt kirkkoamme virallisesti edustavana piispana keskusteluja.

Näiden sijasta ajattelen suomalaista miestä, joka on potentiaalinen tulevaisuuden muhamettilainen.

Ajatus ei ole aivan tuulesta temmattu. Kansamme luonne on mielestäni erinomaisen sopiva islamin vastaanottamiselle ja suomalainen mies olisi todella mallikelpoinen muslimi, joka raitistuisi siinä tuokiossa, nipottaisi tarkasti uskonnon asettamien määräysten ja ohjeiden mukaan alistuen Jumalan tahtoon.

Älyllisesti korostuneen ja niin vaikean luterilaisen perinnön sijasta islam on yksinkertaista, selkeää, järkeen käyvää ja siltä tieltä ei eksy tavallinenkaan Matti ja Maija Meikäläinen. Jokaisella on selkeä roolinsa yhteisössä, kukaan ei häpeä uskoaan, rukous hoidetaan yhdessä, almujen jakaminen antaa hyvän mielen.

Islam on ihmiselle sopiva uskonto, joka täyttää ihmisessä saman paikan, jota Kristus havittelee.

Ajattelen erityisesti nuorisoa, jolle islamin selkeys ja määrätietoisuus on vahva vetonaula ja jotka ovat hukanneet kristillisen identiteettinsä, harhaillen modernissa Euroopassa hengellisinä muukalaisina. Islam antaa elämälle sisällön, selkeän tarkoituksen ja suhteen yhteen Jumalaan, joka on kaikkivaltias ja laupias.

Antikristillinen uskonto

Koska islam eksplisiittisesti kiistää, että Jumalalla olisi poika ja pitää koko ajatusta Jumalan ja naisen fyysisestä suhteesta kauhistuksena, islam on juutalaisuuden tapaan Ensimmäisen Johanneksen kirjeen määritelmien mukaan aidosti anti-kristillinen uskonto.

 Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. 


Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.

Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa.


Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.
1 Joh 4:1-6

Mitä tehdä?
Mielestäni toimisit hyvin, jos Suomen evankelis-luterilainen kirkon piispana tukisit kristittyjen pyrkimyksiä oppia tuntemaan islamin uskoa paremmin.

Islam on tulossa rauhanomaisesti Suomeen muuttoliikkeen ja Euroopan rajojen avautumisen myötä sekä globalisoitumisen seurauksena. Se tulee olemaan todellinen haaste suomalaiselle miehelle, joka on vieraantunut omasta uskonnostaan ja jopa sitä pilkkaa.

Ei ateismi ole kirkolle suuri vaara vaan ruoska, joka pakottaa totuudellisuuteen ja asioiden selvittelyyn.

Islam sen sijaan on.

Islamin tuntemuksen lisääntyminen kristittyjen parissa, Koraaniin tutustuminen, tieto islamista auttaa kristittyjä, poistaa pelkoa, näyttää missä muslimit eivät ole vihollisia!

Mutta se osoittaa myös, miksi islam on kristillisen uskon vaarallisin ja ehdottomasti pahin vihollinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti