sunnuntai 25. lokakuuta 2009

Jumalan suuruus - kuukautiset (2)

Jumalan suuri ihme, kuukautiskierto, lapsen sikiämisen edellytys. Asia sillä selvä?

Pois se!

Asia on varsin monimutkainen ja syvällinen.

otan avaukseksi lainauksen lääketieteen professori Arno Forsiuksen kirjoituksesta "kuukautisten historiaa"


---
Vanhan ajan käsityksiä kuukautisista

Muinaiset egyptiläiset pitivät ruumiin eritteitä kuten virtsaa, ulostusta, hikeä ja sylkeä saastaisina jätteinä. Ilmeisesti he suhtautuivat samalla tavalla myös kuukautisvuotoon. Tähän viittaa mm. se, että Egyptissä 1300–1200 -luvuilla eKr. siirtolaisina ja orjuudessa eläneet juutalaiset, jotka olivat saaneet hygieniasääntöjensä ajatukset muinaisesta Egyptistä, pitivät kuukautisia saastaisina.

Tämä voidaan todeta selvästi Raamatusta, jossa 3. Mooseksen kirjan 15. luvun otsikkona on "Sukupuolista epäpuhtautta koskeva laki" (edellisessä suomennoksessa vielä "Miehen ja naisen sukupuolisaastaisuutta koskeva laki"). Tämä luku käsittelee aluksi sukuelimien limanvuotoa sairastavan saastaisuutta ja sen vuoksi tarpeellisia puhdistautumisohjeita. Voidaan olettaa, että limanvuotoa sukuelimistä niin miehillä kuin naisillakin pidettiin tauteja aiheuttavana. Limavuoto on oireena esim. trikomonaksessa ja tippurissa.

Mainitun luvun kuukautisvuotoa koskevat ohjeet ovat seuraavat: "Kun naisella on kuukautisvuoto, hän on epäpuhdas seitsemän päivää, ja se, joka sinä aikana koskettaa häntä, on epäpuhdas iltaan saakka. [---] Ja jos mies makaa naisen kanssa hänen kuukautistilansa aikana, naisen veri tekee myös miehen epäpuhtaaksi seitsemän päivän ajaksi, ja jokainen vuode, jolla mies sinä aikana makaa, tulee epäpuhtaaksi." Jos naisella oli normaalin kuukautisvuodon yli jatkuvaa verenvuotoa, hän oli epäpuhdas vuodon ajan ja seitsemän päivää sen jälkeen. Jos nainen parani vuodostaan, hän oli epäpuhdas vielä seuraavat seitsemän päivää. Jokainen, joka oli koskenut kuukautisvuodon aikana naisen vuoteeseen tai hänen käyttämäänsä istuimeen, tuli saastaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi pestyään vaatteensa ja peseydyttyään vedellä. Naisen kohdalla peseytymisestä ja vaatteiden pesemisestä vedellä ei ole annettu erillistä ohjetta. Sen sijaan heidän oli vietävä kahdeksantena päivänä vuodon lakkaamisesta kaksi kyyhkystä papeille, joiden oli uhrattava ne Herran edessä vuodosta aiheutuvan epäpuhtauden sovitusmenoina.

Kuukautisia koskevat ohjeet liittyivät osaksi elimistön ulkopuolelle vuotaneeseen vereen, mutta luultavasti myös kokemukseen siitä, että kuukautisvuoto saattoi peittää tartuntaa aiheuttavan limavuodon. Tautien syitä ei vielä tunnettu ja antiikin ajan kreikkalaisetkin nimittivät tippuria gonorrhoeaksi eli siemenvuodoksi. Vielä uuden ajan alussa, 1500-luvulla, kuviteltiin yleisesti, että tippuri aiheutui naisten kuukautisverestä.

Raamatun kertomuksissa esitetyt juutalaisten epäpuhtaussäännöt siirtyivät 600-luvulla jKr. Koraaniin ja islaminuskoon. Koraanin Hiehon suurassa (222. jae) kirjoitetaan: "He kysyvät sinulta myös kuukautisista. Sano: "Ne ovat vauriotiloja; välttäkää siis naisia, joilla on kuukautiset, älkääkä lähestykö heitä kunnes he tulevat puhtaiksi. Mutta kun he ovat tulleet puhtaiksi, menkää heidän luokseen, niinkuin Jumala on teille käskenyt. [---] Totisesti Jumala rakastaa niitä, jotka kääntyvät hänen puoleensa, ja hän rakastaa niitä, jotka pitävät itsensä puhtaina."

Puhdistautumisohjeita on annettu mm. Pöydän suurassa (9. jae): "Ja jos olette tahriintuneet, puhdistautukaa, ja jos olette sairaita tai matkalla tai joku teistä on tullut ulostamasta tai olette olleet tekemisissä naisten kanssa, ettekä löydä vettä, niin ottakaa hienoa, puhdasta hiekkaa ja hangatkaa sillä kasvojanne ja käsiänne. Jumala ei tahdo panna päällenne pakkoa, vaan hän tahtoo puhdistaa teidät ja tehdä armonsa täydelliseksi teitä kohtaan, että kukaties olisitte kiitollisia."

Islaminuskoisessa Pakistanissa on vielä nykyään eräillä paikkakunnilla erityisiä "kuukautistaloja", joissa naiset majailevat kuukautisten aiheuttaman "epäpuhtauden" aikana, koska kotona eläminen on silloin muiden perhekuntaan kuuluvien kannalta hyvin hankalaa. Näitä "kuukautistaloja" käytetään lisäksi synnytyshuoneina, sillä myös synnyttänyt nainen on "epäpuhdas" jälkivuodon keston ajan.


---
Tuomas Akvinolaisen (1225–1274) käsitykset edustivat yhä Aristoteleen aikaisia oppeja. Tuomas Akvinolaisen mukaan sekä miehen että naisen siemenaine syntyivät veren sulaessa. Miehen siitinelimissä syntyi siemennestettä, mutta koska nainen ei pystynyt "keittämään" eli kypsyttämään verta siemeneksi, muodostui siitä naisella kuukautisveri. Tuomas Akvinolaisella oli kolme vaihtoehtoista selitystä siittämiselle: 1. Mies muovaa kuukautisverestä siemennesteen avulla lapsen. 2. Mies "keittää" kuukautisverestä siemennesteen avulla uuden ihmisen. 3. Ihminen syntyy verestä siemennesteen vaikutuksesta kuten juusto maidosta juoksuttimen vaikutuksesta.

Kuukautisvuotoa sanottiin eritteeksi sen vuoksi, että se poistui naisesta terveyden vuoksi, kun ruumiissa oli ylimäärin verta suonten saatua oman osansa ja tarpeensa. Veren ylimäärä lähetettiin alas kohdun suoniin ja eritettiin pois siksi, että siitä muuten aiheutuisi ruumiin mätäneminen ja pilaantuminen.

Forsius kertoi myös, että joidenkin mukaan kuukautisvuoto saattoi olla naisilla sairauden aikana niin myrkyllistä, että maustekasvit kuivuisivat heidän kulkiessaan niiden yli ja että he läsnäolollaan tärvelisivät hyvän viininkin. Ja jos he silloin katsoivat itseään teräspeilistä, tuli niihin tahroja ja naarmuja, mikä oli osoitus naisen kautta syntyneen synnin myrkystä.


Keskiaikaisen puhdistusajattelun vuoksi kuukautisvuotoja pidettiin terveydentilan kannalta hyödyllisinä, jolloin niiden pois jääminen merkitsi haitallisten aineiden kerääntymistä elimistöön. Kuukautisten pois jäämisen uskottiin voivan aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten masentuneisuutta, mielenvikaisuutta, paholaiskuvitelmia ja vieläpä syöpäkasvaimia.

Puhdistusajattelun vuoksi myös naisilla pidättyminen yhdynnästä ja siihen liittyvän naisen "siemennesteen" eli limavuodon pois jääminen saattoi olla syynä sairauksiin. Miehillä ei ollut luonnostaan kuukautisvuotoa vastaavaa puhdistavaa verenvuotoa, minkä vuoksi heillä pidettiin suotavana toistuvia verenvuotoja peräpukamista, kunhan ne eivät olleet liian runsaita.

lainaukset ovat sivulta
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kuukauti.html



en tiedä onko Lars Levi Laestadius kirjoittanut tai puhunut naisten kuukautisista missään.

Mutta hänen etevän kasvitieteen harrastuksensa innostaja ajatteli näin:

Kuuluisa ruotsalainen lääkäri ja kasvitieteilijä Carl von Linné (1707–1778) oli yhä antiikin humoraaliopin kannalla.

Hänen mukaansa kuukautisvuoto ei ollut mitään muuta kuin ravinnosta jäävä ylimäärä, jota ei käytetty ruumiin ravinnoksi ja joka ei sekoittunut vereen, vaan erittyi siitä samoin kuin miehellä siemenneste.

Siittämisestä Linné totesi: "Koska jokainen ihminen syntyy maailmaan miehen siemennesteestä ja naisen kuukautisista, on hedelmöitymisen tapahduttava niin, että yhdynnässä naisen kuukautisvuoto ja miehen siemenneste purkautuvat samanaikaisesti emättimeen ja sekoittuvat siellä."
( samalta sivulta)




Tuhtia tavaraa, monenlaista käsitystä ihmiskunnan parissa. Tämä Jumalan luoma ilmiö on kiehtonut, kauhistanut ja ihmetyttänyt kautta aikojen.

Mutta palataan Jumalan omaisuuskansan, juutalaisten, pariin. Heiltä olemme saaneet tuon majesteettisen ilmoituksen, että Israelin Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden ja tehnyt ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi.

Hän ei kuitenkaan jättänyt kansaansa luonnonlasten vapauteen tekemään, mitä sisäänrakennettu omatunto opetti, vaan antoi lain.

Luoja puuttuu luomisjärjestykseen itse ja puhuu pyhistä asioista sekä saastaisuudesta.

Vaikka Hän on tehnyt itse kaiken, ei se merkitse silti, että kaikki on hyvää. Vai merkitseekö?

Miksi laki??


Lääketieteen professori Forsius kirjoittaa omituisen johdannon Mooseksen lakia koskevaan kohtaan:

"Tähän viittaa mm. se, että Egyptissä 1300–1200 -luvuilla eKr. siirtolaisina ja orjuudessa eläneet juutalaiset, jotka olivat saaneet hygieniasääntöjensä ajatukset muinaisesta Egyptistä, pitivät kuukautisia saastaisina."

tällainen Raamatun kirjoitusten pyhyyssääntöjen tulkinta Egyptin taustalta ei edusta tieteellisen Vanhan testamentin tutkimuksen näkemyksiä, vaan lienee professorin omaa pohdintaa ja arvailua.



Kuten hyvin tiedämme, Jumalan antama laki, Toora eli opetus, sisältää huomattavan määrän elämän puhtautta koskevia määräyksiä.

10 käskyä ovat vain lain jäävuoren huippu ja Mooseksen Toora ulottuu juutalaisen aikuisen miehen ja naisen elämän kaikille alueille.

Uskova juutalainen, ortodoksi, ääri-ortodoksi, reformoitu, liberaalil, pyrkii soveltamaan tätä lakia elämäänsä tavalla tai toisella.

se kertoo, millainen lasten käytös on Jumalalle mieluista ja oikein.


hienot sanat voivat muuten joskus aiheuttaa hankaluuksia ja sekaannusta.

toimiessani Israelissa matkaryhmien oppaana aikoinani mieleeni jäi erityisesti erään henkilön vilpitön kysymys - se oli unohtumaton.

olimme saapuneet Pyhän Haudan kirkkoon, joka oli täynnä hartaita pyhiinvaeltajia odottamassa vuoroaan Jeesuksen haudan kappeliin ja katselemassa Voitelukiveä ja suuri kirkko oli täynnä äänten sorinaa ja salamavalojen välähtelyä.

nousimme Golgatan kappeliin, jossa kerroin että "vasemmalla puolella on ortodoksien ikonostaasi paikalla, jossa Jeesuksen risti oli. Oikealla on katolinen kärsivän Neitsyt Marian kappeli."

ortodoksien puolella istui vanha munkki myymässä kynttilöitä, joita pyhiinvaeltajat sytyttivät sitten Golgatan kappelin luo eräänlaisena rukouksena.

matkaaja katseli tuota munkkia hetken ja kysyi sitten "onko tämä niitä ortodoksijuutalaisia?"



Puhtaussäännökset. Onhan niillä tietyllä tavalla tavallaan suojeleva vaikutus fyysisen terveydenkin kannalta, erityisesti olosuhteissa, missä peseytyminenkään ei välttämättä aina ollut mahdollista edes päivittäin. Mutta käsitän kuitenkin niin, että puhtaussäännösten pohjimmainen sanoma liittyy siihen samaan, mihin koko Raamattu liittyy.

Mikä on lihasta, on saastaista, ja Herran edessä kelpaakin vain se, mikä on Hengestä.



Miesten ja naisten sukupuolista puhtautta koskevat Mooseksen lain säännökset löytyvät etenkin Kolmannen Mooseksenkirjan luvusta 15.

alussa oleva miehiä koskeva laki on rautakauden kansanterveyden huoltoa eikä tarkoita tavallista siemensyöksyä.

2-3 "Sanokaa israelilaisille: Jos miehen elimestä tulee sairaalloista vuotoa, se on saastaista ja hän tulee siitä epäpuhtaaksi."


tämä lain kohta sen sijaan tarkoittaa:

16-18 "Kun miehellä on ollut siemensyöksy, hänen tulee peseytyä kauttaaltaan ja hän on epäpuhdas iltaan saakka.

Jokainen vaatekappale tai nahkaesine, johon siemennestettä on tullut, on pestävä; se on epäpuhdas iltaan saakka.

Kun mies on ollut naisen kanssa sukupuoliyhteydessä, molemmat peseytykööt, ja he ovat epäpuhtaat iltaan saakka."

Kirjoittanut: Haamul

"Vauriotiloja… " Koraanin mukaan kuukautistila on vauriotila. Vauriotilaa on siis aina se, kun yksikin kuunkierto menee ilman raskaaksi tulemista tai raskaana olemista!

Mutta miten lohdullista ja suurenmoista onkaan kristillinen evankeliumi! Kristillisyydessä ei tällaista tapahdu. Ei ole hedelmätöntä kuukautta!

Enkä tarkoita nyt lestadiolaisia ;-) tai roomalaiskatolisiakaan, joilla ehkäisy on kielletty. Vaan…

Viittaan muutamaan raamatunkohtaan.



Hes. 47:12
Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu hedelmät: JOKA KUUKAUSI NE KANTAVAT TUOREET HEDELMÄT, SILLÄ niitten vedet juoksevat pyhäköstä, ja niitten hedelmät ovat ravitsevaiset ja niitten lehdet parantavaiset.

Ps. 127:3
Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti.

Gal.4:stä:
Se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on: "ILOITSE, SINÄ HEDELMÄTÖN, JOKA ET SYNNYTÄ, RIEMAHDA JA HUUDA SINÄ, JOLLA EI OLE SYNNYTYSKIPUJA. SILLÄ YKSINÄISELLÄ ON PALJON LAPSIA, ENEMMÄN KUIN SILLÄ, JOLLA ON MIES." Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli.



Siis naisen kuukautiskiertokin voi puhutella evankeliumina. Ei lihallisesta Aatamin siemenestä synny joka kuukausi lapsia (vaikka ei käyttäisi minkäänlaista ehkäisyä). Sen sijaan Taivaallinen Siemen on aivan erilainen.

Eikä Oikeassa Kristillisyydessä synny keskosiakaan! Mutta se edellyttää tosin Uutta Maljaa suoloineen…

2. Kun. 2:
19 Ja kaupungin miehet sanoivat Elisalle: "Katso, kaupungin asema on hyvä, niinkuin herrani näkee, mutta vesi on huonoa, ja maassa syntyy keskoisia".
20 Hän sanoi: "Tuokaa minulle uusi malja ja pankaa siihen suoloja". Ja he toivat sen hänelle.
21 Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat, sanoen: "Näin sanoo Herra: Minä olen parantanut tämän veden; siitä ei enää tule kuolemaa eikä keskenmenoa".
22 Niin vesi tuli terveelliseksi, aina tähän päivään asti, Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui.



Kirjoittanut: MikkoL

kuukautisista puhutaan samassa yhteydessä missä puhutaan miesten puhtaudesta ja saastaisuudesta ja käsketään kiinnittämään huomiota siemensyöksyn jälkiin.

molemmat asiat ovat siis rinnastettavissa toisiinsa Jumalan lain puhtausmääräysten kannalta.



19-24
"Kun naisella on kuukautisvuoto, hän on epäpuhdas seitsemän päivää, ja se, joka sinä aikana koskettaa häntä, on epäpuhdas iltaan saakka.

Kaikki, minkä päällä nainen kuukautistilansa aikana makaa tai istuu, tulee epäpuhtaaksi.

Jokainen, joka koskettaa hänen makuusijaansa, pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka.

Jokainen, joka koskettaa mitä tahansa minkä päällä nainen on istunut, pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka.

Myös se, joka koskettaa jotakin hänen makuusijallaan tai istuimellaan olevaa esinettä, on epäpuhdas iltaan saakka.

Jos mies makaa naisen kanssa hänen kuukautistilansa aikana, naisen veri tekee myös miehen epäpuhtaaksi seitsemän päivän ajaksi, ja jokainen vuode, jolla mies sinä aikana makaa, tulee epäpuhtaaksi."



Seuraava kohta tuo mieleen Uuden testamentin kertomuksen verenvuodosta kärsivästä naisesta.

Tauti oli hänelle sekä fyysisesti että henkisesti ja hengellisesti erittäin rankka, sillä jatkuva verenvuoto teki hänestä Mooseksn lain mukaan saastaisen:


25-30

"Jos naisella on muulloin kuin kuukautistensa aikana verenvuotoa usean päivän ajan tai jos hänen vuotonsa jatkuu yli kuukautisajan, hän on sinä aikana epäpuhdas samalla tavoin kuin kuukautistilassaan, ja siksi jokainen makuusija, jolla hän vuotonsa aikana makaa, samoin kuin kaikki, minkä päällä hän istuu, tulee epäpuhtaaksi samalla tavoin kuin kuukautistilan aikana.

Jokainen, joka koskettaa niitä, tulee epäpuhtaaksi. Hän pesköön vaatteensa, peseytyköön vedellä ja olkoon epäpuhdas iltaan saakka.

Jos nainen paranee vuodostaan, hän laskekoon paranemisestaan seitsemän päivää; sen jälkeen hän on puhdas.

Kahdeksantena päivänä hän hankkikoon kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi muuta kyyhkystä ja vieköön ne papille pyhäkköteltan oven luo.

Pappi uhratkoon hänen puolestaan toisen syntiuhrina ja toisen polttouhrina ja toimittakoon näin vuodosta aiheutuvan epäpuhtauden sovitusmenot Herran edessä."



verenvuodosta kärsivä nainen ei edes rohjennut avata suutaan vaan oli suunnitellut asian niin, että hän ihan salaa, edes Mestarin sitä tietämättä, hipaisee tämän viitan lievettä.

Jospa Jumala armahtaisi ja hän saisi avun tämän rabbin kautta?



"Siellä oli myös nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto.

Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua; pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut.

Hän oli kuullut Jeesuksesta, ja nyt hän väentungoksessa tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa.

Nainen näet ajatteli: "Jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen."

Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumiissaan, että vaiva oli poissa."


Markus 5:25-29 KR 1992



jostain syystä korviini jää aina tässä soimaan tuo: "Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä"

onneksi lääketiede on kehittynyt sitten Rooman aikojen.

tällaistahan ei nykyään enää tapahdu, eihän, että lääkärissä käynti olisi kallista, aiheuttaisi paljon kärsimystä eikä auttaisi mitään?

Kirjoittanut: Haamul

"Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä"


Mieleeni tulee kyllä monenlainen hengellinen puoskarointi, mitä kyllä yhä tapahtuu.

Kirjoittanut: MikkoL

mutta Jeesus ei ollut joku kävelevä terveyspatteri, jonka viitan liepeet olivat koskettamista varten.

Hän on Hyvä Paimen ja tiesi, että Kolmannen Mooseksenkirjan 15 luvun mukaan kuukautiskierrosta erikseen vertavuotava nainen on saastainen ympäristölleen ja parannuttuaan hänen on uhrattava syntiuhri ja sovitusuhri Jumalalle.

Herra hoiti koko ihmistä, ruumista, sielua, henkeä ja otti huomioon myös tämän sosiaalisen tilanteen.

nyt tämä arka ja hyljeksitty sairautensa saastuttama ja köyhdyttämä ihmisten hylkäämä vaadittiin tilille!

asia on tunnustettava julkisesti koko tuon rabbin ympärillä olevan porukan kuullen.

tästä alkaa sisäinenkin parantuminen vuosien vammasta.


Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaa.

Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi: "Kuka koski vaatteisiini?"

Opetuslapset sanoivat hänelle: "Sinä näet, millaisen tungoksen keskellä olet, ja kysyt: kuka koski minuun?"

Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen sen, joka niin oli tehnyt.

Nainen vapisi pelosta, sillä hän tiesi mitä hänelle oli tapahtunut.

Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäytyi maahan ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken.

Jeesus sanoi hänelle: "Tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi."



Millainen Jeesus meillä onkaan!

Kirjoittanut: mama


Tuo taustoitus tekee verenvuototautisen naisen kohtaamisesta aikamoisen paljon syvällisemmän kuin ihan äkkiä tuleekaan ajatelleeksi.

Lihaa ja verta nämä Raamatun ihmiset. Ja niin samanmoisin ajatuksin kuin itsekin olemme ja elämme.

Tämä on hyvä huomata.

Tuo lain ja evankeliumin sanan paljon likemmäksi omaa itseä jälleen.

1 kommentti:

  1. onpa pitka kirjotus...minakin joskus haksahdin puhumaan verisista jutuista..

    VastaaPoista