perjantai 30. lokakuuta 2009

Tahdon uskoa - Kyrön valkoinen

... liturginen käsikirja
... suuremmat seuratapahtumat


rukouksen, virren, saarnan ja mahdollisten ilmoitusten jälkeen ennen tilaisuuden päättymistä saarnaaja(t) jää(vät) salin etuosaan palvelemaan seuraväkeä.

seuroissa mukana olleet asettuvat niin halutessaan vapaasti ja kiirehtimättä seisomaan saarnaajien luo johtavaan jonoon odottamaan vuoroaan.

saarnaajan luokse omalla vuorolla saavuttaessa todistusta syntien anteeksiantamisesta voidaan anoa

1. sanattomasti
seistään hiljaa ja odotetaan saarnaajan todistusta.

2. pyydetään ääneen vapaasti omin sanoin ajatus "todistatko minulle synnit ja viat anteeksi".

3. voidaan mainita erityisesti mieltä painava asia tai todeta yleisesti syyllistyminen rikkomuksiin ja synteihin ja sitten pyytää todistusta.Saarnaaja todistaa synnit anteeksi ja kehottaa uskomaan vapaasti tämän asian lausuen

"usko kaikki syntisi ja vikasi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä"


Todistusta anova voi nyt

1. painaa pään hiljaa saarnaajan olkapäätä vastaan

2. poistua hiljaa antaen seuraavalle jonossa olevalle vuoro

3. lausua "tahdon uskoa"


saarnaaja voi niin halutessaan myös pyytää todistusta anovalta, että tämä puolestaan todistaisi hänelle synnit anteeksi. näin korostuu, että sekä saarnaaja että anojat ovat molemmat todistuksen tarvitsijoita.

Poistuessaan saarnaajan luota todistuksen saanut lausuu sydämessään hiljaa rukouksen "kiitos Herra Jeesus"

kun kaikki ovat vuorollaan saaneet kuulla todistuksen syntien anteeksisaamisesta, seurat päättyvät.

kuvittelemani kirkkokäsikirja, jolle annoin nimen Kyrön valkoinen, toivottavasti antaa oikean kuvan suurempien esikoislestadiolaisten seurojen tapahtumista, kun pöntöstä lähdetään hakemaan todistusta syntien anteeksisaamisesta.

Kyrön rukoushuoneella kun koolla on toisilleen tuttu joukko kristittyjä, liturgia voi olla toisenlainen, enkä sitä näin ulkopuolisena tunne.


kuvaamani liturgia sisältää olennaisesti ajatuksen, että saarnaaja rohkaisee kristittyä uskomaan synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä.

saamieni selvitysten perusteella on ilmeistä, että kyseessä ei ole rippiin verrattava sielunhoidollinen tapahtuma.

kuten Martti Luther opettaa Vähässä Katekismuksessa, rippi merkitsee nimeltä mainittujen syntien tunnustamista rippi-isälle.

tämä tunnustaminen on pakollista roomalais-katolisille kristityille, jossa kyseessä on sakramentti.

ripillä tulee käydä ainakin kerran vuodessa. Siellä on erityisiä pieniä koppeja kirkoissa, joissa tunnustava on lähes näkymättömissä.

liturgia alkaa "isä, anna minulle anteeksi, sillä olen tehnyt syntiä"

kyseessä on siis suora syntien anteeksiantamisen julistaminen, ei todistaminen esikoislestadiolaiseen tapaan.


ymmärtääkseni esikoislestadiolaisten, ja muidenkin lestadiolaisuuden suuntien, anteeksi todistaminen on itse keksitty rituaali, joka on kehittynyt eri muotoihin herätysliikkeen eri suunnissa.

kehotus "usko syntisi anteeksi" kääntää todistusta pyytävän katseen itseensä.

erityisesti jos vastauksena on "tahdon uskoa" näemme, kuinka kristityn harteille lasketaan valtava ristin paino.

saarnaaja ikäänkuin sanoo "jotta tämä toimii ja saat syntisi anteeksi, sinun tulee uskoa. kehoitan sinua uskomaan"

ja toinen vastaa "tahdon uskoa" ilmaisten näin, että usko ei välttämättä ole vahva mutta tahto on.


taustalla on tuo myytti "suljettujen ovien takana" Jällivaarassa muka tapahtuneesta Hengen puhaltamisesta sekä myytti Lars Levi Laestadiuksen saamasta todistuksesta Lapin Marialta.

Lestadiolaisuuden omien lähteiden tutkiminen antaa toisenlaisen kuvan tapahtumista.

Rovastin ja Lapin Marian kohtaamisesta on kirjoitettu paljon ja osoitettu, että pitkään sen jälkeen rovastille ei syntien anteeksi julistaminen ollut keskeinen teema.

henkilökohtainen usko sen sijaan oli, että saan tällailsena uskoa synnit anteeksi.

Rovastin ja Nils Viklundin kokemusten eroista Golgatan juurella olen kirjoittanut aiemmin.

Juhani Raattamaa kertoo hyvin hienosti katekeetan ajaltaan, kuinka hän sai rohkeuden julistaa synnit anteeksi Jällivaarassa synnintuntoon tulleelle onnettomalle tytölle, jota mikään muu ei lohduttanut.

ovi oli silloin auki ja poro odotti Juhania ulkona viemään hänet kotiin.


vanhoillisuudessa olen kuullut sanamuotoa "saanko minäkin uskoa" tai "saanko vieläkin uskoa"

ja saarnaaja lupaa "saat uskoa"


esikoisten käyttämä sanamuoto "usko synnit anteeksi"

ovat vivahteeltaan hieman toisenlaiset

molemmat poikkeavat luterilaisen kirkon synninpäästön kaavasta, samoin katolisen ja ortodoksisen kirkon pappien käyttämästä synninpäästön kaavasta.


Oulun evankeliset seurakunnat kertovat näin:

Rippi

Elämässä tulee syviä epäonnistumisen hetkiä, jolloin on tehnyt väärin ja loukannut toista. Synti tuhoaa ja rikkoo yhteyttä läheisiin ja Luojaan.

Syyllisyys voi jäädä painamaan mieltä. Pahaa oloa voi purkaa ripin avulla:

* Ripissä voi tunnustaa syntinsä ja saada ne myös Jeesuksen lupauksen mukaan anteeksi.
* Synnin voi tunnustaa Jumalalle yhteisessä jumalanpalveluksessa, hiljaisessa rukouksessa tai henkilökohtaisessa ripissä.
* Ripittäytyä voi papille, muulle seurakunnan työntekijälle tai toiselle seurakuntalaiselle.
* Ripin vastaanottajaa sitoo ainavaitiolovelvollisuus.

Rippiin voi liittyä myös sielunhoidollisia keskusteluja, joissa mietitään yhdessä elämäntilannetta ja etsitään ratkaisua monenlaisiin elämän kysymyksiin. Tällaisia luottamuksellisia keskusteluja papin kanssa käydään usein ilman ripittäytymistäkin.


Rippisalaisuus

Rippisalaisuus eli ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikista ripissä esille tulleista asioista velvoittaa jokaista ripin vastaanottajaa.

Yksityinen sielunhoito ja rippi kuuluvat seurakunnissa papin erityisiin tehtäviin. Kirkkolaissa on säädetty papin rippisalaisuudesta seuraavasti: ”Yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa papille uskottua asiaa ei saa ilmaista, eikä myöskään sitä henkilöä, joka papille on uskoutunut.”

Papin kanssa voi siis jutella luottamuksellisesti mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. Esimerkiksi oman paikallisseurakuntasi papille voi soittaa, mennä tapaamaan häntä päivystysaikana tai pyytää juttelemaan jonkin kirkollisen tilaisuuden yhteydessä.

Päivystysajat löydät täältä.

MITEN TIETÄMÄTTÖMIÄ ON NEUVOTTAVA RIPITTÄYTYMÄÄN

Mitä rippi tarkoittaa?

Vastaus:

Rippi sisältää kaksi osaa: ensiksi tunnustetaan synnit, ja toiseksi otetaan ripittäjältä vastaan synninpäästö eli anteeksianto, ikään kuin sen lausuisi Jumala itse. Sitä ei saa lainkaan epäillä, vaan on uskottava lujasti, että synnit siten on annettu anteeksi taivaassa, Jumalan edessä.


Millaisista synneistä sitten on ripittäydyttävä?

Jumalalle on tunnustettava syyllisyys kaikkiin synteihin, myös niihin, joista emme tiedä. Niin teemme Isä meidän -rukouksessa.


Ripittäjälle meidän taas on tunnustettava vain ne synnit, jotka tiedämme ja tunnemme sydämessämme.Mitä syntejä ne ovat?

Tutki tilaasi kymmenen käskyn avulla, olitpa sitten isä tai äiti, poika tai tytär, isäntä, emäntä tai palvelija: oletko niskoitellut, oletko ollut epäluotettava, laiska, vihainen, röyhkeä ja riitaisa, oletko sanoin tai teoin tuottanut jollekulle mielipahaa, oletko varastanut, oletko laiminlyönyt tai huonosti hoitanut asioita ja aiheuttanut vahinkoa?


Neuvo minulle Lyhyt tapa ripittäytyä!

Vastaus:

Sano ripittäjälle:

"Pyydän teitä, herra pastori, kuuntelemaan rippiäni ja julistamaan minulle anteeksiannon Jumalan tähden."

"Minä kuuntelen."

"Minä vaivainen syntinen tunnustan Jumalalle syyllistyneeni kaikkiin synteihin. Erityisesti tunnustan teille, että minä, joka olen palvelija, palvelustyttö jne., valitettavasti palvelen isäntäväkeäni epärehellisesti. Olen silloin ja silloin jättänyt saamani käskyt täyttämättä, olen vihastuttanut heidät ja saanut heidät sadattelemaan, olen laiminlyönyt tehtäviäni ja antanut tapahtua vahinkoa. Olen ollut myös hävytön sanoin ja teoin, riidellyt vertaisteni kanssa, nurissut emäntääni vastaan sekä kiroillut häntä jne. Suren kaikkea tätä, rukoilen armoa ja tahdon parantaa tapani."Isäntä tai emäntä voi lausua seuraavasti:

"Tunnustan teille erityisesti, etten ole uskollisesti johdattanut lapsiani, palvelusväkeäni enkä puolisoani kunnioittamaan Jumalaa.

Olen kiroillut, näyttänyt huonoa esimerkkiä, sopimattomilla puheilla ja teoilla vahingoittanut naapuriani, levittänyt pahoja juoruja, myynyt liian kovaan hintaan ja antanut virheellistä ja vajaata tavaraa."

Lisäksi hän voi kertoa, miten muutoin on rikkonut Jumalan käskyjä ja käyttäytynyt sopimattomasti.Ellet taas havaitse tunnollasi olevan edellisen kaltaisia tai suurempia syntejä, sinun ei pidä huolestua eikä muuttaa rippiä piinaksi ryhtymällä etsimään ja keksimään lisäsyntejä.

Kerro vain ne pari asiaa, mitkä tiedät, esimerkiksi näin:

"Tunnustan erityisesti, että olen joskus kiroillut, samoin puhunut sopimattomia, joskus laiminlyönyt sen ja sen asian" jne.

Se saa riittää.


Mutta jos tunnollasi ei ole yhtään syntiä (mikä tuskin on mahdollista), älä myöskään sano mitään erityistä, vaan ota vastaan anteeksianto yleisen synnintunnustuksen jälkeen, jonka teet ripittäjän edessä Jumalalle.Sen jälkeen ripittäjä lausuu:

"Jumala armahtakoon sinua ja vahvistakoon uskoasi. Aamen."


Ripittäjä jatkaa:

"Uskotko myös, että minun anteeksiantoni on Jumalan anteeksianto?"

"Uskon,herra pastori."

Ripittäjä sanoo tämän jälkeen:

"Tapahtukoon sinulle niin kuin uskot. Herramme Jeesuksen Kristuksen käskystä annan sinulle syntisi anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Mene rauhaan."Raskaissa omantunnon vaivoissa olevia tai murheellisia ja ahdistuneita rippi-isä varmaankin osaa lohduttaa ja rohkaista uskoon useampia raamatunlauseita käyttäen.

Edellä on esitetty vain tavallinen rippikaava yksinkertaisia varten.


Martti Luther
Vähä Katekismusnäemme tässä tuon liturgisen eron

Kyrön valkoisessa on

"usko synnit ja viat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä"

taakka heitetään pyytäjän päälle, asiat ovat okay kunhan uskot oikein.


Lutherkin korostaa uskon merkitystä, mutta sielunhoidollisesti kieltäen epäilemästä.


mutta tässä herra pastori julistaa minä muodossa synnit anteeksi vedoten Jeesuksen antamiin valtuuksiin

"Herramme Jeesuksen Kristuksen käskystä annan sinulle syntisi anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen."


rohkea rokan syö

minä julistan sinulle synnit anteeksi

en vain kehoita sinua itseäsi uskomaan siihen, että ne todella annetaan anteeksi


millä valtuuksilla?

Kyrön valkoisessa sitä ei ole kirjoitettu mustaa valkoisella, mutta tiedämme että aikamme esikoisuuden parissa elää vakava harhaoppi avainten vallasta.


Jeesus ei vedonnut mihinkään mahtiin itsensä ulkopuolella, vaan kuten sanottu

rohkea rotan syö


Ja taas muutamain päiväin jälkeen meni hän Kapernaumiin, ja se kuultiin, että hän huoneessa oli,

Ja kohta kokoontuivat monta, niin ettei enää siaa ollut, ei ovenkaan tykönä; ja hän puhui heille sanan.

Ja hänen tykönsä tulivat, jotka toivat yhtä halvattua, joka neljältä kannettiin.

Ja kuin ei he saaneet häntä lähestyä kansan tähden, niin he kiskoivat huoneen katon, jossa hän oli, ja kaivoivat lävitse, ja laskivat vuoteen alas, jossa halvattu makasi.

Mutta kuin Jesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: poikani, sinun syntis annetaan sinulle anteeksi.

Niin siellä olivat muutamat kirjanoppineista, jotka istuivat ja ajattelivat sydämessänsä:

Mitä tämä niin pilkkaa puhuu? Kuka voi synnit antaa anteeksi paitsi ainoaa Jumalaa?


Markus 2:1-7 Biblia 1776


Raamattunsa hyvin tuntevat kirjanoppineet olivat oikeassa

ei kukaan voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala ainoastaan

Daavid on murhauttanut Batseban aviomiehen ja kuitenkin profeetta Naatanin nuhteiden jälkeen sanoo katumuspsalmissa

"sinua ainoata vastaan olen rikkonut"


Davidin Psalmi, edelläveisaajalle,

Kuin propheta Natan tuli hänen tykönsä, sittekuin hän Batseban tykönä käynyt oli.

Jumala, ole minulle armollinen sinun hyvyytes tähden: pyyhi pois minun syntini suuren laupiutes tähden.

Pese minua hyvin vääryydestäni, ja puhdista minua synnistäni.

Sillä minä tunnen pahat tekoni, ja minun syntini on aina edessäni.

Sinua, sinua ainoaa vastaan minä syntiä tein, ja pahasti tein sinun edessäs, ettäs olisit oikia sanoissas ja puhdas tuomitessas.


Psalttari 51:1-6 Biblia 1776

millä valtuuksilla siis?

Jeesus ei vastaa vaan esittää vastakysymyksen.

melko hankalan.Ja kohta kuin Jesus tunsi hengessänsä, että he niin itsellänsä ajattelivat, sanoi hän heille: mitä te näitä ajattelette teidän sydämessänne?

Kumpi on keviämpi, sanoa halvatulle: synnit annetaan sinulle anteeksi, taikka sanoa: nouse, ja ota sinun vuotees ja käy?


Markus 2:8-9 Biblia 1776


tiedämme kaikki tähän realistisen vastauksen.

totta kai on helpompi sanoa halvatulle "sinun syntisi annetaan anteeksi"

kuinka paljon tätä asiaa hoetaan myös esikoisten parissa ja joka sunnuntai tuhansissa kirkoissa pitkin Suomen maata

"ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi"

helppoa kuin mikä, sanotaan vaan!


Kyrön valkoisessa ei ole präntättynä sitä, mutta taustalla on ajatus, että ptruu! ei niin nopeasti.

millä valtuuksilla kuolleen uskon papit tollaista menee sanomaan?

eihän heillä ole sitä Pyhää Henkeä, joka Kiirunassa suljettujen ovien takana annettiin.

nimimerkki Rami sanoi ettei seuraväki ole aina varma, että edes kaikilla saarnaajilla on se oikea Henki, joka antaa valtuudet.


Kuin siis sen sabbatin päivän ehtoo oli, ja ovet olivat suljetut, jossa opetuslapset kokoontuneet olivat Juudalaisten pelvon tähden, tuli Jesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille: rauha olkoon teille!

Ja kuin hän sen sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuivat, että he näkivät Herran.

Ja Jesus taas sanoi heille: rauha olkoon teille! niinkuin Isä minun lähetti, niin minä myös lähetän teidät.

Ja kuin hän nämät sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille: ottakaat Pyhä Henki:

Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt.

Joh 20:19-23 Biblia 1776mutta juutalaiset kirjanoppineet ymmärsivät asian paljon syvällisemmin ja tunsivat Jumalan pyhyyden paljon paremmin kuin monet aikamme uskovat helppoheikit.


millä valtuuksilla tosiaan minä tai sinä voit mennä sanomaan, että Isä Jumala antaa anteeksi tuolle pyytävälle.

tunnemmeko muka mitä hän on tehnyt pohjia myöten, annammeko oikean tuomion, niinkuin vanhurskas kaikkitietävä Jumala?

keitä me olemme sanomaan kenellekään että Taivaan Jumala antaa anteeksi?

me ehkä voimme koettaa antaa toisillemme anteeksi, kuten Jeesus kehottaa.

mutta Isä Jumala?

kirjanoppineet olisivat sanoneet varmaan Jeesukselle vastauksena rehellisesti

kumpikin on ihmiselle mahdotonta

antaa synnit anteeksi

sanoa halvatulle, ota vuoteesi ja kävele.

ei onnistu.


Mutta että teidän pitää tietämän Ihmisen Pojalla olevan vallan maan päällä synnit anteeksi antaa, (sanoi hän halvatulle:)

Minä sanon sinulle: nouse ja ota vuotees, ja mene kotias.

Ja hän nousi kohta ja otti vuoteen ja meni ulos kaikkein nähden, että he kaikki hämmästyivät ja kunnioittivat Jumalaa, sanoen: emme ole ikänä sen muotoista nähneet.


Markus 2:10-12 Biblia 1776


näin Jeesus sanoi että Hänelle ovat molemmat mahdollisia

antaa synnit anteeksi Jumalan nimissä

sanoa halvatulle, ota vuoteesi ja kävele sillä tavoin, että tämä ottaa vuoteensa ja kävelee.

kansa oli aivan hämmästyksissään

Jeesus varmaan jäi paistattelemaan avointen ovien päivää, nyt olivat sydämet avoimet!

no ei...


Ja hän läksi taas ulos meren puoleen, ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä, ja hän opetti heitä.

Markus 2:13 Biblia 1776


esikoisten taustaopetuksesta, jota ei ole Kyrön valkoiseen painettu, puuttuu kokonaan toinen avainten vallasta puhuva kohta.

millä valtuuksilla?

mutta kyllä sekin pyhästä Raamatusta löytyy.


Mutta kuin Jesus tuli Kesarean maan ääriin, joka kutsutaan Philippuksen, kysyi hän opetuslapsiltansa ja sanoi: kenenkä sanovat ihmiset minun, Ihmisen Pojan, olevan?

Niin he sanoivat: monikahdat Johannes Kastajan; mutta muutamat Eliaan; muutamat taas Jeremiaan, taikka jonkun prophetaista.

Sanoi hän heille: mutta kenenkä te sanotte minun olevan?

Vastasi Simon Pietari ja sanoi: sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.

Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: autuas olet sinä, Simon Jonan poika! sillä ei liha eikä veri ilmoittanut sitä sinulle, vaan Isäni, joka on taivaissa.

Mutta minä myös sanon sinulle: sinä ole Pietari, ja tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani, ja helvetin portit ei pidä häntä voittaman.

Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet: ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa.

Matteus 16:13-19 Biblia 1776no millä valtuuksilla Jeesus tämmösiä menee puhumaan?

tulemme asian ytimeen.

kun Pietari oli tunnustanut, että Jeesus on Kristus, Israelin kansan odottama Messias kuningas

Jeesus sanoo, että Jumala on itse ilmoittanut tämän asian ihmiselle, Galilean kalastajalle, Simonille, joka on nyt uudelta kutsumanimeltään Pietari.

siis Simon Pietari (Petrus, kallio)

kertomus jatkuu synkästi


Niin hän haastoi opetuslapsiansa kellenkään sanomasta, että hän oli Jesus Kristus.

Siitä ajasta rupesi Jesus julistamaan opetuslapsillensa, että hänen piti Jerusalemiin menemän, ja paljon vanhimmilta ja pappein päämiehiltä ja kirjanoppineilta kärsimän, ja tapettaman, ja kolmantena päivänä ylösnouseman.

Matteus 16:19-21 Biblia 1776


Jeesus ei ainoastaan sanonut halvatulle "sinun syntisi annetaan anteeksi"


Hän lunasti tuon halvatun ihmisen Golgatan keskimmäisellä ristillä kolmisen vuotta myöhemmin.

Jeesus itse maksoi nuo sanat.

Vain Hän pystyi halvatun syntien hinnan maksamaan ja sovittamaan pyhän Jumalan, jonka tahtoa tämä halvaantunut ihminen oli rikkonut.

"Ruumiin sinä minulle valmistit" kertoo heprealaiskirje.

"minä tulen tekemään sinun tahtosi"


nämä valtuudet, jotka Jeesus itse maksoi kalliilla verellään, hän antoi kirkolleen.

Kristuksen kirkolle.


vapise sinä harhaoppinen, joka yrität ängetä nämä kultaiset avaimet likaiseen taskuusi.

ne eivät ole sinun, minun, essujen, lessujen, tiukkapipoisten luterilaisten, Mariaa palvovien ortodoksien tai paavia kunnioittavien katolisten avaimet.

ne ovat Kristuksen kirkon avaimet sitoa ja päästää.ennenkuin sain oppia tuntemaan esikoisuutta paremmin ilmaisin iloni, kuinka tämä Suomen kirkossa niin heikosti hoidettu ripin asia on siellä esillä.

miten tämän herätyksen piirissä syntejä julistetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja ihmiset saavat ahdistukseensa avun.

kuinka hienoa! ajattelin sydämessäni, tässä on todellakin tämän lestadiolaisen herätyksen syvä voima ja kantavuus yhä tänään.


tämä Kyrön valkoinen kertonee tuon puudutuspiikin kanssa, että olen sitten saanut tutustua asiaan lähemmin.

ei ole epäilystäkään, että tämä Kristuksen kirkon lahja ei toimi nyt tässä seuratilanteessa, joka ei ole rippiin verrattavissa.

samalla kun estellään ehtoolliselle menoa ja kielletään kasteen merkitys, tullaan tosiaan tuohon järkyttävään lauseeseen

"tahdon uskoa"

siitähän kaikki on kiinni.

mitä minä teen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti