keskiviikko 7. lokakuuta 2009

Maria - ikuinen neitsyt


tässä taitaa haahkamme nyt karahtaa kiveen kirkon opin kanssa ja olemme vaarassa joutua harhaoppisten synkkään leiriin koko nettiruukun porukka.

oppi siitä, että Jeesuksen äiti on ikuinen neitsyt eikä koskaan rakastellut Joosefin kanssa eikä koskaan saanut muita lapsia, on syvällä kristillisen kirkon historiassa.

meitä ei ehkä hämmennä se, että näin uskoo läntinen, latinalainen kirkko, ja itäinen, ortodoksinen kirkko ja Lähi-idän vanhat kirkot.

ehkä meitä hämmentää se, että näin uskoi Martti Luther koko elämänsä ajan ja käsitys ilmaistaan Tunnustuskirjoissa, jotka tunnetusti sitovat evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä.

laitan tähän vapaita käännöksiäni Martti sedän kirjoituksista.Saarnasta Johanneksen evankeliumista 1539:

Kristus, Vapahtajamme, on todellinen ja luonnollinen hedelmä Marian neitseellisestä kohdusta... ilman miehen osuutta, ja hän säilyi neitsyenä sen jälkeen.


Kristus ... on Marian ainoa poika eikä hän synnyttänyt muita lapsia Hänen lisäkseen. ... olen taipuvainen ajattelemaan, että "veljet" merkitsevät tässä "serkkuja" sillä pyhät Kirjoitukset ja juutalaiset kutsuvat serkkuja veljiksi.


Minusta levitetään uudenlaista valhetta, että muka sanoisin että Maria ei ollut neitsyt ennen Kristuksen syntymää eikä sen jälkeenKirjoituksesta "Jeesus syntyi juutalaisena" 1523

Kirjoitukset eivät sano, että hän olisi menettänyt neitseytensä myöhemmin...

hän on täynnä armoa, julistettu täysin synnittömäksi, Jumalan armo täyttää hänet kaikella hyvällä ja poistaa kaiken pahan, Jumala on hänen kanssaan, mikä merkitsee että kaikki, mitä hän teki tai jätti tekemättä on jumalallista ja Jumalan työtä hänessä. Jumala suojeli ja varjeli häntä kaikelta, joka voisi häntä vahingoittaa.


Saarnasta Johannes 14:16

oikein on, että häntä ei kutsuta vain ihmisen äidiksi, vaan Jumalan äidiksi ... sillä varmaa on, että Maria on todellisen ja oikean Jumalan äiti.


lainaukset ovat roomalaiskatolisilta sivuilta, joissa kerrotaan Martti Lutherin opetuksista neitsyt Mariasta.

ymmärtääkseni Martti Luther piti koko elämänsä ajan neitsyt Marian ikuista neitseyttä hyvin merkittävänä ja vihaiseti torjui syytökset, että opettaisi jotain muuta.mistä tämä outo oppi klassisen kristillisen kirkon kaikissa suunnissa sitten tulee.

Raamatussahan sitä ei ole, vaan siellä mainitaan Jeesuksen veljet Nasaretissa.

Lutherille "serkkuja" - tietääkseni ei pidä paikkansa, että Raamatussa tai juutalaisuudessa serkkuja kutsuttaisiin veljiksi.

jotkut sanovat, että Joosefin aikaisemmasta avioliitosta syntyneitä! eli että kaveri oli leskimies Marian kihlatessaan...

opetus esiintyy ensimmäisen kerran hyvin varhain jo kirjoituksessa, jonka nimi on "Marian syntymä" tai "Jaakobin evankeliumi"

teos ajoitetaan hyvin varhaiseen aikaan noin 150 AD.kirjan alussa on "Minä, Jaakob, kirjoitin tämän Jerusalemissa"

Jaakob, Herran veli, on tärkeä ja mielenkiintoinen henkilö, josta olisi paljon kirjoitettavaa. Hänet surmattiin vuonna 62.

"Jaakobin evankeliumin" kirjoittaja sanoo olevansa Joosefin aikaisemmasta avioliitosta ja näin Jeesuksen velipuoli.

Tämän lapsuusevankeliumin kirjoittaja ei ilmeisesti tunne juutalaisia tapoja.

Vanhan testamentin viittaukset ovat kreikkalaisesta Septuaginta käännöksestä, eivät heprealaista alkutekstiä, jota Jeesuksen opetuslapset ja suku Nasaretissa oli oppinut lukemaan.

Kertomukset perustuvat Matteuksen ja Luukkaan teksteihin, joita laajennetaan lisätiedoin.

Jaakobin evankeliumi on ollut hyvin suosittu, siitä on satoja vanhoja käsikirjoituksia ja käännöksiä eri kielille.

Origenes kuitenkin jo sanoo, että se on "uudehko" ja sisältää väitteen, että Jeesuksen veljet olisivat aikaisemmasta avioliitosta.


tarkemmin; Origenes käytti Jaakobin evankeliumia tai vastaavaa tekstiä tämän väitteen tukena.Raamattu kertoo hyvin niukasti Jeesuksen lapsuudesta, ja useampia kirjoituksia koottiin täyttämään tätä aukkoa.

proto-evankeliumi eli lapsuus-evankeilumi kertoo tapahtumista ennen evankeliumien suuria, Jeesuksen aikuisuuteen liittyviä tapahtumia.

ne antoivat opillista selvitystä ja myös tyydyttivät ihmsiten uteliaisuutta, millainen Jeesus mahtoi lapsena olla?


Jaakobin evankeliumissa on kolme osaa ja jokaisessa tasan kahdeksan lukua:

1. Marian ainutlaatuinen syntymä, lapsuus ja lähettäminen temppeliin (temppelin neitsyt)

2. Teini-ikään, kuukautisten ikään tullessa temppeli uhkaa saastua, paha kriisi tulee ja Maria lähetetään Joosef nimisen miehen turvalliseen hoitoon. Siellä Marian neitseys tarkistetaan ja varmistetaan.

3. Jeesuksen syntymä äidin näkökulmasta, kätilöt, ja pakeneminen Johannes Kastajan vanhempien kanssa Juudean vuorimaahanJaakobin evankeliumi kertoo hyvin huolellisesti Marian siveydestä, neitseyden varmistamisesta ja kätilö tuodaan paikalle sen tähden, että hän varmistaa synnytyksen jälkeen Marian neitseyden.

Siis immenkalvo on edelleen ehjä vaikka Jeesus vauvan pää sen kautta kulki.

Myös Salome niminen nainen todistaa ja tarkistaa asian, ehkä Markuksen evankeliumin mainitsema Salome Jeesuksen ristin luona.Ja siellä oli myös vaimoja, jotka taampaa katselivat, joiden seassa oli Maria Magdalena ja Maria, vähemmän Jakobin ja Joseen äiti, ja Salome,

Jotka myös häntä Galileassa seuranneet ja palvelleet olivat; ja monta muuta, jotka hänen kanssansa Jerusalemiin menneet olivat.

Markus 15:40-41 Biblia 1776Jaakobin evankeliumiin perustuu tärkeitä perinteitä, jotka ovat ehkä meidänkin korviimme kaikuneet jotain tietä.

Kirjassa sanotaan, että Jeesus syntyi luolassa.

Uuteen Testamenttiin hyväksytyissä evankeliumeissa mainitaan täynnä oleva majatalo, ja kuinka vastasyntynyt Jeesus-lapsi laskettiin seimeen, kaukaloon.

tämä ei viittaa luolaan, vaan ehkä yksinkertaiseen kotiin tuon ajan Palestiinassa, jossa kotieläimet tuotiin yöksi sisään ja oven luona oli matalampi alue, jossa ne olivat turvassa varkailta ja pedoilta ja lämmittivät kotia.

onhan tapa tuttu kaiketi vanhasta Karjalastakin!

jotkut tutkijat arvelevat, että Jaakobin evankeliumissa olisi tässä kohden vaikutteita tuohon aikaan laajalle levinneestä Mithra kultista, jota etenkin roomalaiset sotilaat arvostivat.Jaakobin evankeliumi kertoo myös siitä, että kun Herodes antoi surmata Betlehemin alle kaksivuotiaat poikalapset, Johannes Kastajan isä Sakarias kärsi marttyyrikuoleman.

Se mainitsee myös, että Joosef oli jo vanhanpuoleinen mies Jeesuksen syntyessä.


Niin tulivat hänen äitinsä ja veljensä hänen tykönsä, eikä saaneet häntä puhutella kansalta.

Ja se ilmoitettiin hänelle, sanoen: sinun äitis ja veljes seisovat ulkona ja tahtovat sinua nähdä.

Niin hän vastasi ja sanoi heille: minun äitini ja veljeni ovat ne, jotka Jumalan sanan kuulevat ja tekevät sen.
Lk. 8:19-21

Eikö tämä ole se seppä, Marian poika, Jakobin ja Joseen ja Juudaan ja Simonin veli? eikö myös hänen sisarensa ole tässä meidän kanssamme? ja he pahenivat hänessä.
Mk. 6:3

Niin Juudalaisten lehtimajan juhla oli läsnä.

Ja hänen veljensä sanoivat hänelle: lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapses näkisivät sinun työs, joita sinä teet.

Sillä ei kenkään tee mitään salaa, ja tahtoo itse julki olla. Jos siis sinä näitä teet, niin julista itses maailman edessä.

Sillä ei hänen veljensäkään uskoneet hänen päällensä.
Jh. 7:2-5Nämät kaikki olivat yksimielisesti pysyväiset rukouksessa ja anomisessa, vaimoin kanssa ja Marian Jesuksen äidin ja hänen veljeinsä kanssa.
Apt. 1:14

Eikö meillä ole valta sisarta vaimona kanssamme ympäri viedä, niinkuin muillakin apostoleilla, ja Herran veljillä, ja Kephaalla?
1 Kr. 9:5

Mutta en minä muita apostoleita yhtään nähnyt paitsi Jakobia, Herran veljeä.
Gal 1:19Efeson kirkolliskokous vahvisti vuonna 431, että Jeesuksen äiti Maria on arvonimeltään "Jumalan synnyttäjä", theotokos.

Tämä on hyvin merkittävä kristologinen, Jeesuksen olemusta, koskeva uskonkappale, koska siinä sanotaan, että ihmisen, Marian, synnyttämä lapsi on Jumala.

merkillinen vastakaohtaisuus, paradoksi, jota järki voi käsittää ja uskonkin on vaikea ymmärtää.Luterilainen Tunnustuskirja, "Yhdenmukaisuuden ohje" eli "Sovinnon kaava" liittyy Efeson tunnustukseen luvussa kahdeksan: Kristuksen persoona

8.6. Niinpä me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Jumala on ihminen ja ihminen on Jumala. Se ei olisi mahdollista, ellei jumalallisella ja inhimillisellä luonnolla olisi mitään todellista keskinäistä yhteyttä.

Kuinka näet voitaisiin ihmistä, Marian poikaa, totta puhuen sanoa Jumalaksi tai Korkeimman Jumalan Pojaksi, ja kuinka hän voisi olla se, miksi häntä sanotaan, ellei hänen ihmisyytensä olisi persoonallisesti yhtynyt Jumalan Poikaan eikä ihmisyydellä siis olisi Jumalan Pojan kanssa mitään reaalisesti eli todellisesti yhteistä, vaan yhteistä olisi pelkkä Jumalan nimi?

8.7. Siksi me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Mariassa ei siinnyt eikä hänestä syntynyt pelkkää ihmistä, vaan Jumalan todellinen Poika. On siis oikein sanoa häntä Jumalan äidiksi, koska hän se todella on.


Theotokos
Panhagia Nizhni-Novgorod 1654

Maria, Jumalan äiti

mikä nimi!


tässä nyt sitten olemme, emmekä muuta voi

klassillinen kristillinen usko, Martti Luther mukaan lukien, opettaa Jaakobin evankeliumin mukaan, että Maria oli kaikkien abbedissojen abbedissa, eli selibaatissa, Joosef parka taisi olla vanha mies...

Hänen immenkalvonsa ei särkynyt myöskään Jeesuksen syntymässä, joten anatomisestikin hän oli neitsyt, kuten kätilö ja Salome todistavat.

Joosef tarkisti asian ennen Jeesuksen syntymää, joten näin tiedämme monen todistajan kautta, että Maria todella oli neitsyt kuten Luukkaan evankeliumi kertoo.


mutta kaikkea tätä hurskasta perintöä vastaan meillä on isä Martin oma opetus.

Raamattu yli kaiken.

Raamatun ja juutalaisen kansan perinteiden tuntemus kertoo meille, että Maria oli ahkera peheenäiti, vietti yöt miehensä vierellä kuten kunnon juutalaisen aviovaimon tehtävä on, ja hoiti melkoista Joosefin ja Marian penskalaumaa, jossa oli yksi Poika, neljä poikaa ja kuka tietää montako siskoa.Yksimielisyyden ohjeen laajemmassa osassa luvussa kahdeksan on äiti Mariasta näin:

Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että Jumalan Poika on erillinen, muista erottuva, kokonainen jumalallinen persoona. Hän on siis iankaikkisuudesta ollut Isän ja Pyhän Hengen kanssa tosi, olemuksellinen, täydellinen Jumala.

Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että hän ajan täyttyessä omaksui persoonansa ykseyteen myös ihmisluonnon.

Tuloksena ei ollut kahta persoonaa tai kahta kristusta, vaan se, että nyt on olemassa Kristus Jeesus, yksi ainoa persoona, joka on sekä iankaikkinen tosi Jumala, syntynyt iankaikkisuudessa Isästä, että tosi ihminen, syntynyt ylistetystä Neitsyt Mariasta.

Apostoli kirjoittaa tästä asiasta Room. 9:5: "Heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti."


Luontojen persoonalliseen yhtymykseen ja yhteyteen perustuu se, että suuresti ylistetty Neitsyt Maria ei synnyttänyt pelkkää ihmistä, vaan sellaisen ihmisen, joka enkelin todistuksen mukaan todella on Korkeimman Jumalan Poika.

Jo (Luuk. 1:32) äidinkohdussa hän osoitti jumalallisen majesteettinsa siinä, että neitsyt synnytti hänet neitsyyttänsä menettämättä. Maria on todella Jumalan äiti, mutta on silti säilynyt neitsyenä.Tähän kohtaan Tunnustuskirjojen laitos kirkon sivuilla lisää viitteenä:

81 Mariasta puhutaa luterilaisissa tunnustuskirjoissa vähän, koska reformaatioajan kiistojen painopiste on muualla.

Tässä kohdassa esiintyvä oppi Marian ainaisesta neitsyydestä osoittaa, että varhaisen luterilaisuuden mariologinen ajattelu kulki enimmäkseen perinteisillä linjoilla.

Opilla tarkoitettiin alun perin sitä, että Maria ennen Jeesuksen syntymää oli neitsyt.

Sen jälkeen hänelle kyllä syntyi myös muita lapsia (näin esim. Ignatios Antiokialainen ja Justinus).

Myöhemmin kehittyi ajatus siitä, että Maria pysyi jatkuvasti neitsyenä.

Osa kirkkoisistä jatkoi tästä eteenpäin ja opetti, että Jeesus syntyi yliluonnolisella tavalla vahingoittamatta Mariaa millään tavalla.

Vuonna 649 pidetyn Lateraanisynodin jälkeen viimeksimainittu kanta jäi vallitsevaksi.

Sitä käytetään tässä ongelmattomasti yhtenä perusteluna kuvattaessa jumalallisen ja inhimillisen yhdistymistä Jeesuksen persoonassa.

Kohdassa mainitaan myös Efesoksen kirkolliskokouksessa vuonna 431 kanonisoitu nimitystä Mariasta: Jumalansynnyttäjä (Theotokos).


http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/yo/yksohje_alaviitteet.html#81


niin

tässä siis olemme emmekä muuta voi

Raamattu vai tunnustus?

1 kommentti:

  1. Kyllä olisn taipuvainen Raamatun suuntaan.

    VastaaPoista